Click here to load reader

Elaborat zaštite okoliša - · PDF fileZoran Vlainić, mag.ing.aedif. Draen Brleković, mag.ing.aedif. Igor Tadić, mag.ing.aedif. Eldar Ibrahimović, prvostupnik zatite okolia Direktor:

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Elaborat zaštite okoliša - · PDF fileZoran Vlainić, mag.ing.aedif. Draen...

 • ELABORAT ZATITE OKOLIA

  SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAV ODVODNJE I PROIAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA OTOKA UNIJE

  OPUO

  Naruitelj:

  Vodoopskrba i odvodnja Cres Loinj d.o.o.

  Broj projekta: I-1733/17

  U Osijeku, veljaa 2017. godine

 • Hidroing d.o.o. za projektiranje i inenjering Tadije Smiiklasa 1, 31000 Osijek, Hrvatska

  Tel: +385 (0)31 251-100 Fax: +385 (0)31 251-106 E-mail: [email protected] Web: http://www.hidroing-os.hr

  DOKUMENTACIJA:

  STUDIJSKA

  Broj projekta: I-1733/17

  ELABORAT ZATITE OKOLIA

  SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAV ODVODNJE I PROIAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA OTOKA

  UNIJE

  NARUITELJ: Vodoopskrba i odvodnja Cres Loinj d.o.o.

  LOKACIJA: Otok Unije

  VODITELJ IZRADE: mr.sc. Antonija Barii-Lasovi

  SURADNICI:

  Zdenko Tadi, dipl.ing. gra.

  Branimir Bara, mag.ing.aedif.

  Ana Pihler, mag.ing.aedif.

  Zoran Vlaini, mag.ing.aedif.

  Draen Brlekovi, mag.ing.aedif.

  Igor Tadi, mag.ing.aedif.

  Eldar Ibrahimovi, prvostupnik zatite okolia

  Direktor:

  Vjekoslav Abii, mag.oec.

  U Osijeku, veljaa 2017. godine

  mailto:[email protected]://www.hidroing-os.hr/

 • Broj projekta: I-1733/17

  Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barii-Lasovi

  Naruitelj: Vodoopskrba i odvodnja Cres Loinj

  d.o.o.

  ELABORAT ZATITE OKOLIA

  SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAV ODVODNJE I PROIAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA OTOKA UNIJE

  SADRAJ:

  0. OPI AKTI ........................................................................................................................ 1

  0.1 Registracija tvrtke ...................................................................................................... 1

  0.2 Suglasnost za obavljanje strunih poslova zatite okolia ......................................... 6

  1. UVODNE INFORMACIJE ................................................................................................. 9

  2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEJA ZAHVATA .................................................... 10

  2.1 Postojee stanje ....................................................................................................... 10

  2.1.1 Vodoopskrbni sustav ........................................................................................ 10

  2.1.2 Sustav odvodnje ............................................................................................... 12

  2.2 Opis glavnih obiljeja zahvata .................................................................................. 13

  3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA ...................................................... 18

  3.1 Opis stanja okolia ................................................................................................... 18

  3.2 Klimatske karakteristike podruja ............................................................................ 18

  3.3 Reljefne, geoloke i pedoloke osobitosti ................................................................ 19

  3.4 Rizici od poplava ...................................................................................................... 20

  3.5 Stanje vodnog tijela .................................................................................................. 31

  3.6 Ocjene kakvoe mora za kupanje ............................................................................ 32

  3.7 Zone sanitarne zatite .............................................................................................. 32

  3.8 Zatiena podruja ................................................................................................... 33

  3.8.1 Zatiena podruja prema Zakonu o zatiti prirode .......................................... 33

  3.8.2 Ekoloka mrea Natura 2000 ........................................................................ 33

  3.8.3 Nacionalna klasifikacija stanita ....................................................................... 36

  3.9 Osjetljiva podruja RH ............................................................................................. 40

  3.10 Kulturno povijesna batina ....................................................................................... 41

  3.11 Prirodna batina i krajobraz ..................................................................................... 41

  3.12 Prostorno planska i ostala planska dokumentacija ............................................... 42

  4. OPIS MOGUIH ZNAAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLI ............................... 46

  4.1 Mogui utjecaji na okoli tijekom graenja i koritenja zahvata ............................... 46

  4.1.1 More i stanje vodnog tijela ................................................................................ 46

  4.1.2 Utjecaj na tlo ..................................................................................................... 48

  4.1.3 Utjecaj na zrak .................................................................................................. 49

 • Broj projekta: I-1733/17

  Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barii-Lasovi

  Naruitelj: Vodoopskrba i odvodnja Cres Loinj

  d.o.o.

  ELABORAT ZATITE OKOLIA

  SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAV ODVODNJE I PROIAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA OTOKA UNIJE

  4.1.4 Klimatske promjene .......................................................................................... 49

  4.1.5 Zatiena podruja ........................................................................................... 60

  4.1.6 Krajobrazne vrijednosti ..................................................................................... 60

  4.1.7 Bioraznolikost ................................................................................................... 60

  4.1.8 Postojea infrastruktura .................................................................................... 61

  4.1.9 Buka .................................................................................................................. 62

  4.1.10 Otpad ................................................................................................................ 62

  4.1.11 Akcidenti ........................................................................................................... 63

  4.2 Mogui utjecaji na okoli nakon prestanka koritenja zahvata ................................ 64

  4.3 Vjerojatnost znaajnih prekograninih utjecaja ........................................................ 64

  4.4 Mogui znaajni utjecaji zahvata na zatiena podruja ......................................... 64

  4.5 Mogui znaajni utjecaji zahvata na ekoloku mreu Natura 2000 ......................... 64

  4.6 Opis obiljeja utjecaja .............................................................................................. 65

  5. PRIJEDLOG MJERA ZATITE OKOLIA I PRAENJE STANJA OKOLIA AKO SU

  RAZMATRANI ........................................................................................................................ 66

  5.1 Mjere zatite okolia tijekom graenja zahvata ....................................................... 66

  5.2 Mjere zatite okolia tijekom koritenja zahvata ...................................................... 66

  5.3 Mjere zatite okolia nakon prestanka koritenja zahvata ....................................... 66

  6. IZVORI PODATAKA ........................................................................................................ 67

 • Broj projekta: I-1733/17

  Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barii-Lasovi

  Naruitelj: Vodoopskrba i odvodnja Cres Loinj

  d.o.o.

  ELABORAT ZATITE OKOLIA

  SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAV ODVODNJE I PROIAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA OTOKA UNIJE

  0. OPI AKTI

  0.1 Registracija tvrtke

 • Broj projekta: I-1733/17

  Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barii-Lasovi

  Naruitelj: Vodoopskrba i odvodnja Cres Loinj

  d.o.o.

  ELABORAT ZATITE OKOLIA

  SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAV ODVODNJE I PROIAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA OTOKA UNIJE

 • Broj projekta: I-1733/17

  Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barii-Lasovi

  Naruitelj: Vodoopskrba i odvodnja Cres Loinj

  d.o.o.

  ELABORAT ZATITE OKOLIA

  SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAV ODVODNJE I PROIAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA OTOKA UNIJE

 • Broj projekta: I-1733/17

  Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barii-Lasovi

  Naruitelj: Vodoopskrba i odvodnja Cres Loinj

  d.o.o.

  ELABORAT ZATITE OKOLIA

  SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAV ODVODNJE I PROIAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA OTOKA UNIJE

 • Broj projekta: I-1733/17

  Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barii-Lasovi

  Naruitelj: Vodoopskrba i odvodnja Cres Loinj

  d.o.o.

  ELABORAT ZATITE OKOLIA

  SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAV ODVODNJE I PROIAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA OTOKA UNIJE

 • Broj projekta: I-1733/17

  Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barii-Lasovi

  Naruitelj: Vodoopskrba i odvodnja Cres Loinj

  d.o.o.

  ELABORAT ZATITE OKOLIA

  SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAV ODVODNJE I PROIAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA OTOKA UNIJE

  0.2 Suglasnost za obavljanje strunih poslova zatite okolia

 • Broj projekta: I-1733/17

  Voditelj izrade: mr.sc. Antonija Barii-Lasovi

  Naruitelj: Vodoopskrba i odvodnja Cres Loinj

  d.o.o.

  ELABORAT ZATITE OKOLIA

  SUSTAV VODOOPSKRBE I SUSTAV ODVODNJE I PROIAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA OTOKA UNIJE

Search related