Engelsk A ¢â‚¬â€œ Spansk begynder A ¢â‚¬â€œ Tysk forts£¦tter C Dansk A Historie A Matematik C Fysik C Biologi

Engelsk A ¢â‚¬â€œ Spansk begynder A ¢â‚¬â€œ Tysk forts£¦tter C Dansk A Historie A Matematik C Fysik C Biologi

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Engelsk A ¢â‚¬â€œ Spansk begynder A...

 • Engelsk A – Spansk begynder A – Tysk fortsætter C

  Adresse Århus Akademi Gøteborg Allé 2-4 8200 Aarhus N

  Kontakt Kontor: 87 39 16 80 Email: kontoret@aarhusakademi.dk Web: www.aarhusakademi.dk

  Studievejledning Åben for henvendelse på alle skoledage: 9.15 - 14.00 Tlf. 87 39 16 80

  4

  5

  Sproglig studieretning Engelsk A · Spansk begynder A · Tysk fortsætter C

  Sproglig studieretning Engelsk A · Spansk begynder A · Tysk fortsætter B

  Semestre 1. 2. 3. 4.

  Obligatoriske fag

  Dansk A

  Historie A

  Matematik B

  Fysik C

  Biologi B

  Samfundsfag C

  Religion C

  Almen sprogforståelse

  Naturvid. grundforløb

  SRP

  Studieretning

  Engelsk A

  Spansk begynder A

  Tysk fortsætter C

  Valgfag 2 fag blandt Tysk B, Religion B, Matematik A, Samf B, Fysik B

  Semestre 1. 2. 3. 4.

  Obligatoriske fag

  Dansk A

  Historie A

  Matematik C

  Fysik C

  Biologi B

  Samfundsfag C

  Religion C

  Almen sprogforståelse

  Naturvid. grundforløb

  SRP

  Studieretning

  Engelsk A

  Spansk begynder A

  Tysk fortsætter B

  Valgfag 2 fag blandt Tysk A, Religion B, Matematik B, Samf B, Fysik B

  7

  Århus Akademi er et fantastisk sted at være elev. Der er et godt miljø og enormt engagerede undervisere. Jeg savner det stadigvæk 3 år efter! Nicolai Hillersborg Knudsen / Jurastuderende

  ”””

  Fagene Sprogfagene giver dig færdigheder i at kommunikere og evne til at kunne navigere i den globale verden. Ved hjælp af grammatik og tekstlæsning vil du udvikle dine sproglige kompetencer både mundt- ligt og skriftligt. I sprogfagene arbejder vi med alt fra poesi og pod- casts over blogs og billeder til nyhedsklip og noveller, dramaer og dokumentarfilm. I engelsk skal du læse litteratur fra Shakespeare til i dag, og du lærer at reflektere over sprog og tekster på et højere niveau end i spansk og tysk. I spansk og tysk er kommunikation på sproget i centrum, og du lærer at samtale om almene emner. Derud- over spiller tekstanalyse en større rolle i tysk end i spansk.

  Hvorfor denne studieretning? Aldrig har verden haft større behov for kul- turel forståelse og evne til at forstå, hvad andre mennesker siger og kommunikerer. Du skal vælge denne studieretning, hvis du interesserer dig for fremmede kulturer, tekster og mennesker. Viden om fremme- de kulturer og beherskelse af flere sprog åbner verden for dig og giver dig mange muligheder mht. studium og karriere. Sprog kræver nysgerrighed, vedholden- hed og evne til at tænke og arbejde sy- stematisk. Sprog er dynamiske, legende og udfordrende. Sprog stiller krav til os men- nesker, når vi vil forstå andre eller selv bli- ve forstået. Du får adgang til mere end 150 forskelli- ge videregående uddannelser, fx engelsk, tysk, spansk, historie, design og kulturfor- midling, manuskriptforfatter eller jura.