of 22 /22
Prezentacija QM49

Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o...

Page 1: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Prezentacija QM49

Page 2: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Sadržaj

• Noviji makroekonomski trendovi

• Ekonomska politika i reforme

• Osvrt: Gorana Krstić i Jelena Žarković-Rakić “Šta do sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji”

2

Page 3: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Makroekonomski trendovi

• Osnovni trendovi: slab privredni rast i makroekonomska stabilnost

• Slab rast privrede je rezultat povoljnih međunarodnih okolnosti sa jedne strane i nepovoljnog privrednog ambijenta i loših vremenskih prilika sa druge strane

• Makroekonomska stabilnost: inflacija je stabilizovana na niskom nivou, ostvaren je fiskalni suficit, niske kamatne stope– loše tendencije: jačanje dinara, rast spoljnog deficita

3

Page 4: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Privredna aktivnost – kratkoročni trendovi

• Rast u Q2 iznosi 1,3%, a u prvoj polovini godine 1,2%

• Slabi rezultati su jednih delom posledica suše i problema u EPS-u, drugim delom su posledica slabosti privrednog ambijenta, ..., izostala je pravovremena reakcija fiskalne politike

• U drugoj polovini godine očekujemo nešto brži rast BDP

– na nivou godine očekujemo rast od 1,5-2%

• Da je poljoprivreda imala prosečnu godinu rast bi iznosio oko 2,5%

• Izvori rast su pogoršani

– investicije rastu vrlo sporo (2%), dok je doprinos neto izvoza negativan

– privatna potrošnja ide u skladu sa BDP - brži rast nije održiv

• Na strani ponude

– najbrži rast imaju usluge - trgovina, saobraćaj, turizam (preko 4%), industrija (2,3%)

– opadaju poljoprivreda (-9%) i gradjevinarstvo(-3%?) 4

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

Recesija Desezonirani indeks BDP

Desezonirani rast BDP-a, (2008=100)

70

74

78

82

86

90

94

98

102

106

110

dese

zoni

rani

ind

eksi

Ø20

08=

100

3 per. Mov. Avg. (Industrija ukupno) 3 per. Mov. Avg. (Prerađivačka industrija)

Page 5: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Privredna aktivnost u prvom kvartalu-Srbija i evropske zemlja

• Privrede centralne i istočne Evrope (CIE) su u prvoj polovini godine ostvarile visok rast od 4,2%, dok su susedne zemlje imale rast od 4,3%

• Međunarodne okolnoti za rast privrede Srbije su izrazito povoljne

– rast tražnje zemalja EU i regiona omogućava rast izvoza Srbije

– niske kamatne stope u evrozoni obaraju kamatne stope u Srbiji

– obilje jeftinog kapitala omogućava visoke SDI

– cene energenata su vrlo niske

• Srbija nije iskoristila ove povoljne okolnosti

• Privreda Srbija će ostvariti duplo sporiji rasti od zemalja CIE

– polovina zaostajanja Srbija za zemljama CIE je posledica suše, a polovina strukturnih slabosti privrede Srbije

– sporiji rast od Srbije u CIE ima samo Makedonija

5

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Stopa rasta BDP u prvoj polovini 2017., u %

Page 6: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Privredna aktivnost - očekivanja za 2018

• U narednoj godini privreda bi mogla da ostvari rast od oko 4%, kao rezultat– rasta nepoljopivrednih delatnosti (industrija, građevinarstvo, usluge) od oko 3% - pretpostavka

je da će EPS rešiti probleme sa proizvodnjom uglja do kraja godine – vraćanja poljoprivrede na prosečan nivo, što implicira rast od oko 10%

• Rast u od 4% u narednoj godini se sastoji od dugoročnog (trendnog) rasta od 3% i jednokratnog uticaja oporavka poljoprivrede od 1% BDP

• Trend rasta privrede od 3% u narednoj godini je i dalje spor– za povećanje dugoročne stope rasta potrebne su promene u privrednom ambijentu - efikasnije

pravosuđe, kompetentna administracija, manja korupcija, efikasnija javna preduzeća, bolja infrastruktura, ... - potrebna je čvrsta i istrajna politička odluka da se to sprovede

– makroekonomska stabilnost (niska inflacija, niski deficiti, niske kamatne stope, ...)– makroekosnomska politika koja je fokusirana na rast: veće javne investicije, ulaganje u

obrazovanje i inovacije, smanjenje distorzivnih poreza (?)

• Predlozi da se rast ubrza snažnim povećanjem domaće tražnje, subvencija i dr. su duboko pogrešni

– domaća tražnja i subvencije utiču samo privremeno na privredni rast, pri čemu se stvaraju unutrašnje i spoljne neravnoteže, čije otkanjanje u budućnosti dovodi do usporavanja rasta

– rast plata i penzija treba da bude posledica rasta privrede, a ne njegov pokretač

6

Page 7: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Zaposlenost i zarade• Prema ARS u Q2 nastavljaju se snažna

poboljšanja na tržištu rada– ukupna zaposlenost je povećana za 4,3%, a

formalna za 5,1%.– prema podacima CROSO registrovana

zaposlenost je povećana za 2,5%

• Podaci ARS-a i dalje značajno odudaraju od ostalih makroekonomskih i fiskalnih podataka

• Na osnovu podataka ARS sledi pad produktivnosti u nepoljoprivrednim delatnostima za 3%, dok je prema podacima CROSO produktivnost ostala nepromenjena

• Zbog rasta realnih plata jedinični troškovi rada u dinarima su povećani u nepoljoprivrednim delatnostima za 1,1% prema CROSO, odnosno za blizu 4% prema ARS

• Zbog jačanja dinara jedinični troškovi rada u evrima i USD su znatno više povećani

7

11,8

48,1

0

10

20

30

40

50

60

Stara metodologija Nova metodologija

Stopa

nezaposlenosti

Kretanje stope zaposlenosti i stope nezaposlenosti, u %

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Pokazatelji tržišta rada (bez poljoprivrede)

Produktivnosti Realne zarade Jedinični troškovi rada

Page 8: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Zaposlenost i zarade• Realni rast zarada u Q2 iznosi 0,9%, a u prvoj

polovini godine 1%– u skladu sa rastom BDP– brže od rasta produktivnosti

• Zarade u privatnom sektoru rastu brže nego u državnom

– najbrži rast u uslužnim delatnostima– zarade u industriji rastu u skladu sa rastom

proizvodnje

• Zarade u evrima su povećane za 6%, usled jačanja dinara

• Minimalna cena rada već drugu godinu raste brže od rasta prosečne zarade

– minimalna cena rada iznosiće skoro 50% prosečne zarade u narednoj godini

– mala razlika između miinimalne i prosečne zarade narušava tržište rada

• Pri donošenju odluke o povećanju minimiane cene rada, potrebno je voditi računa i o uitcajuna tržište rada, a ne samo o uticaju na budžet i troškove poslodavaca

8

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

2008

m01

2008

m03

2008

m05

2008

m07

2008

m09

2008

m11

2009

m01

2009

m03

2009

m05

2009

m07

2009

m09

2009

m11

2010

m01

2010

m03

2010

m05

2010

m07

2010

m09

2010

m11

2011

m01

2011

m03

2011

m05

2011

m07

2011

m09

2011

m11

2012

m01

2012

m03

2012

m05

2012

m07

2012

m09

2012

m11

2013

m01

2013

m03

2013

m05

2013

m07

2013

m09

2013

m11

2014

m01

2014

m03

2014

m05

2014

m07

2014

m09

2014

m11

2015

m01

2015

m03

2015

m05

2015

m07

2015

m09

2015

m11

2016

m01

2016

m03

2016

m05

2016

m07

2016

m09

2016

m11

2017

m01

2017

m03

2017

m05

Realne zarade Realne zarade (trend-ciklus)

Indeksi realnih zarada, 2008g.=100

Prosečne zarade i troškovi rada u EUR

400

648

0

100

200

300

400

500

600

700

800

20

08

Q1

20

08

Q2

20

08

Q3

20

08

Q4

20

09

Q1

20

09

Q2

20

09

Q3

20

09

Q4

20

10

Q1

20

10

Q2

20

10

Q3

20

10

Q4

20

11

Q1

20

11

Q2

20

11

Q3

20

11

Q4

20

12

Q1

20

12

Q2

20

12

Q3

20

12

Q4

20

13

Q1

20

13

Q2

20

13

Q3

20

13

Q4

20

14

Q1

20

14

Q2

20

14

Q3

20

14

Q4

20

15

Q1

20

15

Q2

20

15

Q3

20

15

Q4

20

16

Q1

20

16

Q2

20

16

Q3

20

16

Q4

20

17

Q1

20

17

Q2

Neto zarade (EUR) Troskovi rada (EUR)

Page 9: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Spoljnoekonomski odnosi• U Q2 deficit tekućeg bilansa je značajno opao

(3,2% BDP), ali je robni deficit i dalje visok(8,9% BDP)

– u prvoj polovini godine deficit tekućeg bilansa je 5,9% BDP, a robni defict 11,5% BDP

• Rezultati u Q2 su znatno bolji nego u Q1, prvenstveno zbog poboljšanja cena po kojim se trguje sa svetom

• Izvoz roba i usluga u Q2 snažno raste (12,9%), ali se uvoz ubrzava (12,3%), pa spoljnotrgovinski deficit raste

• Procenjujemo da će na nivou cele godine deficit tekućeg bilansa iznosti 4,5-5% BDP

– zaustavljeno višegodišnje poboljšanje

• Priliv SDI će biti dovoljan da pokrije deficit tekućeg bilansa

– eventualni snažan rast domaće tražnje u narednoj godini ubrzao bi uvoz i povećao spoljne deficite

– jačanje dinara bi povećalo deficite

9

Spoljnoekonomski odnosi

Izvoz, uvoz i robni deficit (desezonirano)

Page 10: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Spoljnoekonomski odnosi• Nakon kratkotrajnog pogoršanja

tokom prvog kvratala uslovi trgovine sa svetom su ponovo poboljšani

• Poboljšanju uslova razmene za 6,6% u odnosu na Q1 skoro podjednako su doprineli pad uvoznih cena i rast izvoznih cena

• Potrebno je imati u vidu da su sada odnosi razmene vrlo povoljni za Srbiju i da neće uvek biti takvi– uslovi razmene ciklično variraju, – sadašnji deficiti su i dalje visoki ako

se ukalkulišu povoljni odnosi cena u trgovini sa svetom

– rezultati u Q1 ukazuju kako bi pogoršanje uslova razmene uticalo na spoljne bilanse

10

102,0104,2

102,1103,6 102,9103,4

113,9

109,9 109,5

114,7111,9

105,6

93,4

99,693,9 94,5 95,096,4 96,9 96,4 95,2 95,3 96,3 95,3 96,1 97,3

99,7

102,7

92,190,6

93,1 93,0 94,2 93,2

83,686,8 88,0

83,185,9

92,1

106,8103,2

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

Q12014

Q22014

Q32014

Q42014

Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

Q22017

Indeks odnosa razmene

Jedinična vrednost izvoza

Jedinična vrednost uvoza

Međugodišnji indeksi odnosa razmene, 2014-2016

Page 11: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Spoljnoekonomski odnosi: finansijske transakcije

• Srbija je u Q2 ostvarila visok neto priliv stranog kapitala od 509 miliina evra, od čega u obliku SDI 487 miliona evra

• U prvom polugodištu ostvaren je priliv od 992 milina evra što iznosi 5,7% BDP i više je za 12,2% nego u istom periodu prethodne godine

• Na rast SDI povoljno utiče monetarna ekspanzija ECB, kojom se kreira velika količina jeftinog kapitala– Na ovakvu politiku može se računati još neko vreme

• Na nivou cele godine očekujemo priliv od oko 2 mlrd evra, što je zadovoljavajući iznos, što će biti dovoljno da se pokrije deficit tekućeg bilansa

• Strane direktene investicije u Srbiji su visoke, ali su domaće privatne i državne investicije niske

• Spoljni dug krajem marta je iznosio 26,2 mlrd evra (76,1% BDP)– Od početka godine dug u evrima je smanjen uglavnom usled jačanja

dinara prema USD

11

Page 12: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Inflacija i kurs• U proteklom delu godine inflacija je značajno

fluktirirala, ali je svo vreme ostala u ciljnom koridoru

• Tokom Q2 inflacije raste međugodišnje -maksimum od 3,6% dostiže u junu

– rast je bio posledica rasta cena energenata i sezonskih faktora

• Nakon toga inflacija opada tako da je u avgustu dostigla 2,5 % međugodišnje

– U skladu sa predviđanjima QM

• Na pad inflacije tokom jula i avgusta uticali su sezonski faktori i jačanje dinara

• Noseća inflacija, iz koje su isključeni proizvodi čije cene značajno sezonski i ciklično fluktiraju (hrana, energenti), je tokom cele godine relativno stabilna na nivou od oko 2%

• Do kraja godine inflacije će ostati stabilna, suše neće znatnije uticati na rast cena

12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

inflacija bez

hrane, alkohola,

duvana i

inflacija

koridor

ciljane

inflacije

Međugodišnja inflacija i ciljni koridor, u %

Page 13: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Inflacija i kurs• Nakon stagnacije u Q1 dinar je od

kraja marta do sredine septembra značajno ojačao

• Od kraja marta dinar je prema evru ojačao za 3,5%

• Prema USD dinar je od početka godina ojačao za 14%

• Od početka godine ojačala je većina valuta iz CIE– na to je uticala snažna monetarna

ekspanzija ECB– dinar se nalazi u grupi valuta koje su

najviše ojačale– restriktivna fiskalna politika je

doprinela jačanju dinara

• Zbog više inflacije u Srbiji dinar je realno znatno više ojačao nego druge valute– jačanje realne vrednosti dinara nije u

skladu sa kretanjem relativne snage njene privrede

– privreda raste sporo, a produktivnost stagnira ili opada 13

95

100

105

110

115

120

125

RSD/EUR 10d pokretni prosek

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

apr.17 maj.17 jun.17 jul.17 avg.17

Češka Hrvatska Mađarska Poljska Rumunija Srbija PROSEK

Nominalne promene kursa, u %

Nominalni kurs dinara prema evru

Page 14: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Kratkoročni fiskalni tokovi• U prvih sedam meseci 2017. ostvaren

je konsolidovani suficit od 73,5 mlrd dinara (2,9% BDP-a)

– suficit je rezultat realnog rasta prihoda za 5% i pada rashoda za 2%

• Suficit ima rastuću tendenciju tokom godine

– u Q1 11,7 mlrd, u Q2 32,3 mlrd, jul 29,3 mlrd dinara

– umesto planiranog deficita od 36 mlrd u prvoj polovini godine ostvaren je suficit od 44 mlrd dinara

• Nastavak trendova iz prvih sedam meseci, uz uobičajene sezonske fluktuacije, doveo bi do suficita od 20-30 mlrd dinara u ovoj godini

– suficit bi mogao da bude manji ako se realizuju vanredni rashodi (pomoć penzionerima i dr.).

14

Konsolidovani fiskalni bilans (% BDP-a)

Konsolidovani javni prihodi i javni rashodi (% BDP)

Page 15: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Kratkoročni fiskalni tokovi• Većina važnih poreza ima snažan i

relativno ujednačan realan rast od 5-6%, – odstupa porez na dobit sa rastom

od 45,9% i akcize sa padom od 1,6%

• Skoro svi rashodi realno opadaju:– plate -0,7% (pad broja zaposlenih)– penzije -2,6 (pad broja penzionera i

inflacija) – kamate -4,2% (jačanje dinara i pad

kamatnih stopa)– javne investicije -18,4%

(nesposobnost realizacije projekata)

– rastu samo izdaci za kupovinu roba i usluga

15

45,9

6,9 6,6 5,2 5,1 4,51,1

-1,6-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Međugodišnje stope realnog rasta javnih prihoda: jan-jul

3,6

-0,1 -0,7 -0,8-2,6

-4,2

-18,4-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

Kupovinaroba iusluga

Ostalitekuci

rashodi

Rashodi zazaposlene

Subvencije Penzije Otplatakamata

Kapitalnirashodi

Međugodišnje stope realnog rasta javnih rashoda: jan-jul

Page 16: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Kratkoročni fiskalni tokovi

• Javni dug Srbije na kraju jula 2017. iznosio je 23,8 mlrd. evra (66,8% BDP-a)

– a sa dugom lokalnih zajednica – 67,8% BDP-a

• Dug je za oko mlijardu evra manji nego krajem godine

• Smanjenje duga je skoro u celini posledica realnog jačanja dinara za 5% u odnosu na evro i za 14% u odnosu na USD

• Jačanje dinara je povećalo i BDP u evrima pa je dug u odnosu na BDP opao za 6,6%

• Fiskalni suficit je isključio potrebu za dodatnim zaduživanjem države, država se zaduživala za refinasiranje nekih dospelih obaveza

• Ključna determinanta kretanja duga je fiskalni bilans, dok na odnos duga prema BDP utiče rast BDP

– Uticaj kursa je uglavnom privremen

16

Kretanje javnog duga Srbije (% BDP)

Page 17: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Ocena fiskalne politike u 2017. godini• Fiskalna politika u ovoj godini je doprinela učvršćenju makroekonomske stabilnosti

– mogla je da bude manje restriktivna, odnosno da podrži rast privrede, a da pri tome deficit ostane u intervalau 0,5-1% BDP

• Čini se da fiskalna politika nije pravovremeno reagovala na nepredviđena kretanja u privredi i javnim finansijama

– pri određivanju fiskalne politike planiran je rast BDP od 3%, dok će stvarni rast u Srbiji biti 1,5-2%

– planiran je deficit od 1,7% BDP, a bez vanrednih rashoda osvariće se suficit od oko 0,5% BDP

• Odsustvu reakcije su verovatno doprineli predsednički izbori i rekonstrukcija Vlade, ali i uverenje da će rast iznositi 3%.

• Fiskalna politika je trebalo da bude orjentisana ka podsticanju rasta uz zadržavanje deficita na nivou ispod 1% BDP

– bilo je opravdano da se pojačaju rashodi koji najdirektnije utiču na rast privrede, a to su javne investicije, međutim one za sada znatno podbacuju

– da se odustane od uzimanja dividendi od javnih preduzeća, čime bi se obezbedila sredstva za povećanje njihovih investicija u ovoj godini

17

Page 18: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Moguće konture fiskalne politike u 2018. godini

• Fiskalna politika u narednoj godini bi trebalo da u većoj meri podržava rast privrede, uz uslov da bude dugoročno održiva

• Važniji elementi takve politike su:– fiskalni deficit izmedju 0,5-1% BDP– iznadprosečno povećanje javnih rashoda koji podstiču rast privrede:

javne investicije, ulaganja u obrazovanja i inovacije– povećanje plata za 5-6% - malo sporije od nominalnog rasta BDP– određivanje penzija prema stalnom pravilu – npr. švajcarska formula– odustajanje od prihoda koji najdirektnije smanjuju investicije, kao što

je uzimanje dividendi javnih preduzeća– smanjivanje subvencija– u zavisnosti od kretanja fiskalnog deficita razmotrialo bi se smanjenje

distorzivnih poreza

18

Page 19: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Monetarna politika• Tokom Q2 NBS je balansirala između snažnih

pritiska ka jačanju dinara i visoke međugodišnje inflacije

– NBS je intervenisla na deviznom tržištu sa cijem da ublaži jačanje dinara, uz zadržavanje referente stope

– u periodu april-avgust otkupljeno 960 milina evra

• Smanjenje referentne kamatne stope sa 4% na 3,75% usledilo je u septembru nakom smanjenja inflacije

– mera je bila opravdana, ..., u zavisnosti od kretanje kursa i inflacije moguće i dodatno smanenje do kraja godine

– smanjenje referente stope će doprineti slabljenju pritisaka ka jačanju dinara

• Monetarna politika ima važnu ulogu u sprečavanju jačanja dinara

– jačanje dinara koje nije u skladu sa kretanjem relativne snage privrede Srbije pogoršava spoljni bilans i negativno utiče na rast

• Kurs nije samo posledica privrednih kretanja nego i snažno utiče na njih

19

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

referentna stopa

inflacija

Inflacija i referentna stopa NBS

NBS intervencije na međubankarskom deviznom tržištu

Page 20: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Kreditna aktivnost banaka• Kreditna aktivnost banaka u Q2 i julu raste

• Krediti stanovništvu su povećani za preko 400 miliona evra, a privredi za 218 miliona evra

• Krediti privredi rastu nakon pada krajem prethodne i na početku ove godine

– rast kredita je mogući signal ubrzanja trenda rasta privrede

– ali struktura rasta kredita za sada nije u funkciji rasta privrede – rastu krediti za obrtna sredstva

• Kreditni potencijal banaka raste– nakon dužeg vremena banke povlače sredstva

iz inostransva – jedan od faktora jačanja dinara

• Očekuje se rast kredita u narednom periodu?

• Pad učešća loših kredita je usporen, ..., učešće loših kredita je i dalje vrlo visoko

– potrebne su dodatne mere za rešavanje problema loših kreita

20

Promena stanja kredita, milioni evra

Loši krediti u %

Page 21: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Kamatne stope na kredite

• Trend smanjenja kamatnih stopa zaustavljen u Q2 …

– što sugeriše da je većina stopa blizu minimuma

• Ekspanzivna politika ECB utiče na niske kamatne stope širom Evrope

• Očekuje se da će ECB najmanje do kraj godine nastaviti sa ekspanzivnom politikom

21

Kamatne stope na indeskirane kredite u %

Realne kamatne stope na dinarske kredite u %

Page 22: Ekonomske politike, makroekonomski trendovi i razvoj ... QM49.pdf · ^Štado sada znamo o nejednakosti dohotka u Srbiji _ 2. Makroekonomski trendovi •Osnovni trendovi: slab privredni

Hvala na pažnji!

22