Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling

  • Published on
    24-Feb-2016

  • View
    40

  • Download
    0

DESCRIPTION

Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling. Daglig leder i menighet i relasjon til menighetsrd, fellesrd og medarbeidere Grete Ellingsen Aaby MF 220314. Askerprosjektet. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>Erfaring med lokal ledelse og menighetsutvikling</p> <p>Erfaring med lokal ledelse og menighetsutviklingDaglig leder i menighet i relasjon til menighetsrd, fellesrd og medarbeidere</p> <p>Grete Ellingsen Aaby MF 220314</p> <p>Prosjekt i perioden 2004 -2007. Hadde som mlsetning skape strre samhandling, mer effektiv bruk av menneskelige ressurser og tydeligere ledelse og ansvar. F til s mye samordning som mulig innenfor gjeldende regelverkMlgruppen for prosjektet var alle ansatte i Asker kirkelige fellesrd og Oslo bispedmmerd med Asker prosti som arbeidssted. </p> <p>AskerprosjektetMenighetsrdets plass i ledelsesapparatetForholdet mellom menighetsrd og fellesrd. Felles forstelse for prioriteringer.Samhandling i stabAvklaring av roller og samspill mellom tredelt ledelse (menighetsrd, daglig leder og sokneprest)Fagstillingene hvordan utnytte ressursene annerledes, mer spisset og p tvers</p> <p>Saksomrder i AskerprosjektetLederforum prost og kirkesjefSamarbeidsforum prost og kirkesjef, sokneprester og daglige ledere i menighetDaglig leder forum kirkesjef og daglige lederePresteforum prost og prester i prostietFagforum de ulike fagstillingene i menighetene mtes i egne forum</p> <p>Samarbeidsfora i Askerkirken: Asker menighet ble med i MUV hsten 2012Daglig leder med i styringsgruppen sammen med sogneprest og representanter fra menighetsrd og menighetJobbet med tidslinje og gullgraving (hva har gjort oss til den menigheten vi er i dag?)Jobbet med menighetskartGjennomfrt sprreunderskelseJobbet med handlingsplaner </p> <p>Prosjekt menighetsutvikling - MUVhar et positivt forhold til sin lokale kirke og dens allsidige arbeid, uavhengig av personlig kristen tro. opplever at kirken str spesielt sterkt som tradisjonsbrer og markr ved viktige begivenheter i livet. har et markert nske om tilbud om samtale om tro.</p> <p>MUV Hva mener folk om den lokale kirken?Stillingens forml: 1. Daglig leder har det administrative ansvaret for menighetsrdets virksomhet og skal lede virksomheten p en slik mte at menighetsrdet kan utfre de oppgavene som flger av lovverk og kirkelige organers vedtak og bestemmelser. Daglig leder er arbeidsgivers (fellesrdet) representant p arbeidsstedet og har ansvar for rdets lovplagte oppgaver. 2. Daglig leder skal srge for at menighetens arbeid er hensiktsmessig organisert og at vedtatte ml kan ns innenfor fastlagte rammer</p> <p>Daglig leder rollenI Asker sokn har vi 7 fellesrdsansatte daglig leder, sekretr, kirketjener (60 %), kantor (80 %), kateket, trosopplrer diakon (menighetsfinanisert). </p> <p>Prestelinjen bestr av sokneprest og kapellan. Ansatte i Asker soknLedelse legge til rette for god samhandling og kommunikasjon</p> <p>HelhetstenkningStrategisk tenkningGod ressursforvaltningGod samhandlingGod kommunikasjon internt i stab, mellom stab og menighetsrd og mellom stab og frivillige </p> <p>Erfaringer: Allsidig jobb! </p> <p>Todelt ledelse utfordrende Ledelse ikke anerkjent som et fag i seg selv p lik linje med andre kirkefagFormell ledelse uformell ledelse. </p> <p>Erfaringer: Legitimitet som leder Bruker mye tid p rolleavklaringer mellommenighetsrd - fellesrdstab frivilligeDL fagansattDL - sokneprestDL menighetsrd stab menighetsrdErfaringer: Rolleuklarheter Ansvarsforholdet mellom fellesrd og menighetsrd gjenstand for diskusjon i menighetsrdet. Manglende forstelse for at arbeidsfordelingen er til for frigjre tid redd for ikke f bestemme. </p> <p>Erfaringer: Forholdet mellom rdeneSom mellomleder med stort ansvar er det mange vi skal forholde oss til med ulike nsker og motstridende behovAnsvar for konomi og ressursforvaltning uriaspost Mange praktiske oppgaver som m ivaretas Hverdagsledelse Nedbygging av kirketjener/vaktmesterfunksjon og administrative funksjoner til fordel for forkynnende stillinger - mangler viktige stttefunksjoner som er ndvendig for utve god overordnet ledelseErfaringer: Balansekunst og skvisMUV gir anledning til sette av tid til analyse og strategisk tenkningStyringsgruppen sammensatt p tvers av stab, rd og frivillige spennende gruppe for refleksjon. Medforskerne gode bidragsytere.Inspirerende mte de andre menighetene i MUVUtfordrende involvere menighetsrd, stab og menigheten for vrig ndvendig for at MUV ikke bare blir en spennende tankeprosess for styringsgruppen. Ledelse og MUVKirkeledelse - erfaringerUlik faglig bakgrunn hos de ansatte beriker arbeidsplasser og skaper bedre grunnlag for beslutninger</p> <p>Tr vi g nye veier i rekrutteringen av ledere i Kirken?</p>

Recommended

View more >