2
KoPe je naPijenjen sePinar Sadråaj i raspored sePinara Sarajevo, 08.11.2017.godine HOTEL HOLLYWOOD DMS (Document management system) ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM Seminar je visoko interaktivan, uključuje rješavanje konkretnih problema kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Prilagođavamo se grupi i pojedincu! Korist za organizaciju Korist za učesnika Predavač Metodologija rada Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima, koji koriste ili će koristiti savremene alate u radu sa dokumentima, kao i za sve one koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti upravljanja dokumentacijom. &iljevi sePinara 10:00 – 11:30 I MODUL 11:30 – 12:00 Kafe pauza 12:00 – 13:30 II MODUL 13:30 – 14:30 Ručak 14:30 – 16:00 III MODUL 16:00 – 16:15 Diskusija Evaluacija seminara Podjela Uvjerenja o usavršavanju Azemina Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom, ECDL certifikat International Computer Driving Licence. Upoznavanje učesnika sa DMS-om Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa mmdokumentima kroz kompletan ciklus (od formiranja predmeta do arhiviranja) Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama Usvajanje znanja o upotrebi pečata i faksimila Unapređenje efikasnosti u radu sa mmdokumentima Ušteda vremena i resursa te ubrzanje mmprocesa rada Zaštita operativnih podataka i sigurno mmarhiviranje Smanjenje troškova kroz bržu obradu mmdokumenata Lakše i pouzdanije upravljanje dokumentim Brzo i efikasno pronalaženje i uvezivanje mmdokumenata Lakši pristup informacijama Pristup svim informacijama direktno sa m b mmradnog mjesta Arhiviranje dokumentacije uz uštedu prostora E - ured (elektronski) = D - ured (digitalni) + M - ured (mobilni) + V - ured (viralni) E - komunikacija (elektronska pošta – mmkomunikacija u skladu sa propisima) Vrste i načini zaštite tajni Pravilna upotreba pečata i faksimila Osnove kancelarijskog poslovanja mm(načela, evidencije, arhiviranje) Propisi pisane i elektronske komunikacije Upoznavanje sa DMS-om i praktična primjena Rad u elektronskom protokolu u skladu sa mmpropisima

ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM HOTEL … · 2019. 12. 26. · E - ured (elektronski) = D - ured (digitalni) + M - ured (mobilni) + V - ured (viralni) E - komunikacija (elektronska

 • Upload
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Ko e je na ijenjen se inarSadr aj i raspored se inara

  Sarajevo, 08.11.2017.godine HOTEL HOLLYWOOD

  DMS (Document management system) ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE

  DOKUMENTACIJOM

  Seminar je visoko interaktivan, uključuje rješavanje konkretnih problema kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika.

  Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

  Korist za organizaciju

  Korist za učesnika

  Predavač

  Metodologija rada

  Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima, koji koriste ili će koristiti savremene alate u radu sa dokumentima, kao i za sve one koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti upravljanja dokumentacijom.

  iljevi se inara

  10:00 – 11:30 I MODUL

  11:30 – 12:00 Kafe pauza

  12:00 – 13:30 II MODUL

  13:30 – 14:30 Ručak

  14:30 – 16:00 III MODUL

  16:00 – 16:15 Diskusija Evaluacija seminara Podjela Uvjerenja o usavršavanju

  Azemina Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom, ECDL certifikat International Computer Driving Licence.

  Upoznavanje učesnika sa DMS-om

  Usvajanje metoda i tehnika postupanja sammdokumentima kroz kompletan ciklus (od formiranja predmeta do arhiviranja)

  Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama

  Usvajanje znanja o upotrebi pečata i faksimila

  Unapređenje efikasnosti u radu sa mmdokumentima Ušteda vremena i resursa te ubrzanje mmprocesa rada Zaštita operativnih podataka i sigurno mmarhiviranje Smanjenje troškova kroz bržu obradu mmdokumenata

  Lakše i pouzdanije upravljanje dokumentim Brzo i efikasno pronalaženje i uvezivanje mmdokumenata Lakši pristup informacijama Pristup svim informacijama direktno sa m b mmradnog mjesta Arhiviranje dokumentacije uz uštedu prostora

  E - ured (elektronski) = D - ured (digitalni) +M - ured (mobilni) + V - ured (viralni)

  E - komunikacija (elektronska pošta –mmkomunikacija u skladu sa propisima)

  Vrste i načini zaštite tajni Pravilna upotreba pečata i faksimila Osnove kancelarijskog poslovanjamm(načela, evidencije, arhiviranje)

  Propisi pisane i elektronske komunikacije Upoznavanje sa DMS-om i praktična primjena Rad u elektronskom protokolu u skladu sammpropisima

 • Kotizacija iznosi 160,00 KM bez PDV-a. U cijenu uključeno: Učešće na seminaru, nastavni materijali, dokumentacija u printanoj formi, Uvjerenje o usavršavanju, ručak, kao i piće osvježenja i kafe pauza. Prijavu na seminar možete izvršiti na način da popunite PRIJAVNI OBRAZAC i pošaljete na dole naznačeni e-mail ili fax ili prijavite se online preko naše web stranice. Plaćanje možete izvršiti putem:

  Kotizacija seminara i načini prijave:

  PRIJAVNI OBRAZAC

  DMS (Document management system) ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE

  DOKUMENTACIJOMSarajevo, 08.11.2017.godine

  HOTEL HOLLYWOOD

  Broj učesnika ograničen.Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

  Prijave traju do 02.11.2017.

  Rezervacija smještaja:

  NAZIV ORGANIZACIJE

  ULICA I BROJ

  POŠTANSKI BROJ GRADTELEFONFAXEMAILID BROJ

  Prezime i ime učesnika i radno mjesto

  Soba(Zaokruži)

  1/11.

  Kontaktirajte nas za više informacija:

  Ul. Tvornička br. 371 000 Sarajevo, BiHTel: + 387 33 621 268Fax: + 387 33 621 273 Mob: + 387 61 307 131E-mail: [email protected] Web: www.kventum.ba

  MP

  1/2

  1/12. 1/2

  1/13. 1/2

  1/1 1/2

  Potpis

  4.

  Datum:

  Svaka uspješna karijera počinje dobrom edukacijom!

  PredračunaPo fakturi nakon izvršene usluge

  Odobravamo popuste za 2 ili više učesnika.

  ID broj: 4202331250003Banka: RAIFFEISEN BANK BiH Račun broj: 1610 0001 7553 0047

  Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u hotelu "HOTEL HOLLYWOOD" po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente: 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu 95,00 KM 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu 80,00 KM Boravišna taxa i osiguranje po osobi/danu 3,51 KM

  Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu.

  Na osnovu Vašeg prijavnog obrasca izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu. Troškove smještaja možete platiti putem predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge ili direktno na recepciji hotela.

  HOTEL HOLLYWOODDr. Mustafe Pintola 23, Ilidža 71210

  Tel: 033 773-100E-mail: [email protected]

  www.hotel-hollywood.ba

  PDV BROJ