Click here to load reader

europsko ljekarnitvo

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

.

Text of europsko ljekarnitvo

 • EUROPSKO LJEKARNITVO- samostanska medicina i salernska kola

 • Stari i rani srednji vijekMedicina i farmacija bile su smatrane istom vjetinom. Godine 1240., zakonski je propisano odvajanje ljekarnike od medicinske struke. Ljekarnik je, prema tom zakonu, osoba koja izrauje lijek, prema poznatom i odreenom receptu. Rad ljekarnika u to vrijeme nadgleda lijenik. Zlatno doba ljekarnitva je upravo srednji vijek i renesansa (alkemiari, razne kole za pripravu otrova)

 • Europsko ljekarnitvo 1Razvilo se pod utjecajem arapskog, pa je posve razumljivo da je ono niknulo u Italiji i junoj Francuskoj, tj. u zemljama koje su bile u najprisnijem dodiru s arapskom kulturnom oblasti. Srednjovjekovni lijekovi bili su izraeni uglavnom iz ljekovitog bilja.

 • Lijekova mineralnog podrijetla bilo je malo. Rabili su se sumpor, arsen, antimon i iva. U srednjovjekovnim ljekarnama bilo je i takvih lijekova ija se uporaba temeljila na praznovjerju, tzv. udotvorni lijekovi. .

 • Europsko ljekarnitvo 2Usavravanjem medicine nastaje potreba da se izradba lijekova povjeri posebnom strunjaku. U 12. i 13. st. ljekarnitvo se osamostaljuje, osobito pod utjecajem salernske kole.Zakonito i obvezno odvajanje ljekarnike struke od lijenike odredio je 1240. godine svojim ediktom car Frederik II, poznat kao obrazovan i znanosti sklon vladar. Ovom se odlukom prvi put strogo odjeljuje ljekarnitvo od lijenitva. Lijenicima je zabranjeno baviti se pripremanjem i prodajom lijekova i ulaziti u poslovne veze s ljekarnicima.

 • Europsko ljekarnitvo 3Ljekarna u dananjem smislu rijei, kao nezavisna, zakonom priznata i nadzirana zdravstvena sredina, nastala je sredinom 13. st. u junoj Italiji, a ubrzo i na hrvatskom tlu u doba kad Ancona i Trogir obnavljaju "stari mir i prijateljstvo, kad su Hrvati ratovali s Tatarima i kad je Zagreb postao slobodni i kraljevski grad"..).

 • Najstarijom ljekarnom u Europi smatra se ona iz 1221. u Firenci, u kojoj je danas smjeten muzej parfema. Prva ljekarna u Europi (koja jo uvijek radi) je otvorena 1241. u Trieru, Njemaka, druga u Dubrovniku unutar franjevakog samostana (1317. Ljekarna male brae), a trea u Talinu, Estoniji (najkasnije1422Europsko ljekarnitvo

 • Farmacija znanstveno polje na podruju biomedicine i zdravstva, a bavi se pronalaenjem, razvojem, proizvodnjom, ispitivanjem i distribucijom lijekova.

  Click to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesClick to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth levelClick to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level

  - Kroz povijest postojala dva oblika lijeenja: magija ili vraanje i empirija, iskustvo. - U srednjem vijeku lijekovi su se uglavnom izaivali od ljekovitog bilja.

  Click to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesClick to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth levelClick to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level

  Edikt Fridrika II. prvi put u povijesti se odjeljuju dvije zasebne struke - ljekarnitvo od lijenitva.

  Click to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesClick to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth levelClick to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level

  SALERNSKA KOLA -ime dobila po gradu Salernu - djelovala od 9.st. do 1811. god.Kandidat za ljekarnika je morao poloiti struni isptit u Salernu.Medicinska kola u Salernu

  Click to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesClick to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth levelClick to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level

  Prve samostalne ljekarne u Europi spominju se u Napulju, Parizu, Baselu i Kolnu, istodobno kad i u Hrvatskoj 1271. godine u Trogiru. Prvi farmakoloki zavod za istraivanje lijekova osnovao je Buckheim 1847. god. U Estoniji.

 • Srednjovjekovna medicina u Europi bila je mjeavina saznanja i filozofskih ideja iz razliitih izvora i temeljila se na : znanju nasljeenom iz antikefilozofskom konceptu da su nematerijalna dua i materijalno tijelo nerazdvojivijakom utjecaju Crkve

  SAMOSTANSKA MEDICINA

 • Jedini pisani izvori znanja bila su pisana djela nasljeena iz Rimskog carstva i uvana su u samostanima.

  Click to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesClick to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth levelClick to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level

  Redovnik koji je imao veliku ulogu u ouvanju znanja o uzrocima bolesti, terapiji, lijeenju je Flavije Magno Aurelije Kasiodor Senator, poznatiji kao KASIODOR.KasiodorSamostan Vivarij kojeg je osnovao Kasiodor. U njemu se nalazila i prevodilaka kola

  Click to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level

  Prevodile su se grke znanstvene knjige na latinski jezik jer su taj jezik tadanji lijenici i lijekarnici najvie poznavali.Redovnici, najprije benediktinci su prepisivali knjige i prirunike s biljnim receptima i na taj nain,prepisivanjem, su obogatili svoja znanja.

  Click to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesClick to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth levelClick to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level

  Ljekarne odravaju elju ljekarnika za unaprjeivanje ljekarnike struke i prakse u ljekarnama kako bi zadovoljile potrebe pacijenata i suoile se s aktualnim izazovima u zdravstvenoj skrbi/zatiti.

 • poveati sigurnost ljekova te poboljati dostupnost ljekova

  poboljati ishode lijeenja svakog pojedinog pacijenta

  doprinositi unikovitosti i kvaliteti zdravstvenog sustava

  unaprijediti javno zdravstvo

  Kako bi se optimizirali zdravstveni ishodi svakog pacijenta i poveale vrijednosti zdravstvenih sustava diljem Europe potrebno je:

  Click to edit the outline text formatSecond Outline LevelThird Outline LevelFourth Outline LevelFifth Outline LevelSixth Outline LevelSeventh Outline LevelEighth Outline LevelNinth Outline LevelClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level

  HVALA NA PANJI!!

Search related