Etika Mengikut Perspektif Agama

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MPU

Text of Etika Mengikut Perspektif Agama

KRISTIAN

MPU 2223ETIKA DAN MORAL PROFESIONAL ASAS ETIKA MENGIKUT PERSPEKTIF AGAMA

ISLAM Agama Islam merupakan agama yang menekankan konsep ketuhanan yang mutlak terhadap siapakah yang paling berkuasa dan manjadi pencipta manusia, haiwan, tumbuhan dan segala benda yang wujud di alam semesta. Diterbitkan dari bahasa Arab (kata kerja) Aslama iaitu bermaksud untuk menerima, menyerah atau tundukOleh itu, Islam bermaksud penerimaan dan penundukkan kepada Allah swt. Islam adalah agama fitah (yang bersifat asal atau semula jadi) yang juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w

1. ALLAH s.w.t Tuhan yang mencipta sekalian alam serta makhluk lain. Khaliq (Pencipta) Tidak mempunyai sifat seperti manusia atau makhluk lain seperti dilahirkan, tidak tidur, tidak mati dan tidak berkeluargaPenghuni syurga sahaja yang boleh melihat Allh swt

MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH Manusia pertama yang dicipta Allah swt adalah Adam dan yang kedua ialah pasangannya Hawa telah melahirkan generasi manusia yang pelbagai supaya mereka boleh mengenali satu sama lain. Manusia sebagai khalifah dilantik untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan bumi ini dengan menjalankan undang-undang Allah swt. Perjanjian yang ada diantara Allah swt dengan manusia akan ditentukan menerima balasan baik atau buruk di dunia dan akhirat.

SUMBER-SUMBER AGAMA ISLAM KITAB AL-QURAN Diturunkan melalui malaikat Jibrail a.s kepada Nabi Muhammad saw pada malam Isnin 17 Ramadhan bersamaan 6 Ogos 610MMuslim percaya bahawa Allah swt telah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai sumber utama dan penutup segala kitab Berfungsi sebagai peringatan kepada seluruh umat manusia, pembawa khabar gembira bagi orang yang taat dan patuh kepada Allah swt sebagai amaran kepada orang-orang yang melampaui batas. Merupakan sumber rujukan dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan

SUMBER-SUMBER AGAMA ISLAM AL-HADITH & AL-SUNNAHMenggalakkan umat untuk mencontohi ajaran nabi Muhammad sawAL-HADITH adalah kata-kata dari Nabi Muhammad sawAL-SUNNAH adalah perbuatan atau tingkah laku Nabi Muhammad

SUMBER-SUMBER AGAMA ISLAM IJTIHADKajian penyelidikan yang dilakukan oleh para ulama menentukan kedudukan sesuatu perkara dari segi syarak atau menurut pandangan Islam. Contohnya, isu berkait dengan tujuh kaedah bayi tabung uji yang dibincangkan melalui ijtihad, para ulama bersepakat bahawa kaedah pertama dan ketiga iaitu persenyawaan benih ovum dan sperma yang hanya melibatkan suami dan isteri yang sah tidak kira persenyawaan yang berlaku di dalam atau di luar rahim yang boleh diterima dalam Islam.

PEMBAHAGIAN HUKUM DALAM ISLAM HUKUK didefinisikan sebagai tempat atau baha yang menjadi rujukan dalam mengetahui sesuatu prinsip atau hukum syarak termasuk hukum dalam perniagaan Islam. Pembahagian ini membolehkan orang Islam mengetahui atau merujuk sejauh manakah tindak tanduk atau perlakuan mereka dalam kehidupan ini boleh diterima atau tidak dari sudut pandangan agama Islam.

PEMBAHAGIAN HUKUM DALAM ISLAM FARDHU/WAJIB SUNATMAKHRUHHARAM Sesuatu amalan yang mesti dilakukan. Jika dilakukan akan mendapat pahala, jika tidak akan mendapat dosa

Cth: sembahyang 5 waktu, berpuasa dalam bulan Ramadhan & menutup aurat. Sesuatu amalan yang digalakkan untuk dilakukan

Cth: memberi salam, menderma dengan ikhlasSatu perbuatan yang yang tidak mendapat dosa jika dilakukan tetapi mendapat pahala jika di tinggalkan

Cth: memakan benda yang berbau busuk seperti petaiSesuatu perkara yang dilarang dan berdosa jika dilakukan tetapi mendapat pahala jika di tinggalkan

Cth; perbuatan sihir, memfithnah, mencuriHARUS SAHBATALPerkara yang tiada dosa ditinggalkan & tiada pahala jika dilakukan

Cth; pakaian warna hijauSesuatu yang dilakukan sesuai dengan hukum agama islam

Cth; ibadah puasaSesuatu perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum

Cth; mengorek lubang hidung

ASPEK-ASPEK AJARAN ISLAMAqidah Ibadah Syariah Akhlak

RUKUN ISLAM Mengucap Dua Kalimah SyahadahSembahyang LIMA (5) waktu dalam sehariBerpuasa dalam bulan RamadhanMenunaikan ZakatMenunaikan Haji bagi yang MAMPU

RUKUN IMANPercaya kepada Allah swtPercaya kepada Nabi dan RasulPercaya kepada MalaikatPercaya kepada KitabPecaya kepada hari KiamatPercaya kepada Qada dan Qadar

KRISTIANTEKS KRISTIANKitab kristian iaitu Bible terbahagi kepada dua: a) Perjanjian Lama (Old Testament) b) Perjanjian Baru (New Testament)

2) Antara perkara yang terkandung dalam perjanjian lama ialah penciptaan alam dan manusia oleh tuhan,dosa asal manusia, 10 Rukun Tuhan, ramalan kelahiran Jesus dan sejarah kehidupan umat Israel.

3) Antara perkara yang terkandung dalam perjanjian Baru pula ialah kelahiran Jesus Christ, penyingkiran dosa manusia, sejarah kehidupan gereja kristian dan ramalan kejadian masa depan.

13

Sambungan..Konsep Tuhana) Tuhan Bapa( God the Father)b) Tuhan Anak, Jesus Christ (God the son, Jesus Christ)c) Tuhan Roh Kudus (God the Holy Spirit)Tuhan bersifat tritunggal iaitu tiga-satu, demi menyempurnakan kehendak-Nya dalam kalangan umat manusia.Sifat Tabii Manusia-Pasangan manusia yang pertama, iaitu Adam dan Hawa, pada asalnya tidak berdosa. Dosa asal manusia wujuk selepas Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah larangan . Buah larangan itu mengandungi elemen kesyaitanan yang dinamakan dosa.

14

Nilai-nilai kebaikan dalam Bible

1- Perjanjian Lama : 10 Rukun Tuhan (Ten Commandments)Rukun Penjelasan1) Jangan ada dewa-dewa yang lain daripada TuhanHarus menyembah Tuhan Sahaja2)Jangan membuat dan menyembah bahalaTidak harus membuat dan menyembah berhala yang menyerupai apapun dilangit dan dibumi3) Jangan menngunakan nama Tuhan secara sewenang-wenangnyaJangan sesuka hati disebut nama Tuhan untuk melaknati atau menyumpah orang lain4) Ingati dan kuduskan Hari SabatIaitu hari ketujuh, hari tuhan berehat daripada kerja penciptaan alam dan manusia5) Hormatilah ibu bapa andaMenghormati ibu bapa mereka dengan menghargai dan menjaga mereka6) Jangan membunuhTidak boleh melakukan pembunuhan secara sengaja atas tujuan peribadi atau niat jahat

15

Sambungan7) Jangan BerzinaHarus menghormati institusi perkahwinan kerana orang yang berzina itu berdosa kepada Tuhan8) Jangan MencuriPerbuatan mencuri dilarang kerana menjejaskan keharmonian antara ahli masyarakat9)Jangan membuat tuduhan palsuMemberikan kata-kata kesaksian palsu untuk menjatuhkan atau mencederakan maruah seseorang10) Jangan mengingini apa-apa kepunyaaan orang lainTidak boleh bersikap tamak dalam hati ; sebaliknya mereka harus berpuas hati dengan segala yang dimiliki oleh mereka

16

2) Perjanjian Barua)Khutbah di atas Gunung (Matius 5)i- Miskin dalam roh Merendah diri di depan tuhan dan sudi menerima pengajaran daripada tuhanii- Meratapi situasi yang gelap di dunia Bersedih atas kesengsaraan yang dihadapi oleh manusia.iii- Berlembut hari Tidak berkeras semasa menuntut apa-apa dan sanggup menerima suka duka dalam kehidupan dengan penuh kerelaan hatiiv- Mendahagai keadilan Sentiasa bersedia untuk memperjuangkan keadilan dalam apa jua keadilanv- Berbelas Kasihan Sudi menaruh simpati terhadap orang yang lebih lemah dan kurang berkeupayaan.vi- Pendamai Menitikberatkan pendamaian dalam semua aspek perhubungan.

17

3) Nilai-nilai Roh TuhanNilai- nilaiKasih SayangMengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa raga dan mengasihi orang-orang di sekeliling mereka. Kasih sayang terhadap Tuhan akan menghasilkan kasih sayang kepada sesama manusia.KegiranganDiseru agar sering bergirang dan janganlah berasa khuatir. Doa mereka harus disertai dengan kesyukuran.Dalam SejahteraTuhan adalah tuhan pendamaian. Damai sejahtera Tuhan dapat menenangkan hati umatnya daripada segala kebimbangan dan melenyapkan persengketaan atas manusia.KesabaranHarusbanyak bersabar, terutamanya apabila menghadapi kesusahan.Berhati MuliaMenghiburkan hati orang yang kekecewaan dan menolong orang yang lebih lemah.KebaikanTidak seharusnya tawar hati melakukan kebaikanKesetiaan Haruslah bersikap setia dalam menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan.Lembut HatiHaruslah bersikap lembut hati dan merendah diri terhadap semua orang.Kawalan kendiriHaruslah mengamalkan disiplin.

18

HINDUISMEAgama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia. Agama ini merupakan agama yang mempunyai penganut yang ketiga terbesar di dunia iaitu kira-kira 1 billion orang.

Lebih 80% penduduk kamu india di Malaysia menganut agama Hindu.

Penganut Hindu percaya kepada satu Tuhan yang Maha Agung. Mereka percaya bahawa ciri dan bentuknya diwakili atau dimanifestasikan oleh pelbagai dewa-dewi. Oleh itu, Tuhan boleh disembah dalam pelbagai bentuk dan cara.

19

Empat denominasi Hinduisme:a) Vaishnavisme- Golongan yang menyembah Vishnu sebagai Tuhan yang Maha Agung.b) Shaivisme - Golongan yang menyembah shiva sebagai Tuhan yang maha Agung.c) Shaktisme - Golongan yang menyembah shakti (kuasa) sebagai dewi atau Tuhan ibu.d) Smartisme - Golongan yang menyembah enam dewa dewi yang berbeza (shiva,Shakti,Vishnu,Ganesha,Skanda)

20

Konsep-konsep penting dalam agama Hindu ialah:a)Brahman-Suatu kuasa unggul yang melewati alam semesta, Maha Mengetahui dan wujud di semua tempat.b)Atman -Setiap individu mempunyai roh atau diri yang kekal abadi. Roh tersebut akan lahir semua selagi ia mempunyai keinginan. Agama hindu percaya bahawa setiap roh akan pada satu hari mencapai kebebasan .c)Dharma -Satu konsep yang sangat penting dalam agama Hindu. Bermaksud tanggungjawab, kebenaran, kod perlakuan, kebaikan dan kemoralan.d)Karma -Se