of 5 /5
Avizat Director, Avizat, Responsabil comisie metodica PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ ANUL ŞCOLAR 2013-2014 Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC GRADISTEA PROFESOR: SERBAN NICOLETA MARIANA Disciplina: Economie Clasa a XI-a (A,B) Timp: 1 ore/săptămână Competente generale : 1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală; 2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare; 3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri; 4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare; 5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii. 1

economie_planificare

Embed Size (px)

Text of economie_planificare

Page 1: economie_planificare

Avizat Director,

Avizat, Responsabil comisie metodica

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC GRADISTEA

PROFESOR: SERBAN NICOLETA MARIANA

Disciplina: Economie Clasa a XI-a (A,B)

Timp: 1 ore/săptămână

Competente generale :

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală;

2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare;

3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri;4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare;5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.

Competente specifice:

1.1. Identificarea şi caracterizarea rolului de consumator pe care îl îndeplineşte orice persoană;

1.2. Caracterizarea producătorului / întreprinzătorului, ca purtător al ofertei;

1.3. Recunoaşterea caracteristicilor generale ale pieţei în diferite forme concrete de manifestare a acesteia;

1.4. Caracterizarea diferitelor forme de piaţă pornind de la obiectul tranzacţiilor realizate1

Page 2: economie_planificare

2.1. Interpretarea cererii ca expresie a trebuinţelor persoanei şi a resurselor ca mijloace de satisfacere a trebuinţelor

2.2. Corelarea constituirii ofertei cu folosirea factorilor de producţie în activitatea economică

2.3. Analizarea eficienţei utilizării factorilor de producţie

2.4. Compararea unor fenomene şi procese specifice dinamicii economice

3.1. Utilizarea cunoştinţelor economice în rezolvarea unor sarcini de lucru prin cooperare cu ceilalţi

4.1. Proiectarea unui comportament raţional al consumatorului, impus de tensiunea nevoi-resurse

4.2. Proiectarea unui comportament raţional şi eficient al producătorului / întreprinzătorului, adecvat raportului cerere – ofertă, consum – producţie

4.3. Adecvarea comportamentului economic propriu la cerinţele unui mediu concurenţial

4.4 Identificarea tendinţelor de integrare şi globalizare, specifice dinamicii economice actuale

5.1. Interpretarea rezultatelor evaluării unor fenomene economice din perspectivă micro şi macroeconomică sau individuală şi socială

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Număr de

ore alocate Săptămâna* Observaţii/Semestrul

Consumatorul şi comportamentul său raţional

1.1; 2.1; 4.1 Nevoi şi resurseCererea

3 S1-S3 I

Consumatorul şi comportamentul său raţionalConsumatorul şi comportamentul său

1.1; 2.1; 4.1 Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică)

3 S4-S6

Producătorul/ întreprinzătorul şi comportamentul său raţional

1.2; 2.2; 2.3; 4.2 Proprietatea şi libera iniţiativă

Oferta

Factorii de producţie şi combinarea acestora

122

S7-S11

Producătorul/ întreprinzătorul şi comportamentul său raţional

2.3; 3.1; 4.2 Costuri 3 S12-S14

2

Page 3: economie_planificare

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Număr de

ore alocate Săptămâna* Observaţii/Semestrul

Costuri, productivitate, profit, eficienţă economică

Recapitulare semestriala

Eficienta economica

II

3

1

S15-S17

S18

Producătorul/ întreprinzătorul şi comportamentul său raţionalCosturi, productivitate, profit, eficienţă economică

2.3; 3.1; 4.2 Productivitatea 3 S19-S21

Producătorul/ întreprinzătorul şi comportamentul său raţionalCosturi, productivitate, profit, eficienţă economică

2.3; 3.1; 4.2 Profit, Eficienţă economică

2

2

S22-S23

S24 –S25

Piaţa - întâlnire a agenţilor economici

Scoala altfel

2.4; 4.3; 5.1 Relaţia cerere – ofertă – preţ în economia de piaţă

Mecanismul concurenţial

1

1

1

S26

S27

S28

Piaţa - întâlnire a agenţilor economiciForme ale pieţei

1.3; 1.4; 3.1; 5.1 Forme ale pieţei- Piaţa monetară- Piaţa capitalurilor- Piaţa muncii

6 S29-S34

Economia deschisă 3.1; 4.4 Uniunea Europeană - mecanisme de integrare economică

1 S35

Recapitulare anuală 1 S36

*Săptămânile sunt numerotate în raport cu structura anului şcolar 2013-2014.

3