of 15 /15
STRUČNÁ PRÍRUČKA Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 (SP1) / Home Server 2011 Pre stiahnutie najnovšej verzie tohto dokumentu kliknite sem

ESET NOD32 Antivirus€¦ · eset nod32 antivirus ponÚka najmodernejŠiu ochranu poČÍtaČa pred ŠkodlivÝm kÓdom. vĎaka skenovaciemu jadru eset livegrid®, ktorÉ bolo prvÝkrÁt

 • Author
  others

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ESET NOD32 Antivirus€¦ · eset nod32 antivirus ponÚka najmodernejŠiu ochranu poČÍtaČa pred...

 • STRUČNÁ PRÍRUČKAMicrosoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 (SP1) / Home Server 2011

  Pre stiahnutie najnovšej verzie tohto dokumentu kliknite sem

  http://go.eset.eu/manual?prod_abb=eav&prod_version=13&doc_name=quickstartguide&lng_abb=sky

 • ESET NOD32 ANTIVIRUS PONÚKA NAJMODERNEJŠIU OCHRANU POČÍTAČA PRED ŠKODLIVÝM KÓDOM. VĎAKASKENOVACIEMU JADRU ESET LIVEGRID®, KTORÉ BOLO PRVÝKRÁT POUŽITÉ V OCEŇOVANOM ANTIVÍRUSOVOMSYSTÉME NOD32, DOKÁŽE ESET NOD32 ANTIVIRUS POSKYTOVAŤ VÝNIMOČNÚ OCHRANU PRED ÚPLNE NOVÝMI(TZV. „ZERO-DAY“) HROZBAMI AJ BEZ NUTNOSTI NEUSTÁLEHO AKTUALIZOVANIA VZORIEK ŠKODLIVÉHO KÓDU.

  VĎAKA INTEGROVANÝM MODULOM AKO ANTIVÍRUS A ANTISPYWARE PREDSTAVUJE ESET NOD32 ANTIVIRUSKOMPLEXNÉ BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE. TÁTO PRÍRUČKA VÁS KROK ZA KROKOM PREVEDIE KLASICKÝM POSTUPOMINŠTALÁCIE A ZÁKLADNOU KONFIGURÁCIOU PRODUKTU.

 • AntivírusAnti-Ransomwareochrana Nízka záťaž na systém JAWS Antispyware

  Proaktívne odhaľuje aodstraňuje známe ineznáme vírusy, červy,trojské kone a rootkity.

  Monitoruje správanieaplikácií a procesov, ktorésa snažia modifikovať vašeosobné dáta.

  ESET vyvinul bezpečnostnériešenie s extrémne nízkyminárokmi na systémovéprostriedky, čo zaisťujerýchle spustenie systému aplynulý výkon.

  ESET NOD32 Antiviruspodporuje JAWS,najrozšírenejší program načítanie textu z obrazovky.

  Chráni pred skrytýmibackdoormi,downloadermi, exploitmi,hijackermi, keyloggermi aprogramami na odcudzeniehesiel.

 • Inštalácia

  Program ESET NOD32 Antivirus obsahujekomponenty, na ktoré môže mať súčasnépoužívanie iných antivírusových abezpečnostných riešení rušivý vplyv. Dôraznevám preto odporúčame z počítača najskôrodinštalovať všetky antivírusové programy čiakýkoľvek bezpečnostný softvér, aby ste savyhli možným konfliktom a problémom.

  Program ESET NOD32 Antivirus môžetenainštalovať z inštalačného disku CD/DVDalebo zo súboru inštalátora, ktorý ste prevzaliz internetovej stránky spoločnosti ESET(www.eset.com).

  Spustenie inštalácie

  Pre spustenie sprievodcu inštaláciou sa riaďtejedným z nasledujúcich postupov:

  1. Ak inštalujete z inštalačného diskuCD/DVD, vložte disk do CD/DVDmechaniky. Ak sa sprievodca inštaláciounespustí automaticky, kliknite na ikonuvašej mechaniky CD/DVD a otvorte súborAutorun.exe, ktorý sa nachádza priamo vkoreňovom priečinku CD/DVD.

  https://www.eset.com

 • V prvom kroku inštalátor skontroluje, či nie jena internete dostupná novšia verzia produktu.Ak ju inštalátor nájde, ponúkne na stiahnutieinštalačný súbor a až následne prejde kinštalácii.

  Zobrazí sa Licenčná zmluva koncovéhopoužívateľa (EULA). Prečítajte si ju, prosím, a

  pokiaľ s licenčnými podmienkami súhlasíte,kliknite na tlačidlo Súhlasím. Po tomtopotvrdení vášho súhlasu bude inštaláciapokračovať.

  2. Ak inštalujete zo stiahnutého súboru,inštaláciu spustite dvojitým kliknutím nasúbor Live inštalátora. Tento inštalačnýbalík zaberá na disku málo miesta a všetkypotrebné súbory pre inštaláciu programuESET NOD32 Antivirus sa stiahnuautomaticky z internetu.

 • Aktivácia produktu

  Na obrazovke sa zobrazí okno Aktiváciaproduktu.

  · Ak ste si zakúpili krabicovú aleboelektronickú verziu produktu ESET NOD32Antivirus, program aktivujte použitímlicenčného kľúča. Licenčný kľúč nájdete na

  licenčnej karte, ktorá je súčasťou balenia.Pokiaľ ste si licenciu zakúpili online,licenčný kľúč bol zaslaný na vašu e-mailovúadresu. Ak sa pri zadávaní licenčného kľúčapomýlite, aktivácia neprebehne úspešne. Vprípade, že chcete obnoviť vašu existujúculicenciu, zadajte príslušný kľúč naobnovenie.

 • · Ak si chcete program ESET NOD32 Antivirusnajskôr vyskúšať, vyberte možnosťBezplatnej skúšobnej licencie. Následnezadajte vašu e-mailovú adresu. Vašaskúšobná licencia bude odoslaná na tútoadresu a produkt ESET NOD32 Antivirusbude aktivovaný na obmedzené časovéobdobie. Môžete tiež zvoliť možnosťPreskočiť aktiváciu a pokračovať v inštaláciibez aktivovania produktu. K zadaniulicenčného kľúča budete v tomto prípadeopätovne vyzvaný neskôr.

  · Po zvolení možnosti Použiť správu licenciíbudete v novom okne vyzvaný zadaťprihlasovacie údaje k vášmu my.eset.comúčtu.

  · Ak licenciu ešte nemáte a radi by ste si jukúpili, kliknite na možnosť Kúpiť licenciu.

  Budete presmerovaný na webovú stránkuzákazníckeho portálu ESET.

  Zapojte sa do systému ESET LiveGrid®

  Pomôžte nám pri zachytávaní a odhaľovanínových druhov škodlivého kódu zapojením sado systému ESET LiveGrid®. Umožníte nám takzískavať viac vzoriek hrozieb a podozrivýchsúborov, vďaka čomu môžeme všetkýmpoužívateľom našich produktov poskytovaťstále silnejšiu a efektívnejšiu proaktívnuochranu. Odporúčame túto funkciu povoliť aza vašu podporu vám vopred ďakujeme.

 • Detekcia potenciálne nechcených aplikácií

  Keďže niektoré potenciálne nechcenéaplikácie sú legitímne a nemusia nevyhnutnepredstavovať bezpečnostné riziko, preaktivovanie ich detekcie je potrebný súhlaspoužívateľa.

  Dokončenie inštalácie

  Proces samotnej inštalácie spustíte kliknutímna tlačidlo Inštalovať. Postup inštaláciemôžete sledovať prostredníctvom indikátorapriebehu. Po dokončení inštalácie sa ESETNOD32 Antivirus automaticky spustí. Keďžereštartovanie počítača zvyčajne nie jepotrebné, program ESET NOD32 Antiviruszačne poskytovať ochranu pred hrozbami aškodlivým kódom hneď po inštalácii.

  Spustenie programu ESET NOD32 Antivirus

  ESET NOD32 Antivirus začne váš počítačchrániť okamžite po nainštalovaní. Aby bolprogram aktívny, nemusíte ho otvárať ani inakspúšťať. Kedykoľvek však môžete programotvoriť a skontrolovať stav ochrany alebovykonať kontrolu počítača.

  Program otvoríte dvojitým kliknutím na ikonu

  ESET NOD32 Antivirus , ktorá sa nachádza voblasti oznámení systému Windows (napaneli úloh).

  http://go.eset.eu/knowledgebase?lng=1051&segment=home&KBID=SOLN2629http://go.eset.eu/knowledgebase?lng=1051&segment=home&KBID=SOLN2629

 • Používateľské rozhranie

  Sekcia Domov vás informuje o aktuálnejúrovni ochrany vášho počítača.

  Kontrola počítača je dôležitou súčasťoukaždého antivírusového riešenia. Umožňujekontrolu diskov, priečinkov a súborov napočítači.

  Sekcia Aktualizácia obsahuje dôležitéinformácie o aktualizáciách programu. Akchcete, aby program zabezpečoval maximálnumožnú ochranu pred najnovšími počítačovýmihrozbami, je nevyhnutné ho pravidelneaktualizovať.

  Sekcia Nástroje vám umožňuje pracovať spokročilými funkciami, ako napr. protokoly,karanténa, plánovač atď.

  Sekcia Nastavenia vám umožňuje zvoliť sipožadovanú úroveň ochrany vášho počítača.

  Sekcia Pomocník a podpora poskytuje rôznemožnosti podpory pre produkt ESET NOD32Antivirus. Z tejto časti tiež môžete priamokontaktovať technickú podporu spoločnostiESET.

  Sekcia Novinky prináša najnovšie informáciesúvisiace so spoločnosťou ESET a jejproduktmi.

 • Aktualizácia

  Program ESET NOD32 Antivirus už po inštaláciiobsahuje prednastavenú úlohu, ktorázabezpečuje automatické pravidelnéaktualizácie (pozrite kapitolu Plánovač vpoužívateľskej príručke k produktu). Ak vprograme neprebehla prvotná aktualizácia,

  odporúčame spustiť ju manuálnenasledujúcim spôsobom:

  V hlavnom okne programu ESET NOD32Antivirus kliknite na záložku Aktualizácia apotom na tlačidlo Aktualizovať teraz.

  Aktualizačný modul sa pripojí na internet,skontaktuje dostupný aktualizačný server

 • spoločnosti ESET a prevezme digitálnepodpísané súbory aktualizácií. Tieto súboryobsahujú najnovšie vzorky škodlivého kódu anové definície pre pokročilú heuristiku aďalšie moduly programu. Po nainštalovaníaktualizácie sa príslušné oznámenie zobrazí napaneli úloh systému Windows a taktiež vhlavnom okne programu ESET NOD32Antivirus.

  Kontrola počítača

  Po úspešnej inštalácii a aktualizáciiodporúčame spustiť kompletnú kontrolupočítača. Kontrolu môžete spustiť kliknutím napoložku Kontrola počítača v menu v ľavej častihlavného okna programu ESET NOD32Antivirus a následným zvolením možnostiSkontrolovať váš počítač.

  POZNÁMKA: Keď po inštalácii ESET NOD32Antivirus v programe po prvýkrát prebehneaktualizácia, automaticky sa spustí kontrolapočítača na prítomnosť malvéru.

  Začne sa kontrola všetkých lokálnych diskovpočítača. Stavové okno bude zobrazovaťindikátor priebehu kontroly a štatistikuskontrolovaných a infikovaných súborov. V

 • prípade zistenia hrozby program ESET NOD32Antivirus presunie podozrivý súbor dokarantény a zobrazí upozornenie na paneliúloh. Počas kontroly by ste mali byť schopný spočítačom naďalej plnohodnotne pracovať.

  Stav ochrany

  Aktuálny stav ochrany programu ESET NOD32Antivirus sa zobrazuje nasledujúcimispôsobmi:

  Ikonou na paneli úloh

  V časti Domov sa zobrazujú detailnéinformácie o stave ochrany vášho počítača. Vprípade, že je niektorý modul ochranyneaktívny alebo vypnutý, v časti Domov sazobrazí upozornenie s možnosťou opätovnéhozapnutia daného modulu.

  Jednotlivé stavy ochrany sa označujúnasledujúcimi ikonami:

  Zelená

  Antivírusová ochrana je plne funkčná a vášpočítač je chránený pred škodlivým kódom ajsieťovými útokmi. Zelená ikona znamená, ževšetky moduly ochrany sú aktívne a detekčnéjadro je aktuálne.

  Oranžová

  Táto ikona sa zobrazí v prípade, že váš počítačnemá nainštalované všetky potrebnéaktualizácie operačného systému.

  Oranžová ikona sa zobrazí, ak:– Rezidentná ochrana súborového systému jezapnutá, no nie je zabezpečená maximálna

 • ochrana.– Ochrana poštových klientov alebo Ochranaprístupu na web je vypnutá, prípadnenefunkčná.

  Červená

  – Rezidentná ochrana súborového systému jevypnutá alebo nefunkčná. Keďže riadnefungovanie tohto modulu je nevyhnutné prebezpečnosť vášho systému, odporúčame, abyste modul bezodkladne zapli.– Detekčné jadro nie je aktuálne. Pokiaľnedôjde k automatickej aktualizáciidetekčného jadra, aktualizáciu skúste spustiťmanuálne, prípadne overte, či je váš počítačpripojený na internet.

  Riešenie problémov

  Špecialisti technickej podpory spoločnostiESET sú pripravení pomôcť vám pri riešeníprípadných problémov. Skôr ako sa obrátite natechnickú podporu, odporúčame vám najskôrsi prečítať príslušné kapitoly v produktovejdokumentácii (používateľská príručka,pomocník k produktu) alebo vyhľadať riešeniena internetovej stránke spoločnosti ESET.Riešenia konkrétnych problémov a odpovedena rôzne otázky týkajúce sa ESET produktovnájdete v našej databáze znalostí:https://support.eset.sk

  Ak si želáte kontaktovať technickú podporuspoločnosti ESET, vyplňte formulár nanasledujúcej stránke:www.eset.com/sk/podpora/formular

  https://www.eset.comhttp://go.eset.eu/knowledgebase?lng=1051&segment=homehttps://www.eset.com/support/contact

 • Zaslanie požiadavky na technickú podporu

  V prípade problémov môžete kontaktovaťtechnickú podporu spoločnosti ESETprostredníctvom formulára, ktorý je súčasťouprogramu ESET NOD32 Antivirus. V sekciiPomocník a podpora kliknite na odkaz Otázkana technickú podporu.

 • Copyright© 2019 ESET, spol. s r.o.ESET NOD32 Antivirus bol vyvinutý spoločnosťou ESET, spol. s r. o. Pre viac informácií navštívte webovú stránku www.eset.com. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná žiadnym prostriedkom ani distribuovanáakýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti ESET, spol. s r. o. Spoločnosť ESET, spol. s r. o. si vyhradzuje právo zmien programových produktovpopísaných v tejto publikácii bez predchádzajúceho upozornenia. Názov a logo spoločnosti ESET, názvy NOD32, Smart Security, ThreatSense, Live Grid a/alebo iné názvy produktovspoločnosti ESET uvedené v tejto príručke sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti ESET, spol. s r.o. Názvy či produkty iných spoločností spomínané v tejto príručke môžu byťregistrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.Vyrobené v súlade s normou ISO 9001:2000.REV. 17.10.2019

  http://www.eset.com

  InštaláciaSpustenie inštalácieAktivácia produktuZapojte sa do systému ESET LiveGrid®Detekcia potenciálne nechcených aplikáciíDokončenie inštalácieSpustenie programu ESET NOD32 Antivirus

  Používateľské rozhranieAktualizáciaKontrola počítačaStav ochranyRiešenie problémovZaslanie požiadavky na technickú podporu