eskola 2.0

 • View
  224

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Euskal autonomia erkidegoan IKT-en egoera

Text of eskola 2.0

 • IKT-eek duten eragina

  EAEko eskoletan

  Eskola 2.0Heldutasun ereduaIkasyz

  Leire InsaustiMaite PerezAsel Lezeta

 • AURKIBIDEA

  ESKOLA 2.0.....................................................................................................................3

  Portatila ........................................................................................................................3Klaseetako metodologia berria ....................................................................................6

  IKASYZ PROGRAMA.....................................................................................................8

  HELDUTASUN EREDUA.............................................................................................12

  BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................16

 • ESKOLA 2.0Ikasgelak digitalizatzean datza ESKOLA 2.0 egitasmoa, IKTak ikasgelan

  txertatuz, berauek heziketa prozesuan baliagarri eta laguntzaile bilakatuz.

  Helburua ez da teknologietan trebatzea bakarrik, berauek baliabide gisa erabiliz

  hezkuntza konpetentziak lortzea baizik.

  Beraz, ondorioz, helmuga baino bide dira. Jaurlaritzaren Kontseiluaren egitasmoa 2010 urteko ekitaldirako

  Euskadin programa hori sartzea, eta urte honetan Lehen Hezkuntzako

  hirugarren zikloko ikasgelak guztiz digitalizatu, irakasleak software librea eta

  metodologia berriak erabiltzeko prestatu eta multimedia-edukiak egitea izan da.

  Portatila

  Eskola 2.0 programak helburu batzu lortzeko asmoarekin ezarri dira. Lehen helburua orainarteko ikasgela klasikoak, zein teknologia arruntaz baliatu

  direnak (betiko arbela, telebista, bideoa ... ) ikasgela digitalak bilakatzea izango

  da. Horrela teknologia berri honek lehen bereizirik egiten ziren ainbat prozesu

  edo ekintza orain batera egiteko aukera emango duelarik.

  Bigarren helburua ikasgela hauetako irakasleak IKT-dun gaitasunetan trebatzea

  izango da, gero ikasleei beraiek dituzten ezagutza hauek irakasteko.

  Behin irakasleak trebatu eta ikasgelak digitalizatu direnean, ikasgela hauetako

  metodologiaren aldaketa bat eman behar da. Hau izango litzateke eskola 2.0

  programaren hirugarren helburua.

 • Laugarrena eta ikuspegi global batetatik ikusita berau, mundu honetan ematen

  ari den eta beti bezala mundu aberatsa eta mundu pobrearen, Hirugarren

  munduaren artean gertatzen ari den eten digitala murriztea.

  Tabla 1. IKT teknologien gastua munduko estatu ezberdinetan.

  Bostgarren helburu batekin lan dinamikoa, partehartzailea, beste ikastetxeekin

  lankidetzan eta sarean sustatzea du.

  Amaitzeko, azken helburuak HEZIKETA KALITATEA HOBETZEA nahi du eta

  aurreko helburu guztiak bere baitan jasoko lituzke.

 • Mundu mailako eten digitala murrizten

  Eskola 2.0 web 2.0-n oinarritzen da; hau da erabiltzaileen parte hartzean

  eta informazio trukaketan oinarritzen diren web-etan, talde ikaskuntza eta talde

  parte-hartzea bultzatuz.

  Helburu hauek eduki eta poliki-poliki bideratzen doazen arren, oraingoz,

  hezkuntza munduaren aldetik, nahiz eta programa hauek instalatzearen ardura

  dutenen aldetik beharrezkoa den materiala jaso, duda eta galdera ugari

  azaltzen dira:

  Sare sozialaren eraikuntza

  Laguntasuna eta trukaketa bultzatzen

  duten zerbitzuak

  Erabiltzaileen elkartean oinarritua

  WEB

  TEKNOLOGIA

  WEB 2.0

  ESKOLA 2.0

 • - Irakaslegoa Informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzeko

  ahalbidetuta al dago? Garrantzitsuagoa dena, iraultza pedagogikorako

  prestaturik al dago?

  - Zer eduki irakasten dira? Eta euskaraz?

  - Software libre ala ordainduzko baten aldeko apostua egingo da?

  - Ordenadore `portatilek irakasle-ikasle erlazioa aldatuko al dute?

  - Zer papel jokatzen dute familiek?

  - Presupuestoa hiru kurtso gehiagorako bakarrik baldin badago, inbertsio

  publikoa errentagarria izango al da?

  - Ordenadoreak ondatu eta galtzen badira, zer gertatuko da?

  - Eta garrantzitsuena; Eskola 2.0 programa panazea bat izango dela dio

  gobernuak, baina zihurtatuko al du nire alaba ongi hezituta egotea eta

  betidaniko matematika, zientzia, hizkuntza eta literaturak dominatzea?

  Ondorioz, programa hauek instalatzeko ardura dutenek eskoletan hezitzaileek

  dituzten duda eta zalantza hauek argitzen joatea komeniko litzateke, teknologia

  berri hauek eta berauen erabilpen egoki bat eskoletan ezartzen doan heinean.

  Klaseetako metodologia berria

  Alderdi honetatik beste herrialde edo komunitate autonomo batzuetan jadanik

  egin duten bidea eredu hartzea komenigarria izango litzatekela uste dugu. Hor

  daude Extremadura bezalako komunitateko esperientziak: eskoletan arbel

  digialak eta portatilak instalatzen ari dira, Linux bezalako software aske baten

  aplikazioaren bitartez.

 • Ahalik eta justu eta egoki baten aldeko apustua egin behar dela uste dugu,

  baina mundu honetako gauza gehienetan gertatzen den bezala, oso tentuz

  ibiltzea komeni da, bakarren batzuk besterik egoera aprobetxatuz aberastu eta

  diruz forratu ez ditezen.

  Ondo bideratuta, hezkuntza munduaren XXI. Mendeko metodo eta

  teknologiekin ikasi eta hezteko aukera emango du Eskola 2.0 eskoletan

  jartzeak. Teknologia hau eskoletan jartzeak ekar litzazkeen abantaila guztiak

  aprobetxa eta egoki kudeatu daitezen.

  IKTeekin dauzkagun zalantzak 1

 • IKASYZ PROGRAMAIKT-ak ikasgelan txertatzeko asmoz ikastolen elkarteak sortutako

  programa dugu ikasyz. Eskola 2.0 moduan, helburua ez da teknologia

  berrietan trebatzea baizik eta oinarrizko konpetentziak lortzeko sistema

  berritzailearen proposamena. Horrela, norberak ordenagailu bidez ikasketa

  autonomoa aurrera eramateko aukera eskaintzen du, izan ere, ikasle bakoitzak

  bere estiloa eta erritmoa du ikasteko orduan, eta bakoitzaren berezitasun horri

  erantzuten saiatzen den programa dugu. Hori dela-eta, ikasyz proiektua tresna informatikoak (hardware), aplikazio informatikoak (software) eta , estrategia kurrikularrak (edukiak) uztartzen dituen multzoa dela esan genezake. Hiru atal hauek uztartzeko hardware aldetik ikasbook deituriko tresna informatiko

  merkea du oinarrian. Hala, ikasgela guztietan txertatzen da eta ikasle bakoitzak

  bere ordenagailuaz lan egiteko aukera du. Sofwarea kontutan izanik, hiru web

  aplikazio ditu; lehena jarduerak sortzeko eta antolatzeko (Designer), bigarrena

  tresna informatiko mugikorrean jarduerak exekutatzeko(Trainer), eta

  hirugarrena irakasleek ikasleek egindako lanen garapenaren jarraipena egiteko

  (Inspector). Azkenik eduki kurrikularrei begira, arloka eta zailtasunaren arabera

  mailakatutako jarduera sorta biltzen du. 6-12 adin bitartean arlo bakoitzeko

  45.000 ariketa sortu dira, guztira, 225.000 ariketa bost arlotan banatuta

  (Euskara, Gaztelania, Ingelesa, Matematika eta Ingurunea). Beraz, argi dago

  IKTen konpetetzia garatzeaz gain, beste hainbat konpetentzia lantzea duela

  helburu. Alderdi honen isla programen zereginetan ere ikus daiteke. Izan ere,

  ikasyz programak hiru zeregin hartzen ditu bere baitan:

  Trebatzea: Trebaketa errealitate bihur dadin, prozedurak hartzen ditu

  oinarrian. Hots, kalkulua, ortografia, problemen ebazpena, fisikaren

  algoritmoak, kimikaren formulazioa... bezalako prozeduren bitartez ekintzen

  bidezko ikasketa sustatzen du.

  Memorizazioa: Hainbat eduki memorizatzen laguntzeko jarduerak

  proposatzen ditu, batez ere, datu eta gertaera historikoak, geografia-

  toponimia, literatur obrak eta autoreak, hizkuntza- lexikoa, formulazioa... eta

  gisa honetako edukiak.

 • Autonomia: Bakoitzak bere ordenagailuarekin lana egiten duenez, ikasle

  bakoitzak bere erritmoa ezartzen du ahalmen eta mailaren arabera.

  Horrela ikaskuntza indibiduala eta autoaskia sustatzen du.

  Arestian aipa bezala oinarrizko hezkuntzan markaturiko

  konpetzentziak lortzen lagundu nahi duen programa da. Hori dela-eta,

  eguneroko gatazka eta arazoei erantzuna ematen laguntzeko ikasleari bere

  beharrei egokitutako tresna sendoak ematea du helburu nagusitzat. Hala,

  Hezkuntza aprendizaia puntual batzuen sistematizazioaren bitartez

  konpetentzia hauen garapena bideratzen da.

  Ekasyz proiektua ikasgelan txertatzeko orduan, ikaskide eta irakasleen

  artean zehaztasun maila handiko oinarriak kontutan hartu dira. Laburpen gisa

  ondorengo esparruak azpimarra genitzazke:

  Kontratu didaktikoa: ikaslearen gaitasuna eta ahalmena kontuan izanik, kontratu didaktikoa egingo du. Bertan, irakasleakikaslearekin batera adostuko

  du zer lan egin behar duen (zenbat ariketa, gainditu beharreko zailtasun maila,

  denboralizazioa,).

  Aniztasunari erreparatzea: ikasle bakoitzak bere mailaren arabera landuko ditu aurrez hitzartutako ariketak. Bitartean, irakasleak lana gainbegiratuko du

  eta behar duen laguntza

  emango dio.

  Dibertsifikatzea: aurrekoarekin batera, behar bereziak dituzten ikasleen jarraipenean edota etorkinen hainbat beharretan ere lagundu dezake

  proiektuak.

  Ebaluazioa: ikasleak ariketak egin ahala, aplikazioak zuzendu egingo ditu; aldi bereko zuzenketa da. Lana bukatutakoan, ikasleak, irakaslearekin batera,