44
5/25/2018 Etichetareaproduseloralimentare-slidepdf.com http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentare-562044f05510b 1/44 UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR ETICHETAREA PRODUSELOR ALIMENTARE STUDENŢI:

Etichetarea produselor alimentare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

.

Citation preview

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  1/44

  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DINBRAOV

  FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE SI

  ADMINISTRAREA AFACERILOR

  ETICHETAREA PRODUSELORALIMENTARE

  STUDENI:

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  2/44

  CUPRINS

  CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

  1.1. Impor!"#! $%&'$(r%%..................................................p!). *

  1.+. Co",%#%% %mp$ ,$ /$)$ pr%0%", $%&'$!r$! " UE....p!). *

  1.*. E0o/#%! $%&'$(r%%22222222222222p!). 3

  CAPITOLUL +

  +.1. E/$m$"$/$ $%&'$$% pro,$/or !/%m$"!r$.............................p!). 4

  +.+. T%pr% ,$ $%&'$$..........................................................p!). 15

  +.*. N$&$%!$! ,$&/!r(r%% 0!/or%% "r%%0$ ! pro,$/or..p!).15

  +.6. Form$ mo,$r"$ ,$ $%&'$!r$......................................p!). 11

  CAPITOLUL *

  *.1. E%&'$!r$! !/%m$"$/or &o"7orm /$)%/!#%$% UE.........p!). 1+*.+. No% r$)/$m$"(r% pr%0%", $%&'$!r$! pro,$/or...................p!). 13

  CAPITOULUL 6

  Cercetare - A%,%"%8 op%"%%8 &ompor!m$"$ % %"$" %% !/$

  pop/! %$% M". Br! o0 & pr%0%r$ /! $%&'$!r$! pro,$/or

  !/%m$"!r$ % pro$& %! &o"m!or/% /! "%0$/

  $rop$!" ............................................................................ .............

  .....p!). 14

  CAPITOLUL 3 9 CONCLUII SI PROPUNERI.............p!).66

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  3/44

  ETICHETAREA PRODUSELOR

  CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

  1.1. Impor!"#! $%&'$(r%%

  Rolul etichetrii corespunztoare a produselor este: de a informa cu privire la

  mrfurile n cauz! de a informa cu privire la eventualele riscuri la care ar putea fi supus

  consumatorul! de a facilita ale"erea produsului care corespunde e#i"en$elor

  consumatorului% n func$ie de posi&ilit$ile financiare.

  1.+. Co",%#%% %mp$ ,$ /$)$ pr%0%", $%&'$!r$! " UE

  Comisia European a adoptat recent o propunere privind sporirea clarit$ii

  etichetelor produselor alimentare% precum 'i a relevan$ei acestora pentru necesit$ile

  consumatorilor din Uniunea European. (copul acestui proiect de re"ulament este de a

  moderniza 'i a aduce im&unt$iri normelor UE privind etichetarea produselor

  alimentare% astfel ncat etichetele acestor produse s ofere consumatorilor informa$iile

  necesare esen$iale% su& o form lizi&il 'i usor de n$eles% cu scopul de a facilita o ale"ere

  a produselor &azat pe informare. In temeiul respectivei propuneri% alimentele

  pream&alate vor tre&ui s afi'eze pe partea anterioar a am&ala)ului etichete care cuprind

  informa$ii cheie privind calittile nutritive ale produsului precum 'i cerin$e privind modul

  n care tre&uie s fie afi'ate informa$iile.

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  4/44

  Din motive de sntate pu&lic% proiectul de re"ulament e#tinde cerin$ele actuale

  privind etichetarea aler"enilor 'i asupra produselor alimentare care nu sunt pream&alate%

  inclusiv asupra alimentelor v*ndute n restaurante 'i n unit$ile de caterin". Noile norme

  propuse ar tre&ui s aduc &eneficii 'i industriei alimentare% deoarece sta&ilesc un cadru

  le"islativ mai clar 'i mai armonizat pentru etichetarea produselor alimentare 'i asi"ur

  condi$ii de e"alitate pentru to$i a"en$ii din acest sector.

  +e"ea nr. ,-/,001 privind Codul consumului prevede in art 2 lit. d3 ca unul din

  o&iectivele statului% care se realizeaz prin or"anismele sale de specialitate este acela de a

  educa consumatorii n calitatea pe care o au. Drepul la informare al consumatorului a'a

  cum este el formulat in art. 4 lit. &3 din O.5 nr. ,6/6--, % privind protec$ia consumatorilor

  cuprinde dou ndrituiri ale consumatorului% respectiv a fi informat si cel de a fi educat.

  7e lan" caracteristicile produsului % a"entul economic este o&li"at s informezeconsumatorul asupra identit$ii sale dar 'i asupra pre$ului iar dac produsele pot deveni

  periculoase % ace'tia tre&uie sa fie avertiza$i asupra riscurilor la care sunt supu'i.

  7utem afirma c e#ista o politic european a consumatorului% respectiv a

  protec$iei acestuia% care are drept scop conferirea unui caracter unitar la un nivel inalt pe

  cuprinsul intre"ii Uniuni Europene.

  Consumatorul roman de8a&ia acum inva$ comportamentul unui consummator cu

  adevarat european. +a consumatorul roman :8e#ist o tendint de a lua totul de &un

  8crede c tot ce e pe raft e verificat de altii

  8nu8'i folose'te drepturile

  8se las am"it de o pu&licitate in'eltoare

  In UE consumatorii pretind s li se respecte drepturile :

  8dr. la protectia snt$ii 'i si"uranta consumatorului

  8dr. la protec$ia intereselor economice ale consumatorilor

  8 dr. la compensa$ii pentru daunele suferite

  8 dr. la informa$ie 'i la cunoastere

  8dr. la reprezentare

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  5/44

  9ceste diferen$e dintre consumatorul European 'i cel roman e#ist datorita unei

  implementri mai ri"uroase ale le"ilor dar 'i datorit unor contraven$ii care se aplic

  nediferen$iat.

  Incep*nd de anul acesta% etichetele de la produsele alimentare con$in nu numai E8

  rile ci 'i toate vitaminele adu"ate. Cel pu$in a'a vor institu$iile UE % care au 'i adoptat un

  proiect n acest sens.

  7otrivit noilor norme europene % nu se pot adau"a vitamine 'i minerale n produse

  proaspete precum carnea% le"umele 'i fructele. 7entru a nu ncura)a consumul de alcool %

  adaosul de vitamine 'i minerale este interzis 'i n &uturile care au o concentratie de

  alcool mai mare de 6%,.

  1.*. E0o/#%! $%&'$(r%%

  ;odernizarea produc$iei 'i comer$ului &unurilor alimentare a implicat schim&ri

  ma)ore n domeniul etichetrii mrfurilor% care au permis reliefarea folosirii unor noi

  materii prime sau aplicarea unor procese tehnolo"ice moderne% adaptarea la cerin$ele unor

  noi modalit$i de comercializare% satisfacerea intereselor productorilor 'i comercian$ilor%

  dar mai ales% a necesit$ilor crescute de protec$ie 'i informare ale consumatorilor.

  Etichetarea modern este o rezultant a modificrii percep$iei consumatorilor desprealimente% a accenturii importan$ei acordate de ctre ace'tia informa$iilor etichetei

  7rintre primele documente interna$ionale n care apar referiri la etichetare se

  numr:

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  6/44

  - cre'terea "radului de prelucrare a mrfurilor%

  - diversificarea sortimentului de produse%

  - evolu$ia modalit$ilor de am&alare 'i a materialelor de am&ala)%

  - cre'terea nivelului de educare 'i informare a consumatorului%

  - apari$ia re"lementrilor na$ionale 'i interna$ionale n domeniul etichetrii%

  - perfec$ionarea cadrului le"islativ privind protec$ia consumatorului%

  - dezvoltarea unor noi modalit$i de comercializare% dezvoltarea ac$iunilor de

  marAetin" 'i amploarea activit$ilor pu&licitare.

  9stfel% eticheta nu mai serve'te doar la identificarea produselor 'i la facilitarea

  ale"erii produsului ce corespunde cerintelor consumatorului% ea rspunde 'i nevoii de

  promovare a produsului pe pia$;etodele moderne de realizare a etichetelor imprim acestora calit$i artistice

  deose&ite% care atra" aten$ia cumprtorilor. ?ns le"isla$ia tre&uie s i o&li"e pe

  productori s asi"ure concordan$a vizual a produselor cu ima"inea lor reprezentat pe

  etichet% pentru a nu induce n eroare consumatorii.

  (e remarc 'i faptul c% n prezent se utilizeaz tehnici speciale de captare a

  aten$iei asupra acelor elemente ale etichetei pe care productorii doresc s le scoat n

  eviden$ n mod deose&it% ntr8o manier static sau dinamic. 9stfel% produsul respectivdevin e mai u'or de remarcat% de individualizat 'i de dorit de ctre consumatori

  Un factor determinant al evolu$iei etichetrii l reprezint ela&orarea unor

  re"lementri% at*t pe plan na$ional% c*t 'i interna$ional% menite s reflecte noile cerin$e n

  acest domeniu 'i s sta&ileasc un cadru le"al adecvat. Treptat au nceput s apar

  re"lementri privind etichetarea mrfurilor n codurile comerciale% n standarde 'i mai

  recent n norme ela&orate de or"anisme 'i institu$ii cu activitate interna$ional

  Consumatorii au nevoie 'i tre&uie s cunoasc informa$ii despre produs% ns

  etichetarea nu tre&uie s devin o piedic% de aceea informa$iile o&li"atorii tre&uie s fie

  corecte 'i precise% utile pentru consumator% alese astfel nc*t s orienteze corect

  consumatorul% selectate 'i furnizate pe &aza unor normative sta&ilite de or"anisme

  specializate% adecvate din punct de vedere cantitativ% s nu n"reuneze percep$ia

  consumatorilor despre produs.

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  7/44

  +a ora actual% cu spri)inul "uvernelor% men$iunile o&li"atorii de pe etichete ofer

  informa$ii necesare% fiind astfel o cale de spri)in a produselor corespunztoare calitativ 'i

  de diferen$iere a acestora fa$ de cele falsificate% contrafcute.

  ?n domeniul alimentar% modul de a&ordare a etichetrii poate )uca un rol important

  n percep$ia cumprtorilor 'i n acceptarea de ctre ace'tia a produselor% n special c*nd

  procedeul folosit n producerea acestor alimente este nou sau c*nd produsul alimentar

  este nou.

  ?ncep*nd cu anul 6--6 se manifest o nou dimensiune a etichetrii alimentelor%

  'i anume% etichetarea ecolo"ic a produselor alimentare. Necesitatea ela&orrii unui cadru

  le"islativ armonizat n acest domeniu deriv din e#isten$a a numeroase sisteme na$ionale

  de etichetare ecolo"ic a produselor alimentare% care foloseau criterii diferite de evaluare

  a performan$elor lor ecolo"ice.Noile procedee de fa&rica$ie folosite de productorii de alimente% conduc la

  apari$ia unor noi Bmesa)e8aten$ionri= pe etichetele produselor alimentare. 7roductorii

  pot s nscrie pe etichete informa$ii care s vizeze si"uran$a pe care consumatorii o doresc

  'i o urmresc la un produs alimentar 'i pot "si modalit$i inventive de a promova noile

  procedee de fa&rica$ie care asi"ur o calitate mai &un produselor lor..

  Comunicarea urmre'te s reliefeze analizarea factorilor care au determinat

  perfec$ionarea etichetelor 'i prezentarea noilor cerin$e 'i direc$ii ale etichetrii% ntruc*teticheta reprezint o surs de informa$ii util pentru consumatori% dar ofer% n acela'i

  timp% avanta)e 'i atuuri competi$ionale pentru productori.

  Etichetarea produselor alimentare a nre"istrat n ultimele decenii o m&o"$ire

  permanent a con$inutului su informa$ional% dar 'i o evolu$ie deose&it din punct de

  vedere al metodelor de realizare 'i al calit$ii "rafice a etichetei. 9stfel% etichetarea a

  devenit o component indispensa&il a comer$ului modern% un element pe care

  companiile productoare 'i distri&uitoare de alimente l folosesc ca pe un instrument

  informa$ional 'i promo$ional valoros n lupta concuren$ial% pentru atra"erea unor

  importante se"mente de consumatori% asi"ur*ndu8le acestora premisele unei reale

  protec$ii fizice >a vie$ii% snt$ii 'i securit$ii3% sociale% economice.

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  8/44

  CAPITOLUL +

  +.1. E/$m$"$/$ $%&'$$% pro,$/or !/%m$"!r$

  Eticheta este orice material scris% imprimat% lito"rafiat% "ravat sau ilustrat% care

  con$ine elemente de identificare a produsului 'i care nso$e'te produsul sau este aderent la

  am&ala)ul acestuia. Informa$iile de pe etichet nu tre&uie s induc n eroare

  consumatorii% n privin$a caracteristicilor alimentului% a modului de fa&rica$ie sau de

  produc$ie% s atri&uie propriet$i unor alimente% pe care acestea nu le posed% sau s

  su"ereze c alimentul are anumite calit$i speciale fa$ de celelalte de acela'i "en.

  Etichetele produselor alimentare tre&uie s con$in o&li"atoriu:

  6. Denumirea su& care este v*ndut alimentul,. +ista cu in"redientele

  4. Cantitatea din anumite in"rediente sau cate"orii de in"rediente

  1. Cantitatea net pentru alimentele pream&alate.

  2. Data dura&ilit$ii minimale sau% n cazul alimentelor care din punct de

  vedere micro&iolo"ic au un "rad nalt de perisa&ilitate% data limit de consum!

  . Condi$ii de depozitare

  . Denumirea sau denumirea comercial 'i sediul productorului% alam&alatorului sau al distri&uitorului! n cazul produselor din import se nscriu

  numele 'i sediul importatorului sau ale distri&uitorului nre"istrat n Rom*nia

  . +ocul de ori"ine sau de provenien$ a alimentului% dac omiterea

  acestuia ar fi de natur s creeze confuzii n "*ndirea consumatorilor cu privire la

  ori"inea sau provenien$a real a alimentului

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  9/44

  -. Instruc$iuni de utilizare% n cazul n care lipsa lor poate conduce la o

  folosire necorespunztoare a produselor alimentare

  60. Un element pentru identificarea lotului

  66. Concentra$ia alcoolic pentru &uturile la care aceasta este mai mare

  de 6%, n volum.

  6,. men$iuni suplimentare de etichetare pentru "rupe de produse

  E;$mp/ PEPSI:

  6. Denumirea su& care este v*ndut alimentul : 7E7(I

  ,. +ista cu in"redientele : ap% dio#id de car&on% sirop de fructoz din porum&%

  zahr% colorant% caramel% acidifiant% acid fosforic alimentar% cofein% arom

  natural de cola.

  4. Informa$ii nutri$ionale : valoare ener"etic 1,%16, Acal >6%02 A3% proteine 0 "%

  "lucide 66%102 " din care zaharuri 66%40 "% lipide 0" din care acizi "ra'i satura$i

  0 "% fi&re 0%0,, "% sodiu 6%14 ".

  1. Cantitatea net : 0%2 +

  2. Termen de vala&ilitate :

  . Condit$i de depozitare : a se pastra la loc uscat 'i rcoros% ferit de in"he$ 'i razelesoarelui

  . 7roductorul : produs 'i m&uteliat la Fuadrant 9mroG Hevera"es (.R.+.% sos.

  iilor 22% Hucure'ti% Romania

  distri&uitor n Repu&lica ;oldova JElita8289ltepiK (.R.+.

  . +otul >se afl pe sticla% ca 'i termenul de vala&ilitate% nu pe eticheta3

  -. 9lte men$iuni : 7epsi% 7epsi8 Cola si 7epsi 5lo&e sunt mrci nre"istrate ale

  7epsico Inc.

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  10/4

  +.+. T%pr% ,$ $%&'$$

  Dup func$iile pe care le ndeplinesc etichetele% acestea pot fi:

  $%&'$$ ,$ %,$"%7%&!r$ L cazul marcrii numelui (unAist pe portocale%pentru a se identifica marca

  $%&'$$ ,$ &/!%7%&!r$L in cazul compotului se marcheaza cu 9% H% C% in

  functie de "radul de calitate

  $%&'$$ ,$ pr$CC9/R( ,/1 L 6-3.

  aloarea nutritiva tre&uie declarat astfel: valoarea ener"etic pentru 600 " produs sau per

  por$ie! cantitatea total de vitamine 'i su&stan$e minerale per 600 " de produs sau per

  por$ie.

  Declararea informa$iilor de ordin nutri$ional tre&uie s respecte o anumit ordine:

  prima este valoarea ener"etic e#primat n Mcal sau A% apoi proteinele% "lucidele 'i

  lipidele% e#primate n "rame pe 600 " de produs% apoi valoarea &iolo"ic% e#prim*nd

  cantitatea de vitamine 'i sruri minerale raportate la 600 " de produs.

  Etichetarea nutri$ional nu se aplic la ape minerale naturale sau alte ape destinate

  consumului uman% inte"ratori dietetici sau suplimente alimentare.

  Datorit modernizrii 'i perfectionrii continue a normelor de nutri$ie% 'i ca urmare

  a emanciprii consumatorului care are de8a face cu o "am variat de produse alimentare%

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  11/4

  etichetarea nutrional a devenit un element e#trem de important. Nu numai c prin

  intermediul acesteia consumatorul afl care este "radul de satisfacere al necesarului zilnic

  al or"anismului n su&stan$e chimice cu valoare &iolo"ic% dar prime'te deasemenea

  informa$ii cu privire la con$inutul produselor alimentare dietetice 'i pentru copii 'i su"ari.

  9stfel% eticheta nutritional a devenit un adevrat instrument de marAetin"% ce ii permite de

  asemenea consumatorului s fac compara$ii ntre produse% 'i s8l alea"a pe cel care i

  ofer profitul nutri$ional cel mai mare.

  +.6. Form$ mo,$r"$ ,$ $%&'$!r$

  A= E%&'$!r$! pro,$/or !/%m$"!r$ $&o/o)%&$

  Etichetarea produselor alimentare ecolo"ice se face conform Ordonan$ei

  5uvernului nr. 41/,000. 7e eticheta acestor produse se vor men$iona: numele 'i adresa

  productorului! denumirea produsului% inclusiv metoda de produc$ie ecolo"ica! numele 'i

  marca or"anismului de inspec$ie 'i certificare! condi$iile de pstrare! termenul minim de

  vala&ilitate! interzicerea depozitrii n acela'i spa$iu a produselor ecolo"ice alturi de alte

  produse.

  ?n a"ricultura ecolo"ic este folosit si"la JaeK. 9ceasta este proprietatea

  ;.9.7.D.R. L autoritatea responsa&il pentru sectorul a"ricultur ecolo"ic% 'i se aplic

  dupa caz pe am&ala)% etichet sau produs alimentar ecolo"ic% o&$inut n Rom*nia sau

  importat.

  Rolul acesteai este de a demonstra c produsul a"ricol este certificat ca fiind

  ecolo"ic de ctre un or"anism de inspec$ie 'i certificare acreditat de ;.9.7.D.R. in

  conformitate cu le"islatia nationala.

  B= E%&'$!r$! ,$ %p $m!7or

  Etichetarea de tip semafor presupune etichetarea cu ro'u a alimentelor

  nesntoase% cu "al&en a alimentelor permise cu modera$ie 'i cu verde a alimentelor

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  12/4

  recomandate zilnic. 9ceasta metoda a luat na'tere dupa e'ecul metodei Dozei ilnice

  Recomandate care presupunea un calcul al elementelor nutritive dintr8un anumit produs %

  raportate la o valoare fi# a caloriilor recomandate pentru femei 'i &ar&a$i ns

  consumatorii au respins acest sistem pe motiv c ar fi confuz 'i comple#.

  ;etoda semaforului a fost adoptat 'i dezvoltat n ;area Hritanie % ns

  popularitatea ei a dep$it "rani$ele $rii. 9 fost primit foarte &ine de consumatori care

  consider ca e mai simplu 'i c poate fi inteles de toat lumea indiferent de educa$ie sau

  zona "eo"rafic. ?n plus % cercettorii au o&servat c inten$ia consumatorului este de a

  ale"e alimente marcate cu verde 'i a le i"nora pe cele cu ro'u. De'i este popular% codul

  culorilor nu a fost acceptat de speciali'tii europeni pentru c ar simplifica prea mult

  pro&lematica nutri$iei% de'i 'i8a dovedit eficien$a 'i n alte state ale Uniunii.

  CAPITOLUL *

  *.1. E%&'$!r$! !/%m$"$/or &o"7orm /$)%/!%$% UE

  Etichetarea reprezint marcarea produselor e#istente pe piat cu informa$iile

  necesare informrii consumatorilor despre produsele 'i serviciile oferite prin elemente de

  identificare 'i caracterizare ale acestora% inscrise la vedere% in mod vizi&il% lizi&il si u'or

  de in$eles% dup caz% pe produs% etichet% am&ala) de vanzare sau in cartea tehnic%

  instruc$iunile de folosire ori altele asemenea% ce inso$esc produsul sau serviciul% in func$ie

  de natura acestuia.

  Uniunea European >UE3 sta&ile'te re"uli de etichetare pentru produsele

  alimentare pentru ca to$i consumatorii europeni sa fie informa$i atunci c*nd decide s

  cumpere un anumit produs alimentar. Re"ulile sunt destinate s ofere informa$ii

  cuprinztoare despre produsele alimentare pe care le cumprm. In afara informa$iilor

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  13/4

  cerute din punct de vedere le"al% productorii sunt li&eri s ofere orice alte informa$ii pe

  care le doresc% at*t timp c*t acestea sunt e#acte 'i nu induc n eroare consumatorii. E#ist

  re"uli de etichetare comune tuturor produselor alimentare% precum 'i re"uli specifice

  pentru carne% alcool 'i alimente perisa&ile.

  6. C!"%!$: cantitatea net a produsului n volum pentru lichide >e#. litru%

  centilitru3 'i n mas pentru alte produse.

  ,. D$"m%r$! pro,/%: tre&uie s includ informa$ii despre starea fizic a

  produselor alimentare sau acestea au fost supuse >su& form de praf% con"elate%

  afumate etc.3. Tratamentul prin ionizare tre&uie men$ionat ntotdeauna dac este

  folosit.

  4. L%! %")r$,%$"$/or: toate in"redientele tre&uie enumerate in ordinea

  descresctoare a "reut$ii >e#cep$ie: amestecurile de fructe sau le"ume3% inclusivcele despre care se 'tie c provoac reac$ii la persoanele aler"ice >e#. alune% lapte%

  ou% pe'te3. 7rocenta)ul produselor tre&uie de asemenea indicat n cazul

  in"redientelor descrise prin denumirea produsului >e#. Bsup de ro'ii=3% prin

  ima"ini sau prin cuvinte >e#. Bcu cp'uni=3% sau care sunt esen$iale n

  caracterizarea produselor alimentare e#. procenta)ul de carne din %/%!$: ;en$iunile Bdata e#pirrii= 'i Ba se consuma% de preferin$ naintede= arat c*t timp alimentele rm*n proaspete 'i n condi$ii de si"uran$ pentru

  consum. ;en$iunea ?data e#pirarii este folosit pentru alimentele care se

  deterioreaz rapid >e#. carne% ou% produse lactate3. Toate produsele proaspete

  am&alate poart men$iunea Bdata e#pirarii=. Nu ar tre&ui s consuma$i produse

  dup data e#pirrii% pentru c a$i putea suferi into#ica$ii alimentare. ;en$iunea ?a

  se consuma% de preferin$ nainte de este folosit pentru produse care pot fi

  pstrate mai mult timp >e#. cereale% orez% condimente3. Nu este periculos s

  consuma$i produse dup aceast dat% dar este posi&il ca alimentele s8'i piard

  din arom 'i structur.

  2. Pro,&(or@Impor!or: numele 'i adresa productorului% a am&alatorului sau a

  importatorului tre&uie s fie men$ionate n mod lizi&il pe am&ala)% astfel nc*t s

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  14/4

  'ti$i pe cine pute$i contacta dac dori$i s face$i o reclama$ie sau s o&$ine$i

  informa$ii suplimentare despre produs.

  . Pro,%$ $&o/o)%&(: olosirea e#presiei Bproduc$ie ecolo"ic= pe etichete este

  strict re"lementat de le"isla$ia UE. Este permis numai n le"tur cu metode

  specifice de producere a alimentelor% care ndeplinesc standarde nalte de protec$ie

  a mediului 'i &unstare a animalelor. +o"o8ul european B9"ricultur ecolo"ic 8

  (istem de control CE= poate fi folosit de productorii care ndeplinesc condi$iile

  cerute.

  . Or)!"%m$ mo,%7%&!$ )$"$%& OM-r%=: etichetarea este o&li"atorie pentru

  produsele care au un con$inut O;5 de peste 0%- . Toate su&stan$ele de ori"ine

  O;5 tre&uie men$ionate n lista in"redientelor folosind cuvintele Bmodificate

  "enetic=.. Or%)%"$: indicarea $rii sau re"iunii de ori"ine este o&li"atorie pentru anumite

  cate"orii de produse% cum ar fi carnea% fructele 'i le"umele. De asemenea% este

  o&li"atorie dac numele comercial sau alte elemente de pe etichet% cum ar fi o

  ima"ine% un stea"% sau o trimitere la un loc anume% ar putea induce n eroare

  consumatorii cu privire la adevrata ori"ine a produsului.

  -. V!/or% "r%%0$: descriu valoarea ener"etic 'i elementele nutritive ale unui

  produs alimentar >e#. proteine% "rsime% fi&re% sodiu% vitamine 'i minerale3. 9cesteinforma$ii tre&uie oferite n cazul n care e#ist vreo specifica$ie privind

  propriet$ile nutritive ale produsului.

  60. Sp$&%7%&!#%% pr%0%", propr%$(#%/$ "r%%0$ % ,$ ("(!$: e#ist re"uli

  comunitare care "aranteaz c orice specifica$ii privind propriet$ile nutritive 'i de

  sntate care apar pe am&ala)ele alimentelor sunt adevrate 'i &azate pe fapte

  'tiin$ifice. (pecifica$iile cum ar fi Bcon$inut redus de "rsimi= sau Bcon$inut &o"at

  de fi&re= tre&uie s corespund unor defini$ii armonizate% astfel nc*t s ai&

  aceea'i semnifica$ie n toate $rile UE! de e#emplu% specifica$ia Bcon$inut &o"at de

  fi&re= poate fi utilizat numai n cazul produselor ce con$in cel pu$in " de fi&re la

  600". 7rodusele alimentare cu un con$inut &o"at de "rsimi ori zahr nu pot avea

  specifica$ii cum ar fi Bcon$ine vitamina C=. (pecifica$iile privind propriet$ile de

  sntate% cum ar fi B&enefic pentru inim= sunt permise numai dac pot fi

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  15/4

  demonstrate 'tiin$ific. Nu se poate aplica o specifica$ie pozitiv privind

  propriet$ile de sntate ale unui produs cu un con$inut prea mare de sare% "rsimi

  sau zahr. Urmtoarele specifica$ii privind propriet$ile de sntate sunt interzise:

  (pecifica$ii privind prevenirea% tratarea sau vindecarea unei &oli umane%

  specifica$ii care fac trimitere la ritmul sau amploarea scderii n "reutate% trimitere

  la sau apro&are de ctre anumi$i doctori% specifica$ii care su"ereaz c sntatea ar

  putea fi afectat dac nu se consum alimentul respectiv.

  *.+. No% r$)/$m$"!r% pr%0%", $%&'$!r$! pro,$/or

  Comisia European a adoptat recent o propunere privind sporirea clarit ii

  etichetelor produselor alimentare% precum 'i a relevan ei acestora pentru necesit$ile

  consumatorilor din Uniunea EuropeanP. (copul acestui proiect de re"ulament este de a

  moderniza i a aduce m&unt iri normelor UE privind etichetarea produselor

  alimentare% astfel nc*t etichetele acestor produse s ofere consumatorilor informa iile

  necesare esen iale% su& o form lizi&il i u or de n eles% cu scopul de a facilita o

  ale"ere a produselor &azat pe informare. ?n temeiul respectivei propuneri% informeaz

  europa.eu% alimentele pream&alate vor tre&ui s afi eze pe partea anterioar a am&ala)ului etichete care cuprind informa ii cheie privind calit ile nutritive ale produsului. (unt

  sta&ilite% de asemenea% cerin e "enerale privind modul n care tre&uie s fie afi ate

  informa iile privind calit ile nutritive ale produselor alimentare pe eticheta acestora.

  Din motive de sntate pu&lic% proiectul de re"ulament e#tinde cerin ele actuale

  privind etichetarea aler"enilor i asupra produselor alimentare care nu sunt pream&alate%

  inclusiv asupra alimentelor v*ndute n restaurante i n unit ile de caterin". Noile norme

  propuse ar tre&ui s aduc &eneficii i industriei alimentare% deoarece sta&ilesc un cadru

  le"islativ mai clar i mai armonizat pentru etichetarea produselor alimentare i asi"ur

  condi ii de e"alitate pentru to i a"en ii din acest sector. 7roiectul de re"ulament a fost

  ela&orat n urm unor consultri e#tinse cu asocia iile consumatorilor% reprezentan i ai

  industriei alimentare i alte pr i interesate.

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  16/4

  Comisarul pentru sntate% ;arAos MQprianou sus inea c etichetele produselor

  alimentare pot avea o influen considera&il asupra deciziei consumatorului de a

  cumpr. Etichetele care prezint prea multe informa ii% informa ii confuze sau care

  induc n eroare pot reprezenta pentru consumator mai cur*nd un o&stacol% dec*t un

  spri)in.

  O alt propunere adoptat de Comisia European a fost aceea a informa iilor

  privind valoarea ener"etic sau cantitatea de sare sau zahr care vor deveni o&li"atorii i

  lizi&ile pe etichetele alimentelor. 7ropunerea de adoptare a sistemului de tip semafor care

  ar fi men ionat con inutul de sare% zaharuri sau "rsimi scazut=% Bmediu= sau Bridicat=%

  n com&ina ie cu culorile verde% "al&en >chihlim&ar3 i ro u.a fost respins de oficialii

  Comisiei Europene deoarece s8ar fi putut creez confuzie>e#: Coca Cola +i"ht% ntruc*tcon ine ndulcitori n loc de zahr% ar o& ine un punct verde deoarece nu con ine zahr% n

  timp ce sucul natural de fructe% fr adaos de zahr% ar primi punctul ro u de avertizare

  cu privire la con inutul de zahr din cauza con inutului sau natural de zahr. Totodat%

  semaforul nu poate distin"e ntre untul i mar"arina semi8de"resat% am&ele ar fi marcate

  prin culoarea ro ie deoarece con in mult "rsime. 9ceste e#emple demonstreaz c

  sistemul nu func ioneaz pentru toate produsele de &az% ns sarcin noastr este s

  "sim un sistem de etichetare care s se potriveasc fiecrui aliment sau &utur

  nealcoolic3.

  7ro&lema le"at de ara de ori"ine a unora dintre alimente a devenit o&li"atorie

  pentru o serie de produse cum ar fi: carnea de vit% miere% fructe i le"ume proaspete i

  ulei de msline. 9ceast prevedere poate fi su&iectul unei evaluri de impact. ?n cazul

  crnii% ara de ori"ine se define te c fiind ara n care animalul s8a nscut% a fost crescut

  n cea mai mare parte a vie ii i apoi sacrificat. Carnea% respectiv produse din carne

  o& inute de la animale care nu au fost asomate nainte de sacrificare% ci au fost sacrificate ritualic tre&uie etichetate ca atare.

  7arlamentul European a supus la vot rezolu ia le"islativ n ceea ce prive te

  e#ceptarea produselor alimentare care nu au fost pream&alate i a &uturilor alcoolice de

  la etichetare a unor produse cum ar fi carnea de la mcelrie. ;icro8ntreprinderile care

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  17/4

  produc alimente produse artizanal ar putea fi% de asemenea% e#cluse. ;a)oritatea

  deputa ilor au spri)init e#ceptarea &uturilor alcoolice de la etichetarea nutri ional% dar

  solicit n schim& o etichetare mai ri"uroas pentru &uturilor alcoolice mi#te sau pentru

  a a8numitele alcopops.

  Rezolu ia le"islativ a 7arlamentului European fost adoptat cu 22- de voturi

  pentru% 21 mpotriv i 4, de a& ineri. Totu i% se estimeaz c nu va e#ist un acord

  rapid cu Consiliul% fiind pro&a&il s se a)un" la a dou lectur.

  Odat ce le"isla ia va fi adoptat% ntreprinderile cu profil alimentar vor avea

  trei ani la dispozi ie pentru a se adapta la noile re"uli. Operatorii mai mici% care dispun de

  un numr mai mic de 600 an"a)a i i de o cifr de afaceri su& 2 milioane de euro% vor

  avea la dispozi ie 2 ani pentru a se adapta la noile prevederi.

  CAPITOULUL 6 9 C$r&$!r$ - A%,%"%8 op%"%%8 &ompor!m$"$ % %"$" %% !/$ pop/! %$% M". Br! o0 & pr%0%r$ /! $%&'$!r$! pro,$/or !/%m$"!r$

  % pro$& %! &o"m!or/% /! "%0$/ $rop$!"

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  18/44

  DEINIRE9 I7OTEE+OR I OHIECTIE+OR CERCETSRII

  Ipo$%/%r$! o>%$&%0$/or &$r&$(r%%:Tema cercetrii fiind formulat ?A%,%"%8 op%"%%8 &ompor!m$"$ % %"$" %%

  !/$ pop/! %$% M". Br! o0 & pr%0%r$ /! $%&'$!r$! pro,$/or !/%m$"!r$ %

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  19/44

  pro$& %! &o"m!or/% /! "%0$/ $rop$!" % transpunerea acesteia n o&iecte

  specifice de cercetare% se poate realiza astfel:

  Ap$&$ ,$ >!TE+ERDE3

  1. Cum apreciaz popula ia

  cercetat

  productorul/importatorul inscris

  pe eticheta produselor alimentare

  +.;ul umirea popula iei cercetate

  cu privire la elementele inscrise

  pe etichet.

  1. Cunoasterea opiniilor

  &ra'ovenilor cu privire la

  productorul/importatorul

  inscris pe eticheta produselor

  alimentare

  +.Determinarea importanteipe care o acord popula iacercetat listei in"redientelorinscrise pe etichetaproduselor alimentare.

  *.Cunoa terea opiniilor

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  20/4

  4. Care sunt opiniile popula iei

  cercetate cu privire la etichetarea

  ecolo"ic

  popula iei cercetate cuprivire la rolul eticheteiecolo"ice.

  6.Caracterizarea

  popula iei

  1. ?n ce msur v*rsta% se#ul%

  venitul i ocupa ia influen$eaz

  decizia de cumparare a produselor

  alimentare in functie de eticheta

  acestora

  1. Identificarea popula$iei

  prin v*rst% se#% venit 'i

  ocupa ie. Dup aceast

  caracterizare se vede

  influen$a asupra deciziei de

  cumparare in functie de

  etichetarea produselor.

  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA OV

  FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAREA

  AFACERILOR

  Nr. C'$%o"!r: ........

  D!! %"$r0%/%: ........

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  21/4

  CHESTIONAR

  ?n vederea realizrii unei cercetri care are ca tem B9titudini% opinii%

  comportamente 'i inten ii ale popula$iei ;un. Hra ov cu privire la etichetarea produselor

  alimentare si protec$ia consumatorului la nivel european=% v ro" s ave$i ama&ilitatea de

  a rspunde la ntre&rile de mai )os% rspunsurile dumneavoastr fiind foarte importante

  pentru cercetare.

  6. Considera$i c este important etichetarea produselor alimentare

  V Da. >trece i la ntre&area ,3 V Nu. >trece i la ntre&area 6,3 ,. In opinia dumneavoastr care este rolul etichetrii produselor alimentare

  V informarea consumatorului cu privire la produsul in cauz!

  V informarea consumatorului cu privire la eventualele riscuri la care este e#pus!

  V facilitarea ale"erii produsului conform e#i"en$elor consumatorilor

  V 9+TU+. Care anumeWWWWWWWWWWWW

  4. Ceta$enii% in calitatea lor de consumatori% sunt prote)a$i de ctre stat

  V Da. >trece i la ntre&area 13 V Nu. >trece i la ntre&area 6,3

  1. C*t de important este pentru dumneavoastr etichetarea produselor alimentare

  WWWWWWWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWWWWW WWWWWWWWWW

  WWWWWWWWWWWWWWW

  oarte importanta Importanta Nici importanta Neimportanta Total neimportanta

  Nici neimportanta

  2. Crede$i c etichetarea corect a produselor alimentare este o modalitate de protec$ie aconsumatorilor

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  22/4

  V Da. >trece i la ntre&area 3 V Nu. >trece i la ntre&area 6,3

  . ru"m s realiza$i o ordonare a urmtoarelor drepturi n func$ie de importan$a pe

  care a$i acordat8o acestora la cumprarea produselor > se acord cifra 6 celui mai

  important drept% , celui de8al doilea% '.a.m.d. p*n la 2 3.

  V Dreptul de a cumpra ce vrei% unde vrei

  V Dreptul de a returna un produs dac nu func$ioneaz

  V Dreptul de a &eneficia de standarde nalte de si"uran$ pentru produse alimentare 'i

  &unuri de lar" consum

  V Dreptul de a fi informat asupra con$inutului produselor alimentare

  V Dreptul de a putea compara pre$urile

  . Care sunt elementele inscrise pe etichet ce v influenteaz decizia de cumprareV Cantitatea

  V Denumirea produsului

  V +ista in"redientelor

  V 7roductor/importator

  V9ltele.Care anumeWWWWWWWWWWWWWWWWW

  . Calea principal de protec$ie a consumatorilor o reprezint cre'terea capacita$ii deautopro$ectie individual 'i asociativ

  9r"umenta$i...........................................................................................................................

  -. De c*te ori a$i fost nevoit s apela$i serviciul avansat de telecomunica$ii >TE+ERDE3

  in urma nemul$umirii cu privire la informa$iile inscrise pe eticheta unui produs

  V o dat

  V de , ori

  V de 4 ori

  V de mai multe ori. C*teWWWWWWWWWWW

  V niciodat

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  23/4

  60. Unele produse au o etichet care certific faptul c acestea sunt verzi >eco3. Care

  caracterizare este mai &un

  V etichetarea ecolo"ic )oac un rol important in deciziile mele de cumprare

  V etichetarea ecolo"ic nu )oaca un rol important in deciziile mele de cumprare

  V Nu citesc niciodat eticheta

  V Nu 'tiu / Nu rspund

  66.C*t de informat sunte$i cu privire la noile le"i privind etichetarea produselor la nivel

  european

  oarte informat 2 1 4 , 6 Total neimformat

  "r$>(r% ,$ %,$"%7%&!r$6,. ?n ce se"ment de v*rst v ncadra$i

  V 68,2 ani

  V ,2842 ani

  V 42812 ani

  V 12822 ani

  V peste 22 ani.

  64. (e#ul

  V ; V

  61.Ultima 'coal a&solvit de dumneavoastr

  V Xcoala profesional!

  V +iceul!

  V Cole"iul!

  V acultatea.

  62. enitul dumneavoastr se ncadreaz n intervalul

  V 400800 lei V 6,0086200 lei

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  24/4

  V 008-00 lei V 62008600 lei

  V -0086,00 lei V peste 600 lei.

  E!"%o"!r$!M$o,! ,$ $!"%o"!r$:

  ?n vederea o&$inerii unor rezultate c*t mai e#acte% $in*nd cont de tipul cercetrii%

  am optat pentru o e'antionare nealeatoare. Es!"%o"!r$! "$!/$!o!r$ reprezint acea

  tehnic de sta&ilire a e'antionului pe &aza lo"icii personale a cercettorului% selec$ia

  nefiind facut prin tra"ere la sor$i.

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  25/4

  O&$inerea unor e'antioane reprezentative pentru popula$ia cercetat 'i

  e#trapolarea rezultatelor cercetrii nu sunt posi&ile dec*t prin utilizarea unor metode de

  esantionare aleatoare. De aceea% n cadrul cercetrilor descriptive se utilizeaz doar

  metode de e'antionare aleatoare.

  7unerea n practic a unor astfel de metode necesita un &!,r ,$ $'!"%o"!r$

  care s permit selectarea indivizilor prin tra"ere la sor$i. Cadrul de e'antionare este o

  /%( care con$ine to$i mem&rii popula$iei cercetate% din care se e#tra" mem&rii

  e'antionului. A&$! /% $$ " mo, o>/%)!or% "$&$!r pentru asi"urarea e"alit$ii

  de 'anse n privinta includerii n e'antion.

  Din numYrul total de persoane care formeazY lista responden$ilor se va constitui

  aleator un e'antion format din 0 de persoane lu*nd n considerare caracteristicile

  presta&ilite ale acestora: persoanele cu v*rstY de peste 6 ani 'i nu numai 'i persoane deam&ele se#e.

  R$pr$%/%r$! mr%m%% $!"%o"/%:?n vederea determinYrii mYrimii e'antionului n cazul unei e'antionYri nealeatoare

  am considerat ca punct de plecare nivelul de prezicere al e'antionYrii>eroarea admisY3 c*t

  'i intervalul de ncredere.

  9m avut n vedere un nivel al erorii admise de Z 4 cu un nivel de ncredere de

  -2 cYruia conform ta&elului distri&u$iei z %i corespunde valoarea de 6.-.

  Deoarece nu avem informa$ii anterioare despre >procentul celor care au rYspuns

  da3 'i despre >08p3 8 >procentul celor care au rYspuns nu3% atunci se adoptY nivelul ma#im

  al lui (p care este de 20 el rezult*nd din valoarea ma#imY pe care o poate avea

  procentul p[>08p3% o&$inutY pentru p\20 'i >08p3 \20

  ,

  , 3600>[[

  E

  ppzn

  =

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  26/4

  Unde:

  ,z \ pYtratul coeficientului z corespunzYtor nivelului de ncredere avut n vedere

  =p estimarea procentelor n caz de success

  = 3600> p estimarea procentelor n caz de insucces

  ,E \ pYtratul erorii admise

  9tfel:

  ( )persoanen 60C

  4

  20[20[-.6,

  ,

  ==

  Din anumite motive cercetarea realY se va efectua pe un e'antion de 0 de persoane.

  Noua valoare a erorii admise va fi:

  :D.C0

  2020-.63600> ,,

  ,=

  =

  =

  n

  ppzE

  ANALIA SI PRELUCRAREA DATELOR

  6. Considera$i ca este important etichetarea produselor alimentare

  S!%%&

  este important etichetarea

  produselor alimentare

  N alid 0

  ;issin" 0

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  27/4

  $$ %mpor!"( $%&'$!r$! pro,$/or !/%m$"!r$

  reGuencQ 7ercent alid 7ercent

  Cumulative

  7ercent

  alid da 2 -4.4 -4.4 -4.4

  nu 1 . . 600.0

  Total 0 600.0 600.0

  2 dintre persoanele intervievate consider important etichetare

  produselor alimentare% in schim& 1 persoane nu confirm aceast afirma$ie%

  e'antionul fiind de 0 de persoane.

  ,. In opinia dumneavoastr% care este rolul etichetrii produselor alimentare

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  28/44

  D$&r%p%0$ S!%%&

  N ;ean

  facilitarea ale"erii produsului 0 ,.4444

  inf consumat asupra riscurilor 0 2.000

  informarea produsului cu privire 0 .

  altul. care anume 0 -.,

  alid N >list]ise3 0

  C!$ Smm!r

  Cases

  alid ;issin" Total

  N 7ercent N 7ercent N 7ercent

  ^,a 2 -4.4 1 . 0 600.0

  a. DichotomQ "roup ta&ulated at value 6.

  GV+ Fr$$"&%$

  Responses

  7ercent of CasesN 7ercent

  Rolul etichetarii produselor

  alimentareainformarea produsului cu privire 6 40.0 4,.6

  inf consumat asupra riscurilor ,0 44.4 42.

  facilitarea ale"erii produsului ,, 4. 4-.4

  Total 0 600.0 60.6

  a. DichotomQ "roup ta&ulated at value 6.

  Rolul etichetrii produselor alimentare in informarea consumatorului cu privire la

  produsele in cauz este sustinut de 6 persoane% informarea consumatorului cu privire la

  eventualele riscuri la care este e#pus este de ,0 de persoane% iar facilitarea ale"erii

  produsului conform e#i"en$elor consumatorilor de ,, de persoane din e'antionul de 0.

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  29/44

  C!$ Smm!r

  Cases

  alid ;issin" Total

  N 7ercent N 7ercent N 7ercent

  ^,[^ 1- 6. 66 6.4 0 600.0

  GV+GVJ Cro!>/!%o"

  Infl el scrise pe eticheta in dec de cuma

  cantitatea

  denumirea

  produsului

  lista

  in"redientelor

  producator/imp

  ortator

  Rolul etichetarii

  produselor alimentareainformarea produsului cu

  privire

  Count 1

  inf consumat asupra

  riscurilor

  Count - 6, 60 1

  facilitarea ale"erii

  produsului

  Count - 6 66

  Total Count ,4 , 41 62

  7ercenta"es and totals are &ased on respondents.

  a. DichotomQ "roup ta&ulated at value 6.

  Rolul etichetrii produselor alimentare in str*ns le"tura cu elementele inscrise pe

  etichet influenteaz decizia de cumprare a consumatorilor astfel :

  8 informarea cu privire la produsul in cauz L cantitatea 8 persoane! denumirea

  produsului L persoane! lista in"redientelor L persoane! productor/importator

  L 1 persoane > total ,3

  8 informarea cu privire la eventualele riscuri L cantitatea - persoane! denumirea

  produsului L 6, persoane! lista in"redientelor L 60 persoane!

  productor/importator L 1 persoane >total 423

  8 facilitarea ale"erii produsului 8 cantitatea - persoane! denumirea produsului L persoane! lista in"redientelor L 6 persoane! producator/importator L 66 persoane

  > total 123

  4. Cet$enii% in calitatea lor de consumatori% sunt prote)a$i de ctre stat

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  30/4

  S!%%&

  cetatenii sunt prote)ati de stat

  N alid 0

  ;issin" 0

  ;ean .-6

  (td. Deviation ,6.22

  ariance 1.6

  Cet$enii sunt prote)a$i in calitate de consumatori in medie de .-, .

  &$!$"%% " pro$K!% ,$ !

  reGuencQ 7ercent alid 7ercent Cumulative 7ercent

  alid da 1- 6. 6. 6.

  nu 66. 66. -4.4

  .00 1 . . 600.0

  Total 0 600.0 600.0

  Cet$enii sunt prote)a$i de stat% afirma$ie sus$inut de 1- de persoane% reprezent*nd

  6% din totalul persoanelor chestionate. 9firma$ie respins de persoane reprezent*nd

  66% din total% iar 1 persoane nu au raspuns la intre&are.

  1. C*t de important este pentru dumneavoastr etichetarea produselor

  alimentare

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  31/4

  D$&r%p%0$ S!%%&

  N ;ean

  cat de importanta este

  etichetarea produselor

  0 .44

  alid N >list]ise3 0

  S!%%&

  cat de importanta este etichetarea produselor

  N alid 0

  ;issin" 0

  ;ean .44

  (td. Deviation ,6.414-6

  ariance 122.2,

  &! ,$ %mpor!"! $$ $%&'$!r$! pro,$/or

  reGuencQ 7ercent alid 7ercent Cumulative 7ercent

  alid total neimportanta 6 6. 6. 6.

  neimportante 66 6.4 6.4 ,0.0

  nici importante nicineimportante ,2 16. 16. 6.

  importante 6, ,0.0 ,0.0 6.

  foarte importante 66. 66. -4.4

  .00 1 . . 600.0

  Total 0 600.0 600.0

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  32/4

  Etichetarea este total neimportant in medie de 6% % neimportant in medie de6%4% nici important nici neimportant in medie de 16% % important in medie de ,0

  % foarte important in medie de 66% % iar % nu au raspuns la aceast intre&are.

  2. Crede$i ca etichetarea corect a produselor alimentare este o modalitate de

  protec$ie a consumatorilor

  S!%%&

  etichetarea este o metoda de protectie a

  consumatorilor

  N alid 0

  ;issin" 0

  ;ean .-6

  (td. Deviation ,6.22

  ariance 1.6

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  33/4

  $%&'$!r$! $$ o m$o,! ,$ pro$&%$ ! &o"m!or%/or

  reGuencQ 7ercent alid 7ercent Cumulative 7ercent

  alid da 1- 6. 6. 6.

  nu 66. 66. -4.4

  .00 1 . . 600.0

  Total 0 600.0 600.0

  Etichetarea este o modalitate de protec$ie a consumatorului din privin$a a 1- de

  persoane% nu este o modalitate de protectie pentru intervieva$i% iar 1 persoane nu au

  raspuns la intre&are.

  . ru"m s realiza$i o ordonare a urmtoarelor drepturi n func$ie de

  importan$a pe care a$i acordat8o acestora la cumprarea produselor > se acord cifra 6

  celui mai important drept% , celui de8al doilea% '.a.m.d. p*n la 2 3.

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  34/4

  D$&r%p%0$ S!%%&

  N ;ean

  dreptul de a compara preturile 0 6.66

  dreptul de a cumpara ce vrei 0 6.1

  dreptul de a returna un produs

  daca nu functioneaza

  0 6.000

  dreptul de a fi informat asupra

  continutului produselor

  alimentare

  0 6.000

  dreptul de a &eneficia de

  standarde inalte

  0 6.-444

  alid N >list]ise3 0

  In func$ie de importan$a drepturilor locul 2 este ocupat de dreptul de a compara

  pre$urile cu o medie de 6%66 % locul 1 este ocupat de dreptul de a cumpara ce vrea cu o

  medie de 6%1 % locul 4 este ocupat de dreptul de a returna un produs daca nu

  functioneaza cu o medie de 6%0 % locul , este ocupat de dreptul de a fi informat

  asupra con$inutului produselor cu o medie de 6%0 % iar pe primul loc se claseaz

  dreptul de e &eneficia de standarde inalte cu o medie de 6%-4 .

  . Care sunt elementele inscrise pe etichet ce va influenteaz decizia de cumprare

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  35/4

  D$&r%p%0$ S!%%&

  N ;ean

  lista in"redientelor 0 16.1200

  denumirea produsului 0 21.26

  cantitatea 0 2-.16

  producator/importator 0 ,.144

  altele.care anume 0 -.-44

  alid N >list]ise3 0

  C!$ Smm!r

  Cases

  alid ;issin" Total

  N 7ercent N 7ercent N 7ercent

  ^a 1- 6. 66 6.4 0 600.0

  a. DichotomQ "roup ta&ulated at value 6.

  GVJ Fr$$"&%$

  Responses7ercent of CasesN 7ercent

  Infl el scrise pe eticheta in dec

  de cumacantitatea ,4 ,4.2 1.-

  denumirea produsului , ,.2 24.6

  lista in"redientelor 41 41. -.1

  producator/importator 62 62.4 40.

  Total - 600.0 ,00.0

  a. DichotomQ "roup ta&ulated at value 6.

  +ista in"redientelor influenteaz decizia de cumprare cu un procent de 41% %denumirea produsului L ,%2 % cantitatea L ,4%2 % productor/importator L 62%4.

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  36/4

  -. De c*te ori a$i fost nevoit s apela$i serviciul avansat de telecomunica$ii

  >TE+ERDE3 in urma nemul$umirii cu privire la informa$iile inscrise pe eticheta unui

  produs

  S!%%&

  de cate ori ati apelat la tel verde

  N alid 0

  ;issin" 0

  ;ean 6.-200

  (td. Deviation 44.0,26,

  ariance 60-0.2

  ,$ &!$ or% !% !p$/! /! $/ 0$r,$

  reGuencQ 7ercent alid 7ercent Cumulative 7ercent

  alid o data 64.4 64.4 64.4

  de , ori 60 6. 6. 40.0

  de 4 ori 66. 66. 16.

  niciodata ,1 10.0 10.0 6.

  .00 66 6.4 6.4 600.0

  Total 0 600.0 600.0

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  37/4

  ;a)oritatea persoanelor intervievate nu au apelat niciodat la acest serviciu% 64%4

  au apelat o dat% 6% au apelat de , ori% 66% au apelat de 4 ori% iar 6%4 nu au

  raspuns la intre&are.

  60. Unele produse au o etichet care certifica faptul c acestea sunt verzi >eco3. Care

  caracterizare este mai &un

  S!%%&

  ce caracterizare "asiti pentru etichitarea

  produselor verzi

  N alid 0

  ;issin" 0;ean 6.000

  (td. Deviation 44.1-41

  ariance 664,.,

  &$ &!r!&$r%

  , 12.0 12.0 12.0

  etichetarea ecolo"ica nu )oaca

  un rol important

  64.4 64.4 2.4

  nu citesc niciodata eticheta 66 6.4 6.4 .

  nu stiu/nu raspund 4 2.0 2.0 6.

  .00 66 6.4 6.4 600.0

  Total 0 600.0 600.0

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  38/44

  Etichetarea ecolo"ic are un rol important in deciziile de cumprare in propor$ie

  de 12 % etichetarea ecolo"ic nu are un rol important in deciziile de cumprare in

  propor$ie de 64%4% responden$ii nu acord importan$ etichetei in propor$ie de 6%4 %

  2 refuz s raspund sau nu 'tiu% iar 6%4 nu au rspuns la intre&are.

  66. C*t de informat sunte$i cu privire la noile le"i privind etichetarea produselor la

  nivel european

  S!%%&

  cat de informat sunteti cu privire la noile

  le"i de prot a consum

  N alid 0

  ;issin" 0

  ;ean 6.-6

  (td. Deviation 4,.0602

  ariance 60,.22,

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  39/44

  &! ,$ %"7orm! "$% & pr%0%r$ /! "o%/$ /$)% ,$ pro ! &o"m

  reGuencQ 7ercent alid 7ercent Cumulative 7ercent

  alid total neinformat 66. 66. 66.

  ,.00 61 ,4.4 ,4.4 42.04.00 6 ,. ,. 6.

  1.00 64 ,6. ,6. 4.4

  .00 60 6. 6. 600.0

  Total 0 600.0 600.0

  Total neinforma$i cu privire la noile le"i ale etichetrii produselor la nivel

  european sunt 66% % intre informare totala 'i neinformare se afla responde$ii intr8un

  procent de 6% % iar in ceea ce prive'te informarea total% nu e#ist nici un respondent.

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  40/4

  6,. ?n ce se"ment de v*rst v ncadra$i

  S!%%&

  in ce se"ment de varsta va incadrati

  N alid 0

  ;issin" 0

  ;ean 6.1

  (td. Deviation .00,

  ariance .1-0

  %" &$ $)m$" ,$ 0!r! 0! %"&!,r!%

  reGuencQ 7ercent alid 7ercent Cumulative 7ercent

  alid 68,2 ani 4 4.4 4.4 4.4

  ,2842 ani 6 ,.4 ,.4 -6.

  42812 ani 1 . . -.4

  12822 ani 6 6. 6. 600.0

  Total 0 600.0 600.0

  ;a)oritatea responde$ilor au v*rsta cuprins intre 68,2 de ani% ,2842 de ani intr8

  un procent de ,%4 % intre 42812 de ani % % intre 12822 de ani 6% % iar peste 22 de

  ani nu e#ist nici un respondent.

  64. (e#ul

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  41/4

  S!%%&

  se#ul dvs

  N alid 0

  ;issin" 0

  ;ean 6.2444

  (td. Deviation .20460

  ariance .,24

  $;/ ,0

  reGuencQ 7ercent alid 7ercent Cumulative 7ercent

  alid 68; , 1. 1. 1.

  ,8 4, 24.4 24.4 600.0

  Total 0 600.0 600.0

  E'antionul este de 4, de femei >in procent 24%4 3 'i , de &ar&a$i > in

  procent de 1% 3.

  61.Ultima 'coal a&solvit de dumneavoastr

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  42/4

  S!%%&

  ultima scoala a&solvita de dvs

  N alid 0

  ;issin" 0

  ;ean 4.6

  (td. Deviation .-166

  ariance .

  /%m! &o!/! !>o/0%! ,$ ,0

  reGuencQ 7ercent alid 7ercent Cumulative 7ercent

  alid scoala profesionala 6 6. 6. 6.

  liceul 6- 46. 46. 44.4cole"iul - 62.0 62.0 1.4

  facultatea 46 26. 26. 600.0

  Total 0 600.0 600.0

  ;area ma)oritatea au a&solvit facultatea >26%3 % 46% au a&solvit liceul% 62 cole"iul% iar 6% 'coala profesional.

  62. enitul dumneavoastr se ncadreaz n intervalul

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  43/4

  S!%%&

  venitul dvs

  N alid 0

  ;issin" 0

  ;ean ,.-6

  (td. Deviation 6.4-42-

  ariance 6.-1,

  0$"%/ ,0

  reGuencQ 7ercent alid 7ercent Cumulative 7ercent

  alid 400800 lei 64.4 64.4 64.4

  008-00 lei ,1 10.0 10.0 24.4-0086,00 lei 1 . . 0.0

  6,0086200 lei 61 ,4.4 ,4.4 4.4

  62008600 lei - 62.0 62.0 -.4

  peste 600 lei 6 6. 6. 600.0

  Total 0 600.0 600.0

  enitul predominant este de 008-00 lei% ,4%4 au un venit intre 6,0086200 lei%62 au venitul intre 62008600 lei % % au venitul intre -0086,00 lei% iar 6% au

  venitul peste 600 lei.

  CAPITOLUL 3

  CONCLUII I PROPUNERI

 • 5/25/2018 Etichetarea produselor alimentare

  44/4

  ( se introduc pe eticheta semne pentru aprecierea calit$ii produselor n stelu$e

  L de e#emplu 2 stelu$e s reprezinte cea mai &un calitate!

  ( se impun afi'area unui numr de telefon pe am&ala) de la protec$ia

  consumatorului sau a unui centru de reclama$ii pentru produsul respectiv!

  ii consumator informat pentru a8$i cere drepturile n caz de nevoie____ 9 ale"e

  este dreptul tu__