Elisabet Carine Ljunggren - 1 . Curriculum Vitae . Elisabet Carine Ljunggren . Kontoradresse: Privatadresse:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Elisabet Carine Ljunggren - 1 . Curriculum Vitae . Elisabet Carine Ljunggren . Kontoradresse:...

 • 1

  Curriculum Vitae

  Elisabet Carine Ljunggren

  Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning Bjørndalslia 27, 8029 Bodø

  8049 Bodø Tlf: +47 75 41 18 10 Mob.: +47 909 99 609

  Dir tlf: +47 75 41 18 29 Nasjonalitet: Norsk E-post: elisabet.ljunggren@nforsk.no Født: 6. oktober 1964

  NØKKELKVALIFIKASJONER Entreprenørskap og innovasjon, nærings- og regionalpolitikk, samt kjønnsdimensjoner av disse.

  UTDANNELSE

  Vurdert som Forsker 1/Research professor 2011 Ekonomie doktorgrad ved Umeå Universitet 2003 Ekonomie licentiat examen fra Umeå Universitet 1998 Grunnfag i psykologi fra Högskolan i Luleå 1990 Civilekonomexamen fra Högskolan i Luleå 1988 ARBEIDSLIVSERFARING

  • Seniorforsker/forsker 1 ved Turku University, Turku School of Economics, 10% stilling 2013-2014

  • Forskningsleder ved gruppen for bedriftsøkonomisk forskning, 2003-tom 2008 Nordlandsforskning • Gjesteforeleser ved Handelshögskolan i Umeå, master kurs i entreprenørskap 14 dagers opphold 2003 • Gjesteforeleser ved Handelshøgskolen Bodø 2003- • Foreleser, Kvinneuniversitetet Nord, studiet Kvinner og ledelse 2002- • SMB-kompetanse, konsulent for bedrifter 1999- • Gjesteforeleser ved Avdeling for Samfunnsfag, Høgskolen i

 • 2

  Bodø, PK-studiet (org. og ledelse), Bodø, Brønnøysund, Bindal 1998 • Doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Bodø (75% stilling) 1997-2000 • Kvinneuniversitetet, Nord- og Løten, under- visning i organisasjon og ledelse. 1993-1998 • Høgskolen i Bodø, SiB, ASV, timelærer, Gjesteforeleser samt veiledning 1993-1998 • Mitthögskolan, Östersund, undervisning i organisasjon i kurset kvinnligt ledarskap, deltid 1993-1995 • Umeå Universitet, undervisning i organisasjon i kurset kvinnligt ledarskap, deltid 1993-1995 • Høgskolesentret i Nordland, IØA, undervisning i organisasjonsteori, deltid 1992-1993 • Nordlandsforskning, forsker 1991- • Høgskolan i Luleå, högskoleadjunkt, undervisning i organisasjonsteori og markedsføring 1989-1991 • Arvidsjaurs Näringslivscentrum, (næringslivsutvikling) 1988-1989 • Narvik Sparebank (utlånsavdelingen) 1986-1988

  PÅGÅENDE PROSJEKT

  • VRI synteseprosjekt GENINNO, Kjønn og innovasjon i Norge [Gender and innovation in Norway], NFR finansiert, 2014-2016, prosjektleder Contractor: The Research Council of Norway

  • ”Det nordnorske kjøkken” – delprosjekt i forskningsprogrammet Opplevelser i Nord. Finansiert av NFR. Contractor: The Research Council of Norway

  • Innovation and learning across sectors in the tourism industry: Careful and competent Co-production of experience based services. delprosjekt i forskningsprogrammet Opplevelser i Nord 2010-2014

  • Nordic Mining and the search for women – Designing new gender equality interventions. Project financed by Nordic Council. Project leader Luleå Technological University. 2014-2015

  • MER The role of women in innovative and growth-oriented start-ups. 2013-2014 Contractor: The Research Council of Norway (NFR)

  • Mobilisering for FoU i industrien I Nordland, oppdragsgiver Nordland Fylkeskommune, samarbeid med SINTEF (2014)

  PUBLISERINGER

  Arbeider i prosess, under review eller i siste fase før innsending Hytti, U., Alsos, G.A., Heinonen, J. & Ljunggren, E. (In review) Three ways of claiming the family business – daugthers as successors. R&R i International Small Business Journal. Breimo, G., Ljunggren, E og Steinmo, M. (i arbeid) Mobilisering av industrien i Nordland for mer FoU. Arbeidsnotat, NF Eide, D. og Ljunggren, E. (i arbeid) Testing som metode i innovasjonsprosesser, Rapport HHB

 • 3

  Ljunggren, E. Eide, D., og Johnson, R. (i arbeid) Kjønn og innovasjon, testing av et rammeverk Arbeidsnotat NF Ljunggren, E. & Haugum, M. (i arbeid) Innovative industries and gender: Can gender change understandings of what an innovative industry is? Paper prepared for the DIANA International Conference in Bodø, June 13-14th 2016 Gry Agnete Alsos, Margrete Haugum, Elisabet Ljunggren, and Tommy Høyvarde Clausen (in review) Gender equality in regional entrepreneurial ecosystems: The implementation of policy initiatives submitted to the book Entrepreneurial Ecosystems and Growth of Women’s Entrepreneurship: A Comparative Analysis (eds) Tatiana Manolova, Linda Edelman, Candida Brush, Friederike Welter & Alicia Robb, Edward Elgar Publishing Rønning, L. & Ljunggren, E. (under revidering) "Community entrepreneurship and the role of social capital in generating an entrepreneurial community" Berg, A.-J. & Ljunggren, E. (under revidering) Doing Business: The Appearance of the Figuration “Immigrant Woman” in Minoritised Female Entrepreneurship Rønning, L., Ljunggren, E. & Wiklund, J. (2010 – under revidering) Community Entrepreneurs as facilitators of local development: Mobilizing Human and Social Capital. Ljunggren, E. & Alsos, G.A. Innovation and Gender a Research Agenda. Skal sendes til Research Policy Bøker Alsos, G.A., Hytti, U & Ljunggren, E. (2016) Gender and innovation – an introduction in (Eds) Alsos, G.A., Hytti, U. & Ljunggren, E. The Research Handbook on Gender and Innovation. E. Elgar Ljunggren, E. (2015) Opplevelsesøkonomien og lokal mat: restauranter som verdiskapere. Bokkapittel til boken Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen (red.) Ø. Jensen og K. Skallerud. Cappelen Damm forlag Alsos, G.A., Bjørkhaug, H., Bolsø, A. og Ljunggren, E. (2015) Introduksjon – kjønn og norsk næringsliv i Kjønn og næringsliv i Norge. (red.) G. A: Alsos, H. Bjørkhaug. A. Bolsø og Ljunggren. E.. Oslo: Cappelen Damm. S.15-28 Alsos, G. A: og Ljunggren, E. (2015) Kvinner og menn som eiere i norske bedrifter. i Kjønn og næringsliv i Norge. (red.) G. A: Alsos, H. Bjørkhaug. A. Bolsø og Ljunggren. E.. Oslo: Cappelen Damm. S. 49-66 Ljunggren, E. og Berg, A-J. (2015) Kvinne, entreprenør og innvandrer: Kvinnelig entreprenør eller innvandreretablerer? i Kjønn og næringsliv i Norge. (red.) G. A: Alsos, H. Bjørkhaug. A. Bolsø og Ljunggren. E.. Oslo: Cappelen Damm. S.83-108 Carter, S. Alsos, G.A., Ljunggren, E. (2015) 'The Rational and Irrational Benefits of Small Business Ownership' in Scott Newbert (ed) "Small Business in the 21st Century" New York: Praeger.

 • 4

  Alsos, G. A. , Carter, S, og Ljunggren, E. (2015) Entrepreneurial Families and Households. In (eds.) Baker, T and Welter, F. The Routledge Companion to Entrepreneurship. Routledge Eide, D. og Ljunggren, E. (2014) Towards A Framework For Studying Gendered Innovations. i Handbook of Research on Innovation in Tourism Industries (Eds) Alsos, G.A., Eide, D. & Madsen, E.L. Edward Elgar, pp. 84-109 Welter, F., Blackburn, R., Ljunggren, E. and Åmo, B. W. (2013) Entrepreneurial business and society: introduction. In (eds.) Welter, F., Blackburn, R., Ljunggren, E. and Åmo, B. W Entrepreneurial Business and Society -Frontiers in European Entrepreneurship Research Cheltenham, UK: Edward Elgar Alsos, G.A., Clausen, T.H, Ljunggren, E & Madsen, E.L. (2013). Evaluering av næringsrettede virkemidler – et spørsmål om addisjonalitet (Evaluating public business support – a question about additionality). In Halvorsen, A.H., Madsen, E.L. & Jentoft, N. (eds.), Evaluering: tradisjon –praksis –mangfold (Evaluation: tradition –practice -variety), Oslo: Cappelen Damm Trine Kvidal, og Elisabet Ljunggren, (2012) Implementing “a gender perspective” in an innovation program: More innovation or ambivalence and uncertainty? Bokkapittel i antologien Promoting Innovation - Policies, Practices and Procedures, (red.) Susanne Andersson, Karin Berglund, Ewa Gunnarsson and Elisabeth Sundin. Stockholm: VINNOVA Ljunggren. E. & Foss, L. (2012 – revidert 2. utgave) Kjønn og entreprenørskap i Norge. I Perspektiver på entreprenørskap 2. utgave (red) Jensen, Kolvereid, Erikson. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Vestrum, I., Alsos, G & Ljunggren, E. (2012) Chapter 17, Community Entrepreneurship. I (eds) Carter, S. & Jones-Evans, D. Enterprise and Small Business. Principles, Practice and Policy, 3rd edition. Harlow: Pearson Kyrö, P., Borch, O. J., Fayolle, A., & Ljunggren, E. (2011) Introduction: becoming an entrepreneur and developing entrepreneurial behaviour in (eds) Borch, O. J., Fayolle, A., Kyrö, P. & Ljunggren, E. Entrepreneurship research in Europe. Evolving Concepts and Processes. Cheltenham: E. Elgar Publishing. Alsos, G. A., Carter, S., Ljunggren, E. and Welter, F. (2011) Introduction: Researching Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. In (eds) Alsos, G. A., Carter, S., Ljunggren, E. and Welter, F. The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. Cheltenham: E. Elgar Publishing. Gry A. Alsos, Ragnhild Steen-Jensen og Elisabet Ljunggren (2011) Gender and entrepreneurship: Revealing constructions and underlying processes. The case of Norway. In (eds) C.G. Brush, E. J. Gatewood, A de Bruin, C. Henry Women’s Entrepreneurship and Growth Influences: An International Perspective. Cheltenham: E. Elgar Publishing. Berg Anne-Jorunn og Ljunggren Elisabet (2010) Egne penger? Selvstendig næringsvirksomhet som kjønnet inkluderingsstrategi. i (red) Berg, A-J., Flemmen, A. B. og Gullikstad, B. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet. Trondheim: Tapir forlag.

 • 5

  Rønning, L., Ljunggren,