of 26 /26
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI

elektrik makinaları laboratuvarı

Embed Size (px)

Text of elektrik makinaları laboratuvarı

 • STANBUL NVERSTES MHENDSLK FAKLTES

  ELEKTRK-ELEKTRONK MH. BLM

  ELEKTRK MAKNALARI LABORATUVARI

 • DENEY 1

  BR FAZLI TRANSFORMATR DENEYLER

 • DENEY 1

  BR FAZLI TRANSFORMATR DENEYLER

  I GR

  Ak devre testinde transformatrn bir sargs anma gerilimi ve frekansnda

  beslenirken dier sargs ak devre edilir. Yksz durumdaki akm ve giri gc llr.

  Yksz durumdaki akm, tam yk akmnn kk bir oran olduundan transformatrn

  beslenen tarafndaki bakr kayplar ihmal edilebilecek kadar dktr. Bu durumda giri

  gc, bakr kayplar akmn karesiyle doru orantl olduundan, transformatrn anma

  gerilimindeki demir kayplarn temsil eder. Ak devre testinde transformatrn her iki taraf

  da beslenebilmekle birlikte, datm sistemlerinde kullanlan byk gl transformatrler sz

  konusu olduunda, lme aletlerinin balantlar ve alma aralklar iin uygulandndan

  dolay dk gerilim tarafnn beslenmesi tercih edilir.

  Ksa devre testinde, sarglardan biri ksa devre edilirken dier sarg anma geriliminin

  genellikle %5i veya %10u oranndaki bir gerilimle beslenir. Bu durumda devreden tam yk

  akm akar. Demir kayplar uygulanan gerilimin karesiyle doru orantl olduundan bu testte

  kktr ve bu durumda giri gc o ykteki bakr kayplarn gsterir. lme aletlerinin

  balantlar ve alma aralklar iin uygulandndan ksa devre testinde genellikle yksek

  gerilim tarafnn beslenmesi tercih edilir.

  Bu testlerin avantaj, sonularnn; byk transformatrde tam yk altnda yaplan

  testlerin maliyetlerine ve zorluklarna katlanmak zorunda kalmadan transformatrn

  verimliliini, yaklak edeer devresinin ve reglasyonunun hesaplanmasn mmkn

  klmasdr.

  II - DENEYN YAPILII

  Deneyde Kullanlacak Aletler ve Yaplacak lemler

  NE9044 Transformatr Eitim Seti

  Analog Vatmetre

  Digital Multimetre

  lgili Balant Elemanlar

  Test 1 : Dk gerilim tarafndan beslenen ak devre testi:

  ekil 1.1de gsterildii gibi deney dzeneini kurunuz ve gerekli balantlar yapnz.

 • ekil 1.1 : Ak devre testi balant emas

  Oto transformatr ile gerilimi %10luk oranlarla anma gerilimi olan 120Va kadar

  arttrnz, her bir gerilim deerine kar den akm ve g deerlerini Tablo 1.1de not ediniz.

  Anma geriliminin %10u zerinde de bir lm alnz.

  Tablo 1.1

  Giri Gerilimi

  (V)

  Hat Akm, I0

  (mA)

  (A)

  Mknatslanm

  a Akm, Im

  (mA)

  Demir Akm,

  Ip

  (mA)

  G, P

  (W)

  G Faktr,

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  110

  120

  130

 • Test 2 : Yksek gerilim tarafndan beslenen ksa devre testi.

  ekil 1.2de gsterildii gibi deney dzeneini kurunuz ve gerekli balantlar yapnz.

  Ototransformatr ile akm %10luk oranlarla anma akm olan 4.2 Ae kadar

  arttrnz, her akm deerine kar den gerilim ve g deerlerini Tablo 1.2de not ediniz.

  Anma akmnn %10u zerinde de bir lm alnz.

  ekil 1.2 Ksa devre testi balant emas

  Tablo 1.2

  Akm, (A) 0.41 0.82 1.21 1.6 2.04 2.42 2.82 3.22 3.62 4.01 4.43 4.6

  Gerilim,(V)

  G, (W)

  III- SONUCLARIN NCELENMES

  Ak devre testinde her bir lm iin g faktrn, p, (p = P/(VI0)), hesaplaynz.

  Akm bileenlerini elde ediniz. Akmn g bileeni Ip = I0Cos0 ve mknatslanma akm

  Im = I0Sin0 dir. V-P, V-I0, V-Ip, ve V-Im grafiklerini iziniz, sonular yorumlaynz. Bu

  grafiklerden transformatrn edeer nt direnci R0 ve edeer nt reaktans X0y elde

  ediniz.

  Ksa devre testi iin I-V ve I2-P grafiklerini iziniz, sonular yorumlaynz. Bu

  grafiklerden transformatrn edeer empedansn, edeer direncini ve edeer reaktansn

  elde ediniz.

  Ak devre ve ksa devre testlerinden elde ettiiniz deerlerle transformatrn yaklak

  edeer devresini alak gerilim tarafndan grld gibi iziniz. Yksek gerilim tarafndan

  elde edilen deerler evirme orannn karesine blnerek alak gerilim tarafna geirilebilir.

 • ekil 1.3 Transformatrn yaklak edeer devresi

  Yaklak edeer devresine gre transformatrn reglasyonu aadaki gibi tanmlanabilir:

  % reglasyon = 100*(V1-V2)/V1

  ve yaklak olarak aadaki gibi ifade edilebilir:

  % reglasyon = 100x((IR/V)Cos (IX/V)Sin) +( 100x2/2)((IX/V) Cos (IR/V)Sin)2

  Burada,

  I : Tam ykteki anma akm

  V : Sistemin anma gerilimi

  x : Transformatrn yklenme oran

  (IR/V) ve (IX/V) terimleri transformatrn birim direncini ve birim reaktansn temsil

  etmektedir.

  G faktrn 1, V2 = V1 =240V alarak Tablo 1.2de belirtilen ykleme koullar iin

  % reglasyonu hesaplaynz ve grafiini izerek sonular yorumlaynz.

  Verim Hesab :

  Bir sistemin verimi sistemden ekilen gcn sisteme gnderilen gce oranna eittir.

  Verim direkt veya endirekt olarak hesaplanabilir. Verimin direkt olarak hesapland

  yntemde sekonder gcn primer gce oran alnr ( = P2/P1). Endirekt yntemde ise verim

  bota alma ve ksa devre deneylerinden belirlenen demir ve bakr kayplar yardmyla

  hesaplanr .

  = P2/(P2 + PCU + PFE )

  = (1-kayp g/giri gc)*100 = (1-(PFE + x2*PCU)/(x*S*Cos0+PFE+ x2*PCU))*100

  Burada,

  S : VA cinsinden transformatrn gc, (1 kVA)

  Cos0 : Ykn g faktr

  PFE : Anma gerilimindeki demir kayplar

 • PCU : Anma akmndaki bakr kayplar

  x : Transformatrn yklenme oran

  olmaktadr.

  G faktrn 1 alarak ve nceki testlerde hesaplanlan bakr ve demir kayplarn

  kullanarak Tablo 1.2de belirtilen ykleme koullarnn her biri iin verimi hesaplaynz

  Aldnz deerlerle U2 I2, %U I2, % - P2 ve I P2 grafiklerini iziniz, sonular

  yorumlaynz.

  Transformatrn hesapladnz ve izdiiniz % reglasyon ve % grafikleri ile

  deneysel olarak elde ettiiniz verilerle izdiiniz % reglasyon ve % grafiklerini

  karlatrnz ve yorumlaynz. Direkt ve endirekt olarak hesapladnz verim deerlerini

  karlatrnz.

  IV- SORULAR

  1. Bota alma ve ksa devre deneylerini ksaca anlatnz. l aletlerinin

  balanmasnda nelere dikkat edilmelidir?

  2. Birincil tarafa indirgenmi fazr diyagramn iziniz.

  3. Herhangi bir ykleme orannda transformatrn verim ifadesini kartnz ve verimin

  nelere bal olduunu aklaynz. Verim neden nemlidir.

  4. Besleme frekansnn deiimi demir ve bakr kayplarnn nasl etkileyecektir?

  Aklaynz.

  5. Transformatr i) 0.8 endktif g faktrnde ii) 0.6 kapasitif g faktrnde nominal

  geriliminde altnda verimi hesaplayn

  6. Ksa devre deneyinde hesaplanan ile doru akmla llen sarg direnleri arasnda

  fark var mdr? Neden?

  7. Bota alma primerdeki vatmetrede okunan g hangi kayplar kapsar.

  8. 220V ve 60Hz iin hesap edilmi bir transformatr 220V ve 50Hzlik bir ebekeye

  balanrsa, transformatrn mknatslanma akm, endksiyonu, endklenen

  gerilimleri ve kayplarnda ne gibi deiiklikler olur?

 • DENEY 2

  ASENKRON MOTORA YOL VERME YNTEMLER

 • I GR

  Fazl Alternatif Akm Makinalar :

  Asenkron motor bir alternatif akm makinasdr. lk defa Nikola Tesla tarafndan patenti

  alnmtr. Motorun imalat ise Westinghouse firmas tarafndan Nikola Tesla ynetiminde

  gerekletirilmitir.

  Sanayide kullanlan motorlarn, ayn gteki baka bir tr motora gre, en salam, en

  ucuzu ve bu yzden en ok kullanlandr. ok fazl a.c. makinalar yaplar gerei dier

  tipteki makinalardan daha verimli olmalarnn yannda daha dk g/arlk oranna

  sahiptirler. Genellikle, doru akm makinalarna gre daha kolay imal edilirler, dayankl ve

  gvenilirdirler. En nemli snrlamalar, normal ebeke frekansna balandklarnda dakikada

  ancak 3000 devirle veya daha dk bir devirle dnmeleridir. Mevcut gerek hzlar, hz

  kutup saysna bal olduundan, dakikada 3000, 1500, 750, 600 gibi devir saylar snrldr.

  Hzdaki bu snrlama bir lde deiken frekansl src dzenekleriyle almaktadr.

  Fazl Asenkron Endksiyon Motor :

  Kullanmda bulunan elektrik motorlarnn %90 sincap kafesli asenkron endksiyon

  motordur.

  Sincap kafesli asenkron motorun alma ilkesi stator sarglar tarafndan retilen dner

  manyetik alana dayanmaktadr. Senkron hzla dnen manyetik alan, iki taraftan da ksa devre

  edilmi rotor ubuklarnda zt bir elektro-motor kuvvet endkler ve akan akmlar ikinci bir

  manyetik alan sistemi oluturur. Stator sarglarnn ve rotor ubuklarnn meydana getirdii

  manyetik alanlarn etkileiminden; rotoru, dner manyetik alanla ayn ynde fakat daha dk

  bir hzla dndren bir moment doar. Rotorun hz motora bal olan yk arttka der.

  Bir endksiyon motorun anma hz stator sarglarnn tasarm ve besleme kaynann

  frekans ile belirlenir. Faz bana P ift kutupla sarlm ve f Hertzlik bir kaynakla beslenen

  bir makinann anma hz

  ns = (60*f )/P rpm

  Denklemiyle ifade edilebilir. ns motorun Senkron Hzdr. Mekanik kayplardan dolay motor

  senkron hza ulaamaz. Senkron hzla rotorun yk altndaki gerek hz arasndaki farka

  Kayma Hz veye yalnzca Kayma denir. Kayma, s, senkron hzn bir oran olarak da ifade

  edilebilir.

  s = (ns - nr)/ns

 • Asenkron Motora Yolverme Yntemleri:

  Bir asenkron motor dururken n=0 ve s=1dir. Bu halde stator sarglarna tam gerilim

  uygulandnda motor bal olduu ebekeden nominal akmnn (5-6) kat daha byk akm

  eker. Byk gl motorlarda ve bunlarn ekebilecei zayf ebekelerde bu akm ebekede

  gerilimin azalmasna sebep olmaktadr. Motor says arttka sistemde ar gerilim dmleri

  meydana gelir. Dolaysyla motorun yol alma akmn snrlamak gerekir.

  altralacak i makinasnn zelliklerine gre yolalma koullar: hafif (Mo=0,1-

  0,4)Mnom ; normal (Mo=0,4-0,75)Mnom ; ar (Mo=0,75-1,0)Mnom olabilir.

  Pratikte kullanlan yolverme yntemlerinden bazlar yle snrlanabilir:

  1. Dorudan yolverme

  2. Ototransormatrle yolverme

  3. Statora transformatr ve ya diren balayarak yolverme

  4. Rotora diren balayarak yolverme

  5. Yldz-gen yolverme

  Yldz gen Balant ile Yolverme:

  Stator sarglar nce yldz balanr. Bu durumda faz gerilimi ve faz akm 3 te birine der.

  Sonra stator sarglar gen balanr. Motor yldz balyken hat akm gen balantya gre

  kat kktr:

  Yldz bal motor yol alr ve devir says nominal deerine yaklatnda stator

  sarglar gen balanrsa faz sarglarna nominal gerilim uygulanm olur. Sarg balant

  dnm srasnda oluabilecek akm atlamas tehlikeli deildir.

  Yldz-gen dnmyle yol verme ynteminin nemli bir dezavantaj vardr: Hat

  gerilimi 3 te birine dtnden dolay, yol alma momenti 1/3 orannda azalr, (My.a

  21U ). Bundan dolay bu yntem, yk momenti byk olan ksa devre rotorlu asenkron

  motorlarn yol almasnda kullanlamaz.

 • II- DENEYN YAPILII

  Deneyde Kullanlacak Aletler ve Yaplacak lemler

  FH2 MKIV Deney Seti

  FH90 Sincap Kafesli Endksiyon Motor

  V3 A.C. Voltmetre, 250 V kademesinde

  A3 A.C. Ampermetre,2A kademesinde

  W1 A.C. Vatmetre,500 W kademesinde

  Dijital ampermetre

  Test 1 : Sincap kafesli asenkron bir motorun sarglar gen balant yaplarak

  altrlmas

  Deney dzeneini ekil 2.1den takip ederek sarg ularn gen balant olacak

  ekilde ayarlaynz. fazdan beseleyiniz. Bir sarg zerindeki akm grecek ekilde

  ampermetre balantsn yapnz. Sistemi bota altrarak kaynaktan ektii akm not ediniz.

  ekil 2.1 Deney seti balant ular

  Daha sonra ekil 2.2.deki devreyi kurunuz. Yk balantsn yaptktan sonra motoru

  altrnz. Motor yaklak olarak durana kadar momenti arttrnz. Durduu anda her

 • sargdaki gerilim, kalk akm ve g deerini ayrca gstergeden okuduunuz kalk

  momentini kaydediniz.

  ekil 2.2 Deney dzeni

  Test 2 : Sincap kafesli asenkron bir motorun sarglar yldz balant yaplarak

  altrlmas

  Deney dzeneini ekil 2.1den takip ederek sarg ularn yldz balant olacak

  ekilde ayarlaynz. fazdan beseleyiniz. Bir sarg zerindeki akm grecek ekilde

  ampermetre balantsn yapnz. Sistemi bota altrarak kaynaktan ektii akm not ediniz.

  3 fazl ampermetreyi sarglara balaynz. Yk balantsn yaptktan sonra motoru

  altrnz. Motor yaklak olarak durana kadar momenti arttrnz. Durduu anda her

  sargdaki kalk akm ve gstergeden okuduunuz kalk momentini kaydediniz.

  III- SONUCLARIN NCELENMES

  Her iki testte elde ettiiniz sonular, yldz gen balant dnmndeki akm ve gerilim

  ifadelerini ekil 2.3deki edeer sarg balant ekillerine gre kartarak karlatrnz.

 • B

  Y

  R

  Uf

  If

  Ih

  Z

  Z

  Z

  B

  Y

  R

  Z Z

  ZUf

  If

  Ih

  ekil 2.3 Sarg edeer emalar

 • DENEY 3

  DORU AKIM MOTOR

  KARAKTERSTKLERNN ELDE

  EDLMES

 • I-GR

  Bu blmdeki deneylerde, nt ve seri uyarmal doru akm motorunun hz kontrol

  karakteristikleri ve yk karakteristikleri incelenecektir.

  II- DENEYN YAPILII

  nt Motor Deneyleri

  Deneyler sresince kullanlacak devre emas, ekil 1de elektriksel ve ekil 2de montaj

  plan olarak verilmitir.

  ekil 1. nt motor deney emas

  Motora Yol Verme :

  ekil 1deki devre, ekil 2deki montaj plan kullanlarak NE 7010 deney seti zerinde

  kurulur. Field Regulator potansiyometresi %50 konumuna getirilir. Setin ana g anahtar

  kaldrlarak enerji verilir ve Supply Reset butonuna baslarak dahili besleme kaynaklar

  altrlr. 0-220 V DC kayna anahtar 1 konumuna getirilir ve potansiyometre ile 200Va

  ayarlanr. Bu ilemden sonra DC Starter yayl potansiyometresini yavaa ve srekli olarak

  saat ynnde evirerek motora yol veriniz. Bu potansiyometre son konumuna gelince

  kilitlenecektir. Makinann snmas ve okunacak deerlerin yerlemesi iin en az 5 dakika

  bekleyiniz.

  Test 1: Hz Kontrol

  a) Uyarma Akmn Deitirerek: Motor sndktan sonra endvi u gerilimini, DC kaynak potansiyometresini kullanarak U = 220V deerine getiriniz ve deney boyunca bu deerde

  sabit tutunuz. Uyarma akmn Im=0.35A deerinden balatmak zere, her 0.05 Alik art

  iin devir saysn okuyup kaydediniz (Artlar tek ynde). Bylece uyarma akm ile devir

 • says arasndaki deiim elde edilmi olur. Bir sonraki deney iin motor u gerilimi 220

  Va ve uyarma akm 0.45 A deerine getirilir.

  Im (A) 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70

  n(d/d)

  b) U Gerilimini Deitirerek : nt uyarmal motorun u gerilimi deitirilerek devir says kontrol edilebilir. Bir nceki deneyde braklan noktadan hareketle, bu defa uyarma

  akm sabit tutularak u gerilimi azaltlmtr. Elde edilen deerler kaydedilerek u

  gerilimi ile devir says arasndaki deiim elde edilir.

  U (V) 220 200 180 160 140 120

  n(d/d)

  lek : U iin 20V = 15 mm, n iin 100 d/d = 10mm, Orjin (100V, 700 d/d)

  Test 2: Yk Karakteristiinin Elde Edilmesi

  nt motora yukarda akland biimde yol verilir ve U=160V deerine getirilir.

  Generatrn uyarma sargsna gerilim verilerek (0-30V DC kaynak zerinden) motor akm I

  = 4.5A deerine getirilir. Gerekletirilen bu ayarlar korunmak zere (U, I = sabit) uyarma

  akm 0.25A deerinden itibaren tek ynde arttrlarak uyarma akm ile devir says

  arasndaki deiim elde edilir. Bu deiim bir lek farkyla yk momenti devir says

  deiimini verecektir.

  Im (A) 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65

  n(d/d)

  lek : Im iin 50mA = 10 mm, n iin 100 d/d = 10mm, Orjin (0.2A, 800 d/d)

 • ekil 2. nt motor deneyinde kullanlacak devrenin montaj plan

 • Seri Motor Deneyleri

  Deneyler sresince kullanlacak devre emas, ekil 3te elektriksel ve ekil 4te montaj plan

  olarak verilmitir.

  ekil 3. Seri Motor Deney emas

  Motora Yol Verme :

  ekil 3deki devre, ekil 4deki montaj plan kullanlarak NE 7010 deney seti zerinde

  kurulur. 0-30V DC Kaynak potansiyometresi %50 konumuna ve anahtar 1 konumuna

  getirilir. Setin ana g anahtar kaldrlarak enerji verilir ve Supply Reset butonuna baslarak

  dahili besleme kaynaklar altrlr. 0-220 V DC kayna anahtar 1 konumuna getirilir ve

  potansiyometre ile 200Va ayarlanr. Bu ilemden sonra DC Starter yayl potansiyometresini

  yavaa ve srekli olarak saat ynnde evirerek motora yol veriniz. Bu potansiyometre son

  konumuna gelince kilitlenecektir. Makinann snmas ve okunacak deerlerin yerlemesi iin

  en az 5 dakika bekleyiniz.

  Test 3: Hz Kontrol

  Seri motorun devir says u gerilimi deitirilerek kontrol edilebilir. Motor sndktan

  sonra u gerilimi 120V deerine drlr ve bu deerden itibaren ayn ynde srekli

  arttrlr. Okunan devir saylar ve u gerilimi deerleri kaydedilir.

  U(V) 120 140 160 180 200 220

  n(d/d)

  lek : U iin 20V = 15 mm, n iin 100 d/d = 10mm, Orjin (100V, 900 d/d)

 • Test 4: Yk Karakteristiinin Elde Edilmesi

  Seri motora yukarda akland biimde yol verilir ve U = 200V deerine getirilir ve

  deney sresince bu deerde sabit tutulur. Motorun ektii akm (=uyarma akm) ile devir

  says arasndaki deiim elde edilir. Bu deiim bir lek farkyla yk momenti devir says

  deiimini verecektir.

  I(A) 6.5 70 75 80 85 90 95 100

  n(d/d)

  lek : Im iin 50mA = 15 mm, n iin 100 d/d = 10mm, Orjin (6A, 1000 d/d)

  III- SONUCLARIN NCELENMES

  Tm testler elde ettiiniz deerlerin tablo altndaki lek deerlerine gre grafiklerini

  iziniz. rnein test 1-a iin gerilim-hz karakteristii U iin 20V = 15 mm, n iin 100 d/d =

  10mm, Orjin (100V, 700 d/d) leinde izilecektir.

  Teorik olarak elde edilmi karakteristikler ile pratikte elde ettiiniz karakteristikler

  arasnda ne gibi farklar vardr, inceleyiniz.

 • ekil 4 : Seri Motor Deneylerinde Kullanlacak Devrenin Simgesel Montaj Plan

 • DENEY 4

  SENKRON MAKNA DENEYLER

 • I-GR

  Bu blmdeki deneylerde, senkron makinann generatr ve motor alma durumundaki

  karakteristikleri elde elde edilecek, ebeke gerilimi ile senkronizasyonu salanacaktr.

  II- DENEYN YAPILII

  Senkron Generatr Deneyleri

  Deney sresince kullanlacak devre emas, ekil 1de elektriksel ve ekil 2de montaj

  plan olarak verilmitir.

  ekil 1 : Senkron Generatr Bota alma Deney emas.

  Test 1: Bota alma Karateristiinin Elde Edilmesi

  Senkron generatrn, uyarma sarg akm ile k u gerilimi arasndaki deiim bota

  alma karateristiini verecektir. ekil 1deki devre emas ekil 2deki montaj plan

  yardmyla kurulur. DC motora yol verilerek (baknz Deney 4) devir hz 1500 d/d deerine

  ayarlanr. Uyarma akm 0-30V DC kaynak gerilimi ile %0 - %100 arasnda deitirilir. Bu

  ilem srasnda srekli tek ynde hareket edilmelidir. Deney boyunca devir saysnda deiim

  olmamaldr (n = sabit).

 • %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  Im+(A)

  V+(V)

  Im-(A)

  V-(V)

  izim iin lek : 25V = 10mm, 1A = 25mm

  Test 2: Devir Says-Gerilim Karakteristiinin Elde Edilmesi

  Balantlar deitirilmeden, devir says ile u geriliminin deiimi elde edilecektir.

  Bunun iin senkron generatrn uyarma akm Im = 2A deerine getirilir. Devir says, nt

  motorun uyarma akm ve u gerilimi deitirilerek istenen deerlere getirilebilir.

  n(d/d) 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

  V(V)

  izim in lek : 100 d/d = 10mm, 10V=10mm, Orjin (800 d/d, 100V)

 • ekil 2.Montaj Plan

  Test 3: ebeke ile Senkronizasyon

  Yksz olarak altrlan senkron generatrn rettii gerilimin ebeke gerilimi ile

  senkronize almas salanacaktr. Bunun iin ekil 3teki montaj kurulur. Senkronizasyon

  artlar salanarak senkronizasyon anahtar kapatlr. Bu ilemler srasnda lambalarn

 • deiimi, ebekeden ekilen veya verilen gcn deiimi gzlenir. Birka kez ilemler

  tekrarlanarak meydana gelen olaylar gzlenir.

  ekil 3. Senkronizasyon deneyi montaj plan

 • Test 4: Motor alma Durumu

  Senkron makine bir nceki deneydeki gibi senkron hza kartlp senkronize

  edildikten sonra, DC motor, DC Starter kullanlarak kapatlr. Bylece senkron motora yol

  verilmi olur. Senkron motorun uyarma akmn deitirerek ektii gcn aktif ve reaktif

  bileenlerinin deitiini gzleyiniz ve rezistif, 0.8 kapasitif ve 0.8 endktif g faktrleri iin

  uyarma akm deerlerini kaydediniz.

  III- SONUCLARIN NCELENMES

  Tm testler elde ettiiniz deerlerin tablo altndaki lek deerlerine gre grafiklerini

  iziniz. Teorik olarak elde edilmi karakteristikler ile pratikte elde ettiiniz karakteristikler

  arasnda ne gibi farklar vardr, inceleyiniz.

  kapak.pdfElektrik Makinalar Lab. Deney Fy.pdfkapak.pdfElektrik Makineleri Lab. Deney Fy.pdfdeney1.pdfdeney2.pdfdeney3.pdfdeney4.pdf