Ekologicznie przez 20 lat

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekologicznie przez 20 lat. WYKONANIE: MONIKA WOJCIECHOWSKA JULIA GIELNIK. 20 lat samorządu terytorialnego. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ekologicznie przez 20 lat

2o LAT SAMORZDU TERYTORIALNEGO

Ekologicznie przez 20 latWYKONANIE:MONIKA WOJCIECHOWSKAJULIA GIELNIK20 lat samorzdu terytorialnego

Jezioro dzko- dymaczewskieGwnym rdem zanieczyszczenia wd jeziora s spywy zanieczyszcze zpl pooonych w zlewni bezporedniej oraz zanieczyszczenia z gospodarstw rolnych i domkw letniskowych. Potencjalne rdo zanieczyszcze mog stanowi cieki z nielegalnej zabudowy rekreacyjnej nad wschodnim brzegiem jezioraJezioro jest bardzo podatne na degradacj,jest silnie zanieczyszczone.

Jezioro witobelskieGwnym rdem zanieczyszczenia wd jeziora s wody z pl uprawnych, zanieczyszczenia wd Samicy Stszewskiej oraz spyw z nie skanalizowanej czci miasta Stszewa. Jezioro Witobelskie jest bardzo podatne na degradacj i jednoczenie silnie zanieczyszczone. Badania przeprowadzone w 1998 roku wykazay pozaklasowe wartoci wskanikw dotyczcych zanieczyszcze z wyjtkiem tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Jezioro greckie

Jezioro Greckie posiada naturalne mechanizmy obronne i jest umiarkowanie podatne na degradacj. Jednak jest silnie zanieczyszczone. Badania przeprowadzone w 1998 roku wykazay: deficyt tlenowy latem na gbokoci powyej 8 m, wysokie stenie substancji organicznych, stenie substancji biogennych na poziomie klasy III i pozaklasowe, pozaklasow warto wskanika przewodnoci elektrolitycznej waciwej i stenia potasu, do znaczn obecno fitoplanktonu, duy udzia sinic w fitoplanktonie wiosennym i letnim, obecno mikroorganizmw wiadczcych o wystpowaniu siarkowodoru i deficycie tlenowym w warstwach przydennych, osady denne o silnym zapachu siarkowodoru, stan sanitarny odpowiada I klasie czystoci.Nawet z prasy dowiadujemy si o szczeglnej dziaalnoci ekologicznej naszego burmistrzaGos Wielkopolski 5.09.2008

Po wybudowaniu oczyszczalni ciekw w Witoblu na terenie gminy Stszew powstaj kolejne odcinki kanalizacji.W ostatnich dniach zakoczono ukadanie kanalizacji w ulicach Granicznej i Dugiej w Witoblu. Trwaj roboty na ulicy dzkiej. Kanalizacja ukadana jest te we wsi Sapowice. Przygotowywana jest budowa kolektorw w Zamysowie w ulicach Wrocawska i Twardowska. Urzd Miasta i Gminy w Stszewie przygotowuje rozbudow oczyszczalni w Strykowie.Ekologiczny StszewInformacji o niej dostarcza nam:Ze wzgldu na ochron rodowiska w naszej gminiewybudowano oczyszczalnie ciekw oraz szerok sie kanalizacyjn,

powstao wysypisko mieci,

stworzony zosta system segregacji odpadw;

Radny Gminy Stszew- Mirosaw Potrawiak

nowoczesna oczyszczalnia ciekw w Witoblu wraz z kanalizacjczna dugo sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 10,5 km w tym 9,9 km na terenie miasta Stszew i 0,6 km na terenie wiejskim. Do sieci kanalizacyjnej podczone s 553 budynki mieszkalne i zbiorowego zamieszkania. W miecie zkanalizacji korzystaj 2032 osoby tj. 42,1% ludnoci miejskiej,W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rodowiska przyrodniczego azwaszcza ochrony wd, konieczna jest budowa wiejskich oczyszczalni ciekw isieci kanalizacyjnej we wszystkich wsiach gminy oraz w czci miasta Stszew;

Burmistrz Miasta i Gminy Stszew- Pan Wodzimierz Piczak

do dorobku naszej gminy moemy zaliczy wysypisko mieci w Srocku, za ktr gmina otrzymaa nagrod Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnejdecyzj o lokalizacji wysypiska mieci wydano w 1982 roku. W roku 1999 zakoczya si budowa nowej kwatery,nowoczesne wysypisko mieci w Srocku Maym spenia wszystkie normy obowizujce w krajach Unii Europejskiej;

stworzony zosta system segregacji odpadw mieszkacy w caej gminie maj dostp do pojemnikw na rne odpady, ktre posegregowane trafiaj do ponownego przerobu;

Przyroda nie zna nagrody ni kary,zna tylko konsekwencjeR.IngersollW naszej prezentacji chciaymy zwrci uwag na ekologiczny wymiar tych 20 lat.W tym czasie usprawniono dziaania, prowadzce do ochrony naszego rodowiska.Mamy rwnie nadziej, e prace wykonane w tym kierunku bd kontynuowane, a przedsiwzicia doskonalone.Cieszymy si z tych podjtych- wielu podjtych decyzji.Burmistrz Miasta i Gminy Stszew- Pan Wodzimierz Piczak