14
El Timbal Revista del Baix Gaià que, per ara, surt dos cops l’any. Vam començar el 1994 i encara anem fent. Abans sortíem sovint, cada dos mesos, i ara anem tirant. Potser més enda- vant fem alguna cosa més. Núm.74 ABRIL de 2012 [email protected] Per adreça postal (intercanvi de revistes) dirigiu-vos al correu electrònic i us indicarem.

EL TIMBAL abril 2012

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EL TIMBAL abril 2012

El Timbal Revista del Baix Gaià que, per ara,

surt dos cops l’any. Vam començar

el 1994 i encara anem fent. Abans

sortíem sovint, cada dos mesos, i

ara anem tirant. Potser més enda-

vant fem alguna cosa més.

Núm.74 — ABRIL de 2012

[email protected]

Per adreça postal (intercanvi de revistes)

dirigiu-vos al correu electrònic i us indicarem.

Page 2: EL TIMBAL abril 2012

Marxa lenta contra l’ús indiscriminat del radar de Torredembarra i

en vies mal senyalitzades, 14-I-2012

Ball country a Torredembarra per la Nicole, Torredembarra, 30-X-

2011.

L’Ajit, les

Filles de les

Fetilleres i

la Gaianada

van orga-

nitzar la

festa de la

castanyada,

Torredem-

barra, 31

d’octubre

de 2011

El 13 de desembre de 2011 va néixer a Santes Creus oficialment

l’Associació Terres del Gaià per a la recerca, protecció, difusió i

desenvolupament d’aquest territori.

XIX Calçotada Independentista del Baix Gaià, 26-II-2012

Manifestació contra l’ús indiscriminat del radar en vies mal

senyalades a Torredembarra, 26-II-2012

Solidaritat amb els estudiants valencians. Torredembarra

21-II-2012

Runa a la ronda verda

del Baix Gaià. Rubials, 5

de febrer de 2012.

GROP, A LA

RECERCA

DEL TEMPS

Exposició col·lectiva

al Pati de la Diputa-

ció a Tarragona.

27 abril-27 de maig

Page 3: EL TIMBAL abril 2012

Solidàries va organitzar

una colla d’actes per la

Nicole el 23 d’octubre de

2011 a Torredembarra.

Ball

solidari

amb la

Nicole a la

Llar de

Jubilats de

Torredem-

barra,

l’octubre

de 2011

Barra solidària amb la Nico-

le del 2 d’octubre de 2011

en motiu del Concurs7 de

Torredembarra.

La torrenca Maria Dolors Garcia Pastor va

presentar al Corte Inglés de BCN el seu da-

rrer llibre. 24-III-2012

Reportatge sobre l’Hort de la Sínia al Presèn-

cia, 20-I-2012

Julivert va actuar al Bar de la Torre, 17-III-

2012

S’ha inaugurat el local de l’Associació Republi-

cana També hi Som de Roda de Berà, 17-III-

2012

Concentració contra la sentencia del TSJC en contra de l’escola en català, Torre-

dembarra, 12-IX-2011

Page 4: EL TIMBAL abril 2012

NOVETAT EDITORIAL

Repertori per a gralla de Josep

Mercader Ramon (a) Astó (1886-

1964). 1r volum

editat pels Grallers de la Torre

NEIX LA DESTIL·LERIA

S’ha creat una associació d'escriptors anome-

nada La Destil·leria. El nom ve donat perquè a la primera trobada que van fer les seves impul-

sores va tenir lloc en una antiga destil·leria de Calafell. La seva presentació oficial va ser el 19

d'abril a la Biblioteca Mestra Maria Antònia de Torredembarra. En el transcurs de l’acte es va

presentar l'antologia Barcelona Gòtica, que re-cull vuit propostes en clau de conte d’escriptors

catalans. El volum ha estat publicat per l’-Editorial Atlantis. Set dels autors formen part

d’aquesta nova associació. Cal dir que la pre-

sentació va comptar amb la participació del Nus Escènic.

Entre els objectiu de l’associació destaca el de donar suport als escriptors que comencen. No

descarten l'edició de llibres. Per començar, han agafat un llibre inèdit de l’escriptor Ramon

Valls Bausà. Es tracta d'un treball infantil-juvenil de gènere fantàstic titulat Mariona y el

hombrecillo verde. L’associació, amb el suport de l'editorial Atlantis, ha tret a la llum aquest

volum. La presentació va tenir lloc a Torredem-barra el passat 13 d'abril.

TALLERS DE TERÀPIES

Qui som: Un grup de persones interessades en sentir

-nos bé que hem decidit posar-nos en marxa i com-partir informació. Volem ampliar el nostre ventall del

camins que ens porten a sentir-nos bé.

Què fem: Donem a conèixer de manera totalment

altruista formules concretes de tractar el nostre cos i la nostre ànima. Fem divulgació de forma útil i pràc-

tica de maneres diferents de contribuir al nostre ben-estar, millorant així la nostra qualitat de vida física,

mental i emocional tant de nosaltres com del nostre entorn.

Nostre objectiu: adreçar-nos a través de petits ta-

llers a persones que estiguin interessades en cuidar-se i vulguin obrir una finestra més a altres possibili-

tats, persones que vulguin trobar-se bé i vulguin fer-ho ja!

A qui ens adrecem? A persones madures i adultes sense límit d’edat.

On ho fem? A la Biblioteca Mestra Maria Antònia, Av. Pompeu Fabra, 5, Torredembarra

Quan ho fem: un parell de vegades al mes.

Cóm pots rebre informació fàcilment: enviant-nos un

correu a la nostra adreça de correu electrònic, [email protected], et mantindrem informat de les

nostres activitats. Si vols, fes difusió d’aquesta pro-posta.

Què cal per assistir-hi? Tenir una ment oberta, voler

gaudir i fer coses diferents aprenent.

Confirmar la teva assistència enviant-nos un correu

electrònic per fer-nos saber que vens i així tenir-te en compte amb el material que repartim i que fem

servir.

No entrem en competència amb la medecina

al·lopàtica ni qualsevol organització, associació o professionals que practiquin les activitats que estem

difonent. Estem obrint una porta, continuar per aquest camí es decisió teva.

TENIR UNA SOLA OPCIÓ NO ES ELECCIÓ, QUAM MÉS CAMINS TINGUIS MÉS POSSIBILITATS TINDRÁS

D’ARRIBAR A LA TEVA META.

Page 5: EL TIMBAL abril 2012

Presentació del conte La Geneta Isona desco-

breix el riu Gaià, Tamarit, 14 d’abril de 2012, en

el marc dels actes dels 15 anys de l’Associació

Mediambiental la Sínia

Page 6: EL TIMBAL abril 2012

Amb aquest comunicat volem valo-rar la campanya de suport a la famí-

lia i informar de com es troba el Cas Nicole a dia d’avui.

L’estiu, tardor i hivern passat Torre-

dembarra es va mobilitzar en repeti-des ocasions per tal de recollir fons i ajudar a la família en el seu tracta-

ment a Xicago.

En les diverses campanyes es va

recollir la quantitat de 24.425,70 Euros que van servir per cobrir les despeses de viatge, tractament i

estança.

El tractament, malauradament, no va reeixir. La mare no va poder se-

guir endavant per prescripció mèdi-ca. Va retornar a casa amb el ben

entès que la clínica barcelonesa que l’havia orientat en el tractament es faria càrrec de les despeses posteri-

ors per seguir el tractament, sempre que la Comisión Nacional de Re-

producción Humana Asistida do-nés el vist-i-plau.

Aquesta comissió ens va informar

que estaven pendents de resolució. Mai van donar un NO per resposta. Del novembre fins ara hem albergat

l’esperança que des de Madrid dona-rien el consentiment que la família

necessita. De fet, esperem un res-posta afirmativa que no arriba. La clínica segueix predisposada a aju-

dar-la generosament des de Barce-lona.

Com es troba la Nicole? La nena

segueix rebent quimioteràpia. Això

suposa un afebliment progressiu i un

retard en el creixement físic i men-tal. L’escolarització ha estat irregular cosa que no permet a la família do-

nar-li l’educació adaptada que ne-cessita.

“Solidàries” és un col·lectiu vo-luntari. El fet d’esperar una respos-ta de l’Administració ha fet que

aquest comunicat s’hagi retardat més del que voldríem.

Us volem demanar disculpes per la

demora. Nosaltres encara alberguem l’esperança que us poguem donar

notícies positives. Ara no depèn de nosaltres. Depèn d’un organisme que caldrà que sigui sensible a la

situació de la Nicole.

Diu un refrany antic “quan el vent

no bufa a favor cal girar la vela”. Solidàries seguirà reclamant una solució medicament possible,

èticament acceptable perquè el Govern de Madrid ajudi a trobar la sortida.

Què hem après? Tot i la primera frustració que molts tenim, d’una

cosa estem segurs: Valia la pena. Valia la pena ser solidaris amb aquesta família torrenca. Creiem

que valia la pena demostrar que Torredembarra, un cop més, ha sabut estar al costat de qui ho

necessitava. Un cop més volem

agrair a totes les entitats: co-merços, associacions culturals i

voluntaris i voluntàries que des-interessadament van col·laborar un cop i un altre. No seríem jus-

tos si no ho féssim. Les vostres donacions quedaran en el cor d’aquesta família i mai ningú ens

podrà dir que no ho vam inten-tar. Torredembarra ha aconse-

guit que una clínica especialitza-da en processos de fecundació in vitro i tractament específics esti-

gui conscienciada per ajudar a Nicole.

Repetim : ara cal que l’Ad-

ministració Central estudiï un cop més el cas de la Nicole. Solidàries

seguirà demanant que es busqui la forma més adequada per ajudar-la a tenir una vida més digna. El

fet que, fa poc a Sevilla, s’hagi po-gut millorar la vida d’un infant, en

un cas de malaltia que va seguir un procediment similar al que necessita la Vanesa (mare de Nicole) ens om-

ple d’esperança.

Solidàries, en la situació de crisi que ens toca viure, es planteja en l’-

actualitat si segueix endavant en altres projectes, que en la mesura

de les seves forces, puguin ajudar ni que sigui de manera pal·liativa, als que més ho necessitin,

col·laborant amb les entitats que ja realitzen una tasca exemplar, des del compromís de tots aquells i

aquelles que ho considerin necessa-ri.

NOTÍCIES DE LA NICOLE

Si voleu participar amb al concurs de disseny de la samarreta del Ball de Sant Miquel i Diables de la Riera

en motiu dels 25 anys de l'entitat cal que llegiu bé les seves bases:

- Tothom pot participar-hi. - El disseny ha de girar entorn del ball de diables i dels elements que

l’integren. - Hi han d’aparèixer els texts: “Ball de diables de la Riera” i “des de 1987”

- Disseny amb un únic color.

- Els dissenys s’han d’enviar a: [email protected]

o portar a: Kiwifruits (Carrer Nou) o Merceria Montse (Carrer Fondo)

- l’Assemblea del Ball de Diables escollirà el disseny. - L’autor col·laborarà, si cal, en l’adaptació del dibuix a la samarre-ta.

- El premi: lot de marxandatge de la colla. - Últim dia per a enviar propostes: 18 de maig.

Organitza: Ball de Sant Miquel i Diables de la Riera de Gaià.

CONCURS DE DISSENY DE LA SAMARRETA

DELS 25 ANYS DEL BALL DE DIABLES DE LA

RIERA DE GAIÀ

Solidàries

Torredembarra

Page 7: EL TIMBAL abril 2012

DDEMOCRÀCIAEMOCRÀCIA SOCIALSOCIAL, així ja resa-va “al vent” una gran pancarta al

memorable concert d’en Raimon en temps de Franco en aquella

universitat de Madrid!¡!

* Llistes obertes, escons pro-

porcionals al nombre de vots

i circumscripcions úniques, als referèndums generals,

autonòmics, municipals... En el marc d’una nova llei electoral..

* Transparència del finança-ment dels partits polítics, tot

controlant i publicitant sense complexos els comptes i els lob-

bies en qüestió...

* Processos participatius en

l’elaboració dels diferents programes electorals, voluntà-

riament cada partit, és clar, però tots d’acompliment conseqüent i

auditables...

* Processos participatius vin-culants en la planificació i

projecció de país, vegueries, comarques, ciutats o pobles i

barris: plans territorials i plans urbanístics diversos, plans de

conca fluvial i agendes 21, lleis i pressupostos...

* Vot domèstic telemàtic als Ajuntaments, al Parlament, al

Congrés, i al Parlament Euro-peu de forma normalitzada,

amb les reformes legals precises que permetin endegar més i més

consultes populars, tant per a

impulsar o revocar lleis i normes diverses, com per decidir des

dels petits projectes de barri fins als pressupostos anuals del Pa-

ís... Un procés inicialment con-sultiu, i amb percentatges de vot

progressivament vinculants... i tot facilitant arreu seus oficials

de vot pels ciutadans encara no informatitzats..

* Mecanismes suficients que garanteixin una praxis moral

exemplar en política: establi-ment de codis deontològics, de

sistemes de control del rendi-

ment en la seva activitat, de límits al temps de mandat, en

el nombre dels càrrecs polítics i dels privilegis econòmics...

Assumpció de responsabilitats civils, administratives i penals

tanmateix per part de la classe política; tot en el marc d’una

àmplia llei de responsabilitat po-lítica..

* Reconversió dels sindicats, tot modernitzant-los i profes-

sionalitzant-se com a “lobbies” de defensa dels in-

teressos i drets laborals, sos-tinguts amb l’aportació mensual

mínima dels propis treballadors,

estalviant-se llavors les partides de l’Estat per al seu manteni-

ment..

* Extinció de la Casa Real,

obsoleta i anacrònica en el món global i modern, certa-

ment prescindible en l’act-ualitat i, cara, de forma no

traumàtica i suficientment dig-na.. Transparència de les relaci-

ons privilegiades que manté la monarquia espanyola des de la

crisi petroliera dels anys'70 amb els productors àrabs; revisió dels

ingents royalties o comissions

personals..

* Decidir tanmateix, òbvia-

ment, vers la nostra depen-dència/independència com a

nació, un procés acordat també participativament entre els ciuta-

dans de Catalunya, per sòlid que ha de romandre..

* Nova Cultura de l’Energia, amb l’impuls decidit de la ge-

neració distribuïda enfront el model centralitzat imperant,

afavorint la implantació de minisolars, minieòliques, mi-

nigeotèrmiques, minibiomas-

sa... Veure: http://www.gepec.org/ftp/NCE.pdf No

pas gravant fiscalment la producció descentralitzada

d’energia, i llavors, amortit-zada la inversió en pocs anys,

cobrar en ves de pagar el re-

but de la llum i, esdevenint un mecanisme catalitzador

per a assolir la sostenibilitat socioambiental a nivell plane-

tari... Cal deturar urgentment i reconduir la prostitució eòli-

ca oficial, i evitar els seus im-

pactes directes i indirectes sobre el medi natural i el pai-

satge. L’energia pot ser tanma-teix renovable i lliure, descentra-

litzadament, democràtica i social, i rentable, competitiva, neta, efi-

cient, estalviadora, fiable, segura, adaptable, respectuosa, harmòni-

ca, ecològica... sostenible de ve-ritat a tots nivells! Ensems la

promoció d’estratègies vàries d’estalvi i eficiència energètica,

implementant smart grids de gestió intel·ligent de l’oferta i

demanda energètica, desenvolu-

pant l’hidrogen com a font prin-cipal d’emmagatzament i trans-

missió d’energia i amb els dife-rents vehicles com a sistemes

parells d'acumulació.. Com a pas previ, cal assolir la plena trans-

parència del finançament dels partits polítics, i llavors, per lògi-

ca, poder desbloquejar i afavorir fiscalment la generació descen-

tralitzada de l’energia, socialit-zant-la i, d’aquesta manera, su-

perar decididament la crisi eco-nòmica, el canvi climàtic... En el

marc de la TERCERA REVOLUCIÓ

INDUSTRIAL que s'albira: obviant la dependència actual del petroli

que ens aboca a la crisi sistèmi-ca, per a mitigar quan abans mi-

llor el canvi climàtic i tanmateix esquivar una molt probable

3a.Gran Guerra.

* Nova Cultura de l’Aigua, i

promoció decidida de la pro-ducció agrícola i ramadera

locals, sobiranament, autosufici-ents, racionals, pròximes, fres-

ques, saludables, segures, ecolò-giques, autòctones, respectuo-

ses, harmonioses amb l’entorn

natural, socials, eficients, renta-bles, sostenibles..

VEIEU L’ARTICLE SENCER I ELS

ENLLAÇOS DE L’AUTOR AL BLOC: abgrenau.blogspot.com

PER UNA

DEMOCARÀCIA

SOCIAL

Toni Bara

Renau

Page 8: EL TIMBAL abril 2012

Un tancat d'uns 45 metres per uns 60 ens cridarà l'atenció da-vant del restaurant Las Palmeras a la platja de la Paella de la Tor-re. Al seu voltant veurem cartells que indiquen que es tracta d'una restauració experimental de du-nes i en els cartells veurem una fotografia antiga amb dunes i una de moderna buida de vida i ús. Els cartells estan signats pel GEPEC-EdC i la Regidoria de Platges i Medi Ambient. No cal dir que és una aposta cer-tament arriscada per diversos motius: l'època idònia de planta-ció va acabar al mes de febrer, un tancat en una platja tan con-correguda pot atreure força brè-tols, no necessàriament la nit de Sant Joan, que també; després tenim la por a que la sorra amuntegada (300 tones en 20 viatges de camions "formen" 18 muntanyans grossos i 98 de pe-tits) es perdi i molesti, com pot molestar l'existència pròpia de la tanca o dels mateixos munta-nyans. L'aposta i proposta del GEPEC-EdC és intentar-ho igualment. Fa anys que ho demanem. Va sorgir l'oportunitat d'una ca-rambola i en pocs dies, un 1% de la sorra de la platja de la Pae-lla que el Port trasllada per obli-gació cap a Baix a Mar es queda a la pròpia platja en una de les moltes àrees absolutament no usades cap època de l'any des de fa molts anys. S'ha evitat també la problemàti-ca sortida d'aigües del carrer martineta que esperem es solu-cioni definitivament amb la nova empresa 100% privada gestora de les aigües municipals. Que sembla que sí. També és lluny de les zones esportives, és a 30 metres del passeig marítim, amés de 50 de vora mar i a 20 de la passera.

Fora ideal (i així també s'ha de-manat permís per fer-ho en una zona propera aquesta mateixa primavera) que tot es restaurés tal i com la pròpia natura fa: restes marines creen microre-lleus, aquests atreuen les prime-res plantes i com que la zona es tanca amb pals i cordes per a evitar el pas de la màquina nete-ja platges i el trepig massa con-tinuat, els dunes de mica en mi-ca van remuntant alçada. També fora ideal que l'efecte mecànic protector s'iniciés on la platja és més estreta: Baix a Mar i Clarà-Mar. Si guaitem el tancat que hem fet a la Paella des de fora veurem el camp de dunes, no cal dir-ho, força fotogènic. Ara estem cor-rent per a traslladar plantes de l'espai protegit dels Muntanyans amb extrema cura i rapidesa, seguint protocols ja assajats

amb èxit al Prat de Llobregat a l'any 2004, més alguna prova afegida. A tot plegat li sumarem un manteniment setmanal i un seguiment mensual, incloent el transport de sorra fins al passeig per a comparar-ho amb altres zones de la platja. Perquè més muntanyans? Primer per a recuperar un eco-sistema necessari ambiental i econòmicament (fixa la sorra de les platges, frenant la seva pèr-dua tant cap a la mar com cap a l'interior). En segon lloc pel seu valor paisatgístic, amb tots els beneficis indirectes que implica. Per últim, pel valor sentimental que té, especialment per a la gent gran de la Vila que va co-nèixer i fruir d'aquestes dunes i dels escarabats que hi vivien. Ara els estem moblant la casa, esperem que retornin en pocs anys. Paciència. Al Facebook "Gepec els Munta-nyans" podeu seguir les novetats del projecte.

TORNARAN ELS ESCARBATS PILOTERS A LA

PLATJA DE LA PAELLA?

Ramon Ferré

Torredembarra

Els julls de platja (no joncs) tornen a la Paella. Arre-

laran? FOTO: Agathe Daviron/Marion Doumeingts

VOLS APRENDRE BALLS FOLK?

Escriu a [email protected] o vine al proper acte de l'Associació Balls a Plaça, Serà a Tarragona, a la Plaça dels Sedassos, el divendres 27 d'abril, a les 22h, amb el grup FOLKÀTR3S.

Page 9: EL TIMBAL abril 2012

Des de fa una bona temporada que, a la Biblioteca Mestra Maria

Antònia, tenen lloc unes tertúlies de tipus literari que han obtingut

una bona acollida, fins al punt que s’han vist ampliades a cada

quinze dies quan, en principi, es

feien un sol cop al mes. També m’han dit que al bar-taverna Sa-

xo, als Munts, han establert una tertúlia cada primer diumenge

de mes. No és pas Torredembar-ra solament on es donen aques-

tes trobades destinades especial-ment a parlar, a intercanviar ide-

es i parers, sé que també es do-nen a les ciutats i a les viles im-

portants. Aquest és un costum

antiquíssim que semblava que s’havia perdut arraconat per les

tècniques modernes dels mitjans

de comunicació, que et perme-ten tenir contacte intel·lectual

sense que també hi hagi presèn-cia corporal. Em refereixo als

xats per mitjà d’Internet, Face-book i d’altres. Però en aquests

casos no es dóna una conversa distesa, sinó que s’emeten curts

pensaments o simplement frases inconnexes que no es poden

equiparar, de cap de les mane-

res, a una tertúlia. Els tertulians no solament parlen, també es-

colten. Escoltar té una gran im-portància. També la té compartir

la xerrada i potser,fins i tot, un cafè o una cervesa. No és que

estigui en contra dels moderns

mitjans de comunicació – quan més intercanvi millor – però no

puc pas amagar com em plauen les tertúlies, potser més adequa-

des als meus molts anys. Tornar en aquest sistema d’arrels tan

antigues, no suposa pas, em penso, fer un pas enrere, sinó

coordinar temps passats amb nous, velles tècniques amb les

modernes.

TERTÚLIES Maria-Rosa Wennberg

Torredembarra

El dissabte 14 d’abril es va presentar el conte de La geneta

Isona descobreix el riu Gaià. Aquest és el títol del conte editat

recentment per l’Associació Mediambiental la Sínia i finan-

çat per l’Obra Social “la Caixa”

dins el projecte “Els mamífers del Gaià”. És el tercer volum de

la col•lecció “Contes de l’Hort i el Riu”. En aquesta ocasió els au-

tors del text són dos membres de l’Associació, la Violeta Ca-

brera i l’Hèctor Hernàndez. L’il•lustrador és el Joan Carles

Blanch Torrebadell.

Aquest conte pretén donar a co-

nèixer d’una forma divertida i amena els valors naturals del

curs baix del riu Gaià. Les aven-tures de la geneta Isona perme-

ten als infants conèixer la diver-

sitat de plantes i animals que hi trobem i, a l’hora, reflexionar

sobre la necessitat de preservar el bon estat ecològic dels rius. La

història ens situa al curs baix del riu Gaià entre l’embassament del

Catllar i la desembocadura del riu, a la plana de Tamarit. Una

geneta anomenada Isona co-

mença a recórrer el riu amb la intenció d’ampliar el seu territori

i conèixer altres animals. La pro-tagonista en la seva aventura

farà descobrir als seus lectors la importància del riu com a con-

nector biològic.

El projecte que va donar lloc a

aquest conte constava d’un estu-di previ sobre els mamífers que

trobem al curs baix del riu Gaià promogut per l’Associació i des-

envolupat per José Carlos de la Fuente. Els resultats d’aquesta

investigació s’han donat a conèi-

xer a través de diferents mitjans com la pàgina web de l’entitat,

l’edició de diferents materials com aquest conte i activitats di-

rigides als centres escolars de les poblacions que formen

part del curs baix.

El conte està dividit en dues

parts. La primera, es correspon a la història. A la part final hi tro-

bem activitats pedagògiques di-vertides per repassar i ampliar

els continguts i valors apresos.

Aquesta activitat s’emmarca dins dels actes de celebració dels 15

anys de l’Associació Mediam-biental la Sínia.

+info: www.riugaia.cat

DESCOBRINT EL RIU GAIÀ Violeta Cabrera

Tamarit

Www.llibrestorrencs.cat

Tots els llibres de la Torre

Page 10: EL TIMBAL abril 2012

L’ensenyament públic de Ca-talunya està patint els efec-

tes d’una política de retalla-des socials molt agressiva

que recau implacablement, i de forma injusta, en aquelles perso-

nes que més necessitem els ser-

veis públics d’aquest país. Cata-lunya és la comunitat que

més retalla en educació. El seu pressupost s’ha reduït més

del 13% en els dos darrers anys. *Tot i l’augment d’alumnes

d’aquest curs (21.000) s’han re-tallat places de docents (340).

Tancament d’escoles.

*Increment del nombre d’al-

umnes per aula.

*Eliminació de reforços a l’al-

umnat.

*Retall del nombre de vetllado-

res, tècnics d’educació, auxiliars

i especialistes d'educació especi-al.

*L’aportació de la Generalitat per al funcionament de les llars

d’infants públiques s’ha reduït en

més d’un 60%.

*Reducció del pressupost per a

beques.

*Els ajuts a l’acollida matinal i a

d’altres activitats organitzades per les AMPAs s’han reduït.

*Els programes de qualificació professional inicial, l’única oferta

educativa creada per donar con-tinuïtat als alumnes amb dificul-

tats d’educació secundària obli-

gatòria, han minvat.

És difícil d’entendre com es

pot assolir l’èxit escolar de tot l’alumnat sense inversió,

reduint professionals de l’ed-

ucació i els programes de su-port a l’alumnat.

Cada vegada som més els que pensem que les retallades no

són cap solució, que no servei-xen per reactivar l’economia, si-

nó que condueixen a un carreró

sense sortida de més atur, més precarietat i un major empobri-

ment generalitzat de la població. Aquesta situació contrasta

amb els grans beneficis que estan obtenint banquers i es-

peculadors, en gran part a cos-ta del deute públic.

Ens toca mobilitzar-nos en defensa de l’ensenyament

públic, que és la garantia de la igualtat d’oportunitats i de cohe-

sió social. Pensem que es fa ne-cessari un debat des de la comu-

nitat educativa, amb les famílies,

el professorat i d’altres professi-onals que hi treballen. És per

això que us proposem que parti-cipeu en les properes convocatò-

ries en defensa d’un ensenya-ment públic de qualitat.

Les

retallades

a l’ensenyament no són la

solució a la crisi 21 docents de l'Institut d'Altafu-lla, 35 de l'Institut Torredembar-

ra, els claustres de mestres de les escoles la Portalada i el Ro-

quissar d'Altafulla, Josep Nin de Salomó, Antoni Roig, Mirades i

Molí de Vent de Torredembarra i

claustre de docents de l’Institut Ramon de la Torre i Consell Esco-

lar de la Portalada.

Concentració de l’11 d’abril de 2012

Page 11: EL TIMBAL abril 2012

NOVETAT

EDITORIAL

Quarts i

hores I.

Societat i

Política

Josep Santesma-

ses i Ollé

Arola Editors

Parada de llibres per Sant Jordi

*Les Filles de les Fetilleres

*La Gaianada

*Assemblea de Joves Independentista de

Torredembarra

Pl. Mn. Joaquim Boronat

Amb llibres que no es troben habitualment a les llibreries,

feminisme, crisi, cultura catalana, història, filosofia, llibres

infantils i molt més!

El 14 d’abril a

Roda de Berà

El passat 14 d’abril de 2012 va

tenir lloc al Casino Municipal de

Roda de Berà un acte per con-

memorar el 81è aniversari de

la problamació de la II Re-

pública. Es van pasar tres

curtmetratges gràcies al FIC

-CAT i es va fer una confe-

rencia sobre la República al

Baix Gaià.

Balldediables.cat

Page 12: EL TIMBAL abril 2012

Aquest dissabte, l’Associació Me-diambiental la Sínia i l’Ajuntame-

nt d’Altafulla, hem organitzat una recollida de deixalles al riu

Gaià, dins de la campanya Fem dissabte! que coordina l’Associ-

ació Hàbitats – Projecte Rius a

nivell de Catalunya. En total, aquesta acció s’ha fet a 24 muni-

cipis de Catalunya, entre els quals Altafulla, on hem promo-

gut aquesta recollida de brossa al riu Gaià al seu pas per Altafu-

lla.

Amb la participació de més d’una

vintena de persones, entre veïns i veïnes d’Altafulla i voluntaris de

l’entitat, hem recollit de la llera del riu Gaià, 3 televisions, 1 ma-

talàs, runa diversa d’obra, 2 pneumàtics de cotxe i més de

100 quilos de deixalles diverses.

Volem agrair la participació de tots els voluntaris i voluntàries

que han participat en aquesta acció, que un any més perse-

gueix l’objectiu de millorar la qualitat dels nostres rius i cons-

cienciar a la societat de la impor-tància de conservar aquests es-

pais fluvials.

ÈXIT DEL FEM DISSABTE! Hèctor Hernàndez

La Riera de Gaià

Durant l’any 2011, hem impulsat diverses accions al torrent de

Salomó, encaminades a la recu-peració dels valors naturals d’aq-

uest espai fluvial del curs baix del riu Gaià. Un total de 205 per-

sones heu participat a les dife-

rents activitats de reforestació que hem organitzat i des d’aquí,

us volem felicitar a tots i totes per a vostra implicació. Volunta-

ris/es del Gaià, persones a títol personal, nens i nenes de l’esplai

Campiquipugui, famílies de l’Ass-ociació les Tecletes de Tarrago-

na, els alumnes de l’Escola Josep Nin de Salomó, les alumnes en

pràctiques de l’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus i els Agents

Rurals del Tarragonès. Tots i to-tes heu contribuït, amb la vostra

participació i il·lusió, a la millora

ambiental del torrent.

També i dins d’aquest projec-

te s’ha fet un primer cens de la població de tortuga de rie-

rol que hi viu. S’han compta-bilitzat un total de 17 tortu-

gues. A partir d’aquest pri-

mer estudi i d’una sèrie de propostes de gestió planteja-

des pels tècnics que han fet

el seguiment, el CRARC (Centre de Recuperació

d’Amfibis i Rèptils de Catalu-nya), l’any 2012 volem plan-

tejar noves accions per a pro-tegir i afavorir la dispersió

per altres punts del torrent d’aquesta espècie. Altres ob-

jectius per a l’any vinent són el de fer un estudi dels mamí-

fers que viuen i utilitzen el torrent com a corredor biolò-

gic, a més de la instal·lació d’algun plafó informatiu. Com

veieu, tenim ganes de treballar

per imposar noves propostes de gestió en aquest espai natural,

de les que us anirem informant a mesura que les anem planificant.

Agrair el suport de l’Ajuntament de Vespella de Gaià, a través de

l’acord de custòdia signat en-

guany, a la Fundación Biodiversi-dad per la seva confiança, al Cos

dels Agents Rurals del Tarrago-nès i a la Direcció General del

Medi Natural, des de la qual im-posem el programa de custòdia

del curs baix del riu Gaià.

RECUPERANT EL TORRENT DE SALOMÓ Ass. Mediambiental La Sínia

Salomó

Page 13: EL TIMBAL abril 2012

El 2009, ja ben entrada la crisi, alguns militants de La Gaianada i

bona part del jovent de Torre-dembarra veiem amb tristesa la

mort de l'Auca, local que fou re-ferencial per als moviments soci-

als; veiem com havia desapare-

gut el Correllengua; i com es desmembraven moltes de les

eines de les quals disposaven joves, treballadors i en general,

el poble, per a viure: la privatit-zació de la vida necessitava de la

destrucció d'aquestes eines per a poder convertir-les en mercade-

ria. Per això, l'actual situació de crisi, fa que siguin més necessa-

ris que mai espais on resistir a les circumstàncies

col·lectivament: on trobar-nos, pensar juntes i compartir inquie-

tuds de tot tipus. La privatització

de la vida i l'acorralament i des-trucció de la cosa pública fa in-

dispensable crear espais que ac-tuïn com a revulsiu.

Els Casals Populars representen organització i construcció. Són

punts de trobada on els joves i no tan joves podem conèixer-

nos, parlar i compartir, però també espais on et pots sentir

viu, real, alliberat de l'aparador de plàstic en que s'està conver-

tint la quotidianitat. Perquè els casals són, sobretot, focus i mo-

tor de les lluites del nostre en-

torn més immediat.

El 2009 neix La Gaianada, pre-

sentant-se com a Col·lectiu Inde-pendentista del Baix Gaià. En

aquell context, fent anàlisi de l'entorn que ens rodeja, veiem

que els moviments socials i po-pulars s'estan afeblint, en part

per la manca d'espais referenci-als on projectar missatge i créi-

xer. Així s'iniciarà una campanya per obtenir fons amb els quals

obrir un Casal Popular, campa-nya a la qual s'afegiran paulati-

nament l'Assemblea de Joves

Independentista de Torredem-barra i Les Filles de les Fetilleres.

Actualment, els col·lectius es-mentats estem treballant per la

obertura d'aquest Casal Popular, després d'haver fet molts actes

de tot tipus per aconseguir re-cursos, sempre des del compro-

mís i la convicció de la utilitat del que fèiem, i sense res a canvi a

excepció de la satisfacció dels resultats obtinguts. Exemples

d'aquest compromís col·lectiu, sempre en col·laboració amb al-

tres entitats, són la recuperació del Correllengua i la creació de

les Torredembarraques, de les

quals n'hem estat artífexs i im-pulsors juntament amb aquestes

entitats.

Desitgem amb totes les nostres forces que el Casal Popular que

properament obrirem sigui de totes i per a totes. Un lloc ple de

vida, focus de solidaritat per aju-dar aquells que més pateixen la

crisi, lloc de difusió de discurs de

moviments socials, útil per a la cultura popular com a lloc de re-

unió; un espai on fer-hi xerra-des, cinefòrums i passis de ví-

deo, actes musicals de petit for-mat així com cantautors i sessi-

ons de PD's, menjars populars, ponències, tallers per educar a

infants, tallers per adults on ser mestres i estudiants al mateix

temps, un espai on construir so-cial i nacionalment els Països Ca-

talans, on sentir-nos iguals do-nes i homes, on solidaritzar-nos

amb altres pobles, obert a tot-

hom sigui quina sigui la seva procedència: en definitiva obert

a totes aquelles entitats i col·lectius de Torredembarra i el

Baix Gaià que contribueixen a l'esperit crític i l'acció col·lectiva

a la comarca. Volem sentir-nos alliberats de la privatització de la

vida: un lloc on recuperar aques-ta vida que ens està sent roba-

da.

És molta la feina feta fins ara:

les hores, els dies, les setmanes, els mesos i els anys que hem

invertit els col·lectius impulsors

per poder crear aquest focus de cultura, que esperem que sigui

un espai de llibertat. És per això que us demanem, sense oblidar

les circumstàncies actuals i les possibilitats de cadascú, que us

feu socis del Casal, (teniu una butlleta adjunta) i que us hi

acosteu sense prejudicis, que participeu, i fins i tot que us im-

pliqueu en aquest laboratori d'i-dees, que, sense cap mena de

dubte, marcarà un abans i un després a la Vila i la comarca.

VOLUNTAT DE COHESIÓ I XARXA La Gaianada, Assemblea de

Joves Independentista de

Torredembarra i

Les Filles de les Fetilleres

Baix Gaià

EL TIMBAL // Sortim el 23 d’abril i l’11 de setembre

Page 14: EL TIMBAL abril 2012

Primer aniversari de l’Assemblea de

Joves Independentistes de Torredem-

barra, 21-X-2011

L’1-XII-2011 es va presentar el conte

Visca Santa Rosalia editat per la Re-

gidoria d’Ensenyament de

l’Ajuntament de Torredembarra i el

Pla Educatiu d’Entorn.

Concert a

l’Astut la

vigília de

l’11 de se-

tembre de

2011. Acte

organitzat

per la Gaia-

nada.

Dia contra la violència de gènere (25-XI-2011), al carrer Ample de

Torredembarra, amb les Antònies. Acte organitzat per les Filles de

les Fetilleres.

AGENDA ABRIL 23: Presentació del segon volum de la Història del Baix Gaià a Torredembarra.

26: Conferència sobre Òmnium Cultural a Torredembar-ra (ERC+Sinibald de Mas+Òmnium)

27: Presentació del primer volum de la Història del Baix Gaià a Altafulla. 27: 19 H. Sala de Plens - Aj. Torredembarra- Conferèn-cia“L’encastellament de la marca al Baix Gaià (segles X-

XII)”a càrrec d’Antoni Virgili Colet Professor d’història medieval al Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona. www.sinibald.cat

28: Dia Mundial de la Dansa a Torredembarra. Centre Escènic i altres. 28: 9.30 h Aparcament Mañé i Flaquer. Sortida Visita al recinte i a la biblioteca de Santes Creus a càrrec d’Ant-oni Virgili Colet www.sinibald.cat Viatge en autocar +

Dinar inclòs al Restaurant Catalunya: Xatonada i plats a escollir +inf. WEB Centre. Preu per a socis: 30€. Per a no socis: 32€. 28-30: III Marxa per les Terres del Gaià

MAIG 4: Presentació del primer volum de la Història del Baix Gaià a Salamó. 5: Conferència sobre mitologia cestu-

[email protected] 6: Visita guiada gratuïta al litoral de Torredembarra, a les 9 del matí, sense inscripció prèvia, “plantes del lito-ral” conduït per la botànica Isabel Peŕez. Gepec.org/

muntanyans 12: Conferència Salvem el Gaià [email protected] 13: Passeig pel Gaià [email protected] 19: Conferència sobre la guerra del francès cestu-

[email protected] 26: Conferència d’història [email protected] JUNY

2: Conferència sobre l’Índia [email protected] 3: Visita guiada gratuïta al litoral de Torredembarra, a les 9 del matí, sense inscripció prèvia, “les sargantanes de la platja”, conduït per David Gómez, herpetò-

leg.Gepec.org/muntanyans 9: Conferència sobre Caldes de Malavella [email protected] 9: Dia mundial del medi ambient 16: Audiovisual “El món des de l’Agut” cestu-

[email protected] 23: Taller de macroinvertebrats al torrent de Salomó. [email protected] 30: Conferència de Barberan i Gimeno [email protected]

2014 SETEMBRE 11: Referèndum d’autodeterminació.

L’escriptora torrenca Belén Márquez va recollir a Madrid

el premi Isla de las Letras per la millor novel·la fantásti-

ca.