ESITYKSEN P„„ASIALLINEN SIS„LT– - .tiin my¶s riippumattomammaksi rahan arvon vaihteluista

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ESITYKSEN P„„ASIALLINEN SIS„LT– - .tiin my¶s riippumattomammaksi rahan...

 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sek pys-kinninvalvonnasta annetun lain 3 :n muuttamisesta

  ESITYKSEN PASIALLINEN SISLT

  Esityksess ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia ja pyskinninvalvonnasta annettua lakia.

  Pivsakkojen rahamrt korotettaisiin noin kaksinkertaisiksi, pienin rahamr kuitenkin puolitoistakertaiseksi. Esityksen mukaan pivsakon rahamr olisi yksi kolmaskym-menesosa sakotettavan keskimrisest kuukausitulosta. Ulkomailla verotettavien tulojen asemaa selvennettisiin lismll rikoslakiin valtuussnns, jonka mukaan asetuksella voi-taisiin st tarkemmin keskimrisen kuukausitulon arvioinnista.

  Rikesakon suurin rahamr korotettaisiin 200 eurosta 400 euroon. Yhteissakon asteikko ko-rotettaisiin noin kolminkertaiseksi, pienin rahamr 2 500 euroon ja enimmismr 2 500 000 euroon.

  Rikesakkoja koskevien muutosten johdosta pyskinninvalvonnasta annetusta laista poistettai-siin snns joutokyntirikkomuksesta mrttvn pyskintivirhemaksun enimmismrs-t.

  Piv- ja rikesakkojen korotukset perustuvat pministeri Juha Sipiln hallituksen hallitusoh-jelmaan ja ovat osa hallituksen pttmi julkisen talouden vlttmttmi sopeutustoimia.

  Jos korotukset eivt merkittvsti muuta ihmisten kyttytymist ja perinttulos pysyy ennal-laan, merkitsevt korotukset valtiolle noin 5356 miljoonan euron vuotuisia listuloja.

  Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan kevll 2016.

  HE 1/2016 vp

 • 2

  SISLLYS

  YLEISPERUSTELUT................................................................................................................31 JOHDANTO .....................................................................................................................32 NYKYTILA......................................................................................................................42.1 Lainsdnt ja kytnt...................................................................................................4

  2.1.1 Pivsakko ................................................................................................................42.1.2 Rikesakko..................................................................................................................62.1.3 Yhteissakko.............................................................................................................82.1.4 Joutokyntirikkomuksesta mrttvn pyskintivirhemaksun enimmismr....9

  2.2 Kansainvlinen kehitys ja ulkomaiden lainsdnt.........................................................92.2.1 Pivsakko ja rikesakko ............................................................................................92.2.2 Yhteissakko.............................................................................................................9

  2.3 Nykytilan arviointi ..........................................................................................................102.3.1 Pivsakko ..............................................................................................................102.3.2 Rikesakko................................................................................................................112.3.3 Yhteissakko...........................................................................................................112.3.4 Joutokyntirikkomuksesta mrttvn pyskintivirhemaksun enimmismr..12

  3 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET ..................................123.1 Tavoitteet ja toteuttamisvaihtoehdot...............................................................................12

  3.1.1 Sakkojen kaavamainen kaksinkertaistaminen.........................................................133.1.2 Sakkojen kaksinkertaistaminen, jossa minimipivsakkoa korotetaan 50 %..........143.1.3 Vaihtoehtojen vertailu.............................................................................................14

  3.2 Keskeiset ehdotukset.......................................................................................................154 ESITYKSEN VAIKUTUKSET......................................................................................164.1 Taloudelliset vaikutukset ................................................................................................164.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan............................................................................184.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset .........................................................................................195 ASIAN VALMISTELU..................................................................................................216 RIIPPUVUUS MUISTA ESITYKSIST ......................................................................22YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT................................................................................241 LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT...........................................................................241.1 Rikoslaki .........................................................................................................................24

  2 a luku. Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta...........................................249 luku. Oikeushenkiln rangaistusvastuusta................................................................24

  1.2 Laki pyskinninvalvonnasta..........................................................................................242 TARKEMMAT SNNKSET JA MRYKSET .................................................243 VOIMAANTULO...........................................................................................................264 SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA STMISJRJESTYS.........................................26LAKIEHDOTUKSET ..............................................................................................................28

  1. Laki rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta.................................................................282. Laki pyskinninvalvonnasta annetun lain 3 :n muuttamisesta .................................30

  LIITTEET.................................................................................................................................31RINNAKKAISTEKSTIT .........................................................................................................31

  1. Laki rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta.................................................................312. Laki pyskinninvalvonnasta annetun lain 3 :n muuttamisesta .................................34

  ASETUSLUONNOKSET ........................................................................................................351. Valtioneuvoston asetus pivsakon rahamrst........................................................352. Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista .........................................................38

  HE 1/2016 vp

 • 3

  YLEISPERUSTELUT

  1 Johdanto

  Pministeri Juha Sipiln hallituksen strategisen ohjelman (29.5.2015) mukaan julkista talout-ta vahvistetaan sopeutusohjelmalla, jonka nettovaikutus julkiseen talouteen on 4 miljardia eu-roa vuonna 2019. Thn liittyen hallitus on pttnyt julkisen talouden vlttmttmist so-peutustoimista (27.5.2015, hallitusohjelman liite 6). Esitys toteuttaa osaltaan nit sopeutus-toimia.

  Hallitusohjelman (liite 6, s. 22) mukaan pivsakkoja korotetaan siten, ett pivsakon raha-mrn pidetn yht kolmaskymmenesosaa sakotettavan keskimrisest kuukausitulosta (nykyisin 1/60). Alimman pivsakon mr nostetaan 6 eurosta 12 euroon. Ohjelman mukaan yksityiskohtaisemman valmistelun yhteydess voidaan lievent kaksinkertaistamisvaatimus-ta, jos esimerkiksi kustannustehokasta kameravalvontaa lismll voidaan saavuttaa osa halu-tusta listulotasosta. Toimenpiteell tavoitellaan 48 miljoonan euron listuloja vuonna 2016, vuodesta 2017 lhtien 63 miljoonan euron listuloja.

  Tmn esityksen tavoitteena on korottaa pivsakkoja niin, ett vuodelle 2016 asetetusta 48 miljoonan euron listulotavoitteesta saavutetaan arviolta 33 miljoonaa euroa ja sit seuraavien vuosien 63 miljoonan euron listulotavoitteesta 44 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on, ett erotus katetaan lismll hallitusohjelman mukaisesti kustannustehokasta automaattista lii-kenteen kameravalvontaa ja muutenkin tehostamalla liikenteen nopeusvalvontaa, mik ei edel-lyt lainsdnnn muuttamista.

  Hallitusohjelman mukaan mys rikesakkojen rahamrt kaksinkertaistetaan (liite 6, s. 21), mik toteutettiin 1 pivn syyskuuta 2015 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella. Oh-jelman mukaan korotustarvetta tarkastellaan seuraavan kerran vuonna 2017. Talouspoliittinen ministerivaliokunta ptti kuitenkin 23 pivn keskuuta 2015, ett rikesakkoja korottamalla on pyrittv hankkimaan hallitusohjelmaan verrattuna 20 miljoonaa euroa lis tuloja. Vuoden 2016 valtion talousarvioesityksen (HE 30/2015 vp) mukaan rikesakkoja koskevien muutosten arvioidaan lisvn sakkotuloja koskevan momentin (12.39.01) tuloarviota 40 miljoonaa eu-roa. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan edellyttm 20 miljoonan euron listulo on tarkoi-tus hankkia lismll liikenteen automaattista kameravalvontaa ja korottamalla rikesakkoja viel 25 prosenttia, eli syyskuuta edeltneeseen tasoon nhden 2,5-kertaisiksi. Koska rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin mukaan rikesakko saa olla enintn 200 euroa, edellyt-t korotus mainitun snnksen muuttamista.

  Piv- ja rikesakkojen korotusten lisksi oikeusministerin hallinnonalalla on tarkoitus toteut-taa hallitusohjelman mukaan mys muita sopeutustoimia, kuten laajentaa rangaistusmrys-menettelyn kyttalaa ja rajata hovioikeuteen tulevien asioiden mr jatkoksittelylupauu-distuksella. Voidaan kuitenkin arvioida, ett nihin liittyvi hallitusohjelmassa mainittuja sstj ei ole mahdollista saavuttaa pelkstn ohjelmassa tarkoitetulla toimilla. Ohjelman mukaan jos hallinnonalalle osoitetun sstn toimeenpano tysimrisen osoittautuu mah-dottomaks