Erdeszeti Lapok Kulonszam 2012

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Erdeszeti Lapok Kulonszam 2012

 • 7/23/2019 Erdeszeti Lapok Kulonszam 2012

  1/36

  Orszgos Erdszeti Egyeslet

  Erdszeti Lapokklnszm

  2012

  a Vilgban,Eurpban s

  Magyarorszgon

  Erdk

 • 7/23/2019 Erdeszeti Lapok Kulonszam 2012

  2/36

 • 7/23/2019 Erdeszeti Lapok Kulonszam 2012

  3/36

  Haznk helyzete e tekintetbenkiejezetten kedvez. Nlunk in-kbb az erdk gyarapodsra r-demes elhvni a gyelmet, hiszenerdeink terlete az elmlt szz v-ben megduplzdott.Magyarorszgon ezrt az erdkenntarthat kezelse, a enntart-hat erdgazdlkods kerlt azrdeklds kzppontjba gyis, mint a vidkejleszts ontosszakterlete.

  Az Orszgos Erdszeti Egyesletszerint a magyar erdk s az erd-szet objektv megtlshez ontosa megelel viszonyts, a tma el-helyezse a maga tgabb krnye-zetben. Ehhez szksges legalbbalapszinten ismerni az erdt rin-t vilg- s eurpai szint krl-mnyeket, olyamatokat is.Br a tma nemzetkzi szakiro-dalma kimerthetetlen, azt ta-pasztaltuk, hogy hinyzik egy

  ttekint, rendszerez, a tovbbiismeretszerzshez kedvet csinl,kzrtheten szerkesztett, magyarnyelv tjkoztat anyag. Jelenkiadvnyunkkal erre tesznk egyksrletet.

  mren elvillantjuk az egyeskontinensek erdeinek sajtossga-it, majd rszletesebben bemutat-

  juk az eurpai s a magyar erd-ket, erdgazdlkodst. rintnktbb olyan krdst, amely ma akrnyezete irnt rdekld s ig-nyes kzvlemnyt az erdk jv-

  jvel kapcsolatban oglalkoztatja.

  A kiadvny elssorban a nagyk-znsgnek szl, msrszt a szak-embereknek is igyekszik hasz-nlhat, aktulis inormcikatnyjtani. Kzrthet megogal-mazsval arra is trekszik, hogysegtse kzelebb hozni a kzvle-mnyt az erdhz - nem utols

  sorban az erdszet gyhez, az er-dszekhez. Kiadvnyunk egybenEgyesletnk 150 ves jubileumtnnepl olyirata, az ErdszetiLapok klnszma.

  A szerkeszts sorn a legnehezebbeladatot az sszegyjttt, partta-lan mennyisg inormcitmegtmrtse, a lnyeg megogsa

  jelentette, hiszen a megclzott ter-jedelem roppant korltozott.

  Bzunk benne, hogy erdeink hely-zetnek, ejldsnek a nagylp-tk krnyezetbe illesztett, rvidbemutatsa rdekes olvasmnytnyjthat mindenkinek, s kedvetbreszthet az elmlyltebb tjko-zdshoz.

  Zamb Pter elnkOrszgos Erdszeti Egyeslet

  Beksznt

  Kedves Olvas!Az elmlt idszak vilgmret kihvsai kiemelt gyelmetirnytanak a termszeti krnyezetnkre. A Biodiverzits ve utn2011 a leggazdagabb s legsszetettebb szrazldi letkzssg,az Erdk Nemzetkzi ve volt. A trpusi erdterlet ogysa

  a mdia s a szaksajt reektornyben ll.

 • 7/23/2019 Erdeszeti Lapok Kulonszam 2012

  4/36

  2

  Erdk a Vilgban, Eurpbans Magyarorszgon

  tartalom

  Beksznt 1

  Mi is az az erd? 3

  Az erdk soklesge 4A Fld erdei szmokban 6

  szak-Amerika erdei 8

  Dl-Amerika erdei 9

  Arika erdei 10

  zsia, Ausztrlia s cenia erdei 11

  Az erdterlet ogysnak okai 12

  Faltetvnyek s ltetett erdk 14

  Fbb szrazldi biomok 16

  Az erdk s a klmavltozs 18

  Eurpa erdei 20

  Erdgazdlkods Eurpban 22

  Magyarorszg jelenkori erdsltsgnek kialakulsa 24

  Magyarorszg erdllomnyai 26

  Erdgazdlkods szmokban 28

  Fenntarthat erdgazdlkods 30

 • 7/23/2019 Erdeszeti Lapok Kulonszam 2012

  5/36

  3

  Mi is az

  azERD?

  Btor prblkozsunk htterbenaz is llhat, hogy nem vesszk gye-lembe, hogy az erdnek vilgszertetbb mint 800 klnbz meghat-rozsa ismert. Ez nem is meglep,ha belegondolunk abba, hogy alig-ha ltezik olyan tmr, rvid lers,ami a Fld sszes erdejre nzveegyormn elogadhat lenne, illet-

  ve amit minden rintett egyormaelgedettsggel ogadna el. Mrpe-

  dig erdgyben haklnbz mdon smrtkben is szinteminden ldlak rin-tett, mg akkor is, hanemigen vesz rla tu-domst. Mst jelent ugyanis az erda kanadai avgnak, mst a maljserdkben l orang Aslinak, amagyar termszetvdnek, a vasr-nap dlutni erdei stn eldl

  vroslaknak, vagyppen a hivatst gya-korl erdsznek. Nemis beszlve arrl, hogyaz erd megjelen-se, karaktere is risiklnbsgeket mutatbolygnk klnbztjain. Nehz egyen-lsgjelet tenni azegyenlti eserdk,a mediterrneum bo-ztosai vagy ppen atra elegyetlen luc-enyvesei kz, mgakkor is, ha ezeketmg a szakemberek isegysgesen erdnektitulljk. Mi, kzp-eurpaiak vastag, tbbemeletnyi magassgkat ltunk lelki sze-meink eltt, ha tlgy-

  erdrl beszlnk. Pedig tlgyes aoridai Quercus minimallomnyis, mg akkor is, ha kiemelkedegyedei is ritkn haladjk meg azegymteres magassgot. Amibenbiztosan egyetrts alakulhat ki, azaz, hogy az erd vzt k adjk,de hogy egy adott magassg (pl.5 mteres) kkal adott mrtkben(pl. 20%-ban) bortott terleteterdnek tekintnk-e, az nagybangg a meghatrozstl. Ha rvids teljes kr meghatrozst nem istudunk adni, egyet biztosan mond-hatunk: az erdk s az emberisgtrtnelme ezer szllal ktdik egy-mshoz. Az erdk sokle mdons jelents mrtkben hatottak azemberisgre, mint ahogyan az em-beri aj is sokle mdon s mrtk-ben hatott az erdkre. Ha ezekneka klcsnhatsoknak az egyenlegtegy mondatban akarnnk megvon-ni, szinte lehetetlen eladatot vl-lalnnk. Azt azonban nyugodtankijelenthetjk, hogy mi, emberek,messze tbbet ksznhetnk az er-dknek, mint az erdk neknk.

  Kiadvnyunk trgya az erd, aminekpontos meghatrozst hirtelenjben s kell nbizalommal elvrtezve az albbi denciban oglalhatjuk ssze:

  Az erd jellemzen nagy termet s szrnvnyajok ltal uralt vegetciormasszetett letkzssg.

  Kicsik s nagyokA sarkvidki tundrn l 1-2 centimteresnyr- s zajok (1. bra)ugyangy s szrnvnyek, mint a 110 mter eletti magassgotelr tengerparti mamuteny (2. bra)vagya 2030 tonnt nyom hegyi mamuteny.

  2. bra. engerparti mamutenyk a Redwood NemzetiParkban, Kaliornia, USA (Fot: Glhidy Lszl)

  1. bra. rpenyr llomny a tlan kopr lappldidombokon. Pallas-Yllstunturi Nemzeti Park, Lappld,Finnorszg. (Fot: Cska Gyrgy)

 • 7/23/2019 Erdeszeti Lapok Kulonszam 2012

  6/36

  E zrzavar mgtti esetlegesszablyossg eledezst segtseegy nagyvonal gondolatksrlet:Figyeljk meg az emberi hatstlmentes Fldet egy ereszkedbenlev rhajrl! A nvnyzet nagytpusainak igen szablyos, a ld-rajzi szlessgi krkkel tbb-ke-

  vsb prhuzamos, vezetes elter-jedst ltjuk (lsd 16-17. oldal).Az letkzssgek e nagy kiter-

  jeds, alapveten a nvnyzetmegjelense, zimiskja alapjnelklntett egysgeit (pl. trpusieserd, tajga, tundra) biomoknak

  nevezzk. Elklntsk alapjaa elpt nvnyek nvekedsiorminak (a, cserje, , lin stb.)milyensge s arnya, az gy kiala-kul vegetciszerkezet (3. bra).Alexander von Humboldt b 200vvel ezeltti munkssga nyomntudjuk, hogy a biomok ldrajzi el-terjedst alapveten a makrokl-ma, vagyis a hmrsklet s a csa-

  padk mennyisge,illetve vkzi megosz-lsa hatrozza meg,

  vagyis egy-egy biomelptse az adott r-gi makroklimatikus

  viszonyaihoz val si-keres alkalmazkodseredmnynek tekint-het. Ennek ismere-tben vizsgljuk megmilyen klimatikuskrlmnyek hat-rozzk meg az erds

  vegetci elterjedsihatrait s a bb t-pusok ldrajzi elhe-lyezkedst.

  Erd kialakulshoz elegend me-legre s csapadkra van szksg,mert a a letorma ms nveke-dsi ormknl tbb meleget snedvessget ignyel ahhoz, hogy

  versenykpes tudjon lenni. alnsokak eleltevsvel szemben ak elterjedsnek nem annyira akemny tli hideg, hanem inkbba nem kellen meleg nyr szab ha-trt. Azokon a terleteken, ahol anyri kzphmrsklet nem riel a 7-8 C-ot, akkor sem ordul-nak el s szr nvnyek, ha atl kiejezetten enyhe (pl. Ferer-szigetek), mert a tl hvs nyara-kon nem kellen hatkony a nv-

  nyek szervesanyag-termelse, gyegyszeren nem r bele, hogya nagyon kltsges s szrat iselptsk.A trpusi, szubtrpusi tengerpar-tokat vez mangrove-vegetci(4. bra)kivtel. Elterjedst a 20C-nl alacsonyabb ves kzph-mrsklet, a hvsebb tli idszakkorltozza. Ennl alacsonyabbhmrsklet mellett a a kptelenolyamatosan nveszteni, alakta-ni tmasztgykr-rendszert, gynem tudja megrizni llkonys-gt a hullmzs miatt szntelenlmozg, erodld iszapban.A k ms letormnl nagyobb

  vzignye szintn a tbbiek lnvekeds stratgijnak klts-gessgbl vezethet le. Egysg-

  Egy-egy biom felptsetekinthet az adott

  rgi makroklimatikusviszonyaihoz val

  sikeres alkalmazkods

  eredmnynek.

  3. bra. Nhny biom jellemz szerkezeti elptsea) trpusi eserd; b) szavanna;c) mrskelt vi gyep (sztyepp) (Forrs: Adams 2010)

  Az erdksokflesge

  4

  a)

  b)

  c)

  A termszetben nyitott szemmel jrszerencss vilgltottak szmra alapvetlmny a nvnyzet helyrl-helyretapasztalhat vltozatossga.

  37 m

  27 m

  18 m

 • 7/23/2019 Erdeszeti Lapok Kulonszam 2012

  7/36

  nyi talajelszn elett egy a sokkaltbb levelet, s ezzel nagyobb p-rologtat elletet tart enn, mint

  egy bokor vagy egy lgyszr, sszrazabb klmkban a vzorrsgyorsabb kimertse okn ez ht-rnny vlik.

  Az erdket abbl a szempontbl iscsoportosthatjuk, hogy dntenlombhullat vagy rkzld ajok-bl llnak-e. A teljes levlzet ven-knti megjtsa nagy beektets,amely csak abban az esetben rimeg, ha a megtartsnak ennl is

  nagyobb ra vagy kockzata van.A lombhullats mellett szlhat, haa kedveztlen idszak tl alacsonyhmrsklet vagy extrm szraz,de az venknti j levlzet elp-tse ellen szlhat a tl rvid vege-tcis idszak. Ezrt van az, hogyigen hideg (pl. szibriai tajga) vagyigen szraz (pl. mediterrneum)helyeken is tallkozhatunk rk-zld erdkkel. Mindezek eredje-knt az egyenlttl a sarkok elhaladva az rkzld s a lomb-hullat erdvek tbbszr vltjkegymst (5. bra).

  Ha kpzeletbeli ksrletnk r-hajjval egszen leereszkednk,mr elvlnak az egyes biomokonbelli nvnytrsulsok is, st a

  makroklma hatsait mdosthelyi sajtsgok (pl. talajvz kzel-sge, domborzat, alapkzet) hat-sra megjelen vegetcilesgekis. s ha a valsgbais visszatrnk, akkormr muszj szreven-nnk azt is, hogy haj-dan volt erdk helynma sznttl ipartele-pig vagy nagyvrosigbrmit tallhatunk.St, napjaink s ve-getcival bortott te-

  rletein sem elttlenl az eredetivegetcit talljuk, hanem annakersen talaktott ormjt vagypp altetvnyeket.

  Fldnk jelenkori arculattaz emberi tevkenysgjelents mrtkben

  tformlta.

  5. bra. A ldrajzi szlessggel vltakoz rkzld slombhullat erds biomo

Search related