Efektivita inzerce v B2B

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Efektivita inzerce v B2B

 • 1. ST II.Efektivita inzerce v B2B asopisech1VZ KUM PRO SEKCI ASO PIS UNIE VYDAVAT EL
 • 2. Men efektivity B2B tiskov reklamy2Men efektivity B2B inzerce probhlo na 10 ppadovchstudichBylo vybrno 5 oborovch segment a B2B asopis2 ppadov studie pro kad segment/B2B asopisAuta, dopravaa logistikaStavba, stavebnictva architekturaPrmysl, vrobaa zpracovnFinann, bankovn,pojiovac slubyMarketing, reklama,komunikace
 • 3. Men efektivity B2B tiskov reklamy4Clovou skupinou byla vdy odborn veejnost z danhosegmentu (respondenti pracujc ve firmch z danhoodvtv)Men efektivity B2B inzerce bylo hodnoceno pomocsrovnn hlavnho a kontrolnho vzorku podlepravdpodobnosti vystaven inzerci.HLAVN VZOREKOdborn veejnost v danm segmentuPravideln teni B2B asopisu, kde bylaumstn inzerceN=100 pro jednu ppadovou studiiKONTROLN VZOREKOdborn veejnost v danm segmentuNeteni B2B asopisu, kde byla umstninzerceN=100 pro jednu ppadovou studii
 • 4. Metodologick pstup a reportovn vsledk7Detailn MB diagnostika inzercePrvn pohled = test on kamerouDetailn diagnostika inzercevychzejc z MB pstupu:Engagement (zapamatovatelnostznaky)Branded associations (schopnostdoruit zamlenou komunikaci)Motivation - (osloven apesvdivost)Test on kamerou mc pohybyo na strnce, upoutn pozornostia as strven na danm bod.Srovnn prvnch 2 sekund a 10sekund.Srovnn odborn a laickveejnosti.Hodnocen zkladnch ukazatelpovdom o znaceNa zklad srovnn hlavnho(exposed) a kontrolnho (non-exposed) vzorkuDopad na ukazatele znaky
 • 5. 8Vybran ppadovstudie
 • 6. Ppadov studie BAUMIT9
 • 7. Baumit = inzerce v Materilech pro stavbu10Nzev: BaumitTitul: Materily pro stavbuKategorie: Fasdn omtky a barvySegment: StavbaOn air: Q4 2012Mdia: TISK = Materily pro stavbu(souasn kampa Baumit STAR vOOH)Realizace post testu: leden 2013
 • 8. INZERCE BAUMIT ON KAMEROU11 Barevn vrazn reklama pilkalapozornost vech respondent Dokonce i v konkurenci zajmavchlnk o novch knihch v oborustavba. Vraznm prvkem je barevnost a okomodelky Barevnost dobe naznaujeprodukt/kategorii Navc inzerce je natolik atraktivn, ese respondenti zaetli do textuinzerce detailnjiDoba sledovn(medin): 12,6 secArea of interest: % lid, kte fixovaliprvek, kolik sekund sledovali prvekSmr sledovn (poadsledovn prvk)Bze: segment prmyslDobapozorovn:10sekund2sekundy100%, 13,8sec100%, 2,1sec100%, 5,8sec60%
 • 9. DIAGNOSTIKA INZERCE BAUMIT12 Inzerce Baumit je velmi dobezapamatovateln Skruje nadprmrn ve vechukazatelch podporujcch viditelnost(lbivost, poutavost, branding) Je aktivn, upout a psob pjemnmdojmem. Kreativn zpracovn se hod proznaku a spn ji podporuje.Viditelnost 83 64BAUMIT Prmr studieLbivost5.794.89BAUMIT Prmr studiePoutavost(active involvement)Legenda:Celkov hodnocen: Signifikantn vy ne prmr studieSignifikantn ni ne prmr studiePrmr studie: vech 10 ppadovch studi2.4 2.07BAUMIT Prmr studieBranding4122BAUMIT Prmr studieZaznamenn
 • 10. DIAGNOSTIKA INZERCE BAUMIT13 Inzerce Baumit jednoznan doru hlavnsdlen Zrove prezentuje novou kolekci fasdnchbarev odlinm a dvryhodnmzpsobem Celkov je komunikace Baumit velmirelevantn pro odbornou veejnost zoboru stavebnictvKomunikaceLegenda:Celkov hodnocen: Signifikantn vy ne prmr studieSignifikantn ni ne prmr studiePrmr studie: vech 10 ppadovch studi79 61BAUMIT Prmr studieDvryhodnost4428BAUMIT Prmr studieDoruen sdlen8048BAUMIT Prmr studieRelevance
 • 11. DIAGNOSTIKA INZERCE BAUMIT14 Kreativn i komunikan velmi dobrinzerce Baumitu vede k poslenznaky i k uvaovn o koupiproduktu.Motivace 5536BAUMIT Prmr studieBrand AppealLegenda:Celkov hodnocen: Sigifikatn vy ne prmr studieSignifikantn ni ne prmr studiePrmr studie: vech 10 ppadovch studi2.852.4BAUMIT Prmr studieUvaovn o koupi
 • 12. DOPAD INZERCE BAUMIT15Inzerce Baumit je dobezapamatovateln, posiluje povdomo znace i motivaci ke koupi Baumit je nejznmj znaka fasdnchomtek a barev mezi teni i neteniMateril pro stavbu. teni zmiuj Baumit signifikantnastji ne neteni ze segmentustavebnictv.8466teni NeteniPodpoen znalostznaky(N=100) (N=140)
 • 13. Ppadov studie FANUC16
 • 14. FANUC = inzerce v Technickm tdenku17Nzev: FanucTitul: Technick tdenkKategorie: CNC vrobn procesySegment: Vroba a prmyslOn air: Q4 2012Mdia: TISK = Technick tdenk,Svt balen, MM prmyslovspektrumRealizace post testu: leden 2013
 • 15. INZERCE FANUC ON KAMEROU18 Pi listovn asopisem inzerce Fanucjednoznan pithne pozornost o. Vtina ten si ji prohldne/ pete aa pot pechz na levou stranu selnky. Inzerce je natolik zajmav, e j tenivnuj pomrn dlouhou dobu. Vizuln element je zajmav a dobedemonstruje inzerovanou kategorii Logo na sebe velmi dobe upoutpozornost tene.Doba sledovn(medin): 13,9 secArea of interest: % lid, kte fixovaliprvek, kolik sekund sledovali prvekSmr sledovn (poadsledovn prvk)75%, 3,6sec75%, 1,0sec75%, 0,8sec75%, 2,4secBze: segment prmyslDobapozorovn:10sekund2sekundy
 • 16. DIAGNOSTIKA INZERCE FANUC19 Pithne pozornost Psob aktivnm a pozitivnm dojmem Je dobe zapamatovateln Branding je v podku dky vraznmulogu a leadershipu v kategoriiViditelnost 7864FANUC Prmr studieLbivost6.124.89FANUC Prmr studiePoutavost(active involvement)Legenda:Celkov hodnocen: Signifikantn vy ne prmr studieSignifikantn ni ne prmr studiePrmr studie: vech 10 ppadovch studi
 • 17. DIAGNOSTIKA INZERCE FANUC20 Kategorie je jednoznan doruena naprvn pohled dky vizulnm elementm Inzerce tak dosahuje vysok relevance A vybz k delmu ten konkrtnchinformacKomunikace5848FANUC Prmr studieRelevanceLegenda:Celkov hodnocen: Signifikantn vy ne prmr studieSignifikantn ni ne prmr studiePrmr studie: vech 10 ppadovch studi
 • 18. DIAGNOSTIKA INZERCE FANUC21 Z hlediska dopadu na znaku inzercepomh dlouhodob posilovat znaku abudovat sympatie ke znaceMotivace 4736FANUC Prmr studieBrand AppealLegenda:Celkov hodnocen: Signifikantn vy ne prmr studieSignifikantn ni ne prmr studiePrmr studie: vech 10 ppadovch studi
 • 19. DOPAD INZERCE FANUC22Inzerce Fanuc m schopnost zvitvrazn povdom o znace: Obecn je Fanuc je nejznmj znakou vkategorii CNC vrobnch proces u ten ineten TT. teni TT zmiuj Fanuc spontnn ipromptovan astji ne neteni zesegmentu vroby. teni vce zaznamenali komunikaci Fanuczejmna dky inzerci v odbornmasopise.4624teni NeteniPodpoen znalostznaky(N=100) (N=130)
 • 20. Ppadov studieT-SUPPORT/ CIMCO23
 • 21. T-SUPPORT/ CIMCO = inzerce v Technickm tdenku24Nzev: T-SUPPORT/ CIMCOTitul: Technick tdenkKategorie: CNC vrobn procesySegment: Vroba a prmyslOn air: Q4 2012Mdia:TISK = Technick tdenk, IC CADDirect marketingRealizace post testu: leden 2013
 • 22. INZERCE T-SUPPORT/ CIMCO ON KAMEROU25 Celostrnkov inzerce nen pligraficky vrazn a schma stnepithne dostaten pozornost. teni se radji sousted nalnky na protj stran. V rmci inzerce nejvce pozornostivnuj teni nadpisu a loguCIMCO. T-support je zcela pehldnut.Doba sledovn(medin): 14,7 secArea of interest: % lid, kte fixovaliprvek, kolik sekund sledovali prvekSmr sledovn (poadsledovn prvk)Bze: segment prmyslDobapozorovn:10sekund2sekundy100%, 3,1sec100%, 1,8sec67%,