EDUCAM Opleidingscatalogus Carrosserie 2011

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EDUCAM Opleidingscatalogus Carrosserie 2011

Text of EDUCAM Opleidingscatalogus Carrosserie 2011

 • In de kIjker

  Geometrie voor de carrossier

  Repareren van kunststoffen

  Polijsten

  Nieuwe ceRtificeRiNG

  Veilig en competent

  werken aan elektrische

  en hybridevoertuigen

  Diensten en opleidingen voor de winnaars van morgen

  editie 2011SPeciAL

  Opleidingscatalogus

  carrosserie

 • Diensten en opleidingen voor de winnaars van morgen | info@educam.be | www.educam.be 2

  Diensten en opleidingen voor de winnaars van morgen

 • Diensten en opleidingen voor de winnaars van morgen | info@educam.be | www.educam.be 3

  Als de recente economische ont-wikkelingen n ding duidelijk maken, is het wel dat niets bij het oude blijft. Veel mensen en organi-saties hebben hun toekomstvisie de afgelopen periode moeten bijstel-len. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het biedt ook nieuwe inzich-

  ten en nieuwe kansen.

  EDUCAM luistert intensief naar klanten. De vragen worden complexer, de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Wij kijken met een open blik naar de toekomst en plaatsen veranderingen in het juiste perspectief. En wij ontwikkelen producten en diensten die onze klanten helpen een gezonde toekomst tegemoet te gaan.

  Omdat wij ons op veel gebieden in deze dynamische sector begeven, is de diversiteit van ons aanbod zeer groot. Wij investeren aanzienlijk meer in innovaties. Nieuwe tech-nologien maken duurzame mobiliteit mogelijk en zorgen voor een versterking van onze unieke positie als sectoraal kenniscentrum.

  We streven er als sectorleverancier naar om niet alleen standaarddiensten te leveren, maar steeds meer maatwerk. Door EDUCAM te bekijken vanuit het perspectief van de behoeften van de autosector en de aanverwante deel-sectoren, krijgt u een zo volledig mogelijk beeld van onze opleidingen en nieuwe vormen van dienstverlening die wij hebben ontplooid.

  Niet voor niets is ons motto Together we know how.

  Veel leesplezier!

  Luc De MoorAlgemeen directeur

  Inhoud

  1. EDUCAM introductie ......................................... 4

  2. Niet-technische opleidingen ............................ 13

  3. Technische opleidingen 3.1 Technische opleidingen in de kijker ........... 15 3.2 Koetswerk - Spuitwerk .............................. 18 3.3 Onderhoud en reparatie ............................ 25

  4. De EDUCAM TRAINING CENTERS .............. 30

  5. Een virtueel bedrijfsconcept ............................ 31

  EDUCAM Editoriaal / Inhoud

  Met volle kracht vooruit!

  Deze catalogus is een uitgave van EDUCAM, J. Bordetlaan 164, 1140 Brusselwww.educam.beOntwerp: LUON - www.luon.com

 • Diensten en opleidingen voor de winnaars van morgen | info@educam.be | www.educam.be 4

  De boeiende en bloeiende autosector spreekt consumenten enorm aan. Nieuwe technologien vinden almaar sneller hun weg naar de markt. Dat vraagt om opleidingen en diensten die mee evolueren met de nieuwste ontwikkelingen in de sector.

  EDUCAM zet zich al 20 jaar lang in om het competentieni-veau en het vakmanschap in de autosector en aanverwante sectoren op peil te houden. Onze eigen studiedienst brengt de situatie van onder andere de arbeids- en opleidings-markt in de verschillende EDUCAM-sectoren voor u in kaart. Met onderzoek naar de verschillende factoren die de beroepsevolutie in onze sectoren benvloeden. En met een constante evaluatie van de opleidingen die we onze klanten aanbieden.

  Vandaag is EDUCAM in de sector uitgegroeid tot d referentie op het vlak van certificering. Sinds enkele jaren leveren we de certificaten af voor erkende LPG-monteurs en de sectorale certificaten voor de jongeren in het alter-nerend leren. En sinds kort biedt EDUCAM certificerende opleidingen aan om veilig aan elektrische en hybride voer-tuigen te kunnen werken. We verlenen ook onze medewer-king aan de ontwikkeling van opleidingen en proeven, met name in het kader van de nieuwe wetgeving in verband met klimaatbeheersing in motorvoertuigen.

  EDUCAM maakt er een punt van om zijn opleidingen voortdurend op u als klant af te stemmen. Omdat we samenwerken met verschillende actoren in de sector, nl. instructeurs en technische consulenten uit de branche, kunnen we perfect anticiperen op elke belangrijke evolutie in onze sectoren.

  Zo bent u er zeker van dat de kennis van uw medewerkers altijd up-to-date is.

  > Ontdek hoe EDUCAM kennis deelt op: www.educam.be/kenniscentrum

  Kenniscentrum

  Competentieniveau van de sector op peil

  Gerichte dienstverlening

  Instroom

  OnderwijsSectorale proeven

  StagePromotie van de sector

  Alternerend leren

  Werknemers

  Kennis delenAdvies en begeleiding

  OpleidenOndersteuning

  Kenniscentrum

  Kennis van de sectorKennis van technologische evoluties

  Behoeften van de markt

  EDUCAM introductie

 • Diensten en opleidingen voor de winnaars van morgen | info@educam.be | www.educam.be 5

  EDUCAM biedt een breed assortiment aan open opleidingen voor technische en niet-technische medewerkers. Ook opleidingen op maat zijn mogelijk, afgestemd op de spe-cifieke behoeften van uw organisatie en uw medewerkers. Die analyseren we door met u aan tafel te gaan zitten. Zo krijgt u op elke opleidingsvraag een persoonlijk antwoord, op maat van uw situatie.

  EDUCAM reikt u de juiste instrumenten aan om uw oplei-dingsbeleid optimaal te structureren.

  Hiermee leggen we zelfs verscholen opleidingsbehoeften in uw bedrijf bloot, zodat u ze gericht kunt invullen. Het re-sultaat? Een ontwikkelingsplan dat 100% beantwoordt aan de verwachtingen van u en uw werknemers. Maar hierbij eindigt het uiteraard niet. Integendeel: omdat EDUCAM jaarlijks opnieuw evalueert en bijstuurt, houden we het competentieniveau in uw bedrijf op elk moment zo hoog mogelijk.

  EDUCAM blijft er bovendien naar streven om de kloof tus-sen schoolbanken en werkvloer via instroomopleidingen te dichten. Talentrijke jongeren maken we met boeiende stages warm voor een toekomst in de sector. Met sectorale proeven selecteren we nu al de gekwalificeerde professio-nals van morgen. En met het project Toekomst op Wielen bieden we ze alles wat ze zoeken om zich te verliezen in hun liefde voor techniek.

  > Een eerste stap naar een antwoord op uw

  opleidingsvraag?

  www.educam.be/advies

  Gerichte dienstverlening

  Competentieniveau van de sector op peil

  Gerichte dienstverlening

  Instroom

  OnderwijsSectorale proeven

  StagePromotie van de sector

  Alternerend leren

  Werknemers

  Kennis delenAdvies en begeleiding

  OpleidenOndersteuning

  Kenniscentrum

  Kennis van de sectorKennis van technologische evoluties

  Behoeften van de markt

  EDUCAM introductie

  De autosector zet zn deuren wagenwijd open voor gemotiveerd talent. Toch kiezen erg veel jongeren uit het auto-onderwijs van meet af aan voor een baan in een andere sector. Jongeren die wel voor een auto-job kiezen, zijn alvast erg gemotiveerd. Daarom is een goede begeleiding van jonge werknemers essentieel.

  toekomstopwielen.be ondersteunt bedrijven om talent te vinden n te houden.

  Surf naar www.toekomstopwielen.be en ontdek talrijke publicaties en nuttige info voor jongeren met een passie en hun (toekomstige) werkgevers.

  toekomstopwielen.be

 • Diensten en opleidingen voor de winnaars van morgen | info@educam.be | www.educam.be 6

  Om de ondernemers uit onze sectoren een voorsprong te bieden blijft EDUCAM de nieuwste ontwikkelingen in de sector altijd een stapje voor. Met een opleidingsaanbod dat de positie van uw medewerkers op de werkvloer versterkt.

  Een goed persoonlijk contact is d manier om zicht te krijgen op uw opleidingsvragen, zodat wij u nog beter kunnen adviseren. De EDUCAM-account managers zijn gespecialiseerde medewerkers die het opleidings- en begeleidingsveld van onze sectoren door en door kennen. Met hun competentietools analyseren zij samen met u de opleidingsbehoeften waarop uw bedrijf een passend antwoord nodig heeft.

  Als u dat wenst, gaan wij graag nog een stap verder. Dan adviseren we u bij het opstellen van een kwalitatief oplei-dingsplan. Dat geeft u inhoudelijke ondersteuning voor uw resultaatsgebieden op korte, middellange en lange termijn. Want inspireren, partijen samenbrengen en aanzetten tot verbetering blijven onze kerntaken. Elke dag opnieuw.

  > Behoefte aan opleidingen waarmee u altijd

  een stapje voor bent?

  www.educam.be/opleiding

  Competentieniveau van de sector op peil

  Competentieniveau van de sector op peil

  Gerichte dienstverlening

  Instroom

  OnderwijsAlternerend lerenSectorale proeven

  StagePromotie van de sector

  Werknemers

  Kennis delenAdvies en begeleiding

  OpleidenOndersteuning

  Kenniscentrum

  Kennis van de sectorKennis van technologische evoluties

  Behoeften van de markt

  Bedrijf en werknemer: een natuurlijke evolutie Beiden moeten kennen en kunnen herkennen en verder ontwikkelen.Uittreksel uit de Talenten Hefboom, een publicatie van EDUCAM

  EDUCAM introductie

 • Diensten en opleidingen voor de winnaars van morgen | info@educam.be | www.educam.be 7

  Competentiebeleid en talentontwikkeling

  EDUCAM introductie

  Het opleidingsplanWat is een opleidingsplan?Met een opleidingsplan brengt u de opleidingsbehoeften van uw onderneming voor het komende jaar in kaart.

  Het opleidingsplan en de Collectieve Arbeids-overeenkomstVolgens de CAO van 18 juni 2009 voor het Koetswerk en de Garagebedrijven, is elke onderneming verplicht om een opleidingsplan in te dienen als ze minstens 15 werknemers tewerkstelt. Dit opleidingsplan geeft recht op vormingskrediet.

  Uw opleidingsplan moet per post naar EDUCAM verstuurd worden op uiterlijk 15 februari van het jaar waarover het