of 23 /23
ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 noiembrie 2013 Perspective privind activitatea managerială Probleme curente

ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12...

Page 1: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

12 noiembrie 2013

• Perspective privind activitatea managerială

• Probleme curente

Page 2: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

”…angajații sunt bunurile cele mai de preț

ale unei instituții. Aceasta va fi la fel de bună

precum sunt oamenii săi… ”

Mary Kay Ash

Page 3: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

CULTURA MANAGERIALĂ

• 1.Curentele pedagogiei contemporane • 2.Pedagogie , administraţie şcolarã şi leadership • 3.Organizarea şi legislaţia actualã a şcolii româneşti • 4.Menirea şi pregãtirea profesionalã a directorului • 5.Tehnica inspecţiei şcolare/asistențelor

/controalelor/evaluărilor /monitorizărilor efectuate de director

• 6.Protecţia copilului ȋn România/în unitatea de învățământ • 7.Cunoaşterea individualitãţii elevului şi fişa pedagogicã • 8.Individualizarea educaţiei, tratarea diferențiată • 9.Programa ȋn raport cu scopul şcolii • 10.Obiective județene/ obiective locale ȋn ȋnvãţãmant

Page 4: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

CULTURA MANAGERIALĂ • 11. Problema cãrţii ȋn educaţie • 12. Cartea, biblioteca şi lectura tineretului • 13. Problema materialului didactic • 14. Realizãri ȋn spiritul metodelor noi de educaţie şi

ȋnvãţãmânt • 15. Igiena şi educaţia sanitarã • 16. Organizarea activitãţii elevilor la şcoală și extraşcolar • 17. Organizarea mediului educativ extraşcolar (instituţii

anexe scolii) • 18. Principii de statisticã aplicatã la ȋnvãţãmânt • 19. Mijloace de perfecţionare profesionalã a cadrului

didactic • 20. Orientãri ȋn bibliografia pedagogica actualã

Page 5: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

Dezvoltarea capacității administrative a școlilor în contextul descentralizării

• Programul de guvernare 2013-2016 • Cap. Dezvoltare și administrație: dezvoltarea unei

comunități complexe; „Programul „Satul Românesc” în vederea finanţării prioritare a unui pachet minim obligatoriu de investiţii publice, inclusiv Școala

Educaţie - direcții de acțiune: • Modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul

tehnologiilor informaţiilor și comunicării;

• Conectarea tuturor școlilor la Internet prin conexiuni de mare viteză;

• Dotarea bibliotecilor şcolare, inclusiv extinderea bibliotecilor virtuale;

• Investiţii în infrastuctura educaţională şi în mijloacele de învăţare” dezvoltarea capacității instituționale a școlilor

Page 6: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

”Școala inovativă”

• Instituţionalizarea autonomiei şcolilor cu asumarea responsabilităţii publice faţă de performanţele şcolii;

• Autonomia profesională a cadrelor didactice în transpunerea personalizată a programelor şcolare;

• Încurajarea formării consorţiilor şcolare şi asociaţiilor profesionale;

• Instituirea cadrului legal pentru parteneriatul şcolii cu autorităţile locale şi cu agenţii economici interesaţi;

• Participarea şcolilor şi a cadrelor didactice în programe şi proiecte care aduc beneficii procesului didactic;

• Realizarea de parteneriate pentru schimbul de bune practici cu unităţi şcolare din ţară şi din străinătate;

• Participarea la programe de formare profesională pentru dezvoltarea personală şi creşterea performanţei în cariera didactică;

• Încurajarea iniţiativei private în învăţământul preuniversitar

Page 7: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

Asumarea responsabilităţii publice faţă de

performanţele şcolii;

Factorii de decizie ai managementului instituţiilor de învăţământ – directori, directori adjuncţi, Consiliile de Admnistraţie, Consiliul Profesoral - se vor responsabiliza, acelaşi lucru făcându-l întreaga comunitate, mai precis Consiliul local – reprezentantul în Consiliul de Administraţie, instituţia Primarului şi, ceea ce este foarte important, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratele Şcolare Judeţene ce pot deveni organisme – mediator în procesul transferului de competenţe şcolare

Page 8: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

”Școala inovativă”

• Importanţa şi atribuţiile Consiliului de

Administraţie în şcoala inovativă vor fi

accentuate prin mecanismul de gestionare

a problemelor legate de infrastructură,

parteneriate, buget

Page 9: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

În concluzie, • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă cu proiectul

amplu al regionalizării;

• descentralizarea instituţiilor de învăţământ este un proiect esenţial în dezvoltarea comunităţii complexe

• în centrul comunităţii complexe se află instituţia de învăţământ care, prin reforme ce vizează transferul de competenţe dinspre nivelul central spre administraţia locală, poate şi are toate şansele să devină inovativă; Administrarea școlilor trebuie trecută în planul 2, către primării, ISJ și școlile se vor concentra pe conținuturi

• Descentralizarea în comunitatea complexă generează dezvoltarea capacităţii

administrative a unităţilor de învăţământ – şcoala inovativă • NICIO ȘCOALĂ FĂRĂ UN PROIECT PE FONDURI EUROPENE! Să deschidem

parteneriatele; proiectele europene sprijină inovația didactică; • Toate școlile să aibă site-uri funcționale; să ne propunem să cîștigăm la capitolul

vizibilitate;

Page 10: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

Abordarea managerială a ideii de ”școală inovativă”

• Documentele strategice ale unității de învățământ să fie coerente cu strategia guvernamentală, cu strategia județeană și cu cea locală

• PDI și planurile operaționale să cuprindă obiective/activități care susțin inovarea: Modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul TIC; Internet de mare viteză; dotarea bibliotecilor şcolare, inclusiv înființarea bibliotecilor virtuale; Investiţii în infrastuctura educaţională şi în mijloacele de învăţare

• Aceste documente să cuprindă rubrica: buget necesar; proiecțiile bugetare să fie transmise către Consiliul local însoțite de memorii justificative, cu referire la politica guvernamentală

• Indicatorii de performanță care se includ în documentele manageriale sunt selectați din lege (HG 1534 / 2008)

Page 11: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

Abordarea managerială a ideii de ”școală inovativă”

• Constituirea unor grupuri de lucru Primărie-școală:

consultări cu privire la punerea în aplicare a unor prevederi legale (exemplu:Ordonanţa de Urgenţă

a Guvernului Nr. 28/2013 pentru aprobarea

Programului Naţional de Dezvoltare locală şi a

Normelor metodologice pentru punerea în

aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă

a Guvernului Nr. 28/2013 „Monitorul Oficial”, Nr.

282, 20 mai 2013 )

Page 12: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

Abordarea managerială a ideii de ”școală inovativă”

• Scop Prezentarea obiectivelor de investiţii care pot fi finanţate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare prin subprogramele sale – Art. 1, (b) – Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor; Art. 5 (c) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat; Art. 5 (j) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive.

Page 13: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

Abordarea managerială a ideii de ”școală inovativă”

ACTIVITĂȚI

• Realizarea fişelor specifice pentru întocmirea Solicitărilor de includere în Programul Naţional de Dezvoltare locală a obiectivului de investiţii „noi” şi „în continuare” din domeniulspecifiC

• „realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din cadrul subprogramului „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”;

• Întâlniri directe, dezbateri;

Page 14: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr.1/2011

• EFECTE – PROCES DE AUTOEVALUARE – STANDARDE SPECIFICE

Page 15: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

• în contextul descentralizării instituţiilor şcolare, este necesar a se iniţia/continua un proces de autoevaluare în fiecare unitate şcolară, centralizat de ISJ și Ministerul Educaţiei Naţionale, cu privire la efectele produse prin implementarea Legii 1/2011 în sistemul de învăţământ preuniversitar, pe standarde specifice precum: capacitatea instituţională (eficientizarea structurii instituţionale, administrative şi manageriale, baza materială, materiale şi mijloace de învăţământ, documente şcolare, resurse umane), eficacitate educaţională (conţinutul programelor de studiu, curriculum, rezultatele învăţării, performanţe extraşcolare), activitatea ştiinţifică sau metodică, activitatea financiară), managementul calităţii (strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii).

Page 16: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

Rezultate

• Inspectoratul Școlar Județean Ilfov /MEN vor avea indicatori clari, bine conturaţi cu privire la efectele produse de Legea 1/2011

• Foarte importante devin BAZELE DE DATE complexe, structurate conform acestor indicatori

• Fiecare u.î își va configura o bază de date conform celor 3 domenii, bază furnizată inspectorului care consiliază unitatea/ISJ Ilfov

Page 17: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

Cum se evaluează strategia unei școli?

• Se analizează:

planurile operaționale și rapoartele pe ultimii 3 ani

rapoartele de inspecție, rapoartele MEN, ARACIP din această perioadă

Asociem informațiile, formulăm concluzii, emitem judecăți de valoare;

Page 18: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

29 mai 2013

• RECOMANDAREA CONSILIULUI EUROPEAN privind Programul național

de reformă al României pentru 2013

care include un aviz al Consiliului

privind Programul de convergență al

României pentru perioada 2012-2016

Page 19: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

RECOMANDAREA CONSILIULUI

• Transferul de prerogative specifice

sistemului naţional de educaţie către

autorităţile locale, consolidează şi

dezvoltă capacitatea administrativă a instituţiilor şcolare.

• Eşecul sau succesul şcolii vor fi eşecul sau

succesul comunităţii

Page 20: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

DOCUMENTE DIRECTORI

(depuse la ISJ, inspector implementarea descentralizării)

Page 21: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

1. BAZA DE DATE PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A DIRECTORILOR/DIRECTORILOR ADJUNCȚI

Termen de transmitere a machetei Excel: vineri, 15.11.2013

Nr. crt Unitatea de învățământ Localitatea

Nume și prenume director/ director adjunct

Cursuri de formare managerială/ denumire/furnizor/an

Page 22: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

2. Planificarea concediului directorului/directorului adjunct

3. FIȘA POSTULUI – se vor semna /ștampila 2 exemplare, se vor depune în original la ISJ Ilfov până vineri, 15.11.2013;

Page 23: ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 12 ...˜EDINȚA_CU_DIRECTORII_UNITĂȚILOR_DE... · • procesul de descentralizare administrativă este în concordanţă

Formarea/dezvoltarea profesională a directorilor

• Se vor stabili ”școli-resursă”, dispuse în câteva zone ale județului, facilitând accesul la activități; întâlniri lunare;

• Se va transmite electronic un chestionar privind nevoile de formare ale directorilor;

• Se va transmite programul cercurilor pedagogice;