energetikos objekt³ ir autonomini³ altini³ elektros ¯rengini³

 • View
  278

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of energetikos objekt³ ir autonomini³ altini³ elektros ¯rengini³

 • UGDYMO PLTOTS CENTRAS

  PROJEKTAS PROFESIJOS MOKYTOJ IR DSTYTOJ TECHNOLOGINI

  KOMPETENCIJ TOBULINIMO SISTEMOS SUKRIMAS IR DIEGIMAS (NR. VP1-2.2-

  MM-02-V-02-001)

  ENERGETIKOS OBJEKT IR AUTONOMINI ALTINI

  ELEKTROS RENGINI MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO

  TECHNOLOGINI KOMPETENCIJ TOBULINIMO

  PROGRAMOS MOKYMO MEDIAGA

  Mokymo(si) mediagos rengjai:

  Jonas Stamkauskas

  UAB ,,Elmonta direktorius

  Antanas Kavaliauskas

  Kauno technikos kolegijos dstytojas - lektorius

  Gintautas Dervinis

  Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro profesijos mokytojas

 • Energetikos objekt ir autonomini altini elektros rengini montavimo ir eksploatavimo technologini kompetencij

  tobulinimo programa

  2 Mokym mediaga

  TURINYS

  Bendrasis modulis B.2.1. Energetikos objekt ir autonomini altini elektros rengini montavimo

  ir eksploatavimo technologini proces organizavimas ...................................................................... 3

  1 Mokymo elementas. Energetikos objekt ir autonomini altini elektros rengini montavimo ir

  eksploatavimo technologini proces organizavimas UAB Elmonta.............................................. 3

  1.1. Skaidrs ................................................................................................................................. 3

  1.3. mons informacin - reklamin mediaga ........................................................................... 7

  2 Mokymo elementas. Energetikos objekt ir autonomini altini elektros rengini montavimo ir

  eksploatavimo technologini proces organizavimas UAB Varicom ............................................. 8

  2.1. Skaidrs ................................................................................................................................. 8

  2.2. mons informacin - reklamin mediaga ......................................................................... 10

  3 Mokymo elmentas. Energetikos objekt ir autonomini altini elektros rengini montavimo ir

  eksploatavimo technologini proces organizavimas firmoje UAB Arginta ................................ 11

  3.1. Skaidrs ............................................................................................................................... 11

  3.2. mons informacin - reklamin mediaga ......................................................................... 15

  4 Mokymo elementas. Mokytojo ataskaita ........................................................................................ 18

  MOKYTOJO ATASKAITA ............................................................................................................. 18

  MOKYTOJO ATASKAITOS VERTINIMO KRITERIJAI: ............................................................ 20

 • Energetikos objekt ir autonomini altini elektros rengini montavimo ir eksploatavimo technologini kompetencij

  tobulinimo programa

  3 Mokym mediaga

  BENDRASIS MODULIS B.2.1. ENERGETIKOS OBJEKT IR AUTONOMINI

  ALTINI ELEKTROS RENGINI MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO

  TECHNOLOGINI PROCES ORGANIZAVIMAS

  1 Mokymo elementas. Energetikos objekt ir autonomini altini elektros rengini

  montavimo ir eksploatavimo technologini proces organizavimas UAB Elmonta.

  1.1. Skaidrs

  Skms receptas ilgamet patirtis, kvalifikuoti specialistai,

  naujausios technologijos

  UAB ELMONTA viena pajgiausi ir moderniausi elektros montavimo moni

  Lietuvoje.

  UAB ELMONTA pirmtakas nuo specialij darb 6 tojo tresto 22 sios valdybos

  1957 m. atskirtos elektros montavimo darb brigados, i kuri suformuota elektros

  montavimo darb valdyba Nr. 34.

  1974 m. Alytuje susikr filialas, davs pradia dabartinei ELMONTAI.

  UAB ELMONTA darb pradia buvo elektros montavimo darbai naujuose

  gyvenamuosiuose namuose, visuomenins paskirties pastatuose, vaik dareliuose.

 • Energetikos objekt ir autonomini altini elektros rengini montavimo ir eksploatavimo technologini kompetencij

  tobulinimo programa

  4 Mokym mediaga

  Aukta darb kokyb elektros rengini montuotojo garbs reikalas

  ELMONTAI skmingiausi buvo 2005 m. Tais metais mons apyvarta buvo 48,0 mln. Lt.

  2011 m. dl vairi prieasi apyvarta smukteljo iki 22 mln. Lt. 2012 m. tikimasi

  pasiekti 28 30 mln. Lt apyvart.

  UAB ELMONTA VEIKLOS SRITYS

  Iki 10 kV tampos elektros perdavimo linij projektavimas, montavimas ir remontas.

  Iki 110 kV tampos galios kabeli klojimas emje, konstrukcijomis ir kabeli pajungimas.

  Kabeli galini, jungiamj bei pereinamj mov montavimas, tranzitini, apskaitos bei skirstymo spint montavimas.

  Elektros montavimo darb projektavimas iki 10 kV tampos elektros renginiuose.

  Iki 400 kV tampos pastoi ir skirstykl montavimas, derinimas bei remontas.

  Gyvenamj, pramonini, administracini ir kit pastat vidaus elektros instaliacijos, elektros automatikos, BUS sistem projektavimas, montavimas, derinimas ir remontas.

  Gatvi apvietimo tinkl, apvietimo stulp ir proektori projektavimas, montavimas, prieira bei remontas.

  Ininieri ruoimas darbams pagal FIDIC sutartis.

 • Energetikos objekt ir autonomini altini elektros rengini montavimo ir eksploatavimo technologini kompetencij

  tobulinimo programa

  5 Mokym mediaga

  Pagrindiniai usakovai ir generaliniai rangovaiAB Ryt

  skirstomieji tinklai

  AB Lietuvos

  energija

  UAB Korgas

  AB Montuotojas

  AB Alita

  AB Snaig

  AB Ortas

  UAB Estinos Arka

  AB Kupolas

  UAB Vings statyba

  UAB Construktus

  ABF VITI

  UAB Dzkijos statyba

  AB Vilprim

  UAB Andova

  Tiekjai ir gamintojai

  UAB Elektrobalt

  UAB Elektroskandia

  I Dogas

  UAB ABB Technika

  UAB Ardena

  UAB MG Elektro

  UAB Varicom

  UAB Klinkmann

  UAB Miltronic

  UAB Elstila

  UAB Gaudr

  UAB Gerhard Petri

  Kitos mons

 • Energetikos objekt ir autonomini altini elektros rengini montavimo ir eksploatavimo technologini kompetencij

  tobulinimo programa

  6 Mokym mediaga

  mons subrangovai

  UAB Refakta

  UAB Pasa

  UAB Artva

  monje dirba

  UAB ELMONTA dirba 140 darbuotoj: 110 darbinink, 8 darb vadovai ir darb

  vykdytojai, 22 administracijos ir technikos darbuotojai.

  Darbai atliekami taikant paangiausias technologijas ir naudojant inom pasaulyje

  firm rengimus bei mediagas. 2003 m. mon pirm kart Lietuvoje paklojo 110kV

  kabel tarp iaurins ir Centrins pastoi Vilniuje. Dirbdami su usienio firmomis

  gijome darbo pagal FIDIC sutartis, patirties. 2006 m. monje buvo

  pravestas mokymas "Ininieriaus" pareigoms atlikti pagal FIDIC sutartis. Kursus

  praved "European Construction Ventures Limited" specialistai.

 • Energetikos objekt ir autonomini altini elektros rengini montavimo ir eksploatavimo technologini kompetencij

  tobulinimo programa

  7 Mokym mediaga

  1.3. mons informacin - reklamin mediaga

  1957 m. nuo specialij darb 6-jo tresto 22-osios valdybos buvo atskirtos elektromonteri

  brigados ir to paties tresto sakymu, apjungus brigadas, buvo kurta elektromontavimo darb

  valdyba Nr. 34, kurios paskirtis - atlikti elektromontavimo darbus. 1974 m. Alytuje buvo kurtas

  mons filialas. Tai ir buvo "Elmontos" pradi pradia. Metams bgant ne kart keitsi mons

  pavadinimas ir priklausomyb, bet darb pobdis iliko tas pats.

  1991 m. rugsjo mn. mon buvo privatizuota ir perregistruota AB "Elmonta", o 1993m. -

  UAB "Elmonta" vardu.

  2000 m. monje diegta kokybs valdymo sistema pagal standarto ISO 9002:1995

  reikalavimus, o 2003 m. - ISO 9001:2000. 2006 m. kokybs valdymo sistemos sertifikatas pratstas.

  Darbai atliekami taikant paangiausias technologijas ir naudojant inom pasaulyje firm

  rengimus bei mediagas. 2003 m. mon pirm kart Lietuvoje paklojo 110kV kabel tarp iaurins

  ir Centrins pastoi Vilniuje. Dirbdami su usienio firmomis gijome darbo pagal FIDIC sutartis,

  patirties. 2006 m. monje buvo pravestas mokymas "Ininieriaus" pareigoms atlikti pagal FIDIC

  sutartis. Kursus praved "European Construction Ventures Limited" specialistai.

  monje dirba 140 darbuotoj: 110 darbinink, 8 darb vadovai ir darb vykdytojai, 22

  administracijos ir technikos darbuotojai.

  Sertifikatai

  UAB Elmonta yra sertifikuota pagal iuos standartus:

  2000 m. pagal standart ISO 9002:1995;

  2003 m. pagal standart ISO 9001:2000/ LST EN ISO

  9001:2000;

  2006 m. standarto galiojimas pratstas.

 • Energetikos objekt ir autonomini altini elektros rengini montavimo ir eksploatavimo technologini kompetencij

  tobulinimo programa

  8 Mokym mediaga

  2 Mokymo elementas. Energetikos objekt ir autonomini altini elektros rengini

  montavimo ir eksploatavimo technologini proces organizavimas UAB Varicom

  2.1. Skaidrs

  1 MVA galios

  elektros

  generatorius.

  Mas ~ 9500 kg.

  V formos, 16

  cilindr, dviej

  turbin dyzelinis

  variklis.

  Variklio darbinis

  tris: 31,84 litro

  Variklio ivystoma

  galia 846 kW

  (1135A).

  Kuro snaudos tik

  149 litrai/h dirbant

  3/4 nominalios

  galios reimu.

  Kuro bako talpa

  9000 litr.

  Dyzeliniai ir benzininiai elektros

  generatoriai.

  Nepertraukiamos

  srovs maitinimo

  altiniai

  SOCOMEC UPS

  MASTERYS BC

  Nepertraukiamo

  maitinimo

  altinis COMET

  UPS,

  skirtasdarbui

  lauko slygomis

  Universalios paskirties

  akumuliatorius