ECOLOGIE ŞI PROTECȚIA CALITatI MEDIULUI.doc

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jhj

Citation preview

ConstantinMunteanuMioaraDumitrascuAlexandruIliutaECOLOGIEIPROTECIACALITII MEDIULUISuport curs: Tehnician ecolog si protectia calitatii mediuluiEditura Balneara 2011Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a RomnieiMUNTEANU, CONSTANTIN Ecologie i protecia calitii mediului / ConstantinMunteanu, Mioara Dumitracu, Romeo-Alexandru Iliu. Bucureti : Editura Balnear, 2011 Bibliogr. Index ISBN 978-606-92826-9-4I. Dumitracu, MioaraII. Iliua, Romeo-Alexandru574504.054 Published byEditura Balnear - http://bioclima.roE-mail: [email protected] Ion Mihalache, 11A, Sector 1, Bucharest, Romania CUPRINSINTRODUCERE............................................3I.POLUAREAIPROTECIAMEDIULUI....................................41.Poluareaapei.............................................................................................................................42.Poluareaaerului.........................................................................................................................83.Poluareasolului........................................................................................................................124.Msurideprotecieacalitiiapelor.......................................................................................145.Msurideprotecieacalitiaerului.......................................................................................166.Msurideprotecieacalitiisolului.......................................................................................18II.CONSERVAREABIODIVERSITII........................................................................................221.Monitorizareabiodiversitiilocaleizonale..........................................................................222.Analizareafactorilorcareduclamodificareabiodiversitii...................................................263.Protejareabiodiversitiilanivellocal,zonalinaional.........................................................274.Analizareamodificribiodiversitiincazulunoraccidenteecologice..................................295. Promovarea conceptului de conservare a biodiversitii n concordan cu cel la nivelmondial........................................................................................................................................30 III.CHIMIAIBIOLOGIAAPELORNATURALE..........................................................................311.Moduldedesfurareavieiinapelenaturale.....................................................................312.Corelareaproprietilorfizicecuproprietilechimicealeapelornaturale...........................343.Indicatoriibiologiciaiapelornaturale....................................................................................364.Protejareacalitiiapelornaturale..........................................................................................375.Msurtoriiobservaiihidrometrice..........................................................40IV. SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL CALITII MEDIULUI N ECOSISTEMELEANTROPIZATE..........................................................................................................................421.Implementareaconceptuluidedezvoltaredurabiliagriculturecologic..........................422.Monitorizareaefectelorantropizriiasupraecosistemelornaturale......................................433.Evaluareaimpactuluiecologicalantropizrii..........................................................................45V.GESTIONAREADEEURILOR................................................................................................471.Monitorizarearegimuluideeurilordinsectorulgospodrescipublic...................................472.Monitorizarearegimuluideeurilordinsectorulindustrial.....................................................493.Monitorizarearegimuluideeurilorpericuloase......................................................................504.Evaluareaimpactuluidepozitelordedeeuriasupramediului.................................................52VI.SUPRAVEGHEREAICONTROLULCALITIIAPELORNATURALE.....................................531.Recoltareaprobelordeapnvedereaanalizeifizicochimiceimicrobiologice....................532.Determinareaindicatorilorfiziciaiapelornaturale.................................................................553.Determinareaindicatorilorchimiciaiapelornaturale.............................................................564.Msurarearadioactivitiiapelornaturale..............................................................................575.Determinareaindicatorilormicrobiologiciaiapelornaturale.................................................58VII.SUPRAVEGHEREAICONTROLULCALITIIAERULUI.....................................................601.Recoltareaprobelordeaer......................................................................................................602.Monitorizareacalitiiaerului.................................................................................................613.Prognozareadispersieipoluanilorinfunciedeevoluiaparametrilormeteorologici..........62VIII.SUPRAVEGHEREAICONTROLULCALITIISOLULUI....................................................631.Interpretareacaracteristicilorsolului......................................................................................632.Determinareacaracteristicilorfizicealesolului.......................................................................643.Determinareaindicatorilorchimicidecalitateasolului..........................................................654.Determinareaindicatorilormicrobiologiciaisolului................................................................665.Determinarearadioactivitiisolului.......................................................................................67IX.SUPRAVEGHEREAICONTROLULCALITIIAPEIPOTABILE............................................681.Interpretareaschemelordealimentarecuap.......................................................................682.Urmrireaprocesuluitehnologicdembuntireacalitiiapei...........................................703.Monitorizareacalitiiapeipeparcursulprocesuluitehnologic..............................................71X.SUPRAVEGHEREAICONTROLULCALITIIAPELORUZATE.............................................721.Supraveghereareeleidecanalizareaapeloruzate................................................................722. Urmrirea indicatorilor fizicochimici de calitate a apelor uzate pe parcursul procesuluitehnologic....................................................................................................................................733.Urmrireaindicatorilorfizicochimicidecalitateanmolurilordinstaiadeepurare............744.Urmrireaindicatorilorbiologiciaiapeloruzateianmolurilor...........................................755. Aplicarea msurilornecesarepentrumbuntireaproceselordeautoepurarepecursuriledeap..........................................................................................................................................75XI.INSTRUMENTESIINSTALATIIDELABORATOR..................................................................77BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................80ListafiguriFigura1.Smogul..................................................................................................................................10Figura2.Poluareasolului......................................................................................................................13Figura3.Schemauneistaiideepurareaapeimenajere....................................................................14Figura4.Efectuldesera.......................................................................................................................19Figura5.Formareaploiloracide............................................................................................................19Figura6.Structuraatmosferei...............................................................................................................20Figura7.Interpretareaconceptuluidebiodiversitate..................................................................23Figura8.Categoriiledebioforme(dupaRaunkiaer).....................................................................25Figura9.RezervatiilenaturaledinRomania........................................................................................27Figura10.RezervatiaBiosfereiDeltaDunarii.............................................................................28Figura11.DistributiarezervelordeapaalePamantului.......................................................................32Figura12.Planariasp.,Naviculasp.,Myriophillumsp.......................................................................36Figura13.Stareaecologicaaapei....................................................................................................38Figura14.Stareachimicaaapei....................................................................................................39Figura15.Sondamecanic........................................................................................................41Figura16.Figura16.VariaiatemperaturilorlasuprafaaPmntului................................................44Figura17.Containerepentrucolectareadeeurilor..............................................................................48Figura18.Recipientepentruincinerareidepozitareadeseurimedicale............................................49Figura19.Autoclav,Balantaanalitica,pHmetrupentrusol.................................................................77Figura20.Pipete,cilindriigradati,paharErlenmayer,pahareBerzelius...............................................78Figura21.Biurete,palniidesticla,exicatoare.......................................................................................79 ListatabeleTabel1.Ariiprotejatenlume,dupacategoriileUICN..........................................................................30Tabel2.Indicatoriibiologiciaiapelornaturale.....................................................................................37Tabel3.Deseuripericuloase..............................................................................................................51Tabel4.Principaleliiionidinapelenaturale..........................................................................................572INTRODUCERE Pe masur ce omul a nteles c este parte din natur i c resursele Terrei suntlimitate,darmaialescaaceastaplanetfunctioneazacaunsistemicdereglarileprodusentrun compartiment se transmit n ntreg circuitul, a crescut interesul i preocupareapentruproteciamediuluiinconjuratorlatoatenivelurilesociettiiumane.Incepnddinanii'70,auaparutprimelesemnale,totmaivizibile,aledereglariloraprutelanivelglobal:subtiereastratuluideozon,modificarileclimatice,ploileacide,poluareaapelor,aaeruluisiasolului. In acest context, pregatirea de specialisti cu inaltacalificareindomeniulProtectieicalitatiimediuluiesteesentialainvedereaidentificarii,nelegeriiigestionariisustenabileaproblemelordemediucucareneconfruntam. Tehnicianulecologdesfasoaraactivitatide:recoltareadeprobe(desol,apa,aerialtemateriale) prin utilizarea instalaiilor i instrumentelor de teren si laborator specifice,participa la sau deruleaza activitati experimentale, incercari sau analize, urmareste sisupravegheazaaparateledemonitorizareaafactorilordemediu,aaparatelordemasurareapoluariiaerului,apei,soluluisiefectueazadiagramedetranscrierearezultatelor,intretinesirepararaaparatelesiinstrumentelenecesarecercetariloretc. Suportul de curs, elaborat n concformitate cu Standardul de pregtire profesional"TehnicianecologsiProteciacalitiimediului",2005,nivel3,esteutilcelorcarevorsaseinstruiasca si sa aprofundeze cunostinte teoretice si practice pentru a activa in domeniulProtectiei mediului. In urma parcurgerii modulelor prevzute n standardul de pregatireprofesionalsuntdobnditeurmatoarelecompetente:COMPETENETEHNICEGENERALE:IGIENAIPOTECIAMUNCIINDOMENIULPROTECIEIMEDIULUIMANAGEMENTULCALITIINDOMENIULPROTECIEIMEDIULUIOPERAIIDEBAZNLABORATORANALIZACHIMICCALITATIVICANTITATIVANALIZAINSTRUMENTALCOMPETENETEHNICESPECIALIZATE:POLUAREAIPROTECIAMEDIULUICONSERVAREABIODIVERSITIISUPRAVEGHEREA I CONTROLUL CALITII MEDIULUI N ECOSISTEMELEANTROPIZATECHIMIAIBIOLOGIAAPELORNATURALEGESTIONAREA DEEURILOR, SUPRAVEGHEREA I CONTROLUL CALITII APELORNATURALESUPRAVEGHEREAICONTROLULCALITIIAERULUISUPRAVEGHEREAICONTROLULCALITIISOLULUISUPRAVEGHEREAICONTROLULCALITIIAPEIPOTABILESUPRAVEGHEREAICONTROLULCALITIIAPELORUZATE 3 I. POLUAREA I PROTECIA MEDIULUI 1.Poluareaapei CriteriidePerforman: Identificareasurselordepoluareaapelor Identificareaagenilorpoluaniaiapelor Interpretareamoduluidedispersieapoluanilorapelor Evaluareaimpactuluipoluriiapelorasupramediului Obiective: sidentificeageniipoluaniaiaeruluinfunciedesurseledepoluare sinterpretezemoduldedispersieaagenilorpoluani sevaluezeimpactulpoluriiaeruluiasupraorganismuluiumaniasupramediului Poluareareprezinttotalitateaproceselorprincareseintroducnmediu,directsauindirect,materie sau energie cu efecte duntoare sau nocive, care altereaz ecosistemele,diminueazresurselebiologiceipunnpericolsntateaomului[latinesculpolluere=amurdriapngri,apolua]Poluantul este un factor (materie sau energie), produs de om sau datorat unorprocesenaturale, a crui prezen n mediu ntro cantitate care depete o limit care poate fitoleratdeunasaumaimultespeciidevieuitoare,saudectreom,mpiedicdezvoltareanormalaacestora.Poluarea apei orice alterare fizic, chimic, biologic sau bacteriologic a apei, peste olimit admisibil, inclusiv depasirea nivelului natural de radioactivitate produsa direct sauindirectdeactivitatileumane,careofacimpropriepentrufolosireanormal,inscopurileincare aceasta folosire era posibila inainte de a interveni alterarea (Legea Apelor nr.107/1996).Apa este un element fundamental i indispensabil organismului uman i vieii pe Pmnt.Apa reprezint o resurs natural regenerabil, vulnerabil, fiind un factor determinant nmeninerea echilibrului ecologic. Apa este una din substanele cele mai rspndite peplanetaPmnt(7/10dinsuprafatatotalaglobului)formandunuldinnveliurileacesteia,hidrosfera.PePmnt,apaexistnmaimulteforme:apsratnoceaneimri.apdulce o n stare solid, se gsete ncalotele polare, gheari, aisberguri, zpad, daricaprecipitaiisolide,sauninsoare. o n starelichid, se gsete nape curgtoare,stttoare, precipitaii lichide,ploi,iapefreaticesausubterane.apgazoasalctuindnoriisaufindifuzatnaer4Contientizarea crizei n ceea ce privete rezervele de ap, a condus la elaborarea unorstrategii de gospodrire durabil: Directiva Cadru pentru Apa (DCA) 2000/60/EC aParlamentului si Consiliului European, care stabileste cadrul pentru politica comunitara indomeniulapeioabordarenoundomeniulgospodririiapelor.Aceast directiv presupune gestionarea cantitativa si calitativa a apelor, avand ca scopatingerea starii bune a apelor pana inanul2015sidefinindapacapeunpatrimoniucetrebuieprotejat,tratatsiconservatcaatare.Tipuridepoluareaapei:1. Poluarea natural se datoreaz surselor de poluare naturale i se produce n urmainteraciei apei cu atmosfera (cnd are loc o dizolvare a gazelor existente n aceasta), culitosfera(cndseproducedizolvarearocilorsolubile)icuorganismeleviidinap.2. Poluarea artificial se datoreaz surselor de ape uzate de orice fel, apelor meteorice,nmolurilor,reziduurilor,navigaieietc.nfunciedenaturapoluantului: 1.poluarefizic 1.1 termic deversarea n apele naturale a unor lichide calde utilizate ca refrigeratoarendiferiteindustrii(nuclear,metalurgie,siderurgie,centraletermice) sauaapelormenajere. 1.2 cu substane radioactive deeuri provenite din industria nuclear sau din depozitelederociradioactive 2.poluarechimicceamaifrecventformdepoluare;seproducecuomarevarietate desubstane,unelebiodegradabile,altelecugradridicatdepersisteninivelridicatde toxicitate. 2.1poluareacucompuiaiazotului(azotai,azotii,amoniac) 2.2poluareacucompuiaifosforului 2.3poluareacupesticide 2.4poluareacuprodusepetroliere 2.5poluareacuprodusetensioactive 3. poluare biologic cu microorganisme patogene de origine uman sau animal (bacterii,virui)sauaunorsubstaneorganicecarepotfermenta. Principalelemateriipoluantesubstanele organice de origine natural sau artificial, reprezint principalulpoluant. Materiile organiceconsumoxigenuldinap,ntimpuldescompuneriilor,ntromsurmaimaresaumaimic,nfunciedecantitateadesubstanorganicevacuat,afectandorganismeleacvatice.Oxigenulestenecesaribacteriiloraerobecareprinreactiideoxidareasubstanelorrealizeazaautoepurareaapei.o substaneorganicedeoriginenaturalsuntieiul,taninul,lignina,hidraiide carbon,biotoxinelemarineetc.o poluaniiartificiali,careprovindinprelucrareadiferitelorsubstanencadrul rafinriilor (benzin, motorin, uleiuri, solveni organici etc.), industriei chimice organice i industriei petrochimice (hidrocarburi, hidrocarburi halogenate,detergenietc.).5substanele anorganice (n suspensie sau dizolvate) sunt mai frecvent ntlnite napele uzate industriale. Metalele grele (Pb, Cu, Zn, Cr), clorurile, sulfaii etc.; potdetermina creterea salinitii apelor, iar unele dintre ele creterea duritii. Prinbioacumularemetalelegreleauefectetoxiceasupraorganismeloracvatice.Principalelesursedepoluare1.SursedepoluarenaturaleSurselenaturaledepoluarealeapelorprovoacmodificriimportantealecaracteristicilorcalitativealeapelor,influenndnegativfolosirealor.Termenuldepoluareaapeisereferala ptrunderea n apele naturale a unor cantiti de substane strine, care fac apelerespective improprii folosirii. Sursele de poluare accidental naturale sunt n general rare,eledatorndusenspecialunorfenomenecucaractergeologic.Principalelecondiiincareseproducepoluareanaturalaapelorsunt: trecerea apelor prin zone cu roci solubile (zcminte de sare, de sulfai) sau radioactive trecereaapelordesuprafaprinzonecufenomenedeeroziuneasolului prin intermediul vegetaiei de pe maluri, care produce o impurificare prin cderea frunzelorsauplantelorntreginap.2.Sursedepoluareartificial2.1Apeleuzateconstituieprincipalasursdepoluarepermanent.Dupprovenienalor,existurmtoarelecategoriideapeuzate:o ape uzate oreneti, care reprezint un amestec de ape menajere i industriale, provenite de la gospodriile centrelor populate, precum i de la diferitele uniti industriale;o apeuzateindustriale,rezultatedinapelefolositenprocesultehnologicindustrial;o apeuzatedelafermedeanimaleipsricare,aungeneralcaracteristicileapelor uzate oreneti, poluanii principali fiind substanele organice n cantitate mare i materialelensuspensie;o ape uzate meteorice, care naintedeaajungepesol,spaldin atmosferpoluanii existeni n aceasta. Aceste ape de precipitaii care vin n contact cu terenul unor zone sau incinte amenajate sau al unor centre populate, n procesul scurgerii, antreneaz att ape uzate de diferte tipuri, ct i deeuri, ngrminte chimice, pesticide,astfelnctnmomentulajungeriinreceptorpotconineunnumrmare depoluani.o ape uzate radioactive, care conin ca poluant principal substanele radioactive rezultatedelaprelucrarea,transportuliutilizareaacestora;o apeleuzateprovenitedelanavelemaritimesaufluviale,coninimpuritideosebit denocivecumarfi:reziduurilichideisolide,pierderidecombustibil,lubrifianietc;2.2 Depozite de deeuri sau reziduuri solide, aezate pe sol, sub cerul liber, n haldeneraional amplasate i organizate: depozite de gunoaie oreneti i de deeuri solideindustriale, n special cenua de la termocentralele care ard crbuni, diverse zgurimetalurgice,sterildelapreparaiileminiere,rumeguideeurilemnoasedelafabriciledecherestea,depoziteledenmoluriprovenitedelafabriciledezahr,deproduseclorosodicesaudelaalteindustriichimice,precumiceledelastaiiledeepurareaapeloruzate.61. Surse punctiforme (apele uzate menajere, orasenesti, industriale, pluviale si de drenaj)suntcelecolectateintrunsistemdecanalizaresievacuateinreceptornaturalprinconductesaucanaledeevacuare.Apeledinsurseledeemisiepunctiformesepreteazaepurariisipot,deaceea,safieanalizatestatistic. Poluantii acestor surse pot fi cuantificati si controlati inainte de evacuarea inreceptor.Urmarireastatisticaasurselorpunctiformeintampinamaiputineproblemefatadeceaasurselordifuze.2. Surse difuze de poluarereprezinta emisii evacuate in mediu in mod dispers (care nudescarca efluenti uzati in ape de suprafata prin intermediul unor conducte in punctelocalizate): Agriculturaprinngrasamintelechimiceutilizate. Agricultura,alturideindustriereprezintprincipalelesursedepoluareasoluluii apei prin utilizarea excesiv a ngramintelor, a pesticidelor, a apei de irigaie necorespunztoarecalitativicantitativetc. Ferme.Inmediulruralcelemaiimportantesursedepoluaredifuzasuntsituatein perimetrelelocalitatilordinzonelevulnerabile; Depunerileatmosferice; Materialeledeconstructii; Industria; Traficulauto; Asezarileumanedinmediulruralsimediulurban,avandinvedereprocentelemici deracordareapopulatieilareteauadecanalizaresilastatiiledeepurare.Gradulde racordarealocuitorilorechivalentilastatiiledeepurareinanul2005afostde34,9%, unuldincelemaimicicomparativcutarilecareauaderatlaUniuneaEuropeana.Dinpunctdevederealmoduluidepropagare,indiferentdegenezaacestora,sedifereniazdouacategoriidesursedifuze:Surselocalecorelatecusolulsiscurgerileprinantrenarecuprecipitatii,inapelede suprafata sau prin percolare, in apele subterane, aplicarea de pesticide siingrasaminteminerale.Surselelocaledepoluareaucaprovenientaurmatoarelegrupetinta:Populatiaceaneracordatalaunsistemcentralizatdecanalizare;Industria;Agricultura.Surse regionale si transfrontiere in aceasta categorie sunt incluse poluariledifuzetransmiseladistantafatadeloculdegeneza,prinaer,respectivdepunerileatmosfericelichidesisolide.Legislatia Legeaapelornr.107din25septembrie1996 Legea nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea i completarea Legii apelor nr. 107/199672.Poluareaaerului CriteriidePerforman: Identificareasurselordepoluareaaerului Identificarea agenilor poluani ai aerului n funcie de sursele de poluare Interpretareamoduluidedispersieapoluaniloraerului Evaluarea impactului polurii aerului asupra organismelor vii si asupra mediului Obiective: sidentificeageniipoluaniaiaeruluinfunciedesurseledepoluare sinterpretezemoduldedispersieaagenilorpoluani s evalueze impactul polurii aerului asupra organismului uman i asupra mediuluiAerul reprezint componenta de baz a atmosferei, nveli gazos ce nconjoar Pmntulpnlaaltitudineamediede3.000km.Gazelecareformeazaerulatmosfericsunt:azotulnproporiede79,2%,oxigenulcu20,8%siintroproportieneinsemnatadioxiddecarbon,amoniacivaporideap.Prin poluarea aerului se nelege prezena n atmosfer a unor substane strine decompoziianormalaacestuia,carenfunciedeconcentraieitimpuldeaciuneprovoactulburrinechilibrulnatural,afectndsntateaicomfortulomuluisaumediuldeviaalfloreiifaunei.Sursele de poluare reprezint locul de producere i de evacuare n mediul nconjurtor aunoremisiipoluante.Dupnaturapoluanilor,emisiilepoluanteacesteapotfisubformdepulberiigaze,emisiiradioactiveiemisiisonore.Dupprovenienapoluanilorsursedepoluaresuntnaturaleiartificiale1.Surselenaturaleproducopoluareaccidental;suntsituateladistanemaridecentrelepopulate.1.1 Vulcanii pot polua atmosfera cu pulberi solide, gaze i vapori, substane toxicedatorit coninutul lor mare de compui ai sulfului, ce rezult n urma erupiei i apulverizrii lavei vulcanice n aer. Vulcanii activi polueaz continuu prin produsegazoaseemiseprincratericrpturi,numitefumarole.1.2 Furtunile de praf provocate de uragane, cicloane etc. asociate cu eroziuneasoluluiproducpoluareatmosfericpemarintinderi,cepotcuprindemaimulterisau pot chiar trece de pe un continent pe altul. Pulberea poate fi ridicat pn lamare nlime i odat ajuns ntro zon anticiclonic, ncepe s se depun. Seestimeaz c n fiecare an atmosfera poart peste 30 de milioane de tone de praf.Circulaiaprafuluinatmosfer poatedurazecidezile.1.3Ceaaestefrecventnzonelesituatenvecintateaoceaneloriamrilor,careaducnatmosferacontinentalcristaledesarececonstituienucleedecondensareavaporilordeap.82.Surseleartificialesuntmainumeroaseicuemisiimultmaiduntoare,totodatfiindintrodezvoltarecontinudatoratextinderiitehnologieiiaproceselorpecareacestealegenereaz.Emitereanatmosferapoluanilorartificialisepoatefaceprindoumoduri.Principalelesurseantropicesunt: arderea combustibililor fosili pentru producerea de electricitate, transport, industrieigospodrii proceseleindustrialeiutilizareasolvenilor,deexemplunindustriilechimicei celeextractive agricultura tratareadeeurilor Poluaniicuimpactulcelmaiputenicasuprasntiisuntconsiderai:pulberilefinensuspensieiozonul(lanivelulsolului)(eea.europa.eu).Tipuridepoluareaaerului1. Poluareafizic 1.1poluareafonicestedatoratemisiilordesunete(oscilaiiarmonice)izgomote (oscilaii nearmonice sau amestec de sunete discordante). Principalele surse de poluare fonic sunt: transporturile terestre i aeriene, antierele de construcii, complexeleiplatformeleindustrialeetc. Efecte: disconfort psihic sau tulburri neurovegetative, degradarea auzului i pierdereaauzuluinevroze,hipertensiune,tulburriendocrine.1.2poluarearadioactivestedatoratproceselordeemisieipropagarenspaiuaunorunde electromagnetice (razele X i radiaia gama) i radiaii corpusculare(radiaiialfa,beta,pozitroniineutroni),nsoitedetransportdeenergieprovenitedinsursenaturale(radiaiacosmic,rociiaperadioactive)sauarticilale(extragereai prelucrarea minereurilor radioactive, combustibilii nucleari, centralele nuclearoelectrice,reactoareleiacceleratoareledeparticule,etc).Efecte:modificridenaturgenetic,afectndcromozomiiicodulgeneticetc.2. PoluareachimicPrincipaliicompuipoluaniaiatmosferei:Compuii organici volatili: benzina, eterii de petrol, benzen, aceton, cloroform, esteri,fenoli,sulfuradecarbonetc.)rezultdinprelucrareaieiuluiiaproduselorpetroliere,dincomposturile menajere, agricole sau industriale i din emisiile vehiculelor care folosescmotoarecuexplozie.Oxiziidecarbon: monoxidul decarbonprovinedinsursenaturale:erupiivulcanice,incendii,descrcri electriceifermentaiileanaerobesauartificiale:ardereacombustibililorfosiliiarderile incomplete ale carburanilor n motoarele cu explozie. Efecte: afeciuni cerebrale, dereglri de sarcin, malformatii sau chiar decesul. Cele mai mari valori medii zilnice admisesuntde2mg/m3.dioxidul de carboneste principalul gaz care determin efectul de ser. Rezult dinprocesedecombustie79%,respiraiaplantelor17,8%,surseindustriale3%,alteprocese9 naturale 0,2 %. Cantitatea totala de CO2 din atmosfera a crescut de la 1,29 ppm n perioada19651985,la1,5ppmntre1985i1995. Efecte:devinetoxicpentruomnconcentraiidepeste23%inocivlaconcentraiide peste2530%. Compuiisulfului:dioxiduldesulfprovinedinardereacombustibililorfosiliiuneleprocesemetalurgice.Efecte : >1,0 ppm, moartea tuturor plantelor, iar la om provoac iritaii ale aparatuluirespirator; n concentraii de 4 5 mg/m3, intoxicaii si decese la mamifere i om. nprezenavaporilordeapformeazacidulsulfuricdeterminndploileacide.acidul sulfhidric (hidrogen sulfurat) provine din surse naturale i anrtificiale (nspecialdin industriapetrolier,petrochimic,etc). Efecte:aciunetoxicasupraomuluiianimalelor Compuiiazotului:oxiziideazot, celmaicunoscutesteNO2,careprovinedinardereacombustibililorfosiliiemisiilemotoarelorcuexplozie.Contribuielaformareasmogului(Figura1).Smogul este un amestec de cea solid sau lichid i particule solide rezultate din poluareaindustrial,inspecialoxizideazoticompuiiorganicivolatili.Acestamestecseformeazcndumiditatea este crescut, iar condiiile atmosferice nu mprtie emanaiile poluante, ci dincontr, permit acumularea lor lng surse. Smogul reduce vizibilitatea natural i adesea iritochiiicilerespiratorii.Figura1.Smogulperoxiacetinitraii (PAN) se formeaz sub influena radiaiei solare i accelereazprocesuldeformareaozonuluintroposfer.Derivaiihalogenilorrezultdinactivitileindustriale.10clorulrezultdinelectrolizacloruriloralcaline,lichefiereaclorului,produciadeceluloz,hrtieisolveniorganiciiapesticidelororganoclorurate.EstemaigreudectaerulisolubilnapiseconcentreazcuuurinnapropiereasoluluiEfecte: > 15 20 ppm, disfuncii ale aparatului respirator i iritaii severe ale mucoaseiglobuluiocular,etc.fluorulestefolositnindustriaaluminiului.Efecte: produce necroze foliare, defoliere, iar n concentraii de 60 100 ppb, moarteaplantelor.3. Poluarea biologic este produsa prin eliminarea si raspandirea in mediul inconjurator aunor germeni microbieni.In prezent, poluarea biologica bacteriologica, virusologica siparazitologica,areofrecventafoarteredusa.ModuldedispersiealpoluanilorSubstantele poluante nu rmn la locurile unde sunt produse, ci, prin intermediul unorfactori,suntdeplasatepedistantemaiscurtesaumailungi.Aflatenconcentraiemarelasursa emitent, pe msur ce se deprteaz se mprtie i datorit unor fenomene fizicesau chimice, n anumite zone sau regiuni ele cad pe pmnt sau se descompun. Principaliifactorimeteorologicicarecontribuielamicareapoluanilornatmosfersunt:temperatura,umiditatea,vntul,turbulenaifenomenelemeteorologiceEmitereanatmosferapoluanilorartificialisepoatefaceprindoumoduri: organizat, prin canale i guri deevacuarecudebiteiconcentraiideimpuriti cunoscuteicalculateneorganizat, prin emiterea poluanilor direct n atmosfer discontinuu i ncantitipuinsauchiardeloccunoscute.Vitezadedispersiedepindede: 1. caracteristicile fizice ale sursei (viteza i temperatura gazelor, nlimea coului de emisieidiametrulacestuia,caracterulstabilsaumobilalsursei,duratadeemisie);2. caracteristicilechimicealeemisiei(concentraiapoluantuluiiniveluldetoxicitate);3. factorinaturali:parametriimeteorologici(vitezaiduratavntului,umezealaaerului, precipitaiile atmosferice, presiunea aerului), relief (culoare de vale, zone depresionare,bariereleorografice)ideprezenaunorsuprafeempduritecapabile sreinparticuleisaneutralizezeunelegaze.Directiveeuropenedindomeniulcalitiiaerului Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea i gestionarea calitii aerului nconjurtor(Directivacadru); DirectivaConsiliuluinr.1999/30/ECprivindvalorilelimitpentrudioxiduldesulf,dioxidul deazotioxiziideazot,pulberilensuspensieiplumbuldinaerulnconjurtor; Directiva 2000/69/EC privind valorile limit pentru benzen i monoxidul de carbon din aerulnconjurtor; Directiva2002/3/ECprivindozonuldinaerulnconjurtor; Directiva 2004/107/EC privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul i hidrocarburile aromaticepoliciclicenaerulnconjurtor;113.PoluareasoluluiCriteriidePerforman:IdentificareasurselordepoluareasoluluiIdentificareaagenilorpoluaniaisoluluiInterpretareamoduluidedispersieapoluanilorsoluluiEvaluareaimpactuluipoluriisoluluiasupramediului Obiective: sidentificeageniipoluaniaisoluluinfunciedesurseledepoluare sinterpretezemoduldedispersieaagenilorpoluani sevaluezeimpactulpoluriisoluluiasupraorganismuluiumaniasupramediuluiSolul este reprezentat de stratul de la suprafaa scoarei terestre format din particuleminerale, materii organice, ap, aer i organisme vii. Procesul de formare al solului(PEDOGENEZA)arelocsubinfluentafactorilorpedogenici:clim,microorganisme,vegetaieirelief.Poluarea solului orice activitate ce produce dereglarea functionarii normale a solului casuportsimediudeviataincadruleosistemelornaturalesauantropizate.Principalelefunctiialesolului: producereadehran/biomas depozitarea,filtrareaitransformareamultorsubstane sursdebiodiversitate,habitate,speciiigene. servetedreptplatform/mediufizicpentruoameniiactivitileumane sursdemateriiprime,bazincarbonifer patrimoniugeologiciarheologicSolulesteloculundeseintalnesctotipoluantii,pulberiledinaer,gazeletoxicetransformatede ploaie in atmosfera, astfel ca solul este cel mai expus efectelor negative ale acestorsubstante. Apele de infiltratie impregneaza solul cu poluanti antrenandui spre adancime,raurilepoluateinfecteazasuprafeteleinundatesauirigate,aproapetoatereziduurilesolidesuntdepozitateprinaglomeraresaunumaiaruncatelaintamplarepesol.Solulpoatefipoluat: direct prin deversari de deeuri pe terenuri urbane sau rurale, sau din ngrminte i pesticidearuncatepeterenurileagricoleindirect, prin depunerea agenilor poluanti ejectai iniial n atmosfer, apa ploilorcontaminate cu agenti poluani "splai" din atmosfera contaminat, transportulagenilor poluani de ctre vnt de pe un loc pe altul, infiltrarea prin sol a apelorcontaminate.Poluarea soluluieste strns legat de: poluarea atmosferei, hidrosferei, datorit circulaieinaturale a materiei n ecosfer. Metodele irationale de administrare a solului au degradatserioscalitatealui,aucauzatpoluarealuisiauaccelerateroziunea(Figura2).Principaleleprocesededegradareasoluluisunt: eroziunea12degradareamaterieiorganicecontaminareasalinizareacompactizareapierdereabiodiversitiisoluluiscoatereadincircuitulagricolalunecriledetereniinundaiileFigura2.PoluareasoluluiTipuridepoluareasolului,dupanaturapoluantilor: biologiccuorganisme(bacterii,virusi,paraziti),eliminatedeomsideanimale, fiind in cea mai mare parte patogene. Ele sunt parte integranta din diferite reziduuri(menajere,animaliere,industriale);chimiccupoluantiinceamaimarepartedenaturaorganica.Importantalorestemultipla: servesc drept suport nutritiv pentru germeni, insecte si rozatoare,suferaprocesededescompunerecueliberaredegazetoxicesipotfiantrenateinsurseledeapa,pecareledegradeaza;fizic care provoaca dezechilibrul compozitiei solului: inundatii, ploi acide,defrisarimasive.Eroziuneasoluluiesteunprocesgeologiccomplexprincareparticuleledesolsuntdislocateindeprtatesubaciuneaunorfactoriexterni,dintrecareceimaiactivisuntapaivntul,ajungndnmarepartenresurseledeapdesuprafa.Legislaie HotrredeGuvernnr.1408/23.11.2007privindmodalitiledeinvestigareievaluare apoluriisoluluiisubsolului; HotrredeGuvernnr.1403/26.11.2007privindrefacereazonelorncaresolul,subsolul siecosistemeleterestreaufostafectate;134.Msurideprotecieacalitiiapelor Criteriideperforman: Supraveghereaprocesuluideepuraremecanicaapeloruzate Supraveghereaprocesuluideepurarechimicaapeloruzate Supraveghereaprocesuluideepurarebiologicaapeloruzate Urmrireaaplicriilegislaieiinvigoareprivindproteciaapelor Obiective: sidentificeetapeleepurriimecanice sexplicerolulepurriichimice sdescrieprocesuldeepurarebiologic scunoascconinutullegislaiei Epurarea reprezint procesul complex de reinere i neutralizare a substantelordaunatoare dizolvate, n suspensie sau coloidale prezente n apele uzate industriale saumenajere n staii epurare pentru redarea lor n circuitul apelor de suprafaa la parametriiavizaidenormelenvigoare.Staiilor de epurare a apelor uzate au o schem de organizare asemanatoare, majoritateafiind construite pe orizontal. Procesul de epurarea este realizat prin trei faze de epurare,mecanic,chimicibiologicnvedereaobineriiunuirandamentridicatdendeprtareaimpuritilorexistentenapelerezidualebrute.Sedistingdoutreaptedeepurare:primar,mecanic, o treapt secundar, biologic i la unele staii i o treapta teriar biologic,mecanicsauchimic(Figura3).Epurareamecanicareroluldeareinesubstanelegrosierecarearputeanfundacanaleleconductelor i bazinele existente sau care prin aciunea abraziva ar avea efecte negativeasuprauvrajelor. Figura3.Schemauneistaiideepurareaapeimenajere(duphttp://www.ecomagazin.ro)Prin epurarea chimic sunt ndeprtate o parte din coninutul impurificator al apelorreziduale.Epurareachimicprincoagularefloculareconducelaoreducereaconinutului14de substane organice exprimate n CBO5 (consum biochimic de oxigen) de cca. 20 30 %permindevitareancrcriiexcesiveanmoluluiactivcusubstanorganic.Procesuldecoagularefloculareconstntratareaapelorrezidualecureactivichimici,ncazuldefa,sulfatferoscloruratiapdevar,careauproprietateadeaformaionicomunicusubstanaorganica existent n ap i de a se aglomera n flocoane mari capabile s decanteze subformdeprecipitat.Epurarea biologic const n degradarea compuilor chimici organici sub aciuneamicroorganismelor n prezena oxigenului dizolvat i transformarea acestor produi nsubstanenenocive.Instalaiideepuraremecanic:Grtarelerein corpurile plutitoare i suspensiile grosiere (buci de lemn, textile,plastic, pietre etc.). De regul sunt grtare succesive cu spaii tot mai dese ntrelamele.Curareamateriilorreinutesefacemecanic.Siteleaurolidenticgrtarelor,darauochiuridese,reinndsolidecudiametrumaimic.Deznisipatoarelesau decantoarele pentru particule grosiere asigur depunerea pefundulbazinelorloranisipuluiipietriuluifinialtorparticuleceautrecutdesitedar care nu se menin n ape linitite mai mult de cteva minute. Nisipul depus secolecteaz mecanic de pe fundul bazinelor i se gestioneaz ca deeu mpreun cucelerezultatedinetapeleanterioare,deoarececoninemulteimpuritiorganice.Decantoareleprimaresuntlongitudinalesaucirculareiasigurstaionareaapeitimpmaindelungat,astfelcsedepunisuspensiilefine.Sepotaduganapeidiversesubstane chimice cu rol de agent de coagulare sau floculare, uneori se interpun ifiltre. Spumele i alte substane flotante adunate la suprafa (grsimi, substanepetroliere etc.) se rein i nltur ("despumare") iar nmolul depus pe fund secolecteazinlturdinbazin(deexempluculameracloaresusinutedepodrulant)isetrimitelametantancuri.Aerotancurilesunt bazine unde apa este amestecat cu "nmol activ" ce coninemicroorganisme ce descompun aerob substanele organice. Se introduce continuuaerpentruaacceleraproceselebiochimice.Decantoarele secundaresunt bazine n care se sedimenteaz materialele desuspensie formate n urma proceselor complexe din aerotancuri. Acest nmol estetrimislametantancuriiargazele(ceconinmultmetan)sefolosesccaicombustibildeexemplulacentralatermic.Instalaiideepurarechimic: Gospodriadereactivi,cameradeamestec,cameradereacie,bazinelededecantareInstalaiideepurarebiologic: Peliculbiologicdinbiofiltre Biofiltrecufuncionarecontinusidiscontinu Epurarea cu nmol activ, bazine de aerare (aerotancuri), metode de aerare pneumatice,mecanicesimixteLegislaie Legea137/1995cap.III,seciuneaI155.Msurideprotecieacalitiaerului Criteriideperforman: Identificareametodelorimijloacelordepurificareaaerului Supraveghereametodelordereinereasuspensiilorsolidedin gazeledeardere Supraveghereaprocedeelordereducereaoxizilordeazotdingazele deardere Supraveghereametodelorpentrudesulfurareagazelordeardere Urmrireaaplicriilegislaieinvigoareprivindproteciaatmosferei. Obiective: sidentificemetodelesimijloaceledepurificareaaerului sexpliceprincipiulmetodelorfolosite scunoascconinutullegislaieiProcedeele de purificare a aerului urmaresc reducerea concentratiilor de poluanti sublimitelelegale,stabiliteprinstandard.Seutilizeaza2procedeedepurificareaaerului: - fizice,pecaleuscatsauumed - procedeechimice.1. Prin procedeele fizice sunt ndeprtate substantele solide de diferite dimensiuni,substantele lichide si unele gaze continute n aer. Acest tip utilizeaza ca principiu defunctionare: sedimentarea, schimbarea directiei gazelor, filtrarea si electrofiltrarea,aglomerareasisedimentarea,adsorbtiasiabsorbtia.2. Procedee chimice:absorbtieiprinadsorbtie.prinspalare,prinreducere,prinseparare,prinInstalatiilesiaparateledeepuraresepotgrupaastfel: Instalaiidepurificaredirect Instalatii sau aparate de purificare care necesita un tratament al agentilornocivinaintedeepurare; Instalatiisauaparatecareutilizeazaambeleprincipiinacelasitimp.Dinpunctdevederealmediuluincarelucreazapotfi: Instalatiisiaparatecarelucreazanmediiumede; Instalatiisiaparatecarelucreazanmediiuscate.Dupamoduldeactionarepotfiaparatecarefolosesc: pentrumediiuscate:principiuldetentei,principiuldeimpact,socsiinertie,principiul centrifugal,mediifiltrante,principiielectrostatice pentru medii umede: spalatoare, filtreumede, epuratoare cu spuma, separatoare dinamice.Principaleleprocedeedepurificareaaeruluiaplicateindustrial Denoxareasaudenitrificarea,constainreducereaoxizilordeazot(NOsiNO2) Desulfurareapresupunecombinareadetehnicichimiceseparative(neutralizare)sau fizice(adsorbtiacucarbonactiv),pentruafixasauaizolaSO2,combinatecutehnici separativemecanice,electrice,instratporossauhidraulice,pentruarecuperaintro formamanipulabilachiarsipoluantiimaiizolat.16Purificarea uscata se bazeaza pe generarea si utilizarea unor forte speciale activemari,careactionandasupraparticulelor,provoacadecantarea(separarea)acestoradincurentuldeaersaugaz Decantareabazata peutilizarea fortei gravitationale constituie principiul de functionare al camerelor si conductelor de desprafuire folosite, la procesarea emisiilorpoluantecarecontinparticulesolidemari(100200m).Decantareabazatapeutilizareaforteicentrifuge.Subactiuneaacesteia,particuladinpraftindesaparaseascacurentulinitialdepoluant.Purificarea umed. Principiul acestei metode se bazeaza pe faptul ca, la contactuldintreparticula de poluant si picaturi sau suprafete de apa, sub actiunea unuia sau maimultorfactorifizici(socuridatedeforteleinertiale,miscareabrowniana,difuziaturbulentaetc.),particulele se umecteaza, "se scufunda" prin absorbtie in masa lichida si impreunacuaceastasesepara/decanteazadincurentulgazosinitial.Acestmecanismsedesfasoaraininstalatiiconventionale,laepurareaumedaaparticulelorrelativmari(peste3m).MetodeiutilajedereinereasuspensiilorsolidedingazeledeardereCamerele de linitire gravitaionale care funcioneaz pe pricipiul trecerii gazelorprintrocamercuseciunefoartemare,cuvitezfoartesczut,unde,subaciuneagravitaiei,particulelededimensiunimaimarisesepardingaz.Cicloanele. Prin introducerea gazelor cu o vitez mare, acestea capt o micareelicoidal,iarparticulele,subaciuneaforeicentrifuge,suntseparatelangpereteleciclonului,dupcarecadnparteainferioarconicaacestuiadeundeseelimin.Filtreledinmaterialesemiporos(semipermeabile),dinmaterialeesutesaupaslprincare sunt trecute gazele ncrcate cu praf rein particulele de praf, gazul epurattrecand mai departe. Eficiena de reinere a acestor filtre este foarte ridicat, nsutilizarealorestelimitatlatemperaturiiunitireduse.Scruberelereinparticuleleprinsplareacuunlichid,apoiacesteasuntseparatendecantoaresauseparatoarecentrifugale.Filtreleelectrostaticesuntprobabilcelemaipotrivitepentrureinereaprafului,fiindutilizateatatpentruparticulemicronice,catipentrucelemaimariatatlapresiuni,umiditiitemperaturisczute,catipentruvaloriridicatealeacestora.ProcedeedereducereaoxizilordeazotdingazeledeardereTehnicile care mpiedic formarea de NOx n cantiti mari, au ca principiu arderea cucoeficieni de exces de aer foarte sczui. Una dintre metode const n montareaarztoarelorncolurilefocarelorastfelncataerulsecundardeardereicombustibilulsnufieconinutenacelaijet.Jeturiledecombustibilsentalnesctangenialncentrulfocarului,formandozondearderecircular.Metodepentrudesulfurare:Compuii cu sulf existeni n atmosfer cuprind n principal H2S, SO2, SO3 i sulfai PentrurespectareavaloriiadmiseaemisieideSO2estenecesarimplementareauneitehnologiidereineredingazeledeardereaSO2cuoratdedesulfuraredeminim94%.Tehnologiiledendeprtareabioxiduluidesulfcelemaimoderneieficienteseaplicnzonadeardereidepostardereacombustibililorfosilincazaneleenergetice.17Reducerea emisiilor de SO2 n zona de preardere constau n metode convenionale decurirefizicichimicacombustibilului.Sevormontainstalaiidedesulfurarenzonadepostarderefolosindprocedeulumed.AcestprocedeupermiteSO2formatnzonadearderesparcurgtoateschimbtoareledeclduralecazanelorinumaidupaceeasfiereinut.El se poate combina cu diveri compui din cenu formnd depuneri sulfatice compactecarenrutescschimbuldecldur,provoaccoroziuneeviloriuneoriduclaspargereaevilor.Legislaie Legea137/1995cap.III,seciuneaa2a Activitatepractica Sarcinidelucru: Alegeiinstrumenteleidispozitivelederecoltareaprobelordeaer Determinaivolumeleprobelorfolosindinstrumentelespecifice Folosindformuleledecalculspecificeaplicaicoreciiledevolumpentruprobelerecoltate Etichetaiflacoanelecuprobe Intocmiifielederecoltareaprobelordeaer6.Msurideprotecieacalitiisolului Criteriideperforman: Identificarea distrugerilor provocate de ape i vnt i a celor biochimice. Supraveghereamsurilordeprevenireapoluriisolului. Urmrirea aplicrii legislaiei in vigoare privind protecia solului, a subsoluluiiaecosistemelorterestre. Urmrirea aplicrii legislaiei in vigoare privind regimul ngrmintelorchimiceialpesticidelor Obiective: sidentificedistrugerilesolului sdescriemsuriledeprevenireapoluriisolului scunoascconinutullegislaiei Elementelepoluantealesoluluipotfidenatur: biologic, reprezentate de organisme (bacterii, virui, parazii), eliminate de om i de animale,fiindnceamaimarepartepatogene chimic,nceamaimarepartedenaturorganic fizic care provoac dezechilibrul compoziiei solului: inundaii, ploi acide, defriri masiveEfectemajorealepoluriisolului: efectuldeser18ploileacidedegradareastratuluideozonEfectuldeserEfectul de ser este procesul de incalzire suplimentara a suprafetei terestre si atmosferei,datoratfaptuluicaaceastadinurma e transparenta pentruradiatia solara de unda scurta(vizibila) si, in mare masura,opaca pentru radiatia terestrade unda lunga (infrarosie).AtmosferalasaradiatialuminoasaaSoareluisaajungape suprafata terestra, darretine in mare parte radiatiacalorica emisa de aceasta dinurma, nelasando sa se piardainspatialcosmic.Figura4.Efectuldesera.Cresterea efectului de sera al atmosferei rupe echilibrul schimbarilor de caldura, aceastaacumulanduseincantitatidinceincemaimariinatmosferasigenerandschimbareaclimei.Principalelegazecareproducefectuldesersunt:dioxiduldecarbon(CO2),metanul(CH4),oxidul de azot (N2O), ozonul troposferic (O3), clorofluorocarburile (CFC). Cretereaconcentraieiacetorcomponentenatmosferducelacretereatemperaturiiterestre.PloileacideProcesul de formare a ploiloracide ncepe cu emisia natmosfer a poluanilor pe bazade azot i sulf (prin ardereacombustibililor fosili (crbuni,benzin sau petrol etc) care,ajungnd n atmosfer secombin cu vaporii de ap iformeaz acizi: acid sulfuric(H2SO4), acid carbonic(H2CO3) iacidazotic(HNO3).Prin antrenarea particulelor pebaz de azot, acetia precipiodat cu ploaia i ajung spolueze nu numai aerul, dar isoluliapa(Figura5).Figura5.Formareaploiloracide19Ploaiaacidreacioneazchimiccuoriceobiectcucareintrncontact.Aciziisuntsubstanechimice corozive. Aciditatea unei substane provine din abundena de atomi de hidrogenliberi n momentul n care substana este dizolvat n ap. Dac pHul scade sub 5,3 esteconsideratploaieacid.Ploaiaacidaafecteazatoateformeledeviata,calitateasoluluiiamaterialelor.DegradareastratuluideozonOzonul se gaseste n parteasuperioara a atmosferei (instratosfera) la o altitudine de1050 km i actioneaza ca unscut, absorbiind radiaiaultraviolet culungimideund ntre 290320 nm (Figura 6).Aceste lungimi de und suntd un toarevieiipentruc elepot fi absorbite de acidulnucleicdincelule.Ozonul se formeaz prinactiunea razelor solare asupraoxigenului. Figura6.Structuraatmosferein anii 70 a fost decoperit n Antarctica o pierdere periodic a stratului de ozon dinatmosfera i o gaur format deasupra acestei zone. Subtierea stratului de ozon pune inpericolexistentavieiipePmnt.Principaliiindicatoriaipoluariisoluluisunt: coninutuldeelemente,substane,microorganisme; depreciereacalitativicantitativarecoltelor; creterea cheltuielilor pentru meninerea recoltelor la parametrii anterioripolurii; cheltuielipentrulucrridedrenaj,antierozionaleetc.; restriciilaexportulunorproduse(legume,fructesaucerealecuuncontinutprea maredenitrati); restriciinutilizareafurajelordinterenurilecontaminatecuplumbetc.nfunciedeprocentuldereducereaproducieiagricole,solurileseclasificastfel: graddepoluare0 solpracticnepoluat(reducereaproducieisub5%); slabpoluat(reducereacu610%) mediupoluat(reducereacu1125%) puternicpoluat(reducereacu2650%) foarteputernicpoluat(reducereacu5175%) excesivpoluat(reducereapeste75%).ngrmintelefolositenagricultursuntamestecuridesubstanesimplei/saucompuse,denaturorganicsaumineral,careseaplicsubformlichid,semifluidsausolidnsol,lasuprafa,saufoliarnscopulcreteriifertilitiisoluluiiaproducieivegetale.20Din punct de vedere al originii, ngrmintele sunt chimice (cu azot, fosfor, potasiu,microelemente etc.), respectiv produse industriale anorganice (minerale) i organice (ex.ureaiderivaiiei),organicenaturale(careprovindinsectorulzootehnic),organicevegetale(care provin de la plante verzi: lupin, mazariche, latir, sulfina etc.; i plante uscate),bacteriene(nitragin,azotobacterin,fosfobacterinetc.).Organizaii: o naionaleAPM(AgeniaNaionalpentruProteciaMediului),MAPAM o internaionale UNESCO (United Nations Educational, Scinetific and Cultural Organization),FAO(FoodandAgricultureOrganization),AIEA(Associationof International Education Administrators), OMS (World Health Organization), UICN(InternationalUnionforConservationofNature).Conveniiinternaionale o ConferinadelaStockholm1972 o ConveniadelaViena o ProtocoluldelaMontreal o ConveniaCadrupentruSchimbriclimatice1992, o ConferinadelaRiodeJaneiro1992 o ProtocoluldelaKyoto1997 Protocolul de la Montreal, este primul acord internaional din istorie pentrureglementarea regimului substanelor care diminueaz stratul de ozon; a fost semnat n1987. De atunci, el a fost ratificat de 196 de ri. Obiectivul su este acela de a eliminatreptatdiversesubstanecupotenialdediminuareastratuluideozon(ODP),inclusivCFCurile(clorofluorocarburile)iHCFCurile(hidroclorofluorocarburile).Acesteaaufostfolositenmodobinuitcaaerosolisaunaplicaiiderefrigerare,declimatizareideexpandareaspumei. Comisia Interguvernamentala pentru Schimbarile Climatice- ComisiaInterguvernamentala pentru Schimbarile Climatice stabilita in anul 1988 de OrganizatiaMeteorologicaMondialaimpreunacuProgramuldeMediualNatiunilorUnite. ProtocoluldelaKyotoEsteunacordinternaionalprivindreducereaemisiilorgazelorcuefectdeser.Semnatn1997 de ctre160 de ri. Unul dintre scopurile protocoluluieste ca statele semnataresajungmpreun,pnn2012,launniveldeemisiideGEFcu5,2%maimicdectceldin1990.Concentrareaasupraemisiilorpoluantecareprovoacefectuldeserestedeterminatdefaptulc,dinconsiderentedefizicacirculaieifluidelor,elenumaisuntoproblemlocal,nici mcar naional, ci afecteaz teritorii foarte ndeprtate geografic. Romnia, prinsemnarea acestui protocol sa angajat voluntar s reduc emisiile la nivel naional careprovoacefectuldesercu8%fadeemisiiledeacesttipcorespunztoareanului1990. AgeniaNaionalpentruProteciaMediuluiesteoinstituieaadministraieipublicecentrale, aflat n subordinea Ministerului Mediului i Pdurilorcu competene nimplementarea politicilor i legislaiei dindomeniul proteciei mediului, conferite n bazaHotrrii de Guvern Nr. 918 din 30 august 2010 privind reorganizarea i funcionareaAgeniei Naionale pentru Protecia Mediului i a instituiilor publice aflate n subordineaacesteia.21II. CONSERVAREA BIODIVERSITII1. MonitorizareabiodiversitiilocaleizonaleCriteriidePerforman:StudiereaconceptuluidebiodiversitateComparareatipurilordebiodiversitateiacaracteristiciloracestoraAplicareametodelordestudiuabiodiversitiiUtilizareadeterminatoareloritruselordeterenExecutareareleveelorPrelucrareadatelorobinute,nlaboratorObiective: scunoascnoiuneadebiodiversitate,atipurilordebiodiversitateiametodelorde studiuabiodiversitii demonstreazcunoatereanoiuniidebiodiversitate,atipurilordebiodiversitateia metodelordestudiuabiodiversitii sutilizezedeterminatoareleitruseledeteren,sexecutereleveeisprelucreze datelenlaboratorBiodiversitatea [gr. bios = via; lat. diversitasatis= diversitate]. Aceste termen a fost folositpentru prima dat n SUA, la primul forum american Forumul Naional de Biodiversitate(1986),termenatribuitluiE.O.Wilson,printelesociobiologiei.Biodiversitatea biologic [Convenia asupra Diversitii Biologice (CBD 1992)]reprezint variabilitatea organismelor vii, de orice origine, inclusiv ecosistemele terestre,marineialteecosistemeacvaticeicomplexeleecologicedincarefaceleparte.Factoricareduclapierdereabiodiversitiisuntcomplexe:distrugereahabitatelor,poluarea,supraexploatarearesurselor,despaduririle,eroziuneasoluluietc.Oabordareholistaaconceptuluibiodiversitatiipresupune(Figura7): 1.diversitateasistemelorecologiceladiferitescaridespatiusitimp,careintegreaza componentelefizicesibiologicealenaturii 2.diversitateaspeciilor(taxonomica) 3.diversitateageneticaincadrulpopulatiei/specieisiceainterspecifica diverisitateaorganizariisocialeapopulatiilorumaneprecumsidiversitateaetnica, lingvisticasiculturalaDeoarecenupotmsuratetoateaspectelebiodiversitii,suntutilizatiindicatori,caresintetizeazseturidedatetiinicecomplexeiadeseadisparatentrunmodsimpluiclar. Astfel, indicatorii biodiversitii constituie un instrument rapid i uor de utilizatpentru evidenierea i prezentarea tendinelor generale n ceea ce privete situaiabiodiversitii.Indicidecaracterizareabiodiversitii22 Numruldespecii(bogiadespecii)estecelmaisimpluindicatoralbiodiversitii,reprezentndnumruldespeciiidentificatnariastudiat.Acestindicatornureuetensssurprindmoduldedistribuiealdiversitii.BIODIVERSITATEAb'DIVERSITATEA SPECIILORb.DIVERISTATEATAXONIMICAb'.Speciib''Taxonisuperioria'DIVERISTATEAFORMELORDEORGANIZARESUPRAINDIVIDUALAAVIETIIaDIVERSITATEASISTEMELORECOLOGICEa'Diversitateaformelordeorganizaresupraindividualaavietiia''DiversitateahabitatelorbDIVERSITATEATAXONOMICAcDIVERSITATEAGENETICAdDIVERSITATEAETNOCULTURALAFigura7.Interpretareaconceptuluidebiodiversitate(dupVdineanuetal.,2004) Indicele Simpson este un indice care ine cont nu doar de numrul speciilor ci i deproporiafiecreia.AfostprezentatdeSimpsonnanul1949,npublicaiiledespecialitatese prezint n general trei variante ale acestui indice: Indicele Simpson (D), Indicele dediversitateSimpson(1D),IndicelereciprocSimpson(1/D). IndiceleShannonWeaveresteunuldintreceimaiutilizaiindici,avndorigineanteoriainformaiei(deaceea,uneoriestecitatdreptindiceleShannonWiener).Msoargraduldeorganizare/dezorganizarealunuisistemdat. Echitatea arat relaiile dintre abundenele speciilor n cazul unor abundene relativesimilareechitateavaaveaovaloareunitariarncazulncaremajoritateaindiviziloraparinuneisingurespeciieatindesprevaloareazero. IndiceleBrillouin IndiceleBergerParker IndiceleMcIntosh IndiceleMargalef IndiceleMenhinick CoeficientulGlisson23ncepnddin2005,ComisiaEuropeancolaboreazcuAgeniaEuropeandeMediupentrudezvoltareaunorindicatorieuropeniaibiodiversitiicunoscuicaindicatoriSEBI2010pentru msurarea progreselor nregistrate n atingerea obiectivului de stopare a pierderiibiodiversitiinEuropapnn2010.Cei 26 de indicatori SEBI au fost atent selecionai pentru a oferi o serie de informaiiinterconectate referitoare la diverse caracteristici ale biodiversitii. Unii indicatoriurmresc direct impactul asupra unei componente a biodiversitii (de exemplu,abundenaidistribuiaanumitorspecii),ntimpcealiireectprincipaleleameninrilaadresabiodiversitii(deexemplu,tendinelespeciiloralogeneinvazive),autilizriidurabileaacesteia(deexemplu,cantitateadelemnmortdinpdure)sauaintegritiiecosistemelor.Indicatorii europeni ai biodiversitii (Monitorizarea impactului politicii UE n materie debiodiversitate) Situaiaitendinelecomponentelorbiodiversitii 1.Abundenaidistribuiaanumitorspecii(deexemplu,psri,uturi) 2.Evoluiasituaieispeciilorameninate 3.Evoluiasituaieispeciilorprotejatedeintereseuropean 4.Tendinealearieideacoperireaecosistemelor 5.Tendinealehabitatelordeintereseuropean 6.Tendinealediversitiigeneticeaspeciilordomestice(animale,culturi) 7.Ariiledeacoperirealezonelorprotejatedesemnatelanivelnaional 8.AriiledeacoperirealesiturilorNatura2000 Ameninrilaadresabiodiversitii 9.Niveluricriticealedepozitelordeazotexcedentare 10.EvoluiaspeciiloralogeneinvazivedinEuropa 11.Impactulschimbrilorclimaticeasupraspeciilorsensibilelatemperatur Integritatea,bunurileiserviciileecosistemelor 12.Indiceletrocmarinalapeloreuropene 13.Fragmentareazonelornaturaleiseminaturale 14.Fragmentareasistemeloruviale 15.Nivelulnutrienilordinapeledetranziie,decoastimarine 16.Calitateaapelordulci Utilizareadurabil 17.Zoneforestierecarebeneciazdemanagementsustenabil 18.Cantitateadelemnmortdinpduri 19.Bilanulazotuluinagricultur 20.Zonegestionatentrunmodcarepoatemeninebiodiversitatea 21.SituaiastocurilorcomercialedepetealeEuropei 22.Calitateaeuentuluiproveninddinfermelepiscicole 23.Amprentaecologicariloreuropeneasuprarestuluilumii Altele 24.Cereridebrevetbazateperesursegenetice 25.Finanareamanagementuluibiodiversitii26.SensibilizareaiparticipareapubliculuiCaracterizareastructuriihabitatelorsevafacecuajutorulreleveuluifitosociologiccarepoatefi definit ca metod de baz in studiul calitativ i cantitaiv al vegetaiei, constnd ntrosuccesiunedeobservaiiideterminri(mareamajoritateefectuatepeteren),finalizateprin24transpunerea grafic a ambianei ecocenotice dintro suprafa de prob (fragment)delimitatninteriorulindividuluideasociaie(fitocenozei)(Cristeaetal.,2004).n studiul i monitorizarea structurii calitative a habitatelor se va urmri evideniereacomplexuluidespeciiiadiferitelorgrupefuncionalecarecaracterizeazfiecarehabitatnparte. Analiza structurii calitative se va face din prisma compoziiei floristice, a grupelorcenotice,astructuriindiferitecategoriidebioforme,degeoelemente,categoriiecologiceieconomice.Bioformelereunesccategoriiledeplantecaredeiaparinlaunititaxonomicediferite,ca rezultat al evoluiei convergente n condiii de mediu aproximativ identice, audobndit o serie de caractere i adaptri morfologice, anatomice i fiziologiceasemntoare,careleoferavantajecompetitivenluptainterspecificinvalorificareaoptimacondiiilorstaionale(Cristea1993;Cristeaetal.,2004)(Figura8).Figura8.Categoriiledebioforme(dupaRaunkiaer):1fanerofite;2,3chamefite;4hemicriptofite;5,6geofite;7,8,9hidrofiteGeoelementele reprezint categorii de specii vegetale, mai mult sau mai puinndeprtatefilogenetic,carendecursulprocesuluidespeciaieauocupataceairegiunegeografic (mai mult sau mai puin extins), urmnd apoi ci specifice de migraie iintegrarecenoticnspredesvrireaarealeloractuale(Cristea1993).Releveul este metoda de baza in studiul vegetatiei si consta intrun inventar floristic(structura calitativa) al suprafetei de proba (al fitocenozei) completat cu informatii deordincantitativ(abundentadominanta,frecventa),topografic,geomorfologic,pedologic,climatologic,economic,etc.Releveulfitocenologicreprezintaolistafloristica,realizatapeosuprafatadeprobacareoscileaza ca marime mai ales in functie de tipul fitocenozei (vegetatiei). Astfel in cazulstancariilor si gruparilor acvatice aceasta este de 1 25 m 2 (1x1 pana la 5x5 m), instudiulmlastinilorde925m2(3x3mpanala5x5m(incazulmlastiniloreutrofe,maiales stufarisuri, papurisuri putand creste la 50m 2 ), iar al buruienisurilor de 6 25m 2(2x3panala5x5m>pentruburuienisurilesegetalemarindusechiarla100m2).25Legislatie Legea nr. 13/1993 pentru ratificarea Conveniei privind conservarea vieii slbatice i a habitatelornaturaledinEuropa.MonitorulOficialalRomnieinr.627/25.03.2003 Legeanr.58/1994pentruratificareaConvenieiprivindDiversitateaBiologic;Monitorul OficialalRomnieinr.199/02.08.1999; Legea 137/1995 privind Protecia mediului (Legea mediului) Monitorul Oficial al Romnieinr.465/28.06.2002; Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional, seciuneaIIIa,zoneprotejate.MonitorulOficialalRomnieinr.152/12.04.2000; Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului (OUG) nr. 236/2000 privind regimulariilornaturaleprotejate,conservareahabitatelornaturale,a floreiifauneislbatice. MonitorulOficialalRomnieinr.433/02.08.2001; Legeanr.451/20022. AnalizareafactorilorcareduclamodificareabiodiversitiiCriteriidePerforman: Evideniereafactorilorcareproducmodificrialebiodiversitii Compararea influenei diverilor factori asupra gradientului de biodiversitatealdiverselorzone Analizareaunorrezultateobinutepeteren ExecutareadereprezentrigraficeObiective:cunoatereanoiuniidefactoricaremodificbiodiversitateacunoatereanoiuniidefactoricaremodificbiodiversitatea s determine factorii care modific biodiversitatea n diverse ecosisteme i sprelucrezedateleobinuteCauzeleprincipalealepierderiibiodiversitiisuntdenaturaantropica:schimbareautilizriiterenurilor,fragmentareaidistrugereahabitatelor,schimbrileclimatice,speciilestrineiinvazive, poluarea, globalizarea, comerul i consumul nedurabil, creterea demografic,conflictelesociale,rzboaieleetc.(Gilberticolab.,2006).Biodiversitateaesteesenialpentruserviciilepecareleofernatura:reglareaclimei,apaiaerul,fertilitateasoluluiiproduciadealimente,combustibil,fibreimedicamente.Meninereabiodiversitiiestenecesar,nunumaipentruasigurareavieiinprezent,daripentru generaiile viitoare, deoarece ea pstreaz echilibrul ecologic regional i global,garanteazregenerarearesurselorbiologiceimeninereauneicalitiamediuluinecesaresocietii. Fisadelucru Numeleiprenumelecandidatului: Timpdelucru: Sarcinidelucru: Biodiversitateauneizonedestudiu:ecosistemdecmpie,pdure,lac,ru263.Protejareabiodiversitiilanivellocal,zonalinaionalCriteriidePerforman: Implementarealegislaieinvigoarereferitorlaconservarea biodiversitiiiregimuluiariilorizonelorprotejate Studiereazoneloriariilorprotejatelanivellocalizonal Cunoatereamsurilordeprotecieabiodiversitiilanivelnaional CunoaterearezervaiiloriariilorprotejatenaionaleObiective:cunoatereanoiuniideprotejareabiodiversitiiialegislaieinvigoarecunoatereaformelordeprotecieabiodiversitiilanivellocal,zonalinaionalRomaniadeineceamaimarediversitatebiogeograficdintretoatestatelemembrealeU.E:5regiunibiogeograficedincele11europene,aceastaaflanduseinmajoritateintrostarefavorabiladeconservare.Figura9.RezervatiilenaturaledinRomania(http://rezervatiinaturale.host56.com)Suprafata totala a ariilor protejate in Romania este de cca. 1.866.705 ha si acoperaaproximativ7,83%dinsuprafatatarii: Rezervatia Biosferei Delta Dunarii 576.216 ha, Rezervatie a Biosferei (Comitetul UNESCO MAB Omul si Biosfera), Zona Umeda de Importanta Internationala (SecretariatulConventieiRamsar)siSitalPatrimoniuluiNaturalUniversal(UNESCO); 13 Parcuri Nationale 318.116 ha (e.g. Parcul National Retezat Rezervatie a Biosferei(ComitetulUNESCOMABOmulsiBiosfera);27Parcul National Muntii Rodnei Rezervatie a Biosferei (Comitetul UNESCOMABOmulsiBiosfera);Parcul National Balta Mica a Brailei Zona Umeda de ImportantaInternationala(SecretariatulConventieiRamsar).13ParcuriNaturale772.128ha,981RezervatiiNaturale179.193ha28AriiSpecialedeProtectieAvifaunistica21.052ha.Figura10.RezervatiaBiosfereiDeltaDunariiOmarepartedinteritoriulRomanieiesteacoperitdereteauacomunitaradeariiprotejateNatura 2000: din cele 198 tipuri de habitate europene, dintre care 65 sunt prioritare, in28Romaniaseregasesc94tipuridehabitatedintrecare23suntprioritarelanivelcomunitarsiacarorconservareimpunedesemnareaunorAriiSpecialedeConservare(SAC).AufostdesemnatesituriNatura2000unnumarde: 108 situri SPA (Arii de Protectie Speciala Avifaunistica) reprezentand aproximativ 11,89%dinteritoriulRomaniei; 273 situri pSCI (propuneri de Situri de Importanta Comunitara) reprezentandaproximativ13,21%dinteritoriulRomaniei.Pentruastopapierdereabiodiversitii,trebuieredusenmodsemnificativemisiileglobaledegazecuefectdeser.Principalelesursealegazelorcuefectdeser: ardereacombustibililorfosilipentruproducereadeelectricitate,transport,industrie igospodrii; schimbriprivitoarelaagriculturilautilizareaterenurilor,cumarfidefriarea; depozitareadeeurilor; utilizareagazelorindustrialefluorurate.Legislaie Legea nr. 137/1995, cap. III, seciunea 4 Regimul ariilor protejate si al monumentelor naturii Legea106/1996,Legea26/19964.Analizareamodificribiodiversitiincazulunoraccidenteecologice CriteriidePerforman: Evideniereacauzelorcareauconduslaaccidenteleecologice Analizareaefecteloraccidentelorecologiceasuprabiodiversitii Aplicareamsurilorconcretenecesarenvederearestabilirii biodiversitiinzoneleafectatedeaccidenteecologice Monitorizareazoneincaresaprodusunaccidentecologic Obiective: scunoasccauzelorcareauduslaproducereaaccidentelorecologiceia msurilorcaretrebuiescluatepentrurestabilireabiodiversitiiecosistemelor afectate sntocmeascoanalizaaefectelorprodusedeaccidenteleecologiceasupra biodiversitiiicunoatemetodedemonitorizareaunorzonencaresa petrecutunaccidentecologicMsurideprotecie: interzicereapunrii oprireadefririlor respectarearegimuluiderezervaietiinificiariestrictprotejat rempduriri repopulareaariilorafectatecuspeciiledisprute29 Fisadelucru Numeleiprenumelecandidatului: Timpdelucru: Sarcinidelucru: Identificareacauzelorpierderiibiodiversitatii Efectele Instruciunipentrucursant: Asiguraiv de indeplinirea condiiilor de protecia i securitatea muncii precum i de existena echipamentuluispecificdeproteciamuncii Rezolvaitoatesarciniledelucruinlimitatimpuluidelucruprecizat5. Promovarea conceptului de conservare a biodiversitii n concordan cu cel la nivelmondial CriteriidePerforman: Implementarealegislaieinvigoarereferitorlaconservarea biodiversitiiiaregimuluiariilorizonelorprotejate Studiereazoneloriariilorprotejatelanivelmondial Cunoatereamsurilordeprotecieabiodiversitiilanivelmondial Obiective: scunoascnoiuneadeprotejareabiodiversitiiialegislaieinvigoare scunoascformeledeprotecieabiodiversitiilanivelmondial Tabel1.Ariiprotejatenlume,dupacategoriileUICNPondereCategorii UICNNumar(%)Totalsuprafata (kmp)Pondere(%)Suprafatamedie (kmp) Pondere ntotalsuprafataterestra (%)la. Rezervatie naturala 4.395l.b.Salbaticie8062. Parc national3.3863. Monument natural2.1224. Arie de gestionare11.171a habitatelor5. Peisaj5.584terestru/marin protejat6. Arie protejata2.897curesursegestionateTOTAL30.361143117371810100 982.487 940.3444.000.825 193.0222.460.2831.067.1183.601.44713.245.5287730119827100 2241.1671.182 91 2201911.2434360,660,632,670,131,640,712,48,8430ActivitateNumeleiprenumelecandidatului: Timpdelucru:ConveniadelaRiodeJaneiroConveniadelaKyotoConveniadelaRamsarZoneprotejate:UICN,rezervaiifloristice,faunistice,peisagistice,geologice,mixteInstruciunipentrucursant:Citiicuateniesarciniledelucru;SolicitailmuririevaluatoruluiincazulunorneclaritilacerineledinsarciniledelucruAsiguraivdeexistenainstrumentelormaterialeloriechipamentelornecesarerezolvriisarcinilordelucru Asiguraiv de indeplinirea condiiilor de protecia i securitatea muncii precum i de existenaechipamentuluispecificdeproteciamunciiRezolvaitoatesarciniledelucruinlimitatimpuluidelucruprecizatIII. CHIMIA I BIOLOGIA APELOR NATURALE1.Moduldedesfurareavieiinapelenaturale CriteriidePerforman: Comparareatipurilordeapenaturale Identificareafloreiapelorstttoareicurgtoare Identificareafauneiapelorstttoareicurgtoare Utilizareadeterminatoarelor Obiective: sidentificefloraifaunaapelorstttoareicurgtoarescomparetipuriledeapenaturalesutilizezedeterminatoarelepentruidentificarea floreiifauneiapelorstttoareicurgtoareResurseledeaplanivelglobalsuntde1,37miliardekm3,dincare97,2%suntlocalizatenmari si oceane si 2,7 % n apele subterane si de suprafata. Resursele de ap pe glob suntlimitateidistribuiteneuniform,iarprinpoluarevolumullorsereduce(Figura11).31 Figura11.DistributiarezervelordeapaalePamantuluiApainnaturexistsubformade: apedesuprafatacurgatoare(fluvii,rauri,pruri,etc) statatoare(mriioceane,lacuri,balti,mlatini) apasubterana(straturiacviferesiizvoare)A.ApeledesuprafaA.1 Apele curgtoare au caracter permanent i se deplaseaz de la de la izvor sprevrsareprintrodepresiunenumitalbie,subinfluenagravitaiei,caurmareadifereneidealtitudinefadenivelulmrii.Caracteristicaprincipalacursurilordeapoprezintncrcareavariabilcumateriinsuspensieisubstaneorganice,ncrcarelegatdirectproporionaldecondiiilemeteorologiceiclimatice.Pricipalii poluani ai apelor curgtoare: substane organice greu degradabile, compui aiazotului, fosforului, sulfului, microelemente (cupru, zinc, plumb), pesticide, insecticideorganoclorurate,detergeni,compuidenaturbacteriologic,etc.Cursurile de ap (ruri, pruri, fluvii), sunt caracterizate, n general, printro mineralizaremaisczut,sumasrurilormineraledizolvatefiindsub400mg/l:carbonai,cloruriisulfaidesodiu,potasiu,calciuimagneziu.Concentraiaionilordehidrogen(pHul)sesitueaznjurulvaloriineutre,fiindcuunpH=6,87,8.Disciplina care se ocup cu studiul apelor curgtoare se numete potamologie.Caracteristicile hidobiologice ale acetor ape sunt: adncimea, limea, debitul, vitezacurentului,transportuldemateriale,repartizareazonalaunororganismeacvaticeetc.Organismeledinapelecurgtoareautendinadeaurcacontracurentuluicompensndastfelputerea desplare a apei n micare. Viteza curentului de ap influeneaz forma corpuluiorganismeloracvatice.A 1.1 Rurile. Abundena organismelor este n strns dependen de viteza decurgere apei, temperatura apei i natura substratului; numrul de specii scade cucretereavitezeiapei.Temperaturaapelorcurgtoarecretedelaizvorsprevrsare.32n cursul unui ru se difereniaz trei sectoare n funcie de viteza de curgere:superior,mijlociuiinferior.nfunciedecaracteristicilehidromorfologicealeapei,ndistribuiaorganismelorsedistingdouzoneecologicedistincte(Papadopol,1978):zon cu ape mici i curent puternic, unde albia este format dinrocidureiarbentalulestelipsitdemlpopulatcu organisme sesile, fixate pesubstrat(biotectonizoobentos)icuspeciinectonicebunenottoareo zon cu ape mai adnci, curent mai slab, substrat bentonic moale i mobilformat din nisip, unde se ntlnesc hidrobioni endobentonici,iarnpelagialsedezvoltorganismeplanctonice (productori, consumatori ireductori)alturidecelenectonice.Fitoplanctonulruriliorestereprezentatprindiatomeecareconstituiepeste50%din fitoplancton, cloroficee,cianoficee,conjugateheterocontei dinoflagelate. nperioadele reci ale anului domin diatomeele dar odat cu cretereatemperaturilorpredomin cloroficeeleicianoficeele.Dintre diatomee suntfrecventntlnitespeciialegenurilorMelosira, Asterionella,Cyclotella. Cloroficeele sunt reprezentate prin specii ale genurilor Pediastrum,Scenedesmus,Eudorina, iar cianoficeele prin specii de Microcystis,Anabaena,Aphanizomenon.Zooplanctonul din ruri este format din specii de rotifere din genurile Keratella,Poliarthra, Brachionus, cladocere din genurile Daphnia, Bosmina, Leptodora icopepodedingenurileEucyclops,Dioptomus,Mesocyclops.Petii din apele curgtoare au fostincluin5grupeecologice(dupHuet(1946),citatdePricope,2000): 1. salmonidetipicreofile,precumpstrvulilipanul 2. ciprinidereofiledeaperepeziprecumcleanul,scobarulimreana; 3. ciprinidedensoire:porcuorul,morunaul,roioara; 4. ciprinidedeapecalme,decmpie,cumsuntcrapul,pltica,linul; 5. rpitoridensoireaiacestora:bibanul,tiuca,ghiborulA 1.2 Prurile au ape limpezi, transparente, bine oxigenate care se caracterizeazprinvitezmaredecurgere(56m/s),dardebitredus.A.2 Apele stttoare sunt localizate n depresiuni ale scoarei ce au luat natere subaciuneaunorfactoriinternisauexterni.Lacurile se pot clasificadup criterii mai multe criterii: origine, regimul hidrologic,zongeografic,graduldemineralizare,graduldetrofie,graduldecolmatare.Dupgraduldemineralizarelacurilepotfi: dulci(salinitateasub0,5) salmastre(salinitateantre0,5i30), srate(salinitateantre30i40) hipersaline(salinitatepeste40)Factori care condiioneazviaa n ecosistemele lacustre sunt: rgimul hidrologic,dinamica apelor, regimul termic, lumina, chimismul apeii natura substratuluibentonic.33Fitoplanctonul din lacuri este format din alge microscopice din ncrengturileChlorophyta, Cyanophyta,Bacillariophyta i Pyrophyta. Fitoplanctonul din lacuriprezint o dinamic sezonier att ca numr de specii ct i ca abunden. Iarnadatorittemperaturilorsczuteitranspareneiredusesenregistreazunminimndezvoltarea fitoplanctonului, n timp ce n perioada cald maximum de dezvoltaredepinde de grupul sistematic: diatomeele primvara i toamna, iar cloroficeele icianoficeelevara.Zooplanctonul din lacuri este format din protozoare (ciliate), viermi (rotiferi)sicrustacee (copepode si cladocere) a populaiile de zooplancton din lacuri seobserv o dinamic sezonier evident. Ating maximum de dezvoltare vara siminimumiarna.Plantele superioare din lacuri: papur (Typha sp.), stuf (Phragmites sp.), pipirig(Scirpus lacustris), rogozul (Carex riparia), iarba mlatinii (Juncus effusus), manaapei(Glyceriaaquatica)etc.B.ApelesubteraneApelesubteranesuntcaracterizate,ngeneral,printromineralizaremairidicat,coninutulnsrurimineraledizolvatefiindpeste400mg/liformatdin:dicarbonai,cloruriisulfaidesodiu,potasiu,calciuimagneziu.Concentraiaionilordehidrogensesitueaznjurulvaloriineutre,corespunzndunuipH=6,57.Dintregazeledizolvatepredomindioxiduldecarbonliber,coninutulnoxigenfiindfoarte sczut sub 3 mg O2/l. n funcie de compoziia mineralogic a zonelor strbtute,apelesubteranepotconinecantitinsemnatedefier,mangan,hidrogensulfuratisulfuri,compuiaiazotuluietc.2.CorelareaproprietilorfizicecuproprietilechimicealeapelornaturaleProprietile apelor naturale sunt determinate n primul rnd de substanele minerale,lichide,gazoaseiorganicensuspensiesaudizolvatecareprovindininteraciuneacomplexhidrosferatmosferlitosferorganismevii.CriteriidePerforman: Interpretarea unor rezultate privind compoziia chimic a apelor stttoareicurgtoare Executarea unor analize comparative a nsuirilor organoleptice a diverselortipurideapenaturale Executarea unor analize comparative a proprietilor fizice a diverselortipurideapenaturaleObiective:sinterpretezerezultateprivindcompoziiachimicadiverselortipurideapenaturale s execute analize comparative ale proprietilor fizice i nsuirilororganoleptice34Srurile dizolvate. Apele naturale conin cationi i anioni, din care 6 sunt elementefundamentale care aparin tuturor apelor naturale: molecula de H2CO3 i ionii de HCO3,CO32,H+,OH,Ca2+,iarrestulcaracteristicefiecruitipdeap:ioniideSO42,Cl,Mg2+,Na+,K+etc.Acesteelementenfunciedeconcentraialorconferapeiunanumitcaracter.Dintregazelesolubilenap,prezintimportanpentruproceseledetratareicondiionareaapelorindustriale:oxigenul,dioxiduldecarbon,amoniacul,hidrogenulsulfurat.Altegaze,cum ar fi: oxizii de sulf (SO2 i SO3), oxizii azotului (NO i NO2 n special), HCl, HCN suntspecifice anumitor activiti industriale (energetic, siderurgie, metalurgie, industriechimic).n apa subteran,dintregazeledizolvatepredomindioxiduldecarbonliber,coninutulnoxigenfiindfoartesczutsub3mgO2/l.napaderu,dintregazeledizolvatesuntprezenteoxigenuldizolvat,cusaturaientre6595%ibioxiduldecarbonliber,ngeneralsub10mg/l.pHul apelor naturale este cuprins ntre 6,5 8, abaterea de la aceste valori dnd indicaiiasuprapoluriicucompuianorganici.Proprietifizicealeapei:Temperaturaapeivariaznfunciedeprovenienideanotimp.Temperaturanormala apei este cuprins ntre 0 i 350C. Majoritatea proprietilor fizice ale apei variaz nfunciedetemperatur.Temperaturavariazanfunctiedeconditiiletermodinamicealeregiunii in care are loc circulatia apelor subterane, de la 0 C, in regiunile cu zapezipersistente,la100Cnregiunilevulcanicesaucugheizerisiintre520Cinconditiileclimaticealelatitudinilormedii.Densitateaapeiestemasacuprinsnunitateadevolum.Cretedela00C(d=0,99987g/cm3)la4oC(d=1g/cm3),apoiscade(ajungndla25oClad=0,99701g/cm3).Datoritacesteivariaiiadensitii,apaprezintproprietimecaniceunicefadealtesubstaneifavorizeazdesfurareavieiipefundulapelorchiariiarna.Transparena apelor n general depinde de cantitatea, natura i dimensiuneasubstanelor minerale aflate n suspensie sau dizolvate i este influenat mult deprezena vegetaiei acvatice. Apele naturale nepoluate snt aproape lipsite de culoare.Determinarea culorii apei ce conine o cantitate mare de substane suspendate seefectuieazdupceprobasefiltreazsaustnrepaosnumaimultde2ore.Viscozitateaapeiareunminimumlapresiuninalte,faptcareseinterpreteaznsensulcapaareoorganizarevoluminoasculegturiinternemobilecarecedeazeforturilormecanice,dndunlichidmaimobil.nsuirileorganolepticealeapei:Culoarea apei se determin n comparaie cu etaloane preparate n laborator. Teoreticapanaturalntrunstratcuogrosimesub5cmesteincolor,pesteaceastgrosimeidacnapsuntsubstanesolidedizolvatesaunsuspensie,apapoatesaibdiferiteculorincepnddelaalbastrulaverdesaudelagalbenlacafeniu.Mirosul apei este clasificat n ase categorii, dup intensitate: fr miros , cu mirosneperceptibil,cumirosperceptibilunuispecialist,cumirosperceptibilunuiconsumator,cumirosputernicicumirosfoarteputernic.35Gustulapeidepindedeprezenaunorsubstanemineralenap,aunorsuspensiisauaunor gaze dizolvate. Se poate aprecia astfel: fr gust, gust foarte slab, gust slab, gustperceptibil, gust puternic, gust foarte puternic. Spre exemplu: daca apa are un gustdulceag nseamn ca ea conine substane organice i foarte puine sruri, cnd estesrat nseamn c ea conine mult clorur de sodiu, cnd apa are un gust amarnseamnaceaconinesulfatdemagneziusauclorurdemagneziu.3.IndicatoriibiologiciaiapelornaturaleCriteriidePerforman: DeterminareaindicatorilorbiologicipentruFe,Ca,H2S,NaCl Determinareaindicatorilorbiologiciaiimpurificriiorganice Corelarea indicatorilor biologici cu compoziia chimic a apelor naturale DeterminareagraduluideeutrofizareaapelornaturaleObiective: scorelezeindicatoriibiologicicucompoziiachimicaapelornaturale sdetermineindicatoriibiologiciigraduldeeutrofizarealapelornaturaleCalitatea apei i modificrile datorate diverselor forme de poluareinfluenteazcompoziiabiocenozeloracvatice(tipinumrdeorganisme),iaracesteapotreprezentaunmijlocdeadiagnosticacalitateaapei.Stabilireagraduluidepoluareauneiapesefaceprincomparareaorganismelor existente cu tabele standard cuprinznd grupe faunistice i numr de unitisistematicedeorganismeindicatoaredeapcuratsaumurdar.Indicatoriibiologicireflectgraduldesaprobitateaapei,prinanalizaspeciilordeorganismecarepopuleazmediulacvatic.Indicatoribiologiciaiapelornaturale: pentruFe:Crenothrixpolyspora,Leptotrixochracea,Anthophysavegetans pentruCa:Elodeasp.,Myriophillumsp. pentruH2S:Beggiatoaalba,Metopussp. pentruNaCl:Naviculasp.,Nitzschiasp.,Artemiasalina pentru impurificarea organic specii ale genurilor: Paramoecium, Tubifex, Oscillatoria,Vorticella,Stentor,Cladophora,Elodea,Planaria,Perla,RhyacophilaFigura12.Planariasp.,Naviculasp.,Myriophillumsp.36Tabel2.Indicatoriibiologiciaiapelornaturale Indicatorbiologic Valoriadmise110lipsa 20lips;seadmit exemplare izolaten funciede specie lipsa lipsa Metodede analiz STAS632990Volumul estonului obinut prin filtrare prin fileuplanctonic,cm3/m3Organismeanimale,vegetaleiparticulevizibilecuochiullibeOrganismeanimalemicroscopice,numr/dm3Organismecareprinnmulireanmasmodificproprietileorganolepticesaufizicealeapei/100dm3OrganismeindicatoaredepoluareOrganisme duntoare sntii: ou de geohelmini,chisturidegiardia,protozoareintestinalepatogene4.ProtejareacalitiiapelornaturaleCriteriidePerforman: Implementareanoilorreglementriprivindcalitateaapelornaturale Gestionareazoneloracvaticeprotejate Monitorizareaspeciilorocrotitedinzoneleacvaticeprotejate Executarea unor teste ecotoxicologice pentru determinarea influeneipesticidelorasupraorganismeloracvaticeObiective: s demonstreze c are cunotine referitoare la gestionarea i monitorizarea zoneloracvaticeprotejateiaspeciilorprotejate simplementezenoilereglementriprivindcalitateaapelornaturale s efectueze teste simple de ecotoxicolgie pentru de determinarea influenei pesticidelorasupraorganismeloracvaticePoliticaeuropeanadeprotectieacalitatiiapeidateazadinanii'70.PrimulProgramEuropeanpentruProtectiaMediuluiafostlansatinanul1973,urmatdeunsetdereglementariprivindcalitateaapei,respectivDirectivaApelordeSuprafata,din1975,sicontinuandcuDirectivaApei Potabile, din 1980. In 1997, Comisia Europeana propune Directiva Cadru pentru Apa,careintroduceonouaformulamanagerialadecontrolalcalitatiiapei.Calitateaapeisepoatedefinicaunansambluconvenionaldecaracteristicifizice,chimice,biologice i bacteriologice, exprimate valoric, care permit ncadrareaprobeintroanumitcategorie.37CaraterizareastariiapelorDirectivaCadruApdefinesteinArt.2stareaapelordesuprafatprin: stareaecologica stareachimicaStarea ecologica reprezinta structura si functionarea ecosistemelor acvatice, fiinddefinitainconformitatecuprevederileAnexeiVaDirectiveiCadruApa,prinelementeledecalitatebiologice,elementehidromorfologicesifizico;chimicegeneralecufunctiedesuportpentrucelebiologice,precumsiprinpoluantiispecifici(sinteticisinesintetici).Caracterizarea starii ecologice (Figura 13) in conformitate cu cerintele Directivei CadruApa (transpuse in legislatia romaneasca prin Legea 310/2004 care modifica sicompleteazaLegeaApelor107/1996),sebazeazapeunsistemdeclasificarein5clase,respectiv:foartebuna,buna,moderata,slaba,proasta.Figura13.Stareaecologicaaapei Directiva Cadru defineste starea chimica buna a apelor de suprafata, ca fiind stareachimicaatinsadeuncorpdeapalanivelulcaruiaconcentratiiledepoluantinudepasescstandardele de calitate pentru mediu, stabilite in anexa IX si sub Art. 16(7), precum sisubalteactelegislativeComunitarecestabilescastfeldestandarde.38Standardeledecalitatepentrumediu(EQS)suntdefinitedreptconcentratiiledepoluanticenutrebuiedepasite,pentruaseasiguraoprotectieasanatatiiumanesiamediului.Figura14.Stareachimicaaapei Incazulcorpurilordeapasubterana,DirectivaCadrudefinestestareacantitativa,precumsistarea calitativa. Pentru evaluarea starii cantitative a corpurilor de apa subterana sauutilizatRecomandarileghiduluiEuropeanindomeniu,elaboratincadrulStrategieiComunede Implementare a Directivei Cadru. Astfel, au fost utilizate criteriile urmatoare: bilantulhidric conexiunea cu apele de suprafata influenta asupra ecosistemelor terestredependentedeapasubteranintruziuneaapeisalinesauaaltorintruziuni.DeltaDunarii,cuosuprafatade2.681km2,esteceamaimarerezervatiedetinuturiumededinEuropa.DeltaDunriiaintratnpatrimoniulmondialalUNESCOn1991siesteclasificatca rezervaie a biosferei la nivel naional n Romnia i caparc naionaln taxonomiainternaionalaIUCN. FLORA:1.839specii FAUNA:3.541speciiZona cu valoare avifaunistic ridicat (colonii mono, polispecifice i individuale, locuri deaglomeraiepentruhrnireipopas,zonedecuibritaleunorspeciirare).Din331despeciide psri semnalate pe teritoriul RBDD, 320 sunt incluse n Convenia privind conservareavieii slbatice i a habitatelor naturale din Europa adoptat la Berna (n 19 septembrie1979),dincare229nAnexaII(animaleeuropenestrictprotejate),respectiv91nAnexaIII(animaleeuropeneprotejate).ParculNaturalLuncaMuresuluiestesituatnvestulRomniei,njudeeleAradiTimi.Areo suprafa de 17.455 ha i include zona ndiguit a Mureului; este o zon inundabil (oinundaielafiecaretreiani)situatntredigurileconstruitepefiecarepartearuluiintreterasele nalte ale aceluiai ru.Lunca Mureului Inferior este un ecosistem tipic de zonumedcuapecurgtoareistttoare,cupdurialuviale,galeriideslciiiplopi,precumizvoaieileauridecmpie,importantlocdecuibrireipasajpentrucca.200despeciidepasri,multedintreelefiindsubunregimstrictdeproteciepeplaninternaional.ncadrulParculuiNaturalLuncaMureuluiexistpatruzonedeprotecieintegral:PrundulMare(717,9ha),PdureaCenad(310,5ha),InsulaMareCenad(2,1ha)iInsuleleIgri(7,0ha). Aceste zone sunt strict protejate, fiind interzise activitile de exploatare a resurselornaturale(http://www.luncamuresului.ro).Testeletoxicologiceinstrumenteprincaresepotidentificasiestimaefecteleprovocatedesubstante periculoase si prioritare/prioritar periculoase asupra organismelor acvatice; infunctiededuratasiconcentratieseclasificain:1. Testeledetoxicitateacutadauinformatii,petermenscurt,de4,8,12,24,48,72,96h, despre toxicitatea substantelor, in caz de poluare accidentala sau evacuare continua, asupra componentelor biologice acvatice afectate si contribuie la luarea unor masuri39imediatedeprotectie;Intoxicarileacuteaparcandconcentratiasubstanteitoxiceestemaresisimptomeleapardupauntimpdecontactscurt;2. Testele subcronice evidentiaza efectele substantelor asupra componentelor biologice acvaticepeuntimpmailung,respectiv7si10zile;3. Testele cronice evidentiaza efectul ecotoxicologic de lunga durata, intre 30 de zile si 150dezile,alsubstanteiurmaritesiaflatainconcentratiisubletale,asupracomponentei biologiceinfunctiedecaracteristicilesubstanteiinvestigate;Metodologia de evaluare a impactului substantelor prioritare/prioritar periculoase asupramediului acvatic stabileste efectul toxic al acestor substante asupra sistemelor biologiceacvaticealgeverzi,dafnia,pestiicontine:A.Metodologiadedeterminareatoxicitatiiacuteasupraalgelorverzi;B.MetodologiadedeterminareatoxicitatiiacuteasupraDafniilor;C.Metodologiadedeterminareatoxicitatiiacuteasuprapestilor;D.Metodologiadedeterminareatoxicitatiicroniceasuprapestilor.Speciile precizate pentru testele de toxicitate sunt specii comune sistemelor ecologiceacvaticedinRomania,astfel:algeverzidetipulScenedesmusquadricuada,Chlorellavulgaris.Reglementri:standardeISO,Legea107/19965.MsurtoriiobservaiihidrometriceCriteriidePerforman: Determinareavitezeidecurgereauneiapecurgtoare Determinareaadncimiiuneiapecurgtoare DeterminareadebituluiuneiapecurgtoareObiective: sdescrieinstrumenteleimoduldelucrupentruefectuareamsurtorilori observaiilorhidrometriceA.Vitezadecurgereapei estevariabila,fiindinfluentatadenumerosifactoriprecum:fortagravitationala, cantitatea de apa care se scurge, de latimea si adancimile albiei, de pantaacesteia,derugozitateapatului.Viteza apei poate fi definit ca distana parcurs de masa de ap n unitatea de timp, sauvectorulcareindicintensitateaidireciadedeplasareaparticulelorlichidenmicare.nseciunea transversal ea difer de la un punct la altul, n funcie de natura fundului, deconfiguraiairugozitateaalbiei,deadncimeamaseideapetc.Viteza curentului de apa se determina cu diferite dispozitive: prajina hidrometrica, tubulhidrometric,bastonulluiJens,moriscahidrometrica.In ultimii ani, in Europa Occidentala si S.U.A. sau dezvoltat dispozitive si metodologiiperfectionatedemasurareavitezeiapeiraurilor:metodaADCP(bazatapeutilizareaenergieiacustice),sondeleelectromagnetice,aparateleacustice.Determinarea debitelor lichide ale raurilor se poate realize prin metode indirecte saudirecte, in functie de precizia dorita, de caracteristicile scurgerii, de mijloacele tehnice.40Metodele directe permit determinarea debitului cu ajutorul unor dispozitive si instalatiispeciale, in functie de care se disting: metoda volumetrica, metoda chimica, metodadeversorilorhidrometrici.Moricahidrometriesteinstrumentulcucaresemsoarvitezap