ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

Embed Size (px)

Text of ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  1/96

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  2/96

  ORGANE DE MAŞINI

  #arcuri "ară de torsiune, arcuri elicoidale şi arcuri spirale plane$+ criteriul solicitării principale amaterialului) trac!iune compresiune #arcuri inelare$, torsiune #arcuri "ară de torsiune, arcurielicoidale de trac!iune compresiune$, &nco(oiere #arcuri &n foi, arcuri disc, arcuri elicoidale detrac!iune compresiune$+ criteriul rigidită!ii) rigiditate constantă #arcuri "ară de torsiune, arcurielicoidale$, rigiditate (aria"ilă #progresi(ă sau regresi(ă arcuri disc$+ criteriul naturiimaterialului) materiale metalice #feroase sau neferoase$, materiale nemetalice #cauciuc, plută,

  mase plastice, aer$+ criteriul formei sec!iunii semifa"ricatului) rotundă #arcuri "ară de torsiune,arcuri elicoidale$, inelară #arcuri inelare, arcuri "ară de torsiune$, dreptung/iulară sau pătrată#arcuri &n foi, arcuri spirale plane şi arcuri elicoidale$, profilată% Amortizoarele sunt folosite, &n cele mai multe cazuri &n construc!ia suspensiilor%3uspensia este un ansam"lu de elemente montate &ntre maşină şi funda!ie cu rolul de a reduce

  fie amplitudinea mişcării transmise de la funda!ia (i"rantă la maşină, fie for!a transmisă de lamaşină la funda!ie% 8n cazul (e/iculelor, suspensiile se montează &ntre sistemul de rulare şi şasiucu rolul de a reduce efectul şocurilor preluate de la sistemul de rulare #produs de deni(elărilesuprafe!ei de rulare$ sau de a reduce influen!a (i"ra!iilor şasiului #&n special datorită func!ionăriimotoarelor cu ardere internă la auto(e/icule$ asupra sistemului de rulare%

  3tudiul suspensiilor se efectuează prin asimilarea acestora cu un sistem cu un grad de li"ertate

  #fig% -%7$, &n care) c este coeficientul de amortizare #al amortizorului$+ 9 : rigiditatea arcului+ m :masa care eecută mişcarea (i"ratorie+ 0 : for!a ecitatoare #pertur"atoare tsin00 ;   ω⋅= ,unde ω  este pulsa!ia for!ei ecitatoare, t timpul, iar 0;  for!a ecitatoare maimă$%

    0ig% -%7

  1ăr!ile componente principale ale unei suspensii sunt) elementele elastice #arcurile$, cu rolulde sus!inere a sarcinii şi elementele de disipare a energiei (i"ra!iilor #amortizoarele$% Eistăsitua!ii &n care arcul, datorită pierderilor mari prin frecare internă, cumulează şi func!ia dedisipare a energiei% Dar, &n cele mai multe cazuri pentru disiparea rapidă a energiei (i"ra!iilor sefolosesc amortizoarele, care sunt construite cu destina!ie specifică) pentru suspensii de (e/icule

  rutiere, fero(iare, suspensii pentru maşini:unelte etc%2lasificarea amortizoarelor se poate face după principiul de func!ionare): amortizoare cu frecare &n strat de fluid #amortizorul ('scos$+: amortizoare cu frecare coulom"iană+: amortizoare cu pierderi prin curen!i tur"ionari%

  Materiale şi tehnoloii !olo"ite #n $on"tr%$ţia ar$%rilor

  1rincipalele calită!i impuse materialelor pentru arcuri sunt) rezisten!ă la rupere ridicată+

   proprietă!i elastice deose"ite+ rezisten!ă la o"oseală ridicată% 8n anumite condi!ii de func!ionare,sunt impuse şi calită!i speciale, precum) rezisten!ă la temperaturi ridicate+ rezisten!ă la

  7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  3/96

  ORGANE DE MAŞINI

  coroziune+ lipsa proprietă!ilor magnetice+ dilatare termică redusă+ independen!a comportăriielastice fa!ă de temperatură%

  Materialele feroase folosite &n construc!ia arcurilor sunt o!elurile car"on de calitate şi o!elurilealiate #ta"elul -%.$% Elementele de aliere contri"uie la &m"unătă!irea calită!ilor arcurilor şi acomportării lor &n func!ionare) 3i   creşte rezisten!a şi tenacitatea+ = creşte rezisten!a lao"oseală+ Mn, 2r    măresc căli"ilitatea şi rezisten!a la rupere+ > măreşte temperatura de

  func!ionare% 4a"elul -%.

  Marcao!elului

  ?imită decurgere #

  c ;7σ = σ $R  p;,7, [email protected]

  Rezisten!a derupere la trac!iune# r σ $ R m [email protected]

  Alungire larupere

  Duritate BrinellCB

  laminat recopt

  O?2 A ; .;; 5 7 776O?2 5A -; 6; .; 7 776O?2 -;A -6; .;; 6

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  4/96

  ORGANE DE MAŞINI

  mari tratamentul se aplică ulterior eecu!iei formei constructi(e% 2a urmare, la acestea din urmăapare posi"ilitatea decar"urării stratului superficial &n timpul tratamentului, a formării de crusteşi fisuri pe suprafa!a materialului ceea ce influen!ează negati( calitatea arcului% 1entru arcurilesupuse la o"oseală este important să se o"!ină suprafe!e fără concentratori de tensiuni, ceea ceimpune o cură!are de oizi prin rectificare sau sa"lare, urmată de aplicarea unei protec!iianticoroziune%

  Dintre materialele nemetalice, cel mai utilizat este cauciucul natural sau sintetic, nearmat sauarmat cu plăci metalice, fire metalice sau tetile% Arcurile pe "ază de cauciuc natural aucaracteristici elastice "une, iar cele pe "ază de cauciuc sintetic au o rezisten!ă mecanică "ună,comport'ndu:se satisfăcător şi la ac!iunea unor agen!i ca uleiuri şi "enzine% 0olosirea arcurilor din cauciuc este redusă din cauza limitelor de temperatură &n care pot func!iona%

  Arcurile eecutate din materiale plastice se folosesc &n cazuri speciale, c'nd alte materiale nurezistă atacului acizilor oidan!i%

  Cara$teri"ti$ile ar$%rilor

  2aracteristica unui arc este principala mărime care determină comportarea &n func!ionare şireprezintă dependen!a dintre sarcina care ac!ionează asupra arcului #for!ă sau moment$ şideforma!ia elastică produsă de aceasta, pe direc!ia de ac!iune a sarcinii #săgeată sau ung/i$%Această dependen!ă poate fi eprimată prin rela!iile)

  ( )δ= 00  sau ( )t tM M ,= θ   #-%.$unde δ  reprezintă deforma!ia liniară #săgeata arcului$, iar θ : deforma!ia ung/iulară #ung/iul

  de torsiune$%Graficul caracteristicii arcului #fig% -%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  5/96

  ORGANE DE MAŞINI

  7. .? 0 9 %7 7

  = × × δ = × ×   #-%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  6/96

  ORGANE DE MAŞINI

  2oeficientul de amortizare se eprimă prin raportul

  ca

  c

  ? ?c %

  ? ?

  −=

  +   #-%6$

  0ig% -%

  Dacă un arc este folosit pentru amortizarea unei sarcini (aria"ile sau de şoc, se urmăreşterealizarea unui ca c't mai mare, adică a unui lucru mecanic cedat ?c c't mai mic%

  Monta*ul &n grup se foloseşte c'nd se impun condi!ii de ga"arit sau c'nd se urmăreşteo"!inerea unei anumite caracteristici care nu se poate realiza cu un arc simplu%

  Montarea &n paralel a două arcuri conduce la realizarea unor caracteristici simple #fig% -%5$, iar rigiditatea se o"!ine cu rela!ia

  7.7.

  7,. 9 9 00

  9    +=δ+

  =   #-%.;$

  sau pentru n arcurin

  i   ntot   i .

  4 ii .

  00

  9 9 ,=

  =

  ∑= = = ∑

  δ δ  #-%..$

  unde 0i este for!a preluată de un arc, iar δ  : săgeata arcurilor #egală pentru toate arcurile$%

    0ig% -%5

  Montarea &n serie a două arcuri cu rigidită!ile 9 .  şi 9 7, conduce la o"!inerea unei rigidită!ieprimată prin rela!ia

  .,7

  . 7

  . 7

  0 .9 %

  . .9 9 

  = =

  δ + δ +   #-%.7$

  7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  7/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%-

  Montarea &n serie permite o"!inerea unor caracteristici simple sau compuse, liniare sauneliniare, &n func!ie de modul de (aria!ie al rigidită!ii arcurilor componente%

  8n cazul a n arcuri legate &n serie, rigiditatea totală se o"!ine cu rela!ia

  4 n ntot

  ii . i .   i

  0 0 .9 %

  .

  9 = =

  = = =δ δ∑ ∑   #-%.

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  8/96

  ORGANE DE MAŞINI

  7.&. Ar$%ri eli$oi'ale $ilin'ri$e 'e $o()re"i%ne

  7.&.1. Ele(ente $on"tr%$ti*e

  Arcul elicoidal cilindric de compresiune cu sec!iunea spirei rotundă are următoarele elementeconstructi(e #fig% -%6$) ;α : ung/iul de &nclinare al spirei #   ;α 5%%%6$+ dDi m= : indicelearcului #   [ ].5,Fi ∈  pentru arcurile &nfăşurate la rece şi [ ].;,Fi ∈  pentru arcurile &nfăşurate la cald+conform 34A3 -;5-$+ C; : lungimea arcului &n stare li"eră+ d diametrul sec!iunii spirei+ t  

   pasul+ D diametrul eterior+ Dm  diametrul mediu de &nfăşurare+ Di  diametrul interior%

    0ig% -%6

  Arcurile elicoidale #compresiune, trac!iune sau torsiune$ se eecută din s'rmă sau "are dediferite sec!iuni, &nfăşurate &n elice, pe o anumită suprafa!ă directoare, s'rma fiind standardizată

   prin 34A3 67:6 şi 34A3 6

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  9/96

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  10/96

  ORGANE DE MAŞINI

     s  c   ă  z  u   t   ă     R   3  +  c  u  r  e  z   i

    s   t  e  n   !   ă  m  e   d   i  e  

    +   R   M  +  c  u  r  e  z   i  s   t  e  n   !   ă  r   i   d   i  c  a   t   ă     R   R %

      8  n  c  a  z  u  r   i

    s  p  e  c   i  a   l  e ,

     l  a  s   i  m   "  o   l  u  r   i   l  e  c  a   l   i   t   ă   !   i   i  s  e  a   d  a  u  g   ă   l   i   t  e  r  a  s   #  s  u  p  a  p   ă ,  (  e  n

     t   i   l  e  e   t  c   $ %   3   i  m   "  o   l  u   l

    e   t  r  u   l  s   '  r  m  e   i ,  g  r  u  p  a   d  e  a   "  a   t  e  r   i   l   i  m   i   t   ă   #   A  s  a  u   B   $  ş   i  n  u  m   ă  r  u   l  s   t  a  n   d  a  r   d  u   l  u   i %   E    e  m  p   l  u  )  s   '  r  m   ă   R   M

     :   7   B

        3   4   A   3      6   <  :      6

   %

     4   i  p  u   l  s  e  m   i  :

     f  a   "  r   i  c  a   t  u   l  u   i

     3   '  r  m   ă  r  o  :

     t  u  n   d   ă    3

     '  r  m   ă  p   ă  :

     t  r  a   t   ă

     3   '  r  m   ă   l  a   t   ă

  7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  11/96

  ORGANE DE MAŞINI

  2aracteristica elastică a unui arc elicoidal cilindric de compresiune este reprezentată &n figura-%.;, folosindu:se pe l'ngă nota!iile din figura -%6 şi următoarele nota!ii) 0.  sarcina aială de

   precomprimare #sarcina ini!ială sau sarcina de monta*$+ .δ , C.  săgeata, respecti( lungimeaarcului corespunzătoare sarcinii de monta*+ maδ , Cm  săgeata, respecti( lungimea arcului,

  corespunzătoare sarcinii maime de func!ionare 0ma+  "δ , C "  săgeata, respecti( lungimeaarcului "locat #arcul comprimat spiră pe spiră$, corespunzătoare sarcinii de "locare 0 ", sarcinalimită a arcului+ / cursa de lucru a arcului% 2a urmare a neuniformită!ii pasului spirelor t,

   por!iunea finală a caracteristicii, la sarcini apropiate de 0 ", poate de(eni neliniară% 1entru aasigura arcului o caracteristică liniară se recomandă ca

  ( )ma "0 ;, %%%%;, 6 0 %≤   #-%.-$

    0ig% -%.;

  in'nd seama de toleran!ele diametrului s'rmei de arc, pentru a se e(ita contactul &ntre spireleacti(e, *ocul ∆ dintre spire, corespunzător sarcinii maime de func!ionare, tre"uie să fie cel pu!in;,.d%

  2aracteristici elastice neliniare #progresi(e$ ale arcurilor elicoidale se o"!in &n cazul arcurilor 

  elicoidale conice, arcurilor elicoidale cilindrice cu pas (aria"il, arcurilor elicoidale cilindrice cu pas constant şi diametrul s'rmei (aria"il etc%

  7.&.+. Ele(ente 'e $al$%l

    A. Cal$%l%l 'e re,i"tenţă3pira arcurilor elicoidale de compresiune #sau de trac!iune$ este o "ară cur"ă, solicitată de

  for!a 0, orientată după aa arcului #fig% -%..$% Aa spirei este cuprinsă &n planul .π , &nclinat fa!ăde planul perpendicular pe aa arcului 7π  cu ung/iul α %

  0or!a aială 0 se reduce, &n centrul unei sec!iuni normale pe aa spirei, la torsorul format din(ectorul for!ă 0 , paralel cu aa arcului şi (ectorul M , perpendicular pe acesta% 2omponentele

  7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  12/96

  ORGANE DE MAŞINI

  acestor (ectori, cuprinse &n planul sec!iunii normale şi cele orientate după aa perpendiculară peaceastă sec!iune, sunt): momentul de torsiune

  α⋅⋅

  = cos7

  D0M mt  + #-%.$

  : momentul de &nco(oiere

  α⋅⋅=   sin7

  D0M   mi  + #-%.6$

  : for!a normală N 0 sin %= × α  #-%7;$

    0ig% -%..

  Deoarece ung/iul de &nfăşurare are (alori mici # α 5%%%6$, iar tensiunea produsă de for!atăietoare 4 este negli*a"ilă, &n calcule se poate considera spira ca fiind solicitată doar demomentul de torsiune

  mt

  0 DM %

  7

  ×=   #-%7.$

   Negli*area influen!ei ung/iului de &nfăşurare α  ec/i(alează cu tratarea arcului elicoidal ca peo "ară dreaptă o"!inută prin desfăşurarea arcului #fig% -%.7, "$ şi supusă ac!iunii momentului Mt,care determină tensiunea

  m

  t   mt < <

   p

  D0

  M   0 D7 %>   d d

  .5

  × ×τ = = =

  π× π×

    #-%77$

  Datorită cur"urii spirei, tensiunea tangen!ială tτ   nu este uniform distri"uită pe &ntreaga

   periferie a sec!iunii acesteia+ (aloarea maimă matτ  apare &n partea interioară a spirei #fig%-%.7, c$ şi se determină cu rela!ia

  t ma f tc ,τ = × τ   #-%7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  13/96

  ORGANE DE MAŞINI

  1rin eplicitarea mărimii d, rela!ia #-%7$ de(ine

  f m f <

  at at

  c 0 D c 0 id ,

  × × × × ×= =

  π×τ π×τ  #-%75$

  ser(ind la dimensionarea s'rmei pentru arc%=alorile rezisten!ei admisi"ile atτ se sta"ilesc &n conformitate cu 34A3 -;5- #ta"elul -%F$%

  1entru arcuri &nfăşurate la rece şi supuse la solicitări oscilante, rezisten!a admisi"ilă la torsiunematat   τ=τ se alege din diagrame de o"oseală sta"ilite de producătorul de semifa"ricate sau de

  arcuri%Rezisten!ele admisi"ile pentru arcurile de compresiune &nfăşurate la cald, eecutate din o!el şi

  supuse la solicitări oscilante se sta"ilesc conform recomandărilor din 34A3 -;5-)

  [ ]ats

  ;%%%.7;M1a

  . R • τ =

  −  : pentru arcuri eecutate din "are trase şi fără defecte de suprafa!ă+

  [ ]ats

  7;;%%%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  14/96

  ORGANE DE MAŞINI

  -. Cal$%l%l 'e!or(aţiilor3u" ac!iunea for!ei 0 arcul se comprimă cu săgeata δ  #fig% -%.7, a$

  m

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  15/96

  ORGANE DE MAŞINI

  -%.F #arcul nu (a flam"a dacă punctul se află su" cur"a a:pentru arcuri cu suprafe!ele de reazemrectificate şi perpendiculare pe aa arcului sau su" cur"a ": pentru alte arcuri$ se poatedetermina săgeata critică cr δ  sau cu a*utorul rigidită!ii arcului 9, se determină for!a critică deflam"a*

  cr cr  0 9 %= ×δ   #-%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  16/96

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  17/96

  ORGANE DE MAŞINI

  =%% ng/iul de &nclinare al spirei, &n stare li"eră a arcului [ ]grade;α

  m; D

  tarctg

  ⋅π=α +

  =%6% ?ungimea semifa"ricatului #s'rmei$ pentru arc [ ]mmls

  ;

  tm

  s cos

  nD

  l α

  ⋅⋅π

  = +=%.;% 3ăgeata şi sarcina de "locare [ ]mm "δ , [ ] N0 " )

  ∆⋅+δ=δ   sma "   n +

  ( ) " " ma mama

  0 0 .,.%%%%.,7 0δ

  = × >δ

  #dacă condi!ia nu este &ndeplinită se măreşte ∆ $+=I% 8ntocmirea desenului de eecu!ie şi trasarea caracteristicii elastice a arcului #fig% -%.$% 

  0ig% -%.

  7F

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  18/96

  ORGANE DE MAŞINI

  7.&.&. 2i/raţiile ar$%rilor eli$oi'ale

  1entru studiul (i"ra!iilor arcurilor se foloseşte un model matematic o"!inut prin negli*areatuturor factorilor pertur"atori, &n care sunt studiate (i"ra!iile longitudinale #mişcarea se eecută

   paralel cu aa arcului$%

  nul din o"iecti(ele studiului (i"ra!iilor unui arc este acela de a determina pulsa!iile propriiale arcului şi compararea acestora cu pulsa!iile for!ei ecitatoare #&n (ederea e(ităriirezonan!ei$%

  1ulsa!iile proprii ale arcului se determină consider'ndu:l pe acesta un sistem cu masădistri"uită% Arcul elicoidal cilindric este ec/i(alent cu o "ară dreapta cu lungimea l ", sec!iuneaA ", densitatea  "ρ  şi modul de elasticitate E "% Masa şi rigiditatea "arei (or fi egale cu mărimilecorespunzătoare arcului%

  St%'i%l *i/raţiilor li/ereEcua!ia de mişcare se o"!ine prin izolarea din "ară a unui element de lungime d #fig% -%.5$,

  aplic'ndu:i for!ele de legătură 0, ( ) d00   ⋅∂∂+ şi iner!ie7

  i " " 7ud0 A d,t∂= −ρ × × ×∂

    #-%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  19/96

  ORGANE DE MAŞINI

  ( ) ( ) ( )u , t H 4 t ,= ×   #-%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  20/96

  ORGANE DE MAŞINI

  3tudiul (i"ra!iilor for!ate urmăreşte determinarea pulsa!iilor la care apare fenomenul derezonan!ă mecanică, &n (ederea e(itării acestui regim de func!ionare al arcului%

  1entru eemplificare se prezintă arcurile supapelor de la motoarele cu ardere internă, care auun capăt fiat rigid, iar celălalt este ac!ionat de o camă care eecută o mişcare periodică 4 #fig%-%.-$%

  Deplasarea Cu  se poate scrie ca o sumă de mişcări armonice

  ( )n

  C ; T TT .

  u 2 2 sin T t %=

  = + × ω + ϕ∑   #-%F$

   0ig% -%.-

  8nlocuind arcul cu o "ară dreaptă ec/i(alentă #ca &n cazul (i"ra!iilor li"ere$, se o"!ine ecua!iadiferen!ială a mişcării #rela!ia#-%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  21/96

  ORGANE DE MAŞINI

  Ar$%ri eli$oi'ale $ilin'ri$e 'e $o()re"i%ne $% "e$ţi%nea")irei 're)t%nhi%lară

  8nfăşurarea arcurilor elicoidale cilindrice de compresiune cu sec!iunea spirei dreptung/iulară poate fi făcută, pe o suprafa!ă directoare, fie cu latura mică paralelă cu aa arcului #fig% -%., a$,

  fie cu latura mare paralelă cu aa arcului #fig% -%., "$%

    0ig% -%.

  Eecu!ia acestor arcuri prezintă deza(anta*ul deformării sec!iunii "arei care capătă formătrapezoidală+ mai mult, c/iar &ntr:o sec!iune nedeformată, tensiunile se distri"uie neuniform pe

   periferie, cu un maim pe mi*locul laturii mai mari şi cu (alori nule la col!uri, ceea ce conducela o utilizare ineficientă a materialului%

  2a a(anta*e se pot men!iona posi"ilitatea de a prelua sarcini eterioare mai mari şi de a

  &nmagazina o cantitate mai mare de energie, la aceleaşi dimensiuni de ga"arit, &n compara!ie cuarcurile elicoidale cu sec!iune rotundă%Arcurile elicoidale cilindrice de compresiune cu sec!iunea spirei dreptung/iulară pot a(ea

  caracteristici elastice apropiate de cea liniară, dacă se &nfăşoară a('nd latura mare paralelă cuaa arcului #fig% -%., "$%

  Metodologia de calcul #şi proiectare$ a arcurilor elicoidale de compresiune cu sec!iunea spireidreptung/iulară, cuprinde următoarele etape)

  I% Date de proiectareI%.% 3arcina maimă [ ] N0ma +

  I%7% 3ăgeata maimă [ ]mmmaδ sau numărul spirelor acti(e ns+

  I%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  22/96

  ORGANE DE MAŞINI

  III%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  23/96

  ORGANE DE MAŞINI

  ma;m   CC   δ−= +=%5% 3ăgeata la "locarea arcului [ ]mm "δ

   ";sma "   CCn   −=∆⋅+δ=δ +=%-% Diametrul eterior [ ]mmD

  Um   "DD   += +

  =%% Diametrul interior [ ]mmDiU

  mi   "DD   −= +

  =%6% ng/iul de &nclinare al spirei arcului, &n stare li"eră [ ]grade;α

  m; D

  tarctg

  ⋅π=α +

  =%.;% ?ungimea semifa"ricatului pentru arc [ ]sl mm

  m ts

  ;

  D nl

  cos

  π× ×=

  α +

  =I% ?ucrul mecanic &nmagazinat la deformare [ ]V?

  =G7

  .?

  7mat

  7  ⋅⋅

  τ⋅

  ϕ⋅

  π= ,

  unde = este (olumul de material supus solicitării+=II% 8ntocmirea desenului de eecu!ie şi trasarea caracteristicii elastice a arcului%

    0ig% -%.6

  7.

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  24/96

  ORGANE DE MAŞINI

  7.&.3. Ar$%ri eli$oi'ale $ilin'ri$e 'e $o()re"i%ne $o()%"e

  Arcurile elicoidale cilindrice de compresiune compuse #multiple$ se utilizează &n cazulsarcinilor mari, c'nd spa!iul disponi"il nu permite montarea unui arc de dimensiuni mari%Aceste arcuri se o"!in prin montarea coaial a două sau mai multe arcuri, unul &n interiorul

  celuilalt, sensul &nfăşurării altern'nd #pentru a asigura centrarea reciprocă fig% -%7;$%

    0ig% -%7;

  1entru func!ionarea corectă a arcurilor compuse, tre"uie &ndeplinite următoarele condi!ii K.5L

  KF7L) toate arcurile se (or eecuta din acelaşi material+ &n limitele cursei de lucru / #a arcurilor$,săge!ile acestora, su" ac!iunea for!ei 0, să fie egale+ toate arcurile să fie caracterizate prin acelaşiraport dDi m= + tensiunile tangen!iale din spire să fie egale%

  3e consideră o asam"lare elastică compusă din p arcuri, a('nd diametrele s'rmelor din caresunt confec!ionate d., d7, %%%, d p, numărul spirelor acti(e ns., ns7, %%%, nsp şi diametrele medii de&nfăşurare Dm., Dm7, %%%, Dmp% 1entru a &ndeplini condi!ia egalită!ii săge!ilor se foloseşte rela!ia#-%7$, de unde rezultă

   p

  sp7mp

  7

  7s7

  7m

  .

  .s7

  .m

  d

  nD%%%

  d

  nD

  d

  nD   ⋅==

  ⋅=

  ⋅  #-%;$

  sau utiliz'nd rela!ia #-%76$

  . s. 7 s7 p sp

  . 7 p

  0 n 0 n 0 n%%% %

  d d d

  × × ×= = =   #-%.$

  8nlocuind rela!ia #-%;$ &n rela!ia #-%.$ se o"!ine raportul for!elor care solicită două arcuriconsecuti(e

  7

  T . mT .

  T mT

  0 D,

  0 D

  − −  = ÷ ÷  

    T 7 %%% p% #-%7$

  Dacă &n rela!ia #-%7$ se foloseşte raportul dDi m=  #c'nd este cunoscut şi i este constant,după cum cere una din condi!iile de func!ionare corectă$, se o"!ine

  7T . T .

  T T

  0 d,

  0 d

  − −  = ÷ ÷  

    T 7 S p% #-%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  25/96

  ORGANE DE MAŞINI

  0or!a preluată de un arc compus #multiplu$ este<

   pT

  tT .   mT

  d0 %

  D=

  π= ×τ ×∑   #-%F$

  7.&.7. Ar$%ri eli$oi'ale $% $ara$teri"ti$ă neliniară

  Arcurile elicoidale cilindrice de compresiune cu caracteristică elastică neliniară, pot fi K.;LK7FL)

   : cilindrice cu pas (aria"il+ : cilindrice cu pas constant şi diametrul s'rmei (aria"il+ : cilindrice cu pas (aria"il şi diametrul s'rmei (aria"il%Arcurile cilindrice cu pas (aria"il sunt eecutate #&n cele mai multe cazuri$ din s'rmă cu

  diametrul constant%

  Arcurile cu diametrul s'rmei (aria"il sunt eecutate din s'rme cu diametrul care poate (arialiniar sau para"olic) către una din etremită!ile #s'rmă conică fig% -%7., a$+ către am"eleetremită!i #s'rmă du"lu conică fig% -%7., "$%

  4e/nologia complicată de o"!inere a arcurilor eecutate din s'rmă conică şi para"oloidală estecompensată de dimensiunile de ga"arit pe &năl!ime mai mici dec't arcurile elicoidale cilindriceo"işnuite, asigur'nd şi o importantă economie de material%

   a "

    0ig% -%7.

  7.4. Ar$%ri eli$oi'ale $ilin'ri$e 'e tra$ţi%ne

  Arcurile elicoidale cilindrice de trac!iune, cu sec!iunea spirei rotundă #sec!iune eclusi(folosită$, preiau sarcina prin intermediul unor c'rlige #realizate din s'rma arcului fig% -%77, a,

   ", c, d$ sau prin intermediul unor piese separate ataşate acestor arcuri #fig% -%77, e, f$%Dimensiunile recomandate pentru c'rligele de prindere realizate din s'rma arcului Cc  #fig%

  -%7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  26/96

  ORGANE DE MAŞINI

  arcul din figura -%77, d% 1entru arcurile prezentate &n figurile -%77, a, ", c şi d se recomandă cadiametrul s'rmei să nu depăşească (aloarea de < mm% 8n cazul arcurilor cu plăcu!e metalice #fig%-%77, f$ se recomandă d Fmm%≤  Dopurile filetate #fig% -%77, e$ se folosesc pentru arcurile

   puternic solicitate #dQmm$+ aceste dopuri cuprind ., %%% F spire şi prin pătrunderea lor &ncorpul arcului, modifică numărul de spire acti(e #modifică şi caracteristica arcului$%

  2aracteristica elastică a arcului elicoidal cilindric de trac!iune pretensionat #fig% -%7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  27/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%7F

  Arcurile elicoidale cilindrice de trac!iune pretensionate se o"!in prin &nfăşurarea str'nsă aspirelor #acestea (enind &n contact printr:o apăsare reciprocă, caz &n care pasul t d$, iar celenepretensionate au spirele &nfăşurate la un pas d7,.t ≤ %

  1entru arcurile de trac!iune pretensionate #fig% -%7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  28/96

  ORGANE DE MAŞINI

  unde lc reprezintă lungimea desfăşurată a c'rligului de prindere%Arcurile elicoidale cilindrice de trac!iune se pot folosi pentru mecanismele de di(izare #fig%

  -%7$, cupla*ele centrifugale #fig% -%75$ etc%

   

  0ig% -%7 0ig% -%75

  7.3. Ar$%ri eli$oi'ale $ilin'ri$e 'e tor"i%ne

  Arcurile elicoidale cilindrice de torsiune #sau arcuri fleionale$ sunt asemănătoare arcurilor decompresiune sau trac!iune, diferind de acestea prin forma spirelor de capăt, care permit&ncărcarea cu momente de torsiune #fig% -%7-$%

  8n cele mai multe cazuri un capăt al arcului este fi #este prins de carcasă$, iar celălalt capăteste prins de piesa prin intermediul căreia este aplicat momentul de torsiune%

  Aceste arcuri sunt folosite &n construc!ia) mecanismelor cu clic/et #fig% -%7$, mecanismelor de di(izare #fig% -%76$, demaroarelor auto(e/iculelor, unor tipuri de cupla*e elastice etc%

  Arcurile elicoidale cilindrice de torsiune se pot eecuta din s'rmă cu sec!iunea circulară saudreptung/iulară% Momentul de torsiune R 0M t   ⋅=   #fig% -%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  29/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%7-

   0ig% -%7

  7-

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  30/96

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  31/96

  ORGANE DE MAŞINI

  I%% 2ondi!ii de func!ionare #caracterul sarcinii, mediul de func!ionare$+II% Alegerea materialului #sim"ol şi 34A3$ şi a rezisten!ei admisi"ile la &nco(oiere   [ ]M1aaiσ

  #atai   7,.   τ=σ , unde atτ  se alege din ta"elul -%F$+

  III% 2alculul de rezisten!ăIII%.% 3olicitările sunt) torsiune tM 0 R sin= × × + &nco(oiere α⋅⋅= cosR 0Mi + solicitarea

   principală este &nco(oierea+III%7% 2alculul la &nco(oiere)

  R 0Mi   ⋅= +

  ii i i ai<

  z

  M d

  × ×σ = × = × ≤ σ

  π×sau

  ai7UUiz

  iii

  / "

  R 059 

  >

  M9    σ≤

  ⋅⋅⋅=⋅=σ ,

  unde 9 i este un coeficient de corec!ie al tensiunii de &nco(oiere care se dez(oltă pe suprafa!a

  interioară a spirei #coeficientul este dat &n func!ie de sec!iune, rotundă sau dreptung/iulară fig%-%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  32/96

  ORGANE DE MAŞINI

  I=%.% Rigiditatea impusă [ ]radmm N9    ⋅( )ma .

  0 0 R 9 

    − ×=

  θ+ f θ  eprimat &n radiani+

  I=%7% Numărul de spire #acti(e$ nsF

  sm

  E d

  n 5F D 9  

  ×

  = × × , ( )   M1a.;.,7%%%.,7E 

  ⋅= +I=%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  33/96

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  34/96

  ORGANE DE MAŞINI

  7.7. Ar$%ri eli$oi'ale )ro!ilate

  Arcurile elicoidale profilate, cele mai des folosite, sunt cele conice şi para"oloidale+ acesteaau o caracteristică elastică neliniară% După modul de func!ionare pot fi cu func!ionare li"eră#0 P 0.  fig% -%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  35/96

  ORGANE DE MAŞINI

  rotundă #fig% -%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  36/96

  ORGANE DE MAŞINI

  ( )

   p ;. 7

  s m7 m. m7

  G I C0 +

  n R R R  

  × ×=

  π× × + ×o for!a coprespunzătoare arcului complet comprimat

  .7 7

  00 ,=

  χ

  unde m. m7R R χ = , R m. şi R m7 fiind raze #fig% -%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  37/96

  ORGANE DE MAŞINI

  o săgeata arcului la for!a 0 0.)

  ( )   ( )7 7. s m7 m. m7 m..

   p

  0 n R R R R  +

  7G I

  ×π× × + × +δ =

  ×

  o săgeata arcului la for!a 0 #   7.   000   ≤≤ $

  F; 7

  C. 0 077 0 0.

  ′− θ    δ = × × − − ×χ ÷′− χ     +

  ( )

  ( )

   p ;

  7s m7 m. m7

  G I C0

  n R R R  

  × × − θ′ =

  π× × + ×+

  o raza de contact R cont

  <cont m7

  0R R 

  0

  ′= × +

  o forma arcului &n plan spirală ar/imedică

  m7 m.

  m. s

  R R r R 

  7 n

  −= + ϕ

  π× +o &năl!imea arcului &n stare li"eră

  ( ); m7 m. s ;C R R n tg= + × π× × +o  pasul arcului

  m7 m.;

  s

  R R t 7 r tg

  7n

   −= π + α   ÷

   +

  o lungimea semifa"ricatului

  ( )s s m 7 m.l n R R  = π× × + %Rela!iile principale pentru calculul şi proiectarea arcurilor conice sunt K.5L K7FL): arcul conic cu t constantA% cazul ( )   dnR R  s.m7m   ⋅≥−o for!a la care &ncepe decuplarea spirelor 

   p ;. 7

  s m7

  G I C0 +

  7 n R 

  × ×=

  × π× ×o for!a corespunzătoare arcului complet comprimat

  .7 <

  00   =

  χ,

  unde m. m7R R χ = , R m. şi R m7 fiind raze #fig% -%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  38/96

  ORGANE DE MAŞINI

  o raza de contact

  .<cont m7

  0R R 

  0= × +

  o forma arcului &n plan spirală ar/imedică

  m7 m.m.

  s

  R R r R 

  7 n

  −= + ϕ×

  ×π×+

  o &năl!imea arcului &n stare li"eră

  ( )7

  ctgR R C .m7m;ϕ

  ⋅−= +

  o  pasul arcului

  m7 m.

  s

  R R t ctg

  n 7

  − ϕ= × +

  o lungimea semifa"ricatului

  ( )s s m 7 m.l n R R  = π× × + +

  B% cazul ( )   dnR R  s.m7m   ⋅

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  39/96

  ORGANE DE MAŞINI

  m7 m.

  s

  R R t ctg

  n 7

  − ϕ= +

  o lungimea semifa"ricatului

  ( )s s m 7 m.l n R R  = π× × + +: arcul conic cu α   constant%

  I% arcul conic cu α   constant şi  .m R R    ≥

  unde( )

   

  dR 

  7 .=

  × π× ξ× + π ×, iarm7

  m.

  s

  R ln

  7 nξ =

  π×+

  o for!a la care &ncepe decuplarea spirelor 

  ( )

   p ;. 7

  m7 m7 m.

  G I C0

  R R R 

  × ×= ξ×

  × −+

  o for!a corespunzătoare arcului complet comprimat

  .

  7 7

  0

  0   = χ +o săgeata arcului la for!a 0 #   .; 0 0≤ ≤ $

  ( )7 7m7 m. p

  . 0R R 

  < G Iδ = × × −

  ξ × +

  o săgeata arcului la for!a 0 0.<

  . ;. .

  C< .

  − χδ = × ×

  − χ+

  o săgeata arcului la for!a 0 #   . 70 0 0≤ ≤ $

  .  

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  40/96

  ORGANE DE MAŞINI

  ( )

   p ;. 7

  m7 m7 m.

  G I C0

  R R R 

  × ×= ξ×

  × −+

  o for!a corespunzătoare arcului complet comprimat7

   p   ;7 7

  m7 m. m.m.

  G I   C   d0 .

  R R 7 R  R 

  ×     = ξ× × − − ÷

  − × π×ξ×  

  +

  o săgeata arcului la for!a 0 #   .; 0 0≤ ≤ $

  ( )7 7m7 m. p

  . 0R R 

  < G Iδ = × × −

  ×ξ × +

  o săgeata arcului la for!a 0 0.<

  . ;. .

  C< .

  − χδ = × ×

  − χ+

  o săgeata arcului la for!a 0 #   . 70 0 0≤ ≤ $

  .  

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  41/96

  ORGANE DE MAŞINI

  <

  . ;. .

  C< .

  − χδ = × ×

  − χ+

  o forma arcului &n plan spirală logaritmică

  m.r R eξ×ϕ= × +

  o &năl!imea arcului &n stare li"eră

  ( ); m7 m.C R R ctg 7ϕ= − × +

  o  pasul arcului

  ( )7m.t R e e . ctg 7ξ×ϕ ×π×ξ   ϕ= × × − × +

  o lungimea semifa"ricatului

  ( )s m7 m.s

  m7

  m.

  7 n R R  l

  R ln

  ×π× × −=

  +

  III% arcul conic cu α   const% şi  7m   R R    ≤o for!a la care &ncepe decuplarea spirelor 

  7 p   ;

  . 7m7 m. m7m7

  G I   C   d0 .

  R R 7 R  R 

  ×     = ξ× × − − ÷ − ×π×ξ×   +

  o for!a corespunzătoare arcului complet comprimat7

   p   ;7 7

  m7 m. m.m.

  G I   C   d0 .

  R R 7 R  R 

  ×     = ξ× × − − ÷ − × π×ξ×   +

  o săgeata arcului la for!a 0 #   .; 0 0≤ ≤ $

  ( )7 7m7 m. p

  . 0R R 

  < G Iδ = × × −

  ξ × +

  o săgeata arcului la for!a 0 0.

  ( ). <

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  42/96

  ORGANE DE MAŞINI

  o  pasul arcului

  ( )7m.t R e e . ctg 7ξ×ϕ ×π×ξ   ϕ= × × − × +

  o lungimea semifa"ricatului( )s m7 m.

  s

  m7m.

  7 n R R  l

  R ln R 

  ×π× × −=

  %

  Desenul de eecu!ie pentru un arc elicoidal profilat conic este prezentat &n figura -%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  43/96

  ORGANE DE MAŞINI

  Aceste arcuri sunt utilizate numai ca arcuri de compresiune, &n care deplasarea relati(ă ainelelor interioare şi eterioare conduce la dez(oltarea unor importante for!e de frecare% ?ucrulmecanic efectuat de for!a eterioară este transformat &n lucru mecanic de deforma!ie&nmagazinat &n arc şi căldură prin lucru mecanic efectuat de for!ele de frecare% 1entru (alorinormale ale ung/iului de &nclinare α   a suprafe!elor tronconice, energia de şoc primită dineterior se transformă &n propor!ie de [email protected]< &n lucru mecanic consumat prin frecare şi [email protected]< se

  regăseşte su" formă de lucru mecanic de deforma!ie a inelelor, pe care arcul &l restituie ladestindere% Deoarece arcurile inelare pot prelua o mare cantitate de energie şi au un ga"aritredus, se folosesc &n construc!ia amortizoarelor de (i"ra!ii ale ciocanelor mecanice,amortizoarelor tampon ale macaralelor mari, tampoanelor (e/iculelor fero(iare #fig% -%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  44/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  45/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%F.

  8n func!ionarea arcurilor inelare tre"uie e(itată atingerea inelelor pe suprafe!ele lor frontale,deoarece reprezintă o suprasolicitare% 3ăgeata arcului este relati( mică şi se o"!ine prin&nsumarea deforma!iilor inelelor &n direc!ie aială%

  2aracteristica elastică a arcurilor inelare #fig% -%F7$, are la &ncărcare o formă liniară, dar ladescărcare se o"ser(ă a"ateri de la liniaritate, prezent'nd un /isterezis mare #amortizare 55$,iar for!a de destindere 0′  este mult inferioară for!ei de compresiune 0 a arcului #  

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  46/96

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  47/96

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  48/96

  ORGANE DE MAŞINI

  III%-% Diametrele medii ale inelului eterior, respecti( interior [ ]me miD , D mm

  me m meD D s= + +

  mi m miD D s= − +

  III%% =erificarea inelelor la trac!iune, respecti( compresiune [ ]t c, M1aσ σ

  ( )t at

  e

  0

  A tgσ = ≤ σπ× × α + ϕ +

  ( )c ac

  i

  0

  A tgσ = ≤ σ

  π× × α + ϕ +

  I=% 2alculul la deforma!iiI=%.% 3ăgeata unui singur inel [ ]mm;δ

  me at mi ac;

  D D

  7 E tg

  ×σ + ×σδ =

  × × α,

  unde ( )   E 7,.%%%7,. .; M1a= × +

  se recomandă 6%%%%5,F/ ; =δ +I=%7% 3ăgeata totală a arcului inelar [ ]mmδ

  ( )   ;z .δ = − δ ,unde s:a introdus #z:.$, deoarece inelele de capăt func!ionează numai cu o suprafa!ă conică

  #de o"icei, la capete se montează semiinele fig% -%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  49/96

  ORGANE DE MAŞINI

  ci mi

  /s s tg

  F= − × +

  e me/

  s s tgF

  = + × +

  i mi/

  s s tg

  F

  = + × +

  =%F% ?ungimea arcului complet comprimat #su" sarcina 0$ [ ]C mm )

  ( ) ( )e/.z7

  .C   +⋅−⋅=  : capete cu semiinele+

  ( ) ( )7

  e.z

  7

  /.zC   ⋅−+⋅+=  : capete cu inele &ntregi+

  =%% ?ungimea arcului &n stare li"eră [ ]mmC;

  ;C C += + δ=I% ?ucrul mecanic de deforma!ie

  ( )( )

  7

  me mie i

  z . 0 D D. .? 07 F E tg tg A A− ×    = × ×δ = × × + ÷π× × α + ϕ × α  %

  4a"elul -%=alorile rezisten!elor admisi"ile

  atσ  şi acσ  pentru arcurile inelare

  4ipul inelului Durata normală defunc!ionare

  Durata redusă de func!ionareInele neprelucrate Inele prelucrate

  Inel eterior, atσM1a

   ;; .;;; .7;;

  Inel interior, acσM1a

  .7;; .

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  50/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%F

  3u" ac!iunea sarcinii eterioare 0, scade &năl!imea / a discului şi apare săgeata δ % 8n acestecondi!ii, deformarea discului produce micşorarea diametrului interior Di, fapt pentru care,

   pentru a e(ita "locarea, se recomandă ca &ntre diametrul "ol!ului de g/idare şi diametrul interior #al discului$ să eiste un *oc minim cu (alori cuprinse &n inter(alul ;,7 %%% 7 mm, &n func!ie deDi%

  2aracteristica elastică a unui arc disc este dependentă de raportul s/  #ta"elul -%5$ şi demodul de com"inare a discurilor%

  4a"elul -%5%Raportul /@s W ;,5 ;,5%%%.,F X.,F Q.,F

  Aluracaracteristicii

  aproape deraptă regresi(ă cu o zonăconstantă

  cu o zonă cuscădere la sarcină

  2aracteristica arcului disc simplu, &n (alori relati(e, este prezentată &n figura -%F5 #0 /  estesarcina su" care discul de(ine plan$ K7FL%

  7-

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  51/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%F5

  Modurile de com"inare a discurilor sunt)

  :com"inare &n pac/ete de discuri suprapuse &n acelaşi sens, c'nd se urmăreşte o"!inerea uneicaracteristici rigide+ se recomandă ca numărul maim de discuri montate să fie trei+ not'nd cu0. for!a preluată de un disc şi cu .δ săgeata discului su" ac!iunea sarcinii eterioare 0., se poatedetermina sarcina totală tot .0 n 0= ×   şi săgeata totală .tot   δ=δ , unde n reprezintă număruldiscurilor folosite &n pac/et #fig% -%F-, a$+:com"inarea &n coloană #fig% -%F-, "$, prin aşezarea alternantă a discurilor, procedeu utilizat

   pentru o"!inerea unei caracteristici mai elastice+ &n acest caz tot .0 0=   şi tot .iδ = ×δ , unde ireprezintă numărul discurilor din coloană #numărul pac/etelor suprapuse$+:com"inarea &n coloană de pac/ete #fig% -%F-, c$, arcul form'ndu:se printr:o suprapunere

  alternantă de pac/ete+ tot .0 n 0= ×  şi tot .iδ = ×δ  #de eemplu pentru figura -%F-, c, rezultă n <şi i F$%

    0ig% -%F-

  7-6

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  52/96

  ORGANE DE MAŞINI

   a

     "

    0ig% -%F

  7;

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  53/96

  ORGANE DE MAŞINI

  Discurile se eecută prin ştan!are, urmată de o presare la cald şi un tratament termic+ camateriale se recomandă ta"lă de o!el) O?2A pentru s P .,mm şi 53i.-A pentru s Q .,mmK7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  54/96

  ORGANE DE MAŞINI

  <

  / 7 7. e

  FE s /0 %

  . 9 D

  ×= ×

  − ν ×  #-%5$

  4ensiunile &n punctele principale, sunt #fig% -%F$)7

  I,II 7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  55/96

  ORGANE DE MAŞINI

  -%.;%   Ar$%ri /ară 'e tor"i%ne

  Arcurile "ară de torsiune au forma unor "are drepte, de sec!iune constantă pe toată lungimeaacti(ă şi sunt solicitate de momente de torsiune produse de for!e aplicate la capetele le(ierelor #fig% -%F6$%

  0ig% -%F6

  2aracterul de arc al acestor "are este asigurat de proprietă!ile elastice ale materialelor din caresunt eecutate #de o"icei o!el de arc$, care realizează re(enirea "arei la starea ini!ială, după&ncetarea ac!iunii momentului de torsiune%

  3ec!iunea arcului "ară de torsiune poate a(ea diferite forme geometrice, simple sau compuse%3ec!iunea "arelor simple poate fi rotundă #fig% -%;, a$, dreptung/iulară #fig% -%;, "$, pătrată,inelară, /eagonală etc% Barele compuse pot fi alcătuite din mai multe "are de sec!iune rotundă#fig% -%;, c$ sau dintr:un pac/et de plăci de sec!iune dreptung/iulară #fig% -%;, d$%

   

  a " c d0ig% -%;

  8ncărcarea "arelor de torsiune se realizează cu a*utorul unor le(iere #p'rg/ii$, dispuse la unul

  din capete #fig% -%F6, a$ sau la am"ele capete #fig% -%F6, "$ şi asupra cărora ac!ionează sarcinaeterioară%

  0orma capetelor "arelor de torsiune poate fi cilindrică cu aplatisare #fig% -%., a$, /eagonală#fig% -%., "$, pătrată #fig% -%., c$ sau canelată #fig% -%., d$% Dimensiunile capetelor de fiarese sta"ilesc din analiza asam"lării "arei de torsiune cu elementele cu care aceasta este

  solidarizată, dar sunt utile şi recomandările) dF,.d. = , ( )7

  c 7.

  dl .,-%%%7

  d≥ , pentru capete

  canelate+ cd ., 5d= , d7,.d. = , d7,7l. = , pentru capete cilindrice cu aplatisare%Racordarea dintre capetele de fiare şi restul "arei se eecută cu raze mari d7r  ≈ , urmărindu:

  se mărirea rezisten!ei la o"oseală #pentru a mări rezisten!a la o"oseală se recomandă rectificareasuprafe!elor acti(e şi aplicarea unui tratament termic pentru a o"!ine o duritate de F-S;CR2$%

  7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  56/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%.

  1entru a e(ita solicitarea la &nco(oiere a "arelor de torsiune, acestea se montează &n reazeme#lagăre de alunecare$, amplasate c't mai aproape de le(ierele de ac!ionare% Not'nd cu l lungimea acti(ă a "arelor, tre"uie sta"ilită, &n cazul "arelor foarte scurte, lungimea

  acti(ă redusă, &n raport cu diametrul "arei, cu rela!ia #fig% -%.$( )red . 7 . "tl l 7l 7l l 7l l m ,= − + = − −   #-%-$

  &n care) l. este lungimea por!iunii aplatisate+ l7  lungimea por!iunii l. redusă la diametrul d,determin'ndu:se cu rela!ia

  7 "t .l m l ,= ×   #-%-6$unde [ ].%%%F,;m "t ∈  &n func!ie de raportul cd d %

  ?ungimea por!iunii aplatizată l. se poate determina cu rela!ia

  c.

  c

  r F

  dd dl . .%d7 d

  .d

   = × − − ÷   −

    #-%;$

  Arcurile "ară de torsiune au dimensiuni de ga"arit relati( reduse, construc!ie simplă, monta* şi&ntre!inere uşoare, te/nologie de eecu!ie relati( simplă, capacitate portantă mare şi nu aufrecări interioare% Ele se utilizează la suspensia auto(e/iculelor #fig% -%7+ .:suspensia propriu:zisă+ 7:"ară sta"ilizatoare$, la unele cupla*e elastice, la c/ei dinamometrice, la standuri de&ncercare%

    0ig% -%7

  7F

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  57/96

  ORGANE DE MAŞINI

  0orme constructi(e de arcuri "ară de torsiune utilizate ca sta"ilizatoare de ruliu laauto(e/icule, sunt prezentate &n figura -%< K.5L K7FL%

    0ig% -%<

  2alculul "arei de torsiune cu sec!iune rotundă se efectuează pe "aza sc/emei prezentată &nfigura -%F%

   0ig% -%F

  Momentul de torsiune a0M t   ⋅= , aplicat la capătul "arei, determină tensiunea tangen!ială

  tt at<

   p

  M   .5 0 a,

  >   d

  × ×τ = = ≤ τ

  π×   #-%.$

  de unde

  <

  at

  .5 0 ad %

  × ×=

  π×τ  #-%7$

  1entru rezisten!a admisi"ilă la torsiune se recomandă următoarele (alori)( )M1a;;%%%5;;at =τ , pentru o!el călit cu ( )M1a.5;;%%%.7;;r  =σ , ( )M1a.

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  58/96

  ORGANE DE MAŞINI

  unde) l reprezintă lungimea de lucru a "arei+ G modulul de elasticitate trans(ersal+ I p   momentul de iner!ie polar al sec!iunii%

  Datorită deforma!iei ung/iulare a "arei, punctul de aplicare al for!ei 0 se deplasează cudistan!a #săgeata arcului$

  7

   p

  0 a la %

  G I

  × ×δ ≈ θ × =

  ×

    #-%F$

  Dacă deforma!ia ung/iulară θ  este impusă, lungimea necesară "arei se determină cu rela!iaFd G

  l %

  .5 d

  −π= × + ( )F F p iI d d 9 / "= × × +

  7 p 7I 9 / "= × × + #-%6$

  tma.

  7

  9 l

  9 G "

  τθ = × × +

  77tma.

  77

  9 .? =,

  7 G9 

  τ= × × ×

  unde " şi / sunt dimensiunile sec!iunii dreptung/iulare, iar 9 . şi 9 7 sunt coeficien!ii sta"ili!i &nfunc!ie de raportul /@" #9 .,7  ;,7.S;,

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  59/96

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  60/96

  ORGANE DE MAŞINI

  spirelor, la un moment de &nco(oiere ti   MM   ≈ % 8ntr:un ga"arit mic, acest tip de arc,acumulează energie mecanică de deforma!ie, &n timpul armării şi o cedează ulterior, "rusc saucontrolat, după un anumit timp, fapt pentru care este folosit ca element motor &n mecanismelede ceasornic utilizate &n mecanică fină, &n construc!ia *ucăriilor mecanice, &n construc!ia releelor de timp sau aparatelor de măsură etc%

    0ig% -%-

  2aracteristica unui arc spiral plan prezintă un /isterezis% Randamentul arcului este dependentde pierderile prin /isterezis, rugozitatea suprafe!elor, modul de fiare a capetelor, a('nd (alori&n inter(alul ,;%%%,;=η , care scad la ,;%%%5,;=η  pentru arcurile mecanismelor de ceasornic

  K

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  61/96

  ORGANE DE MAŞINI

  <t zM E I E " /9 

  l .7 l

  × × ×= = =

  θ × % #-%6$

  8n timpul unui ciclu de func!ionare, ar"orele arcului se roteşte cu ung/iul n7   ⋅π⋅=θ , unde nreprezintă numărul de rota!ii impus, iar momentul de torsiune scade de la (aloarea maimăMtma de lucru, la (aloarea minimă admisă Mtmin, astfel că

  ( )t ma t minz

  M M l 7 n%E I−θ = = π×   #-%66$

  2u a*utorul rela!iei #-%66$ se poate determina lungimea arcului

  ( )

  <

  <z

  t ma t min t ma t min t ma t min

   " /7 n E

  7 n E I n E " /.7l %M M M M 5 M M

  ×× π × × ×× π× × × π× × × ×

  = = =− − −

    #-%.;;$

  7.1+. Ar$%ri (onola(elare

  Arcurile monolamelare au &n componen!ă o singură lamelă #foaie$, &ncastrată, de regulă la uncapăt şi li"eră la celălalt capăt, unde este aplicată for!a eterioară% Aceste arcuri sunt folosite &nconstruc!ia aparatelor şi instrumentelor de măsură, mecanismelor de "locare, mecanismelor cuclic/et #fig% -%+ -%6, a pentru readucerea &n pozi!ie ini!ială a clic/etului de la un comutator selecti( pas cu pas, unde) . arc monolamelar, 7 şuru" de reglare a pretensionării arcului, <  electromagnet, F armătură+ -%6, " pentru sus!inerea unei pene cu cep, la o cutie de (itezeK.5L$, &ntrerupătoarelor, sitelor (i"ratoare, *gea"urilor oscilante%

    0ig% -%

  8n figura -%5; sunt prezentate forme constructi(e de arcuri monolamelare #fig% -%5;, a  dreptung/iular+ fig% -%5;, " triung/iular+ fig% -%5;, c : dreptung/iular$% 3e o"ser(ă că arcurileau o por!iune de &ncastrare #por!iunea cu găuri$ şi o por!iune li"eră, acti(ă, la ('rful căreiaac!ionează sarcina 0% Grosimea lamelei, de cele mai multe ori, este constantă, iar fi"ra medie aacesteia poate fi dreaptă sau cur"ă #ta"elul -%$% Materialul folosit la eecutarea arcurilor monolamelare este o!elul pentru arcuri laminat la cald%

  2onsider'nd arcul monolamelar drepung/iular ca o grindă &ncastrată la un capăt, tensiunea de&nco(oiere a lamelei &ntr:o sec!iune oarecare situată la distan!a fa!ă de &ncastrare #ta"elul -%-$,este

  ( )ii 7z

  0 l M ,>   " /

  5

  −σ = =×   #-%.;.$

  76

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  62/96

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  63/96

  ORGANE DE MAŞINI

  Din rela!ia #-%.;.$ se poate o"ser(a o dependen!ă liniară &ntre tensiunea iσ   şi distan!a

  #pentru l= , i   ;σ = + pentru ;= , i i maσ = σ $, o distri"u!ie triung/iulară, ceea ce conduce laconcluzia că arcul monolamelar dreptung/iular cu sec!iune constantă nu este economic% De aicirezultă că arcurile monolamelare triung/iulare sau trapezoidale sunt mai con(ena"ile, forma lor fiind apropiată de a unei grinzi de egală rezisten!ă%

  4a"elul -%- Nr crt%

  0orma arcului 4esiuneamaimă

  [ima

  3ăgeatamaimă

  \ma

  ?ucrumecanic de

  deforma!ie ?. Dreptung/iulară

  7

  50l

   "/ pentru;

  7ima7 l

  < E /

  σ   7ima.  "/l. E

  σ

  7 4riung/iulară7

  50l

   "/constantă

   pelungime

  7ima l

  E /

  σ 7ima.  "/l.7 E

  σ

  < 4rapezoidală

  750l

   "/

  7ima

  ;

  7 l

  2< E /

  σ

  ;.

  <2

   "7

   "

  =+

  7; i ma2

   "/l. E

  σ

  F Dreptung/iulară cu / (aria"il după o para"olă   7

  50l

   "/

  7imaF l

  < E /

  σ 7ima.  "/l6 E

  σ

  Arc lamelar du"lu7

  50l

   "/

  7ima7 l

  < E /

  σ 7ima.  "/l6 E

  σ

  1entru determinarea lă!imii lamelei, rela!ia #-%.;7$ poate fi scrisă su" forma

  76.

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  64/96

  ORGANE DE MAŞINI

  7ai

  50 l " %

  /

  ×=

  ×σ  #-%.;

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  65/96

  ORGANE DE MAŞINI

  7ima   l7 %

  < E /

  σ ×δ = ×

  ×  #-%.;$

  4ensiunile maime şi săge!ile pentru arcurile monolamelare a('nd fi"ra medie cur"ă, se potcalcula conform rela!iilor prezentate &n ta"elul -%%

    Rigiditatea arcului monolamelar este

  <

  < <

  <

  0 0 E " /9 const%,

  F0 l F l

  E " /

  × ×= = = =

  δ   × ×× ×

    #-%.;5$

  de unde rezultă că acest tip de arc are o caracteristică elastică liniară%?ucrul mecanic de deforma!ie se determină cu rela!ia

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  66/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%5.

    0ig% -%57

  =ariantele uzuale de arcuri &n foi sunt) arcul cu un singur "ra! sau sfertul de arc #fig% -%5

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  67/96

  ORGANE DE MAŞINI

  dacă se separă foile prin garnituri de material plastic, frecarea dintre lamele scade cu ; K.-LK

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  68/96

  ORGANE DE MAŞINI

  Arcurile &n foi se caracterizează printr:o amortizare necontrola"ilă, cauzată de frecarea dintrefoi #frecarea depinde de gradul de uzare şi de ungere a arcului$+ pentru reducerea frecării,diminuarea uzurii, creşterea dura"ilită!ii şi a capacită!ii de amortizare, se introduc &ntre foi, lami*locul şi la capetele arcului, garnituri din cauciuc sau materiale plastice dure% 1entru&nlăturarea coroziunii foilor se recomandă aplicarea unei protec!ii, prin acoperirea cu polietilenă#cu grosimea stratului de ;, %%% ;,-mm$ sau poliamide #cu grosimea stratului de ;,. S ;,7 mm$

  K7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  69/96

  ORGANE DE MAŞINI

   0ig% -%5

    0ig% -%56

  Durata de utilizare a unei articula!ii metalice, din cauza uzării accelerate, este de 7 %%% F ori maimică dec't a foilor+ de aceea se recomandă fiarea elastică, folosind "ucşe #de fiare$ eecutatedin cauciuc sau din materiale plastice #fig% -%-;$%

  76-

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  70/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%-;

  Bridele de legătură ale foilor de arc se eecută &ntr:o mare (arietate constructi(ă #fig% -%-.$%Rela!iile pentru calculul principalelor tipuri de arcuri sunt prezentate &n ta"elul -%6% 8n general,

  calculul se reduce la determinarea numărului de foi n şi a dimensiunilor sec!iunii trans(ersale "şi /, atunci c'nd se cunosc sarcina eterioară 0, săgeata δ , adopt'nd o lungime ? a arcului

   pentru un material cunoscut% 3e sta"ilesc cu destulă dificultate elementele dimensionale, formareală, "ră!ara de str'ngere şi cur"urile diferite ale foilor%

  1entru solicitări statice se recomandă ai r ;,5σ ≤ σ % Rezisten!ele admisi"ile pentru arcurile

  auto(e/iculelor sunt) pentru arcurile din fa!ă ai   F;;%%%;;M1aσ ≤ + pentru arcurile din spate

  ai   ;%%%5;M1aσ ≤ + &n cazul (e/iculelor fero(iare ai   -;;M1aσ ≤ % 1entru arcurile eecutatedin o!eluri aliate cu 3i:Mn, 2r:3i, 2r:=:3i, cu rezisten!a de rupere r  .F;;M1aσ = şi solicitate cuo tensiune medie a ciclului m ;;M1aσ = , se recomandă următoarele (alori pentru rezisten!ele

  admisi"ile, &n func!ie de natura prelucrării foii de arc) foi de arc rectificateai   ;; #F;;%%%F;$M1aσ = + + foi de arc cu crusta de laminare, călite şi re(enite

  76

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  71/96

  ORGANE DE MAŞINI

  ai   ;; #.7;%%%7;;$M1aσ = + + foi de arc cu crustă de laminare, &n eecu!ie uzuală, unse,

  ai   ;; #.;;%%%.7;$M1aσ = +  K.7L K7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  72/96

  ORGANE DE MAŞINI

  4a"elul -%6Rela!iile de calcul ale tensiunilor, săge!ii, grosimii foii, lucrului mecanic &n cazul diferitelor arcuri &n foi%

   Nr%crt%

  4ipul arcului 3c/ema de calcul 4ensiunea maimăde &nco(oiere

  [ima

  3ăgeatamaimă

  \ma

  Grosimea foiide arc /

  Baza mare aarcului lamelar 

  ec/i(alent Bn"

  ?ucrul mecanicde deforma!ie ?

  . 2u un singur   "ra! #sfertul de

  arc$7

  50l

  n"/

  7ima

  ;

  l7c

  < E/

  σ

  sau<

  ; <

  F 0lc

  n E"/

  7ai

  ;l7

  c< E

  σδ   7 ai

  50l

  /  σ

  7; imac n"/l.E

  σ

  7 2u două "ra!e#semieliptic$   7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  73/96

  ORGANE DE MAŞINI

  7.1&. Ar$%ri 'in $a%$i%$

  7.1&.1. Intro'%$ere

    Materialul acestor arcuri este compus din cauciuc natural sau sintetic şi elemente de adaos precum negru de fum, agen!i (ulcanizatori etc% Arcurile eecutate din cauciuc natural au o "ună elasticitate+ cele eecutate din cauciuc sintetic rezistă la ac!iunea unor agen!i c/imici#ulei, "enzină etc%+ rezisten!a depinde de re!eta folosită la o"!inerea cauciucului$, pot a(eadurită!i de o anumită (aloare #&n func!ie de te/nologia de fa"rica!ie$, sunt ieftine, au o "unărezisten!ă mecanică şi o comportare fa(ora"ilă la uzare%  1roprietă!ile specifice cauciucului determină calită!ile şi func!ionarea arcurilor din cauciuc,de care tre"uie să se !ină seama la proiectare)  : cur"a tensiune:deforma!ie ( )ε=σ   f    este neliniară, iar cur"a de &ncărcare este situatădeasupra cur"ei de descărcare+ &ntre cele două cur"e, de &ncărcare şi descărcare, eistă "uclade /isterezis care reprezintă lucrul mecanic consumat prin frecările interioare eistente &n

  masa de cauciuc #fig% -%-7, a$+ la &ncărcări şi descărcări repetate "uclele de /isterezis nu sesuprapun, ele a('nd o deplasare spre dreapta #fig% -%-7, "$+ arcul de cauciuc poate amortiza

   prin frecări interioare p'nă la F; din energia primită şi de aceea &n unele cazuri tre"uie luatemăsuri de e(acuare a căldurii produse+ dacă arcul este pretensionat cu tensiunea ;σ   la oalungire ;ε , alura dependen!ei ( )ε=σ   f   are forma din figura -%-7, c pentru solicitări (aria"ileciclic+ : modul de elasticitate dinamic Edin diferă de modulul de elasticitate longitudinal #static$ E+&ntre cele două module eistă rela!ia

  din dinE E,= ×   #-%.;6$unde factorul de propor!ionalitate  

  din  .,. S .,F pentru cauciucurile naturale şi 9 

  din  ., S

  7 pentru cauciucurile sintetice K7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  74/96

  ORGANE DE MAŞINI

    Arcurile din cauciuc prezintă următoarele a(anta*e) construc!ie şi te/nologie de eecu!iesimple, capacitate mare de amortizare, func!ionare sigură şi silen!ioasă, pre! de cost redus%  Datorită a(anta*elor pe care le prezintă şi proprietă!ilor specifice #caracteristică elasticăneliniară$, arcurile din cauciuc se utilizează, &n general, pentru amortizarea şocurilor şi(i"ra!iilor, la suspensiile maşinilor şi instala!iilor sta"ile, a (e/iculelor rutiere #fig% -%-

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  75/96

  ORGANE DE MAŞINI

    Arcurile ca(e din cauciuc sunt frec(ent utilizate pentru solicitarea de compresiune K.5L)forma standard fig% -%-, a+ arcul cu două sec!iuni fig% -%-, "+ arcul cu mai multe sec!iuni

    fig% -%-, c+ arcul ca( su" formă de pagodă fig% -%-, d%

    0ig% -%-

    0iarea arcului ca( tre"uie să asigure o solicitare perfect centrică a acestuia #fig% -%-5$% 8nsuspensia (e/iculelor, aceste arcuri #ca(e$ sunt folosite ca element elastic suplimentar #corector de rigiditate$, ca element elastic principal sau ca tampon amortizor de şocuri%

    0ig% -%-5

    1entru atenuarea şocurilor şi (i"ra!iilor se recomandă folosirea arcurilor (ulcanizate pe plăci placate cu cauciuc dur #tampoane$+ aceste arcuri pot prelua sarcini (erticale şi orizontale#fig% -%--, a$ sau numai sarcini (erticale #fig% -%--, "$%

    0ig% -%--

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  76/96

  ORGANE DE MAŞINI

    Reazemele elastice sunt elemente portante, din cauciuc, cu armături metalice folosite lafiarea unor su"ansam"le, agregate sau maşini+ din punctul de (edere al modului de izolare a(i"ra!iilor, reazemele elastice pot fi) acti(e #&mpiedică transmiterea (i"ra!iilor de la sursa

   pertur"atoare la mediul &ncon*urător$+ pasi(e #&mpiedică transmiterea (i"ra!iilor de la mediul&ncon*urător spre structura izolată$+ com"inate #&ndeplinesc am"ele roluri$%

  8n construc!ia de auto(e/icule rutiere, montarea pe şasiu a motoarelor cu ardere internă se

  realizează cu arcuri din cauciuc de construc!ie specială #fig% -%-$%

    0ig% -%-

    Două tipuri de arcuri din cauciuc folosite ca reazeme (i"roizolatoare pentru suspensiaelastică a maşinilor care func!ionează la tura!ii medii şi &nalte sunt prezentate &n figurile -%-6, aşi -%-6, ", iar &n figura -%-6, c este prezentat un reazem (i"roizolator pentru maşini fără fiarela sol%

    a " c  0ig% -%-6

  7.1&.. Ele(ente 'e $al$%l

  2alculul arcurilor din cauciuc este un calcul aproimati(, deoarece modul de comportare alcauciucului supus di(erselor solicitări este un fenomen comple, care nu este cunoscut &ntotalitate%  1entru a se putea ac!iona asupra arcurilor din cauciuc cu for!e eterioare şi pentru auniformiza repartizarea tensiunilor, elementului elastic i se aplică, prin (ulcanizare, plăci sautu"uri metalice%  Cal$%l%l ar$%rilor "oli$itate la $o()re"i%ne

  Arcurile de cauciuc solicitate la compresiune, pot a(ea elementul elastic cu formă cilindrică#fig% -%;$ sau paralelipipedică, iar armăturile metalice, de o anumită grosime, au suprafa!a

  circulară #discuri$ sau dreptung/iulară%  1entru efectuarea calculelor tre"uie definit modulul de elasticitate longitudinal calculat alcauciucului

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  77/96

  ORGANE DE MAŞINI

  cE G,= ψ ×   #-%..;$unde G este modulul de elasticitate trans(ersal #se poate sta"ili &n func!ie de duritate fig%-%.$, iar ψ  : un coeficient de corec!ie, care se sta"ileşte &n func!ie de coeficientul de formă

  f ψ   #fig% -%7$ K7FL

  f d

  ,

  F/

  ψ =   #-%...$

  unde d este diametrul elementului elastic, iar / &năl!imea li"eră a arcului%

   0ig% -%;

   0ig% -%. 0ig -%7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  78/96

  ORGANE DE MAŞINI

   Arcurile din cauciuc respectă legea lui Coo9e doar &n cazul deforma!iilor mici #   /7,;≤δ $, caz&n care tensiunea se determină cu rela!ia

  c a0

  EA /

  δσ = = × ≤ σ   #-%..7$

  sau pentru arcul cu formă cilindrică

  a7

  F0

  ,dσ = ≤ σπ×   #-%..7J$unde) A este aria sec!iunii trans(ersale+ δ : săgeata arcului+ 0 for!a eterioară+ aσ : rezisten!aadmisi"ilă%  3ăgeata, al cărui domeniu de (ala"ilitate este /7,;≤δ , se o"!ine cu rela!ia

  c

  0 /

  A E

  ×δ =

  ×   #-%..

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  79/96

  ORGANE DE MAŞINI

  a0

  Aτ = ≤ τ + #-%..-$

  G

  τ=γ  + #-%..$

  l tg ,

  G

  τδ = ×   #-%..6$

  unde l

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  80/96

  ORGANE DE MAŞINI

    Cal$%l%l ar$%rilor (anşon ar(ate $% /%$şe (etali$e "oli$itate la tor"i%ne?a fel ca &n cazul precedent, armăturile sunt reprezentate de două tu"uri metalice &ntre care

  se transmite momentul de torsiune Mt prin intermediul elementului elastic #fig% -%$%

    0ig% -%=aloarea maimă a tensiunii se o"!ine cu rela!ia

  tma a7

  7M%

  d /τ = ≤ τ

  π× ×  #-%.7$

  ng/iul cu care se roteşte "ucşa eterioară ,θ  al cărui domeniu de (ala"ilitate este ;F;≤θ ,se o"!ine cu rela!ia

  t7 7

  M . .,

  / G d D

   θ = × − ÷π× ×      #-%.75$

  iar rigiditatea arcului este

  7 7

  / G9 %. .

  d D

  π× ×′ =−   #-%.7-$

    Cal$%l%l ar$%rilor (anşon ar(ate $% 'i"$%ri (etali$e "oli$itate la tor"i%ne

  Momentul de torsiune Mt se transmite de la un disc la celălalt prin intermediul elementuluielastic, tensiunea tangen!ială maimă care se dez(oltă fiind #fig% -%5$

  ma aD

  G %7l

  τ = θ× × ≤ τ   #-%.7$

    0ig% -%5

  Deformarea ung/iulară se o"!ine cu rela!ia

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  81/96

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  82/96

  ORGANE DE MAŞINI

    Arcurile pneumatice de tip diafragmă #fig% -%$ au &n componen!ă un cilindru ., o diafragmă7, un piston < şi un g/ida* F% 1entru a &mpiedica &nfăşurarea diafragmei, presiunea minimăinterioară se limitează la (alori de ( )M1a

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  83/96

  ORGANE DE MAŞINI

  Din rela!ia #-%.

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  84/96

  ORGANE DE MAŞINI

    8n func!ie de indicele i, caracteristica eternă poate fi) liniară, pentru .i =  #se o"!ine &n cazulcurgerii fluidului &n regim laminar şi frec(en!e mici ale (i"ra!iilor$+ progresi(ă, pentru .i > +regresi(ă, pentru .i < %  Rela!ia #-%.

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  85/96

  ORGANE DE MAŞINI

  fapt pentru care caracteristica eternă a amortizorului se o"!ine pe cale eperimentală%4emperatura maimă a regimului sta"ilizat pentru amortizoarele folosite &n construc!ia deautomo"ile este de #;%%%5;$2 şi pe "aza acestei temperaturi se realizează calculele dedimensionare termică, de unde se determină suprafa!a eterioară a amortizoarelor%  2aracteristica termică a amortizorului este folosită pentru aprecierea sta"ilită!ii şi reprezintădependen!a dintre for!a de amortizare, temperatura şi timpul de func!ionare%

    Din punct de (edere constructi(, amortizoarele /idraulice pot fi monotu"ulare sau "itu"ulare%   Amortizorul telescopic monotubular   #fig% -%6.$ este compus din corpul ., supapa decomunicare 7, pistonul separator

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  86/96

  ORGANE DE MAŞINI

     Amortizorul telescopic bitubular   este compus din următoarele su"ansam"le principale) pistonul principal, cu supapele de destindere şi comunicare+ pistonul de separare, cu supapelede comprimare şi de admisie+ g/ida*ul, cu sistemul de etanşare% A(anta*ele acestui amortizor,comparati( cu cel monotu"ular, sunt) lungime mai mică+ inelul de etanşare nu este supus

   presiunii ridicate a fluidului% 8n figura -%67,a este prezentat un amortizor "itu"ular >ood/ead:

  Monroe, folosit &n construc!ia automo"ilelor% 4i*a 6 a su"ansam"lului piston:supape dedestindere şi comunicare este prinsă de masa suspendată elastic a auto(e/iculului prinintermediul capului superior .. al amortizorului, iar tu"ul rezer(or - este fiat prinintermediul capului inferior . de aa maşinii% Rondela o"turatoare . &mpreună cu rondela .6a supapei de destindere realizează &nc/iderea găurilor situate pe partea inferioară a pistonului5% 1e marginea rondelei . sunt practicate, prin frezare, orificiile care creează rezisten!a('scoasă a fluidului% Aceste orificii sunt &nc/ise superior de "osa*ul inelar al pistonului şiinferior de către rondela .6 a supapei de destindere% Rondelele . şi .6 sunt apăsate pe "osa*uldin piston de către arcul #for!a de apăsare a arcului se reglează cu piuli!a F$% 3upapa decomunicare este formată din arcul stelat .5, care presează rondela .- pe orificiile eterioareale pistonului 5+ rondela .- permite totuşi circula!ia fluidului spre găurile interioare ale

   pistonului% 3upapa de comprimare este formată din rondela de &nc/idere 7. şi rondelao"turatoare 77, am"ele apăsate pe scaunul < al supapei% 3upapa de admisie 7; este identică cusupapa de comunicare .-% Apăsarea pe scaunul < este reglată prin şuru"ul 7% 4u"ul inferior este fiat de tu"ul rezer(or - prin piuli!a .7, protec!ia ti*ei pistonului 6 fiind asigurată de tu"ul.

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  87/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%67

     Amortizoarele telescopice hidropneumatice  se caracterizează prin &nlocuirea camerei decompensare cu o pernă elastică de gaz su" presiune% 3e realizează astfel o construc!ie maisimplă, care asigură o deplasare redusă a lic/idului, cu posi"ilitatea măririi diametrului

   pistonului din tu"ul principal, reduc'nd presiunea fluidului şi oferind o func!ionare maisilen!ioasă a supapelor% ?ic/idul din amortizor fiind permanent supus presiunii ridicate agazului, este eliminată posi"ilitatea formării "ulelor de gaz şi producerea emulsiei% 8n figura-%6< este prezentat amortizorul /idropneumatic De 2ar"on% 8n camera de compensare ., gazul#azot$ este introdus la o presiune de 7,M1a% Această cameră este separată de lic/idul dincilindrul de lucru printr:un piston flotant 7% 4i*a F, pe care este montat pistonul principal

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  88/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%6<

    Rondelele obturatoare ale supapelor de destindere şi comprimare au formele prezentate &nfigura -%6F% Numărul fantelor cali"rate drepte #fig% -%6F, a$ sau rotun*ite #fig% -%6F, "$ şidimensiunile acestora depind de caracteristica de amortizare impusă amortizorului%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  89/96

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  90/96

  ORGANE DE MAŞINI

  acesteia &n sus% ?a deplasarea ulterioară a ti*ei &n *os, ti*a antrenează lic/idul şi &l &mpinge &ncilindrul rezer(or prin nişte găuri speciale practicate &n g/ida*% Mărirea numărului de

   "uzunăraşe &m"unătă!eşte etanşarea, dar măreşte frecarea dintre inel şi ti*ă% 8n general seutilizează trei "uzunăraşe, inelul a('nd o &năl!ime de %%% ..mm%% 8n ta"elul -%.7 sunt

   prezentate comparati( dimensiunile principale ale inelului de etanşare ale unor amorizoareauto%

  4a"elul -%..  =alorile medii ale *ocurilor dintre elementele amortizoarelor K.-L

  Vocul sau strangerea dintre) =aloarea medie, mm1iston şi tu"ul principal cu segmen!i ;,.F

  1iston şi tu"ul principal fără segmen!i ;,;4i*a pistonului şi g/ida*ul ti*ei ;,;< : ;,;5G/ida*ul ti*ei şi tu"ul principal ;,. #uneori ;,;$

  2orpul supapei de comprimare şi tu"ul principal

  1resat usor 

    Prinderea  amortizoarelor #de orice tip$ se realizează #&n general$ prin intermediulelementelor de cauciuc% 8n figura -%6- sunt prezentate c'te(a din cele mai folosite solu!ii

   pentru prinderea amortizorului la cele două capete ti*ă, respecti( cilindru de lucru% 2auciuculutilizat tre"uie să ai"ă "une proprietă!i mecanice, iar tensiunile, &n timpul func!ionării, tre"uiesă fie cuprinse &n inter(alul #< %%% F$M1a K7FL%

   Lichidul din amortizor  tre"uie să &ndeplinească următoarele condi!ii) (aria!ie c't mai redusăa ('scozită!ii cu temperatura ##

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  91/96

  ORGANE DE MAŞINI

  4a"elul -%.7Dimensiunile principale ale inelului de etanşare #fig%-%65$Dimensiunile,mm 4ipul amortizorului

  Armstrong Amorte Monroe 4elaflo >ood/ead:

  MonroeDiametrul

   pistonului  pd7,F

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  92/96

  ORGANE DE MAŞINI

  7.13.+. A(orti,oare $% !re$are $o%lo(/iană

    Amortizoarele cu frecare coulom"iană sunt simple şi ieftine, dar sunt rar folosite pentru căau o durată de func!ionare relati( mică din cauza uzurilor foarte mari%0or!a rezistentă #for!a de amortizare$ se o"!ine cu rela!ia

  r N0 0 p A,= µ× = µ× ×   #-%.FF$unde) 0 N este for!a normală+ p presiunea pe suprafa!a de contact+ A aria suprafe!elor decontact+ µ  : coeficientul de frecare%  3c/ema de principiu a unui amortizor cu frecare coulom"iană unidirec!ional este prezentată&n figura -%6% 2ele două capete superior şi inferior sunt fiate prin articula!ii sferice peelementele &ntre care tre"uie disipată energia (i"ra!iilor% 0iecare cap con!ine un număr de plăci&ntre care se găsesc aşezate, alternant, plăcile celuilalt cap, realiz'ndu:se astfel un ansam"lu desuprafe!e &n contact%  0or!a de apăsare se o"!ine cu a*utorul unui număr #număr par, pentru a asigura simetria$ dearcuri elicoidale care ac!ionează asupra plăcilor de presiune #plăcile din etremită!i$%

    0or!a de amortizare 0r  se poate modifica fie prin sc/im"area coeficientului de frecareµ

  #care depinde de materialele plăcilor şi calitatea suprafe!elor &n contact$, fie prin mărirea saumicşorarea suprafe!ei A #care se o"!ine prin adăugarea sau eliminarea de plăci &n contact$%

    0ig% -%6

    Elementele principale ale unui amortizor cu frecare coulom"iană multidirec!ional sunt prezentate &n figura -%66% 2oloana centrală şi carcasa sunt elementele care preiau (i"ra!iile% 1ecoloană este montat un disc segmentat care este prins &ntre două şai"e şi este sus!inut de un arc

  elicoidal, care generează şi for!a de apăsare% Acest tip de amortizor poate disipa energia(i"ra!iilor pe direc!ia (erticală prin frecarea dintre carcasă şi disc, iar pe direc!ia orizontală prin frecările dintre disc şi şai"e%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  93/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%66

  7.13.. A(orti,oare $% $%renţi t%r/ionari

    Amortizoarele cu curen!i tur"ionari sunt utilizate pentru sisteme de masă redusă şi frec(en!ă

   proprie scăzută%  Din punct de (edere constructi( #fig% -%.;;$, aceste amortizoare sunt compuse dintr:unmagnet cilindric care creează un c'mp magnetic radial &ntr:un &ntrefier circular &n care semişcă, o "o"ină scurtcircuitată, &n plan (ertical% 0or!a rezistentă #for!a de amortizare$ estedependentă de (iteza de mişcare a "o"inei şi de coeficientul de amortizare c, care poate fieprimat prin rela!ia K7

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  94/96

  ORGANE DE MAŞINI

  7.13.&. Sol%ţii $on"tr%$ti*e )entr% "%")en"ii

    3uspensiile folosite pentru spri*inirea maşinilor:unelte folosesc ca elemente elastice arcurimetalice, arcuri de cauciuc sau arcuri pneumatice% Reazemele formate din arcuri metalice

  lucrează &n domeniul frec(en!elor *oase, a('nd frec(en!e #pulsa!ii$ proprii de ordinul /ertzilor%Disiparea energiei (i"ra!iilor se poate realiza prin intermediul unui lic/id #ulei fig% -%.;., a$sau a unor elemente din cauciuc #fig -%.;., "$%

  a "  0ig% -%.;.

    Reazemele tip =i"rac/oc au o pernă elastică #realizată din !esătură de s'rmă din o!el aliat de&naltă rezisten!ă cu ( )M1a.-5;%%%.-;r  =σ $, &n eteriorul căreia este montat un arc cilindricelicoidal #fig% -%.;7$% 2apacitatea portantă este de #F,6 %%% 5,$M1a, pentru solicitări statice şide #

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  95/96

  ORGANE DE MAŞINI

  0ig% -%.;<

    8n construc!ia automo"ilelor se pot folosi suspensiile de tip Mc:1/erson #fig% -%.;F  

  suspensia fa!ă a unui autoturism$+ din figură rezultă at't folosirea &n paralel a arcurilor elicoidale şi a amortizorului, c't şi sistemul de fiare a suspensiei &ntre maşină şi punteaautomo"ilului%

    0ig% -%.;F

    3uspensiile pentru (e/iculele fero(iare #fig% -%.;$, se pot construi a('nd ca element elastico com"ina!ie dintre un arc elicoidal < şi o placă de cauciuc F% 3arcina se transmite de la

   "og/iul ., prin g/ida*ul 7, la arcul < şi prin placa de cauciuc la cutia de unsoare % Acest tip de

  construc!ie permite o"!inerea unei caracteristici neliniare progresi(e, a('nd greutate şi ga"aritredus, frecarea internă apropiată de caracterul frecării ('scoase din amortizoarele /idraulice şidura"ilitate mare%

 • 8/17/2019 ELEMENTE ELASTICE ŞI DE AMORTIZARE

  96/96

  ORGANE DE MAŞINI

    0ig% -%.;