Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling. Daglig leder i menighet – i relasjon til menighetsråd, fellesråd og medarbeidere Grete Ellingsen Aaby – MF 220314. Askerprosjektet. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling

Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling

Erfaring med lokal ledelse og menighetsutviklingDaglig leder i menighet i relasjon til menighetsrd, fellesrd og medarbeidere

Grete Ellingsen Aaby MF 220314

Prosjekt i perioden 2004 -2007. Hadde som mlsetning skape strre samhandling, mer effektiv bruk av menneskelige ressurser og tydeligere ledelse og ansvar. F til s mye samordning som mulig innenfor gjeldende regelverkMlgruppen for prosjektet var alle ansatte i Asker kirkelige fellesrd og Oslo bispedmmerd med Asker prosti som arbeidssted.

AskerprosjektetMenighetsrdets plass i ledelsesapparatetForholdet mellom menighetsrd og fellesrd. Felles forstelse for prioriteringer.Samhandling i stabAvklaring av roller og samspill mellom tredelt ledelse (menighetsrd, daglig leder og sokneprest)Fagstillingene hvordan utnytte ressursene annerledes, mer spisset og p tvers

Saksomrder i AskerprosjektetLederforum prost og kirkesjefSamarbeidsforum prost og kirkesjef, sokneprester og daglige ledere i menighetDaglig leder forum kirkesjef og daglige lederePresteforum prost og prester i prostietFagforum de ulike fagstillingene i menighetene mtes i egne forum

Samarbeidsfora i Askerkirken: Asker menighet ble med i MUV hsten 2012Daglig leder med i styringsgruppen sammen med sogneprest og representanter fra menighetsrd og menighetJobbet med tidslinje og gullgraving (hva har gjort oss til den menigheten vi er i dag?)Jobbet med menighetskartGjennomfrt sprreunderskelseJobbet med handlingsplaner

Prosjekt menighetsutvikling - MUVhar et positivt forhold til sin lokale kirke og dens allsidige arbeid, uavhengig av personlig kristen tro. opplever at kirken str spesielt sterkt som tradisjonsbrer og markr ved viktige begivenheter i livet. har et markert nske om tilbud om samtale om tro.

MUV Hva mener folk om den lokale kirken?Stillingens forml: 1. Daglig leder har det administrative ansvaret for menighetsrdets virksomhet og skal lede virksomheten p en slik mte at menighetsrdet kan utfre de oppgavene som flger av lovverk og kirkelige organers vedtak og bestemmelser. Daglig leder er arbeidsgivers (fellesrdet) representant p arbeidsstedet og har ansvar for rdets lovplagte oppgaver. 2. Daglig leder skal srge for at menighetens arbeid er hensiktsmessig organisert og at vedtatte ml kan ns innenfor fastlagte rammer

Daglig leder rollenI Asker sokn har vi 7 fellesrdsansatte daglig leder, sekretr, kirketjener (60 %), kantor (80 %), kateket, trosopplrer diakon (menighetsfinanisert).

Prestelinjen bestr av sokneprest og kapellan. Ansatte i Asker soknLedelse legge til rette for god samhandling og kommunikasjon

HelhetstenkningStrategisk tenkningGod ressursforvaltningGod samhandlingGod kommunikasjon internt i stab, mellom stab og menighetsrd og mellom stab og frivillige

Erfaringer: Allsidig jobb!

Todelt ledelse utfordrende Ledelse ikke anerkjent som et fag i seg selv p lik linje med andre kirkefagFormell ledelse uformell ledelse.

Erfaringer: Legitimitet som leder Bruker mye tid p rolleavklaringer mellommenighetsrd - fellesrdstab frivilligeDL fagansattDL - sokneprestDL menighetsrd stab menighetsrdErfaringer: Rolleuklarheter Ansvarsforholdet mellom fellesrd og menighetsrd gjenstand for diskusjon i menighetsrdet. Manglende forstelse for at arbeidsfordelingen er til for frigjre tid redd for ikke f bestemme.

Erfaringer: Forholdet mellom rdeneSom mellomleder med stort ansvar er det mange vi skal forholde oss til med ulike nsker og motstridende behovAnsvar for konomi og ressursforvaltning uriaspost Mange praktiske oppgaver som m ivaretas Hverdagsledelse Nedbygging av kirketjener/vaktmesterfunksjon og administrative funksjoner til fordel for forkynnende stillinger - mangler viktige stttefunksjoner som er ndvendig for utve god overordnet ledelseErfaringer: Balansekunst og skvisMUV gir anledning til sette av tid til analyse og strategisk tenkningStyringsgruppen sammensatt p tvers av stab, rd og frivillige spennende gruppe for refleksjon. Medforskerne gode bidragsytere.Inspirerende mte de andre menighetene i MUVUtfordrende involvere menighetsrd, stab og menigheten for vrig ndvendig for at MUV ikke bare blir en spennende tankeprosess for styringsgruppen. Ledelse og MUVKirkeledelse - erfaringerUlik faglig bakgrunn hos de ansatte beriker arbeidsplasser og skaper bedre grunnlag for beslutninger

Tr vi g nye veier i rekrutteringen av ledere i Kirken?