Click here to load reader

ekonomska geografija

  • View
    157

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacije sa predavanja za kolkvij

Text of ekonomska geografija

Ekonomska geografija

to je ekonomska geografija ? Razvija prostorna znanja, skuplja i sintetizira znanja i informacije o okolini . Prostorna je sinteza prirodnih, socioekonomskih, ekolokih i tehnolokih informacija prouava problem ekonomsko ekolokog razvoja Poveznica ekonomske i geografske znanosti

Komponente geografskog miljenja 1. prostorna odreuje pravilnu lokaciju tvrtke, trita robe 2. ekonomska 3.sistemska odluivanje o konanom odabiru Prostorna komponenta svjetska, nacionalno-regionalna ekonomija, ekonomija grada, prostorna ekonomija

Ekoloka komponenta ekonomija resursa, ekoloka ekonomija, ekolokoekonomski problemi velikih gradova Sistemska komponenta ekonomija pojedinih drava, regionalna ekonomija, meunarodno gospodarstvo

Objekt prouavanja Ekonomska geografija znanost o prostornim relacijama prirodnih uvjeta i resursa, stanovnitva i gospodarstva u geo-prostoru, o utjecaju prirode na ivot drutva, o utjecaju ekonomske aktivnosti na prirodu

U uem smislu ekonomsku geografiju definiramo kao znanost koja prouava ponaanje ekonomskih subjekata u odreenom geografskom prostoru

Objekt prouavanja je antroposfera ( sfera ekonomskih aktivnosti) ili ekosfera ( dio geoprostora gdje se razvija ekonomska aktivnost Objekt koji prouava EG je razvoj teritorijalno ekonomskih kompleksa njihovi prirodni i demografski uvjeti i resursi, ekonomske grane i centri, kao i grane neproizvodne sfere

Ukljuivanje neproizvodne sfere u objekt prouavanja daje znanosti socijalni karakter EG prerasta u socioekonomsku. Osnovni objekt istraivanja socioekonomske geografije je prouavanje problema energije, prirodnih resursa, demografskih, ekolokih u prostoru.

Najee se kao predmet prouavanja istie EKONOMSKA REGIJA i zakonitosti razmjetaja proizvodnje Pod utjecajem teorije sistema predmet se odreuje kao prouavanje teritorijalnih socio-ekonomskih sistema ili prouavanje teritorijalne organizacije drutva

Predmet prouavanja je i transformacija ekonomskog prostora i rjeavanje ekonomsko geografskih problema na temelju sistematskog pristupa i GIS tehnologije

Koji su to ekonomsko geografski problemi ? Socijalni Politiki Ekonomski Ekoloki tehnoloki

Predmet socijalno ekonomske geografije je : prouavanje zakonitosti principa i imbenika koji utjeu na formiranje, razvoj ekonomskog prostora, teritorijalnih, ekonomskih kompleksa i ekonomskih regija

EKONOMSKA GEOGRAFIJA ISPITUJE RAZMJETAJ PROIZVODNJE, POTRONJE, PROMETA ISTRAUJE CJELOKUPNI EKONOMSKI IVOT U POJEDINIM ZEMLJAMA I REGIJAMA ANALIZIRAJUI PRIRODNE I DRUTVENE IMBENIKE ( Ilei)

Podjela ekonomske geografije a. 1.teorijska EG bavi se teorijama i metodama prouavanja i u uskoj je vezi s filozofijom 2. opa ekonomska geografija bavi se prouavanjem globalnih problema svijeta 3. regionalna bavi se ekonomskim pitanjima pojedinih regija, ili prostorno planerskih regija koje su vane za prostorno funkcionalnu organizaciju unutar drave 4. sistematska agrarna, industrijska, prometna, turistika

b. 1. prostorna geografija lokalnog podruja, regionalna ekonomska geografija, geografija drava, kontinenata, globalna 2. vremenska dimenzija historijska, suvremena, prognozirajua 3. prema materijalnom aspektu geografija prirodnih resursa, gospodarskih grana, stanovnitva, infrastrukture 4. organizacijski teritorijalno planiranje, razmjetaj lokacije poduzea, regionalni razvoj, geopolitika, geo-ekonomija, difuzija, inovacija

to je osnovni oblik prouavanja ? Za geografiju lokacija: 1. atom prirode 2. atom stanovnitva 3.atom gospodarstva poduzee

Prirodni atom osnovni faktor za egzistenciju stanovnitva, gospodarstva

Regija prostorna cjelina vie odreena sadrajem nego prostorom Nema tono odreene prostorne granice Ima svoja obiljeja po kojima se razlikuje od drugih teritorija

Zadaci socijalno ekonomske geografije 1. otkrivanje, prouavanje zakonitosti principa i imbenika razvoja i teritorijalnog razmjetaja proizvodnih snaga u svijetu Prognoziranje teritorijalne organizacije drutva u cjelini i po dravama i regijama

2. utvrivanje stupnja utjecaja fiziko geografskih, socijalno ekonomskih, demografskih, znanstveno tehnikih, povijesnih i ekolokih imbenika na razvoj i teritorijalni razmjetaj grana gospodarstva 3. prouavanje globalnih problema ovjeanstva

4. prouavanje razvoja i promjena u teritorijalnoj organizaciji gospodarstva u socijalno ekonomskim makroregijama svijeta, polova ekonomskog razvoja u svijetu ili ekonomskog centra i periferije u globalnom prostoru

Definiranje kroz pitanja : to se proizvodi? Gdje se proizvodi, a gdje troi? Koliko se proizvodi, a koliko troi? Kako se proizvodi? Zato se proizvodi? Za koga se proizvodi ?

Search related