Click here to load reader

Epidemiologija Lyme borelioze in klopnega meningo ... · PDF fileLyme borelioza - prijavne incidenčne stopnje po upravnih enotah na Gorenjskem v letih 2000-2011. Endemična območja

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Epidemiologija Lyme borelioze in klopnega meningo ... · PDF fileLyme borelioza - prijavne...

Epidemiologija Lyme borelioze in

klopnega meningo-encefalititsa na

GorenjskemIrena Grmek Konik, Andreja Krt Lah, Monika Ribnikar, Urska Mili, Natasa Selan, Veronika Megli

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Ixodus_ricinus_5x.jpg

UVOD

Klopi prenaajo ve bolezni

Epi spremljanje prijave za Lyme boreliza (LB) in Klopni meningoencefalitis (KME)

Gorenjska 2000-2011 13x ve prijav za LB (93%) kot za KME (7%)

Prijave imajo sezonsko nihanje glede na aktivnost klopov

Razmerje moki>enske (1,2 :1) (54% )

OPOMBA: Podatki iz reg. registra NB ZZV Kranj, del z IVZ RS

ZZV Kranj zdravstvena regija Kranj

5 UE

18 obin

202.485 prebivalcev

Bolezni, ki jih prenaajo klopi na

Gorenjskem

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

t.

pri

jav

/100.0

00

leto

Incidenca prijav LB in KME v letih 1991-2011 na Gorenjskem

KME KR/100.000

LB KR/100.000

20%

Slovenija Gorenjska

t.primerov Inc. SLO/100.000 t.primerov Inc. KR/100.000

2000 2600 130,9 677 347,3

2001 3232 162,8 810 414,6

2002 3359 169,2 799 405,3

2003 3524 177,5 846 428,3

2004 3849 193,8 877 443,1

2005 4123 207,6 891 449,4

2006 4461 224,7 851 428,3

2007 3862 194,5 628 316

2008 5160 259,9 988 492,6

2009 6304 317,5 949 468,7

2010 5003 252,0 728 358,8

2011 5151 259,4 958 472

povpreje 12 let 4219,0 212,5 833,5 418,7

2x

Lyme borelioza

LYME BORELIOZA

432,5 446,6

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

TRI KRANJ K. LOKA RADOVLJICA JESENICE Gorenjska

te

vil

o p

rija

v/1

00

.00

0

Lyme borelioza - prijavne incidenne stopnje po upravnih enotah na Gorenjskem v letih 2000-2011

Endemina obmoja klopnega meningoencefalitisa (KME) v letu 2009

endemina obmoja

Ta zemljevid temelji na dokumentiranih primerih KME pri WHO in nacionalnih zdravstvenih organizacijah.

Eurosurveillance, Volume 6, Issue 23, 06 June 2002

Randolph S. The changing incidence of tickborne encephalitis in Europe. Euro Surveill.

ECDC TBI 2004-2009

Avstrija povpreno 54 primerov/ leto

eka 310 primerov/ leto

Estonija 179 povp. primerov/ leto Incid. 13 /100.000 prebivalcev

Madarska 191 primerov /leto

Litva 422 primerov/leto 7-14/ 100.000

Slovenija 247 povp. primerov/ leto Incid. 12/100.000 preb.

vedska 177 primerov/ leto

KLOPNI MENINGOENCEFALITIS

24% 2,4 x

Slovenija Gorenjska

Leto t.primerov Inc.SLO/100.000 t.primerov Inc. KR/100.000

2000 196 9,9 41 21

2001 260 13,1 61 31,2

2002 262 13,1 60 30,4

2003 282 14,1 67 33,9

2004 204 10,2 42 21,2

2005 297 14,9 73 36,8

2006 373 18,6 94 47,3

2007 199 9,9 44 22,1

2008 251 12,4 63 31,4

2009 306 15 77 38

2010 166 8,1 36 17,7

2011 236 10,5 64 32

povpreje 12 let 252,67 12,48 60,17 30,25

Razirjenost KME v Sloveniji v letu 2010

8,6

1,9

3,4

17,8

9,7

5,2

5,8

1,4

12,3

8,1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

CELJE

NOVA GORICA

KOPER

KRANJ

LJUBLJANA

MARIBOR

MURSKA SOBOTA

NOVO MESTO

RAVNE

SLOVENIJA

Incidenne stopnje prijavljenih primerov KME v Sloveniji v 2010 na 100.000 prebivalcev

Prijavljanje KME po mesecih

Klopni meningoencefalitis

UE TRI

t. Prijav

/100000

UE KRANJ

t. Prijav

/100000

UE K. LOKA

t. Prijav

/100000

UE RADOVLJICA

t. Prijav

/100000

UE JESENICE

t. prijav

/100000

GORENJSKA

t. prijav

/100000

2000 45,5 24,4 26,5 11,4 0,0 21,6

2001 45,5 39,8 41,0 14,3 3,2 28,8

2002 19,5 43,7 33,7 20,0 6,3 24,7

2003 39,0 46,2 53,0 8,6 0,0 29,4

2004 6,5 24,4 43,4 11,4 0,0 17,1

2005 58,5 41,1 60,3 17,2 3,2 36,0

2006 26,0 44,9 113,3 20,0 3,2 41,5

2007 0,0 24,4 45,8 11,4 6,3 17,6

2008 32,5 42,4 48,2 11,4 3,2 27,5

2009 65,0 33,4 57,9 34,3 15,8 41,3

2010 13,0 18,0 21,7 17,2 15,8 17,1

2011 26,0 29,5 55,4 34,3 6,3 30,3

povp. 12 let 31,4 34,3 50,0 17,6 5,3 27,7

Klopni meningoencefalitis

50,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

TRI KRANJ K. LOKA RADOVLJICA JESENICE Gorenjska

t.

pri

jav/1

00

.00

0

Klopni meningoencefalitis - prijavne incidenne stopnje po upravnih enotah na Gorenjskem v letih 2000-2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

OBINA GORENJA VAS

OBINA KOFJA LOKA

OBINA ELEZNIKI

GORENJSKA

OBINA IRI

SLOVENIJA

tevilo obolelih na 100.000 prebivalcev

Prikaz obolevnosti za KME po obinah v UE kofja Loka v primerjavi z Gorenjsko in Slovenijo

Geografska razporeditev obolelih za KME na

Gorenjskem po kraju bivanja v letih 2000-2004 in v

letih 2005-2009

Starostna struktura obolelih za klopnim

meningo-encefalitisom

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0-5 let 6-10 let 11-20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61-70 let 70+

te

vil

o p

rija

v

Starostna struktura obolelih za KME v letih 2000-2011 na Gorenjskem

Vir: IVZ RS, Analiza izvajanja imunizacijskega

programa - LETNA POROILA

tevilo doz cepiva KME primerjalno Gorenjska in Slovenija v letih 2002-2010

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Leto

te

vil

o d

oz 1. doza Gorenjska

SKUPAJ Gorenjska

1. doza Slovenija

SKUPAJ Slovenija

Ocena % cepljenih proti KME na

Gorenjskem in v Sloveniji

Leto

1. Doza

GOR R GOR

Skupaj

GOR

1.doza

SLO R SLO

Skupaj

SLO

2010 2615 3148 5763 16968 14226 31194

2009 3541 2573 6114 22375 11962 34337

2008 1965 2485 4450 12597 9666 22263

2007 1518 2115 3633 13413 7084 20497

2006 1427 1660 3087 7850 7806 15656

11,8 % 12 %

HUMANITARNA AKCIJA CEPLJENJA OTROK PROTI

KME NA OSNOVNI OLI DAVORINA JENKA V

CERKLJAH NA GORENJSKEM IN NA OSNOVNI OLI

POLJANE

ZZV Kranj v sodelovanju z Lions Brnik ob donaciji cepiva Glaxo Smith Kline izvedla 603 cepljenj otrok.

Akcija od junija 2010 do novembra 2011 - 201 otroku osnovno zaito proti KME

Izbor otrok za cepljenje -vodstvo obeh ol in je sledil naelu socialno ibkeje ali tevilneje druine

Cepljenje smo izvajali v prostorih O z namenom dostopnosti in manjih strokov

Zelo pozitiven odziv ole in starev cepljenih otrok

Search related