Click here to load reader

Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

 • View
  48

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten. Finansiell kris på Island. Bolåneinstitut kollapsar och utlöser finanskris. Jordbävning i Japan. Extrema vädersituationer. Grekland kämpar med ekonomin och tvingas ta nödlån. Folkliga uppror och fallande diktaturer i Mellanöstern. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

 • Ekonomiska frutsttningar fr den kommunala verksamheten

 • Jordbvning i JapanBolneinstitut kollapsar och utlser finanskrisFinansiell kris p IslandGrekland kmpar med ekonomin och tvingas ta ndlnFolkliga uppror och fallande diktaturer i Mellanstern Extrema vdersituationer Hndelser i omvrlden pverkar vrldsekonomin och den svenska ekonomin och drmed ven kommunernas ekonomi

 • Diagram 1 Handel och industriproduktion i vrldenSsongrensade vrden, index 2000=100

 • Klla: Konjunkturinstitutet> 110 Lget mycket starkt< 90 Lget mycket svagt

 • Intkter Kostnader Resultat Kommunens ekonomiska frutsttningar en frenklad bild

 • Hur fljer vi p vergripande niv kommunens ekonomiska utveckling?Vi behver svara p frgorna?Hur har det sett ut bakt och varfr blev det som det blev?Vad hnder just nu? Expanderar vi eller bromsar vi och nr vnder utvecklingen?Hur ser frutsttningarna ut framver?

 • Finansiering av kommunen 2010

  Mdkr64%Skatteintkter19,910%Kommunalekonomisk utjmning3,2 6%Avgifter2,04%Hyror och arrenden1,15%Statsbidrag/EU-bidrag1,56%Fsg verksamhet o entrepr1,72%vriga intkter0,73%Finansiella intkter0,8Summa30,9

 • Skatteintkter och utjmningHur berknas skatteintkterna?

 • Varfr utjmning?Stora skillnader i beskattningsbara inkomsterStora skillnader i geografiska frutsttningar

  Jokkmokk1 inv/km2Stockholm4 100 inv/km2Gteborg1 075 inv/km2Riket22 inv/km2

 • Varfr utjmning?Stora skillnader i ldersstrukturAv 1 000 kommuninvnare r:

  294 personer ver 65 r iPajala99 personer ver 65 r iHbo149 personer ver 65 r iGteborg173 personer ver 65 r iSverige

 • Varfr utjmning?Kommunalekonomisk utjmning fr o m 2005Syfte (liksom i tidigare system):Att skapa likvrdiga ekonomiska frutsttningar fr alla kommuner och landsting att kunna tillhandahlla sina invnare likvrdig service oberoende av kommuninvnarnas inkomster och andra strukturella frhllanden. Meningen r att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsniv och inte bero p skillnader i strukturella frutsttningar.

 • UtjmningssystemetUtjmningssystemet bestr av fem olika delar

  Inkomstutjmning Utjmnar fr variationer i skattekraft KostnadsutjmningUtjmnar fr strukturella kostnadsskillnader (behov och produktion) StrukturbidragRegionalpolitik InfrandebidragFr att mildra effekter av frndringar Regleringsbidrag/avgiftRegleringar mellan stat och kommun. Garantera Inkomstutjmningen. Frndrad ansvarsfrdelning mellan stat och kommun, finansieringsprincipen. Statens regleringsmjlighet av kommunernas finansiella utrymme.

 • UtjmningssystemetGteborg fick ca 3,2 Mdkr i utjmning 2010.Hur frdelade sig dessa medel i systemet?

  Mkr Inkomstutjmning 2 097 Kostnadsutjmning-172 Strukturbidrag- Infrandebidrag- Regleringsbidrag/avgift130Delsumma2 055 LSS-utjmning-4 Kommunal fastighetsavgift694 Tillflligt konjunkturstd494Summa3 239

 • InkomstutjmningSkattekraften varierar kraftigtKommun 1-290115%Stockholm 186 000 kr/invGteborg 159 000 kr/invMalm 134 000 kr/inv

 • KostnadsutjmningKommuner 1 - 290GenomsnittPrincipskissStatenBidrag/avgiftAvdrag fr kommuner med gynnsam strukturTillgg fr kommuner med ogynnsam strukturAvdrag = TillggDvs systemet ska finansiera sigsjlv

 • KostnadsutjmningKostnadsutjmningen utjmnar frstrukturella kostnadsskillnadermen inte fr kostnadsskillnader som beror pambitionsniveffektivitetavgifterBestr av 9 delmodeller

  Frskoleverksamhet och skolbarnsomsorgldreomsorgFrskoleklass och grundskolaBefolkningsfrndringarGymnasieskolaBebyggelsestrukturIndivid- och familjeomsorgKollektivtrafikBarn och ungdomar med utlndsk bakgrund

 • KostnadsutjmningHur r utfallet i kostnads-utjmningssystemet fr Gteborg 2010?

  MkrFrskoleverksamhet och skolbarnsomsorg209Frskoleklass och grundskola643Gymnasieskola-377Individ- och familjeomsorg728Barn och ungdomar med utlndsk bakgrund71ldreomsorg376Befolkningsfrndringar-88Bebyggelsestruktur-30Lner24Kollektivtrafik310Summa-172

 • Skatter och kommunalekonomisk utjmning

  *