12
Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt? Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA [email protected] Dialogmøtet med Fagerberg-utvalget, Oslo 31.05.10 (Håndverkeren kurs- og konferanseesenter)

Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

  • Upload
    kendis

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?. Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA [email protected]. Dialogmøtet med Fagerberg-utvalget, Oslo 31.05.10 (Håndverkeren kurs- og konferanseesenter ). Mitt/vårt anliggende:. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i [email protected]

Dialogmøtet med Fagerberg-utvalget, Oslo 31.05.10 (Håndverkeren kurs- og konferanseesenter)

Page 2: Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

Mitt/vårt anliggende:

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA ([email protected])

- Den langsiktige og grunnleggende forskningen- Universitetene er en hovedaktør i denne sammenhng

Page 3: Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

Bruker vi ressursene optimalt?

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA ([email protected])

- De midler som kanaliseres gjennom NFR?- De midler som går direkte til universitetene?

Presisert spørsmål: Bruker vi de økonomiske ressursene slik at vi best mulig gjør bruk av våre forskertalenter?

Page 4: Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

Påstand: Gir vi gode arbeidsforhold for de beste legger vi grunnlaget for

hele institusjonen

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA ([email protected])

Den vanskelige balansen mellom spissing og bredde?

Page 5: Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

De beste (talentene) får mulighet til å gjøre det de er best på

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA ([email protected])

Derfor: spissing blir viktig

Page 6: Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

De mer anvendte programmene

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA ([email protected])

Finansieringsmekanismer:

De frie arenaer

Universitetene

SFF, YFFDe (helt) frie forskningsprogrammeneERC

Page 7: Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA ([email protected])

(U)balansen mellom de (anvendte) programmene og de

frie arenaer

Page 8: Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA ([email protected])

(U)balansen mellom de (anvendte) programmene og de

frie arenaerFri forskerinitiert grunnforskning 2001-2007 (mill.kr)

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

Rev.bud.2001 Rev.bud.2002 Rev.bud.2003 Rev.bud.2004 Rev.bud.2005 Rev.bud.2006 Bud. 2007

SFF

YFF

Storforsk

Fri prosjektstøtte

Page 9: Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA ([email protected])

(U)balansen mellom de (anvendte) programmene og de

frie arenaer

”Vi foreslår (…) at Forskningsrådets midler til fri prosjektstøtte bør økes …” (Walløe-utvalget, s. 53)

… noe som har meget bred støtte i forskersamfunnet …

Fri forskerinitiert grunnforskning 2001-2007 (mill.kr)

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

Rev.bud.2001 Rev.bud.2002 Rev.bud.2003 Rev.bud.2004 Rev.bud.2005 Rev.bud.2006 Bud. 2007

SFF

YFF

Storforsk

Fri prosjektstøtte

Page 10: Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA ([email protected])

Gjør som EU (gjennom ERC), styrk den helt frie front-

forskningen

… ikke minst viktig for de unge talenter …

Page 11: Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA ([email protected])

Universitetene

” Erfaring viser at institusjonene ikke har et betryggende vurderingsapparat, at vurderingene ofte lar fagpolitiske og strategiske hensyn telle med i tillegg, og av og til i stedet for, de rene faglige kvalitetshensyn. Habilitetsproblemene ved denne type lokale vurderinger er også betydelige.” (Walløe-utvalget, s. 53)

Påstand: Universitetene har i altfor liten grad brukt den muligheten som SFF-systemet har gitt dem

Page 12: Et velfungerende forskningssystem: bruker vi talentene optimalt?

Nils Chr. Stenseth, professor og preses i DNVA ([email protected])