of 27 /27
ŞENDRICENI, Strada Principală nr. 44 COD. 713.800, JUD. BOTOŞANI t elefon /fax : +40 23 161.01.24 a dresa web : http://www.gsvlahuta.ro e - mail: [email protected]

ŞENDRICENI, Strada BOTOŞANI telefon/fax: +40 23 161.01.24 … · 2020. 6. 4. · –Tehnica servirii –Instalații. ... TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE CALCUL TEHNICIAN VETERINAR

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ŞENDRICENI, Strada BOTOŞANI telefon/fax: +40 23 161.01.24 … · 2020. 6. 4. · –Tehnica...

 • ŞENDRICENI, Strada Principală nr. 44

  COD. 713.800, JUD. BOTOŞANI

  telefon/fax: +40 23 161.01.24

  adresa web: http://www.gsvlahuta.ro

  e-mail: [email protected]

  http://www.gsvlahuta.ro/mailto:[email protected]

 • 1919 – 1948 - Şcoala Normală “Alexandru

  Vlahuţă” Şendriceni

  1948 – 1954 – Şcoala Pedagogică “Al. Vlahuţă”

  Şendriceni

  1954 – 1955 – Şcoala Medie Tehnică Zootehnică

  Şendriceni

  1955 – 1964 – Centrul Şcolar Agricol Şendriceni

  1964 – 1968 – Şcoala Tehnică Şendriceni

  1968 – 1974 – Liceul Agricol Şendriceni

  1974 – 1990 – Liceul Agroindustrial Şendriceni

  1990 – 1995 – Grup Şcolar Agricol Şendriceni

  1995 – 2000 - Grup Şcolar Agricol Şendriceni

  1992 – 1995 – Grupul Şcolar Agricol Dorohoi

  1974 – 1992 – Liceul Agricol Dorohoi

  1962 – Şcolile profesionale din Albeşti,

  Darabani şi Truşeşti au fost transferate la

  Şcoala profesională de mecanici agricoli

  Dorohoi, funcţionând sub acestă denumire până

  în 1974

  1957 – 1962 – Şcoala Profesională de mecanici

  agricoli Dorohoi

  2000-2012 - Grupul Şcolar “Al. Vlahuţă” Şendriceni

  Din anul 2012 – Liceul tehnologic“Al. Vlahuţă” Şendriceni

 • TEHNIC

  SERVICII

  RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

  LICEU TEHNOLOGIC

  Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații Tehnician operator tehnică de calcul

  Tehnician ecolog și protecția calității mediului Tehnician în industria alimentară

  Tehnician veterinar

  Tehnician în gastronomie

 • MECANIC

  FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN

  INDUSTRIE ALIMENTARĂ

  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

  Mecanică auto

  Mecanică agricolă

  Constructor montator de structuri metalice

  Tâmplar universal

  Brutar patiser, preparator produse făinoase

  Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

  ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze

  AGRICULURĂ Zootehnist

 • LICEUL TEHNOLOGIC

  Clasa a IX-a

  OFERTA

  EDUCAŢIONALĂ 2020-2021

  Nr. crt ProfilDomeniul pregătirii

  de baza

  Calificarea profesionala

  nivel 4

  Nr. de clase/nr.

  elevi

  1 Resurse

  naturale si

  protectia

  mediului

  Protectia mediului

  Tehnician ecolog si

  protectia calitatii

  mediului

  1/28

  2 Industrie alimentaraTehnician in industria

  alimentara1/28

  3 Servicii Alimentatie publicaTehnician in

  gastronomie1/28

 • INFORMAŢII DESPRE

  LICEUL TEHNOLOGIC

  Durata de 4 ani de zile şi

  poate fi urmat de

  absolvenţii clasei a VIII–a;

  Permite susţinerea

  examenului de bacalaureat,

  poartă de acces în

  învăţământul superior;

  Asigură competenţe

  profesionale specifice unei

  calificări de nivel 4 al

  Cadrului naţional al

  calificărilor;

  OFERTA

  EDUCAŢIONALĂ 2020-2021

 • INFORMAŢII DESPRE

  LICEUL TEHNOLOGIC

  Elevii pot beneficia de ajutor

  financiar BANI DE LICEU în

  condiţiile legii:

  Naveta decontată din

  fonduri Ministerul

  Educaţiei conform legislaţiei

  în vigoare;

  Şcoala dispune de ateliere şi

  laboratoare pentru

  derularea orelor de

  specialitate şi de

  aplicaţii practice;

  OFERTA

  EDUCAŢIONALĂ 2020-2021

 • Elevii vor desfăşura stagii de

  formare la agenţii

  economici, parteneri ai şcolii

  în domeniul lor de formare

  profesională;

  Admiterea se face în baza

  mediei de admitere în care

  evaluarea naţională are o

  pondere de 80% iar media

  claselor V-VIII 20%;

  INFORMAŢII DESPRE

  LICEUL TEHNOLOGIC

  OFERTA

  EDUCAŢIONALĂ 2020-2021

 • ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL

  Clasa a IX-a

  OFERTA

  EDUCAŢIONALĂ 2020-2021

  Nr. crt Profil / Domeniul Specializarea finală nivel 3 Nr. clase Nr. elevi

  1

  MECANIC

  MECANIC AUTO 1 28

  2 MECANIC AGRICOL 1 28

  3 CONSTRUCTOR MONTATOR DE STRUCTURI

  METALICE1 28

  4AGRICULTURA ZOOTEHNIST 1 28

  5TURISM SI ALIMENTAŢIE

  OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE

  ALIMENTAŢIE1 28

  6INDUSTRIE ALIMENTARĂ

  BRUTAR PATISER PREPARATOR PRODUSE

  FĂINOASE1 28

 • INFORMAŢII DESPRE

  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL

  OFERTA

  EDUCAŢIONALĂ 2020-2021

  Are durata de 3 ani şi poate

  fi urmată de absolvenţii

  clasei a VIII-a;

  Asigură competenţe

  profesionale specifice unei

  calificări de nivel 3 al

  Cadrului naţional al

  calificărilor;

  În anul I se asigură

  pregătirea de bază în

  domeniul de formare

  profesională;

 • INFORMAŢII DESPRE

  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL

  OFERTA

  EDUCAŢIONALĂ 2020-2021

  În anii II şi III se asigură

  pregătire profesională generală

  şi de specialitate specifică unei

  calificări profesionale;

  Elevii beneficiază pe durata

  studiilor de «BURSA

  PROFESIONALĂ», conform

  HG. 1062/2012 în valoare de 200

  LEI/lună, fără a fi condiţionat de

  veniturile membrilor familiei;

  Elevii pot beneficia de susţinere

  financiară sau stimulente din

  partea agentului economic la

  care urmează a desfăşura

  stagiile de practică în condiţiile

  legii;

 • INFORMAŢII DESPRE

  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL

  OFERTA

  EDUCAŢIONALĂ 2020-2021

  Elevii beneficiază pe durata

  studiilor de «BURSA

  PROFESIONALĂ», conform

  HG. 1062/2012 în valoare de 200

  LEI/lună, fără a fi condiţionat de

  veniturile membrilor familiei;

  Elevii pot beneficia de susţinere

  financiară sau stimulente din

  partea agentului economic la

  care urmează a desfăşura

  stagiile de practică în condiţiile

  legii;

 • INFORMAŢII DESPRE

  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL

  OFERTA

  EDUCAŢIONALĂ 2020-2021

  Admiterea se face pe baza

  înscrierii, a depunerii cererii şi

  susţinerea unei probe

  suplimentare la disciplina

  matematică în situaţia în care

  numărul celor care au solicitat

  înscrierea este mai mare decât

  numărul de locuri aprobat;

  Procedura în baza căreia se

  desfăşoară admiterea şi

  modelul de subiect pentru

  proba suplimentară se poate

  consulta pe pagina de internet a

  unităţii şcolare.

 • INFORMAŢII DESPRE

  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL

  OFERTA

  EDUCAŢIONALĂ 2020-2021

  Programul de formare cuprinde

  ore teoretice de cultură

  generală, module de specialitate

  şi aplicaţii practice desfăşurate

  în unitate precum şi stagii de

  pregătire practică desfăşurate la

  agenţi economici;

  Elevii vor desfăşura pe parcursul

  anului şcolar stagii la agenţii

  economici după cum urmează: 5

  săptămâni în anul I, 9 săptămâni

  în anul II şi 10 săptămâni în anul

  III;

  Şcoala dispune de ateliere şi

  laboratoare pentru derularea

  orelor de specialitate şi de

  aplicaţii practice;

 • INFORMAŢII DESPRE

  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL

  OFERTA

  EDUCAŢIONALĂ 2020-2021

  Învăţământul profesional se

  finalizează cu examen de

  certificare a calificării

  profesionale organizat de

  unitatea şcolară în şcoală sau la

  agentul economic partener;

  Absolvenţii învăţământului

  profesional cu durata de 3 ani

  pot continua la cerere studiile în

  ciclul superior al liceului şi

  susţinerea examenului de

  bacalaureat;

  Elevii din domeniul mecanică

  efectuază cursuri pentru

  obţinerea permisului de

  conducere categoriile B şiTr;

 • SPAŢII DIDACTICE

  • CABINETE

  – Psihologie

  – Medical

  – Desen tehnic

  – Tehnologie generală mecanică

  – Construcţii instalaţii şi lucrări publice

 • SPAŢII DIDACTICE

  • LABORATOARE

  – Fizică/ Chimie

  – Biologie/ Agricultură

  – Industrie alimentară

  – Veterinar

  – Informatică (2 laboratoare cu câte 25 calculatoare în reţea conectate la INTERNET)

  – Laborator de legislaţie rutieră

 • SPAŢII DIDACTICE

  • ATELIERE

  – Tâmplărie

  – Lăcătuşerie

  – Mecanică agricolă

  – Mecanică auto

  – Asamblări și măsurări

  – Brutărie - patiserie

  – Tehnica servirii

  – Instalații

 • SPAŢII DIDACTICE

  • Săli de clasă– 24 în locaţia Şendriceni

  – 14 în locaţia Dorohoi

  • Fermă didactică

  • Şcoală de şoferi– 3 Dacia Logan pentru categoria B

  – 2 tractoare pentru categoria Tr

  • Baza sportivă– Teren de fotbal – Şendriceni

  – Teren de handbal cu gazon artificial și instalație de iluminare nocturnă - Șendriceni

  – Teren de handbal – Dorohoi

 • Invatamant profesional

  2014-2021Nr. crt Profil / Domeniul Specializarea finală nivel 3

  2014 -

  2015

  2015-

  2016

  2016-

  2017

  2017-

  2018

  2018-

  2019

  2019-

  2020

  2020-

  2021

  TOTAL CLASE

  1.

  MECANIC

  MECANIC AUTO 1/28 1/28 1/29 1/28 1/29 1/29 1/28 7/196

  1.MECANIC AGRICOL 1/27 1/28 1/28 1/29 1/28 1/29 1/28 7/196

  1.

  CONSTRUCTOR MONTATOR

  DE STRUCTURI METALICE1/28 1/28 1/28 3/84

  1. FABRICAREA

  PRODUSELOR DIN

  LEMN

  TAMPLAR UNIVERSAL 1/28 1/28 2/56

  1.

  TURISM SI ALIMENTAŢIE

  OSPĂTAR (CHELNER)

  VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE

  ALIMENTAŢIE

  1/28 1/28 1/28 1/28 1/28 1/28 7/196

  1.

  INDUSTRIE ALIMENTARĂ

  BRUTAR PATISER

  PREPARATOR PRODUSE

  FĂINOASE

  1/28 1/28 1/28 1/28 1/28 1/28 1/28 7/196

  1.

  CONSTRUCTII

  INSTALATII SI LUCRARI

  PUBLICE

  INSTALATOR INSTALATII

  TEHNICO SANITARE SI DE

  GAZE

  1/28 1/28 1/28 1/28 3/84

  1. AGRICULTURA ZOOTEHNIST 1/28 1/28

  TOTAL4/112 5/140

  5/140 5/140 5/1406/168 6/168 36/1008

 • Calificări nivel 3 clasa a IX-a 2014-2020

  0 1 2 3 4 5 6 7 8

  MECANIC AUTO

  MECANIC AGRICOL

  CONSTRUCTOR MONTATOR DE STRUCTURI METALICE

  TAMPLAR UNIVERSAL

  OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE

  BRUTAR PATISER PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE

  INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE

  ZOOTEHNIST

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

 • Evoluția numărului de clase a IX-a învățământ profesional in perioada

  2014-2021

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

 • Calificări nivel 4 in perioada

  2014-2020 clasa a IX-a

  0 1 2 3 4 5 6 7 8

  TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRTETINERE SI REPARATII

  TEHNICIAN IN PRELUCRAREA LEMNULUI

  TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE CALCUL

  TEHNICIAN VETERINAR

  TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI

  TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA

  TEHNICIAN IN GASTRONOMIE

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

 • Evoluția numărului de clase a IX-a in învățământul liceal in perioada 2014-2021

  0

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

 • CONTRACTE CADRU

  2020-2021Nr.

  crt.Denumirea operatorului economic Calificarea profesională

  Nr. locuri

  solicitate

  1 S.C. MDP SERVICE S.R.L. DOROHOI Constructor-montator de structuri metalice 14

  2 S.C. KOTA S.R.L. DOROHOI Constructor-montator de structuri metalice 7

  3 S.C. GAFCO CONSTRUCT S.R.L. LOZNA Constructor-montator de structuri metalice 7

  4 S.C. FLLI PRISECARIU SERVICE S.R.L. DOROHOI Mecanic auto 5

  5 S.C. VOX S.R.L. DOROHOI Mecanic auto 5

  6 S.C. SERPICO S.R.L. DOROHOI Mecanic auto 2

  7 S.C. IULICARS NIMARO S.R.L. DOROHOI Mecanic auto 4

  8 P.F.A. PORFIREANU GEORGE DOROHOI Mecanic auto 2

  9 S.C. AUTO-TITI-LAZ DOROHOI S.R.L. Mecanic auto 5

  10 S.C. RAUTU S.R.L. DOROHOI Mecanic auto 5

  11 S.C. BYANCA PLAI S.R.L. DRAGALINA Mecanic agricol 3

  12 S.C. AGROMEC DRAGALINA S.A. Mecanic agricol 3

  13 S.C. AGRICOLA IMPERIAL S.R.L. HILIȘEU-HORIA Mecanic agricol 3

  14 S.C. SEC-COS S.R.L. BROSCĂUȚI Mecanic agricol 3

  15 I.I. HAPECI MARICEL-COSTEL ȘENDRICENI Mecanic agricol 3

  16 I.I. SOFIAN IOAN SAUCENIȚA Mecanic agricol 3

  17 S.C. AGRICOLA FRUGAL S.R.L. DOROHOI Mecanic agricol 2

  18 I.I. CARP FLORIN DUMBRĂVIȚA Mecanic agricol 2

  19 I.I. MORUZ ELENA DIMĂCHENI Mecanic agricol 2

  20 S.C. GAVRIL S.R.L. CORLĂTENI Mecanic agricol 1

  21 S.C. MICA REPARTO S.R.L. DERSCA Mecanic agricol 1

  22 I.I. SAVELIEV CRISTINA ALINA BROSCĂUȚI Mecanic agricol 1

  23 I.I. VATAVU BOGDAN CIPRIAN LOZNA Mecanic agricol 1

 • CONTRACTE CADRU

  2020-2021

  Nr.

  crt.Denumirea operatorului economic Calificarea profesională

  Nr. locuri

  solicitate

  24 I.I. AOSTĂCIOAEI DUMITRU DOROHOI Zootehnist 9

  25 I.I. MURARIU DUMITRU GHEORGHIȚĂ DUMBRĂVIȚA Zootehnist 4

  26 I.I. JISCANU DANIELA-CLAUDIA DUMBRĂVIȚA Zootehnist 5

  27 S.C. AGRO SPICUL S.R.L. DOROHOI Zootehnist 10

  28 S.C. SUPER SPLENDID S.R.L. DOROHOIOspătar (chelner) vânzător în unităţi de

  alimentaţie8

  29 S.C. EDEN 2000 S.R.L. DOROHOIOspătar (chelner) vânzător în unităţi de

  alimentaţie6

  30 S.C. SPLENDID S.R.L. DOROHOIOspătar (chelner) vânzător în unităţi de

  alimentaţie14

  31 SC SPICUL 2 SRL DOROHOI Brutar - patiser -preparator produse făinoase 28

 • DISTRIBUTIA CONTRACTELOR CADRU

  2020-2021

  0 2 4 6 8 10 12 14

  Constructor-montator de structuri metalice

  Mecanic auto

  Mecanic agricol

  Zootehnist

  Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

  Brutar - patiser -preparator produse făinoase

  NUMAR DE CONTRACTE CADRU CU AGENTI ECONOMICI

  PENTRU 2020-2021 IN INVATAMANTUL PROFESIONAL