Click here to load reader

ETT KLIPP ÄR INTE BARA ETT KLIPP - his.diva his.diva- 1143920/FULLTEXT01.pdf · PDF fileSAMMANFATTNING Titel: Ett klipp är inte bara ett klipp. Barnmorskors resonemang kring episiotomi

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ETT KLIPP ÄR INTE BARA ETT KLIPP - his.diva his.diva- 1143920/FULLTEXT01.pdf · PDF...

 • ETT KLIPP R INTE BARA ETT KLIPP Barnmorskors resonemang kring episiotomi A CUT IS NOT JUST A CUT Midwifes` reasoning about episiotomy

  Examensarbete inom huvudomrdet Reproduktiv, perinatal och sexuell hlsa Avancerad niv 15 Hgskolepong Hstterminen 2017 Frfattare: Anna Fossen, Jessica Sabel Handledare: Elisabeth Hertfelt Wahn

 • SAMMANFATTNING

  Titel: Ett klipp r inte bara ett klipp. Barnmorskors resonemang kring episiotomi.

  Frfattare: Anna Fossen, Jessica Sabel

  Institution: Institutionen fr hlsa och lrande, Hgskolan i Skvde

  Kurs: Examensarbete i Reproduktiv, perinatal och sexuell hlsa, RP720A, 15

  hgskolepong

  Handledare: Elisabeth Hertfelt Wahn

  Sidor: 27

  Mnad och r: augusti 2017

  Nyckelord: frlossning, episiotomi, resonemang, perinealskydd.

  _______________________________________________________________________

  Bakgrund: Barnmorskan ska vrda och stdja kvinnan genom hela frlossningsprocessen.

  Situationer kan uppkomma under frlossningen dr olika tgrder kan behva utfras som

  exempelvis episiotomi i samband med att fregende fosterdel framfds. Studier visar att

  bde frdelar och nackdelar r assosierade med episiotomi. Det r drfr viktigt att

  barnmorskor vet sitt resonemang kring episiotomi nr resultaten av studier varierar

  eftersom barnmorskan har ansvar fr den fdande kvinnan. Syfte: Att underska

  barnmorskors resonemang kring episiotomi. Metod: Semistrukturerade intervjuer med nio

  barnmorskor som analyserades med kvalitativ innehllsanalys med induktiv ansats.

  Resultat: Resultatet presenteras i ett tema, En berg- och dalbana, innehllande tv

  kategorier, Blandade knslor till episiotomi samt Det skra fre det oskra, dessa

  utmynnade i sex underkategorier. Barnmorskorna ansg att episiotomi inte var ngot som

  skulle utfras i ondan och med erfarenhet upplevde barnmorskorna det lttare att avgra

  nr episiotomi hade en positiv effekt p frlossningsprocessen. Konklusion:

  Barnmorskorna var restriktiva i utfrandet av episiotomi och att det endast var i speciella

  situationer det ansgs vara ndvndigt med ingreppet. Tlamod var en viktig egenskap fr

  en barnmorska och tillsammans med en kad arbetslivserfarenhet var det lttare att avgra

  nr den fdande kvinnan var i behov av episiotomi.

 • ABSTRACT

  Title: A cut is not just a cut. Midwives` reasoning about episiotomy.

  Author: Anna Fossen, Jessica Sabel

  Department: School of Health and Education

  Course: Master Degree Project in Midwifery, 15 ECTS

  Supervisor: Elisabeth Hertfelt Wahn

  Pages: 27

  Month and year: august 2017

  Keywords: childbirth, episiotomy, reasoning, perineal protection.

  _________________________________________________________________________

  Background: The midwife will care for and support the woman throughout the childbirth

  process. There may occur situations during childbirth when certain measures, like

  episiotomy, need be taken in relation to the advance of the fetus. Studies reveal different

  advantages, as well as disadvantages associated with episiotomy. Given the multitude of

  opinions with regards to episiotomy, it is important that midwives have a clear stance on

  the procedure since they are in charge of the woman who is giving birth. Aim: To

  investigate midwives' reasoning on the subject of episiotomy. Method: Semi-structured

  interviews with nine midwives. The data underwent qualitative content analysis, and

  inductive approach was applied. Results: The results present a theme, A roller coaster,

  containing two categories, Varied attitudes to episiotomy and The secure before the

  insecure, these resulted in six subcategories. The midwives felt that episiotomy should not

  be conducted unless absolutely necessary. Midwives further felt that growing experience

  helped them to determine in what situations episiotomy would have a positive effect on the

  childbirth process. Conclusion: The midwives are cautious about the use of episiotomy

  reserving it for special situations when the procedure is deemed absolutely necessary.

  Patience, an important characteristic for a midwife, in conjunction with work experience

  made it easier to determine when the woman giving birth was in need of episiotomy.

 • FRORD

  Vi vill rikta ett stort tack till alla barnmorskor som valt att medverka i vr studie.

  Vi vill ocks rikta ett stort tack till vr handledare Elisabeth Hertfelt Wahn fr all guidning

  genom arbetets gng.

 • INNEHLLSFRTECKNING

  INLEDNING ......................................................................................................................... 1

  BAKGRUND ......................................................................................................................... 2

  Sexuell och reproduktiv hlsa ............................................................................................ 2

  Barnmorskans professionella roll ....................................................................................... 2

  Stdets olika betydelser .................................................................................................. 2

  Episiotomi .......................................................................................................................... 3

  Skyddandet av perineum ................................................................................................ 3

  Skillnader i vrlden ......................................................................................................... 4

  Sverige ............................................................................................................................ 4

  Analsfinkterskada ........................................................................................................... 5

  Barnmorskor och episiotomi .............................................................................................. 5

  PROBLEMFORMULERING ................................................................................................ 6

  SYFTE ................................................................................................................................... 6

  METOD ................................................................................................................................. 7

  Val av metod ...................................................................................................................... 7

  Milj ................................................................................................................................... 7

  Urval ................................................................................................................................... 7

  Datainsamling .................................................................................................................... 7

  Analys ................................................................................................................................ 8

  Etiska vervganden .......................................................................................................... 9

  RESULTAT ......................................................................................................................... 11

  Blandade knslor till episiotomi ....................................................................................... 11

  Tlamod ........................................................................................................................ 11

  Tilltron till det naturliga ............................................................................................... 12

  Motiverad tgrd .......................................................................................................... 13

  Det skra fre det oskra .................................................................................................. 13

  Olika synstt ................................................................................................................. 13

  Negativa konsekvenser ................................................................................................. 14

  Den nya forskningen ..................................................................................................... 14

  Tema: En berg- och dalbana ............................................................................................ 15

 • DISKUSSION ...................................................................................................................... 16

  Metoddiskussion .............................................................................................................. 16

  Giltlighet ....................................................................................................................... 16

  Tillfrlitlighet ............................................................................................................... 16

  verfrbarhet ............................................................................................................... 18

  Delaktighet ................................................................................................................... 18

  Resultatdiskussion ............................................................................................................ 18

  Konklusion ........................................................................................................

Search related