Click here to load reader

Elaborarea și promovarea politicilor publice o parte de domeniul politicilor publice în teorie, și dornici, pe de altă parte, să fie parte activă, implicate, într-un demers

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Elaborarea și promovarea politicilor publice o parte de domeniul politicilor publice în...

 • Elaborarea și promovarea politicilor publice

  -Suport de curs-

  www.poca.ro

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

  Titlul proiectului: Politică publică pentru meșteșugul tradițional Codul proiectului: 112220

  Denumirea beneficiarului: Asociația Meșteșukar Mobil Data publicării: Noiembrie 2018

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

  Material distribuit gratuit

 • Introducere

  Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului “Politică publică pentru

  meșteșugul tradițional”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

  Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și implementat de

  Asociația Meșteșukar Mobil în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității

  Naționale și Secretariatul General al Guvernului.

  În prezent sunt disponibile foarte multe surse de informare cu privire la

  procesul de elaborare a politicilor publice în România. Există multe manuale de

  politici publice, multe dintre ele fiind elaborate în anii recenți, în proiecte similare

  cu finanțare europeană, există articole ale unor teoreticieni în domeniul politicilor

  publice, materiale de referință la care au lucrat persoane cu experiență din

  sectorul neguvernamental, dar și syllabus-uri pregătite de experții din catedrele de

  administrație publică sau științe politice pentru studenții care fac cunoștință

  pentru prima dată cu acest domeniu.

  În paginile care urmează am încercat să fac o sinteză a informației

  disponibile - și la care am avut acces - cu privire la procesul de elaborare și de

  promovare a politicilor publice în România. Scopul acestui material este de a veni

  în sprijinul practicienilor din sectorul neguvernamental românesc, interesați pe de

  o parte de domeniul politicilor publice în teorie, și dornici, pe de altă parte, să fie

  parte activă, implicate, într-un demers de conturare și de propunere a unei politici

  publice, considerată necesară la un moment dat. Materialul de față este completat

  de exerciții practice, fișe de lucru individuale și de grup, puse la dispoziția

  cursanților separat, ca instrumente de lucru adiacente.

 • Cuprins

  Introducere

  Capitolul 1. Informații despre domeniul politicilor publice – apariția, definiții,

  importanța studierii domeniului din perspectiva organizațiilor

  neguvernamentale și a cetățenilor _________________________________ pag.1

  Capitolul 2. Ce este o problemă de politică publică? Definiții și exemple.

  Criterii de identificare a unei probleme de politică publică ____________ pag.7

  Capitolul 3. Procesul de elaborare a politicilor publice – actori implicați din

  domeniul guvernamental, din sfera societății civile __________________ pag.14

  Capitolul 4. Stabilirea agendei de politică publică. Ciclul politicilor publice

  ______________________________________________________________ pag. 24

  Capitolul 5. Alternative la politica publică – cum se formulează, cât de mult se

  implică statul __________________________________________________ pag.33

  Capitolul 6. Teme orizontale _____________________________________ pag.35 Bibliografie ___________________________________________________ pag. 43

 • Elaborarea și promovarea politicilor publice - Suport de curs

  1

  Capitol 1. Informații despre domeniul politicilor publice – apariția, definiții, importanța

  studierii domeniului din perspectiva organizațiilor neguvernamentale și a cetățenilor

  În literatura de specialitate găsim foarte multe definiții ale conceptului de politică publică,

  multe dintre acestea fiind preluate și analizate și în literatura noastră de specialitate. De

  exemplu, găsim la politologul Harold Lasswell şi la filozoful Abraham Kaplan o definire a politicii

  ca fiind “un program proiectat de scopuri, valori şi practici”, iar politologul Carl Friedrick este de

  părere că “pentru conceptul de politică este esenţială existenţa unui scop, obiectiv sau ţel”.

  Aceste definiţii implică o deosebire între acţiunile guvernamentale specifice şi programul general

  de acţiune înspre un scop anume. Dar problema pusă de ideea că acţiunile guvernamentale

  trebuie să aibă un obiectiv pentru a putea fi etichetate drept “politici” este că niciodată nu

  putem fi siguri dacă o anumită acţiune are un obiectiv şi dacă are, care este acesta.

  Hotărârea de Guvern nr. 870/2006 - defineşte politicile publice drept “totalitatea

  activităţilor desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate, în scopul soluţionării

  problemelor de politici publice identificate şi pentru asigurarea dezvoltărilor necesare într-un

  anumit domeniu”.

  De multe ori, prin politică publică se înţelege o declaraţie guvernamentală de acţiune într-

  un anumit domeniu şi hotărârea de a duce această acţiune la îndeplinire. Această definiţie foarte

  vagă pare să aibă mai mult un caracter prospectiv decât unul retrospectiv: este un interes mai

  mare în privinţa a ceea ce oamenii politici spun decât în privinţa a ceea ce fac.

  Tot în limbaj uzual, termenul politică publică este înţeles ca un comportament al unui actor

  sau a mai multor actori, cum ar fi un conducător politic, o agenţie guvernamentală sau un

  parlament, în privinţa unui domeniu specific de activitate. O astfel de definiţie nu este, totuşi,

  adecvată unui discurs ştiinţific.

  Una dintre cele mai larg răspândite și acceptate definiții este cea a lui Thomas Dye, care

  spune că „politicile publice reprezintă ceea ce guvernele hotărăsc să facă sau să nu facă. Dar

  guvernele pot alege să facă o mulţime de lucruri: să aplaneaze conflictele din societate, să

  organizeze societatea astfel încât să poată avea conflicte cu alte societăţi, să distribuie o

  varietate de recompense simbolice şi servicii materiale membrilor societăţii, să obţină bani de la

  societate, în special sub formă de impozite. Astfel, politica publică poate reglementa

  comportamentul, poate organiza birocraţia, poate distribui beneficii sau stabili impozite - sau

  toate aceste activităţi concomitent.” După cum se poate observa, Dye afirmă că inacţiunea

 • Elaborarea și promovarea politicilor publice - Suport de curs

  2

  guvernului poate avea un impact social egal cu cel al acţiunii acestuia. Totuşi, definiţia lui

  Thomas Dye atinge două puncte importante:

  1. Dye specifică în mod clar că cel ce realizează o politică publică este guvernul. Aceasta

  înseamnă că firmele private, diferitele organizaţii, grupurile de interes, indivizii, nu desfăşoară

  politici publice. Deşi aceşti actori non-guvernamentali pot influenţa ceea ce face guvernul,

  deciziile sau activităţile acestor grupuri nu constituie politici publice.

  2. Această definiţie subliniază faptul că politicile publice implică o alegere fundamentală din

  partea guvernului: de a face ceva sau de a nu face nimic. Această decizie este luată de indivizi

  cu funcţii de conducere în guvern sau în ministere. În cel mai simplu sens, o politică publică

  reprezintă decizia unui guvern de a urma o anumită cale. Un concept mai delicat este acela de

  non-decizie: adică decizia guvernului de a nu face nimic, de a menţine status quo-ul. Non-decizia

  trebuie să fie totuşi rezultatul unei analize şi al unei decizii.

  Diferitele tipuri de definiții care au fost dezvoltate și detaliate de-a lungul timpului ne duc

  către următoarele tipuri de implicații posibile :

  • Definiţia leagă politica de o acţiune intenţionată, orientată spre un scop şi nu de un

  comportament aleatoriu. Politicile publice în sistemele politice moderne nu se “întâmplă” pur şi

  simplu. Ele sunt proiectate intenţionat pentru a atinge anumite scopuri, pentru a ajunge la

  anumite rezultate, deşi nu totdeauna acestea sunt atinse. Scopurile unei politici pot fi totuşi

  imprecis formulate şi neclare în conţinut, asigurând mai degrabă o direcţie generală decât un

  obiectiv specific pentru implementare. Ambiguitatea limbajului poate constitui şi un mijloc de

  reducere a conflictului, de asigurare a compromisului.

  • Politicile constau în cursuri ale acţiunii sau în modele de acţiune desfăşurate în timp de

  către oficiali guvernamentali şi nu constau în acţiuni singulare separate. O politică include nu

  doar decizia de a adopta o lege ori de a crea o anumită regulă într-o problemă specifică, ci şi

  deciziile care urmează, care trebuie să întărească sau să implementeze legea sau regula.

  • Politicile publice apar ca răspunsuri la cererile politice, la apelurile la acţiune sau

  inacţiune într-o problemă publică făcute de alţi actori – cetăţeni, reprezentanţi, etc. – către

  oficialii guve

Search related