En undersأ¸gelse af uddannelse som led i En undersأ¸gelse af uddannelse som led i afstigmatisering af

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of En undersأ¸gelse af uddannelse som led i En undersأ¸gelse af uddannelse som led i...

 • En undersøgelse af uddannelse som led i afstigmatisering af personer med albinisme i Tanzania

  En praktikrapport udarbejdet på baggrund af praktikophold hos Standing Voice Anna Louise Dølpher, studienr.: 46343 Soffie Zandra Greve, studienr.: 47649 Christina Schelde Madsen, studienr.: 47764 Sussie Jespersen, studienr.: 46474

  Vejleder: Christian Groes-Green Kultur- og Sprogmødestudier, K1 & KA1, Efterår 2015

 • 2

  Abstract

  Efter et semester hos organisationen Standing Voice i Tanzania med arbejde med deres

  Education Fund er vi nået til følgende fokus: Hvilken betydning har uddannelse for

  afstigmatiseringen af personer med albinisme i det tanzanianske samfund? Personer med

  albinisme har siden år 2006 lidt under forfølgelse i Tanzania, hvilket skyldes myter om deres

  kropsdeles særlige egenskaber i magiske mediciner. På baggrund af kvalitative interviews

  analyseres og diskuteres uddannelse i forhold til teorier om forfølgelsens baggrund, Honneths

  anerkendelsesteori samt Comaroff og Comaroffs personhood. Endeligt konkluderes det, at

  uddannelse ikke kan stå alene i kampen for afstigmatisering, grundet modsatrettede

  vidensformer og fattigdom. Alligevel ses en udvikling, i landet, hvor Tanzania nærmer sig

  Standing Voice’s mål om afstigmatisering og anerkendelse af personer med albinisme i

  lokalsamfundet.

 • 3

  Resume

  Due to the persecution of people with albinism in Tanzania, the British organisation Standing

  Voice has set out to empower this marginalised group. While working as interns on Standing

  Voice’s Education Fund Programme we found the inspiration and issue for this report: What

  influence does formal education have on the destigmatisation of people with albinism in

  Tanzania? By analysing interviews and empirical notes through Honneth’s theory of

  recognition, Comaroff and Comaroff’s personhood and several theories on the persecution of

  people with albinism in Tanzania, the report reached the conclusion that education alone is

  not enough to end stigma towards people with albinism in Tanzania, because of opposing

  knowledge systems and poverty. However, it is still possible to say that the country is moving

  towards the goal of destigmatisation and recognition as it is put by Standing Voice.

 • 4

  Indholdsfortegnelse

  1. INDLEDNING .............................................................................................................................. 5 1.1 PROBLEMFELT ............................................................................................................................... 5 1.2 FORFØLGELSEN AF PERSONER MED ALBINISME ............................................................................ 7

  2. METODE ..................................................................................................................................... 10 2.1 METODISKE OVERVEJELSER ........................................................................................................ 10

  2.1.1. Valg og præsentation af informanter ............................................................................ 11 2.1.2. Deltagere i felten ........................................................................................................... 12 2.1.3. Interviewguide og interviewsituation ............................................................................ 12 2.1.4. Brug af tolk ................................................................................................................... 13 2.1.5. Kritik og forforståelser ................................................................................................. 14

  3. TEORI .......................................................................................................................................... 15 3.1. TEORETISKE OVERVEJELSER ................................................................................................. 15

  3.1.1. Axel Honneth ....................................................................................................................... 15 3.1.2. Personhood ......................................................................................................................... 16

  4. DISKUTERENDE ANALYSE ...................................................................................................... 17 4.1. DEL 1: ANERKENDELSE I SKOLEN, FAMILIEN OG ARBEJDET ...................................................... 17

  4.1.1. Anerkendelse i skolen .......................................................................................................... 18 4.1.2. Anerkendelse i familien ....................................................................................................... 19 4.1.3. Anerkendelse i arbejdet ....................................................................................................... 22

  4.2. DEL 2: UDDANNELSE VERSUS OPLYSNING ................................................................................. 24 4.3. DEL 3: CASINO-KAPITALISME OG AMBIVALENT VIDEN ............................................................. 31

  5. KONKLUSION ........................................................................................................................... 35

 • 5

  1.  Indledning

  1.1 Problemfelt I kølvandet på sin udgivelse af dokumentaren In The Shadow of The Sun i 2012 valgte Harry

  Freeland i samme år at stifte den britiske velgørenhedsorganisation, Standing Voice1.

  Formålet med dokumentaren var at udbrede en opmærksomhed på problematikken

  vedrørende personer med albinisme2 i Tanzania. Problematikken skitseres gennem

  livsfortællinger fra to tanzanianske mænd med albinisme, hvori de beskriver, hvordan de på

  daglig basis står ansigt til ansigt med diskriminerende og frygtindgydende hændelser. Dette,

  fordi landet Tanzania siden 2006 har stået over for et stort problem. Hvert år bliver flere

  PMA overfaldet, voldtaget eller slået ihjel grundet lokale trosretninger, traditioner og

  heksekunster. Disse tilfælde har medført, at PMA lever i en konstant frygt og samtidig

  oplever at blive stigmatiseret i samfundet, hvor de er født og opvokset (Webkilde 1).

  Problematikken, der afspejles i de to mænds livsfortællinger, danner grundlaget for

  organisationens vision om at øge inklusionen af PMA i lokalsamfundene - særligt omkring

  Victoriasøen, hvor problematikken er størst og overgreb hyppigst forekommende. Dette gøres

  blandt andet gennem organisationens tre hovedprogrammer: Vision Programme, Skin Cancer

  Prevention Programme og Education Fund Programme. Rent praktisk forsøger organisationen

  gennem de tre programmer at tilgodese basale behov samt bemyndige PMA ved at give dem

  de daglige fornødenheder, så det er muligt, at de kan indtage en aktiv rolle i lokalsamfundene

  (Webkilde 1). SV’s Education Fund Programme er et af de nyere tiltag. Under dette program forsøger

  organisationen at koble donorer rundt omkring i verden sammen med børn og unge med

  albinisme i Tanzania gennem sponsorater. Formålet med dette program og sponsoraterne er,

  at børn med albinisme gennem hele deres skolegang skal have mulighed for at opleve,

  hvordan de værdsættes og respekteres på lige fod med andre børn uden albinisme. Derudover

  er tanken, at de skal have mulighed for en uddannelse af høj kvalitet, hvor de kan opmuntres

  til efterfølgende videreuddannelse, da de således selv kan blive bevidste om, at de har lige så

  mange kvalifikationer og talenter at byde ind med i samfundet (Webkilde 2).                                                                                                 1 I resten af rapporten vil Standing Voice blive benævnt SV. 2 I resten af rapporten vil personer med albinisme blive benævnt PMA.

 • 6

  Under udførelse af vores arbejdsopgaver under praktikforløbet hos SV har oplevelser i vores

  besøg af skoler og familier været med til at vække vores interesse for et

  uddannelsesperspektiv, og vi begyndte i takt med vores indsats under deres Education Fund

  Programme at undre os over, hvilken rolle uddannelse spiller for tanzanianerne og det

  tanzanianske samfund:

  “Vi befinder os så langt væk fra alting, at vi må standse bilen for at

  fortsætte på den røde jord til fods. Klokken er 11 om formiddagen, og

  solen står på sit højeste. Da vi endelig når frem til den mindre,

  trelængede gård, mødes vi først af forvirrede og skræmte høns, der

  spredes fra hinanden, idet de får øje på os. Foran den ene længe sidder

  tre kvinder i skyggen - den ene med en baby på skødet. Et stykke derfra

  sidder to mænd - en ældre og yngre. “Paza sauti yako3” på vores t-

  shirts afslører vores formål med besøget, og Mussa bliver straks

  informeret af familien om, at Standing Voice er kommet for at se ham.

  Mussa kommer ud fra stedet, hvor han søger skjul fra den bagende og

  for ham livstruende sol. Med store sorte bogstaver står der “The

  Education is Key of Life” malet på den dør, han kommer ud af”. Oplevelsen, ovenstående feltnote