Click here to load reader

Echo Życia 28

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazyn Echo Życia nr 28

Text of Echo Życia 28

 • MAGAZYN OSB NIEPENOSPRAWNYCH PI/R28MAGAZYN OSB NIEPENOSPRAWNYCH PI/R28

  echo yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaMy nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaci

  co wiary, e tak pomoc moemy uzyska - Epikur

 • Ale ksiki Ale ksiki bd na pkach, prawdziwe istoty,Ktre zjawiy si raz, wiee, jeszcze wilgotne,Niby lnice kasztany pod drzewem w jesieni,

  I dotykane, pieszczone trwa zaczy,Mimo un na horyzoncie, zamkw wylatujcych w powietrze,

  Plemion w pochodzie, planet w ruchu.Jestemy - mwiy, nawet kiedy wydzierano z nich karty

  Albo litery zlizywa buzujcy pomie,O ile trwalsze od nas, ktrych uomne ciepo

  Stygnie razem z pamici, rozprasza si, ginie.Wyobraam sobie ziemi, kiedy mnie nie bdzie

  I nic, adnego ubytku, dalej dziwowisko,Suknie kobiet, mokry jamin, pie w dolinie.

  Ale ksiki bd na pkach, dobrze urodzone,Z ludzi, cho te z jasnoci, wysokoci.

  Czesaw Miosz

 • 1Dla wikszoci ludzi dowiadczenie nie jest ni-czym innym jak tylnymi wiatami okrtu, owietla-jcymi jedynie lad, ktry statek pozostawi po sobie. - Samuel Coleridge

  Pogoda ducha, nastawienie na pomylno i mio, patrzenie na wiat z radoci, opty-mizmem, oczekiwanie od losu wszystkiego najlepszego - to wyznaczniki ycia szcz-liwego. yj szczliwie - yczymy bliskim i sobie samym, nie zawsze pamitajc, e nie zawdzicza si tego zrzdzeniom opatrznoci. To pewna umiejtno, sztuka, ktrej nikt nikogo nie moe nauczy. Trzeba j odnale w sobie. Nie jest to wcale atwe, a ju bardzo trudne, gdy nasze myli opanuje lk o przyszo wasn i tych, ktrych kocha-my. Na czarnowidztwo te jednak opraco-wano leki. Micha Tombak w swojej ksice Jak y dugo i zdrowo zaproponowa sie-demnacie drogowskazw, ktre mog nam pomc. Oto niektre z nich:- Kochaj siebie takim, jakim jeste;- Nigdy nikomu nie zazdro;-Pomagaj biednym, chorym, starym i czy to z radoci;-Najlepszym lekarstwem na choroby i sta-ro jest mio;- Najlepszym dniem jest dzie dziejszy;-Najwikszym grzechem jest podo i strach;- Najwikszy bd - utrata mioci.

  Wskazwki te zawieraj w sobie wielk mdro. Przekonaam si o tym nie raz.

  Danuta Maria Roszkowska

  Redaktor naczelna:Danuta Maria Roszkowska

  Z redakcj wsppracuj:Edyta AdamskaMaria BorawskaAnna DanilewiczMarek DoleckiEdyta GradowskaMicha IwaczukAndrzej JaroszAgnieszka Kierznowska-Rurarz Kazimierz KozowskiJustyna MaaszkiewiczRadosaw RoszkowskiRenata SaniewskaAnastazja SzachowiczMarcin SzachowiczEwa SzarkowskaLucyna SzepielUrszula TarasewiczAnna WorowskaDorota Wysocka

  wydawca: Polskie Stowarzyszenie Diabetykw Oddzia Wojewdzki w Biaymstoku

  Adres redakcji:ul. Warszawska 23, 15-062 Biaystok

  tel. 85 741 57 01, tel./fax 85 732 99 74e-mail: [email protected]

  www.echozycia.pl

  Wydanie magazynu zostao

  do nansowane przez

  Pastwowy Fundusz

  Rehabilitacji Osb

  Niepenosprawnych

  Zamieszczamy przedruki dla celw dydaktycznych i edukacyjnych

  w oparciu o przepisy art. 25,26,29,33 i 49 ust. 2 ustawy o prawie

  autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.

  (Dz.U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83) i przyjte zwyczaje edytorskie.

  echo yciaecho yciaecho ycia

  echo yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaMAGAZYN OSB NIEPENOSPRAWNYCH PI/R28

 • 2 O N A S O N A S

  T E M A T N U M E R U T E M A T N U M E R U

  DLA CIEKAWYCH WIATA

  WARTO WIEDZIEWARTO WIEDZIE

  WANE INFORMACJE

  INNY WIAT

  NASZE YCIE

  echo yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaSPIS TRECI

  3 - 5 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

  6 - 7 Syndrom chronicznego zmczenia cz. 1

  8 - 12 Echo ycia Niepenosprawnych

  13 Dostpno to usunicie barier

  14 Zamek Krlewski otwarty dla niewidomych

  15 wiadczenia na rzecz uczniw niepenosprawnych

  16 Konieczno bada barwnikw

  17 Pacjent z opask

  18 Badania tarczycy

  19 Brakuje rodkw na zdrowie psychiczne

  20 Midzynarodowa Nagroda Niepenosprawnoci

  21 wiat Nikiforw

  22 Srebrna ekonomia

  23 Nadchodzi czas seniorw

  24 Nie mona posiada dwch orzecze

  25 Access City Award

  26 Zielona herbata i laser

  27 Argania elazna

  28 Biaa rzodkiew

  29 Aromaterapia

  30 Litoterapia - akwamaryn

  31 Gruszka

  32 Jod

  38 Likwidacja szk specjalnych

  39 Kto jest wany dla statystyk?

  34 - 35 Sztuki plastyczne a niepenosprawni

  36 - 37 Nikt nie rodzi sie mistrzem cz. 1

  40 - 41 miech to zdrowie

  42 - 46 Na kolacji u arystokracji

  47 e-wolontariat

  OPOWIASTKI

  49 Najpikniejsze serce

 • 3echo yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho ycia TEMAT NUMERU

  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem zrzesza osoby niepenosprawnei osoby dziaajce na ich rzecz. Pracuje w 34 oddziaach terenowych.

  Misj stowarzyszenia jest:

  - Rozwijanie nauki i praktyki rehabilitacji,- Krzewienie wiedzy w spoeczestwie o problemach osb niepenosprawnych,

  - Integrowanie spoeczne osb niepenosprawnych,- Pomoc spoeczna osobom niepenosprawnym i ich rodzinom

  w trudnych sytuacjach yciowych orazwyrwnywanie szans tych osb i rodzin,

  - Ochrona i promocja zdrowia wrd osb niepenosprawnych,- Profi laktyka niepenosprawnoci,

  - Prowadzenie rehabilitacji leczniczej, spoecznej i zawodowej,- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

  bezrobotnych osb niepenosprawnych i zagroonych utrat pracy,- Krzewienie nauki, edukacji, owiaty i wychowania

  w rodowisku osb niepenosprawnych,- Rozwj kultury i sztuki, upowszechnianie kultury fi zycznej i sportu

  wrd osb niepenosprawnach,- Przeciwdziaanie alkoholizmowi i patologiom spoecznym

  jako rdom niepenosprawnoci;

 • echo yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaTEMAT NUMERU

  4

  Towarzystwo Walki z Kalectwem powstao w 1960 r., a w wojewdztwie podlaskim dziaa od 1963r. Nestorem TWK jest prof. Ryszard Kinalski, ktry by zaoycielem i pierwszym prezesem TWK w latach 1963-1993.

  Zgodnie ze statutem TWK ukierunkowane jest na:- pozyskiwanie nowych czonkw,- powoanie sekcji: lekarskiej, fi zjoterapii, socjalnej oraz koa SM (stwardnienie rozsiane),- zorganizowanie poradnictwa: rehabilitacyjnego, prawno-sdowego, skarbowego, socjalnego,- zwalczanie barier architektonicznych w miejscach uytecznoci publicznej,- organizowanie sesji naukowych dotyczcych rehabilitacji,- wydawanie informatorw placwek rehabilitacji w woj. podlaskim oraz folderw TWK,- prezentacja dorobku i dowiadczenia czonkw i dziaaczy TWK,- nawizywanie wsppracy z innymi organizacjami spoecznymi,- organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych,- organizowanie spartakiad sportowo-integracyjnych dzieci i modziey niepenosprawnej,- festyny oraz imprezy integracyjne,- organizowanie szkole i poradnictwo.Aktualnie w TWK s sekcje:- rehabilitacji spoecznej (turnusy rehabilitacyjne),- hipoterapia dzieci i modziey niepenosprawnej,- edukacji integracyjnej ON (prawnik, psycholog, lekarz).

  TWK jest czonkim Komisji Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej

  Dnia 15 kwietnia 2011 r. w Sali Senatu Wyszej Szkoy Kosmetologii i Ochrony Zdro-wia w Biaymstoku odbyo si uroczyste po-siedzenie Zarzdu Wojewdzkiego Oddziau TWK w Biaymstoku. Goci powita prezes PTWK dr n. med. Zenon Chwieko. Na uroczysto przybyli m.in. Przewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, Dyrektor Generalna Podlaskiego Urz-du Wojewdzkiego Ewa Wojewdko, Dy-rektor Departamentu Prezydenta Waldemar Pawowski, Prezes Zarzdu Gwnego TWK w Warszawie Henryk Waszkowski, Rektor Wyszej Szkoy Kosmetologii i Ochrony Zdro-wia Zbigniew Puchalski, Prof. Ryszard Kinal-ski, Dyrektor PFRON Adam Wiski, Rad-ny Stefan Nikiciuk Przewodniczcy Komisji Spraw Spoecznych i Zdrowia, Regionalny Ko-ordynator Caritas Elbieta Kau man-Susz-ko, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabety-kw i jednoczenie Redaktor Naczelna Maga-zynu Cukrzyca a Zdrowie Danuta Roszkow-ska, Kanclerz Wyszej Szkoy Kosmetologii i Ochrony Zdrowia Mikoaj Tomulewicz, Dy-rektor Domu Pomocy Spoecznej w Biaowie-y Mikoaj Golonko, Prezes Firmy DEF Sp. z o.o. Anatol Timoszuk, oraz zaproszeni gocie i dziaacze Towarzystwa: Ludmia Cywoniuk, Emiliana Szutkiewicz, Andrzej Karczewski i czonkowie Zarzdu TWK w Biaymstoku.

  4

 • echo yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaec