19

EDUCAŢIA GLOBALĂ

  • Upload
    hollis

  • View
    84

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EDUCAŢIA GLOBALĂ. GLOBALIZAREA Cauzele Evoluţia lumii în care trăim într-un singur sistem social ca rezultat al legăturilor de cooperare şi interdependenţă dintre ţări ; Relaţiile economice mondiale – datorate în mare parte companiilor multinaţionale ; - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: EDUCAŢIA GLOBALĂ
Page 2: EDUCAŢIA GLOBALĂ

GLOBALIZAREA Cauzele

• Evoluţia lumii în care trăim într-un singur sistem social ca rezultat al legăturilor de cooperare şi interdependenţă dintre ţări;

• Relaţiile economice mondiale – datorate în mare parte companiilor multinaţionale;

• Relaţiile sociale;

• Mijloacele moderne de comunicare şi transport ce permit un flux rapid al informaţiilor, bunurilor şi chiar al persoanelor;

• Schimbările geo - politice majore din ultimii ani;

• Provocările mediului.

Page 3: EDUCAŢIA GLOBALĂ

Educaţia globală

apare ca un răspuns

la procesele, şansele şi riscurile globalizării.

Page 4: EDUCAŢIA GLOBALĂ

Documentele internaţionale

menţionează şi accentuează importanţa educaţiei ca modalitate de abordare, întelegere şi exploatare pozitivă a globalizării, în baza definirii acesteia ca practică socială, ca proces de dezvoltare individuală şi colectivă ce facilitează transformarea şi auto-transformarea.

      Recomandarea privind educaţia pentru întelegere internaţională, cooperare, pace şi educaţie în conxiune cu Drepturile omului şi Libertăţile fundamentale – Conferinţa generală UNESCO, Paris – 19 noiembrie 1974;

     Agenda 21, Cap. 36: Promovarea educaţiei, a conştientizării publice şi formării – Conferinţa ONU pe probleme de mediu şi dezvoltare, Rio de Janeiro – 3 – 14 iunie 1992;

  Declaraţia Educaţiei Globale de la Maastricht – Congresul Educaţiei Globale, Maastricht – 15 – 17 noiembrie 2002;

   Decada ONU a Educaţiei pentru dezvoltare durabilă 2005 – 2014, Planul internaţional de implementare, ianuarie 2005.

Page 5: EDUCAŢIA GLOBALĂ

CONSILIULUI EUROPEI ŞI EDUCAŢIA GLOBALĂ

• Printr-un Acord al Consiliului Europei, s-a instituit Centrul Nord – Sud, denumit oficial Centrul European pentru Interdependenţă şi Solidaritate. Deschis la Lisabona în anul 1990 (cf. Rezoluţiei (89)14 adoptată de Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei din 16 nov. 1989), acesta reuneşte 36 state. În prezent, Centru Nord – Sud s-a aliat Directoratului Consiliului Europei pentru Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport.

• Activitatea Centrului Nord – Sud se bazează pe trei principii: dialog, parteneriat şi solidaritate

• Centrul Nord – Sud a iniţiat Programul european Educaţia Globală pentru a dezvolta, întări şi susţine strategiile de implementare a educaţiei globale

• În concepţia centrului, educaţia globală cuprinde: educaţia pentru dezvoltare, educaţia pentru drpturile omului, educaţia pentru durabilitate, educaţia pentru pace şi prevenirea conflictelor educaţia interculturală.

• Obiectivele majore ale educaţiei globale urmăresc:

·       Dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu ceilalţi,

·        Formarea comportamentului proactiv bazat respectarea drepturilor omului,

·        Crearea şi dezvoltarea comunităţii de învăţare în care elevii şi profesorii se motivează reciproc pentru a lucra împreună în vederea înţelegerii problemelor sociale cu care se confruntă şi identificării soluţiilor potrivite capabile de aplicabilitate.

Page 6: EDUCAŢIA GLOBALĂ

Momentul de referinţă

al programului

îl reprezintă Săptămâna Educaţiei Globale, organizată anual în a treia săptămână din luna noiembrie.

Acesta este proiectat ca un punct de start al activitătilor de educaţie globală care se recomanda a se derula de-a lungul unui an, nu ca acţiuni izolate, în vederea asigurării eficienţei.

Page 7: EDUCAŢIA GLOBALĂ

Şcoala Generală „ Constantin Brâncuşi”

Tg-Jiu

14 - 20 noiembrie 2011

Page 8: EDUCAŢIA GLOBALĂ

Tema:„Atitudine pentru lumea noastră”

Motto:

„Dacă dorim să continuăm a trăi pe această planetă

este nevoie de o schimbare de atitudine”

Albert Einstein

Page 9: EDUCAŢIA GLOBALĂ

ECHIPA DE COORDONARE

A PROIECTULUI:

Consilier educativ:prof. Limbău Elena

Director:prof. Băluţescu Ovidiu

Director adjunct: prof.Todea Sorin

Responsabil CEAC :prof.Ciolocoi Mădălina

Membri:

Gamaneci Adriana Dumbrava Larisa Davitoiu Mihai Manoila Constantin

Cornoiu Ileana Rosu Vasilica Popescu Ion Dragan Valeria

Broscaru Ofelia Folcut Elisabeta Marcut Mihaela Surdu Ioana

Vanusca Ileana Mihaela… Dudau Gheorghe

Chilianu Elena Vulpe Ganea Mariana

Page 10: EDUCAŢIA GLOBALĂ

• Analiza SWOT a Proiectului” Săptămânii Educaţiei Globale” 2011

• PUNCTE TARI 1.Deschiderea partenerilor către dialog şi promptitudinea angajării lor 2. Diversitatea activităţilor şi tematicii 3. Asigurarea resurselor 4. Posibilitatea realizării tuturor obiectivelor 5. Participarea activă a elevilor 6. Respectarea programului 7. Abordarea unui număr mare de activităţi din domenii diverse 9. Informaţii autorizate şi de actualitate 10. Identificarea problemelor concrete existente prin dialog eficient între parteneri 11. Personalizarea activităţilor 12. Accesibilitatea informaţiilor • PUNCTE SLABE 1. Impunerea unui program orar, care să corespundă intereselor partenerilor 2. Resurse financiare limitate 3. Imposibilitatea stimulării materiale a elevilor implicaţi 4. Supraaglomerarea partenerilor • OPORTUNITĂŢI 1. Deschidere spre comunicare pentru o educaţie aflată sub semnul diversităţii, calităţii şi al echităţii 2. Realizarea de activităţi atractive şi de interes comun, sursă de îmbogăţire culturală a tuturor 3. Disponibilitate la schimbare 7. Propuneri de activităţi şi din partea partenerilor care dispun de o varietate de materiale informative 8. Asigurarea unei mediatizări de amploare a activităţilor desfăşurate 9. Implicarea directă a consiliului elevilor în colaborare cu partenerii stabiliţi 10. Sincronizarea temporală a partenerilor implicaţi 11. Fixarea unor ţinte precise 12. Eşalonarea în timp a activităţilor 13. Implicarea părinţilor şi a personalităţilor comunităţii 14. Modalităţi de implicare a mai multor cadre didactice • AMENINŢĂRI 1. Atitudine de rezistenţă la schimbare din partea unor profesori care percep activităţile extracurriculare ca pe o solicitare neremunerată 2. Lipsa de interes a sponsorilor 3. Nesincronizarea temporală a partenerilor implicaţi

Page 11: EDUCAŢIA GLOBALĂ

PROIECT ACTIVITĂŢI EDUCATIVE 2011

• ARGUMENT

Vom folosi drept argument o scrisoare pe care o consider reprezentativa pentru tema proiectului. Concentreaza esentialul privind puterea atitudinii in viata noastra,constientizeaza si mobilizeaza. Am descoperit-o in cartea de dezvoltare personala „ ATITUDINEA ESTE TOTUL” autor Jeff Keller.

„Cu cat traiesc mai mult ,cu atat imi dau mai bine seama de impactul atitudinii asupra vietii. Pentru mine ,atitudinea este mai importanta decat faptele. Este mai importanta decat trecutul, decat educatia , decat banii, decat circumstantele, decat

esecurile , decat succesele, decat ceea ce cred, spun sau fac ceilalti oameni. Este mai importanta decat felul in care arati, decat talentele sau aptitudinile pe care le ai. Poate

construi sau distruge o companie ...biserica...casa. Remarcabil este faptul ca putem alege zilnic ce atitudine vom adopta in acea zi. Nu ne putem schimba trecutul...nu putem schimba faptul ca oamenii vor actiona intr-un anumit

fel. Nu putem schimba inevitabilul. Singurul lucru pe care il putem face este sa cantam pe singura struna pe care o avem, si aceasta

este propria noastra atitudine. Sunt convins ca numai 10% din viata reprezinta ceea ce se intampla, restul de 90% reprezinta

modul in care reactionez. Suntem la comanda propriilor noastre ATITUDINI.” Charles Swindoll

Page 12: EDUCAŢIA GLOBALĂ

• SCOP : Formarea la elevi a unei atitudini active faţă de problemele lumii contemporaneşi formarea unei atitudini sanatoase necesare dezvoltarii personalitatii elevului

• OBIECTIVE : Promovarea valorilor unei lumi durabile; Identificarea problemelor globale ale societăţii contemporane; Cunoasterea unor personalitati ale lumii si perceperea acestora ca modele deviata; Adoptarea unei atitudini civilizate fata de mediu inconjurator; Formarea independenţei de gândire; Respectarea procedurilor legale şi a drepturilor celorlalţi; Manifestarea unui interes constructiv pentru problemele comunităţii; Promovarea valorilor, atitudinilor şi a formelor de comportament care reflectărespectul pentru viaţă; Aderarea la principiile solidarităţii, toleranţei şi a respectului pentru demnitateafiinţei umane. Formarea şi exersarea abilităţii de relaţionare între toţi elevii, indiferent destatus-ul lor, între aceştia şi cadrele didactice;

Page 13: EDUCAŢIA GLOBALĂ

• DURATA: 14 - 18 noiembrie An scolar 2011 - 2012

• GRUP ŢINTĂ: elevii claselor I-VIII • BENEFICIARI DIRECŢI: -elevii scolii - cadre didactice ale şcolii

• BENEFICIARI INDIRECŢI: - parintii - partenerii comunitari ai scoli

• SURSE DE INFORMARE: -internet:www.dadalos.org;www.nscenter.co;www.coe.int

- cărţi şi reviste de specialitate - ghiduri metodologice de consiliere educaţională

• RESURSE : UMANE - elevi, cadre didactice, psihologul şcolii; MATERIALE - chestionare, afişe, C.D-uri, aparat foto, video proiector, ecran FINANCIARE - fonduri personale• LOCUL DE DESFĂŞURARE: - Şcoala Generală „Constantin Brâncuşi”

• INDICATORI DE PERFORMANŢĂ - cantitativ – nr. de participanţi 450 persoane - calitativ – 90% cultivarea valorilor unei lumi durabile;

– 90% promovarea unei atitudini active faţă de problemele lumii contemporane -75% formarea şi exersarea abilităţii de relaţionare între toţi elevii, indiferent de status-ul lor, între aceştia şi cadrele didactice

• PREZENTAREA REZULTATELOR ACŢIUNILOR: Consiliul profesoral Sedinţele cu parinţii Careu Media locală

• EVALUAREA ACŢIUNII: Fotografii, CD-uri, pliante, broşuri, et Articole în publicaţiile locale Discuţii cu părinţii privind impactul asupra copiilor pe marginea activităţilor desfăşurate Discuţii cu responsabilii grupului de organizare Chestionare Raport înaintat la ISJ

• FOLLOW-UP: îmbunătăţirea abilităţilor sociale de comunicare, de gândire pozitivă; îmbunătăţirea legăturilor şcolii cu comunitatea; stimularea creşterii încrederii în sine; structurile de conducere ale şcolii vor funcţiona eficient; atragerea de fonduri comunitare; comunitate conştientă, responsabilă, activă, dinamică, civică;

Page 14: EDUCAŢIA GLOBALĂ

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI „SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE” „Atitudine pentru lumea noastră”

1 .,Pro Atitudine-Stop indiferentei! Atitudinea creează viitorul lumii noastreDezbatereDelimitări conceptualeRaspunde consilierul educativ, inv.şi diriginţii cls.I-VIII14.11.20112

2. .Noile educatii – un raspuns la imperativele lumii contemporane Aplicare chestionar si sustinere referat, cu participarea tuturor cadrelor didactice, pe tema abordarii la clasa a noilor tipuri de educatie : ed. ecologica, ed. pt. pace si cooperare, ed. pt. participare si democratie, ed. nutritionala, ed. interculturala, ed.demografica, ed. pt. drepturile omului, ed. pt. schimbare si dezvoltare, ed. pt. timp liber )Raspund cadrele didactice cls.I-VIII15.11.20113.

3. Inventii care au schimbat fata lumii“Ramaneti flamanzi. Ramaneti naivi.” ( Steve Jobs )Vizionare Power Point si (dezbatere pe teme stiintifice) Raspund cadrele didactice cls.I-VIII16.11.2011

4.„Cred în forţa atitudinii!Cred într-o lume mai bună!’’ Creaţii literare şi plasticeRaspund cadrele didactice cls.I-VIII17.11.20115. „Atitudinea face diferenţa-între lumea pe care o avem şi cea pe care ne-o construim!” Seminarii interactiveRaspund cadrele didactice cls.I-VIII18.11.2011 Director, Director adjunct, Consilier educativ, prof.Băluţescu Ovidiu prof.Todea Sorin prof. inv. primar Limbău Elena

Page 15: EDUCAŢIA GLOBALĂ

• ATITÚDINE

1. Ținută sau poziție a corpului.

2. Fel de a fi sau de a se comporta (reprezentând adesea o anumită concepție); comportare.

Expr. A lua atitudine = a-și manifesta poziția, a-și afirma (cu hotărâre) punctul de vedere.

Page 16: EDUCAŢIA GLOBALĂ

Spunem un NU tăcerii şi pasivităţii…

"Să nu-ţi fie teamă de duşmanul tău: cel mai rău lucru pe care ţi-l poate face este să te ucidă. Să nu te temi nici de prietenul tău: cel mai rău lucru pe care ţi-l poate face este să te trădeze. Teme-te însă de indiferenţă. Căci prin tăcerea ei, prin consimţământul ei tacit, te ucide şi te trădează în acelaşi timp" (N. Mihalkov)

Page 17: EDUCAŢIA GLOBALĂ

Cred în scânteia divină a omului şi în capacitatea lui de a înfrânge răul din lume, cred în frumuseţea, bunătatea şi adevărul sau, în putinţa lui de a se depăşi până la jertfa şi sfinţenie, cred în libertatea, în forţă creatoare, în iubirea, lacrima şi bucuriile lui.Cred în vigoarea şi trăinicia neamului meu, în ascendentul său spiritual asupra istoriei, cred într-o pace finală a omenirii.

(Bartolomeu Anania)

Page 18: EDUCAŢIA GLOBALĂ
Page 19: EDUCAŢIA GLOBALĂ