Click here to load reader

Elektronsko bankarstvo - voban.co.rs · Pored navedenog, elektronsko bankarstvo omogućiće Vam savremen i moderan izgled aplikacije sa kojim će te vi lično moći da upravljate

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Elektronsko bankarstvo - voban.co.rs · Pored navedenog, elektronsko bankarstvo omogućiće Vam...

 • Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

 • Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Sadržaj

  1. Uvod....................................................................................................................................................................... 3

  2. Kako da se aktiviram?........................................................................................................................................ 4

  3. Prijava u e-Banking aplikaciju........................................................................................................................... 6

  4. Obnova lozinke .................................................................................................................................................... 7

  5. Početna strana ..................................................................................................................................................... 8

  6. Računi .................................................................................................................................................................... 9

  7. Plaćanja ................................................................................................................................................................10

  7.1 Standardno plaćanje ........................................................................................................................... 11

  7.2 Izvršavanje - potpisivanje naloga ..................................................................................................... 12

  7.3 Direct debit - direktno zaduženje...................................................................................................... 13

  7.4 Trajni nalozi ........................................................................................................................................... 14

  8. Kartice.....................................................................................................................................................................15

  9. Devizni računi /Štednja........................................................................................................................................16

  10. Krediti ...................................................................................................................................................................17

  11. Servisi ...................................................................................................................................................................18

  12. Poruke...................................................................................................................................................................20

  13. Podešavanja.........................................................................................................................................................21

  14. Digitalna kartica..................................................................................................................................................23

 • Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Uvod

  1

  Dobrodošli u novu savremenu verziju elektronskog bankarstva Vojvođanske banke – e-Banking.

  Servis elektronskog bankarstva Vojvođanske banke omogućiće vam niz mogućnosti na osnovu kojih će te štedeti vaše dragoceno vreme i novac i na osnovu kojih će te konfornije moći da upravljate sa vašim finansijama, od kuće bez odlaska u banku. Sve ovo omogućeno Vam je na potpuno bezbedan i jednostavan način o čemu smo posebno vodili računa.

  Pored navedenog, elektronsko bankarstvo omogućiće Vam savremen i moderan izgled aplikacije sa kojim će te vi lično moći da upravljate sa mogućnošću da servis koristite na bilo kom uređaju: računaru, laptopu ili Smart uređaju (Tablet, mobilni telefon i tome sl.)

  Servis elektronskog bankarstva kreiran je u skladu sa zahtevima i potrebama naših klijenata, na način koji omo-gućava bezbedan, brz i jednostavan pristup računima i bankarskim uslugama:

  • pregled računa koje imate otvorene u Vojvođanskoj banci (tekući računi, štedni računi, kreditni računi kao i računi platnih kartica) uključujući pregled stanja i prometa na tim računima kao i uvid u ostale bitne elemente;• pregled kursne liste banke, sa istorijom (kursna lista na dan) kao i realizacija menjačkih poslova;• interna i eksterna plaćanja u RSD kao i interni prenosi između svojih računa u stranim valutama;• upravljanje sa Vašim platnim karticama (promena PIN-a, postavljanje limita, blokada i aktiviranje platnih kartica)• aktiviranje, izmena i gašenje servisa i usluga Banke kao što su SMS servis, m-Banking, Trajni nalozi ili Nalozi direktnog zaduženja (Direct Debit)• i još mnogo toga…

  Nadamo se da ćete sa zadovoljstvom koristiti usluge elektronskog bankarstva Vojvođanske banke.

  Za pitanja ili pomoć pri korišćenju elektronskog bankarstva, možete se obratiti našem korisničkom servisu pozivanjem broja telefona: 011/2013131 ili slanjem e-meila na adresu [email protected] Radno vreme ko-risničkog servisa je svakog radnog dana od 8h do 20h i subotom od 8h do13h.

  U slučaju da su Vam potrebne detaljnije informacije vezano druge proizvode i usluge Vojvođanske banke, na raspola-ganju Vam je Kontakt centar Vojvođanske banke na sledeće brojeve telefona:

  0800 23 23 22besplatan poziv

  +381 21 421 077za pozive iz inostranstva

  +381 21 520 333u slučaju gubitka ili krađe kartice.

  Ukupna cena poziva sa PDV-om je ista kao i cena lokalnog poziva.

  Radno vreme Kontakt centra24/7/365

  Posetite internet stranicu Vojvođanske banke www.voban.rs ili nas pratite preko društvenih mreža:

  3

 • 4

  2Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Kako da se aktiviram?

  Da biste koristili e-Banking servis potrebni su minimalni tehnički preduslovi:

  • Odgovarajući paket računa Vojvođanske banke;

  • PC Računar, laptop, tablet ili mobilni telefon sa odgovarajućom rezolucijom ekrana;

  • Internet konekcija (Dial-up, LAN, ADSL, GPRS... );

  • Web pretraživač (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge), pod operativnim sistemima Windows, Mac OS.

  Aktivaciju e-Banking servisa možete izvršiti u bilo kojoj filijali Vojvođanske banke (pretragu Filijala Vojvođanske banke možete izvršiti ovde: Pregled filijala i bankomata Vojvođanske banke), potpisivanjem dokumenta Podaci za aktivaciju e-Banking servisa u kome će Vam u delu Podaci za aktivaciju e-Banking aplikacije biti navedeni podaci za aktivaciju i to:

  • Korisničko ime (uvek ostaje isti i predstavlja broj pod kojim se vodite kod Vojvođanske banke)

  • Aktivacioni kod ( jednokratna lozinka koja se koristi za generisanje Lozinke i Prijavu u aplikaciju)

  Po dobijanju Korisničkog imena i Aktivacionog koda, aktivaciju vašeg e-Banking servisa možete izvršiti na zvaničnom sajtu Vojvođanske banke www.voban.rs ili preko linka: Login strana - e-Banking.

 • 5

  2 Elektronsko bankarstvoUputstvo za korišćenje

  Kako da se aktiviram?

  1 2 3

  1 Kako bi se aktivirali prvo je neophodno odabrati opciju Aktivacija sa slike broj 1.

  2 Nakon odabira opcije Aktivacija otvoriće se ekran (slika br. 2) koji predstavlja prvi korak aktiviranja a u kome je potrebno uneti Korisničko ime i Aktivacioni kod iz dokumenta dobijenog od Banke Podaci za aktivaciju e-Banking servisa i nakon toga odabrati dugme Prijava.

  3 Nakon što aplikacija izvrši potvrdu ispravnosti i validnosti unetih podataka, otvoriće se ekran koji predstavlja drugi korak procesa aktivacije u kome je neophodno odrediti Lozinku (min 7 karaktera, kombinacija velikih i malih slova, specijalnih karaktera) i unosom tajnog pitanja koje klijent sam definiše (ime oca, ime majke,brata i sl). Tajno pitanje će služiti posle za obnovu lozinke u slučaju da klijent zaboravi lozinku iIi treba da definiše novu.

 • 6

  3 Elektronsko bankarstvoUputstvo za korišćenje

  Prijava u e-Banking aplikaciju

  1 2 3

  1 Nakon Aktivacije i definisanja lozinke može da se radi Prijava na e-Banking servis. Prijava je veoma jednostavna i sastoji se iz tri koraka:

  1 Potrebno je da unesete Korisničko ime dobijeno od Banke u dokumentu Podaci za aktivaciju e-banking aplikacije (OTPxxxxxx). Nakon toga unesite Unesite Vašu Lozinku i pritisnite dugme Prijavljivanje .

  2 Zahtevajte SMS kod pritiskom na dugme Dalje .

  3 Unesite SMS kod dobijen na Vaš broj mobilnog telefona i pritisnite dugme Dalje i vaša Prijava će biti uspešno završena.

  Napomena: U slučaju unosa neispravnog bilo kod podatka iz tačaka 1,2 i 3, aplikacija će izbaciti odgovarajuću poruku greške i Prijava neće biti moguća.

 • 7

  4Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Obnova lozinke

  U slučaju pogrešnog unosa Korisničkog imena i Lozinke u više navrata, zbog sigurnosti korisnika, aplikacija će se zaključati i neće biti moguća prijava. U tom slučaju je neophodno uraditi Obnovu lozinke ili posetiti filijalu Banke zbog uručivanja dokumenta Podaci za aktivaciju e-Banking servisa sa novim aktivacionim kodom.

  Obnova lozinke se vrši iz par jednostavnih koraka:

  1 Potrebno je da odaberete opciju Zaboravili ste Lozinku?

  2 Unesite vaše Korisničko ime, novu Lozinku, potvrdite novu Lozinku ponovnim unosom iste i nakon toga unesite Tajni odgovor koji ste definisali prilikom aktivacije i nakon toga odaberite dugme Potvrdi.

  3 Nakon unosa svih podataka i potvrde, aplikacija će prikazati poruku da je Lozinka uspešno promenjena i preus meriće Vas na stranicu za Prijavu.

  Napomena: U slučaju unosa neispravnog bilo kod podatka iz tačke 2 aplikacija će izbaciti odgovarajuću poruku greške i Obnova lozinke neće biti moguća.

  1 2 3

 • 8

  5Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Početna strana

  Nakon uspešne prijave u e-Banking, otvoriće vam se Početna strana:

  1 U levom uglu aplikacije nalazi se glavni meni sa pregledom svih opcija u okviru kojih se nalaze otvorene u Vojvođanskoj banci odnosno prijavljene u e-Bankingu. U nastavku će biti prikazane sve vrste računa koji se mogu videti u e-Bankingu.

  2 U središnjem delu aplikacije nalaze se svi računi (tekući, štedni, kreditni kao i svi računi platnih kartica). Sve račune možete jednostavno pregledati pomeranjem u levo ili u desno sa navigacionim strelicama. Za svaki račun možete pregledati i Detalje , Transakcije ili pokrenuti opciju Plaćanja .

  3 U donjem delu Početne strane omogućen je pregled Kursne liste, Vaših šablona (opcija Brzo plaćanje ) kao i Pregled prometa po računu koji odaberete iz padajućeg menija.

  4 U gornjem desnom uglu početne strane možete izvršiti Podešavanja vaše aplikacije, praćenje svih vaših obaveza kroz Kalendar, komunicirati sa Bankom putem Poruka ili slanjem Zahteva kao i izvršiti Odjavu iz aplikacije.

 • 9

  6Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Računi

  Odabirom opcije Računi iz Glavnog menija otvoriće Vam se pregled svih tekućih računa u RSD koje imate kod Vo-jvođanskebanke i koji su uključeni u e-Banking. Odaberite jednu od ponuđenih opcija kako bi izvršili željenu akciju.

  1 Odaberite filter u desnom uglu svakog računa i izvršite jednu od ponuđenih akcija (novi platni nalog, interna transakcija, menjački posao ili eventualno promenite naziv Vašeg računa radi lakšeg prepoznavanja).

  2 Nakon što odaberete željeni račun, u donjem delu ekrana pojaviće vam se opcije Promet po računu , Osnovni podaci, Lista izvoda, Rezervisana sredstva kao i Pregled plaćanja na osnovu kojih možete da izvršite uvid u sve neophodne podatke u vezi vaših računa u RSD.

  3 Pored uvida u podatke, kod opcija Promet u periodu i Pregleda plaćanja, omogućen vam je i Filter koji će Vam pomoći da vrlo brzo pronađete željene podatke.

  4 U slučaju potrebe, prilikom pregleda Prometa po računu i Pregleda plaćanja , omogućen vam je i prikaz podataka i to na vrlo jednostavan način odabirom ove opcije.

 • 10

  7 Elektronsko bankarstvoUputstvo za korišćenje

  Plaćanja

  Odaberite opciju Plaćanja iz Glavnog menija i u padajućem meniju će Vam biti ponuđene vrste plaćanja Standardno (Interna i eksterna plaćanja u RSD, prenosi u stranim valutama kao i menjački poslovi), Direct Debit (Nalozidirektnog zaduženja), Trajni nalozi (eksterni 1 Trajni nalozi u RSD i interni Trajni nalozi u RSD istranim valutama).

  1 Odaberite jednu od ponuđenih opcija Plaćanja i iz par jednostavnih koraka izvršite plaćanja ili prenose- Standardno plaćanje, definišite fiksna plaćanja ili prenose u budućnosti - Trajni nalozi ili omogućite da se vaši računi sami plaćaju - Direct Debit.

 • 11

  7.1

  Odaberite opciju Standardno iz opcije Plaćanja otvoriće Vam se mogućnost da u vodoravnom meniju odabereteNalog za plaćanje, Internu transakciju ili Kupoprodaju deviza. Pored toga u svakom momentu ćete moći da pregle-date Vaše Naloge u pripremi i Odbijene naloge.

  1 Odaberite opciju Standardnog plaćanja i otvoriće Vam se Nalog za prenos sa poljima neophodnim za unos. Odaberite račun iz padajućeg menija sa koga želite da izvršite plaćanje unesite sve neophodne podatke i iz tri jednostavna koraka izvršite plaćanje (unos podataka, unos Lozinke i nakon toga unos SMS koda). Svako plaćanje uvek možete sačuvati kao Šablon odabirom opcije Snimi kao šablon za koji možete da dodate i sliku (u donjem desnom uglu Naloga za plaćanje). Plaćanja možete izvršiti i grupno na način da u opciji Nalozi u pripremi označite više naloga nakon čega će Vam biti omogućeno da ihPotpišete/ izvršite sa jednim SMS kodom.

  2 Odaberite opciju Interna transakcija i otvoriće Vam se forma u kojoj na jednostavan način možete da izvršite interne prenose u okviru svojih računa u RSD i stranim valutama. Odaberite račune iz padajućeg menija, unesite iznos i izvršite prenos unosom Vaše Lozinke i odabirom opcije Potpisivanje .

  3 Odaberite opciju Kupoprodaja deviza i otvoriće Vam se forma u kojoj na jednostavan način možete da izvršite Kupovinu ili Prodaju deviza. Odaberite račune iz padajućeg menija i unesite iznos i izvršite željeni menjački posao unosom Vaše Lozinke i odabirom opcije Potpisivanje.

  4 U svakom momentu će te moći da pregledate Vaše Naloge u pripremi i Odbijene naloge. Opciju Nalozi u pripremi koristite uvek za Potpisivanje jednog ili više naloga za plaćanje.

 • 12

  7.2Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Izvršavanje-potpisivanje naloga

  Svaki nalog za plaćanje koji je eksteran (nije u okviru računa klijenata) nakon unetih podataka i odabirom opcijeNastavi , prelazi u status Nalog u pripremi odakle se označava za Potpisivanje odnosno izvršavanje. Nalozi se izvršavaju iz 3 jednostavna koraka prikazana u nastavku:

  1 Označite nalog/e na način prikazan u desnom uglu i odaberite opciju Potpisivanje. Pre Potpisivanja (izvršavanja) uvek su Vam na raspolaganju opcije Detalji preko koje možete još jednom da pregledate detalje naloga kao i opcija Otkaži preko koje možete da otkažete unet nalog.

  2 Nakon što odaberete opciju Potpisivanje, otvoriće Vam se forma gde je neophodno da unesete Vašu Lozinku koju ste definisali prilikom aktiviranja. Nakon unosa Lozinke, neophodno je odabrati opciju Potpisivanje.

  3 Nakon što odaberete Potpisivanje, automatski će Vam biti poslat SMS kod na broj mobilnog telefona koji ste registrovali u Banci za e-banking. Unesite SMS kod i odaberite Potvrda SMS koda i Vaš nalog/zi će biti poslat/i na realizaciju. Zbog bezbednosti, SMS kod je vremenski ograničen tako da Vam je usled isteka uvek moguća opcija Zahtevajte novi SMS kod.

  Statuse naloga uvek možete pregledati u Prometu po računu kao i u delu Odbijeni nalozi (u slučaju da je realizacija naloga iz nekog razloga odbijena).

  Napomena: Interne transakcije i menjački poslovi (u okviru klijentovih računa) se izvršavaju bez koraka broj 3 (unos SMS koda) odnosno samo unosom Lozinke od strane klijenta.

 • 13

  7.3Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Direct debit - direktno zaduženje

  Opcija plaćanja Direct Debit (direktno zaduženje) omogućava Vam da se aktivirate izmenite ili ugasite nalog direktnog zaduženja. Nalog direktnog zaduženja omogućava Vam da se Vaši računi sami plaćaju sa računa koji odaberete sa mogućnošću da izaberete gornji limit do koga ste spremni da vam se vrši naplata sa računa. Nalozi se izvršavaju bez bilo kakve naknade za klijente. Odabirom opcije Direct Debit biće Vam omogućeno aktiviranje, pregled postojećih na-loga, pregled, izmena i gašenje Vaših naloga. Pored toga omogućen Vam je i uvid u Vašeizvršene i neizvršene naloge.

  1 Odaberite Opciju Kreiraj nalog izaberite Vrstu usluge iz ponuđene liste, odaberite Broj računa zatim Gornji limit (maksimalna visina iznosa računa za koji dajete saglasnost da se naplaćuje sa Vašeg računa) i na kraju Vaš pretplatnički broj sa vašeg pretplatničkog računa. Radi lakšeg snalaženja, kliknite na sliku računa i biće Vam prikazano gde se na Vašem računu nalazi Vaš pretplatnički broj.

  2 Nakon unosa svih podataka pritiskom na dugme Kreiraj nalog, aplikacija će zahtevati unos Vaše Lozinke i potvrdu SMS kodom nakon čega će nalog biti aktiviran.

 • 14

  7.4Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Trajni nalozi

  Odabirom ove opcije u glavnom meniju (označena brojem 1 na slici) možete raditi sa trajnim nalozima. Trajni nalozi su nalozi koji se izvršavaju na mesečnoj osnovi ili na dnevnoj osnovi. Interni trajni nalozi predstavljaju prenos sredstava izmedju Vaših računa. Eksterni trajni nalozi predstavljaju prenos sredstava na neki drugi račun u Vojvođanskoj banci ili nekoj drugoj banci. Opcija Vam omogućava aktiviranje, pregled kao i opoziv Trajnih naloga.

  Interni Trajni nalog - Ovom opcijom možete izvršiti prenos sredstava izmedju Vaših računa, na mesečnoj ili dnevnoj osnovi. Ukoliko odaberete mesečno izvršavanje, nalog će se automatski izvršavati na pr. svakog 1. u mesecu za period koji odaberete. Ukoliko odaberete dnevno izvršavanje nalog će se automatski izvršavati svakog dana za period koji izaberete. Odaberite Kreiraj Nalog, odaberite Interni trajni nalog, odaberite račune i iznos i nakon toga potpišite nalog sa Vašom Lozinkom i trajni nalog će biti aktiviran.

  Eksterni Trajni nalog - Ovom opcijom vršite plaćanje računa (na mesečnoj ili dnevnoj osnovi ) za struju, telefon, komu-nalije... ili vršite prenos sredstava na neki drugi račun u Vojvođanskoj banci ili nekoj drugoj banci. Ukoliko odaberete mesečno izvršavanje, nalog će se automatski izvršavati na pr. svakog 1. u mesecu za period koji odaberete. Ukoliko odaberete dnevno izvršavanje nalog će se automatski izvršavati svakog dana za period koji izaberete. Odaberite Krei-raj Nalog, odaberite Eksterni trajni nalog, odaberite račun i iznos i popunite sve ostale podatke u nalogu za plaćanje. Nakon unosa svih podataka, nalog potpišite sa Vašom Lozinkom i SMS kodom i trajni nalog će biti aktiviran.

 • 15

  8Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Kartice

  Odabirom opcije Kartice iz Glavnog menija otvoriće Vam se pregled svih platnih kartica (kreditnih i debitnih)koje imate kod Vojvođanske banke i koji su uključeni u e-Banking. Odaberite jednu od ponuđenih opcija kako bi izvršili željenu akciju.

  1 Odaberite filter u desnom uglu svakog računa i izvršite jednu od ponuđenih akcija (Blokirajte karticu, promenite PIN, postavite limite ili eventualno promenite naziv Vašeg kartice radi lakšeg prepoznavanja).

  2 Nakon što odaberete željeni račun, u donjem delu ekrana pojaviće vam se opcije Promet po kartici, Osnovni podaci, Lista izvoda i Rezervisana sredstva na osnovu kojih možete da izvršite uvid u sve neophodne podatke u vezi vaših platnih kartica.

  3 Pored uvida u podatke, kod opcija Promet u periodu i Pregleda plaćanja, omogućen vam je i Filter koji će Vam pomoći da vrlo brzo pronađete željene podatke.

  4 U svakom momentu možete pregledati sve rezervacije po odabranoj platnoj kartici odabirom opcije Rezervisana sredstva.

 • 16

  9Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Devizni računi/Štednja

  Odabirom opcije Štednja iz Glavnog menija otvoriće Vam se pregled svih štednih računa (štedni računi u RSD i stranim valutama i devizni tekući računi) koje imate kod Vojvođanske banke i koji su uključeni u e-Banking. Odaberite jednu od ponuđenih opcija kako bi izvršili željenu akciju.

  1 Odaberite filter u desnom uglu svakog računa i izvršite jednu od ponuđenih akcija u zavisnosti od vrste računa (novi platni nalog, interna transakcija, menjački posao ili eventualno promenite naziv Vašeg računa radi lakšeg prepoznavanja).

  2 Nakon što odaberete željeni račun, u donjem delu ekrana pojaviće vam se opcije Promet u periodu, Osnovni podaci, Lista izvoda, Rezervisana sredstva na osnovu kojih možete da izvršite uvid u sve neophodne podatke u vezi vaših štednih računa.

  3 Pored uvida u podatke, kod opcija Promet u periodu, omogućen vam je i Filter koji će Vam pomoći da vrlo brzo pronađete željene podatke.

  4 U slučaju potrebe, prilikom pregleda Prometa u periodu omogućen vam je i Grafički prikaz podataka i to na vrlo jednostavan način odabirom ove opcije.

 • 17

  10

  Odabirom opcije Krediti iz Glavnog menija otvoriće Vam se pregled svih kredita koje imate kod Vojvođanske banke i koji su uključeni u e-Banking. Odaberite jednu od ponuđenih opcija kako bi izvršili željenu akciju.

  1 Odaberite filter u desnom uglu svakog računa i eventualno promenite naziv Vašeg računa radi lakšeg prepoznavanja).

  2 Nakon što odaberete željeni račun, u donjem delu ekrana pojaviće vam se opcije Promet po kreditu, Osnovni podaci i Otplatni plan na osnovu kojih možete da izvršite uvid u sve neophodne podatke u vezi vaših kreditnih računa.

  3 Pored uvida u podatke, kod opcija Promet po kreditu omogućen vam je iFilter koji će Vam pomoći da vrlo brzo pronađete željene podatke..

  Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Krediti

 • 18

  11Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Servis

  Opcija Moji servisi omogućava Vam da proverite status Vaših servisa i da uključite, izmenite ili ugasite SMS servis ilim-Banking servis.

  1 Za aktivaciju m-Banking servisa potrebno je uneti broj mobilnog telefona, odabrati opciju Aktiviraj servis, nakon čega će vam stići Aktivacioni kod na Vaš broj mobilnog telefona. U slučaju da ste zaključali PIN za logovanje u m-Banking, odaberite opciju Generiši novi aktivacioni kod (opcija će vam biti dostupna u slučaju da imate aktiviran servis), nakon čega će vam na broj mobilnog telefona koji ste registrovali stići novi podaci za aktivaciju.

  2 SMS servis takođe možete da aktivirate klikom na Aktiviraj servis i popunjavanjem svih potrebnih podataka, uključujući i izbor računa i kartica za koje želite primati SMS poruke. Svaki od servisa možete da ugasite u bilo kom trenutku odabirom željenog računa, gašenjem kockice ispred broja računa i klikom na dugme Sačuvaj izmene . SMS servis možete otkazati za SVE račune klikom na dugme Otkažite servis..

 • 19

  12Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Poruke

  Opcija Poruke vam omogućava da komunicirate sa Vojvođanskom bankom kroz Poruke.

  1 U primljenim porukama pronađite poruke koje ste primili od Vojvođanske banke. Za svaku nepročitanu poruku pojaviće Vam se broj na samom sandučetu u vidu podsetnika.

  2 Odaberite opciju Pošalji novu poruku, unesite tekst i klikom na dugme Pošalji poruku pošaljite poruku Vojvođanskoj banci.

 • 20

  13Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Podešavanja

  Odaberite opciju Podešavanja i određene podatke i izgled prilagodite Vašim željama. Pored navedenog, opcija Podešavanja omogućava Vam i da promenite limit za transakcije kroz e-banking servise (e-Banking i m-Banking).

  Odaberite jednu od navedenih opcija i prilagodite izgled aplikacije i podatke vašim željama. Sve opcije su vrlo jednostavne i izvršavaju se na način da kada izmenite izgled ili podatke odaberete opciju Sačuvaj ili Potvrdi

  Iz par jednostavnih koraka promenite limit Vaše potrošnje kroz e-banking servise (e-Banking i m-Banking). Standardi limiti u aplikaciji iznose 3.000 EUR dnevno i 5.000 EUR mesečno (po srednjem kursu NBS) i iznose zbir potrošnje kroz oba servisa (ukoliko postoje). Limiti se odnose na eksterne transakcije klijenata u toku kalendarskog meseca. Limiti se putem e-Bankinga mogu promeniti na maksimalno 1.700.000 RSD dnevno/ mesečno i to nakon potpisivanja odgovarajuće Izjave o promeni limita u filijali Vojvođanske banke. U slučaju potrebe za većim limitima, obratite se filijali Vojvođanske banke.

 • 21

  14Elektronsko bankarstvo

  Uputstvo za korišćenje

  Digitalna karticav

  Nova na tržištu „Digitalna kartica“ omogućiće Vam da u roku od par minuta kreirate svoju digitalnu karticu za transakcije na internetu, koja je spremna odmah za korišćenje. Kartica će uvek biti uz Vas i svi podaci potrebni za internet plaćanja će Vam biti dostupni.

  1 Da bi kreirali svoju digitalnu karticu potrebno je prihvatiti opšte uslove banke i odabrati dugme Podnesite

  2 U sledećem koraku je potrebno potvrditi zahtev za digitalnu karticu klikom na dugme Da nakon čega Vaša internet kupovina može da počne

 • 0800 23 23 22+381 21 421 077