Click here to load reader

Energopārvaldības ieguvumi un galvenie nosacījumi

  • View
    47

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Energopārvaldības ieguvumi un galvenie nosacījumi. Agris Kamenders Sigulda, 24.10.2014. Vīzija. Renovētas ēkas un infrastruktūra Augsts komforts telpās S akārtota pilsētvide Izmaksu efektivitāte (samazinātas uzturēšanas un tekošo remontu izmaksas) Droša energoapgāde iedzīvotājiem - PowerPoint PPT Presentation

Text of Energopārvaldības ieguvumi un galvenie nosacījumi

PowerPoint Presentation

Energoprvaldbas ieguvumi un galvenie nosacjumi

Agris Kamenders

Sigulda, 24.10.2014

#EkodomaVzija

Renovtas kas un infrastruktraAugsts komforts telpsSakrtota pilstvideIzmaksu efektivitte (samazintas uzturanas un tekoo remontu izmaksas)Droa energoapgde iedzvotjiemDarba vietasVides ieguvumi ..

#Ekodoma(Sakrtota pilstvide, komforts, pauma vrtba, praktisku vajadzbu nodroinana, tehnisko sistmu drobas pieaugums..)2

Energoprvaldba#EkodomaEnergoprvadlba ir IERP asinrite

3Energoprvaldba un monitoringsPlnoana un lmumi balstti uz reliem datiemKvalittes kontroleIekrtu darbbas optimizcijaKomforta lmea paaugstinanaVeikto paskumu analze un pieredzes uzkranaIzdevumu kontrolana un plnoana

Ja Js to nevarat izmrt, Js nevarat ar to uzlabot Lords Kelvins

#EkodomaK tas iespjams?

#Ekodoma6

Plnoto 50% ietaupjumu viet 23% sasniegti#EkodomaFinanu resursi = enerijas rini600 MWh/gadPavaldba(Projektu vadba un finansana, ESCO)50 % = 300 MWh/gad50 % = 300 MWh/gadEso situcijaPc renovcijas

#EkodomaK tas ir iespjams?2500 m2 ka viena gada laik par siltumeneriju samakss 27 000 EUR:Siltumenerijas tarifs 60 EUR/MWh;ka patr ~180 kWh/(m2 gad )= 450 MWh/gadTurpmko 20. gadu laik par eneriju tiks samaksts ~ 804 006 EUR (enerijas izmaksu pieaugums 4% gad)50% enerijas patria samazinjums ir 402 003 EUR - kas renovcijai, projekta vadbai, kvalittes kontrolei, finanu pakalpojumiem

#EkodomaEnergoefektivittes paskumi#EkodomaPatria samazinjuma piemrs nelielas investcijasrj apgaismojuma darbbas laiku samazinanaIektelpu apgaismojuma sistmu jaudas un darbbas laika optimizcijaVentilcijas iekrtu darbbas laiku samazinana. Nakts vdinanas izmantoana vasaras laikGaisa aizkaru darbbas algoritma maiaIektelpu temperatras samazinanaVairku sistmu un iekrtu atslgana

#EkodomaPatria samazinjuma piemrs: nkotnes soiCirkulcijas sku automtisk izslgana nakts un brvdiensKarst dens kontra atslgana no gzes katla vasaras laikrja apgaismojuma izslgana nakts laikLED spuldu izmantoana reklmas stendu izgaismoanaiVirsgaismu izbve

#EkodomaJaudas samazinana esoajm iekrtmVentilcijas iekrtasCirkulcijas skiElektrodzinji....

#EkodomaMrjumi un monitorings

20062007200820092010Samazinjums 55%

#Ekodoma

#Ekodoma

#EkodomaMonitorings un apmcba

#EkodomaProfesionla projektu vadba.Kvalittes kontrole un instrumentlie mrjumiPavaldba (pasttjs) ar skaidru darba uzdevumuPrbaudmi rdtjiInstrumentli mrjumiProfesionli projekta vadtji

#Ekodoma17The planning process starts with an order from the client. It is then much important that the client knows well what he/she wants and how to get there. The consultants and contractors must know what targets to aim for. To order the right thing, the client needs to have done his homework well regarding passive houses. He might need to ask an expert for help to set up the demands or attend an educational course. Instrumentlie mrjumikas gaisa caurlaidba, termogrfija, U vrtbas, bvuzraudzbaMrjumu veikana bvniecbas laik un pie darbu nodoanasTiek sekots noteikto rdtju izpildei

Pictures: Ulla Janson

#Ekodoma18It is important to have a routine for measurement of air tightness. If you do the measurement early in the project, you avoid to duplicate solutions that are not air tight enough and needs to be redone.

Inovcijas

#Ekodoma

#EkodomaAtjaunojamo energoresursu izmantoana ks

AER daudzdzvoku km

Zemes siltumsSaule Granulas...#EkodomaAr ko skt? Monitorings:Vienas sistmas lmen (ventilcija, katls utt.)Viena patrtja (ka, iela ..) lmenSektora lmenNovada vai pilstas lmen

Monitorings veicams:Visiem veiktajiem investciju projektiemIzstrdtajam IERPSkot ar pavaldbai piederoajiem objektiem

#Ekodoma Izmantojiet jau pieejamo informciju, netrjiet prk daudz laika viena skaita ieganaiSciet ar dokumentciju un esoajm mriekrtm.Tikai pc tam pielietojiet mranu. Precza tehnisk dokumentcija sniedz vairk informcijas nek pavirie mrjumiSkum pielietojiet vienkros mrjumus, netrjiet laiku kompleksajm mranas procedrm

#EkodomaPaldies!

Ekodoma3-3 Noliktavas Street, RigaLV1010, Latvia

Tel: +371 7323212Mob: +371 29145442email: [email protected]

Web side Ekodoma:www.ekodoma.lv

#Ekodoma

Search related