Elektrik Devreleri 2 - Mersin Üniversitesi - AC Devre Analizi

Embed Size (px)

Text of Elektrik Devreleri 2 - Mersin Üniversitesi - AC Devre Analizi

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  1/241

  >

  NB[JWMN[H [email protected] [JIJB JSNSBNWD

  >. KL WZ XJ NB[JWMN[H [email protected] @NW DBN [DWDBINSD7. SMSLKNB NB[JWMN[H [email protected] JBKJ JKBIJS 3. NB[JWMNMS, UJW TL[, [email protected];. NDSNB AD_, KNBFN GLTZ:. @Z[ZU SNTDSDBJ KJX W SNTDSDMDM [email protected] J[@S 8. NB[JWMN[H FJWBI XJ [email protected] KJ JWBJW 6. SMSLKNB GW KNBFNMDM [email protected][WJB FS[JWB 1. HN_ vj [email protected]

  GBI >

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  2/241

  7

  NB[JWMN[H [email protected] [JIJB JSNSBNWD

  >. KL WZ XJ NB[JWMN[H [email protected] @NW DBN [DWDBINSD

  Jbj`trd` jmjrodsd, nbtjrmntdh n`i vj kl ru n` i lbnrn` d`d j`dbkj rjtdbdr. Gufm`ubbnmbnm jbj`trd` jmjrodsdmdm %45mknm hnzbns nbtjrmntdh n`i lbnrn`rjtdbij`tjkdr. Gumum jdtbd mjkjmbjrd vnrkr. Gumbnr s rn dbj dmcjbjyjbdi.

  Jbj`trd` jmjrodsdmdm uzn` ijsnhjbjrj j`lmlid` lbnrn` dbjtdbijsd ddm y`sj`fjrdbdibjrj datdyn vnrkr. Gjbdrbd gdr f, ijsnhj vj `nyp ddm dbjtdi anttmm`jsdtd, `ubbnmbnm fjrdbdidm `nrjsd dbj tjrs lrnmtb lbnrn` kj ddr. Klru n` i m

  jbkj jkdbijsdmkj `ubbnm

  bnm kdmnilbnr (K.N. ojmjrntr) y`sj` fjrdbdibd lbnrn`ynpbninzbnr. @litnsylm zlrbu`bnr mknm klbny, nmcn` >:55 vlbtn `nknr K.Nrjtjm fjmnrntrbjr ynp bngdbidtdr. Nbtjrmntdh n`i rjtjm nbtjrmntrbjrkjm dsj735, 8355, >5:55 vj 75555 vlbt fdgd y`sj` fjrdbdibjr jbkj jkdbjgdbkd d fdgd,trnmshlrintr kjmdbjm stntd` in`dmjbjrbj gu fjrdbdibjrd 85 `X, >55 `X vj knany`sj` fjrdbdibjrj y`sjbtij` kj ii`mkr. Jbj`trd` jmjrodsdmdm tn mins y`sj` fjrdbdibd nbtjrmntdh n`ibnrbn ynpbr. Anttm slmumkn`d trnmshlrintrbjrbjgu y`sj` fjrdbdi, `ubbnmin fjrdbdidmj kmtrbr.

  Cvn guanrb rjkrjsrbjrbj y`sj` fjrdbdibd nbtjrmntdh n i , y`sj` fjrdbdibdkl ru n` in jvdrjrj` jmjrodyd tnin` vj antt m slmumn dmvjrtjrbjrbj k`

  fjrdbdibd nbtjrmntdh n`in jvdrij` ii`m lbku u anbkj, uyfubninkn hnzbn`ubbnmbinin`tnk r.

  Gy` fb vj y`sj` kjvdrbd KN ojmjrntrbjrd `litnsylm zlrbu`bnr mknmklbny ynpbninzbnr. Nbtjrmntrbjr dsj, gy` fb vj y`sj` kjvdrbd lbnrn`ynpbngdbdrbjr. Gybjcj jbkj jkdbjm jmjrodmdm `dblvnt snnt gnmn inbdyjtd vjdbjtij insrnhbnr k` lbur. Nbtjrmntrbjr 755555 `XN, ;55555 `XN fcmkjynpbngdbdrbjr.

  Snmnydkj sngdt azb yjrbjrkj nbtjrmntdh ni iltlru (jmk`sdylm iltlru),kl ru n` i iltlrumknm knan vjrdibd nb r. Jmk`sdylm iltlru, K.N.iltlrumknm knan ucuz, knan sn bni lbup, gn` i kn `lbnyk r. K.N.iltlrumum tj` stmb , kjvdr snys mm kzfm lbnrn` nynr jkdbjgdbijsdkdr.

  Kl ru n` i m tjrcda jkdbkdd vjyn `ubbnmbins mm fjrj`bd lbkuu yjrbjr kjvnrkr. Jbj`trd`bd tntbnr, fnbvnml tj`md` (inkjm `npbninc b) vj inkjmbjrdmjbj`trd`bj nr tbins ti jbj`trlmd` sdstjibjr vj angjrbj ij sdstjibjrdmkj K.N

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  3/241

  3

  `ubbnmbr. Gu fdgd yjrbjrkj kl ru n` i fjmjbbd`bj, nbtjrmntdh n`i m K.Nn

  jvrdbijsd dbj jbkj jkdbdr.

  7. S MSLKNB NB[JWMN[H [email protected] JBKJ JKBIJS

  7.> SMSLKNB [email protected] ([email protected][WL IL[LW @ZXXJ[)

  j`db>.> kj frbk fdgd, M S `utupbnr mm ijyknmn fjtdrkdd kzfminmyjtd` nbnmm ddmkj gubumnm dbjt`jm, `uvvjt dzfdbjrdmd kd` `jsjcj`j`dbkjanrj`jt jttdrdbkddmkj, dbjt`jmkj gdr ji` dmk`bjmdr.

  j`db7.> Sdmsldknb ji`mm jbkj jkdbijsd

  b nbjtdmdm dgrjsd snpnr.bjt`jm tjrs ymj kl ru anrj`jt jttdrdbkddmkj, bnbjtdmdm dgrjsd tjrs ymkj snpnr.mk`bjmjm ji`dm ym kjddr. bjt`jminmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmj pnrnbjb lbnrn` d`d `utup nrnsmkn anrj`jtjttdrdbkddmkj, b nbjtdmdm dgrjsd snpinz. Tnmd dbjt`jmkj adgdr ji`dmk`bjmijz.

  Hnrnkny `nmumumn frj, gdr dbjt`jm `uvvjt dzfdbjrdmj kd` lbnrn` anrj`jtjttdrdbkddmkj gdr snmdyjkj >51 in`svjbbd` gdr n` y `jsdylrsn, gu dbjt`jmkj >vlbtbu` gdr ji` dmk`bjmdr.

  Inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrd ylumbuu G fnvs (in`svjb/ci 7) dbjt`jmdm glyu (B)ci vj dbjt`jmdm az X ci/sm lbku umn frj, dbjt`jmdm gdr snmdyjkj tnrnyncn nbnm (B.X) ci7 vj dbjt`jmdm > snmdyjkj `jstdd inmyjtd` dzfdbjrd (GBX) in`svjblbur.

  bjt`jmkj dmk`bjmjm ji`, CFS gdrdi sdstjidmkj j9G.B.X. >5 -1 vlbt

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  4/241

  ;

  [email protected] sdstjidmkj, j 9 G. B. X. Xlbt

  G? Inmyjtd` n` yl umbuu, wjgjr/i 7 B?bjt`jmdm glyu, ijtrjX?bjt`jmdm az, i/snmdyjj? Ji`, vlbt

  j`db>.7 kj`d jbj`trli `mnts m M vj S `utupbnr nrns mkn kzfm gdr inmyjtd`nbnmm lbkuumu `ngub jkjbdi. Gu nbnmm ddmkj, snnt dgrjsd ymmkj kndrjsjblbnrn` kmjgdbjm kz gdr dbjt`jm gubumuylr.bjt`jm kmkrbkmkj, inmyjtd``uvvjt dzfdbjrdmd `jstdd ddm dbjt`jmkj gdr ji` dmk`bjmdr.

  j`db>.7 (n) MS `utupbnr ddmkj dbjt`jm anrj`jtd (g) N.N knbfnj`bd

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  5/241

  :

  Nbtjrmntdh ni m Lsdbns`lp j`rnm frmts

  j`db>.7n kn frbk fdgd, X kndrjsjb azm 7 nmmkn0 inmyjtd` `uvvjtdzfdbjrdmj kd` Xh vj inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmj pnrnbjb Xh az lbin` zjrj d`dgdbjjmj ny rnbi. X a z dbj kmkrbjm dbjt`jm 7 nmmkn inmyjtd` `uvvjtdzfdbjrdmd Xh fdgd gdr azbn kd` lbnrn` `jsjr. bjt`jmdm inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmdkd` `jsij a z,Xh 9 X sdm kr.

  bjt`jmkj dmk`bjmjm ji`, dbjt`jmdm inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmd kd` `jsij az dbj klru lrnmtbkr. Azm inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmj pnrnbjb lbnm gdbjjmd Xt 9X. Cls kr. Inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmj pnrnbjb lbnm az dbj dbjt`jmkjdmk`bjmjm ji` nrns mkn adgdr dbd d yl`tur. Tnmd, dbjt`jmdm inmyjtd` `uvvjtdzfdbjrdmj pnrnbjb anrj`jt jtijsd dbjt`jmkj adgdr ji` dmk`bjijz.

  Kzfm kndrjsjb gdr azbn kzfm gdr inmyjtd` nbnm ddmkj kmjm dbjt`jmkjji`,j 9 G. B. X. sdm hlrib dbj ajsnpbnmr.

  j`db>.7n kn`d dbjt`jmkj, kjdd` nmbnrkn dmk`bjmjm ji`bjrd gubnrn`j`db>.7g

  kj`d ji` j rdsd dzdbjgdbdr.>. nmmkn? bjt`jm X az dbj inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmj pnrnbjb anrj`jt jkdylr.Gu nmkn95 k r. bjt`jm inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmd kd` lbnrn` `jsidylr. Tnmd,Xh9 X. sdm 5 9 5 k r. u anbkj >. nmmkn dbjt`jmkj dmk`bjmjm ji` s h rkr.

  7. nmmkn? bjt`jm inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmd `jsij n s ;: kdr. Inmyjtd``uvvjt dzfdbjrdmd kd` `jsjm az gdbjjmd Xh9X.sdm ;: kdr.bjt`jmkj Xh dbj lrnmtb lbnrn` gdr ji` dmk`bjmdr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  6/241

  8

  3. nmmkn? dbjt`jmdm inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmd `jsij ns 945 kdr.Xh9X.sdm 459X lbur. bjt`jmdm `jstdd inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmdm snys in`sdiui lbku umknm, dmk`bjmjm ji` kn in`sdiui lbur. 3 nm mkn, dbjt`jmS `utgumum tni nbtmknkr.

  ;. nmmkn? dbjt`jm `uvvjt dzfdbjrdmd9>3: bd` gdr n dbj `jsjr. Inmyjtd``uvvjt dzfdbjrdmd kd` `jsjm az gdbjjmd 3 nmmknm slmrn nznbitr. Xh9X.sdm73: 9X.sdm(45+;: ), ; nmmkn dmk`bjmjm ji` nznbr.

  :. nmmkn? dbjt`jm mtr j`sjmd zjrdmkj vj inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmj pnrnbjblbnrn` X a z dbj anrj`jt jkjr. 9>15 kdr. J9G.B.X.sdm>1595 vlbt lbkuufrbr.

  >,7,3,; vj : nmbnr mkn dbjt`jm inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmd slbknm snn kl rulbnm gdr anrj`jtbj `jsid tdr. :. nmmknm slmrn dbjt`jmdm inmyjtd` nbnm ddmkj`d`uvvjt dzfdbjrdmd kd` `jsjm anrj`jtdmdm ym kjddr. Snknm slbn klru lbur.Klbnys ybn, :. nmmknm slmrn dbjt`jmkj dmk`bjmjm ji`dm kj ym kjddr.

  8. nmmkn? dbjt`jm inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmd `jsij ns 9>155 + ;: 5 9 77: 5 lbur. mk`bjmjm ji` mjfntdh ymkj gdrnz nrti tr.

  6. nmmkn? dbjt`jmdm inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmd `jsij ns 9765 5 ynmd 455

  kdr. Gu nmkn dbjt`jm M `utgumum nbtmkn vj `jstd d n` in`sdiui lbku u ddmdmk`bjmjm ji` kj in`sdiui lbur.

  1. nmmkn? bjt`jm inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmd kd` `jsij a z nznbk ddmdmk`bjmjm ji` nznbr. >. nmmkn dmk`bjmjm ji` tj`rnr s h r kj jrdmj kjr.

  9455 d`jm, vh 9 X.sdm 9X. sdm 45 9 X lbncn`tr. Gu kuruikn dbjt`jmdminmyjtd` n` y kd` `jsij a z y`sj` kj jrkj lbncn mknm, dmk`bjmjm ji`kj in`sdiui kj jrkj lbur.j9 G. B. X. >5-1 9 Ji

  Gumn frj, inmyjtd` nbnm ddmkj kndrjsjb lbnrn` kmjm kz gdr dbjt`jmkjdmk`bjmjm ji`dm fjmjb dhnkjsd,

  j9 Ji. Sdm

  Lbur. ns mm kjjrdmj frj, kj dd` nmbnrkn dmk`bjmjm ji`dm ym vjkj jrdmd gu hlribbj dhnkj jkdbdr. Nbtjrmntdh fjrdbdidm ajranmfd nmmkn`d kjjrdgubumngdbdr. Kdjr gdr dhnkj dbjm gu hlrib nbtjrmntdh fjrdbdidm nmd kjjrhlribkr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  7/241

  6

  Kzfm gdr inmyjtd` nbnm djrdsdmkj`d gdr dbjt`jmdm ubnr mkn dmk`bjmjm ji`d

  nki nk i dmcjbjmkd.bjt`jm dmk`bjmjm ji` s h rknm gnbnynrn` 455 kj plzdtdhin`sdiuin y`sjbdp >15 5 kj s h rn kij`tj slmrn tjrs ymkj 765 5 kj

  mjfntdh in`sdiuin y`sjbdp tj`rnr 385 5 kj s h rn kij`tjkdr. bjt`jmdmsrj`bd kmijsd dbj gu kj dd` pjrdylkd` lbnrn` tj`rnrbnmin`tnk r. Gu kj ddijfrj jbkj jkdbjm ji`j nbtjrmntdh ji` kjmdr. rjtdbjm nbtjrmntdh ji`dm kjddij rdsd frnhd` lbnrn`j`db>.7g kj frbij`tjkdr. Gu frnhd`tj ns yntnyj`sjmkj vj rjtdbjm ji` kd`jy j`sjmkj fstjrdbid tdr. Ji`, ns mm sdmsdbj lrnmtb lbnrn` kj dtddmkjm jbkj jkdbjm gu jrd sdms jrdsdkdr. Klbnys ybn,rjtdbjm ji` kj sdmsldknb gdr ji` k r.

  Gdr dbjt`jmkj kmkrbij`bj jbkj jkdbjcj` ji` `` lbur. j`db>.3 kjfrbk fdgd, gdr snr ib gdr glgdm M vj S `utupbnr mm nrnsmkn kmkrbrsj,snr i m ajr d`d `jmnr mkn dmk`bjmjm ji`bjr gdrgdrdmj j`bjmkdd ddm tj`dbjt`jmj frj, d`d `nt ji` jbkj jkdbdr. M S `utupbnr nrns mn gdr snr ib glgdmyjrdmj (m) snr ib gdr glgdm `lmur vj glgdmdm ubnr kn j`db>.3 kj`d fdgdgdbjzd`bjrbj gnbnmrsn, glgdm kmkrbkmkj dmk`bjmjcj` lbnm ji`dm (m)`nt lbur. m`, (m) snr i m ajr gdrdmkj dmk`bjmjm ji`bjr, gdrgdrdmj sjrd gnb lbkuu ddm, gdrgdrdmj j`bjmdr. Gdbjzd`bjrj srtmjm h rnbnr ynrki dbj glgdmkjdmk`bjmjm sdmsldknb ji`, gdr nbcyn j`db>.3kj frbk fdgd uyfubnmngdbdr.

  rmj`>.>Inmyjtd` nbnm djrdsdmkj, sngdt azbn kmkrbjm gdr dbjt`jmj dmk`bjmjm

  ji`dm in`sdiui kj jrd 7; vlbttur. Gu dbjt`jmdm9 ;: 5 d`jm dmk`bjmjmfjrdbdidm nmd kjjrd mjkdr.>?Ji9 7; vlbt nmd kj jr hlrib j 9 Ji. sdm

  9;: 5 dsj sdm 9 sdm;: 9 5,656 j9 7; x 5,656 9 >4 Xlbt

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  8/241

  1

  j`db>.3 rjtdbjm ji`j y` kdrjmcdmdm gnbnmins

  Sdmsldknb jij` W kdrjmcdmj uyfubnmmcn kjvrjkjm nbtjrmntdh gdr n`i fjjr.Lai `nmumumn frj, ajranmfd gdr nmkn kdrjmtjm fjjm n i,

  Sdm W

  J WSdm J

  d ii 99 . dhnkjsdmkj, ii D W J 9/ kj jrd yjrdmj `lmubursn,

  sdm.i D d 9

  dhnkjsd ni m ajranmfd gdr nmmkn`d fjmjb dhnkjsdmd vjrdr. Gu n`iknsdmsldknb gdr n`ik r. j`db>. ;kj ji` vj n` i m knbfnj`dbbjrd frbij`tjkdr.

  45>15 765 385

  + J i

  - J i

  j9 J i .Sdmwt

  - Di

  + Did9Di .Sdmwt

  j`db>.; Ji` vj N` i m knbfnj`dbbjrd

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  9/241

  4

  3. NB[JWMNMS, UJW TL[, [email protected] Nbtjrmntdh n`i m rjtdbijsd ij`nmd` ojmjrntrbjrkjm jbj`trlmd` lbnrn` dsjsdmynb ojmjrntrbjrdmkjm jbkj jkdbjgdbdr. Klru n` ikn lbku u fdgd nbtjrmntdhn` i mkn sjiglb vj knbfn j`bd,j`db >.: kj frbk fdgdkdr.

  Fjrdbdi (+X)vj N` i (+D)

  _ninm (t)

  Mjfntdh in`sdiui

  Ulzdtdh in`sdiui

  Fjrdbdi (-X)vj N` i (-D)

  j`db>.: N.N sjiglb vj knbfn j`bd

  Nbtjrmnms? Nbtjrmntdh n`i j`db>.: kj frbk fdgd sh rknm plzdtdhin`sdiui kj jrj knan slmrn s h rn fjbij kuruiumn plzdtdh nbtjrmnms,s h rknm j`sd in`sdiui kj jrj knan slmrn tj`rnr s h rn fjbijsdmj mjfntdhnbtjrmnms kjmdr.`d nbtjrmnmsmm gdrbjijsd dbj gdr sny` b (cycbj) lbuur.

  Nbtjrmntdh fjrdbdid gdr kjvrjyj gnbnmrsn n` i m n nbtjrmnmsbnrn frjkj ddr. Gu kjddi j`db >.8 kn lbkuu fdgdkdr.

  (n) Ulzdtdh nbtjrmnms? kjvrjkj lbuturku u n` i m ym

  WZD+

  -

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  10/241

  >5

  (g) Mjfntdh nbtjrmnms? kjvrjkj lbuturkuu n` i m ym j`db>.8

  Ujrdylt? Gdr sny`bm lbuins ddm fjjm srjyj pjrdylt kjmdr. M S `utgunrns mkn`d gdr dbjt`jm vjyn glgdm 385 kjrjcj kmkrbk mkj dmk`bjmjmji` gdr sdms knbfnb` kj ddij u rnr. Glgdmj d`d kjvdr ynptr bkmkndmk`bjmjm ji` d`d sdms knbfns dzjr. Gdr pjrdylt 385 kdr. Ujrdylt [ anrhd dbjdhnkj jkdbdr. Gdrdid dsj snmdyjkdr. j`db>.6kj sdmsldknb knbfnmm pjrdylkufrbij`tjkdr.

  (t)

  Z

  Ujrylt ([) >. Sny`db 7. Sny`db

  j`db>.6 Sdmsldknb knbfnmm pjrdylku

  rmj`3.> j`db>.1kj frbjm knbfnmm pjrdylku `n snmdyjkdr.

  5 ; 1 >7 t (s)

  Z

  j`db>.1

  zi3.> j`db>.4 kn fstjrdbkdd fdgd pjrdylkum gjbdrbjmijsdmkj sh rknms h rn vjyn (plzdtdh, mjfntdh) tjpj kjjrdmkjm tjpj kj jrdmj lbnm zninmnrnbmn gn bnrn` gubumur.

  WZ

  D

  +

  -

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  11/241

  >>

  5 ; 1 t (s)

  Z[

  [

  [

  [

  Shrknm s h rn

  [jpjkjm tjpjyj

  j`db>.4 Ujrdylku gjbdrbjij j`bd

  Gu n`bninbnrknm slmrn knbfnmm pjrdylku ;s kdr.

  [9; s

  Hrj`nms? Nbtjrmntdh n`i vjyn fjrdbdidm gdr snmdyjkj lbunm pjrdylt snys mnvjyn sny` b snys mn hrj`nms kjmdr. Hrj`nms h anrhd dbn dhnkj jkdbdr. Gdrdid

  sny`

  b/snmdyj, pjrdylt/snmdyj vjyn Ajrtzkdr. Ujrdylt dbj hrj`nms nrns

  mkn`d dhnkju j`dbkjkdr.

  h >

  [ [>

  h 99

  Hrj`nmsm gdrdid lbnm ajrtzdm ns `ntbnr ijvcut kj dbkdr. st `ntbnr dsj`dblajrzt, ijfnajrzt vj fdfnajrzt lbnrn` s rnbnmngdbdr. Gu kmibjr dsj0

  >Az 9 >5-4 FAz>Az 9 >5-8 IAz>Az 9 >5-3 `Az `jmkd nrnbnr mkn gdmjr gdmjr gyr vj `br. j`db>.>5knk` vj y`sj` hrj`nms frbij`tjkdr. Kd``nt jkdbdrsj (n) kn gdr snmdyjkj d`dsny` b lbuur`jm (g)kj dsj sny` b lbuin`tnk r. Gu kuruin frj kjknbfnbnr m hrj`nms kj dij`tjkdr. [r`dyj kj `ubbnm bnm nbtjrmntdh fjrdbdidmhrj`nms :5 Az lbku u kn gdbdmijbdkdr. Gu kjij`tdr `d sdmsldknb knbfn gdrsnmdyjkj jbbd `jz lbuin`tnk r.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  12/241

  >7

  > s

  Z

  (t)

  Z

  > s

  (t)

  (n) (g)

  j`db>.>5 rmj`3.7

  j`db>.>5 kn vjrdbjm fjrdbdidm hrj`nmsm gubumuz.

  > s

  Z

  (t)

  Z

  > s

  (t)

  (n) (g) j`db>.>5

  zi3.7

  mcj (n) kn`d knbfnj`bdmdm hrj`nmsm gubin` ddm gdr snmdyjkj`d sny`b snys gubumur. Gurnkn > snmdyjkj d`d sny`b lbuin`tnk r. Gu kuruikn pjrdylt [9>/795.: s kdr.knbfnmm hrj`nms dsj0

  Az 7:5

  > 99.

  h

  j`db>.>5 (g)kj`d knbfn j`bdmdm hrj`nmsm gubin` ddm dsj gdr snmdyjkj`dsny` b snys gubumur. Gurnkn > snmdyjkj snyb lbuin`tnk r. Gu kuruiknpjrdylt [9>/3 95.3333 s kdr.knbfnm m hrj`nms dsj0

  Az33333.5>

  h 99

  rmj`3.3

  Nbtjrmntdh fjrdbdidm gdr pjrdylkumum lbuins ddm fjjm srj >5 is dsj gufjrdbdidm hrj`nms mjkdr3

  zi3.3 Nbtjrmntdh fjrdbdidm pjrdylku gdbdmkddmj frj hrj`nmsbn pjrdylt nrnsmkn`d dbd dhlribmkjm0

  [9>5 is 9 >5.>5 -3 s Az>55s>5.>5

  >is>5>

  [>

  h 3 9999 gubumur

  ;. NDSNB AD_, KNBFN GLTZ

  Nsnb Az? M vj S `utupbnr nrns mkn kmjm gdr glgdmkj dmk`bjmjm ji`dm

  hrj`nms

  , glgdmdm kjvdr sny

  s

  vj glgdmdm n

  snb a

  z

  dbj klru lrnmt

  b

  k

  r.Kmkrbjm gdr glgdmdm gdrdi zninmkn `nt jttdd nyn nsnb az kjmdr. Nsnba z, kjrjcj/snmdyj vjyn rnkynm/snmdyj dbj dhnkj jkdbdr.

  r9>l

  N

  G

  r

  j`db>.>> j`db>.>> kj frbk fdgd, ynr np r lbnm gdr jigjr zjrdmkj`d N ml`tns anrj`jt jkjrj` tj`rnr N ml`tns mn fjbkddmkj `ntjttdd ylb 7r vj tnrnk nkn385 kdr. N ml`tnsmm jigjr zjrdmkj ynr np `nknr gdr ylb nbnrn` Gml`tns mn fjbkddmkj, `ntjttdd nyn > rnkynm kjmdr. N ml`tns gdr kjvrdmkj(7r /r97) rnkynmb` gdr ny tnrni lbur. Tnr np > lbnm gdr jigjrzjrdmkj`d gdr ml`tnmm gdr kjvrdmkj `ntjttdd n 7 rnkynmkr. u anbkj, 385kjrjcj 7 rnkynmn, rnkynm >15 jkjr. N snb az fjmjbbd`bj rnkynm/snmdyj dbjdhnkj jkdbdr. Xj (lijfn) anrhd dbj fstjrdbdr. M vj S `utupbnr nrns mknkmkrbjm gdr glgdmdm nsnb azmm rnk/s lbuumu `ngub jkjbdi. Glgdmdmajr anmfd gdr t snmdyjkj `ntjttdd n t kdr. Glgdmkj dmk`bjmjm ji`dmajranmfd gdr nmmkn`d kjjrd j9Ji.sdm kr. glgdmdm ajranmfd gdr tzninm mkn `ntjttdd n lbkuumn frj,

  9 t ynzbngdbdr. Ji` j9Ji.sdm t lbur.

  Gdr sdms knbfns (> pjrdylt) 385 ynmd 7 rnkynmkr. Hrj`nms (h) lbnm gdr ji`,gdr snmdyjkj h tnmj pjrdylt dzjr. Ji`dm nsnb az,

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  14/241

  >;

  97h rnkynm/snmdyj lbur. Gu kjjr ji` hlribmkj yjrdmj `lmubursnnbtjrmntdh fjrdbdidm ajranmfd gdr nmmkn`d kjjr hlrib lrtnyn `nr.

  j 9Ji.Sdm 9Ji.Sdm t9Ji.Sdm7 ht lbur.

  rmj`3.;? Gdr nbtjrmntrkj rjtdbjm 85 Az hrj`nmsb sdmsldknb ji`dmin`sdiui kj jrd >55 Xlbttur. Ji`dm nsnb azm 5,55: snmdyjkj`d nmdkj jrdmd ajsnpbnymz.

  zi3.;? Nsnb az, rnk/s36685.7h 7 999

  [95,55: snmdyjkj`d ns , rnkynm14,>55:,5.366t 999 gubumur.

  Xlbt >,4:4:>,5.>55sdm.Jij

  4:>,5sdm>51sdm >513,:6.14,>)7/385.(14.> 555

  999

  99999

  Knbfn Glyu ? Jbj`trd` n` i snmdyjkj 355555 `ibd` gdr ylb `nt jkjr. N i mhrj`nms h lbkuumn frj, gdr snmdyjkj h `nknr knbfn ijyknmn fjtdrdr. Gdrknbfnmm `npbnk ijsnhjyj Knbfn Glyu kjmdr. (bnikn) anrhd dbj fstjrdbdr.

  Gdrdid ijtrjkdr.

  h >5.3

  h 355555 199

  ? Knbfn glyu, ijtrj h9Hrj`nms, pjrdylt/s 9 Ajrzt

  rmj`3.:? Hrj`nms :5 Az lbnm nbtjrmntdh n`i m knbfn glyu `n ijtrjkdr5.8:5>5.3

  h >5.3 8

  11

  999

  rmj`3.8? Knbfn uzumbuu >855 i lbnm stnmgub rnkylsumum ynym hrj`nmsm gubumuz16>8553.>5

  h j`jrsj`0h hlrikjmh >5.3 11 999

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  15/241

  >:

  :. @Z[ZU SNTDSDBJ KJX W SNTDSDMDM [email protected] J[@S j`db>.7 (n) kn lbkuu fdgd M vj S `utupbnr nrns mkn`d dbjt`jmdm gdr kjvrdmkjdbjt`jm 385 vjyn 7 rnkynmb` gdr n `nt jkjr. bjt`jmkj gdr pjrdyltbu` gdr ji`dmk`bjmdr.bjt`jm kn`d`nkn M kjvdrbj kmkrbrsj, dmk`bjmjm ji`dmhrj`nms (m/85) ajrz lbur. u anbkj, dmk`bjmjm ji`dm hrj`nms, snmdyjkj`dkjvdr snys dbj klru lrnmtbkr. @utup snys nrtt`n knbfn snys knnrtncnmknm hrj`nmstn gu klrubtukn nrtncn`tr.

  Gdr nbtjrmntdh n`i nbtjrmntrmm `utup snys (7U) vj kn`d`nkn`d kjvdr snys kn M lbkuumn frj, dmk`bjmjm ji`dm hrj`nms,

  85 M.U

  h 9

  hlrib dbj ajsnpbnmr. Hlribkj`d anrhbjrdm nmbnibnr 0h? Hrj`nms, AjrztU? dht `utup snys (nym nkb `utup sny s )M? Kn`d`nkn`d kjvdr snys , Kjvdr/kn`d`nKrt `utupbu gdr nbtjrmntrkj rltlrum gdr kjvrdmkj dbjt`jm 385 bd` gdr fjlijtrd`ny `ntjtid lbur. Ji` dsj (7.385) jbj`trd`d kjrjcjbd` n y `nt jkjr.

  rmj`3.6; `utupbu gdr nbtjrmntrkjm, :5 Az hrj`nms vj >55 Az hrj`nmsb nbtjrmntdh n`irjtdbjgdbij` ddm, rltlr `n kjvdrbj kmkrbijbdkdr:557

  85.:5 M Az:5h 999 h9>55 k/k3555

  7>55.85

  M 99

  rmj`3.1? 8 `utupbu gdr nbtjrmntr >555 k/k dbj kmkrbij`tjkdr. rjtdbjm ji`dm in`sdiuikj jrd 755 vlbttur. (n) Hrj`nms0 (g) Nsnb az (c) t95,5> snmdyjkj`d ji`dm kjjrdmdajsnpbny mz555

  85 M.U

  h 999

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  16/241

  >8

  [ngbl3.> :5 Az Hrj`nms nbtjrmntrm `utup snybnr vj kjvdrbjrd

  8. NB[JWMN[H FJWBI XJ [email protected] KJ JWBJW

  Nmd Kjjr? Nbtjrmntdh n`

  i

  m jbkj jkdbdd dmcjbjmdr`jm inmyjtd` `utupbnrnrns mkn anrj`jt jkjm dbjt`jm inmyjtd` `uvvjt dzfdbjrdmdm `jsij n s mn frjgu dbjt`jmkj gdr fjrdbdi dmk`bjijsd ijyknmn fjbij`tj vj gu fjrdbdi kj jrd nmvj nm kj dij`tj lbku u frbij`tj dkd. Gu kuruikn fjrdbdidm vjyn n` i majranmfd gdr nmmkn`d kjjrdmj nmd kjjr lbnrn` tnm ibnin` fjrj`dr. Nmd kj jr`` anrhbjrbj dhnkj jkdbdr. Fjrdbdi u, n`i d, f p fdgd. Nbtjrmntdh fjrdbdidmajranmfd gdr zninmkn`d j jrdmd0

  j9Ji.Sdm t 9Ji.Sdm

  gubumur. Nbtjrmntdh n`i m nmd kjjrd dsj0

  d9Di.Sdm t9Di.Sdm gubumur. Nbtjrmntdh fjrdbdi vj n`i m m tnmj nmd kjjrdmd gubin` ii`mkr.

  In`sdiui Kj jr? Nbtjrmntdh n`i m jbkj jkdbijsd dmcjbjmdr`jmj`db>.7 kjfrbk fdgd dbjt`jm mc `lmuikn d`jm jm gy` ji` dmk`bjmij`tj dkd.bjt`jm gnbnmf `lmuiumknm, gu `lmuin fjbijsd ddm 45 bd` gdr kmijynpins fjrj`dr. Tjkdmcd `lmuikn, ynmd dbjt`jmdm 765 bd` kmijsd slmumknydmj jm gy` ji` dmk`bjmij`tj, hn`nt ym tjrs lbin`tn dkd. tj nbtjrmntdh

  @utup Snys (7U) 7 ; 8 1 >5 >7Kjvdr Snys (k/k) 3555 >:55 >555 6:5 8:5 :55

  (g) 555 >15>;,3).>15(rnk).(rnk)

  >15(kjrjcj

  >;,35>,5.3>;trnkynm/s3>;:5.>;,3.7:57h 7

  9

  9

  9

  9999999

  (c) Xlbt55.Ji>15Sdm.JitSdm.Jij 5 9999

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  17/241

  >6

  ji`dm gu jm gy` kjjrbjrdmj tjpj kj jrd vjyn in`sdiui kj jrd kjmdr.

  In`sdiui kj jr jij` ddm Ji, fjrdbdi ddm Zi vj n` i ddm Di sjiglbbjrd dbjfstjrdbdr. j`db>.>7kj frbk fdgd.

  Fjrdbdi (+X)vj N`di (+D)

  _ninm (t)

  Mjfntdh in`sdiui-Ji,-Zi,-Di

  Ulzdtdh in`sdiui Ji,Zi,Di

  Fjrdbdi (-X)vj N`di (-D)

  545

  765 385>15

  j`db>.>7 Nbtjrmntdh n`i m in`sdiui kj jrbjrd

  Lrtnbnin Kj jr? Nbtjrmntdh fjrdbdidm vjyn n`i m ynr i pjrdylt ddmkj nbk gtm nmd kjjrbjrdm lrtnbnins mn lrtnbnin kj jr kjmdr. Gy` anrhbjrbjdhnkj jkdbdr. Lrtnbniny dhnkj jkjm lr snbtins `lmubur. Zlr(nvf), Dlr, Ulrfdgd

  Nbtjrmntdh n`i m gdr pjrdylkumkn plzdtdh nbtjrmnms vj mjfntdh nbtjrmnmsbnrvnrkr. Ulzdtdh nbtjrmnms vj mjfntdh nbtjrmnmsbnr gdrgdrbjrdmj jdt lbkuu ddm gdrpjrdylkum lrtnbnin kj jrd sh rkr. Hn`nt ynr i pjrdylkum lrtnbnin kj jrd sh rkj dbkdr. Nbtjrmntdh n`i m jrdsd sdms jrdsd lbkuu ddm gu jrdmdm lrtnbninkj jrdmd jbkj jtij` ddm, jrdmdm ynr i pjrdylku zjrdmkj j dt nrnb`b nmdkj jrbjr nbmr vj gumbnr m lrtnbnins gubumur. Kdjr gdr dhnkj dbj ynr ipjrdylkum nbnm tnrnmnrn` tnrnmin kj jrdmj gbi dbj kj gubumur.

  Fjrdbdi (+X)vj N`di (+D)

  _ninm (t)5

  45765 385>15

  ;: >3:

  Z9Zi.sdmwtZi

  -Zi

  j`db>.>3

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  18/241

  >1

  j`db>.>3kj frbjm sdmsldknb fjrdbdidm ynr i nbtjrmnmsmkn ajr : kjrjcjddm nmd kjjrbjrd ajsnpbnmrsn gu ynr i nbtjrmnmstn 38 nmd kjjr vnrk r. Jbkjjkdbjm fjrdbdid 38yn gbmkmkj lrtnbnin kj jr lrtnyn `nr.Lrtnbnin kj jr9nmd kjjrbjr tlpbni /nmd kjjr sny s 95,838 Zi

  Gu nbnm jmtjfrnb dbj gubumur vj nbnm ynr i pjrdylkn gbmjrj`tjm nym slmugubumngdbdr.

  ( )

  gubumur

  t)k(5

  ii

  iiii

  i7/[

  5iilrt

  Z.838,5Z.7

  )7.(Z

  ))>()>((Z

  ))5cls(()cls((Z

  )5

  )tcls(Z

  tsdm7Z.7

  )t(ktsdm.Z[7

  )t(ktsdm.Z7/[

  >Z

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  999

  Gu slmubnrknm slmrnu tjspdt ynpbngdbdr. Gdr sdms jrdsdmdm lrtnbnin kjjrd,in`sdiui kj jrdmdm 5,838 `ntmn jdttdr. Gu sdmsldknb n`i ddmkj nymjmfjjrbd`tjkdr. j`db>.>; kj n` i m lrtnbnin kj jrd Dlr(Dnvf ) frbij`tjkdr.

  _ninm (t)5

  45765 385>15

  Z9Zi.sdmwtDi

  N`di (N)

  Dlr95,838 Di

  j`db>.>;

  Jhj`tdh (Jt`dm) Kjjr? Nbtjrmntdh n`ikn jm l` `ubbnmbnm kjjr, jt`dmkj jrkdr. Gu kj jr0 gdr kdrjmtjm fjjm nbtjrmntdh n`i m, gjbdrbd gdr zninmkn

  ijyknmn fjtdrkd d

  s

  jmjrodsdmj jdt gdr jmjrodyd, nym

  kdrjmtjm fjjm klrun` i nym zninmkn ijyknmn fjtdrdylrsn, kl ru n` i m kjjrdmj nbtjrmntdhn` i m jt`dm kjjrd kjmdr. j`db>.>: kj nbtjrmntdh ni vj kl ru n` ingnbnmnm kdrjmbjr nym s y vjrdr. Gy` anrhbjrbj dhnkj jkdbdr. Z, D, J, U fdgdvjyn Z jhh 9Z ris fdgd. Nbtjrmntdh n`i m vjyn fjrdbdidm b nbjtd dbj bbjmkj jrdkdr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  19/241

  >4

  SdmynbOjmnrntr

  W

  Zjhh9Zris

  W

  Z k c 9 Z j h h 9 Z r i s

  Z kc

  j`db>.>: KC fjrdbdij j kj jr lbnm N.N jhj`tdh kjjrd

  Nbtjrmntdh n`

  ikn d d ynpnm fjrdbdi jhj`tdh kjjrdkdr. Gu kjjrd gdr pjrdylttn nmdkj jrbjrdm `nrjsdmdm nmd kjjr sny s mn gbimm `nrj ``mj j dt lbnrn`tnmibnmr.Fjrdbdidm jt`dm kjjrd0

  i

  7m

  77

  7> Z656,5

  mu.........uu

  Z 9+++9

  N`i m jt`dm kjjrd0

  i

  7m

  77

  77 D656,5

  md...............dd

  D 9+++9

  hlribbjrd dbj gubumur. Gurnknm kn frbk fdgd jhj`tdh kjjr tjpj kj jrdmdm5,656 `nt mn jdttdr. Gu gubumnm kjjrd jmtjfrnbbj kj gubumngdbdr.

  ii

  7

  5

  7ijhh Z656,5

  7

  Z)t(k)tsdmZ(

  [>

  Z 999

  rmj`3.4?

  j`db>.>8 kn frbjm nbtjrmntdh fjrdbdidm tjpj(Zp), tjpjkjm tjpjyj (Z pp), jhj`tdh(Zjhh ) vj lrtnbnin (Z lrt ) kj jrbjrdmd gubumuz.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  20/241

  75

  5

  >7

  3;

  :Z

  -Z

  t

  j`db>.>8

  zi3.4? Nbtjrmntdh knbfnmm tjpj j jrd Zp9Z i 9;,: X lbku u frbr. Gukj jr dbj kdjr nbtjrmntdh fjrdbdi kjjrbjrd hlribbjrbj gubumur.

  X16,7):,;.(838,5Z838,5ZZ

  X>1,3):,;.(656,5Z656,5ZZ

  X4):,;.(7Z7Z

  invflrt

  irisjhh

  p pp

  9999

  9999999

  gubumur.

  6. SMSLKNB GW KNBFNMDM [email protected][WJB FS[JWB

  Gy`b`bjr fjmjbbd`bj, s`nbnr vj vj`trjb gy`b`bjrkdr. Tnbmz fjmbdd lbnmgy`b`bjr s`nbnrkr. @tbj, jmjrod vj scn`b` kjrjcjsd fdgd kj jrbjrd fstjrjmgy`b`bjr s`nbnrkr vj gumbnr cjgdrsjb lbnrn` tlpbnmngdbdrbjr. Fjmbdd,kl rubtusu vj ym lbnm gy`b` vj`trjb gdr kjjr s`nbnr gy`b`bjrd datdvnjkjr. N.N. kjvrjbjrdmj ndt n` i, fjrdbdi, ji` vj jipjknms fdgd kj jrbjr

  vj`trjbkdr. N.N fjrdbdi sdmsldknb gdr knbfnj`bdmkj lbkuumknm gumumvj`trjb fstjrdid n `bnin` fjrj`dr.

  j`db>.6 frbjm G vj`trmm, snnt dgrjsdmdm tjrs ymmkj (lijfn) n snba z dbj kmkm `ngub jkjbdi. Ajranmfd gdr t nmmkn, G vj`trmm `ntjttddn 9 t kdr. G vj`trmm kd` gdbjjmd ( T j`sjmdmkj`d gdbjjmd) G.Sdm vjynG.Sdm t kdr. Kjdd` zninmbnrkn`d G vj`trmm kuruiumu fstjrjm `ntjttd dnbnr Q j`sjmd zjrdmkj nbmk`tnm slmrn vj`trm gu nmbnrkn`d kjygdbjjmbjrd

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  21/241

  7>

  (n) (g)

  j`db>.6 Kmjm vj`trm lbuturkuu sdms jrdsd

  tnmkmknj`db>.6 (g)kj`d sdms jrdsd jbkj jkdbdr. Sdms jrdsdmdm in`sdiuikj jrd, G vj`trmm fjmbddmj (glyumn) jdttdr. u anbkj gdr sdms jrdsd, nsnb az dbj kmjm vj fjmbdd sdms jrdsdmdm in`sdiui kj jrdmj j dt lbnm gdrvj`trbj fstjrdbjgdbdr.

  45 >15 765 385

  - Di

  + Did9Di .Sdmwt

  w

  55 Di

  (n) (g)

  j`db>.1 Sdmsldknb n`i vj vj`trjb fstjrdid

  d9Di .Sdm t nbtjrmntdh n`i m, in`sdiui kj jrd Di lbnm vj nsnb az dbj snntdgrjsdmdm tjrs ymmkj kmjm gdr vj`trbj,j`db>.1 (g) kj`d fdgd fstjrjgdbdrdz.j9 Ji.sdm t ji`dm jrdsd vj vj`trjb fstjrdbddj`db>.4 frbij`tjkdr.

  45 >15 765 385

  + J i

  - J i

  j9 J i .Sdmwt w

  55 J i

  j`db>.4 Sdmsldknb ji` vj vj`trjb fstjrdid

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  22/241

  77

  Kmjm G vj`trmm t95 nmmkn Q j`sjmd (rjhjrnms j`sjmd) dbj ns ynptm `ngub jkjbdi. Xj`trm ajranmfd gdr t nmmkn Q j`sjm dbj ynpt n 9( t+5)kr. Gu nmkn`d vj`trm kjy gdbjjmd G.Sdm( t+5) lbur. t95 nmmkn kjy (GSdm) lbkuumknm, G vj`tr snnt dgrjsdmj tjrs ymkj nsnb az dbjkmkmkj dzjcjd sdms jrdsd, sh r kj jrdmkjm kjdb (G. Sdm) fdgd gdrkj jrkjm gn bnr. j`db>.>5 kj`d sdms jrdsdmdm ajranmfd gdr nmkn`d kjjrd dbjg9G.Sdm( t+)dhnkj jkdbjgdbdr.

  45 >15 765 385

  G

  55x

  GG,.

  +9 t

  j`db>.>5

  Q j`sjmdmkjm `nknr fjrdkj lbnm G vj`trmm nsnb az dbj snnt dgrjsdmdmtjrs ymmkj kmijsd dbj dzjcjd sdms jrdsd j`db>.>> kj frbylr. Sdms

  j rdsd t95 nmmkn (N.Sdm) fdgd mjfntdh gdr kjjrkjm gn bnr. Gdr zninm slmrn t9 lbkuumkn G vj`tr yntny rjhjrnms j`sjmd zjrdmj fjbdr.

  45 >15 765 385

  G

  55x

  g

  wt

  w

  j`db>.>>

  N vj`trmm kjy gdbjjmd sh r lbur. gu nmkn jrd kj sh rkr. t nmmkn, Gvj`trmm Q j`sjmd dbj ynpt n (9) lbur. Sdms jrdsdmdm ajranmfd gdrnmmkn`d kjjrd,

  g9G.Sdm( t-)dbj dhnkj jkdbdr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  23/241

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  24/241

  7;

  S h r hnz? J jr sdmsldknb gdr jrd t95 nmmkn sh r zjrdmkjm gnbnynrn` plzdtdh

  ymkj nrtylrsn, gu j rdyj sh r hnz jrdsd kjmdr. Jjr nsnb az dbj snntdgrjsdmdm tjrs ymkj kmjm gdr vj`trm t95 nmmkn rjhjrnms j`sjmd dbj ynpt n s h r dsj gu vj`trj s h r hnz vj`tr kjmdr. j`db>.6 kj s h r hnzb gdr nbtjrmntdhfjrdbdi j rdsd frbij`tjkdr.

  bjrd hnz? j`db>.>5 kn`d G vj`tr dbjrd hnz vj`tr vj jrdsd kj dbjrd hnz jrdsdkdr.

  Fjrd hnz? j`db>.>> kj`d G vj`tr fjrd hnz vj`tr vj j rdkj fjrd hnzb j rdkdr.m`, t95 nmmkn G vj`tr Q j`sjmdmkjm `nknr fjrdkjkdr. m`, t95nmmkn G vj`tr Q j`sjmdmkjm `nknr fjrdkjkdr. Gjbdrbd gdr zninm fjcd`td`tjmslmrn, G vj`tr rjhjrnms j`sjmd zjrdmj fjbdr vj gu nmkn kn j rd sh rkj jrdmkjkdr.

  Hnz Hnr ? Xj`trbjrdm vj jrdbjrdm nrnbnr mkn gubumnm n vjyn zninm hnr` mnhnz hnr kjmdr. @sncn j rdbjr nrnsmkn`d zninm hnr kr. Nbtjrmntdh n`isdmsldknb gdr jrd lbkuumknm vj`trjb tlpbnm vj vj`trjb lbnrn` `nrt bins fjrj`dr. m` nbtjrmntdh ni m vjyn fjrdbdidm zninmn frj kj dij`tjkdr.bjrbjyjm `lmubnrkn hnz vj hnz hnr` lbuturnm kuruibnr ijyknmn fjbjcj`tdr.Gumknm klbnykr `d `lmumum nmbnbins ddm gu `lmu zjrdmkj gdrnz hnzbnkurubiu tur. Hn`nt knan kn kjtnyn fdrdbijid gu kjtnybnr kdjr ijsbj`bjrdmnmn `lmubnr kr.

  rmj`3.>5

  j`db>.>; kj N, G vj C nbtjrmntdh fjrdbdi jrdbjrd dzdbdkdr. Nbtjrmntdh fjrdbdibjrdmhlm`sdylmbnr m, hnz kuruibnr m vj ynznrn` 45 kj`d fjrdbdi kj jrdmd gubumuz.

  45 >15 765 3855

  C

  wt;:G

  N

  - 75

  Z (vlbt)>5

  1:

  j`db>.>:

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  25/241

  7:

  zi3.>5 ?

  Nbtjrmntdh fjrdbdidm jrdbjrdmdm hnz kuruiumn gn`bkmkn N dbj fstjrdbjmnbtjrmntdh fjrdbdi 5 hnzb, G dbj fstjrdbjm nbtjrmntdh fjrdbdi 75 dbjrd hnzb, C dbjfstjrdbjm nbtjrmntdh fjrdbdi dsj ;: fjrd hnzbkr. Gu kl rubtukn nbtjrmntdh fjrdbdikjm`bjibjrd n nkn`d fdgd lbur.

  X u

  X u vjyn

  u vjyn

  C

  G

  N

  88:65651;:1;:451

  6;>>5:7545:

  >545>5

  , ) , sdm( . ) sdm( . ) sdm( . )( Sdm.Z

  , ) sdm( ) sdm( )( Sdm.Z )( Sdm.Z u

  X sdmSdm.Z Sdm.Z u

  C i

  Gi Gi G

  ii N

  99999

  99+9+9+9

  9999

  lll

  lll

  l

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  26/241

  78

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJBJW

  KJXWJ JBJINMBNWD

  Nbtjrmntdh n`i kjvrjbjrdmkj n` i m fjddmj `nr jdt kdrjm fstjrdbdr.Kjvrj jbjinmbnr kjkddidz gu kdrjmbjr0 W lid` kdrjm, B jmk`tnmsmjmk`tdh kdrjmcd vj C `npnsdtnmsm `npnsdtdh kdrjmcdmkjm dgnrjttdr. Gu jbjinmbnrkjvrjbjrkj tj` lbnrn` `ubbnm bngdbkdd fdgd ajpsdmdm gdr nrnkn `ubbnmbk kjvrjbjr kj ijvcuttur. Gu jbjinmbnr m nbtjrmntdh fjrdbdikj`d knvrnmbnr

  dmcjbjmjcj`tdr.[JIJB KJXWJBJW

  Nbtjrmntdh n`ikn j dt kjvrj vnrk r. Gnmbnr0 kdrjmbd kjvrjbjr(lid` kjvrj),glgdmbd kjvrj(jmk`tdh kjvrj) vj `lmknmsntrb kjvrj (`npnsdtdh kjvrj) kdr.[jijb kjvrjbjrj uyfubnmnm Z fjrdbdid vj kjvrjmdm D n` i jt`dm kjjrbjrkdr. Dkjvrj n` i , uyfubnmnm fjrdbdij vj kjvrj jbjinm mm kdrjmcdmj gnb lbnrn`kj ddr. Kjvrj jbjinmbnr K.C kj lbku u fdgd nbtjrmntdh n`ikn kn sjrd, pnrnbjbvj sjrd-pnrnbjb (`nr `) gn bnmrbnr. Kjvrj jbjinmbnr mm dkjnb lbins0 W lid`kdrjmcdmkj jmk`tdh kdrjm jt`dsdmdm gubuminins, B vj C jbjinmbnr mkn lid`kdrjm jt`dsdmdm vj f `nygmm lbinins kjij`tdr.

  > LI @ KJXWJ

  >.>NB[JWMN[H [email protected] KWJM

  Nbtjrmntdh n`i kjvrjbjrdmkj, jmk`tdh vj `npnsdtdh jt`dsd gubuminynm snhkdrjmcj lid` kdrjm kjmdr. W anrhd dbj fstjrdbjrj` gdrdid lai( ) kur. Kdrjm

  lbnrn` j dtbd kjjrbjrkj vj fbjrkj jbjinmbnr lbku u fdgd jbj`trd`bd

  s

  t

  c

  bnr,zfnrn vj t fdgd jbj`trd`bd jv nbjtbjrd kj ijvcuttur. Snh lid` kdrjmbd gtmninbnr m, jdt fjrdbdibd klru n` i vj nbtjrmntdh n`i kjvrjbjrdmkj`nymn`bnrknm j`td`bjrd n`ibnr kn gdrgdrdmj jdttdr. T`sj` hrj`nmsb N.Nkjvrjbjrdmkj `ubbnmbnm gy` `jsdtbd gdr dbjt`jmdm kdrjmcd, K.N kn`d kdrjmcdmkjmgdrnz knan gy`tr. N. N. Kn`d dbjt`jmdm jt`dm `jsdtd gdrnz knan `` lbur. N

  N kn kdrjmcdm gyijsd, dbjt`jm `jmkd ddmkj nbtjrmntdh n`i kj dijbjrdklbnys dbj klnm ji`kjm dbjrd fjbdr. Gu ji`bjr n i dbjt`jmdm k yzjydmjkl ru dtjrbjr. Gumn kjrd lbny kjmdr. :5 Az hrj`nmsb N.N kjvrjbjrdmkj gu lbny l`nknr kj dbkdr.

  GBI 7

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  27/241

  76

  >.7 LI @ KJXWJKJ LAI @NMZMZ Nbtjrmntdh fjrdbdij gnbnmnm gdr kdrjmj`db7.> kj frbij`tjkdr. Kdrjmubnr mn sdmynb fjmjrntrmkjm sdmzldknb gdr fjrdbdi uyfubnmkmkn gu kdrjmzjrdmkjm gdr ni n` lbncn`t r. Gu n` i m knbfn j`bd kj uyfubnmnmnbtjrmntdh fjrdbdidm knbfnj`bd dbj nymkr. Kj djm snkjcj fjmbd d lbncn`tr. Guknbfn j`bd kjvrj zjrdmkj fstjrdbid tdr.

  1111

  WZ

  Z W

  D j`db7.> Lid` kjvrj

  Sdmynb fjmjrntrmkjm kdrjm ubnr mn uyfubnmnm u9Zi.sdm t sdmzldknb

  nbtjrmntdh fjrdbdi uyfubnmkmkn kdrjm zjrdmkjm fjjm nbtjrmntdh n`i lai`nmumu dbj gubumur.

  t Sdm WZ

  Wt SdmZ

  Wu

  d ii 9

  99 N`i m in`sdiui kj jrd

  WZ

  D ii 9 lbkuumknm, nbtjrmntdh n`i m nmd kjjrd nnkn`d j`bd nbncn`tr.

  t Sdm. D d i 9

  Gu kj jrdm knbfn j`bd j`db7.> kj kjvrj zjrdmkj frbij`tjkdr.

  Nbtjrmntdh n`i m ajranmfd gdr zninmkn`d kjjrdmd gu hlribj gubin`ii`mkr. J jr ajranmfd gdr zninmkn`d kj jrd kj db kj jt`dm kjjr lbnrn`kdrjmcdm zjrdmkjm fjjm n`i0

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  28/241

  71

  W

  Z 7

  7W

  Z

  .Z 7Z 7

  Z

  Z

  i

  i

  i

  99999999 W.

  Z .

  W.

  Z D

  D W

  Z

  D iii

  i 777

  lbur. Gu kj jrd nipjrijtrj dbj bbjrj` gubumngdbdr. N.N kjvrjsdmkj snh gdrlid` kdrjm, K.N kjvrjsdmkj kj nym jt`dyd fstjrdr. Gu mjkjmbj klru n` ikn`ubbnmbnm `nmumbnr nymjm nbtjrmntdh n`i kjvrjbjrdmkj kj uyfubnm r.

  (wt)

  d9Di.Sdmwt

  Z9Zi.SdmwtZiDi

  45 >15 385

  Z,D

  w

  ZDl

  j`db7.7

  j`db7.7 kj lid` kdrjm ubnr mn uyfubnmnm fjrdbdidm vj kdrjm zjrdmkjmfjjm n` i m knbfn j`bd vj vj`tr kdynfrni frbij`tjkdr.Nbtjrmntdh gdrfjrdbdi gdr kdrjm ubnr mn uyfubnmkmkn kdrjmcdm ubnr mkn`d fjrdbdikl rubtusumknm kdrjm zjrdmkjm fjjm n`i nrtin`tn, kdrjm ubnr mkn`dfjrdbdi kj jrd nznbk`n gumum pnrnbjbdmkj n`ikn nznbin`tnk r. Gu kuruij`db7.7 kj frbk fdgd fjrdbdidm in`sdiui lbku u yjrkj n` iknin`sdiui, fjrdbdidm s h r lbkuu yjrkj n` ikn s h r lbin`tnk r. Gu mjkjmbjn` ibn fjrdbdi nym hnzknkr. Kdrjm jbjinm n` ibn fjrdbdi nrns mkn gdr hnzhnr lbuturinin`tnk r. Xj`tr fstjrdidmkj D n` i m jt`dm kjjrd, Z dsjfjrdbdidm jt`dm kjjrdmd fstjrij`tjkdr.

  rmj`7.>

  j`db7.3 kj`d kjvrjkj, nbtjrmntdh n i `nymn mknm j`dbjm n`i gubnrn` gun` i m kdrjmbjr zjrdmkj`d fjrdbdi kibjrdmd ajsnpbnymz.

  W >

  W 7

  > `lai

  :85 lai>>5 XZ

  j`db7.3

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  29/241

  74

  zi7.>

  Kdrjmbjr gdr gdrbjrd dbj sjrd gnbnmk`bnr mknm gu kdrjmbjrdm jkj jrd(tlpbnikdrjm)0

  9+9+9 ` .` W W W[ :8>:85>7>

  Lai `nmumumknm hnyknbnmnrn` `nymn`tnm j`dbjm n`i, nym zninmkn gukdrjmbjr sjrd gnb lbkuu ddm nym n` i fjjcj`tdr. N` i jt`dm kj jrd0

  iN.

  ` .

  X

  W

  Z D

  [

  :65

  :8>

  >>59

  99

  kdrjmbjr zjrdmkjm gu fjdylrsn, gu kdrjm ubnr mkn gdr fjrdbdi kimjsjgjgdyjtvjrjcj`tdr. Kdrjm ubnr mkn`d jt`dm fjrdbdi kibjrd0

  W> zjrdmkj`d fjrdbdi ki? X :65>:65>> . )` ).( iN.( W. D Z 999

  W7 zjrdmkj`d fjrdbdi ki? X 34.: )iN).(:85 999 :6577 .( W. D Z

  X >>5X)X 9+9+9 :34:657> .( ).( Z Z Z Gu rmj`tj frbk fdgd `npnb gdr kjvrjkj fjrdbdi k ibjrdmdm tlpbni `nymn` ubnr mkn`d fjrdbdij j dttdr. Gu `dr lhhum fjrdbdibjr `nmumumum nbtjrmntdhn` i kjvrjbjrdmkj kj nymjm fjjrbd`bd lbkuumu fstjrij`tjkdr.

  Kl ru n` ikn`d lai `nmumu vj `dr lhhum fjrdbdi vj n i `nmumbnr nbtjrmntdhn` ikn kn nymjm fjjrbd`tjkdr. @dr lhhum fjrdbdibjr `nmumu0 `npnb gdr kjvrjkjvjyn `nymn` ubnr mkn`d fjrdbdi jbjinm ubnr mkn`d fjrdbdi kibjrdmdm jhj`tdhkj jrbjrdmdm tlpbnimn jdttdr. Gu gdr kjvrjkj b nbjtbjrd dbj fstjrdidj`db7.;kj vjrdbidtdr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  30/241

  35

  X XXX

  W3W>

  W7

  Z

  + +9

  j`db7.; @dr lhh um fjrdbdi `nmumu

  j`db7.;kj`d kjvrjkj `nymn` ubnr mkn`d fjrdbdi kjjrdmd bjmvlbtijtrjmdm fstjrkd d kjjr, kdrjm ubnr mkn`d fjrdbdi kibjrdmd fstjrjmvlbtijtrjbjrdm fjrdbdi kj jrbjrdmdm tlpbni lbnrn` frbij`tjkdr. Gukn `dr lhumfjrdbdibjr `nmumumum nbtjrmntdh n`ikn kn nymjm fjjrbd lbku umufstjrij`tjkdr.

  rmj`7.7

  j`db7.:n kn`d jbj`trd` kjvrjsdmkj`d W3 kdrjmcd ubnr

  mkn`d fjrdbdi kjjrdmd vjj`db7.:g kj`d kjvrjkj `nymn`tnm j`dbjm n` i gubumuz.

  Z Z

  W>

  W7

  W3

  W>

  W3

  >7 X

  1 X7; X >5 N 3 N

  (n) (g)

  j`db7.:

  zi7.7

  @dr lhum fjrdbdibjr `nmumu uyfubnmnrn` `nymn` fjrdbdidmdm jbjinmbnr zjrdmkjktmkjm 0

  X;X1-X>7-X7;kjm 7>337> 999++9 Z Z Z Z Z Z Z Z

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  31/241

  3>

  @dr lhum n ibnr `nmumumknm ynrnbnmnrn` `nymn`tnm j`dbjm n`i gubumur.

  N>3N3N>57> 9+9+9 D D D [

  Gubumnm gu kjjrbjr jt`dm kj jrbjrkdr.

  >.3 LI @ KJXWJKJ F

  Lid` kjvrjkj f n` ibn fjrdbdidm nrpi mn jdttdr. W kdrjmcd ubnr mnuyfubnmnm fjrdbdi sdmzldknb lbkuumknm kdrjmcdm zjrdmkj anrcnmnm f gun` i vj fjrdbdi kj jrbjrdmdm nrpi dbj l nmkn`d kdrjm zjrdmkj anrcnmnm nmdf gubumur.

  p9 u.d Vntt

  Kdrjm ubnr mn uyfubnmnm fjrdbdi u9 Zi.SdmwtKdrjm zjrdmkjm fjjm ni d9Di.SdmwtAjranmfd gdr nmkn`d f p9 (Zi.Sdmwt).(DiSdmwt) wt SdmZi 7.Di.9

  (wt)d9Di.Sdmwt

  Z9Zi.Sdmwt

  ZiDi

  45 >15 385

  Z

  Dp

  765

  wt SdmZi p 7.Di.9

  F j rdsd

  F j rdsd dmcjbjmkddmkj u slmubnr jbkj jkdbdr. F jrdsd ajr zninmplzdtdhtdr.`dcd ynr i pjrdylttn, fjrdbdi vj n` i mjfntdhtdr. Mjfntdh fjrdbdi dbjmjfntdh n i m nrpi lbnm f kj plzdtdhtdr. Gu, kdrjmcdm ajr d`d nbtjrmnmstnjgj`jkjm f j`td dmd fstjrdr. Kdrjmtj anrcnmnm f, kdrjmtjm fjjmn` i m ymmj gnb kj dbkdr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  32/241

  37

  N`i vj fjrdbdi j rdbjrdmdm ajr ynr i pjrdylkumkn nmd f s h rknm in`sdiui

  kj jrj vj slmrn tj`rnr s h rn kjr. Gybjcj n` i vj fjrdbdidm gdr pjrdylkumknf d`d kjhn in`sdiui vj s h r kj jrbjrdmd nbr.

  F j rdsd kj sdms jrdsdmj gjmzjr. Tnbmz gu j rdmdm hrj`nms, n` i (vjynfjrdbdi) hrj`nmsmm d`d `ntmn jdttdr. F j`sjmdmdm j`sjmd yu`nr yn `nyi kuruiknk r. Kdrjm zjrdmkjm fjjm ni vj fjrdbdi kj jrbjrd kzjmbjmkddtn`tdrkj kdrjm zjrdmkj`d lrtnbnin f hlrib lrtnyn `nr.

  D Z U lr .9 kdrjmtj snrh jkdbjm fcm lrtnbnin kjjrd, kdrjmtjm fjjm nbtjrmntdh n`i mvj fjrdbdidm jt`dm kjjrbjrdmdm nrpi mn jdttdr.

  7 @NUNS[ H KJXWJ

  7.>@LMKNMSN[WM TNUDSD XJ J [BJW

  @lmknmsntr d`d ubu jmjrod kjplbnynm jbj`trlmd` gdr jbjinmkr. bjt`jm bjvanbnrnrns mn `lmubnm kdjbj`trd` (jbj`trdd dbjtijyjm) inkkjsd jbj`trd` y`m kjpljtij zjbbd dmj snadptdr. m`, jbj`trlm vj prltlmbnr ynbt`nm inkkjkjanrj`jt jkjrj` gdr yjrj fdkjijzbjr. Tnb t`nm inkkjbjrdm y` kjpl jkjgdbijzjbbd`bjrdmkjm ynrnrbnmbnrn` jm tjijb jbj`trlmd` kjvrj jbjinmbnr mknm gdrdlbnm `lmknmsntr dinb jkdbidtdr.

  @npnsdtj

  @lmknmsntrm y` kjpl jkjgdbij yjtjmj dmj `npnsdtj nk vjrdbdr. Ajr`lmknmsntr dstjmdbkdd `nknr y` kjpl jkjijz. Gumu jt`dbjyjm hn`trbjr gu`lmu nk nbtm dbjrbjyjm zninmkn knan `npsnib dmcjbjmjcj`, y` kjpljkjgdbijsd ddm gu ubnrn iutbn`n gdr pltnmsdyjb (fjrdbdi) uyfubnmins fjrj`dr.

  j`db7.8 @lmknmsntrm ynps vj sjiglbbjr

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  33/241

  33

  j`db7.8kj frbk fdgd `lmknmsntr, d`d dbjt`jm bjvan vj gumbnr m nrnsmn

  `lmnm kdjbj`trd` inkkjkjm lbu in`tnk r. Tnp b gu j`dbkjkdr. Gu`lmknmsntr ubnr mn gdr fjrdbdi gnbnminknm `lmknmsntrm kuruiumu vj gu`lmknmsntr ubnr mn gdr fjrdbdi gnbnmkmkn `d mj fdgd kuruibnr mlbutuumuj`dbbjrbj nmbnbins snbnmncn`tr.

  Gdr `lmknmsntrm ubnr mn gdr fjrdbdi uyfubnmink kuruikn gu`lmknmsntr j`db7.6(n) kj`d fdgd mtr kuruiknkr. @lmknmsntrm ubnr mnj`db7.6 (g)kj`d fdgd gdr fjrdbdi `nymn gnbnmkmkn gu `lmknmsntrzjrdmkjm n i n` lbncn` vj `lmknmsntr bjvanbnr j`dbkj frbk fdgdy`bjmijyj gn bnyncn`tr. Gu y`bjmij uyfubnmn fjrdbdi j jrdmj ubnnmn`nknr kjvni jkjcj`tdr. Gu j`db7.6 (c)kj`d kuruiumu nbncn`t r.

  (n) Mtr(kjnro kuruiu)

  j`db7.6 @lmknmsntrm nro

  (g ) Fjrdbdij gn bnmnm gdr`lmknmsntrm N Gbjvanbnr mm y` lbuuiu

  (c) @lmknmsntr zjrdmkjm n`i n` N G uyfubnmnm fjrdbdi kjjrdmkjlbkuu nmkn `jsdbdr.

  (k) @lmknmsntrm bjvanbnr (+) vj (-)y`bjrbj uyfubnmnm fjrdbdi kjjrdmkjy`bjmid anbd

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  34/241

  3;

  Gu `lmknmsntrm nro lbins kjij`tdr. Nrt ` gu `lmknmsntr fjrdbdi

  `nymnmknm `nrk mz nmkn `lmknmsntr ubnr uyfubnkmz fjrdbdikj jrdmd fstjrdr. j`db7.6 (k)kj Z kj jrdmkj nro lbiu gdr `lmknmsntrfrbij`tjkdr. Bjvanbnr jbj`trlm y`bjrd dbj klbnm `lmknmsntrm gdr kdrjmvjyn d`d ucu `sn kjvrj jkdbjrj` y`bjrdm gl nbtbins mn `lmknmsntrm kjnro kjmdr. j`db7.1 kj frbk fdgd `lmknmsntrm (-) y`b bjvansmkn`djbj`trlmbnr, (+) y`b bjvanyn anrj`jt jkjrbjr. Jbj`trlmbnr m gu anrj`jtd kj nron` i m ijyknmn fjtdrdr. Kj nro n i , `lmknmsntrm ajr d`d pbn`ns kn mtrlbnmn `nknr kjvni jkjr. Gu lbny m slmumkn `lmknmsntr ubnr nrns mkn`dfjrdbdi s h rn dmjr. @lmknmsntr glnbi lbur.

  j`db7.1 @lmknmsntrm Kjnro

  j`dbbjrkj kj frbk fdgd `lmknmsntrbjrkj, jbj`trd` y`bjrd gdr ynbt`nmbnnyr bi lbup d`d dbjt`jm bjvan kn gdrd`dr. Bjvanbnrknm gdrdsd prltlmbnrknm lbunmplzdtdh y`j, kdjrd dsj jbj`trlmbnrknm lbunm mjfntdh y`j snadp lburbnr.

  @lmknmsntrbjrkj `npnsdtj gdrdid Hnrnktr. Gdr `lmknmsntr ubnr mn gdr vlbtbu`fjrdbdi uyfubnmkmkn l `lmknmsntr zjrdmkj gdr `ublmbu` gdr jbj`trd` y`lbuuylrsn `lmknmsntrm `npnsdtjsd gdr hnrnktr kjmdbdr. Hnrnk l` y`sj` gdrgdrdi lbkuumknm hnrnkm ns`ntbnr lbnm id`rlhnrnk( H), mnmlhnrnk(mH) vjpd`lhnrnk(pH) `ubbnmbr. Gu gdrdibjr nrns kmi `jmkd nrnbnr mknnnkn`d j`dbkj lbur.

  >H9>58 H vjyn > H9>5-8 H>H9>54mH vjyn >mH9>5-4 H>H9>5>7 pH vjyn >pH9>5->7 H

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  35/241

  3:

  rmj`7.3

  Nnkn`d `bnrkn vjrdbjm `lmknmsntr kjjrbjrdmd H kjjrdmj kmtrmz.

  (n) 5,5555>H (g) 5,55:H (c) >555pH (k) 755pH

  zi7.3

  (n) 5,5555>H x >58 9 >5 H (g) 5,55:H x >58 9 :555 H

  (c) >555pH x >5-8 95,55> H (k) 755pH x >5-89 5,5557 H

  rmj`7.;

  Nnkn`d `bnrkn vjrdbjm `lmknmsntr kjjrbjrdmd pH kjjrdmj kmtrmz.

  (n) 5,>.>5-1H (g) 5,55557:H (c) 5,5> H (k) 5,55: H

  zi7.;

  (n) 5,>.>5-1H x >5>79>555pH (g) 5,55557:H x >5>797:.>5 8pH

  (c) 5,5> H x >589>5555pH (k) 5,55: H x >589:555Uh

  7.7 @LMKNMSN[W J [BJW

  Id`n @lmknmsntr?

  Id`n `lmknmsntrbjrkj, l` dmcj d`d dbjt`jm bjvan vj gumbnr m nrnsmknynbt`nm lbnrn` id`n `ubbnmbi tr. Gu `lmknmsntrbjrkj k `np lbnrn`fjmjbbd`bj sjrnid` inkkjsd `ubbnm bi tr. Id`n `lmknmsntrbjr fjmjbbd`bj:5pd`lhnrnk dbj :55 pd`lhnrnk nrns mkn `` `npnsdtjbjrd jbkj jtij` ddm dinbjkdbdrbjr.

  @nt @lmknmsntrbjr?

  @nt `lmknmsntrbjrkj d`d dbjt`jm bjvan vj gumbnr m nrnsmkn ynbt`nm lbnrn``n t `ubbnmbi tr. bjt`jm inkkjbjr vj gumbnr m nrnsmkn`d `nt l` dmcjlbup, gdr sdbdmkdrd` ynp lbuturin` zjrj gdrgdrd zjrdmj snr bi tr. @nt

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  36/241

  38

  `lmknmsntrbjrkj k `np lbnrn` fjmjbbd`bj pbnstd` `ubbnmbr. Lrtn gy`b`tj

  `lmknmsntr jbkj jkdbij` ddm `ubbnmbr.Sjrnid` `lmknmsntrbjr?

  gu `lmknmsntrbjrkj kdjbj`trd` inkkj lbnrn` sjrnid` `ubbnm br. Nym id`tnr`npnsdtj sjrnid` `lmknmsntrbjrkj, `n t `lmknmsntrbjrj frj l` knan`` glyutbnrkn jbkj jkdbdr. Kds` gddidmkj`d sjrnid` `lmknmsntrbjrijrcdij` `lmknmsntrbjr lbnrn` nkbnmk r bin`tnk r.

  Kj d`jm lmknmsntrbjr?

  K j d jm `lmknmsntrbjrkj, sngdt ijtnb pbn`nbnr rltlr, kmjgdbjm gddikjyntn`bnmi ijtnb pbn`nbnr dsj stntlr lbu tururbnr. Gdr idb tnrnh mknmkmkrbjm stntlr, rltlru lbu turnm pbn`nbnr m nrnsmn tnrnh gddidmkj fjjrj``npnsdtjyd lbuturur. Kj d jm `lmknmsntrbjrkj `nr b`b pbn`nbnr nrnsmkn`danvn, kdjbj`trd` inkkj lbnrn` frjv ynpnr. Stntlr dbj rltlru lbu turnm bjvanbnrtni dd dj fjtd`bjrdmkj `lmknmsntrm `npnsdtjsd in`sdiui kj jrdmj ubnr.,bjvanbnr gdr gdrdmkjm tninijm nyr bkmkn dsj `lmknmsntrm `npnsdtjsdidmdiui kj jrdmj dmjr. Kjd jm `lmknmsntrbjr fjmjbbd`bj `npnsdtjsd 5pd`lhnrnk dbj :55 pd`lhnrnk nrnsmkn kjdjcj` j`dbkj dinb jkdbdrbjr. Kjd jm`lmknmsntrbjr uyfubninkn rnkyl nb cbnr mm dstnsylm sjij kjvrjbjrdmkj`ubbnmbr.

  Jbj`trlbdtd` `lmknmsntrbjr?

  Jbj`trlbdtd` `lmknmsntrbjrkj nsdt jrdydd fdgd gdr jbj`trlbdtd` inkkjmdmjikdrdbkdd gjz, ynbt`nm inkkj lbnrn` `ubbnm br. Gu ynbt`nmm d`d ynmmkn`dnbidmyui pbn`nbnr kn `lmknmsntrm dbjt`jm `si kr. Gu pbn`nbnrknm gdrtnmjsd klruknm klruyn `lmknmsntrm k `ng mn gnbkr. Jbj`trlbdtd``lmknmsntrbjr gy` `npnsdtj kj jrbjrdmd snbnin` zjrj dinb jkdbdrbjr. [dpd``npnsdtj kj jrbjrd gdr id`rlhnrnk dbj 7555 id`rlhnrnk nrns mknkr. Knan mcjfri lbkuuiuz `lmknmsntrbjrdm tjrsdmj, jbj`trlbdtd` `lmknmsntrbjr

  `utupbukur. Tnmd plzdtdh vj mjfntdh ubnr

  vnrk

  r. Gumknm klbny

  k

  r `d kjvrjyjgnbnmtbnr mkn plzdtdh `utup plzdtdhj mjfntdh mjfntdhj gnbnmins fjrj`dr n`sdtn`tdrkj `lmknmsntr pntbnyngdbdr.

  7.7 @NUNS[JT J[@ BJTJM [email protected][WBJW

  @npnsdtj, gdr `lmknmsntrm jbj`trd` y` kjpl jkjgdbij yjtjmj d lbkuumun`bni t`. @lmknmsntr bjvanbnr mn uyfubnmnm fjrdbdi, pbn`nbnrkn jbj`trd`y` ijyknmn fjtdrdr. Zyfubnmnm fjrdbdi nrtt`n, bjvanbnrkn`d jbj`trd` y` kjnrtnr. Gu mjkjmbj, `lmknmsntrm kjpl jttdd jbj`trd` y`, ubnr mn uyfubnmnm

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  37/241

  36

  fjrdbdibj kl ru lrnmtbkr. @lmknmsntrm kjpl jkjgdbjcj d jbj`trd` y`,

  `npnsdtj dbj kj kl ru lrnmtbkr. Gybjcj gdr `lmknmsntrm ubnr mnuyfubnmnm fjrdbdi, kjpl jttdd jbj`trd` y` vj `lmknmsntrm `npnsdtjsdnrns mkn`d dbd d nnkn`d hlribbj dhnkj jkdbdr.

  Hlribkj `ubbnmbnm ^ `lmknmsntrm kjpl jttdd jbj`trd` y`m(`ublm), C`lmknmsntrm `npnsdtjsdmd(Hnrnk), Z dsj `lmknmsntr ubnr mn uyfubnmnmfjrdbdid tjisdb jtij`tjkdr.

  rmj`7.:

  Nnkn `bnrkn vjrdbjm kjjrbjrj frj dstjmjmd gubumuz.

  n) Gdr `lmknmsntrm kjpl jttdd jbj`trd` y` :5 C, gu jbjinmn >5X uyfubnmkmkn gu `lmknmsntrm `npnsdtjsd mjkdr.

  g) @lmknmsntrm `npnsdtjsd 7 H gu `lmknmsntrm ubnr mkn`dfjrdbdi >55 X lbkuumn frj `lmknmsntrm bjvanbnr mkn`d y`mj `nknrk r.

  c) @lmknmsntrm `npnsdtjsd >55pH, bjvanbnr mkn`d jbj`trd` y`7 C lbkuumn frj gu `lmknmsntrm ubnr mkn`d fjrdbdi mj`nknrk r.

  zi7.: ?

  `X75H>5.>55

  C>5.7 pH>55C7

  C^

  Z(c)

  C755C).(>55X)(7C.Z^ (g)

  H:H>5.:X>5

  C>5.:5X>5C:5

  Z^

  C )n(

  >7

  8

  88

  99

  99

  999

  999

  99

  7.3 @LMKNMSN[WBJWM SJW GN BNMINSD

  @lmknmsntrbjrdm kd``nt jkdbijsd fjrj`jm d`d kuruiu vnrkr. Gumbnrknmgdrdmcdsd nbin fjrdbdid kdjrd dsj `npnsdtjsdkdr. Gumn frj `lmknmsntr`ubbnmbncn` yjrbjrdmj frj `n vlbtbu` `lmknmsntr `ubbnmbncn` dsj l kj jrbd`lmknmsntr `npnsdtjsdmd vj fjrdbdi kjjrd sjdbijbdkdr. @lmknmsntrmzjrdmkj`d fjrdbdi kjjrd 7:X d`jm sdz 35X bu` gdr kjvrjkj `ubbnmrsnmz l`lmknmsntr ynmin dbj `nr `nr yn grn` rsmz. @npnsdtj kjjrbjrd uyfum

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  38/241

  31

  kj jrkj stnmknrt kj jr gubumnink ysn l zninm dstjkd dmdz `npnsdtjkj

  `lmknmsntr jbkj jtij` ddm `lmknmsntrbjrd sjrd vjyn pnrnbjb gnbnynrn` jbkjjtij di`nm mn snadpsdmdz.

  @lmknmsntrbjrdm sjrd gnbnmm vj gu gn bnmtkn kj jrbjrdm gubuminhlribbjrd `nkjij `nkjij `nrt bngdbdr.

  j`db7.4(n) kj`d kjvrjkj d`d `lmknmsntr sjrd gn b vj gu ubnrn gdr Z fjrdbdi`nymn gnbnmi. @lmknmsntrbjrdm gnbnmftn `nymn`tnm gdr n`i j`ijsdvj gjbbd gdr srj slmrn gu n i m n `jsdbijsd j`db7.4(g) frbij`[email protected] y`bjrd `nymnm vjrkdd y`bj jbjinm zjrbjrdmkj`d y`bjr j dtlbumcnyn `nknr n` i n`in`tn y`bjr j dt lbumcn ni n` kurin`tnk r. Gukuruiu u j`dbkj ynzngdbdrdz.

  7>[ ^^^ 99

  @dr lhum fjrdbdibjr `nmumumknm0

  7> ZZZ +9

  (n) @lmknmsntrbjrdm sjrd gnbnmins vj ubnr mkn`d fjrdbdi

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  39/241

  34

  (g) @lmknmsntrbjrdm sjrd gnbnmins, nro lbins vj n` i m l lbins

  j`db7.4

  Z9^/C kj jrbjrd jdtbddm ajr d`d tnrnh mn ynzbrsn0

  7>[ C^

  C^

  C^

  +9

  j dtbddm ajr d`d tnrnh ^ yj gbmjrj`0

  7>[ C>

  C>

  C>

  +9

  )C>

  ()C>

  (

  >C

  7>

  [

  +9

  jbkj jkdbdr. Gu hlrib fjmjbbjrsj` m tnmj `lmknmsntrm sjrd gnbnmk kuruium hlribm ynznbi.

  m37>[ C>

  ............C>

  C>

  C>

  C>

  ++++9

  m37>

  [

  C>

  ............C>

  C>

  C>

  >C

  ++++9

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  40/241

  ;5

  rmj`7.:

  j`db7.>5 kn frbk fdgd tnmj kjdd` `lmknmsntrbjr gdr gdrbjrd dbj sjrdgnbnmi. Gu `lmknmsntrbjrdm jkj jrdmd gubumuz.

  j`db7.>5

  zi7.:

  Sjrd gnbnin hlribmkj kj jrbjr yjrdmj `lmubnrn` gubumur.

  H H H C C C C [ 1>

  :>

  >5>>>>>

  37>

  ++9++9

  H H

  H H H

  C [

  3:,7;7:,5>

  )1

  >()

  :>

  ()>5

  >(

  >99

  ++9

  7.; @LMKNMSN[WM [email protected] FJW BI

  @lmknmsntr ubnr mkn gdr fjrdbdi ijyknmn fjbjcj`tdr gu fjrdbdi kj jrd y` vj`npnsdtjsdmj gnb lbnrn` kj djcj` lbku umu mcj`d `lmubnr i zkn

  dmcjbjidtd`. @dr lhum fjrdbdibjr `nmumumknm jbjinmbnr sjrd gnb lbku`bnr mknm

  Z)CC

  (Zx

  [x 9

  gurnkn`d Cx0 anmfd `lmknmsntr ubnr mkn`d fjrdbdid gubncn`snmz l`lmknmsntrm Zx kj jrdkdr. (C>, C7 fdgd)

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  41/241

  ;>

  rmj`7.8

  j`db7.>> kj`d kjvrjkj `lmknmsntr sjrd gn bnmi ubnr mn 7:X fjrdbdiuyfubnmi tr. Gu `lmknmsntrbjrdm ubnr mkn`d fjrdbdi kjjrbjrdmd gubumuz.

  j`db7.>>

  zi7.8

  @lmknmsntrbjr sjrd gnbnmk`bnr ddm sjrd kjvrjkj n ibnr j dt lbncnmknm`dr lhum fjrdbdibjr `nmumumknm ynrnrbnmngdbdrsdmdz.

  H H C

  H H H C C C C [

  [

  5:11,5

  >6

  >

  7,5

  >

  :,5

  >

  >,5

  >>>>>

  37>

  99++9++9

  Xlbtno hlribmkj kjjrbjrd yjrdmj `lynrn` jbjinm ubnr mkn`d fjrdbdikj jrbjrd0

  X X H

  H Z

  C C

  Z

  X X H

  H Z

  C C

  Z

  X X H

  H Z

  C C

  Z

  [

  [

  [

  3:,67:).7,5

  5:11,5()(

  4;,77:).:,5

  5:11,5()(

  6,>;7:).>,5

  5:11,5()(

  3

  3

  77

  >>

  999

  999

  999

  Gubumur.

  7.: @LMKNMSN[WBJWM UNWNBJB GN BNMINSD

  @lmknmsntrbjr pnrnbjb gnbnmk`bnr mkn `nymn`tnm j`td`bjrd n`i `lbbnrnnyr bnrn` kjvrjsdmd tninibnyncn`t r. @nymnm fjrdbdi kjjrd gu jbjinmbnrzjrdmkj nymjm frbjcj`tdr. @nymn`tnm j`dbjm y` jbjinmbnr zjrdmkjfrbjcj` gu y`bjrdm tlpbni `nymnm y`mj jdt lbncn`tr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  42/241

  ;7

  jkdbdr.jbkj CCC gbmrsjynZ'tnrnh md`dajrj dtbddmZ.CZ.CZ.C

  ^^^

  7>[

  7>[

  7>[

  +9+9

  +9

  j`db7.>7 Unrnbjb `lmknmsntrbjr vj [ 9^ >+^ 7

  j`db7.>3 m tnmj `lmknmsntrm pnrnbjb gnbnmins

  j`db7.>3kj lbkuu fdgd m tnmj `lmknmsntr gdrd gdrdmj pnrnbjb gnbnmkmkn`dfjmjb hlribiz d`d `lmknmsntr pnrnbjb gn bnmkmkn `nrk i zhlribiz fjmjbbj tdrdrsj`0

  m37>[ C...........CCCC ++++9

  lbur. m tnmj `lmknmsntr pnrnbjb gnbnmt fjmjb hlrib lrtnyn `nr.

  rmj`7.6

  j`db7.>;kj`d kjvrjkj jbjinmbnr m kjjrbjrd vjrdbid, gu jbjinmbnr pnrnbjbgnbnmitr. Gu kjvrjmdm jkj jr `npnsdtjsdmd vj `lmknmsntrbjrdm y`bjrdmd,tlpbni y` gubumuz.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  43/241

  ;3

  j`db7.>; rmj`

  zi7.6 ?

  pC pC pC pC ^^^^

  pC X pH Z C ^

  pC X pH Z C ^

  pC X pH Z C ^

  pd`l`ublm pC X pH Z C ^ pH pH pH pH C C C C

  [

  [ [

  [

  3655:557755>555

  :55>5.:5.

  7755>5.775.

  >555>5.>55.

  )(3655>5.365.365:5775>55

  37>

  33

  77

  >>

  37>

  9++9++9

  999

  999

  999

  9999++9++9

  7.8 @LMKNMSN[WBJWM UNWNBJB-SJW GN BNMINSD

  @lmknmsntrbjr sjrd, pnrnbjb kjvrjbjrkj nyr nyr gnbnmngdbkd`bjrd fdgd gugnbnmtbnr m d`d kuruiu gdr kjvrj zjrdmkj gubumngdbdr. Gu gnbnin j`bdmj`nr ` gn bnin kjmdr. Kdrjmbjrkj lbkuu fdgd kjvrjkj j kj jr `npnsdtjmdmgubumngdbijsd ddm kjvrjkj`d pnrnbjb gnb `lmknmsntrbjr mcj tj` gdr`lmknmsntr anbdmj fjtdrdbjrj`, kjvrjkj`d jbjinmbnr m gnbnmt kuruibnr mnfrj sjrd vjyn pnrnbjb gn bnmt hlribbjrd `ubbnmbnrn` jkj jr `npnsdtjgubumur.

  rmj`7.1

  j`db7.>:(n)kn frbjm kjvrjkj`d `lmknmsntrbjrdm ubnr mkn`d fjrdbdikj jrbjrdmd gubumuz.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  44/241

  ;;

  (n) (g)

  j`db7.>: (c)

  zi7.1 ?

  j`db7.>:(n)kn`d kjvrjyd C7//C3 lbkuumknm gu pnrnbjbbddm jkj jrd hlribkjkj jrbjr yjrdmj ynzbnrn`0

  H H H C C >11>537 9+9+

  gu kj jr C > `lmknmsntrmj sjrd anbdmj fjbkd. Sjrd gnbnin hlribmkjkj jrbjr yjrdmj ynzbrsn j`db(g) frbjm jkj jr `npnsdtj gubumur.

  H H H H H

  C [

  7,6>1>7

  )>1).(>7(9

  +9

  `nymn`tnm j`dbjm tlpbni y`0

  C H X C Z ^ [ [ 38)7,6).(:(. 999

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  45/241

  ;:

  j`db(c) zjrdmkj fstjrdbjm kjjr gubumur. C> jbjinm `nymnn sjrd gnb

  lbkuumknm tlpbni y` nymjm gu `lmknmsntrm zjrdmkj frbjcjdmkjm gujbjinm m ubnr mkn`d fjrdbdi vj C7, C3 jbjinmbnr mn `nbnm fjrdbdi0

  X H C

  X H C

  C ^

  Z

  7>138

  3>738

  >

  >>

  9

  999

  gubumur. C7, C3 pnrnbjb gnb lbku`bnr mknm gu fjrdbdi ajr d`d `lmknmsntrmubnr mkn frbjcj`tdr. Gu `lmknmsntrbjrdm y`bjrd dsj hnr`b lbncn`t r. C7, C3`lmknmsntrbjrdm kjplbnk y` id`tnrbnr dsj0

  C X H Z C ^

  C X H Z C ^

  >8)7).(1(.

  75)7).(>5(.

  333

  777

  999

  999

  gubumur. Gu rmj`tj `lmknmsntrbjrdm ubnr mkn`d fjrdbdi vj y`bjrd nyr nyr gubumiutur.

  @lmknmsntrm nro vj Kj nrom Nipjrijtrj vj Xlbtijtrj dbjFstjrdbijsd

  @lmknmsntrmnro vj kj nrom dmcjbjid d kuruiumkn jbj`trlm vjprltlmbnr m anrj`jtbjrdmdj`dbbjrbj fstjrid td`. dikd gu `lmknmsntrm gdrkdrjm dbj kjvrjyj gnbnyp gu ubnr fjrdbdi `nymn dbj gjsbjijyj nbnb [email protected] vj kdrjmcdm ubnr mkn`d fjrdbdi vj n`i kuruibnr m fzbjibjyjbdi.

  j`db7.>8(n) @lmknmsntrm nmnatnr `npntbkmkn zjrdmkjm fjjm n i vjubnr mkn`d fjrdbdidm nipjrijtrj vj vlbtijtrjkj`d frm

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  46/241

  ;8

  j`db7.>8(g)@lmknmsntrm ubnr mkn`d fjrdbdidm `nymn` fjrdbdidmj jdt lbkuunmkn zjrdmkjm ajranmfd gdr n`i m n`iny vj kdrjm ubnr mkn`d fjrdbdi sh rkj jrd fstjrijsd

  Gdr `lmknmsntrj sjrd gdr kdrjm gnbnyp gu jbjinmbnrn fjrdbdi uyfubnmk nmkn `nymn`tnm gdr srj n i fjjcj`tdr. Gu n` i m fjijsd `lmknmsntrubnr mkn`d fjrdbdi kjjrd `nymn` fjrdbdi kj jrdmj j dt lbumcnyn `nknr kjvnijkjcj`tdr. Gu nrnkn j`db(n)kn nipjrijtrj nmnatnr `npnt br `npnt binz inx.n` i `nymn`tnm j`dbkdd ddm gy` kjjr fstjrjcj` knan slmrn`lmknmsntrm fjrdbdid nrtt`n n` i nznbncn`t r.

  j`db7.>8(c)@lmknmsntrm kjnromkn nipjrijtrjmdm vj vlbtijtrjmdmfstjrkd d kjjr

  j`db7.>8(n)kn vlbtijtrj dsj s

  h

  rknm gnbnynrn` `lmknmsntr ubnr

  mngnbnmnm `nymnm kjjrdmj `nknr y`sjbjcj`tdr. Gu `nymn` fjrdbdidkj jrdmkj nro lbnm `lmknmsntr j`db7.>8(c)kj frbk fdgd fjrdbdi`nymnm `nrk `tnm slmrn `lmknmsntrm y` kdrjm zjrdmkjm anrcnmr.t95 nmmkn nipjrijtrj y`sj` kj jrkjm s h rn kl ru, vlbtijtrjkj inx. knms h rn kl ru kj jr fstjrjcj`tdr. Gu n`nm n` ikn kj nro n i dbj nkbnmkr br.Gu `lmknmsntr nro vj kj nromm srjsd kdrjmcdm vj `lmknmsntrm`npnsdtjsdmj gnbkr. Gu fjjm srjyj WC zninm sngdtjsd kjmdr. Hlriblbnrn`0

  WC9

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  47/241

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  48/241

  ;1

  j`db7.>1

  t95 ddm `lmknmsntr zjrdmkjm fjjm n`i gubursn` kdjr kj jrbjrd kj sdzbjr

  gubnrn` n`

  i frnhd dmdm klrubuumu frjgdbdrsdmdz.

  W Z

  >.W Z

  j.W Z

  j.W Z

  )5(d

  jW Z

  )t(d

  5WC/5

  WC/t

  9999

  99

  n` iddm5t

  t95 nmmkn(nmnatnr `npntbk nmkn) `lmknmsntr zjrdmkjm `nymn` fjrdbdidvj kdrjm kjjrdmj gnb lbnrn` inx. Kj jrkj n` i n`t frbylr. Sdzbjrkj t

  kj jrbjrd vjrjrj` j dtbd zninmbnrkn`d n`

  ibnr

  gubumuz.

  rmj`7.>5 ?

  j`db7.>4kj`d kjvrjkj jbjinmbnr m kjjrbjrd vjrdbidtdr. Gu kjjrbjrkl rubtusumkn `lmknmsntr zjrdmkjm fjjm nibnr 0(n) t95s (g) t95,5:s (c)t95,>s (k)t95,7s (j)t9 5,:sgubumuz.

  j`db7.>4

  zi7.>5 N`i hlribmkj kj jrbjrd yjrdmj ynzbins dbj gubumngdbdr. mcj gu kjvrjmdmzninm sngdtjsd gubumur.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  49/241

  ;4

  >,5)H>5.>).(>5.>55(WC 83 99

  n knm j yj `nknr vjrdbjm zninm kj jrbjrdmd hlribkj yjrbjrdmj `lynrn``lmknmsntr zjrdmkjm fjjm n` ibnr gubumur.

  iNj`

  X j

  ` X

  j WZ

  d st j

  iNj`

  X j

  ` X

  j WZ

  d st k

  iNj`

  X jj

  WZ

  d

  ` X

  j WZ

  d st g

  iN`

  X j

  ` X

  j WZ

  d st n

  WC t

  WC t

  WC t

  WC t

  WC t

  55>3,5.>75

  .>75

  ):,5( :,5)(

  576>,5.>75

  .>75

  )7,5( 7,5)(

  5638,5.>75

  .>` 75X

  )>,5( 5,>s(c)t

  5,>7>iN.j>75

  .j>` 75X

  )5:,5( 5:,5)(

  7,5>.>75

  .>75

  )5( 5)(

  :>,5/:,5/

  7>,5/7,5/

  >>,5/>,5/

  5,:-5,5:/5,>-/

  >,5/5/

  9

  9

  999

  9

  9

  999

  9

  9

  999

  9

  9

  999

  9

  9

  999

  Gurnkn kd``nt jkdbdrsj zninm fjtd`j `lmknmsntrm zjrdmkjm ni n` nznbylr. Srjyd gdrnz knan nrt rsn` n` i frnhd`tj fstjrkd didz fdgd sh rlbncn`t r.

  7.6 KWJMCM [email protected] XJ @LMKNMSN[[email protected] FJW BI

  @lmknmsntrj sjrd gnb gdr kdrjm ubnr mkn`d fjrdbdi ki lai`nmumumknm hnyknbnmbnrn` gubumngdbdr. Kdrjm `lmknmsntrj sjrd gnb lbkuumknm `lmknmsntr zjrdmkjm fjjm ni nym zninmkn kdrjm jbjinm zjrdmkjm fjjcj dmkjm t95 nmmkn kdrjm ubnr mkn`d fjrdbdi ki inx.Lbncn`, n` i nznbk `n vj n` i s h r lbkuumkn kdrjm ubnr mkn ajranmfd gdrfjrdbdi ki inmt `jm lbinyncn`t r. Gumu hlribbjrbj dhnkj jkjrj`fstjrjbdi.

  gubumur.Xlbt.)(

  )..()(Z

  )(.)(

  /

  /W

  WC t W

  WC t

  W

  jZ t Z

  j WZ

  Wt

  t d Wt Z

  9

  9

  9

  kdrjm ubnr mkn`d fjrdbdi gubumkuumn frj `lmknmsntr ubnr mkn`d fjrdbdi

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  50/241

  :5

  `dr lhum fjrdbdibjr `nmumumknm hnyknbnmbnrn` `lmknmsntr ubnr mkn`d fjrdbdi

  nnkn`d j`dbkj lbur.

  Xlbt )>().()()(Z

  j`dbdrsj0 )( Z )()(

  //C

  C

  WC t WC t W

  C W

  jZ jZ Z t Z Z t

  t t Z t Z Z

  999

  +9

  `lmknmsntr ubnr mkn`d fjrdbdi hlrib gubumur.

  j`db7.75 @lmknmsntrmnro jsmnsmkn`d fjrdbdi jrdsd

  rmj`7.>>

  j`db7.75kj`d vjrdbjm kjvrjkj nmnatnr :5 s `npnt bkmkn `lmknmsntrmubnr mkn`d fjrdbdid ajsnpbnymz.

  j`db7.75

  zi7.>>

  Kjvrjkj`d vjrdbjrbj `lmknmsntr ubnr mkn :5 s slmrn fjrdbdi kj jrd hlribkjkj jrbjr yjrdmj ynzbnrn` `lmknmsntrm ubnr mkn`d fjrdbdi kjjrd gubumngdbdr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  51/241

  :>

  X X Z

  jX jX jZ sZ

  s H WC

  C

  s s WC t C

  1,77):;3,5>(:5

  )>(:5)>(:5)>():5(

  17>5.5>,5.>5.7,18>,517/:5/

  83

  99

  999

  99

  rmj`7.>7

  j`db7.7> kj`d kjvrjkj `lmknmsntrbjrdm klbin jsmns mkn vj hub klbkuu nmkn`nymn`tnm j`dbjm nibnr vj jbjinm zjrbjrdmkj`d fjrdbdibjrd gubumuz.(Kdrjmkj jrbjrd lai cdmsdmkjmkdr)

  j`db7.7>(n)

  zi7.>7

  j`db7.7>kj`d kjvrjkj nmnatnr `npnt bk nmkn C> `lmknmsntrmmzjrdmkjm n i n`ncn mknm W> kdrjmcdmkjm n`i fjijkd dmkjm kdrjmubnr mkn fjrdbdi 5X tur. C7 jbjinm W7 kdrjmcdmj sjrd gnbnmkmknm nibnr j dt lbncn`tr. @sncn `lmknmsntrbjr hub lbnmn `nknr sn kjvrj j`bdmd nbncn`kjvrjkj ad kdrjm fstjrijyjcj`tdr. Gu kuruin frj `nymn`tnm j`dbjmn` i( j`db(g)kj`d kjvrjyj frj0

  NX

  D

  W W W

  [

  [

  ;>:85

  >:35//35// 37

  9

  9

  999

  tlpbni n` i gubumkuumn frj gu n` i kdrjm kj jrbjrd jdt lbnm W7 vj W3 jbjinmbnr mknm d`djr nipjr lbnrn` j`db(g) kj`d fdgd n`ncn`tr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  52/241

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  53/241

  :3

  j`db7.7>(c) kj n` gdrj`dbkj frbij`tjkdr.

  rmj`7.>3

  j`db7.77 kj`d kjvrjkj (n) nmnatnr `npnt bk nmkn D> vj Dc n`ibnr m, (g)nmnatnr `npntbk`tnm uzum gdr srj slmrn D> vj Dc n`ibnr m vj `lmknmsntrmubnr mkn`d fjrdbdid ajsnpbnymz.

  >75X

  S;5 lai

  15 lai:5 id`rl H

  DC

  D>

  j`db7.77

  zi7.>3

  (n) S nmnatnr `npnt bk nmkn (t95) `lmknmsntr gl lbkuu ddm 15 laibu`kdrjmcd sn kjvrj jkjcj dmkjm D> 9 5 lbur. t9 5 kn Zc95

  @lmknmsntrkjm fjjm n i N D c 3;5

  >7599 lbur.

  (g) Nmnatnr `lmknmsntrnro lbumcnyn `nknr uzum gdr zninm `npnb `nbkmnfrj, `lmknmsntrkjm fjjm nro n i s h r lbur. Dc 9 5 Gu kurui`lmknmsntr kjvrjkjm `nr bsn kjvrjkj adgdr kjdd`bd` lbinz. Gu kuruiknkjvrj, 15 laibu` kdrjm dbj ;5 laibu` kdrjmtjm dgnrjt sjrd gdr kjvrjkuruiumknk r.

  N D >;515

  >75> 9+

  9

  15 lai kdrjmcdm vj `lmknmsntrm ubnr mkn`d fjrdbdi,

  X Z c 1515> 99

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  54/241

  :;

  7.1 NB[JWMN[H [email protected] @LMKNMSN[WNbtjrmntdh N`i m @lmknmsntrkjm Fjdd

  j`db7.73n kn gdr `lmknmsntrj sdmzldknb gdr ji` uyfubnmkmkn kjvrjkjmgdr nbtjrmntdh n`i n` gnbnr. Kjvrjyj gn bnmnm nipjrijtrj vns tns dbjkjvrjkjm fjjm n` i bbjgdbdr. @lmknmsntrm bjvanbnr nrns mkn ynbt`nmgdr inkkj gubumkuu anbkj, kjvrjkjm nbtjrmntdh gdr ni m mnsb fjtddmddmcjbjyjbdi. @lmknmsntrj uyfubnki z sdmzldknb ji`dm kjddi j rdsdj`db7.73g kj frbij`tjkdr.

  C

  N

  j9Ji.Sdmwtd N

  G

  (wt)

  j9Zi.SdmwtZi

  >15 385

  j

  45

  (n) (g)

  j`db7.73

  [ni s h r nmmkn nmnatnr `npntt i z `ngub jkjbdi. Ji` s h rknm gnbnynrn`plzdtdh in`sdiui kj jrdmj kl ru y`sjbjcj`tdr. @lmknmsntr gl lbkuu ddmZc9 5 k r. Ji`dm plzdtdh ynr i pjrdylkumkn, N ucu (+) plzdtdh vj G ucu kn (-)mjfntdh lbsum. j`db7.7; (n) kn frbk fdgd gdr jbj`trlm n i (-G) ucumknm(+N) ucumn klru n`ncn`t r. @lmknmsntrm bjvanbnr mkn fstjrdbkdd fdgdy`bjr (nrobnr) tlpbnmr. @lmknmsntrm bjvanbnr nrns mknnrobn klru lrnmtb lbnrn` kj djm pltnmsdyjb hnr ijyknmn fjbdr. Kjvrjkjm fjjm nro n i s h rnmmkn in`sdiui kj jrdmkj lbur. m` gu nmkn, `lmknmsntrm ubnr mkn`dfjrdbdi s h rkr.

  S

  C

  N

  j9Ji.Sdmwt N

  G

  ++ + Zc

  Dnro

  ( w t )

  j 9 J i . S d m w tJ i

  > 1 5 3 8 5

  j

  4 5d

  (n) (g)

  j`db7.7; `lmknmsntrkjm nbtjrmntdh n`i m fjdd

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  55/241

  ::

  @lmknmsntrm ubnr mkn`d Zc fjrdbdid, uyfubnmnm ji`j zt ymkjkdr.

  @lmknmsntr klbku`n Zc fjrdbdid nrtt ddmnro n`i nznbinyn gn bnr.Zyfubnmnm ji` (+Ji) kj jrdmj ubntmkn `lmknmsntr klbkuu ddmubnr mkn`d pltnmsdyjb hnr` Zc9Ji lbur. Gu nmkn /7 nmmkn kjvrjkjm fjjmnro n i kn s h r lbur. nro n i mm kjddi j rdsd j`db7.7; (g) kjfstjrdbidtdr.

  /7 (45) kjm slmrn kjvrjyj uyfubnmnm ji`, Ji kj jrdmkjm nznbinyn gnbnr.Gu kuruikn `lmknmsntrm ubnr mkn`d Zc fjrdbdidjgj`j ji`dmkjm gy`lbncn ddm `lmknmsntr kjnro lbinyn gn bnr. j`db7.7: (n) kn frbk fdgd,kjvrjkj`d jbj`trlm n` i `lmknmsntrm mjfntdh bjvansmn klru lbur. Kj nron` i , nro n i mn tjrs ymkjkdr.

  NG ubnr mkn`djgj`j fjrdbdid nznbk `n kj nro fjrdbdid nznbk`n kj nro n i kn gyr. () kj jgj`j fjrdbdid s h r lbkuu nmkn kjnro n i in`sdiuikj jrdmj ubnr. j`db7.7: (g) kj, s h rknm mjfntdh in`sdiui kj jrdmjy`sjbjm kj nro n i mm kjddi j rdsd frbylr. () kj `lmknmsntr kj nrolbkuu ddm ubnr mkn`d fjrdbdi sh rn kjr.

  S

  C

  N

  j9Ji.Sdmwt N

  G

  ++ + Zc

  D kjnro

  D kjnro

  (wt)

  j9Ji.Sdmwt

  Ji

  >15 385

  j

  45d

  - Di

  (n) (g)

  j`db7.7: @lmknmsntrkjm nbtjrmntdh n`i m fjdd

  () nmmknm slmrn jgj`j ji`d ym kj dtdrjrj` (- Ji) kj jrdmj kl ru

  nrtinyn gn bnr. dbj 7 nrns mkn N ucu (-) vj G ucu kn (+) lbur. nmmkn`lmknmsntr kj nro kuruiumknkr. j`db7.78 (n) kn frbk fdgd, kjvrjkjjbj`trlm n` i (-) N knm (+) G yj klru lbur. Gu jbj`trlm n` i `lmknmsntrbjvanbnr m j`dbkj fstjrdbkdd fdgd y`bjijyj gn bnr. @lmknmsntr klbku`nubnr mkn`d (uyfubnmnm ji`j zt ymkj lbnm) fjrdbdi Zc kj nrtinyn gn bnr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  56/241

  :8

  S

  C

  N

  j9Ji.Sdmwt N

  G ++ +

  Dnro

  Dnro

  (wt)

  j9Ji.Sdmwt

  Ji

  >15 385

  j

  45

  - Di

  765

  (n) (g)

  j`db7.78

  kj nro n`i in`sdiuikur. 3 /7 nmmkn `lmknmsntr klbkuu ddm Zc 9 -Ji lbur. @lmknmsntrm nro n i kn s h rn kjr, 3 /7 nmmknm slmrn,jgj`j ji`d (-Ji) kj jrdmkjm nznbinyn gnbnr. Gu kuruikn `lmknmsntrmubnr mkn`d pltnmsdyjb hnr` jgj`j ji`dmkjm gy` lbncn ddm, `lmknmsntrjgj`j zjrdmkjm kj nro lbinyn gn bnr. j`db7.76 (n) kn `lmknmsntrmmjfntdh bjvansmknm plzdtdhj klru kj nro jbj`trlm n` frbylr. jgj`jfjrdbdid 7 nmmkn sh r lbkuu nm, `lmknmsntrm kjnro n i in`sdiuikj jrdmj ubnr.

  S

  C

  N

  j9Ji.Sdmwt N

  G ++ + Zc

  D kjnro

  D kjnro

  (wt)

  j9Ji.Sdmwt

  Ji

  >15 385

  j

  45

  - Di

  765

  (n) (g)

  j`db7.76

  j`db7.76 (g) kj kj nro n i mm 3 /7 dbj 7 nrns mkn`d jrdsdfrbylr.`lmknmsntrj uyfubnmnm ji`dm gdr pjrdyltbu` kjddidmkj

  `lmknmsntrm nro vj kj ro n`

  ibnr

  kjvrjkjm fjjm n`

  i

  ijyknmnfjtdrdrbjr. Gn n gdr kjydbj, kjvrjkjm fjjm nbtjrmntdh n i `lmknmsntrmkdjbj`trddmkjm fjjm n i kj db, `lmknmsntrmnro vj kj nro n i kr. Gun` in fjmjbbd`bj, `lmknmsntrkjm fjjm nbtjrmntdh ni kjmdr.

  j`db7.7;, 7:, 78 vj 76 kj pnrn pnrn fstjrdbjm kjvrj n` i m uyfubnmnmji`bj gdrbd`tj yjmdkjm dzjbdi. j`db7.71 kn frbk fdgd, `lmknmsntrkjmfjjm n` i m kjddi j rdsd dmcjbjmkddmkj0 sdmzldknb gdr n`i lbku , ynbmzuyfubnmnm ji` 45 dbjrdkj gubumkuu frbr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  57/241

  :6

  Zyfubnmnm ji` J9 Ji.Sdm t, N`i dsj d9 Di.Cls t9Di.Sdm( t + /7) lbur.

  (wt)

  j9Ji.Sdmwt

  Ji

  >15 385

  j

  45d

  - Di

  765

  d9Di.Sdmwt

  .45.D

  5J

  V

  j`db7.71 @lmknmsntrkjm fjjm n`i m vj uyfubnmnm ji`dm kjddi j rdbjrdvj vj`tr kdynfrni

  @lmknmsntrm bjvanbnr nrns mkn nro vj kj nroknm klbny ijynknmn fjbjmpltnmsdyjb hnr,uyfubnmnm ji`j zt ymkjkdr. @lmknmsntrj uyfubnmnm ji`jj dt vj>15 hnz hnr lbnrn` dzdbjcj` gdr jrd gdzj `lmknmsntrm bjvanbnr nrns mkn ijyknmn fjbjm Zc fjrdbdidmdm kjddi j rdsdmd vjrdr. j`db7.74 kj`lmknmsntrj uyfubnmnm ji`dm, fjjm ni m vj Zc fjrdbdidmdm kjddij rdbjrd frbylr.

  (wt)

  j9Ji.Sdmwt

  Ji

  >15 385

  jZc

  d

  45

  - Di

  765

  Zc9Ji.Sdm(wt->15)

  5 (wt)

  j9Ji.Sdmwt

  Ji

  >15 385

  j

  45 765

  [/;

  j`db7.74 @lmknmsntrj uyfubnmnm j`db7.35 @lmknmsntrjuyfubnmnm

  ji`, fjjm n`

  i vj Zc j rdbjrd Sdmzldknb ji`@lmknmsntrkjm Fjjm Nbtjrmntdh N i m Ajsnpbnmins

  @lmknmsntrj uyfubnmnm sdmzldknb ji`dm jrdsdj`db7.35 kn frbij`[email protected] fjjm n i, bjvanbnrkn tlpbnmnm nrom kjddidmj [email protected] fjjm n i m lrtnbnin kj jrd,

  zninmfjjmkj ddidnro

  9lr D vjyn ` sncn t ^

  D lr

  9

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  58/241

  :1

  `lmknmsntrm nro, `npnsdtjsd C sngdt lbkuumn frj uyfubnmnm fjrdbdij

  gnbkr.C j^ .9

  nro kjddid kj fjrdbdi kj ddid dbj klru lrnmtbkr. jC ^ .9

  j`db7.74 kn`d `lmknmsntrj uyfubnmnm ji`dm 5 dbj /7 nrns ikn`d [/;pjrdyltbu` pnrnsm nbnbi. Gurnkn ji` 5 dbj Ji nrns mkn kjdij`tjkdr.Jbj`trliltlr `uvvjtdm kj ddid Ji kdr. j9 Ji

  @lmknmsntrkjm fjjm n i m lrtnbnin kj jrd,

  [ J C C C

  D ilr /)..;(..

  99

  999

  [/7Ji

  tj

  zninmfjjmkj ddidfjrdbdiC.

  zninmfjjmkj ddidnro

  Zyfubnmnm ji`dm hrj`nms h lbkuumn frj, h

  [ >

  9 kdr. Tu`nr kn`d dhnkjkj [

  yjrdmj >/h ynzbrsn0

  ii

  lr J C h h

  J C D ...;

  >..;

  99

  `lmknmsntr zjrdmkjm fjjm lrtnbnin n` i gubumur. N` i m in`sdiuikj jrd,

  lr i D D .7 9 lbkuumn frj

  7....;.

  7

  ilr J C h D 9 kjm ii J C h D ....7 9

  [email protected] zjrdmkjm fjjm nbtjrmntdh n`i m jt`dm(ris) kj jrd,

  7

  ijh

  D D 9 kdr.

  @lmknmsntrkjm fjjm n i m jt`dm kjjrd0

  7..7

  7ii J C h

  D 9 kzjmbjmdrsj, jh jh J C h D ..7 9 gubumur. Nbtjrmntdh n`i m vj

  fjrdbdidm jhj`tdh kjjrbjrdmdm ynmmn dmkds `ubbnmbinz. J jr Djh9D, Jjh9J lbnrn`yjrbjrdmj hlribkj `lmubursn hrj`nms cdmsdmkjm `lmknmsntr zjrdmkjm fjjmn` i hlrib lrtnyn `nr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  59/241

  :4

  J C h D ..7 9

  Gdbdmdylr `d nsnb az h 79 kdr. Gu kjjr `lmknmsntr zjrdmkjm fjjmn` i hlribmkj yjrdmj `lmubursn n snb az cdmsdmkjm n`i hlrib n nkn`dfdgd lbur.

  .C.J9 D

  rmj`7.>;

  >55 hb

  ` gdr `lmknmsntrj jt`dm kj jrd >55 Xlbt lbnm vj hrj`nms

  :5 Azbd` gdrnbtjrmntdh fjrdbdij gnbnmkmkn gu `lmknmsntr zjrdmkjm fjjm n i gubumuz.

  zi7.>;

  Nbtjrmntdh n`i m `lmknmsntr zjrdmkjm fjjm n i hlribmkjmhnyknbnmbnrn`0

  Nipjr >;,3>55.>5.>55.:5.7..7 8 999 J C h D

  @npnsdtdh Wjn`tnms vj LAI `nmumu

  @lmknmsntr ubnr mn gdr nbtjrmntdh fjrdbdi uyfubnmkmkn `nymn`tnm j`dbjmn` i J C h D ..7 9 hlrib dbj ajsnpbnmk gubumiutu. Gu dhnkjkjm0

  C h J D

  .7 9 vjC h D

  J .7

  >

  9

  ynzbngdbdr. Nbtjrmntdh n`i kjvrjsdmkj fjrdbdidm n` in lrnm gdbdmdylr `d jbj`trd`n` i mn `nr fstjrkd d zlrbuu vjrdr. Gu kuruikn J/D lrnm sngdt `nbr.

  @npnsdtdh kjvrjkj`d J/D lrnmmn `npnsdtdh rjn`tnms kjmdr. Gdrdid laikur vj Qcdbj fstjrdbdr.

  C C h D J

  Q c .>

  .7>

  999

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  60/241

  85

  Kl ru n` i kjvrjsdmkj fjrdbdi, n` i vj kdrjm nrns mkn`d dbd dbjrd vjrjm lai

  `nmumumum gjmzjrj`dbkj, `npnsdtdh kjvrjkj J, D vj Qc nrns mkn`d dbd dbjr ddm`ubbnmbngdbdr. @npnsdtdh kjvrjkj lai `nmumu0

  c x J

  D 9 D J

  Q c 9 c Q D J .9

  @npnsdtdh rjn`tnms hlribmj gnbkmknC h

  Q c .7>

  9 dmcjbjmkddmkj u

  aususbnr frbr.

  (n) @npnsdtdh rjn`tnms, hrj`nmsbn tjrs lrnmtb lbnrn` kj ddr.(g) @npnsdtdh rjn`tnms, `lmknmsntrm `npnsdtjsd dbj tjrs lrnmtbkr.

  rmj`7.>:

  @npnsdtjsd :5 H lbnm gdr `lmknmsntrm0n) :5 Az kj`dg) >555 Az kj`dc) Slmsuz hrj`nmskn`dk) Kl ru N`ikn`d `npnsdtdh rjn`tnmsbnr m ajsnpbny mz.

  zi7.>: ?

  n) 999 88,83:5.:5.7

  >5.7

  >5 88

  C h Q c

  g) 999 >1,3:5.>555.7

  >5.7

  >5 88

  C h Q c

  c) 9

  99 5:5..7

  >5

  .7

  >5 88

  C h Q c

  k) 999 :5.5.7

  >5.7

  >5 88

  C h Q c (K.N kn rjn`tnms slmsuzkur.)

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  61/241

  8>

  rmj`7.>8

  j`db7.3> kn vjrdbjm nbtjrmntdh n`i kjvrjsdmkj `lmknmsntrm `npnsdtdhrjn`tnms m vj `nymn`tnm j`tdd n i ajsnpbny mz.

  5,55: id`rl HZ9 : X

  h9>5 `Az

  j`db7.3>Cjvnp 7.>6

  @npnsdtdh rjn`tnms0

  999 ` >1,3:5).>5555.(7

  >5.7

  > 8

  Az C h Q c

  @nymn`tnm j`dbjm n`i0

  iN` 3,>1

  XDknm :6,>:. 9

  999c

  c Q Z Q D Z

  @npnsdtdh Kjvrjkj F

  mcj`d `lmubnrknm gdbdmdylr `d `npnsdtdh kjvrjkj n`ibn fjrdbdi nrns mkn 45 hnz hnr lbuin`tn vj n` i fjrdbdikjm 45 dbjrd hnzknkr. Ajranmfd gdr nmkn`d`lmknmsntrm anrcnk f, l nmkn n` i dbj ji`dm nrpi mn jdttdr. jd p .9

  4 5

  U 9 j . dj 9 J i . S d m w t

  d 9 D i . c l s w t

  5 j 9 5p 9 j . d 9 5

  d9 5p 9 j . d 9 5

  t

  UDj

  j`db7.37 @npnsdtdh kjvrjkj f knbfnbnr

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  62/241

  87

  j`db7.37 kj frbk fdgd jdtbd nmbnrkn`d n`i vj fjrdbdi kj jrbjrd

  nrpbnrn` gubumnm fbjr dnrjtbjmij` surjtdybj fcm kj ddi j rdsddzdbjgdbdr. Zyfubnmnm ji`dm vj n`i m ajranmfd gdr nmkn`d kjjrd,

  j Ji.Sdmwt vj d9 Di.Cls wt

  gu kj jrbjr p9 d.j hlribmkj yjrbjrdmj `lmubkuu tn`tdrkj fjrdbdi vj n` i mkj jrbjrd klrubtusumkn nmd f hlrib lrtnyn `nr.

  t Sdm D J t Sdmt Clst Sdm

  t Clst Sdm D J t Cls D t Sdm J dj p

  ii

  iiii

  ...7.7>.

  .......

  .7> pkjm 99

  999

  Fjrdbdi vj n` i m kjjrbjrdmd jhj`tdh kjjr cdmsdmkjm ynzbkmkn `lmknmsntrzjrdmkj anrcnmnm f gubumur.

  tJ.D.Sdm7 p

  7

  D

  7

  J ii

  9

  999 D J t Sdm D J

  p ii 7.7

  .7

  J? Zyfubnmnm ji`dm jt`dm kjjrd, XlbtD? Fjjm n i m jt`dm kjjrd, nipjrp? Ajranmfd gdr nmkn`d f (nmd f), Xntt

  Nmd f hlrib dmcjbjmkddmkj, fcmkj sdmzldknb lbnrn` kjdtdd ynbmzhrj`nmsmm, fjrdbdi vjyn n` i hrj`nms mm, d`d `nt lbkuu frbr.

  j`db7.37 kj`d f j rdsdmdm, ji`dm ynr i pjrdylkumkn tni gdr pjrdyltbu`kj dijyj u rnk ynmd > pjrdylt dzkdd frbr. Tntny zninm j`sjmdmdmstmkj`d f j rdsd plzdtdh, nbt `si mkn`d kj mjfntdh fc fstjrdr. F plzdtdhd`jm, `lmknmsntrjgj`jkjm f j`jrj` bjvanbnr mkn jmjrod kjpl jkjr. Fmjfntdh d`jm, `lmknmsntr bjvanbnr mkn kjpl jttd d jmjrodydjgj`jyj (`nymn n)fjrd vjrdr.

  F j rdsdmdm nbtmkn `nbnm nbnm kjpl jkdbjm jmjrodyd vjyn kjnrokn fjrd vjrdbjmjmjrodyd fstjrdr. j`db7.3> kj frbk fdgd, nrokn kjpl jkdbjm jmjrod,kj nrokn fjrd vjrdbjm jmjrodyj jdttdr. Gu kuruikn lrtnbnin f s h r lbur.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  63/241

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  64/241

  8;

  [email protected][H KJXWJNB[JWMN[H [email protected] GLGM

  j`db7.3;(n) kn frbk fdgd snh gdr zdmk`bjij glgdmdm sdmzldknb nbtjrmntdhgdr fjrdbdi uyfubnmkmkn j`db7.3;(g) kj`d fdgd glgdmkjm sdmzldknb gdr n`ifjjr. Gu n` i m ijyknmn fjtdrjcj d inmyjtd` n` s kn sdmzldknb lbnrn`kj ddr vj n`ibn nym hnzknkr.

  Glgdmkjm fjjm n`i m ijyknmn fjtdrjcj d sdmzldknb inmyjtd` n`, glgdmdm`jmkd snr ibnr m snrk ddm, glgdmkj zdmk`bjij ji` ijyknmn fjtdrdr.

  Z

  B

  4 55 > 1 5 7 6 5 3 8 5

  d9 D i . s dm w t

  9 i . s d m w t

  w t

  (n) (g)

  455 >15 765 385

  d9Di.sdmwt

  [/;

  j _

  455 >1 5 76 5 38 5

  d9Di.sdmwt

  [ /;

  j _

  (g) (k)

  j`db7.3; zdmk`bjij glgdmbd N.N kjvrjsd

  Glgdmkj dmk`bjmjm zdmk`bjij ji`dm mnsb kjdtddmd srnybn dmcjbjijsdynpbrsn0

  (>) j`db7.3;(c ) kj frbk fdgd, 5 dbj 45 nrns mkn`d ynr i nbtjrmnms jbjnbnbi. N` i s h rknm gnbnyp nrtnrn` (+Di) kj jrdmj, inmyjtd` n` 5 knm

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  65/241

  8:

  gnbnynrn` (+i) kj jrdmj ubnylr. Glgdmkjm fjjm nrtnm n`i m ijyknmnfjtdrkdd nrtnm n` s mm dmk`bjmkdd zdmk`bjij ji`d Bjmz `nmumumn frj,`jmkdsdmd ijyknmn fjtdrjm n mm vjyn n` i m kjddidmj inmd lbncn`ymkjkdr. N i plzdtdh ymkj nrtt ddm zdmk`bjij ji` mjfntdh lbur.

  N`i m kjddi a z t d vjyn inmyjtd` ` mm kjddi a z t , db`gnbnmftn ynmd 5 kj (-) in`sdiui kj jrdmkjm gnbnr, nznbnrn` 45 kj s h rlbur. j`db7.3;c kj zdmk`bjij ji`dm kj ddi j rdsd frbij`tjkdr.

  ktk

  -M vjyn

  99 z z jkt kd

  Bj

  5 - 45 nrns [/; pjrdylttn, )()( ++kt

  k vj

  kt kd lbkuu ddm hlribbjrkjm zt

  ji`dmdm z j mjfntdh (-) lbncn nmbnbr.

  (7) j`db7.3;(k) kj frbk fdgd, 45 kjm slmrn n` i nznbnrn` (+Di)kj jrdmkjm sh rn kjr. 45 dbj >15 nrns mkn, plzdtdh ynr i pjrdylkum d`dmcdynr s mkn, n i m nznbin a z 45 kj s h r, >15 kj dsj in`sdiuikur. N` i mijtknmn fjtdrkd d glgdmd snrnm inmyjtd` n`kn, 45 kj (+) in`sdiuikj jrdmkjm nznbnrn` >15 kj s h rn kjr. Glgdmd snrnm inmyjtd` n kn`d

  nznbinmm dmcjbjmjcjd zdmk`bjij ji`d kj s h r, >15 kj n` i m kjddia z kd/kt in`sdiui lbku u ddm zdmk`bjij ji`d kj (+) in`sdiui lbur.j`db7.3;(k) kj zdmk`bjij ji`dm kj ddi j rdsd frbylr.

  (3) j`db7.3;(j) kj frbk fdgd, >15 dbj 765 nrns mkn n i ymkj dtdrjrj` (-Di) kj jrdmj kl ru y`sjbjcj`tdr. >15 kj n` i m kjddi a z in`sdiui lbku u ddm zdmk`bjij ji`d (zt ji`) in`sdiuikur. 765 kjn` i m kjddi a z s h r lbkuumknm, zdmk`bjij ji`d kj s h r lbur. n` inrtt ddm zdmk`bjij ji`d kj nin tjrs ymkj, n` i mjfntdh lbku umknmzdmk`bjij ji`d kj plzdtdh ymkjkdr. j`db7.3;(j) kj zdmk`bjij ji`dm>15 765 nrns mkn`d kjddi j rdsd frbylr.

  (;) j`db7.3; (h) kj frbk fdgd, 765 kjm slmrn, n` i mjfntdh in`sdiuikj jrkjm nznbnrn` 385 kj s h r kj jrdmd nbr. N` i nznbk mknm zdmk`bjijji`d n i m nznbins mn inmd lbngdbijsd ddm n`ibn nym ymkj lbur. n` imjfntdh lbkuu ddm ji`kj mjfntdh lbur. n`i m kjddi a z (kd/kt) 765 kj s h rlbkuumknm zdmk`bjij ji`d kj s h r lbur. n` i m kjddi a z 385 kjin`sdiui lbku u ddm zdmk`bjij ji`d kj in`sdiui kj jrdmd nbr. j`db7.3;(h) kj, 765 dbj 385 nrns mkn zdmk`bjij ji`dm kjddi j rdsdfrbylr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  66/241

  88

  j`db7.3; (c, k, j vj h) kj`d zdmk`bjij ji`dm kj ddidmd fstjrjm jrdbjrd

  gdrbjtdrjrj` yjmdkjm dzjbdi. j`db7.3:kj dzdbid anbd frbij`tjkdr.

  4 55 > 1 5 7 6 5 3 8 5

  d9 D i . s dm w t

  [ /;

  j _

  455 >1 5 76 5 38 5

  d9Di.sdmwt

  [/;

  j _

  (j) (h) j`db7.3;

  j`db7.3: kj`d zdmk`bjij glgdmdmkjm fjjm n` i dbj zdmk`bjij ji`dmj rdbjrd dmcjbjmkddmkj, zdmk`bjij ji`dm n iknm 45 fjrdkj lbku ufrbr. Xjyn n` i, zdmk`bjij ji`dmkjm 45 dbjrdkjkdr.

  j`db7.3; (n) kn frbk fdgd, zdmk`bjij glgdmdmj sdmzldknb gdr Z ji`duyfubnk` vj glgdmkjm sdmzldknb gdr n`i fjtd. Sdmzldknb n i m ijyknmnfjtdrkdd sdmzldknb inmyjtd` n`mm jt`dsd dbj glgdmkj gdr zdmk`bjij ji`ddmk`bjmkd. j`db7.3: kj frbk fdgd zdmk`bjij ji`d n`iknm 45 fjrdkjkdr. Glgdmkjm n i m fjijsdmj sjgjp lbnm Z jgj`j fjrdbdid dbjzdmk`bjij ji`d nrns mkn >15 hnz hnr vnrkr. Gn n gdr kjydbj,zdmk`bjij ji`d jgj`j fjrdbdidmj z ttr. Gumknm klbny zdmk`bjijji`dmj zt ji` kn kjmdr. zdmk`bjij ji`, glgdmj uyfubnmnm fjrdbdij j dttdr.

  455 >15 765 38 5

  d9Di.sdmwt

  j _

  j`db7.3: zdmk`bjij glgdmdmkjm fjjm n i m vj zt ji`dm kjddi j rdsd

  j`db:.>8 kn`d zdmk`bjij ji`dm kjddi j rdsdmj >15 hnz hnrb lbnrn`dzdbjcj` sdmzldknb gdr jrd, glgdmj uyfubnmnm nbtjrmntdh fjrdbdidm kjddij rdsd lbncn`tr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  67/241

  86

  j`db7.38 kn, zdmk`bjij glgdmdmkjm fjjm n i m, glgdmj uyfubnmnm

  fjrdbdikjm 45 fjrdkj lbku u frbr. u anbkj, gdr zdmk`bjij glgdmdmkjmfjjm n` , uyfubnmnm fjrdbdikjm 45 fjrd `nbr.

  455 >15 765 385

  j _

  ZD

  j Q

  d Z

  Z

  J Q

  D4545

  (n) Sjbh glgdmdm u, d vj j jrdbjrd (g) vj`tr kdynfrni

  j`db7.38

  Nbtjrmntdh N`ikn zdmk`bjij [email protected] Ajsnpbnmins

  Gdr zdmk`bjij glgdmdmkjm fjjm sdmzldknb n`i m ijyknmn fjtdrkdd

  sdmzldknb inmyjtd` n` glgdm dbjt`jmbjrdmd snrk ddm glgdmkj, `jmkdsdmkjm(n` knm vjyn n` iknm) 45 fjrdkj zdmk`bjij ji`dmd dmk`bjkddmd gdbdylruz.

  j`db7.36 kj, sjbh glgdmkjm fjjm sdmzldknb n`i m vj n` mm kjddij rdbjrd frbylr.

  4 55 > 1 5 7 6 5 3 8 5

  d9 D i . s dm w t

  9 i . s d m w t

  w t

  j`db7.36

  zdmk`bjij ji`dm lrtnbnin kj jrd,t

  D B

  t M

  J lr

  9

  9 .

  . hlribbjrd dbj

  gubumur. j`db 7.36kj, 5 dbj 45 nrnsmkn n i m kjddid ii D D D 99 )5( kr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  68/241

  81

  5 dbj 45 nrnsmkn fjjm zninm t 9 [/; ynid pjrdylkum krttj gdr zninmk r. Dvj t kj jrbjrd yu`nr kn`d hlribkj yjrdmj `lmubursn0

  [ D

  B[ D

  Bt

  D B J iilr ;;

  99

  9

  Nbtjrmntdh n`i m hrj`nms h lbkuumn frj [9>/h kdr.

  ii

  lr hBD h D

  B J ;>

  .; 99

  gubumur. Fjrdbdidm vj n`i m jhj`tdh kjjr cdmsdmkjm hlribkj yjrbjrdmj`lmubkuumkn hlrib nnkn`d j`dbkj kzjmbjmid lbur.

  BD D B h J jh jh ....7 99

  rmj`7.>4

  Jmk`tnms B9; ajmrd lbnm gdr glgdmkj :5 Az hrj`nmsb 7 nipjrbd` gdr NNfjtddmkj, glgdmkj dmk`bjmjm zdmk`bjij ji`dmd gubumuz.

  zi7.>4 ?

  X 7:>71557.;.:5.7..7 9999 D B h J

  Jmk`tdh Wjn`tnms

  zdmk`bjij glgdmdmj uyfubnmnm ji`, glgdmkjm fjjm nbtjrmntdh n`i mdmk`bjkdd zdmk`bjij ji`dmj jdt vj tjrs ymkjkdr. u anbkj, zdmk`bjijji`dmd (zt ji`dmd) vjrjm D B J z ..9 hlrib gdzj glgdmdm ubnr mn uyfubnmnmnbtjrmntdh fjrdbdid (jgj`j fjrdbdidmd) vjrdr.

  D BZ D B h Z .. ....7 99 Z? Glgdmj uyfubnmnm nbtjrmntdh fjrdbdidm jhj`tdh (jt`dm, ris) kjjrd, vlbt ? Nbtjrmntdh n`i m nsnb az, Wnkynm/snmdyjB? Jmk`tnms, ajmrdD? Glgdmkjm fjjm n`i m jhj`tdh kjjrd, nipjr

  Tu`nr kn`d hlribkj fjrdbdid n` in gbmkmkj nnkn`d dhnkj lrtnyn`nr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  69/241

  84

  B h D

  Z .7 99

  Glgdmj uyfubnmnm fjrdbdidm glgdmkjm fjjm n`in lrnm gdzj glgdmdm jbj`trd`n` i mn `nr fstjrkd d zlrbuu (kdrjmcd) vjrdr. zdmk`bjij glgdmdm ddmkjmfjjm n` in `nr fstjrkd d zlrbun jmk`tdh rjn`tnms kjmdr. Jmk`tdhrjn`tnms B Q anrhd dbj fstjrdbdr. Gdrdid laikur.

  B h Q B Q B B ...7 yn vj . 99

  hlribbjrd dbj gubumur. Gdr glgdmdm jmk`tdh rjn`tnms, hrj`nmsbn vj glgdmdmjmk`tnms dbj klru lrnmtbkr. Anvn vj inmyjtd` lbinynm inkkj mvjbd gdrglgdmdm jmk`tnms sngdt lbkuu ddm rjn`tnms ynbmz hrj`nmsbn kjddr.Wjn`tnms glgdmj uyfubnmnm Z fjrdbdid dbj kjdijz.

  rmj`7.75

  Jmk`tnms ; ajmrd lbnm gdr glgdmdm 7: Az, :5 Az vj >55 Az hrj`nmsbnrknnbtjrmntdh n`in `nr fstjrkd d zlrbuu (jmk`tdh rjn`tnms) ajsnpbny mz.

  zi7.75

  7: Az kj`d jmk`tdh rjn`tnms 0

  999 871;.7:..7...7 B h Q c

  999 >7:8;.:5..7...7 B h Q c

  999 7:>7;.>55..7...7 B h Q c

  GLGMBJWM GN BNM[D [email protected]

  Glgdmbjrdm Sjrd Gnbnmins

  Glgdmbjrdm kjjrbjrdmd nrtrngdbij` ddm gdrgdrdmj sjrd gnbnmr. Glgdmbjr sjrdgnbnmk`bnr mkn zjrbjrdmkjm fjjm n i ti jbjinmbnrkn nym kr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  70/241

  65

  B> B7 B3 B; N

  G

  j`db7.31 Glgdmbjrdm sjrd gnbnmts

  j`db7.31kj`d fdgd m tnmj glgdm sjrd gnbnmk`bnr mkn gu glgdmbjrdmj kj jr(tlpbni) jmk`tnms , kjvrjkj`d glgdm jmk`tnmsbnr mm tlpbni mnj dttdr.

  m37>[ B................BBBB ++++9

  rmj`7.7>

  j`db7.34 zjrdmkj vjrdbjm glgdm kjjrbjrdmj frj glgdmbjrdm tlpbnijmk`tnmsm vj :5 Az kj`d jmk`tdh rjn`tnms m gubumuz.

  B> B7 B3 B; N

  G

  >5 id`rl A 35 id`rl A : id`rl A ; id`rl A

  j`db7.34

  zi7.7> ?

  9999

  99+++9+++9

  5>:35>5;4:577

  >5;4;4;:35>5

  8

  8;37>

  . )..( . hB B. Q

  A . A A A A A B B B B B

  [ [ B

  [

  Glgdmbjrdm Unrnbjb Gnbnmins

  Unrnbjb gnb glgdmbjrkj n` ibnr `lbbnrn nyr bnrn` kjvrjbjrdmd tninibnrbnr.Zbnr mkn`d fjrdbdi, ti pnrnbjb gnb glgdmbjrkj nym kj jrd fstjrdr. j`db7.;5kn frbk fdgd m tnmj glgdm pnrnbjb gnbnmitr.

  NB[JWMN[H [email protected] KJXWJ NMNB_ [lpn`

 • 8/10/2019 Elektrik Devreleri 2 - Mersin niversitesi - AC Devre Analizi

  71/241

  6>

  B> B7 B3B[

  N

  G

  Bm

  j`db7.;5 Glgdmbjrdm Unrnbjb Gnbnmins

  m tnmj glgdm pnrnbjb gnbnmkmkn gumbnr m tj` gdr glgdm anbdmj nbkr bins mntlpbni jmk`tnms kjmdr. [lpbni jmk`tnms hlrib n nkn`d fdgd lbur.

  m37>[ B

  >...............

  B

  >

  B

  >

  B

  >

  B

  >++++9

  )B>

  (...............)B>

  ()B>

  ()B>

  (

  >B

  m37>

  [

  ++++9

  Fjmjb hlrib lrtnyn `nr.