Erfaringar med praktisk terminologiarbeid - produksjon av ei lita ordliste

  • View
    42

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Erfaringar med praktisk terminologiarbeid - produksjon av ei lita ordliste. Sigbjør n Hjelmbrekke. Liknande prosjekt. Motivasjon. Nynorskbrukande studentar møter lite nynorsk Dette fører til at - det er vanskeleg å skriva eit godt fagspråk - PowerPoint PPT Presentation

Text of Erfaringar med praktisk terminologiarbeid - produksjon av ei lita ordliste

Av studentar, for studentar - produksjon av sm ordlister, dme fr samfunnskonomi Sigbjrn Hjelmbrekke, Skuleboknemndi t Studentmllaget i Oslo

Erfaringar med praktisk terminologiarbeid- produksjon av ei lita ordliste

Sigbjrn Hjelmbrekke

Liknande prosjekt

MotivasjonNynorskbrukande studentar mter lite nynorsk

Dette frer til at

- det er vanskeleg skriva eit godt fagsprk

- mange skiftar til bokml

Framgangsmtegjekk gjennom bker og artiklartrekte ut termarleita etter omsetjingarfann p termar der det manglasende listene til fagfolk for kommentarargjekk gjennom kommentarane, sg dei i forhold til kvarandre og i forhold til andre kjelderAvgrensingarikkje fagleg avgrensingavgrensa til eit bruksomrdeavgrensa til dei viktigaste termanelite informasjon p kvart oppslagKva gjer denne lista?Gjev vanlege omsetjingar engelsknorsk

Gjev avlysarar for engelske lnord i norsk

Bidreg til byggja nynorsk p eigen grunn, mellom anna ved i strst mogleg grad unng ord som byrjar p an-, be- eller sluttar p -heit, else.

Set opp enklare/norskare alternativ som eit supplement til framandordEin til ein?ubestemt integral indefinite integralubestemt uttrykk indeterminate formbetinga verdsetting contingent valuationbetinga sannsynlighet conditional probabilityExcludabilityekskluderbarheitekskluderlegskaputestengbarheitekskluderingshveutestengingshveDummy variableliksomvariabelav-p-variabeluekte variabelanten-eller-variabelnull-ein-variabel0-1 variabelbinrvariabelindikatorvariabeldummyvariabel, dummy-variabel, dummy variabelMotig framleggsteady state (SS) (eller steady-state) likevektstilstand en, stasjonrtilstand, stdig stode* aHedgefundhedge (v) sikra, gardera, tryggja ( kjpa verdipapir som gjev vinning ved motsette utviklingar)hedge fund sikringsfond*, garderingsfond*, risikofond*, hedgefond (stor usemje om rett nemning)hedging gardering -a, kurssikring -a, hekkekjp -et (byggjer truleg p feil omsetjing)hedging hekkekjp?? Det str i ei ordbokAveragemean

Average, som er kvardagsleg og er (truleg) synonymt med middelverdi, som er fagterm.Mean, som er fagterm, er synonymt med gjennomsnitt, som er kvardagsleg.Skal alt setjast om?Gemeinschaft og Gesellschaftethnos og demosmodus og medianhedgefond?dummyvariabel?Takk for meg!