Click here to load reader

Effektivitet nr 4 2010

 • View
  242

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Effektivitet nr 4 2010

Text of Effektivitet nr 4 2010

 • Sdan rammer Lean bundlinjen hos Radiometer Medical

  Cash is King hos kapitalfonden Axcel

  Ny konomisk styringsmodel en del af hemmeligheden bag LEGOs succes

  g produktiviteten hos slgerne

  December 2010 nr. 04

  Tema:

  Lean p bunDLinjen

 • bestyreLse

  Formand partner jan Lythcke-jrgensen, implement Consulting Group

  nstformand & Kasserersupply Chain Dev. Managertine bjrn-andersen, Danisco a/s

  Head of Opr. excellence ida b. prstegaard,topdanmark

  afdelingschef, Operations udvikling thomas bhm Christiansen,Danske bank a/s

  plant Manager David engle, sun Chemical inks

  Corporate supply Chain Managersren jepsen,solar a/s

  uddannelseschef rickard Lindquist,Via university College

  cLean Consultant janet Louise Christoph ross,novo nordisk a/s

  CpiM & underviserChr. Obbekr Hansen

  executive Director Lars Villads Krogh, abC softwork

  supply Chain Manager jacob rye, telenor

  Direktr Kaare tersbl, Marstrand innovation a/s

  netVrKsGrupper

  Lean service & administrationprojektchef jacob austad,alm. brand

  Lean production stLogistikkonsulent jens Foldager, Lean og Logitikkonsulenten

  sCM VestDirektr Kurt Hansen, KHa Consult aps

  sCM st executive Director Lars Villads Krogh, abC-tool

  Lean production VestLean Manager Martin Laursen,tvilum-scanbirk

  Logistik stKonsulent Ole M. svendsen,Linebytes aps

  Kurser

  Formand supply Chain Manager brian thorup Madsen, raaco international a/s

  Logistikkonsulent jens FoldagerLean og Logitikkonsulenten

  proceskonsulent & Coach ppD betty Frederiksen

  planning Manager Daniel Langbo Friis, Dako Denmark a/s

  CpiM & underviser Chr. Obbekr Hansen

  yderligere kontaktoplysninger p www.effektivitet.dk

  produktionsstyring en undervurderetkompetencejeg flger i 2010 og 2011 apiCs-uddannelsen Certified production and inventory Manage-ment, som vores forening udbyder. jeg er nu gennem to af fem moduler p uddan-nelsen og kan konstatere to ting. For det frste, at der virkelig er en kerne af universelt gldende produktionsstyringsteori, som stort set er frdigudviklet og som moderne erp-systemer bygger p. For det andet, s kan jeg i mit job som ansvarlig for driftsudviklingen i den ene halvdel af Danske banks back office konstatere, at en forbavsende stor del af uddannelsens indhold kan overfres tt p 1:1 til os. jeg tror derfor, at der er en masse inspiration at hente for mange administrative og serviceorganisationer ved at kompeten-ceudvikle nogle medarbejdere i klassisk produktionsstyring. p uddannelsen er det virkelig inspirerende at vre sammen med praktiske brugere af produktionsstyringsmodulerne fra de forskel-lige erp-systemer. Det har bnet mine jne for, at det bestemt ikke er alle virksomheder, der har en tip-top tunet planlgningsproces, og det er fornemmelsen at det for nogle virksomheder er erp-systemets parameter-stning, der styrer planlggerne, snarere end den anden vej rundt. Vi har de seneste r arbejdet virkeligt meget med Lean som den primre metode til at ge produktiviteten p, og temaet i dette blad er faktisk, hvordan Lean kan ramme bundlinjen. Med de seneste produktivitetsop-grelser i Danmark in mente synes konklu-sionen imidlertid at vre, at det vi gr i dag ikke er en tilstrkkelig betingelse for hj produktivitet. M mit nytrsnske til medlemsvirksomhe-derne vre, at svel produktionsvirksomhe-der som administrative og serviceorganisatio-ner bruger 2011 til kritisk at gennemg deres nuvrende produktionsstyring for forbed-ringspotentiale og i den sammenhng sikre at de medarbejdere, der forestr planlgnin-gen har de rette kompetencer.

  GODt nytr

  thomas bhm Christiansen,redaktr

  Leder

 • NYT FRA FORSKNINGSVERDENer der sammenhng mellem Lean-indsatser og produktionsresultater?artiklen refererer en forskningsartikel, som har samlet sm 20 rs forskning i sammenhngen mellem Lean-indsatser og den eventuelle resultatskabelse. Konklusionen er, at der er en positiv sammenhng.

  LEAN & FLOW ACCOUNTINGaccounting in a Lean environmentDen almindelige regnskabstnkning og Lean har nogle konfliktflader, som artiklen beskriver. Forfatteren introducerer begrebet flow accounting som del af en mulig lsning.

  INTROtemaet Lean p bundlinjen problematiseres af de temaansvarlige fra redak-tionen og temaets artikler introduceres og vsentlige pointer fra artiklerne fremhves.

  SYNSPUNKTeffektivitets formand, jan Lythcke-jrgensen skriver om, hvorfor CFOen ikke kan mle effekten af et Lean projekt, og siger indirekte at CFOen mske skal g ud af sit kontor for at finde den.

  CASH OG RETTE MLINGERCash is kingi dette interview lfter associate director Lars Cordt, axcel, lidt af slret for tnkningen i en kapitalfond, og en interessant balancering mellem cash, bundlinie og rette mlinger p at gre det rigtige trder frem.

  LEAN OG BundlinjenLean rammer bundlinjen hos radiometer Medicalradiometers CFO, Claus Lnborg Madsen giver i dette interview sit syn p, hvordan det er lykkedes radiometer at f deres Lean indsatser til at ramme bundlinjen.

  4 10 11 14 15 20 24 30 32 35 38

  EXECUTIVE INTERVIEWrockwool gr i offensivenbo rygaard, koncerndirektr for forretningsudvikling i rockwool fortller om ny forretningsstrategi og planer for global vkst og hvad det betyder for danske medarbejdere.

  reDaKtiOnsuDVaLG

  redaktr afdelingschef, Operations udvikling thomas bhm Christiansen, Danske bank a/s [email protected]

  projektchef jacob austad,alm. [email protected]

  Lektor peter jacobsen, [email protected]

  Konsulent Finn jrgensen, redacto [email protected]

  Konsulent peter jrgensen, implement Consulting [email protected]

  Konsulent peter List,pa [email protected]

  Konsulent Kurt Ottesen, KsO [email protected]

  supply Chain Manager tais petersen, Lina Medical aps [email protected]

  Konsulent ib sejersen, eu-Consult [email protected]

  Manager peter sylvest, Valcon a/[email protected]

  Direktr Kaare tersbl, Marstrand innovation a/s [email protected]

  Operational excellence director thomas thorsted, [email protected]

  uDGiVet aF eFFeKtiVitet.DK

  sekretariat, redaktion og annoncesalg:

  effektivitet.dkHamborgskovvej 14800 nykbing Falsterwww.effektivitet.dktlf.: 7022 0004Fax: 7022 [email protected]

  rligt kontingent:Firma: Kr. 4.500,- ex. momsperson: Kr. 785,- ex. momsstuderende: Gratis

  issn 0903-2266

  tryk: LF trykteam

  G SLGERPRODUKTIVITETENGiv slgeren mere tid og g omstningenHvordan ger vi produktiviteten for slgere? p samme mde som i produk-tionen, men alligevel lidt anderledes. Denne artikel giver en appetitvkker p forbedringer i salgsafdelinger.

  KONOMISK STYRINGSMODELbag succesrige effektiviseringer findes ofte en god styringsmodelet af elementerne bag LeGOs succes er en god konomisk styringsmodel byggende bl.a. p vrdikdebetragtninger. Denne beskrives og eksemplifi-ceres bl.a. af et eksempel fra en salgsfunktion.

  VIDENDANNELSEskru op for blusset i din videndannelseDanske virksomheder skal i stigende grad konkurrere p viden. Men hvordan? artiklen giver et indblik i vsentlige begreber og sammen-hnge for at lykkes med dette.

  BOGANMELDELSEbogen On the Mend revolutionizing Healthcare to save lives and transform industry anmeldes. Konklusionen er at bogen er interessant, men den pstede revolution er allerede i gang i Danmark.

 • teKst

  4 eFFeKtiVitet nr. 4 2010

 • teKst

  eFFeKtiVitet nr. 4 2010

  bo rygaard, fdt 1965,

  Cand.merc, Cbs 1988

  Erhvervskarriere

  Nordisk Film 1988 - 1996:

  senest som direktr og ansvarlig for etab-

  lering af nordisk Film Home entertainment

  Fazer OY 1996 2002:

  adm. direktr for Fazer Gruppens globale

  travel selskab

  Duni/EQT 2003 2005:

  adm. direktr for nordeuropiske senere

  globale aktiviteter

  Rockwool koncernen 2005

  adm. direktr for rockwool nordic, senere

  medlem af koncernledelsen i rockwool in-

  ternational med ansvar for norden, globale

  aktiviteter indenfor teknisk isolering samt

  Group business Development.

  ib sejersen, eu Consult, effektivitet, [email protected] og

  nils Marstrand, Marstrand innovation, [email protected]

  exeCutiVe interView

  Den danske verdensleder i isoleringsmaterialer, baseret p stenuld har arbejdet sig igennem byggekrisen og satser nu offensivt p nye produk-ter, forretningskoncepter og markeder.rockwool har gennem de seneste par r vret i den situation, at deres altdominerende marked, byggebranchen, har vret kriseramt over hele verden, samtidigt med, at man har kunnet drage fordel af det enorme fokus, der har vret p milj og ressourcer. Det sidste har firmaet forsgt at udnytte s effektivt som muligt, hvilket man i medierne har kunnet konstatere ved et stigende antal artikler og interviews, som har til forml at positionere den traditionelt temmelig anonyme virksomhed og dens ledere og fageksperter lngere fremme i folks bevidsthed.

  Bo Rygaard, der er koncerndirektr med ansvar for forretningsudvikling i rockwool, bekrfter over for effektivitets udsendte, at virksomheden har strkt fokus p at bidrage til at forbedre energieffektiviteten, ikke alene i nybyggeriet, men i hj grad ogs i den eksisterende i bygnings-masse. Det er en kendsgerning, fremhver bo rygaard, at bygninger str for op til 40 % af vort samlede energiforbrug. Det tal overrasker nok de fleste, og vi nvner det gerne, nr der byder sig en lejlighed. F.eks. nr diverse ministre inviterer til industrifremstd eller ved begivenheder som COp15 i december 2009, hvor vi var srdeles aktive.

  Arbejdspladser og CO2 reduktionp sprgsmlet om, hvorvidt rockwool har til hensigt at bruge midler fra sin trods bygge