of 1 /1
Polski Przegląd OTORYNOLARYNGOLOGICZNY Polish Otorhinolaryngology Review www.elsevier.com/locate/ppotor REDAKTOR NACZELNY / Editor-in-Chief Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk Klinika Otolaryngologii WUM ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Polska [email protected] ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO / Deputy Editors Prof. dr hab. Stanisław Bień Doc. dr hab. Małgorzata Wierzbicka Dr n. med. Piotr Chęciński REDAKTORZY TEMATYCZNI / Section Editors Onkologia – Prof. Stanisław Bień Rynologia – Dr Jarosław Balcerzak Otologia i Neurootologia – Prof. Kazimierz Niemczyk Laryngologia Dziecięca – Prof. Elżbieta Hassmann-Poznańska Audiologia i Foniatria – Prof. Wiesław Konopka Alergologia – Prof. Dariusz Jurkiewicz REDAKTOR STATYSTYCZNY / Statistics Editor Dr n. med. Katarzyna Szamotulska ADRES REDAKCJI / Address of the Editorial Office Klinika Otolaryngologii, Warszawski Uniwersystet Medyczny ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Polska tel.: +48 22 599 20 21; fax +48 22 599 11 56 email: [email protected] MIĘDZYNARODOWY KOMITET NAUKOWY / International Scientific Committee Prof. Dr med. habil. Matthias Nieschalk, Niemcy, Münster Prof. Dr med. Karl Hörmann, Niemcy, Mannheim Prof. Dr med. habil. Thomas Eichhorn, Niemcy, Cottbus Prof. dr hab. Juraj Koval, Słowacja, Koszyce KOMITET NAUKOWY / Scientific Committee Prof. dr hab. Marek Rogowski, Polska, Białystok Prof. dr hab. Czesław Stankiewicz, Polska, Gdańsk Prof. dr hab. Jacek Składzień, Polska, Kraków Doc. dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica, Polska, Poznań Doc. dr hab. Beata Zielnik-Jurkiewicz, Polska, Warszawa Prof. dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Polska, Warszawa Prof. dr hab. Maciej Misiołek, Polska, Zabrze Dr n. med. Paweł Dobrzyński, Polska, Warszawa Dr hab. n. med. Jarosław Markowski, Katowice Dr hab. n. med. Ewa Jaworowska, Szczecin Prof. dr hab. Tomasz Kręcicki, Wrocław

Editorial Board

Embed Size (px)

Text of Editorial Board

Page 1: Editorial Board

Polski Przegląd OTORYNOLARYNGOLOGICZNYPolish Otorhinolaryngology Review

www.elsevier.com/locate/ppotor

REDAKTOR NACZELNY / Editor-in-Chief

Prof. dr hab. med. Kazimierz NiemczykKlinika Otolaryngologii WUM

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, [email protected]

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO / Deputy Editors

Prof. dr hab. Stanisław BieńDoc. dr hab. Małgorzata Wierzbicka

Dr n. med. Piotr Chęciński

REDAKTORZY TEMATYCZNI / Section Editors

Onkologia – Prof. Stanisław BieńRynologia – Dr Jarosław Balcerzak

Otologia i Neurootologia – Prof. Kazimierz NiemczykLaryngologia Dziecięca – Prof. Elżbieta Hassmann-Poznańska

Audiologia i Foniatria – Prof. Wiesław KonopkaAlergologia – Prof. Dariusz Jurkiewicz

REDAKTOR STATYSTYCZNY / Statistics Editor

Dr n. med. Katarzyna Szamotulska

ADRES REDAKCJI / Address of the Editorial Offi ce

Klinika Otolaryngologii, Warszawski Uniwersystet Medycznyul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Polskatel.: +48 22 599 20 21; fax +48 22 599 11 56

email: [email protected]

MIĘDZYNARODOWY KOMITET NAUKOWY / International Scientifi c CommitteeProf. Dr med. habil. Matthias Nieschalk, Niemcy, Münster

Prof. Dr med. Karl Hörmann, Niemcy, Mannheim Prof. Dr med. habil. Thomas Eichhorn, Niemcy, Cottbus

Prof. dr hab. Juraj Koval, Słowacja, Koszyce

KOMITET NAUKOWY / Scientifi c Committee Prof. dr hab. Marek Rogowski, Polska, Białystok

Prof. dr hab. Czesław Stankiewicz, Polska, GdańskProf. dr hab. Jacek Składzień, Polska, Kraków

Doc. dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica, Polska, PoznańDoc. dr hab. Beata Zielnik-Jurkiewicz, Polska, WarszawaProf. dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Polska, Warszawa

Prof. dr hab. Maciej Misiołek, Polska, ZabrzeDr n. med. Paweł Dobrzyński, Polska, WarszawaDr hab. n. med. Jarosław Markowski, Katowice

Dr hab. n. med. Ewa Jaworowska, SzczecinProf. dr hab. Tomasz Kręcicki, Wrocław