5

econ.ubbcluj.ro pentru sustinerea...Specializarea AUDITUL $1 MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FONDURILOR EUROPENE ... Conf. univ. dr. PETE Stefan ... Specializarea MANAGEMENTUL RESURSELOR

Embed Size (px)

Citation preview