[Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  1/36

  [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  SULIT 3757/1

  3757/1

  Ekonomi Asas

  Kertas 1

  1 jam

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA

  DENGAN KERJASAMA

  JABATAN PELAJARAN MELAKA

  ____________________________________________________

  PEPERIKSAAN PERCUBAANSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

  EKONOMI ASAS

  Kertas 1

  Satu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 40soalan.2. Jawab semua soalan.3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C danD.Bagi

  setiap soalan, pilih satujawapan sahaja. Hitamkanjawapan anda pada kertas

  jawapan objektif yang disediakan.

  4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudianhitamkan jawapan yang baru.

  5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

  Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  2/36

  2

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan

  D.Bagi tiap-tiap soalan, pilih satujawapan sahaja. Tandakan semua jawapan

  anda pada kertas jawapan yang disediakan

  PROJEK RAKSASA RM65.6 BILION DITANGGUHKAN

  Gambar 1 Gambar 2

  Projek Hidroelektrik Bakun Projek Jambatan Selat Melaka:

  Malaysia - Indonesia

  1 Merujuk gambar 1 dan 2 di atas, apakah masalah ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia ?A Pilihan

  B Kos lepas

  C Kekurangan

  D Mengimport

  2 Berdasarkan gambar 3, apakah objektif utama yang ingin dicapai oleh pihak tersebut ?

  A Mencapai agihan saksama

  B Memaksimumkan kepuasan

  C Memenuhi kehendak manusia

  D Memaksimumkan keuntungan

  Gambar 3

  Kita perlu menggunakan semuafaktor di dalam proses pengeluaran

  dengan sebaik mungkin supaya

  objektif utama kita tercapai.

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  3/36

  3

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  3 Setiap pengguna perlu membuat pilihan dengan cekap supaya

  A Tidak timbul masalah pembaziran

  B Dapat mengurangkan perbelanjaan

  C Dapat memaksimumkan kepuasan

  D Dapat menggunakan semua sumber yang sedia ada

  4 Antara berikut yang manakah dikategorikan sebagai barang percuma?A Barang yang penawarannya tidak terhad

  B Barangan yang disediakan oleh kerajaan

  C Hadiah gelas daripada pembelian ubat gigi

  D Sampel barang yang diedarkan oleh Syarikat Syampu secara percuma.

  Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan Syarikat ARMZ.

  5 Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh Syarikat ARMZ?

  I Apakah yang hendak dikeluarkan?

  II Berapakah yang hendak dikeluarkan?

  III Untuk siapa hendak dikeluarkan?

  IV Bagaimanakah hendak dikeluarkan?

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan III

  D III dan IV

  Syarikat ARMZ mengeluarkan Minyak Urut Serai Wangi bagi

  kegunaan ibu-ibu selepas bersalin.

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  4/36

  4

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  6 Apakah sistem ekonomi yang mengamalkan ciri di atas ?A Sistem ekonomi Islam

  B Sistem ekonomi campuran

  C Sistem ekonomi pasaran bebas

  D Sistem ekonomi perancangan pusat

  7 Berdasarkan rajah 1 di atas, apakah yang dapat dibiayai oleh RM 3 500 itu ?

  I Cukai jalan

  II Zakat

  III Cukai pendapatanIV Belanja persekolahan

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  I. Harga ditentukan melalui mekanisme harga dan kerajaanII. Mendorong persaingan sihat, adil dan saksama

  III. Penonjolan aspek kesederhanaan.

  Upah + sewa + untung

  + faedah

  Potongan

  wajib

  Baki pendapatan

  sebanyak RM3 500

  Rajah 1

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  5/36

  5

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  8 Antara berikut yang manakah benar tentang perbezaan antara keperluan dan

  kehendak manusia ?

  Keperluan Kehendak

  A

  B

  C

  D

  Tidak terhad

  Harga tidak stabil

  Tidak penting dalam hidup

  Mudah dipenuhi

  Terhad

  Harga stabil

  Penting untuk terus hidup

  Susah dipenuhi

  9 Antara berikut yang manakah merupakan sebab-sebab individu membuat pinjaman?

  I Menampung kekurangan wang masa kini

  II Membeli barang tahan lama

  III Mengurangkan bayaran cukai

  IV Bagi menggantikan mesin di premis perniagaan

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan III

  D III dan IV.

  Hj. Ibrahim telah mengusahakan kebun mangga harum manis dan memperoleh

  pendapatan sebanyak RM 10,000 setahun. Beliau menabung sejumlah wang di

  bank dan telah menerima pendapatan sebanyak RM 500 setahun.

  10 Apakah bentuk-bentuk pendapatan yang diterima Hj. Ibrahim?

  A Untung dan faedah

  B Upah dan untung

  C Faedah dan sewa

  D Upah dan faedah

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  6/36

  6

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  11 Encik Azhar dan Encik Jumali merupakan rakan kongsi Syarikat Mulia. Mereka

  ingin mengeluarkan komputer berjenama Siber Seri. Apakah matlamat kedua-dua

  rakan kongsi tersebut?

  A Meminimumkan keluaran syarikat

  B Memaksimumkan kepuasan

  C Memaksimumkan keuntungan

  D Memaksimumkan kos pengeluaran

  12 Antara berikut yang manakah benarmengenai input berubah?

  I Berubah secara langsung dengan tingkat keluaran

  II Terdiri daripada buruh dan bahan mentah

  III Hanya wujud dalam jangka pendek

  IV Digunakan oleh firma sepanjang masa

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan IV

  D III dan IV

  13 Antara berikut, yang manakah merupakan kos tetap?

  A Bayaran sewa lori

  B Pembelian bangunan kilang

  C Pembelian bahan mentah

  D Bayaran gaji pekerja

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  7/36

  7

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  Soalan 14 dan 15 berdasarkan jadual 1 di bawah

  Output Jumlah kos (RM)

  0

  5

  10

  15

  20

  350

  550

  630

  680

  740

  Jadual 1

  14 Jadual 1 menunjukkan kos pengeluaran bagi firma Indah. Berapakah kos sut bagi

  keluaran ke 15?

  A RM5

  B RM10

  C RM15

  D RM20

  15 Berapakah kos tetap dan kos berubah untuk mengeluarkan 10 unit output?

  Kos Tetap

  (RM)

  Kos Berubah

  (RM)

  B

  D

  400

  450

  250

  330

  500

  460

  250

  300

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  8/36

  8

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  16 Maklumat berikut berkaitan dengan penentu permintaan.

  Antara yang berikut, faktor yang manakah mungkin menyebabkan peralihan keluk

  tersebut?

  A Kejatuhan dalam harga tepung

  B Kadar cukai pendapatan individu dikurangkan

  C Citarasa negatif penggemar makanan segera

  D Kejatuhan dalam harga Burger King itu sendiri

  17 Gambar 4 ialah iklan promosi kamera digital Syarikat Murni Sdn Bhd, untuk

  bulan Mac.

  Gambar 4

  Dalam tempoh promosi, jualan syarikat tersebut telah meningkat sebanyak 25%.

  Apakah yang menyebabkan peningkatan tersebut?

  A Permintaan kamera digital itu tidak anjal

  B Permintaan kamera digital itu anjal

  C Penawaran kamera digital itu tidak anjal

  D Penawaran kamera digital itu anjal

  Keluk permintaan terhadap Burger

  King telah beralih ke kanan

  Promosi hebat RM850

  (Harga biasa1880)

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  9/36

  9

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  18 Antara berikut, yang manakah menunjukkan peranan isi rumah sebagai pembekal

  faktor pengeluaran?

  I Azlan bekerja di kedai yang menjual kamera digital

  II Puan Adibah menyewakan tanahnya kepada Firma Berjasa

  III Cik Nisa membeli daging dan buah-buahan di pasar minggu

  IV Ahmad mendapatkan khidmat menggunting rambut di Barber Shop

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan III

  D III dan IV

  19 Apakah objektif isi rumah?

  A Memaksimumkan perbelanjaan

  B Memaksumumkan kuantiti pembelian barang

  C Memaksimumkan penggunaan barang

  D Memaksimumkan kepuasan

  20 Yang manakah menjelaskan maksud konsep permintaan dengan tepat?A Kesanggupan dan keinginan membeli barang dan perkhidmatan oleh

  pengguna

  B Keinginan dan kemampuan membeli barang dan perkhidmatan oleh

  pengguna

  C Kemampuan membeli barang dan perkhidmatan oleh pengguna

  D Kemahuan membeli barang dan perkhidmatan oleh pengguna

  21 Apakah faktor pengeluaran yang tidak diuruskan di pasaran faktor?A Buruh

  B Tanah

  C Modal

  D Usahawan

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  10/36

  10

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  22 Apakah maksud permintaan pasaran?A Kuantiti barang yang diminta oleh semua pengguna dalam pasaran pada

  pelbagai tingkat harga dalam tempoh masa tertentu

  B Kuantiti barang dan perkhidmatan yang diminta oleh semua pengguna

  dalam pasaran pada pelbagai tingkat harga dalam tempoh masa tertentu

  C Kuantiti barang yang diminta oleh individu pada pelbagai tingkat harga

  dalam tempoh masa tertentu

  D Kuantiti barang dan perkhidmatan yang diminta oleh individu pada

  pelbagai tingkat harga dalam tempoh masa tertentu

  23 Jadual 2 menunjukkan hubungan antara harga sejenis sayuran dengan kuantiti yangdiminta oleh pemborong X, Ydan Z.

  Harga

  Sayuran (RM)

  Kuantiti Permintaan (kg)

  Pemborong

  X

  Pemborong

  Y

  Pemborong

  Z

  20 100 80 60

  40 80 70 50

  60 60 60 40

  80 40 50 30

  Jika kuantiti penawaran pasaran sayuran tersebut ialah 120 kg, berapakah tingkat

  harga keseimbangan pasaran?

  A 20

  B 40

  C 60

  D 80

  Jadual 2

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  11/36

  11

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  24 Apakah kesan kepada pasaran motosikal sekiranya permintaan berkurangan tetapipenawaran tetap?

  I Lebihan permintaan

  II Lebihan penawaran

  III Harga akan jatuh

  IV Harga akan naik

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D II dan IV

  25 Antara berikut, yang manakah menepati konsep pasaran?I Ada penjual sahaja

  II Mempunyai satu tingkat harga tertentu

  III Berlaku dalam satu tempoh masa tertentu

  IV Berlaku sepanjang masa

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan III

  D III dan IV

  26 Encik Ramli mempunyai deposit tetap berjumlah RM200 000 di Bank SimpananNasional. Apakah fungsi wang dalam pernyataan itu?

  A Alat ukuran nilai

  B Alat bayaran tertunda

  C Alat penyimpan nilai

  D Alat perantaraan pertukaran

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  12/36

  12

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  27 Di antara berikut, manakah kemudahan yang disediakan oleh bank perdagangan dapatmengurangkan penggunaan tunai untuk pelbagai urusan dalam negara?

  I Baucar

  II Cek kembara

  III Kad kredit

  IV Kad juruwang elektronik

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan III

  D III dan IV

  28 Rajah 2 menunjukkan maklumat berkaitan Bank Z.

  Syarikat X Memberi

  mengambil alih pinjaman

  Syarikat Y bersindiket

  Rajah 2

  Manakah antara berikut merupakan Bank XYZ?

  A Bank Negara Malaysia

  B Mayban Berhad

  C Arab Merchant Bank

  D Bank Simpanan Nasional

  Bank XYZ

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  13/36

  13

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  29 Bagaimanakah kerajaan mendapat pembiayaan daripada institusi kewangan Islam?A Menjual sijil pelaburan

  B Menjual bil perbendaharaan

  C Menjual surat jaminan kerajaan

  D Menjual sijil simpanan premium

  30 Manakah antara institusi kewangan berikut, yang tidakmenerima deposit daripadaorang ramai ?

  A Public Finance Bhd.

  B Bank Negara Malaysia

  C Bank Simpanan Nasional

  D Mayban Berhad

  Soalan 31 berdasarkan jadual 3 di bawah.

  31 Manakah antara penyataan yang berikut benartentang jadual di atas?A Pertambahan guna tenaga yang banyak berlaku dalam sektor utama pada

  tahun 1990 hingga 2005

  B Sektor ketiga menyumbang sebanyak 50% kepada KDNK pada tahun

  2005

  C Sektor kedua memperlihatkan peningkatan sumbangan kepada KDNK

  sebanyak 37% dari tahun 1990 hingga 2005

  D Sektor utama menyumbangkan peratusan yang terkecil kepada KDNK

  pada tahun 1990

  Tahun Sektor Utama Sektor Kedua Sektor Ketiga

  1990 22 212 23 798 33 238

  2005 35 974 112 119 151 691

  Sumbangan Sektor Ekonomi Kepada KDNK (RM Juta)

  Jadual 3

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  14/36

  14

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  32 Apakah yang terkandung dalam imbangan pembayaran?A Akaun modal, akaun dagangan, dan akaun perkhidmatan

  B Akaun dagangan, akaun perkhidmatan, dan akaun pindahan

  C Akaun semasa, akaun modal, dan akaun pergerakan kewangan

  D Akaun semasa, akaun dagangan , dan akaun pergerakan kewangan

  33 Antara berikut yang manakah bukancukai langsung?A Cukai pintu

  B Cukai perkhidmatan

  C Cukai pendapatan koperasi

  D Cukai keuntungan hartanah

  34 Sumber pinjaman yang manakah merupakan sumber pinjaman dalam negeri ?A Pinjaman projek

  B Sijil pelaburan

  C Kredit pembekal

  D Pinjaman pasaran

  35 Antara berikut yang manakah bukanmenyebabkan perdagangan antarabangsaberlaku?

  A Setiap negara tidak mampu memenuhi semua kehendaknya

  B Setiap negara mempunyai faktor pengeluaran terhad dan kehendak yang

  tidak terhad

  C Setiap negara mempunyai tukaran asing yang cukup untuk perdagangan

  antarabangsa

  D Setiap negara berkehendakkan kepada pasaran yang lebih luas untuk

  barang keluarannya.

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  15/36

  15

  3751/1 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  36 Antara berikut yang manakah merupakan import tak nampak?A Rakyat Singapura menggunakan perkhidmatan insurans dari Malaysia

  B Orang Johor berbelanja di Sabah

  C Rakyat Thailand menggunakan penerbangan MAS ke Taiwan

  D Malaysia menggunakan kapal terbang Saudi Air untuk menghantar

  jemaah haji ke Mekah

  37 Mengapakah sekatan perdagangan antarabangsa perlu pada sesebuah negara?A Meningkatkan import barang

  B Meningkatkan permintaan barang

  C Melindungi industri muda sesebuah negara

  D Peningkatan penawaran barang tempatan

  Soalan 38hingga Soalan 40berdasarkan pilihan jawapan dalam jadual di bawah.

  Pilihan Pernyataan I Pernyataan II

  A Betul Salah

  B Salah Betul

  C Betul Betul

  D Salah Salah

  38 I Wang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai yang baik kerana mempunyai

  nilai yang stabil

  II Sumbangan institusi kewangan bukan bank kepada pembangunan ekonomi negara

  ialah meningkatkan pinjaman luar negara

  39 I Dalam sistem ekonomi kapitalis, semua keputusan ekonomi ditentukan oleh

  kerajaan.

  II Cukai pendapatan syarikat merupakan cukai langsung

  40 I Kuota merupakan satu bentuk sekatan ke atas kuantiti barang yang boleh

  diimport.

  II Perubahan dalam kuantiti diminta disebabkan oleh perubahan harga barang itu

  sendiri.

  KERTAS SOALAN TAMAT

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  16/36

  [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  SULIT 3757/2

  3757/2

  Ekonomi Asas

  Kertas 2

  2 jam

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA

  DENGAN KERJASAMA

  JABATAN PELAJARAN MELAKA

  ____________________________________________________

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

  EKONOMI ASAS

  Kertas 2

  Dua Jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:Bahagian A danBahagian B.2. Jawab tiga soalan daripada Bahagian Adan satu soalan wajib di Bahagian B.3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan.Sekiranya

  ruang dalam buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan

  daripada pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan

  dihantar bersama-sama buku jawapan pada akhir peperiksaan.

  4. Anda dinasihati supaya mengambil masa 80minit untuk menjawab soalan dalamBahagian A dan 40 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian B.

  5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkandalam kurungan.

  6.

  Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yangtelah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru.

  7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.8. Semua kertas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

  Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  17/36

  SULIT 3757/2

  Lihat Sebelah

  2

  Bahagian A

  [75 markah]

  Jawabtigasoalan sahaja.

  Gambar 1

  1 (a) Berdasarkan gambar1 di atas, terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh

  pihak tersebut. (6 markah)

  Setiap belian satu unit

  komputer percuma

  sebuah jam loceng

  Kerajaan terpaksa menangguhkan projek

  pembinaan lapangan terbang baru yang

  menelan belanja berbilion ringgit kerana

  kegawatan ekonomi negara.

  PERCUMA

  Gambar 2

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  18/36

  SULIT 3757/2

  Lihat Sebelah

  3

  (b) Berdasarkan gambar 2 di sebelah nyatakan ciri barang tersebut.

  (4 markah)

  NEGARA A

  (c) (i) Nyatakan sistem ekonomi yang diamalkan oleh Negara A (1 markah)(ii) Terangkan bagaimana negara tersebut menyelesaikan masalah asas ekonomi?

  (8 markah)

  (d) Berikut adalah maklumat mengenai Encik Zaki.

  Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan Encik Zaki bertukar kerja

  (6 markah)

  2. (a) Jadual 1 menunjukkan jumlah permintaan kereta Myvi bagi bulan Jun dan

  Disember.

  Bulan Bilangan (000 unit)

  Jun 150

  Disember 400

  Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kereta Myvi seperti yangditunjukkan dalam jadual. (12 markah)

  Motif :-

  Pengguna memaksimumkan kepuasan Pengeluar memaksimumkan keuntungan Kerajaan memaksimukan kebajikan rakyat

  Encik Zaki seorang graduan ekonomi dari Universiti Malaya dan berasal dari

  Melaka.Beliau telah bekerja di Kuala Lumpur sebagai pengurus di sebuah

  syarikat dengan gaji RM 2500 selama enam bulan.Sekarang beliau telah bertukar

  kerja sebagai Penyelia pengeluaran di sebuah kilang di Bandar Melaka dengan

  gaji RM 2 000.

  Jadual 1

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  19/36

  SULIT 3757/2

  Lihat Sebelah

  4

  (b) (i) Apakah hukum permintaan? (2 markah)

  (ii) Jadual 2 menunjukkan permintaan untuk barang W

  Harga (RM) Kuantiti Diminta

  (Unit)

  510

  15

  20

  4030

  20

  10

  Dengan menggunakan kertas graf, lukis keluk permintaan bagi barang W.

  (Gunakan skala 2cm: 1 unit pada paksi harga dan 2cm: 20 unit pada paksi kuantiti.

  Berdasarkan keluk tersebut, jelaskan hubungan antara harga dengan kuantiti

  diminta. (8 markah)

  (c) Pada tahun 2007 kerajaan telah menurunkan harga VCD. Terangkan kesankejatuhan harga VCD terhadap:

  (i) barang pengganti

  (ii) barang penggenap (3 markah)

  3. (a) Rajah 1 menunjukkan keluk penawaran bagi Syarikat Ceria Berhad.

  Harga (RM)

  S0

  S1

  S0 S1

  0 Kuantiti yang ditawarkan

  (unit)

  Huraikan faktor yang menyebabkan keluk penawaran S0S0beralih ke S1S1.(10 markah)

  Rajah 1

  Jadual 2

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  20/36

  SULIT 3757/2

  Lihat Sebelah

  5

  (b) Jadual 3 menunjukkan perbelanjaan Syarikat Temuria yang mengeluarkan 110 000

  unit telefon mainan pada tahun 2007.

  Butiran RMFaedah pinjaman bank

  Bil Air dan elektrik

  Upah pekerja

  Sewa kilang

  Pengangkutan

  Bahan mentah

  2 300

  5 100

  25 000

  12 000

  4 500

  16 000

  Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan

  (i) Kos tetap (2 markah)

  (ii) Kos berubah (2 markah)(iii) Kos purata (2 markah)

  (c) Huraikan jenis keanjalan harga penawaran. (9 markah)

  4. (a) Terangkan ciri-ciri wang yang baik . (10 markah )

  (b)Fungsi utama Bank Pusat ialah mewujudkan kestabilan ekonomi sesebuah Negara(i) Apakah yang dimaksudkan dengan kestabilan ekonomi?(ii) Terangkan langkah-langkah Bank Pusat yang boleh diambil untuk mencapai

  kestabilan ekonomi? (15 markah )

  Jadual 3

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  21/36

  SULIT 3757/2

  Lihat Sebelah

  6

  5. (a) Gambar 3 dan 4 menunjukkan perubahan struktur ekonomi di Malaysia.

  Gambar 3

  Gambar 4

  Berdasarkan maklumat di atas, terangkan mengapa struktur ekonomi negara perlu

  berubah? ( 9 markah)

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  22/36

  SULIT 3757/2

  Lihat Sebelah

  7

  (b) Berikut adalah maklumat mengenai perbelanjaan negara

  Terangkan bagaimanakah kerajaan memperoleh hasil untuk tujuan di atas.

  (8 markah)

  (c) Jelaskan jenis-jenis pinjaman dari sumber dalam negeri. (8 markah)

  Kerajaan memperuntukkan RM 15 billion untuk

  Pembangunan Luar Bandar bagi membasmi masalah

  kemiskinan.

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  23/36

  SULIT 3757/2

  Lihat Sebelah

  8

  Bahagian B

  Soalan ini wajibdijawab

  Jawab soalan-soalan berdasarkan kes yang diberi

  Ketika Asia dilanda krisis ekonomi yang meruncing pada tahun 1988,

  sejenis beras segera telah dicipta oleh anak tempatan. Keprihatinan beliau ini

  ekoran daripada kebimbangan terhadap kekurangan tanah untuk bercucuk tanam

  atau harga barang pertanian akan melambung. Beras gentian yang dikenali sebagai

  BVita Asas merupakan makanan berasaskan isi ikan, ayam, jagung dan sayur-

  sayuran ini boleh siap dimasak dalam masa 5 minit sahaja. Walaupun kos sebuah

  mesin tinggi, beras ini boleh dihasilkan segera iaitu dalam tempoh hanya satu jam

  sebuah mesin mampu menghasilkan sebanyak 250 kg.

  Sehubungan itu, persatuan pengguna perlu menjalankan kempen untuk

  menasihati pengguna bagi menggantikan pengambilan beras dengan beras gentian.

  Untuk menjayakan kempen tersebut, pihak persatuan mendesak campur tangan

  kerajaan untuk menggalakkan rakyat menggunakan beras gentian dengan mengawal

  import beras daripada negara jiran.

  Bagi tempoh jangka panjang, kerajaan perlu mengambil langkah untuk

  memajukan lagi pengeluaran beras berkhasiat ini. Antaranya melalui penyediaankemudahan infrastruktur serta bantuan agar mutu beras gentian BVista Asas dapat

  dipertingkatkan serta dapat di pasarkan ke serata dunia.

  Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan berikut:

  (a)Mengapakah pengguna tidak boleh bergantung kepada beras sebagai sumberprotein berbanding beras gentian. (6 markah)

  (b)Pada pendapat anda, berjayakah kempen yang dijalankan oleh persatuanpengguna itu. Beri tiga alasan. (4 markah)

  (c)Wajarkah tindakan persatuan pengguna mendesak kerajaan mengawalimport beras? (5 markah)

  (d)Bagaimanakah kerajaan dapat memaju dan melindungi industripengeluaran beras gentian tempatan. (10 markah)

  KERTAS SOALAN TAMAT

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  24/36

  [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  SULIT 3757/1

  3757/1

  Ekonomi Asas

  Peraturan

  Pemarkahan

  2010

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA

  DENGAN KERJASAMA

  JABATAN PELAJARAN MELAKA

  ____________________________________________________

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

  EKONOMI ASAS

  Kertas 1

  PERATURAN PEMARKAHAN

  .

  Kertas soalan ini mengandungi 2 halaman bercetak.

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  25/36

  SULIT 3757/1

  3757/1 SULIT

  2

  Skema Jawapan

  1 C 11 C 21 D 31 D

  2 D 12 A 22 B 32 C

  3 C 13 B 23 D 33 B

  4 A 14 B 24 C 34 B5 B 15 D 25 C 35 C

  6 A 16 B 26 C 36 D

  7 B 17 A 27 D 37 C

  8 D 18 A 28 C 38 A

  9 A 19 D 29 A 39 B

  10 A 20 B 30 B 40 C

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  26/36

  [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  SULIT 3757/2

  3757/2

  Ekonomi Asas

  Peraturan

  Pemarkahan

  2010

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA

  DENGAN KERJASAMA

  JABATAN PELAJARAN MELAKA

  ____________________________________________________

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

  EKONOMI ASAS

  Kertas 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  .

  Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak.

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  27/36

  SULIT 3757/2

  Lihat sebelah

  2

  SKIMA PEMARKAHAN

  Soalan Perkara Markah

  1 (a)

  1 (b)

  1 (c )

  Gambar 1 - kerajaan menghadapi masalah

  i. kekurangan

  - kekurangan sumber hasil/pendapatan negara / sumber kewangan

  ii pilihan- memilih projek yang memaksimumkan kebajikan masyarakat

  iii kos lepas

  - projek kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan

  Gambar 2 Barang ekonomi

  H1-Disediakan oleh swasta

  H2-Perlu dibayar untuk digunakan

  H3- Penawaran terhad

  H4-Mempunyai kos lepas

  Negara B - Sistem ekonomi campuran

  i. Apa yang hendak dikeluarkan

  - diselesaikan melalui mekanisme harga/bergantung

  kepada kuasa permintaan dan penawaran

  - kerajaan akan mengeluarkan barang yang tidak

  dikeluarkan oleh pihak swasta iaitu barang awam

  ii Berapa yang hendak dikeluarkan

  - diselesaikan melalui mekanisme harga/bergantung

  kepada kuasa permintaan dan penawaran

  - jika pengeluaran tidak mencukupi, pengeluaran perlu

  ditambah untuk mengelakkan penyeludupan dan

  penyorokan barang

  iii. Bagaimana hendak dikeluarkan

  - diselesaikan oleh mekanisme harga dalam pasaran faktor

  - memilih kaedah yang paling cekap/meminimumkan kos

  - Kerajaan campurtangan supaya pengeluar tidak

  mengabaikan keselamatan / keadilan social

  iv. Untuk siapa dikeluarkan

  - diselesaikan melalui corak pengagihan pendapatan

  - keadilan / tanggungjawab bersama diutamakan

  - Pembayaran zakat membantu pengagihan pendapatan

  - Golongan miskin dijamin bekalan keperluan yang

  mencukup

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [6 markah]

  1

  1

  1

  1

  1Maks.

  [4markah]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Maks.

  [8 markah]

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  28/36

  SULIT 3757/2

  Lihat sebelah

  3

  1 ( d ) i. Jarak

  -Jarak tempat kerja lebih dekat

  ii. Minat

  - memilih pekerjaan yang diminati dan memberi

  kepuasan

  iii. Suasana tempat kerja

  - memilih samada risiko tinggi ataupun rendah

  iv. Pengaruh keluarga/rakan/guru

  - memilih pekerjaan kerana dipengaruhi oleh

  keluarga/rakan/cadangan guru

  v. Prospek

  - peluang naik pangkat/latihan/kursus

  Pilih mana-mana 3 fakta dan huraian

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Maks.

  [6 markah]

  2a) Faktor yang mempengaruhi permintaan kereta Myvi

  i. Harga barang itu

  Huraian

  ii. Harga barang lain

  Huraian

  iii. Jangkaan harga masa hadapan

  Huraian

  iv Cita rasa

  Huraian

  v Dasar Kerajaan

  Huraian

  vi Pendapatan pengguna

  Huraian

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [12 markah]

  2b) i) Hukum permintaan menyatakan bahawa apabila harga sesuatu

  barang naik, kuantiti yang diminta terhadap barang itu semakin

  berkurang, sebaliknya apabila harga sesuatu barang jatuh, kuantiti

  yang diminta terhadap barang itu akan meningkat. Hubungan

  antara harga barang itu dengan kuantiti yang diminta adalah

  songsang.

  1

  1

  [2 markah]

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  29/36

  SULIT 3757/2

  Lihat sebelah

  4

  Hg

  (RM) (1)

  20

  15 (1)

  10

  5

  0

  (1) 10 20 30 40 (unit) (1)

  Keluk permintaan barang W (1)

  - keluk permintaan DD mencerun ke bawah dari kiri kekanan

  - jika harga seunit W jatuh, kuantiti yang diminta meningkat- hubungan antara harga dengan kuantiti yang diminta

  adalah songsang.

  1

  1

  1

  [8 markah]

  2c)

  i) permintaan terhadap barang pengganti VCD iaitu DVD

  akan berkurangan kerana harga VCD yang semakin

  murah menyebabkan pengguna lebih berminat untuk

  membeli VCD

  ii) permintaan terhadap barang penggenap bagi VCD akan

  meningkat

  1

  1

  1

  [3 markah]

  3a) Faktor yang menyebabkan peralihan keluk

  i. Harga barang lain

  Huraian

  ii. Tingkat Teknologi

  Huraian

  iii. Dasar kerajaanHuraian

  iv Matlamat pengeluar

  Huraian

  v Kos pengeluaran

  Huraian

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  30/36

  SULIT 3757/2

  Lihat sebelah

  5

  [10 markah]

  3b) i. Kos tetap

  Sewa kilang + Faedah pinjaman bank

  = RM12 000 + RM2 300

  = RM 14 300

  ii. Kos berubah

  Bil Air & elektrik + upah pekerja + pengangkutan + bahan

  mentah

  = RM5 100 + RM25 000 + RM4 500 + RM16 000

  = RM 50 600

  iii. Kos purata

  Jumlah kos keluaran

  = RM14 300 + RM50 600 110 000

  = RM 0.59

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [6 markah]

  3c)

  i. Penawaran anjal

  - Peratus perubahan dalam kuantiti ditawar lebih besar

  daripada peratus perubahan dalam harga

  - Nilai pekali keanjalan harga penawaran lebih dari 1- Keluk penawaran lebih landai

  ii. Penawaran tak anjal

  - Peratus perubahan dalam kuantiti ditawar lebih kecildaripada peratus perubahan dalam harga

  - Nilai pekali keanjalan harga penawaran kurang daripada 1- Keluk penawaran lebih curam

  iii. Penawaran anjal 1 atau uniti

  - Peratus perubahan harga sama dengan peratus perubahankuantiti ditawar.

  - Pekali keanjalan harga penawaran sama dengan satu- Keluk penawaran biasa/normal

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Maks.

  (9 markah)4a) Ciri-ciri yang perlu ada pada wang ialah;

  i. Diterima umum

  - huraian

  ii. Mudah dibawa

  - huraian

  1

  1

  1

  1

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  31/36

  SULIT 3757/2

  Lihat sebelah

  6

  iii. Tahan lama

  - huraian

  iv. Penawaran terhad

  - huraian

  v. Nilai yang stabil

  - huraian

  vi. Mudah dibahagi kepada unit-unit yang kecil

  - huraian

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  Maks.

  [10 markah]

  b)(i)

  b(ii)

  Kestabilan ekonomi merujuk keadaan di mana tidak berlaku

  inflasi dan kemelesetan ekonomi.

  Cara bank pusat mengawal kestabilan ekonomi;

  i. Menjual beli bil perbendaharan dan surat jaminankerajaan

  Apabila inflasi

  bank pusat menjual bil perbendaharaan dan surat jaminan

  kerajaan.pusat

  penawaran wang di pasaran akan berkurangan @

  Kuasa beli masyarakat akan berkuranganSemasa Kemelesetan ekonomi

  bank pusat mebeli bil perbendaharaan dan surat jaminan

  kerajaan.pusat,

  penawaran wang di pasaran akan bertambah @

  Kuasa beli masyarakat akan meningkat

  ii. Menaikkan atau menurunkan kadar rizab berkanunApabila inflasi

  bank pusat menaikkan kadar rizab berkanun,

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  keupayaan bank perdagangan untuk mencipta kredit akan

  terhad @

  kemampuan membeli masyarakat akan berkurang @

  penawaran wang di pasaran akan berkurang

  1

  1

  1

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  32/36

  SULIT 3757/2

  Lihat sebelah

  7

  Semasa Kemelesetan ekonomi

  bank pusat menurunkan kadar rizab berkanun,

  keupayaan bank perdagangan untuk mencipta kredit akan

  bertambah @kemampuan membeli masyarakat akan meningkat @

  penawaran wang di pasaran akan bertambah

  iii.Menaikkan atau menurunkan kadar rizab tunaiApabila inflasi

  bank pusat menaikkan kadar rizab berkanun,

  keupayaan bank perdagangan untuk mencipta kredit

  akan terhad @ kemampuan membeli masyarakat akan

  berkurang @ penawaran wang di pasaran akan

  berkurang

  Semasa Kemelesetan ekonomi

  bank pusat menurunkan kadar rizab berkanun,

  keupayaan bank perdagangan untuk mencipta kredit

  akan bertambah @ kemampuan membeli masyarakat

  akan meningkat @ penawaran wang di pasaran akan

  bertambah

  iv. Mengetatkan atau melonggarkan syarat sewa beliSemasa Inflasi

  syarat sewa beli diketatkan

  orang ramai sukar membeli barang secara kredit @

  Sebagai contoh wang pendahuluan atau deposit yang

  tinggi, tempoh bayaran semula yang pendek, perlukan

  penjamin atau kadaf faedah pinjaman yang tinggi @

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  permintaan terhadap barang akan berkurangan

  Semasa Kemelesetan Ekonomi

  syarat sewa beli dilonggarkan

  orang ramai mudah membeli barang secara kredit @

  1

  1

  1

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  33/36

  SULIT 3757/2

  Lihat sebelah

  8

  Sebagai contoh wang pendahuluan atau deposit yang

  rendah, tempoh bayaran semula yang panjang, tidak

  perlukan penjamin atau kadaf faedah pinjaman yang

  rendah @ permintaan terhadap barang akan bertambah

  v. Menaikkan atau menurunkan kadar faedahSemasa Inflasi

  kadar faedah dinaikkan,

  keupayaan untuk meminjam akan sukar @

  kerana orang ramai terpaksa membayar wang yang banyak

  untuk faedah. @

  Kesannya masyarakat akan cenderung untuk menabung

  untuk mendapatkan pulangan yang tinggi @

  penawaran wang di pasaran akan berkurangan @

  kuasa beli masyarakat akan berkurangan

  Semasa Kemelesetan Ekonomi

  kadar faedah diturunkan,

  keupayaan untuk meminjam menjadi mudah @

  penawaran wang di pasaran akan bertambah @

  kuasa beli masyarakat akan meningkat

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Max

  [14 markah]

  5(a) i. Langkah mempelbagaikan ekonomi

  - tanpa terlalu bergantung kepada sumbangan sektor utama

  yang tidak kestabilan harga

  ii. Kehausan sumber-sumber asli

  - sumber-sumber asli seperti petroleum, kayu balak akan

  kehabisan pada masa depan

  iii. Galakan industri pengganti import- kurang mengimport barang pengguna

  - menggalakkan perkembangan industri ringan

  - menjimatkan kadar pertukaran asing

  iv. Peluang pekerjaan terhad

  - penyerapan tenaga kerja terhad di sektor utama

  - peluang pekerjaan lebih banyak di sektor kedua dan ketiga

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  34/36

  SULIT 3757/2

  Lihat sebelah

  9

  5(b)

  5(c)

  v. Peningkatan dalam pendapatan dan taraf hidup penduduk

  - permintaan barangan perkilangan meningkat

  - permintaan barangan yang berkualiti

  i. Cukai langsung

  - bebanan cukai dibayar secara langsung oleh individu.

  - tidak boleh dipindah kepada orang lain

  - cukai pendapatan perseorangan, cukai pendapatan syarikat

  ii. Cukai tidak langsung

  - cukai yang dikenakan ke atas barangan dan dibayar secara

  tak langusng oleh pengguna

  - bebanan cukai dipindah oleh pengguna dengan menaikkan

  harga barang

  - duti import, duti eksais,cukai jualan

  iii. Hasil bukan cukai

  - bayaran perkhidmatan

  - perkhidmatan pos, lesen, permit, royalti petroleum

  i. Sekuriti kerajaan (surat jaminan kerajaan)

  - pinjaman jangka panjang

  - jangka masa matang lebih daripada satu tahun.

  - kadar faedah dibayar

  - KWSP merupakan pembeli terbesar

  ii. Bil Perbendaharaan

  - pinjaman jangka pendek

  - jangka masa matang kurang daripada satu tahun

  - aset yang sangat cair

  - kebanyakan dilaburkan oleh bank perdagangan dan syarikat

  diskaun.

  iii. Sijil pelaburan- pinjaman jangka masa pendek

  - khasnya dijual kepada institusi kewangan Islam

  - faedah tidak dibayar tetapi dividen dibayar apabila cukup

  tempoh matang.

  1

  1

  1

  Maks.

  [9 markah]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Maks. [8

  markah]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  Maks.

  [8 markah]

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  35/36

  SULIT 3757/2

  Lihat sebelah

  10

  6(a) Pengguna tidak boleh bergantung kepada beras kerana;

  Beras gentian

  i. hasil perkilanganii. sektor keduaiii. daya pengeluaran @ produktiviti yang tinggiiv. dikeluarkan dengan kos yang rendahBeras

  i. hasil sektor pertanianii. sektor utamaiii.sumber semakin habis @ pupusiv.tidak anjal hargav.pengeluaran bergantung kepada cuacavi.harga tidak stabil @ ditentukan oleh pasaran

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Maks.

  [6 markah]

  b) Tidak, kerana

  i. citarasa pengguna @ pengguna lebih meminati beras @

  rasa beras gentian yang pelik @ pengguna tidak boleh

  menggantikan beras dengan beras gentian

  ii. sukar peroleh bekalan beras gentian

  iii. harga beras gentian yang mahal

  Atau,

  Ya, kerana

  i. Harga harga beras semakin mahalii. Bekalan beras sukar diperoleh

  1

  1

  1

  1

  [4 markah]

  1

  1

  1

  [3 markah]

  c) Tidak, kerana

  i. Pilihan beras terbatas- Huraian @ contoh

  ii. Tidak dapat memperoleh jenis beras yang tidak terdapatdalam negeri

  - Huraian @ contoh

  1

  1

  1

  1

  http://edu.joshuatly.com/

  http://www.joshuatly.com

 • 8/12/2019 [Edu.joshuatly.com] Melaka SPM Trial 2010 Ekonomi Asas

  36/36

  SULIT 3757/211

  iii. Tidak memperoleh beras dengan lebih murah danbermutu

  - Huraian @ contoh

  iv. Tidak dapat mengeratkan persefahaman dan kerjasamadengan Negara jiran @ rakan dagang

  - Huraian @ contoh

  v. Mutu pengeluaran rendah- Huraian @ contoh

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  Maks.

  [5 markah]

  d) Cara kerajaan melindungi keluaran @ industri tempatan

  melalui;

  i. Tarif- Huraian @ contoh

  ii. Kuota- Huraian @ contoh

  iii.Subsidi- Huraian @ contoh

  iv. Embargo- Huraian @ contoh

  v. Kawalan pertukaran asing- Huraian @ contoh

  vi. Sekatan bukan ekonomi- Huraian @ contoh

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  1

  Maks,

  [10 markah]