of 8 /8
Izvješće s trenerskog seminara Hrvatskog olimpijskog odbora u sklopu 27. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske

 ĆE_POREČ.docx · Web viewTreneri su bili podijeljeni u grupe prema srodnosti sportova (borilački, vodeni, sportovi preciznosti, sportovi sa reketom itd.). U međusobnoj komunikaciji

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  ĆE_POREČ.docx · Web viewTreneri su bili podijeljeni u grupe prema srodnosti sportova...

Page 1:  ĆE_POREČ.docx · Web viewTreneri su bili podijeljeni u grupe prema srodnosti sportova (borilački, vodeni, sportovi preciznosti, sportovi sa reketom itd.). U međusobnoj komunikaciji

Izvješće s trenerskog seminara Hrvatskog olimpijskog odbora u sklopu 27. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske

Poreč, 28. i 29. lipnja 2018.

Page 2:  ĆE_POREČ.docx · Web viewTreneri su bili podijeljeni u grupe prema srodnosti sportova (borilački, vodeni, sportovi preciznosti, sportovi sa reketom itd.). U međusobnoj komunikaciji

Hrvatski olimpijski obor organizirao je trenerski seminar koji je održan u Poreču 28. i . 29. og lipnja 2018.g. u sklopu 27. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske.

Cilj i svrha ovog Seminara bila je izrada specifične baterije testova po sportovima. Seminar je bio namijenjen prvenstveno trenerima , korisnicima Programa trenera čiji rad sufinancira HOO. Na Seminaru je sudjelovalo 29 trenera iz 25 nacionalnih sportskih saveza. Za saveze koji zbog objektivnih razloga nisu bili u mogućnosti sudjelovati na ovom Seminaru organizirati će se u rujnu na Kineziološkom fakultetu dodatni Seminar na kojem će imati mogućnost upoznati se s mogućnostima Dijagnostičkog centra te kreirati baterije specifičnih testova za svoje sportove.Seminar je realiziran prema sljedećem programu:

Na Seminaru su prikazane mogućnosti i nove tehnologije za testiranje vrhunskih sportaša u sklopu Dijagnostičkog centra Kineziološkog fakulteta.Teoretski i praktični dio Seminara održali s vrhunski stručnjaci sa Kineziološkog fakulteta i Dijagnostičkog centra. U teoretskom dijelu Seminara prezentirane su važnosti i značaj primjene te primjeri dijagnostičkih postupaka u trenažnim procesima vrhunskih sportaša. Uz to prikazana je aplikacija za praćenje sportaša i programiranje treninga koja uključuje zdravstveni status, dijagnostiku, trenažne sadržaje, metode itd.

Page 3:  ĆE_POREČ.docx · Web viewTreneri su bili podijeljeni u grupe prema srodnosti sportova (borilački, vodeni, sportovi preciznosti, sportovi sa reketom itd.). U međusobnoj komunikaciji

U praktičnom dijelu Seminara koji se održao u sportskoj dvorani Intersport prikazane su mogućnosti primjene tehnike i tehnologije sa kojima raspolaže Dijagnostički centar KIF-a.U samoj prezentaciji sudjelovali su demonstratori, a rezultati testiranja su se odmahmogli vidjeti na ekranima koji su za tu priliku bili postavljeni u dvorani. Tijekom demonstracija stručnjaci iz Dijagnostičkog centra ukazivali su na mogućnosti primjene pojedinih testiranja u različitim sportovima i njihovu primjenu u trenažnom procesu. Prikazane nove tehnologije omogućuju brzu i ciljanu interpretaciju svakog pojedinog testa sukladno potrebama pojedinog sportaša.

Page 4:  ĆE_POREČ.docx · Web viewTreneri su bili podijeljeni u grupe prema srodnosti sportova (borilački, vodeni, sportovi preciznosti, sportovi sa reketom itd.). U međusobnoj komunikaciji

U trećem dijelu Seminara održana je radionica gdje su treneri uz pomoć profesora sa fakulteta i stručnjaka iz Dijagnostičkog centra kreirali specifične testove za svoje sportove. Treneri su bili podijeljeni u grupe prema srodnosti sportova (borilački, vodeni, sportovi preciznosti, sportovi sa reketom itd.).U međusobnoj komunikaciji trenera i razmjeni ideja kreirali su se novi specifični testovi za procjenu sposobnosti njihovih sportaša.

Page 5:  ĆE_POREČ.docx · Web viewTreneri su bili podijeljeni u grupe prema srodnosti sportova (borilački, vodeni, sportovi preciznosti, sportovi sa reketom itd.). U međusobnoj komunikaciji
Page 6:  ĆE_POREČ.docx · Web viewTreneri su bili podijeljeni u grupe prema srodnosti sportova (borilački, vodeni, sportovi preciznosti, sportovi sa reketom itd.). U međusobnoj komunikaciji

Na kraju Seminara upriličeno je zajedničko druženje i ručak sa sudionicima 27. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske.

Gore spomenuto ukazuje da prikazani uzorci tehnološke primjene u sportu i informacije koje su ponuđene trenerima, mogu olakšati i skratiti put do postizanja sportskih rezultata uz prevenciju od ozljeđivanja.

Mogućnosti i perspektive:

Treba i dalje jačati suradnju i razvijati odnose sa Kineziološkim fakultetom i Dijagnostičkim centrom. U sklopu Dijagnostičkog centra u budućnosti bi trebalo oformiti biokemijski labaratorij sa adekvatnim kadrovima. Na taj način treneri bi dobili još potpuniju informaciju o stanju treniranosti svojih sportaša. Uz to mogla bi se ostvariti potpunija i svrsishodnija procjena dopunske prehrane i vitaminizacije koja se nametnula kao važan čimbenik u stvaranju vrhunskih sportskih rezultata. U prijedlozima za unapređenje rada Dijagnostičkog centra otvorena je i mogućnost usmene interpretacije testova gdje bi stručnjaci iz Dijagnostičkog centra postavili dijagnozu, ali i dali prijedlog trenažnih sadržaja pomoću kojih bi treneri mogli dovesti svoje sportaše na brz i efikasan način u stanje treniranosti koji odgovara svjetskim standardima. U budućnosti bi trebao biti zajednički cilj Hrvatskog olimpijskog odbora i Kineziološkog fakulteta da Dijagnostički centar zajednički osposobimo da postane regionalni centar za sportsku dijagnostiku

Zaključak:

Ovakav oblik organizacije Seminara u kojem su treneri međusobno razmjenjivali informacije i iskustva pokazao se kao vrlo kvalitetan i učinkovit. Sudionici Seminara dobili su čitav niz novih informacija i znanja u području sportske dijagnostike, a u svrhu boljeg i učinkovitijeg planiranja i programiranja sportskog treninga. U posljednje dvije godine napravljen je značajan napredak u suradnji Hrvatskog olimpijskog odbora sa Kineziološkim fakultetom i Dijagnostičkim centrom koji je omogućio da se nacionalni sportskim savezima ponude još kvalitetnije mogućnosti praćenja vrhunskih sportaša te kreiranja vrhunskih sportskih rezultata. Sudjelovanjem Hrvatskog olimpijskog odbora na ovakvim stručnim skupovima kineziologa čija je jedna od djelatnosti i proizvodnja vrhunskih sportskih rezultata vrlo zainteresirala i ostale sudionike Ljetne škole kineziologa, a koji sudjeluju u svojim sredinama u sportskim aktivnostima različitih razina. U zaključcima Ljetne škole kineziologa RH posebno je istaknuto sudjelovanje Hrvatskog olimpijskog odbora koji je bitno pridonio kvaliteti i obogaćivanju sadržaja Ljetne škole te je iskazana potreba i interes za nastavkom suradnje.

Neven Šavora

Ravnatelj odjela za istraživanje

i unapređenje razvojnih programa HOO-a