En Bici ¢â‚¬› wp-content ¢â‚¬› uploads ¢â‚¬› 2015 ¢â‚¬› 05 ¢â‚¬›  Park G£¼ell Tur£³ Parc - Parc
En Bici ¢â‚¬› wp-content ¢â‚¬› uploads ¢â‚¬› 2015 ¢â‚¬› 05 ¢â‚¬›  Park G£¼ell Tur£³ Parc - Parc

En Bici ¢â‚¬› wp-content ¢â‚¬› uploads ¢â‚¬› 2015 ¢â‚¬› 05 ¢â‚¬› Park G£¼ell Tur£³ Parc - Parc

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of En Bici ¢â‚¬› wp-content ¢â‚¬› uploads...

 • Gran Via de les Corts CatalanesGran Via de les Corts Catalanes

  Gavà

  Av. Mistral

  A v.

  R ei

  na M

  ar ia

  C ris

  tin a

  Av. de Rius i Taulet

  Olivera

  Jaume Fabra

  Gran Via de les Corts Catalanes

  Plaça de Catalunya

  Plaça Tetuan

  M ar

  in a

  Consell de CentConsell de Cent

  Diputació

  Montjuïc

  Parlament

  Av. del Paral·lel

  Creu Coberta

  Sants

  Pg. Sant Anton i

  Diputació

  ProvençaProvença

  M aj

  o r

  d e

  S ar

  ri à

  P g

  . S t.

  J o

  an B

  o sc

  o

  D oc

  to r F

  le m

  in g

  Vergós

  G an

  d ux

  er

  M an

  d ri

  V ia

  A ug

  us ta

  Via Augusta

  Via Augusta

  À ng

  el G

  ui m

  er à

  B al

  m es

  B al

  m es

  A v.

  d el

  T ib

  id ab

  o

  S an

  t J oa

  n de

  la S

  al le

  G ra

  n d

  e G

  rà ci

  a

  Trav. de Dalt

  Ronda del General Mitre

  A v.

  d e

  Va llc

  ar ca

  A v.

  R ep

  úb lic

  a d

  ’A rg

  en tin

  a

  Pg. de Sant GervasiPg. de la Bonanova

  M un

  ta ne

  r M

  un ta

  ne r

  S an

  ta ló

  C al

  ve t

  Parc de

  l’Ore neta

  Ronda del Guinardó

  Hospital de Sant Pau

  Parc de Sant Martí

  Sagrada Família

  Parc del Clot

  Parc del Centre del Poblenou

  Jardins de Gandhi

  Parc de Diagonal-Mar

  Cementiri de l’Est

  Parc de la Ciutadella

  Parc Joan Miró

  Parc de l’Espanya Industrial

  Pifer rer

  Av. Rio de Janeiro Pg. Santa Coloma

  C iu

  ta t d

  ’A su

  nc ió

  n

  Via Júl ia

  Aig uab

  lava

  A lm

  an sa

  Pala mós

  Alzinar

  Pg. de Valldaura

  Lisboa A v.

  E st

  at ut

  d e

  C at

  al un

  ya

  Rbla. de l’Onze de Setem bre

  R o

  g en

  t

  Rbla. de Guipúscoa

  Turó de la Peira

  Parc Esportiu de Can Dragó

  Parc Creueta de Coll

  Park Güell

  Turó Parc - Parc del Poeta Eduard Marquina

  Turó de Monterols

  Turó del Putxet

  Parc del Carmel

  Parc del Guinardó

  Parc de les Aigües

  Jo se

  p P

  la C

  an tà

  b ri

  a

  R b

  la . P

  ri m

  R b

  la . P

  ri m

  Jo se

  p P

  la

  B ac

  d e

  R o

  d a

  F el

  ip II

  Garcilaso Pont del Treball Digne

  S el

  va d

  e M

  ar

  Gran Via de les Corts Catalanes

  Av . d

  e Ga

  ud í

  G iro

  na

  R b

  la . d

  el P

  o b

  le no

  u

  M ar

  ià A

  g ui

  P g

  . d e

  S an

  t Jo

  an P

  g . d

  e S

  an t

  Jo an

  Rib es

  Av. de la Diagonal

  Av. de la Diagonal

  Av. de la Diagonal

  Av. de Roma S ic

  íli a

  E nr

  ic G

  ra na

  d o

  s

  R b

  la . C

  at al

  un ya

  P g

  . d e

  G rà

  ci a

  C o

  m te

  d ’U

  rg el

  l R

  o nd

  a d

  e S

  an t

  P au

  M un

  ta ne

  r

  M on

  ta le

  gr e

  R b

  la . d

  el R

  av al

  Av . D

  ra ss

  an es

  La R

  am b

  la

  Hospital

  Riera Alta Carme

  C o

  m te

  B o

  rr el

  l

  Av. de Xile

  Jordi Girona

  P er

  e D

  ur an

  F ar

  el l

  M ar

  tí i F

  ra nq

  uè s

  A rís

  tid es

  M ai

  llo l

  Av. de l ’Exèrcit

  V ila

  m ar

  í

  C al

  àb ri

  a

  Av. de la Granvia de l’Hospitalet

  G ra

  n Vi

  a de

  C ar

  le s

  III Ja

  rd in

  s de

  la F

  on t d

  e le

  s O

  ce lle

  te s

  Ji m

  én ez

  i Ig

  le si

  as

  S ab

  in o

  A ra

  na

  R bl

  a. B

  ad al

  Ta rr

  ag o

  na

  Ll an

  çà

  N um

  àn ci

  a

  Jo se

  p T arr

  ad ell

  as

  Berlín

  Av. de Madrid

  Trav. de les Corts

  Pg. de Pujades

  P g

  . d e

  P ic

  as so

  C o

  m er

  ç

  V ia

  L ai

  et an

  a

  P g

  . d e

  Ll uí

  s C

  o m

  p an

  ys

  Pg. Co lom

  Ronda Litora

  l

  Sancho de ÀvilaAv. de Vilanova

  Camí Antic de València

  Llull

  Cristóbal de Moura

  R iu

  B es

  ò s

  Pujades

  Pg. Taulat

  Pg. Garcia Fària Pg. Calvell

  Av. del Litoral Av. del Litoral

  Av. del Litoral

  MAR MEDITERRÀNIA

  Salvador Espriu

  P g.

  J oa

  n de

  B or

  Pg. Mar

  ítim Barc

  elon eta

  Ramon Turró

  À la

  b a

  C iu

  ta t

  d e

  G ra

  na d

  a

  Av. Icària Pg. de Circumval·lació

  Av. del Bogatell

  Av . M

  er id

  ian a

  A v.

  M er

  id ia

  na

  Av. M

  eri dia

  na

  Pg . de

  Fa bra

  i P uig

  D eià

  Av . M

  er id

  ian a

  Tu se

  t

  Ra m

  on A

  lbó

  Ar na

  u d’

  Om s

  Av . d

  e Bo

  rb ó

  Pg. M aragall

  Carril Bici Carril Bici

  Via Pedalable Via Pedalable

  Ronda Verda Ronda Verde

  Zona 30 Zona 30

 • B • Incrementar el nombre de carrils bici de la ciutat

  • Millorar els carrils bici existents

  • Crear una xarxa ciclista segura i contínua

  • Implantar carrers pacificats aptes per a l’ús de bicicletes

  • Augmentar l’oferta d’estacionament per a bicicletes al carrer

  • Analitzar i intervenir en els punts amb més sinistralitat de bicicletes

  • Respecta els semàfors i els senyals de trànsit; la bicicleta és un vehicle

  • Mantingues una distància de seguretat amb la vorera i els vehicles aparcats

  • Circula en línia recta evitant moviments bruscos

  • Indica amb els braços les maniobres dels girs i parada

  • Evita avançar els vehicles pesants per la dreta

  Metro: es permet el transport de bicis els dissabtes, diumenges i festius, tot el dia. Feiners

  (juliol i agost): tot l’any. Feiners (la resta de l’any): de 5h a 7h, de 9.30h a 17h i de 20.30h a la

  finalització del servei. www.tmb.cat

  BUS: es permet l’accés de bicicletes plegables degudament plegades a l’autobús

  TRAM: es permet el transport de bicicletes www.trambcn.com

  FGC: es poden transportar bicicletes www.fgc.cat

  Rodalies: s’admet el transport de bicicletes en els trens

  www.gencat/rodalies

  Renfe: s’admet el transport de bicicletes en els trens de mitjana distància.

  www.renfe.com

  I per això, l’Ajuntament continua treballant en la implantació de nous carrils bici:

  BICICLETA I TRANSPORT PÚBLICBB

  GUIA DE LA BICICLETA

  2014-2015

  segueix l’actualitat de la bici a BCN Posem al teu abast el compte Twitter o l’enllaç al web

  NORMES I CONSELLS DE SEGURETAT PER AL CICLISTA

  EL PLA DE FOMENT DE LA BICICLETA PREVEU

  En Bici per Barcelona

  #guiabicibcn @enbicixBCN

  • Carril Ramon Turró: connecta El Poblenou amb la Ciutadella i dóna continuïtat al carril bici de Marina

  • Carril Pujades: connecta la Ciutadella amb Diagonal Mar

  • Rotonda Marina-Almogàvers: connecta els carrils bici de Marina i Meridiana

  • Plaça Glòries; nou tram de carril bici entre Marina i Sicília

  • Avinguda Diagonal: relliga els carrils bici de Marina i Meridiana

  • Carrer Bac de Roda i Carrer Felip II: enllaça Nou Barris amb el Front Marítim

  • Carrer Josep Pla: enllaça la Verneda amb el Front Marítim

  • Carrer Provença: uneix Sant Martí i Sants-Montjuïc

  • Carrer Girona: enllaça Ciutat Vella, l’Eixample i Gràcia

  • Carrer Parlament: connecta Ciutat Vella amb Poble Sec i dóna continuïtat al carril bici del Paral·lel

  • Carrer Calàbria: enllaça Poble Sec i Sant Antoni amb Les Corts

  • Plaça Tetuan: connecta els carrils de la Gran Via i del passeig de Sant Joan

  Respecta els vianants

  Planifica la teva ruta i circula preferentment pels carrils bici i carrers amb poc trànsit

  • Escull la bicicleta més adequada als teus desplaçaments

  • Fes un bon manteniment de la bicicleta