Click here to load reader

Eindwerk Bert Maes - Zware Metalen en Ziekten

 • View
  221

 • Download
  21

Embed Size (px)

DESCRIPTION

herbs and metalshttp://www.herbbert.com

Text of Eindwerk Bert Maes - Zware Metalen en Ziekten

 • Bert Maes

  Academiejaar 2011-2012 Eindwerk verdedigd op 16 oktober 2012 tot het bekomen van het diploma Herborist Campus Leuven

  Zware metalen en ziekten

  Kruidenbereidingen die u beschermen

 • 2

 • 3

  Zware metalen en ziekten Kruidenbereidingen die u beschermen

  Bert Maes

 • 4

  SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE PROBLEMATIEK

  Afbeelding 1. De Poort Neuro-consulting, 2010.

 • 0

  If you are alive in 2011, no matter what your age, you have been part of one of the

  largest and worst experiments in history. No matter how carefully you eat or drink or

  watch your exposure to toxins, your body has chemicals in it that do not belong there

  and have the potential to make you ill, even fatally ill. If we don't wish our descendants

  to live in a world riddled by disease, genetic damage and drastically shortened life spans,

  we need to begin now.

  --- John DeCock, milieuactivist en schrijver

  In the last 50 years, we have learned how to create and unleash thousands of new

  synthetic chemicals into our homes, workplaces, schools and playgrounds; in the next 50

  years we will learn the gravity of what we have done. I anticipate that future generations

  of scientists will look back with disbelief at a culture that permitted poisoning men,

  women and children.

  --- Stephen J. Genuis, Faculteit Geneeskunde, Universiteit van Alberta, Canada

  It is the inability to see the effects of chronic, low-level toxicities on human health that

  has been, and remains, our greatest failing as intelligent beings.

  --- Dr. Boyd Haley, gepensioneerd professor aan de Universiteit van Kentucky, VS

  Hoewel de auteur zich inspant om informatie te verschaffen die actueel en juist is, kan geen garantie gegeven worden dat al die

  informatie adequaat juist en volledig is, noch dat ze alomvattend is. De auteur, noch de vzw Europese Academie voor

  natuurlijke gezondheidszorg, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de

  informatie die in dit eindwerk voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie. De eventueel vermelde

  adviezen en handelingen worden volledig op eigen verantwoordelijkheid toegepast. Bij het uitblijven van resultaat of bij

  eventueel ernstige klachten, dient men zich onmiddellijk te richten tot een professionele hulpverlener of een arts.

 • 1

  WOORD VOORAF

  Twee slangen gekronkeld rond een staf met vleugels. Het is een van de belangrijke

  symbolen van de geneeskunde.

  De versie van het U.S. Department of Energy (2008) die op de omslag van dit eindwerk

  prijkt, toont die slangen. Voor mij zijn zij symbool van wezens die er altijd in slagen te

  gedijen in zeer gevarieerde zelfs vijandige omgevingen. De spiraalvormige beweging

  vertegenwoordigt de stroom van energie en de dubbele helix van het DNA. Beiden zijn

  sleutels tot het leven. En de vleugels symboliseren balans. When the energy flow in an

  individual is out of balance, dis-ease results, zeggen heel wat alternatieve geneeswijzen.

  Zware metalen benvloeden vanwege hun giftigheid, hun alomtegenwoordigheid en hun

  chemische karakteristieken de energiestroom in ons lichaam en de werking van ons DNA.

  We kunnen ons lichaam weer in balans brengen als we ons wapenen tegen zware

  metalen uit onze omgeving.

  Momenteel werk ik in de metaalsector waar metaal ultraprecies wordt verwerkt tot de

  meest uiteenlopende auto-, chirurgie- huishoudapparatuur- of luchtvaartonderdelen.

  Resten van olien, oplosmiddelen, zuren, aluminium en staal, worden daarbij in het

  grondwater geloosd of in de lucht losgelaten. Deze bevatten zware metalen. Niet voor

  niets was de metaalindustrie in 2003 verantwoordelijk voor 26% van de

  cadmiumemissies en 28% van de looduitstoot in Europa (WHO, 2007).

  Omdat ik zelf direct in contact kom met zware metalen, heb ik de studie tot herborist aan

  de Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg aangevat. Op basis van de 2

  jaar lopende opleiding kan ik nu kruidenbereidingen aanbevelen die de invloed van zware

  metalen op onze gezondheid minimaliseren.

  Ik hoop dat dit eindwerk op een of andere manier bijdraagt tot gezondheid en hoop van

  de lezer. Dat meer mensen de zeer rele problemen van zware metalen begrijpen in

  relatie tot hun gezondheid, evenals de natuurlijke preventieve kruidenremedies voor hun

  welzijn.

  Verwezenlijkingen als dit werk hangen steeds af van de bijdrage van anderen, zoals

  ouders, vrienden en collegas. Mijn dank gaat uit naar hen.

  Al mijn docenten hebben informatie omgezet in kennis en kennis in wijsheid. Ik bedank

  hen hiervoor uit de grond van mijn hart.

  Mijn speciale dank aan Caroline Van Steenbergen voor haar briljante vertaal- en

  eindredactiewerk en mijn eeuwige dank aan Chantal Pawelec. Zij wakkert mijn liefde

  steeds aan. En die liefde verwerk ik in mijn kruidenbereidingen.

 • 2

  INHOUDSOPGAVE

  Inleiding: Zware metalen, genen en ziekten ........................................................ 3

  Hoofdstuk 1: Zware metalen en hun invloed op DNA ........................................... 6

  Hoofdstuk 2: Zware metalen en hun aanwezigheid in onze samenleving .......... 10

  2.1. Aanwezigheid en gevolgen van arseen ............................................................ 12

  2.2. Aanwezigheid en gevolgen van lood ................................................................ 15

  2.3. Aanwezigheid en gevolgen van kwik................................................................ 18

  2.4. Aanwezigheid en gevolgen van cadmium ......................................................... 21

  Hoofdstuk 3: Klassieke ontgifting ....................................................................... 23

  3.1. De werking van onze organen ........................................................................ 23

  3.2. Wat is chelatie? ............................................................................................. 25

  Hoofdstuk 4: Inhoudsstoffen en kruiden ............................................................ 28

  4.1. Onderzoeksmethode ...................................................................................... 28

  4.2. De juiste inhoudsstoffen................................................................................. 29

  4.3. De juiste kruiden ........................................................................................... 38

  4.3.1. Fenegriek-zaad ....................................................................................... 38

  4.3.2. Knoflook-bol ........................................................................................... 39

  4.3.3. Venkel-zaad............................................................................................ 40

  4.3.4. Ginkgo-blad ............................................................................................ 41

  4.3.5. Hondsroos-vrucht .................................................................................... 42

  4.3.6. Mariadistel-zaad ...................................................................................... 43

  4.3.7. Rode zonnehoed-kruid ............................................................................. 44

  4.3.8. Rooibos-kruid ......................................................................................... 45

  4.3.9. Gerst-gras .............................................................................................. 46

  4.3.10. Tarwe-gras ........................................................................................... 47

  4.3.11. Rozenwortel-wortel................................................................................ 48

  Hoofdstuk 5: Kruidenbereidingen ....................................................................... 51

  5.1. Herbbert Resist Kruidenthee van fenegriek-zaad en venkel-zaad ....................... 51

  5.2. Herbbert Resist Kruidendecoct van rooibos-kruid en hondsroos-vrucht ............... 53

  5.3. Herbbert Resist Tinctuur A van ginkgo-blad, rode zonnehoed-kruid, mariadistel-

  zaad en rozenwortel-wortel ........................................................................... 54

  5.4. Herbbert Resist Tinctuur B van knoflook-bol .................................................... 58

  5.5. Herbbert Resist Tinctuur C van gerst-gras en tarwe-gras .................................. 60

  Besluit ................................................................................................................. 63

  Lijst van geraadpleegde werken ......................................................................... 65

  Bijlage 1: Een preventief 7-puntenplan .............................................................. 74

  Bijlage 2: De bijsluiters bij de kruidenbereidingen ............................................ 78

 • 3

  INLEIDING: ZWARE METALEN, GENEN EN ZIEKTEN

  Bepaalde medische deskundigen geloven dat zware metalen, petrochemicalin en straling

  de wortel of hoofdfactor zijn van alle moderne, chronische ziekten (Watson, 2009). Ze

  noemen blootstelling aan zware metalen een miasme - een begrip van Samuel

  Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, voor een vreemde, vijandige,

  onzichtbare kracht waartegen de levenskracht alleen niet opkan.

  Hoewel het een ongewone diagnose is, heavy metal toxicity may be the greatest

  undiagnosed med