Click here to load reader

ELEKTRI ČNE ŽELJEZNICE - – frequently ... i radovi/Proracun_elektricnih_prilika.pdf · PDF fileop Ća razmatranja • simulacija elektri Čne vu Če - programska implementacija

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ELEKTRI ČNE ŽELJEZNICE - – frequently ... i...

 • ELEKTRINE ELJEZNICE(Proraun elektrinih prilika)

  ELEKTRINE ELJEZNICE(Proraun elektrinih prilika)

  Nositelj: Prof.dr.sc. Ivo Uglei, dipl.ing. D236

  Poslijediplomski doktorski studij

 • OPA RAZMATRANJA

  SIMULACIJA ELEKTRINE VUE - PROGRAMSKA IMPLEMENTACIJA

  ELEKTROVUNI PRORAUN

  ELEKTRINE LOKOMOTIVE

  5/3/20112

  ELEKTRINE LOKOMOTIVE

  ELEKTROMOTORNI VLAKOVI

  PRORAUN KRATKOG SPOJA PRI RADIJALNOM I PARALELNOM POGONU EVP

 • Simulator elektrine vue - programska implementacijaSimulator elektrine vue - programska implementacija

  3Izgled prozora simulatora kretanja vlaka

 • Ulazni podaciUlazni podaci

  Ulazna datoteka

  4Uzduni profil pruge

 • Profil pruge ulazni podatakProfil pruge ulazni podatak

  5

 • Rezultati simulatora elektrine vueRezultati simulatora elektrine vue

  Rezultati prorauna ispisuju se u datoteku zadanu u glavnom prozoru programa a pregled podataka moemo uiniti upotrebom programa Excel.

  Rezultati koji se upisuju u izlaznu datoteku su:Vrijeme [s]Preeni put [m]Elektrina djelatna snaga [MW]

  6

  Elektrina djelatna snaga [MW]Elektrina jalova snaga [Mvar]Trenutna brzina [km/h]Model vonje

 • Izlazni rezultati simulatora elektrine vueIzlazni rezultati simulatora elektrine vue

  Rezultati prorauna simulatora:

  Brzina, djelatna i prividna snaga elektromotornog vlaka EMV 6111 na pruzi Podsused Tv. - Samobor - Bregana

  70

  75

  80

  85

  90

  95

  100

  105

  110

  115

  2.0

  2.5

  3.0

  (MW

  ), (

  MV

  A)

  Brzina

  P

  S

  Prvi dio izlazne datoteke

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  60

  65

  70

  6:00 6:01 6:02 6:03 6:04 6:05 6:06 6:07 6:08 6:09 6:10 6:11 6:12 6:13 6:14 6:15 6:16 6:17 6:18

  Vrijeme

  brz

  ina

  (km

  /h)

  0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  (MW

  ), (

  MV

  A)

  Grafiki prikaz rezultata

 • Izlazni rezultati simulatora elektrine vueIzlazni rezultati simulatora elektrine vue

  Brzina, djelatna i prividna snaga teretnog vlaka (2000 t)Brzina, djelatna i prividna snaga teretnog vlaka (2000 t)

  Brzina, djelatna i prividna snaga teretnog vlaka (1000 t)

 • Izlazni rezultati simulatora elektrine vueIzlazni rezultati simulatora elektrine vue

  Brzina, djelatna i prividna snaga putnikog vlaka (330 t)Brzina, djelatna i prividna snaga putnikog vlaka (330 t)

  Brzina, djelatna i prividna snaga putnikog vlaka (700 t)

 • Primjena simulatora elektrine vuePrimjena simulatora elektrine vue

  Ovisnost djelatne i prividne snage o usponu pruge pri konstantnoj brzini

  Krivulja ovisnosti potronje energije elektromotornog vlaka o usponu pruge

  Ovisnost potronje energije vlaka o usponu pruge za razliite brzine

  2.5

  3.5

  4.5

  5.5

  6.5

  7.5

  8.5

  9.5

  10.5

  11.5

  12.5

  0 5 10 15 20 25 30

  uspon pruge ()

  Po

  tro

  nja

  en

  erg

  ije (

  kWh

  )

  70 km/h

  80 km/h

  90 km/h

  100 km/h

 • Primjena simulatora elektrine vuePrimjena simulatora elektrine vue

  Ovisnost djelatne i prividne snage o radijusu krivine pri konstantnoj brzini

  Krivulja ovisnosti potronje energije elektromotornog vlaka o radijusu krivine

  Ovisnost potronje energije vlaka o radijusu krivine za razliite brzine

  2.5

  2.7

  2.9

  3.1

  3.3

  3.5

  3.7

  3.9

  4.1

  0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

  radijus krivine (m)

  Po

  tro

  nja

  en

  erg

  ije (

  kWh

  )

  70 km/h

  80 km/h

  90 km/h

  100 km/h

 • Elektrovuni proraunElektrovuni proraun

  Ulazni podaci

  Simulirator kretanja

  vlaka

  Konfiguriranje

  mree

  Unos podataka o

  EVP-u

  Pregled vlakova

  Baza ulaznih podataka

  Provjera voznog

  reda

  Proraun

  Vrijeme prorauna,

  korak prorauna

  Formiranje

  elektrine mree

  Proraun

  elektrinih prilika

  Elektrovuni proraun

  Dijagram toka za Elektrovuni proraun

 • Formiranje elektrine mreeFormiranje elektrine mree

  Potrebni podaci:- maksimalni vozni red;- vremenski interval i korak prorauna;- podaci o EVP-u;- duljine krakova napajanja; - ZKM (impedancija KM) i Qbat (snaga kompenzacijskih baterija);- Pvl(t), Qvl(t) i svl(t).

 • Formiranje elektrine mreeFormiranje elektrine mree

  Prvo se provjerava, u odreeno vrijeme t, da lipojedini vlak vozi. Ako vlak vozi u to vrijemeotvori se njegova datoteka i nae podatak oudaljenosti od EVP-a i djelatnoj i jalovoj snazikoju uzima iz kontaktne mree u danomtrenutku. Na taj nain se dobiju svi vlakovi koji e"uestvovati" u formiranju el. mree.

  14

  Svaki vlak je u danom trenutku jedno voriteelektrine mree.

  Kada se odredi koliko se stvarno vlakovanalazi na lijevom i desnom kraku napajanjavri se sortiranje po njihovoj udaljenosti odreferentne EVP-e. Na taj nain se dobijupotroaka vorita el. mree u trenutku t.

 • Matematiki model za proraun el. prilikaMatematiki model za proraun el. prilika

  Osnova za proraun je rjeavanje matrine jednadbe:

  [ ] [ ] [ ]VYI =[I] vektor injektiranih struja u voritima KM;[V] vektor napona vorita;[Y] matrica admitancije vorita.[Y] matrica admitancije vorita.

  cri,i

  ri

  ci

  n

  ij1j

  crj,i

  rj

  ri

  n

  ij1j

  ccj,i

  cj

  ci

  ci y)VV(y)VV(y)VV(I ++=

  =

  =

  U sustavu 25 kV, za KM od n vorita, mogu se za i-to vorite napisatislijedee jednadbe:

 • Elektrovuni proraunElektrovuni proraun

  [ ] [ ] [ ]VYI =

  Osnovu za proraun ini metoda vorita:

  Gauss-ova metoda (FORWARD BACKWARD)

  16

 • Elektrovuni proraunElektrovuni proraun

  Krakovi napajanja EVP Delnice

  EVP

  Delnice

  8,18 km PSN LokvePSN Skrad 13,18 km

  Profil pruge

 • Elektrovuni proraunElektrovuni proraun

  Maksimalni dvosatni grafikon vonje za napajanje EVP Delnice

 • Rezultati elektrovunog proraunaRezultati elektrovunog prorauna

  Prividna snaga

  10

  15

  20

  25

  30

  S (

  MV

  A)

  Optereenje EVP Delnice prividnom snagom

  0

  5

  22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00

  Vrijeme

 • Rezultati elektrovunog proraunaRezultati elektrovunog prorauna

  Prividna srednja 15 min snaga

  4

  5

  6

  7

  8

  S (

  MV

  A)

  Optereenje EVP Delnice prividnom srednjom 15 min. snagom

  0

  1

  2

  3

  22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00

  Vrijeme

 • Rezultati elektrovunog proraunaRezultati elektrovunog prorauna

  Djelatna snaga

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  P (

  MW

  )

  Optereenje EVP Delnice djelatnom snagom

  0

  2

  4

  6

  22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00

  Vrijeme

 • Rezultati elektrovunog proraunaRezultati elektrovunog prorauna

  Jalova snaga

  10

  15

  20

  25

  Q (

  MV

  Ar)

  Optereenje EVP Delnice jalovom snagom

  0

  5

  22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00

  Vrijeme

 • Rezultati elektrovunog proraunaRezultati elektrovunog prorauna

  Napon kraka napajanja (PSN Skrad)

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30U

  (kV

  )

  Napon kraka napajanja prema PSN Skrad

  15

  16

  17

  18

  19

  22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00

  Vrijeme

  U elektrovunom proraunu su koritene vrijednosti za Umin1 (plava linija) i Umin2 (crvena linija).

 • Dozvoljene tolerancije napona KMDozvoljene tolerancije napona KM

  Prema normi EN 50163 definirane su slijedee vrijednosti i dozvoljene tolerancije napona za 25 kV, 50 Hz elektrovuni sustav:

  Un = 25 kV - nazivni napon kontaktne mree,Umin1 = 19 kV - trajno dozvoljeni minimalni napon kontaktne mree,Umin2 = 17,5 kV - trenutno dozvoljeni minimalni napon kontaktne mree,Umax1 = 27,5 kV - trajno maksimalni napon kontaktne mree,Umax2 = 29 kV - maksimalni napon kontaktne mree (t

 • Rezultati elektrovunog proraunaRezultati elektrovunog prorauna

  Struja prema PSN Skrad

  600

  800

  1000

  1200

  I (A

  )

  Struja napojnog voda

  0

  200

  400

  22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00

  Vrijeme

 • Rezultati elektrovunog proraunaRezultati elektrovunog prorauna

  Potronja elektrine energije

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  E (

  MW

  h)

  Potronja elektrine energije EVP Delnice od 6 do 8 sati

  0

  1

  2

  22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00

  Vrijeme

 • Rezultati elektrovunog proraunaRezultati elektrovunog prorauna

  Faktor snage

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  1,0

  Lam

  bd

  a

  Faktor snage EVP Delnice

  0,0

  0,1

  0,2

  0,3

  22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 0:00

  Vrijeme

 • Proraun zagrijavanja je proveden za najnepovoljniji sluaj (100 mm2 +120 mm2) uz istroenost kontaktnog vo