of 1 /1
PEDIATRIA Polska www.elsevier.com/locate/pepo REDAKTOR NACZELNY / Editor-in-Chief prof. dr Andrzej Milanowski REDAKTOR DZIAŁU EDUKACYJNEGO / Editor of Educational Section dr hab. n. med. Teresa Jackowska prof. nadzw. CMPK REDAKTOR DZIAŁU ZAGRANICZNEGO / Editor of International Section dr hab. n. med. Artur Mazur prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego KONSULTANT STATYSTYCZNY / Statistical Konsultant mgr Ewa Kraszewska REDAKTOR HONOROWY / Honorary Editor prof. dr Teresa Wyszyńska KOMITET HONOROWY / Honorary Commitee Andrzej Boznański (Wrocław) Danuta Dzierżanowska (Warszawa) Marta Korzon (Gdańsk) Danuta Perek (Warszawa) Jacek Grygalewicz (Warszawa) Ewa Pronicka (Warszawa) Magdalena Rutkowska (Warszawa) Krystyna Wąsowska-Królikowska (Łódź) Stuart Berger – Wisconsin (USA) Andrew Bush – London (UK) David Dimmock – Milwaukee (USA) Malcolm Donaldson – Glasgow (UK) Christa Flück – Bern (Switzerland) Sandra Hassink – Wilmington (USA) Hilary Hoey – Dublin (IR) Reinhard Holl – Ulm (D) Christoper Kelnar – Edinburg (UK) Petar Mamula – Philadelphia (USA) Denes Molnar – Pecs (H) Serhiy Niankovskyy – Lviv (UA) Michael Ranke – Tubingen (D) Marie-Francoise Rolland-Cachera – Paris (F) John M. Routes – Wisconsin (USA) Grzegorz Telega – Wisconsin (USA) Arunas Valiulis – Vilnius (LT) Andrea Vania – Roma (I) Kristi Watterberg – Albuquerque (USA) Ram Weiss – Jerusalem (IL) Margaret Zacharin – Victoria (Australia) Piotr Albrecht (Warszawa) Ewa Bernatowska (Warszawa) Alicja Chybicka (Wrocław) Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz) Anna Dobrzańska (Warszawa) Krzysztof Fyderek (Kraków) Maciej Kaczmarski (Białystok) Wanda Kawalec (Warszawa) Katarzyna Kornacka (Warszawa) Marian Krawczyński (Poznań) Małgorzata Krajewska-Walasek (Warszawa) Michał Matysiak (Warszawa) Henryk Mazurek (Rabka) Jarosław Peregud-Pogorzelski (Szczecin) Józef Ryżko (Warszawa) Wojciech Służewski (Poznań) Jerzy Stańczyk (Łódź) Tomasz Szczepański (Zabrze) Mieczysław Walczak (Szczecin) Jarosław Walkowiak (Poznań) Halina Woś (Katowice) KOMITET NAUKOWY / Scientific Committee SEKRETARZ / Secretary Katarzyna Szwedkowicz ADRES REDAKCJI / Address of the Editorial Office ul. Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa tel. 22 327 71 90, e-mail: [email protected] MIĘDZYNARODOWY KOMITET NAUKOWY / International Scientific Committee

Editorial Board

Embed Size (px)

Text of Editorial Board

Page 1: Editorial Board

PEDIATRIA Polska

www.elsevier.com/locate/pepo

REDAKTOR NACZELNY / Editor-in-Chief

prof. dr Andrzej Milanowski

REDAKTOR DZIAŁU EDUKACYJNEGO / Editor of Educational Section

dr hab. n. med. Teresa Jackowska prof. nadzw. CMPK

REDAKTOR DZIAŁU ZAGRANICZNEGO / Editor of International Section

dr hab. n. med. Artur Mazur prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego

KONSULTANT STATYSTYCZNY / Statistical Konsultant

mgr Ewa Kraszewska

REDAKTOR HONOROWY / Honorary Editor

prof. dr Teresa Wyszyńska

KOMITET HONOROWY / Honorary Commitee

Andrzej Boznański (Wrocław)Danuta Dzierżanowska (Warszawa)Marta Korzon (Gdańsk)

Danuta Perek (Warszawa)Jacek Grygalewicz (Warszawa)Ewa Pronicka (Warszawa)

Magdalena Rutkowska (Warszawa)Krystyna Wąsowska-Królikowska (Łódź)

Stuart Berger – Wisconsin (USA)Andrew Bush – London (UK)David Dimmock – Milwaukee (USA)Malcolm Donaldson – Glasgow (UK)Christa Flück – Bern (Switzerland)Sandra Hassink – Wilmington (USA) Hilary Hoey – Dublin (IR)

Reinhard Holl – Ulm (D)Christoper Kelnar – Edinburg (UK)Petar Mamula – Philadelphia (USA)Denes Molnar – Pecs (H)Serhiy Niankovskyy – Lviv (UA)Michael Ranke – Tubingen (D)Marie-Francoise Rolland-Cachera – Paris (F)

John M. Routes – Wisconsin (USA)Grzegorz Telega – Wisconsin (USA)Arunas Valiulis – Vilnius (LT)Andrea Vania – Roma (I)Kristi Watterberg – Albuquerque (USA)Ram Weiss – Jerusalem (IL)Margaret Zacharin – Victoria (Australia)

Piotr Albrecht (Warszawa)Ewa Bernatowska (Warszawa)Alicja Chybicka (Wrocław)Mieczysława Czerwionka-Szafl arska (Bydgoszcz)Anna Dobrzańska (Warszawa)Krzysztof Fyderek (Kraków)Maciej Kaczmarski (Białystok)

Wanda Kawalec (Warszawa)Katarzyna Kornacka (Warszawa)Marian Krawczyński (Poznań)Małgorzata Krajewska-Walasek (Warszawa)Michał Matysiak (Warszawa)Henryk Mazurek (Rabka)Jarosław Peregud-Pogorzelski (Szczecin)

Józef Ryżko (Warszawa)Wojciech Służewski (Poznań)Jerzy Stańczyk (Łódź)Tomasz Szczepański (Zabrze)Mieczysław Walczak (Szczecin)Jarosław Walkowiak (Poznań)Halina Woś (Katowice)

KOMITET NAUKOWY / Scientifi c Committee

SEKRETARZ / Secretary

Katarzyna Szwedkowicz

ADRES REDAKCJI / Address of the Editorial Offi ce

ul. Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawatel. 22 327 71 90, e-mail: [email protected]

MIĘDZYNARODOWY KOMITET NAUKOWY / International Scientifi c Committee