Educatief Theater - Web view Educatief Theater. Antwerpen - JAARVERSLAG WERKJAAR 2013 - Educatief Theater

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Educatief Theater - Web view Educatief Theater. Antwerpen - JAARVERSLAG WERKJAAR 2013 - Educatief...

Educatief Theater

Educatief Theater

Antwerpen

- JAARVERSLAG WERKJAAR 2013 -

Educatief Theater Antwerpen Blancefloerlaan 181 B,  2050 Antwerpen Tel: 03/226.42.00  Fax: 03/232.78.00 info@etaproducties.be

www.etaproducties.be

INHOUD

1. Spreiding en regionaal aanbod 3

2. Diversiteit en omkadering 6

2.1 Millenniumdoelstellingen, mensenrechten, ontheemding en biodiversiteit 7

2.2 Aangeboren gelaatsafwijking, welbevinden 9

2.3 Kansarmoede 11

3. Preventie 14

3.1 Tabakpreventie 14

3.2 Drugspreventie 16

4. Wetenschappen 19

4.1 Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling 19

5. Coproducties met Theater aan de Stroom 21

6. Toekomstige projecten 23

6.1. Pikachu en de evolutietheorie 23

6.2. Alcoholmisbruik (Schol) 24

6.3. Zinloos geweld 24

7. Werking van de vereniging 25

7.1 Professionele aanpak (artistiek, zakelijk, organisatorisch) 25

7.2 Human Resources 26

8. Financiële aspecten (loonkosten, financiële haalbaarheid, eigen inkomsten) 29

9. Artistieke visie en kwaliteit 30

9.1 Doelstellingen 30

9.2 Artistiek aanbod 30

9.2.1 Aanbod secundair onderwijs 31

9.2.2 Aanbod lager onderwijs 32

9.3 Partners 33

10. Zakelijk - Promotioneel 34

11. Samenvattend 36

1. Spreiding en regionaal aanbod

Het Educatief Theater Antwerpen is actief in heel Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het streefdoel is 200 voorstellingen per jaar. Met de huidige structuur is dat echter te hoog gegrepen. ETA is dan ook op zoek naar een jaarlijkse structurele subsidiëring die voor een continuïteit in structuur en artistieke prestaties zorgt. Er wordt alleszins hard gewerkt aan de uitbouw van een nog stevigere professionele structuur. Daarnaast wordt er ingezet op nieuwe professionele, eigentijdse producties. Hoewel ontstaan vanuit de schoot van het Fakkelteater vaart het Educatief Theater Antwerpen al enkele jaren een onafhankelijke koers. Sinds september 2012 is het Educatief Theater Antwerpen gevestigd in het Antwerpse Theater aan de Stroom om de groei verder te ondersteunen. Tevens zijn er in deze theateromgeving meerdere gezelschappen op regelmatige basis aanwezig. Deze gezelschappen zoals het Theater aan de Stroom, De Fluistercompagnie, Koma-ar, Le Mal du Siècle, Cie M.E.S.S./Antwerp Dance Platform zijn continu en creatief bezig met het maken van theater zodat een kruisbestuiving ontstaat met de eigen mensen.

Omdat het aantal voorstellingen in 2008 gedaald was, werd besloten om in te zetten op de aanmaak van nieuwe, frisse en moderne, kwalitatief sterke voorstellingen. Vanaf september 2010 wordt er via een lange termijn visie getracht om elk jaar minstens één nieuwe voorstelling te produceren. Weliswaar op voorwaarde dat er voldoende financiële middelen gevonden worden. Zo wordt alleszins de productie van podiumkunsten in Vlaanderen bevorderd en het aanbod verruimd. De eerste projecten in het kader van dit nieuwe beleid wierpen al meteen vruchten af. In 2012 steeg het aantal voorstellingen tot 195 tegenover 182 voorstellingen in 2011, 175 voorstellingen in 2010 en 169 in 2009. Om een onverklaarbare reden daalde het aantal voorstellingen in 2013 weer tot 131. Het stopzetten van de succesproductie ‘Junkieblues’ zal er wel voor iets tussenzitten.

Het Educatief Theater brengt haar voorstellingen voor de leeftijdsgroep 10-16 jaar. Om het aanbod uit te breiden naar leeftijdscategorieën waarvoor het Educatief Theater Antwerpen geen voorstelling heeft, wordt er samengewerkt met andere theaters. Zo loopt er al een interregionale samenwerking met Fast Forward vanaf september 2009 waarvan het Educatief Theater Antwerpen de voorstelling ‘Hi ha!’ aanbiedt, een productie rond pesten voor kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar. Voor de kleuters van 2,5 tot 4 jaar staat ‘Snif’ van Fast Forward op het programma. Voor de jongeren ouder dan 16 jaar wordt er samengewerkt met het Theater aan de Stroom. In 2014 staat voor deze leeftijdsgroep ‘Hand in hand at Passchendaele’ gepland (over herinneringseducatie rond de Eerste Wereldoorlog). In 2013 volgde het tweede seizoen ‘De moeder van David S.’ en volgde de eerste coproductie met Theater aan de Stroom die ook ’s avonds speelde: ‘De Schommel’. Van deze voorstelling staan in 2014 nog enkele (reis)voorstellingen op het programma. Over een mogelijke coproductie met Theater aan de Stroom voor het najaar werd nog geen overeenkomst bereikt. ‘De moeder van David S.’ zal vanaf najaar 2014 niet meer gespeeld worden omdat op 20 november ‘Rilke, het relaas van een ramkoers’ in première ging, de lang verwachte opvolger van ‘Junkieblues’. Deze productie richt zich, tegen de ETA-gewoonte in, tot jongeren van 15 tot 18 jaar zodat voortaan ook de derde graad secundair onderwijs bereikt wordt en de leeftijdsgroep waarvoor het Educatief Theater Antwerpen speelt dan ook uitgebreid wordt tot 18 jaar.

De uitbouw van het netwerk neemt niet weg dat de eerste focus inhoudelijk blijft en daar wordt door de bewindsvoerders dan ook continu op toegekeken. Zo hechten de verantwoordelijken van het Educatief Theater Antwerpen veel belang aan de reacties van de doelgroep, de jongeren en hun begeleiders. Uit evaluaties blijkt dat beide doelgroepen tevreden zijn. Enkele reacties genoteerd na de recente lancering van de producties ‘Heb je ze wel alle vijf?’ (kansarmoede en sociale uitsluiting voor de eerste 3 jaren van het secundair onderwijs) en ‘Rilke, het relaas van een ramkoers’ (drugspreventie, voor de laatste 3 jaar van het secundair onderwijs) tonen de tevredenheid aan.

Reacties na de première van ‘Heb je ze wel alle vijf?’: * Een dikke proficiat aan het hele team! Een heel waarachtige en inspirerende voorstelling die veel food for thought geeft! (Ingrid Lieten, verantwoordelijke minister kabinet armoede) * Proficiat met een schitterende en aangrijpende voorstelling. Zonder enige twijfel een belangrijke bijdrage om kindarmoede bespreekbaar en zichtbaar te maken. (Yves Willemot, UNICEF) * Een dikke proficiat aan alle acteurs, schrijvers, regisseur, alle betrokken partijen en UNICEF om me in te lichten over dit geweldige project en voor de fantastische uitvoering! Blij en vereerd dat ik hier deel van mag uitmaken! En: we hebben de koningin eens ontmoet! Ik ga goed slapen… (Sean Dhondt) * Je komt zeker anders buiten dan je binnen gekomen bent. Proficiat met de duiding. Stof tot nadenken. (Barbara Wyckmans, HetPaleis)

Enkele reacties na de première van ‘Rilke, het relaas van een ramkoers’: * Ik was vorige week op de première met mijn dochter en wil u graag even meegeven dat ze het toneelstuk beter vond dan eender welk toneelstuk dat ze op school al aangeboden kreeg. Ze vond ook dat de actrice een dijk van een prestatie neerzette! Felicitaties dus! (Lieve Van den Bosch, Sint-Ursula Lier) * Zoals reeds gezegd na de voorstelling, vond ik het een zeer goede productie. Er wordt goed gebruik gemaakt van de huidige multimedia en het  is echt wel op maat van het publiek. Ik was ook aangenaam verrast door het gedrag van de aanwezige leerlingen tijdens de voorstelling, ik vreesde voor aanvang dat er ongepaste reacties zouden komen. Niet dus en dit toonde duidelijk aan dat ze “mee” waren en ik dus iets te bevooroordeeld…. Ik wens ook te vermelden dat het verhaal voor mij zeer herkenbaar is en dat ik spijtig genoeg al meerdere “Rilkes” uit mijn werkveld ken/kende. (Erik Thewissen, Hoofdinspecteur Jeugdrecherche, Politie Hazodi) * Ik vond het stuk erg aangenaam om te beleven.  Veel afwisseling: muziek, dans, video, monoloog…  Dit is zeker iets wat onze leerlingen van de 2de graad zal aanspreken.  Het verhaal zit prima in mekaar, zonder te belerend over te komen.  Ook de bijhorende bundel met werkvormen en werkblaadjes zit goed (bondig en duidelijk) in mekaar. (Sven Laenen, Leerlingbegeleider, Topsportschool Hasselt)

Het Educatief Theater Antwerpen heeft zeker een positie verworven in de sector van de podiumkunsten. Het brengt al 37 jaar educatieve voorstellingen, zonder opgeheven vingertje of zonder te moraliseren. Een boeiende theatervoorstelling brengen is het hoofddoel. Deze voorstellingen worden bovendien ondersteund door een leerlingenmap, een jeugdboek of een DVD met beeldmateriaal en getuigenissen, een tentoonstelling, een nabespreking of een (kunsteducatieve) workshop. Dit alles leidt tot een interactieve omkadering. Naast themastukken brengt het Educatief Theater Antwerpen ook een Franse productie. Daaraan is een workshop rond Franse humor en Franse chansons verbonden.

De voorstellingen van het Educatief Theater Antwerpen worden bijgewoond door een breed publiek uit het (buitengewoon) basisonderwijs, uit het Algemeen Secundair, het Technisch, het Beroeps en ook het Buitengewoon Secundair Onderwijs. We proberen in de mate van het mogelijke voorstellingen met meerdere acteurs aan te bieden omdat jongeren uit technische en beroepsafdelingen het moeilijk hebben wanneer ze zich niet met een van de personages kunnen identificeren wat bij een monoloog dus niet het geval is. Wordt er omwille van budgettaire redenen toch voor een monoloog gekozen, dan wordt die omkaderd met beeldmateriaal. De voorstellingen hebben een zekere gelaagdheid zodat ze jongeren van een verschillend niveau kunnen boeien.

Door het aanbod van verschillende producties, het grote aantal voorstellingen ervan en de brede geografische spreiding is het Educatief Theater Antwerpen een van de toonaangevende educatieve theaters in Vlaanderen. De voorstellingen worden overigens niet enkel gespeeld in scholen. Door een samenwerking met partners als Broederlijk Delen, Child Focus, Amnesty International, Joetz, Stichting tegen Kanker, Welzijnszorg