1
ELEKTROKEMIJSKA DETEKCIJA ANTIOKSIDANSA NA ELEKTRODI OD GRAFITNE PASTE S NANOČESTICAMA TITAN DIOKSIDA Ema Antonia Gospić, Sanja Martinez Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, p.p.177, HR10000 Zagreb, Croatia Sa povećanjem eksperimentalnih, kliničkih i epidemioloških podataka koji pokazuju pozitivne efekte antioksidanasa, njihova važnost i uloga poprimaju novu pozornost i znanstvenici sa velikim zanimanjem pokušavaju razviti metodu za određivanje antioksidativne aktivnosti koja bi bila jednostavna, brza i ekonomski povoljna. Ciklička voltametrija ispunjava te uvjete, a elektroda od grafitne paste nameće se kao zanimljiv odabir radne elektrode zbog niskog omskog otpora i mogućnosti modifikacije što je kroz povijest često korišteno za razvoj visoko osjetljivih senzora za istraživanje i određivanje i organskih i anorganskih spojeva. U ovom istraživanju, elektroda od grafitne paste modificirana je sa 15% nanočestica TiO 2 u svrhu poboljšanja osjetljivosti i selektivnosti prilikom detekcije antioksidansa. Odziv modificirane elektrode ispitan je cikličkom voltametrijom u otopinama šest antioksidansa: askorbinske, mokraćne, galne, kumarinske, kavene i klorogenske kiseline. Ispitivanja su provedena u troelektrodnom sustavu sa radnom elektrodom od grafitne paste, zasićenom kalomel elektrodom kao referentnom i grafitnim štapićem kao protuelektrodom, na sobnom osvjetljenju i pod UV lampom – zbog fotokatalitičkog efekta TiO 2 , a dobiveni rezultati uspoređeni su sa odzivom elektrode od čiste grafitne paste. Askorbinska Galna Mokraćna pkumarinska Kavena Klorogenska Ciklički voltamogrami ispitivanih kiselina na elektrodi od čiste grafitne paste pri različitim brzinama promjene potencijala Ciklički voltamogrami snimani su u simuliranoj fiziološkoj otopini odnosno u otopini fosfatnog pufera, pH=7,4, kao i u otopinama antioksidansa u puferu, koncentracije c=200 μM. Voltamogrami snimljeni u čistoj otopini fosfatnog pufera korišteni su kao pozadinski signal Snimano je u području potencijala od 100 do 800 mV i to na brzinama promjene potencijala od 50 do 500 mV/s. Uzorci antioksidanasa pripremani su neposredno prije mjerenja, zbog njihove nestabilnosti. Ciklički voltamogrami ispitivanih kiselina snimljenih na brzini promjene potencijala 400 mV/s na elektrodi od čiste grafitne paste, elektrodi modificiranoj s 15% nanočestica TiO 2 na sobnom osvjetljenju te pod UV lampom Otopina Elektroda I. vrh II. vrh III. vrh E A / mV i A / mA E K / mV I K / mA E A / mV i A / mA E K / mV I K / mA E A / mV i A / mA FERO/FERI CPE - - - - - - - - - - CPE+TiO 2 - - - - 410 15.43 164 -18.75 - - CPE+Ti O 2 +UV - - - - 440 27.57 128 -30.53 - - GALNA KISELINA CPE - - - - - - - - 659 14.59 CPE+TiO 2 -31 3.29 - - 218 15.99 - - 608 18.19 CPE+Ti O 2 +UV -22 3.33 - - 212 19.77 - - 569 21.31 MOKRAĆNA KISELINA CPE - - - - 380 9.05 - - - - CPE+TiO 2 - - - - 293 23.08 233 -1.96 - - CPE+Ti O 2 +UV - - - - 299 38.14 239 -2.80 - - ASKORBINSKA KISELINA CPE - - - - - - - - 749 6.82 CPE+TiO 2 - - - - - - - - 446 8.06 CPE+Ti O 2 +UV - - - - - - - - 422 9.35 KUMARINSKA KISELINA CPE 281 0.26 122 -0.39 539 1.84 - - - - CPE+TiO 2 212 0.87 113 -1.38 515 2.58 - - - - CPE+Ti O 2 +UV 224 4.81 74 -5.45 521 9.99 - - - - KAVENA KISELINA CPE 185 13.90 95 -11.20 185 13.90 - - - - CPE+TiO 2 236 12.18 68 -10.22 236 12.18 - - - - CPE+Ti O 2 +UV 236 17.66 14 -14.73 236 17.66 - - - - KLOROGENSKA KISELINA CPE 212 3.40 119 -2.51 362 5.42 -7 -4.37 - - CPE+TiO 2 197 5.31 155 -4.60 305 7.25 32 -6.90 - - CPE+Ti O 2 +UV 188 22.03 158 -14.09 - - - - - - Otopina Naboj ispod anodnog vrha / μC CPE CPE + 15 % TiO 2 CPE + 15 % TiO 2 +UV FERO/FERI 5.38 15.61 26.41 GALNA KISELINA 12.92 26.67 34.38 MOKRAĆNA KISELINA 8.21 9.32 14.98 ASKORBINSKA KISELINA 5.83 10.26 15.36 KUMARINSKA KISELINA 3.01 2.47 14.37 KAVENA KISELINA 10.91 16.17 26.02 KLOROGENSKA KISELINA 5.59 9.38 20.62 Rezultati pokazuju da su signali na modificiranoj elektrodi, a posebice pod UV osvjetljenjem, oštriji i veći, što omogućuje lakšu detekciju, te pomaknuti prema negativnijim vrijednostima potencijala. Naime, dodatak TiO 2 poboljšava prijelaz elektrona što se očituje povećanjem struje, a energija vodljive vrpce (CB) grafita je niža od energije vodljive vrpce TiO 2 , odnosno potencijal TiO 2 je negativniji u odnosu na grafit pa su i signali na modificiranoj elektrodi pomaknuti prema nižim potencijalima, što znači da je oksidacija olakšana. Integriranjem površine ispod krivulja dobiven je izmijenjeni naboj koji je, u fero/feri sustavu gotovo 3 puta veći na modificiranoj elektrodi u odnosu na elektrodu od grafitne paste, što znači da dodatak nanočestica, osim što poboljšava prijelaz naboja, povećava i aktivnu površinu. Cilj ovog istraživanja je uporaba nanočestica titan dioksida za modifikaciju elektrode od grafitne paste u svrhu detekcije antioksidanasa. Dobiveni rezultati uspoređeni su sa odzivom elektrode od čiste grafitne paste. Dodatkom nanočestica TiO 2 , već na sobnom osvjetljenju, a posebice pod UV lampom, kod većine mjerenja: povećavaju se struje anodnih i katodnih strujnih vrhova, potencijali maksimuma anodnih vrhova pomiču se na niže vrijednosti, a katodnih vrhova na više vrijednosti, naboj ispod strujnih vrhova raste, a kod nekih spojeva dolazi do pojave novih strujnih vrhova pri nižim potencijalima. Utjecaj nanočestica može se objasniti poluvodičkom strukturom nanočestica titanovog dioksida koje pokazuju izraziti fotoktalitički efekt.

ELEKTROKEMIJSKA DETEKCIJA ANTIOKSIDANSA NA …korozija.fkit.hr/posteri/Poster CV.pdf · 2016. 11. 2. · ELEKTROKEMIJSKA DETEKCIJA ANTIOKSIDANSA NA ELEKTRODI OD GRAFITNE PASTE S NANOČESTICAMA

 • Upload
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • ELEKTROKEMIJSKA DETEKCIJA ANTIOKSIDANSA NAELEKTRODI OD GRAFITNE PASTE S NANOČESTICAMA TITAN

  DIOKSIDAEma Antonia Gospić, Sanja Martinez

  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, p.p.177, HR‐10000 Zagreb, Croatia

  Sa povećanjem eksperimentalnih, kliničkih i epidemioloških podataka koji pokazuju pozitivne efekteantioksidanasa, njihova važnost i uloga poprimaju novu pozornost i znanstvenici sa velikimzanimanjem pokušavaju razviti metodu za određivanje antioksidativne aktivnosti koja bi bilajednostavna, brza i ekonomski povoljna. Ciklička voltametrija ispunjava te uvjete, a elektroda odgrafitne paste nameće se kao zanimljiv odabir radne elektrode zbog niskog omskog otpora imogućnosti modifikacije što je kroz povijest često korišteno za razvoj visoko osjetljivih senzora zaistraživanje i određivanje i organskih i anorganskih spojeva.U ovom istraživanju, elektroda od grafitne paste modificirana je sa 15% nanočestica TiO2 u svrhupoboljšanja osjetljivosti i selektivnosti prilikom detekcije antioksidansa. Odziv modificiraneelektrode ispitan je cikličkom voltametrijom u otopinama šest antioksidansa: askorbinske,mokraćne, galne, kumarinske, kavene i klorogenske kiseline.

  Ispitivanja su provedena u troelektrodnom sustavu sa radnomelektrodom od grafitne paste, zasićenom kalomel elektrodomkao referentnom i grafitnim štapićem kao protuelektrodom, nasobnom osvjetljenju i pod UV lampom – zbog fotokatalitičkogefekta TiO2, a dobiveni rezultati uspoređeni su sa odzivomelektrode od čiste grafitne paste.Askorbinska Galna Mokraćna p‐kumarinska Kavena Klorogenska

  Ciklički voltamogrami ispitivanih kiselina na elektrodi od čiste grafitne paste pri različitim brzinama promjene potencijala

  Ciklički voltamogrami snimani su u simuliranoj fiziološkoj otopiniodnosno u otopini fosfatnog pufera, pH=7,4, kao i u otopinamaantioksidansa u puferu, koncentracije c=200 µM. Voltamogrami snimljeniu čistoj otopini fosfatnog pufera korišteni su kao pozadinski signalSnimano je u području potencijala od ‐100 do 800 mV i to na brzinamapromjene potencijala od 50 do 500 mV/s. Uzorci antioksidanasapripremani su neposredno prije mjerenja, zbog njihove nestabilnosti.

  Ciklički voltamogrami ispitivanih kiselina  snimljenih na brzini promjene potencijala 400 mV/s na elektrodi od čiste grafitne paste, elektrodi modificiranoj s 15% nanočestica TiO2 na sobnom osvjetljenju te pod UV lampom

  Otopina ElektrodaI. vrh II. vrh III. vrh

  EA/ mV

  iA/ mA

  EK/ mV

  IK/ mA

  EA/ mV

  iA/ mA

  EK/ mV

  IK/ mA

  EA/ mV

  iA/ mA

  FERO/FERICPE - - - - - - - - - -

  CPE+TiO2 - - - - 410 15.43 164 -18.75 - -

  CPE+Ti O2+UV - - - - 440 27.57 128 -30.53 - -

  GALNA KISELINA

  CPE - - - - - - - - 659 14.59

  CPE+TiO2 -31 3.29 - - 218 15.99 - - 608 18.19

  CPE+Ti O2+UV -22 3.33 - - 212 19.77 - - 569 21.31

  MOKRAĆNA KISELINA

  CPE - - - - 380 9.05 - - - -

  CPE+TiO2 - - - - 293 23.08 233 -1.96 - -

  CPE+Ti O2+UV - - - - 299 38.14 239 -2.80 - -

  ASKORBINSKA KISELINA

  CPE - - - - - - - - 749 6.82

  CPE+TiO2 - - - - - - - - 446 8.06

  CPE+Ti O2+UV - - - - - - - - 422 9.35

  KUMARINSKA KISELINA

  CPE 281 0.26 122 -0.39 539 1.84 - - - -

  CPE+TiO2 212 0.87 113 -1.38 515 2.58 - - - -

  CPE+Ti O2+UV 224 4.81 74 -5.45 521 9.99 - - - -

  KAVENA KISELINA

  CPE 185 13.90 95 -11.20 185 13.90 - - - -

  CPE+TiO2 236 12.18 68 -10.22 236 12.18 - - - -

  CPE+Ti O2+UV 236 17.66 14 -14.73 236 17.66 - - - -

  KLOROGENSKA KISELINA

  CPE 212 3.40 119 -2.51 362 5.42 -7 -4.37 - -

  CPE+TiO2 197 5.31 155 -4.60 305 7.25 32 -6.90 - -

  CPE+Ti O2+UV 188 22.03 158 -14.09 - - - - - -

  OtopinaNaboj ispod anodnog vrha / µC

  CPECPE +

  15 % TiO2

  CPE + 15 % TiO2 +UV

  FERO/FERI 5.38 15.61 26.41

  GALNA KISELINA 12.92 26.67 34.38

  MOKRAĆNA KISELINA 8.21 9.32 14.98

  ASKORBINSKA KISELINA5.83 10.26 15.36

  KUMARINSKA KISELINA3.01 2.47 14.37

  KAVENA KISELINA 10.91 16.17 26.02

  KLOROGENSKA KISELINA5.59 9.38 20.62

  Rezultati pokazuju da su signali na modificiranoj elektrodi, a posebice pod UV osvjetljenjem, oštriji i veći, štoomogućuje lakšu detekciju, te pomaknuti prema negativnijim vrijednostima potencijala. Naime, dodatak TiO2poboljšava prijelaz elektrona što se očituje povećanjem struje, a energija vodljive vrpce (CB) grafita je niža odenergije vodljive vrpce TiO2, odnosno potencijal TiO2 je negativniji u odnosu na grafit pa su i signali namodificiranoj elektrodi pomaknuti prema nižim potencijalima, što znači da je oksidacija olakšana.

  Integriranjem površine ispod krivuljadobiven je izmijenjeni naboj koji je,u fero/feri sustavu gotovo 3 putaveći na modificiranoj elektrodi uodnosu na elektrodu od grafitnepaste, što znači da dodataknanočestica, osim što poboljšavaprijelaz naboja, povećava i aktivnupovršinu.

  Cilj ovog istraživanja je uporaba nanočestica titan dioksida za modifikaciju elektrode od grafitne pasteu svrhu detekcije antioksidanasa. Dobiveni rezultati uspoređeni su sa odzivom elektrode od čistegrafitne paste. Dodatkom nanočestica TiO2, već na sobnom osvjetljenju, a posebice pod UV lampom,kod većine mjerenja: povećavaju se struje anodnih i katodnih strujnih vrhova, potencijali maksimumaanodnih vrhova pomiču se na niže vrijednosti, a katodnih vrhova na više vrijednosti, naboj ispodstrujnih vrhova raste, a kod nekih spojeva dolazi do pojave novih strujnih vrhova pri nižimpotencijalima. Utjecaj nanočestica može se objasniti poluvodičkom strukturom nanočestica titanovogdioksida koje pokazuju izraziti fotoktalitički efekt.