30
3.1.1 Gaz cromatografie ........................................................................................................................ 306 3.1.2 Gel permeaţie ................................................................................................................................ 313 3.1.3 Ion cromatografie.......................................................................................................................... 314 3.1.4 Lichid cromatografie ..................................................................................................................... 315 Aparatură medicală şi de laborator Echipamente cromatografie

Echipamente cromatografie

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Echipamente cromatografie

Citation preview

Page 1: Echipamente cromatografie

3.1.1 Gaz cromatografie ........................................................................................................................ 3063.1.2 Gel permeaţie ................................................................................................................................3133.1.3 Ion cromatografie ..........................................................................................................................3143.1.4 Lichid cromatografie .....................................................................................................................315

Aparatură medicală şi de laborator

Echipamente cromatografie

Page 2: Echipamente cromatografie

3

305

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Gaz cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Pentru aplicaţii speciale contactaţi-ne pentru configurarea pe metode ẟi necesităţile specifice cerinţelor dumneavoastră

> LC; HPLC; UPLC; LC/MS; LC/MS/MS> GC; GC/MS; GC/MS/MS; GCxGC-MS

Aplicaţii:

> MS; TOF-MS; MALDI-TOF-MS; Q-TOF MS> ICP-MS

> Kit-uri HPLC şi instrumente HPLC pentru diagnostic medical

Page 3: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

306

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Gaz cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Cromatografia de gaze este o metodă fizică de separare, bazată pe distribuţia solutului între o fază mobilă gazoasă şi o fază staţionară lichidă. Distribuţia selectivă a solutului între faza lichidă şi gazul purtător este rezultatul solubilităţii diferite a componentelor prezente în proba de analizat; astfel, componentele mai greu solubile vor fi eluate primele, pe când componentele a căror solubilitate este mai mare, vor fi eluate mai târziu. Componentele principale ale unui sistem gaz-cromatograf includ coloanele cromatografice, gazul purtător, sistemul de injecţie şi sistemul de detecţie. Este utilizat pe scară largă în industria petrolieră, protecţia mediului, epidemiologie, farmacologie, cercetare ştiinţifică etc.

> Funcţie de autodiagnostic. Teste fundamentale, teste automate, teste extinse, teste de bază, monitorizare continuă a stării gaz-cromatografului.

> Funcţie de autoprotecţie. Protecţie supratemperatură, protecţie filament TCD, protec-ţie lumină expusă PFD, funcţie de blocare tastatură cu parolă.

> Utilizare simplă, automatizată. Capacitate de stocare a 4 metode de analiză cromatografică completă, cu activare automată. Parametri sunt modificabili în timpul funcţionării gaz-cromatografului. Permite conectarea la prelevator automat de probe.

> Opţiuni injectoare. Injector încorporat în coloană, injector vaporizator, injector capilar split/splitless. Pot fi fixate trei injectoare sau două injectoare capilare split/splitless.

> Reactor: intern, extern.> Programare detectoare. Pentru fiecare din detectoare, durata este programabilă pe

5 rampe, iar domeniul de atenuare şi polaritatea pot fi modificate automat. Permite 4 analize externe cu control al duratei, programabil în 20 de rampe.

Gaz cromatograf

Model SP–3400

Componentă Caracteristici Descriere

Cuptor cu coloană

Domeniu temp. de funcţionare Ambiantă ... 420 °C

Durată răcire 250 ... 50 °C, în 5 min

Rată programare temperatură 0.1 … 50 °C/min

Sistem de injecţie Domeniu temp. de funcţionare Ambiantă ... 420°C

Detector Temperatură maximă 420°C

Detector de conductiv. termică (TCD)

Sensibilitate ≥ 12000 mv ml/mg (pentru butan)

Domeniu liniar 105

Domeniu curent 50 ... 400 mA

Detector de ionizare flacără(FID)

Limită minimă de detecţie ≤ 1.3 x10-12g/s (n-C16)

Domeniu liniar 107

Detector de captură electroni (ECD)Limită minimă de detecţie ≤ 0.1 pg/ml (γ-666)

Domeniu liniar 104

Detector fotometric flacără(FID)

Limită minimă de detecţie [P] ≤ ≤1 x 10-12g/s (tri-butil fosfat),[S] ≤ ≤1 x 10-10g/s(p-methylsulfurphosoharous)

Domeniu liniar [P]: 105 [S]: 103

Detector de azot-fosfor(TSD)

Limită minimă de detecţie [N] ≤ 1 x 10-13g/s (azobenzen)[P] ≤ 5 x 10-14 (malathion)

Domeniu liniar [N]: 105 [P]: 104

Page 4: Echipamente cromatografie

3

307

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Gaz cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Cromatografia de gaze este o metodă fizică de separare, bazată pe distribuţia solutului între o fază mobilă gazoasă şi o fază staţionară lichidă. Distribuţia selectivă a solutului între faza lichidă şi gazul purtător este rezultatul solubilităţii diferite a componentelor prezente în proba de analizat; astfel, componentele mai greu solubile vor fi eluate primele, pe când componentele a căror solubilitate este mai mare, vor fi eluate mai târziu. Componentele principale ale unui sistem gaz-cromatograf includ coloanele cromatografice, gazul purtător, sistemul de injecţie şi sistemul de detecţie. Utilizat pe scară largă în industria petrolieră, protecţia mediului, epidemiologie, farmacologie, cercetare ştiinţifică, etc.

> Funcţie de autodiagnostic: teste miez, teste automate, teste extensive, teste de bază, monitorizare continuă a stării GC. Aparatul va indica problemele, zona în care au apărut şi metoda de rezolvare.

> Funcţie de autoprotecţie: protecţie supratemperatură, protecţie filament TCD, protecţie FID, protecţie lumină expusă PFD, funcţie de blocare tastatură cu parolă.

> Utilizare simplă, automatizată. Capacitate de stocare a 4 metode de analiză cromatografice complete, cu activare automată. Permite conectarea la prelevator automat de probe. Parametri modificabili în timpul funcţionării GC. Metodele cromatografice pot fi activate o singură dată pentru 99 de analize.

> Reactor: intern, extern> Programare detectoare. Pentru fiecare dintre detectoare, durata este programabilă

pe 5 rampe, iar domeniul de atenuare şi polaritatea pot fi modificate automat. Permite 4 analize externe cu control al duratei, programabil în 20 de rampe.

Gaz cromatograf

Model SP-3420A

Componentă Caracteristici Descriere

Cuptor cu coloană

Domeniu temp.de funcţionare Temperatura camerei ... 400 °C

Durată răcire 250 ... 50 °, în 5 min

Rată programare temperatură 0.1 … 50 °C/min

Sistem de injecţie Domeniu temp. de funcţionare Temperatura camerei ... 400 °C

Detector Temperatura maximă 400 °C

Detector de conductivitate termică (TCD)

Sensibilitate ≥ 10000mv ml/mg (pentru butan)

Domeniu liniar 105

Domeniu curent 50 ... 400 mA

Detector de ionizare flacără(FID)

Limită minimă de detecţie ≤ 5 x 10-12g/s (n-C₁₆)

Domeniu liniar 107

Detector de captură electroni (ECD)Limită minimă de detecţie ≤ 0.1pg/mL (γ-666)

Domeniu liniar 104

Detector fotometric flacără(FID)

Limită minimă de detecţie [P] ≤ 2 x 10-12g/s (tri-butil fosfat),[S] ≤ 2 x 10-10g/s(p-methylsulfurphosoharous)

Domeniu liniar [P]: 105 [S]: 103

Detector de azot-fosfor(TSD)

Limită minimă de detecţie [N] ≤ 2 x 10-13g/s (azobenzen)[P] ≤ 1 x 10-13g/s (malathion)

Domeniu liniar [N]: 105 [P]: 104

Page 5: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

308

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Gaz cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Gaz cromatograf optimizat cu control pneumatic avansat (APC). Acest puternic instrument analitic oferă APC multifuncţional pentru a creşte productivitatea şi competitivitatea laboratoarelor prin controlul precis al debitului şi presiunii şi prin analizele rapide şi precise efectuate. Sistemul de economisire a gazelor reduce costurile de operare.

Gaz cromatograf

Model YL 6100YOUNG LIN

> Stabilitate mare a debitului de gaz datorită controlului electronic> Programarea temperaturii cuptorului face ca timpul de retenţie al probelor cu greutate

moleculară mare să poată fi crescut, prin creşterea vâscozităţii fazei mobile> Eficienţa separărilor şi reproductibilitatea sunt crescute datorită controlului pneumatic

avansat> Control foarte bun al instrumentului prin sistemul de achiziţie date şi control Autochro-

3000; control stabil şi precis datorită procesoarelor duble> Funcţie de condiţionare a coloanei> Memorare de până la 20 de metode analitice> Funcţie de temporizare a opririi/pornirii sistemului> Productivitate crescută datorită controlului de presiune şi memorării/încărcării rapide

a metodelor > Pot fi repetate analizele de până la 9999 ori în mod automat> Pentru siguranţă: detectorul nu este pornit decât după ce este verificat fluxul între

referinţă şi probă pentru a proteja detectorul TCD, fluxul de aer/H2 va fi oprit automat dacă flacăra este oprită

Controlul pneumatic avansat (APC)> Reduce descompunerea şi pierderea probei în cazul injecţiei de tip „splitless”> Stabilitate crescută a detectoarelor> Senzitivitate mare la injecţia de tip „split” a unei cantităţi mari de probă> Aprindere automată a flăcării detectorului FID

Cuptorul pentru coloană> Ventilator şi rezistenţă de încălzire silenţioase şi de putere mare; creştere şi scădere

rapidă a temperaturii şi stabilitate mare> Temperatura poate fi crescută până la 450 °C pentru analiza probelor cu punct de

fierbere ridicat> Inerţie termică mică a cuptorului, ceea ce permite încălzirea şi răcirea rapidă a cuptorului;

numai 6,5min sunt necesare pentru răcirea de la 450 °C la 50 °C> Temperatură uniformă în cuptor; la 200 °C în mijlocul acestuia, variaţia spaţială nu este

decât de 0,2 °C

Specificaţii tehnice cuptorCaracteristici DescriereDomeniu de temperaturăCu răcire LN₂Cu răcire CO₂

Ambient +4 °C...450 °C-80°C...450 °C-55°C...450° C

Increment de temperatură 1 °CRata maximă de rampare a temperaturii 100 °C/minFuncţionare continuă 9999 minRampe/platouri programabile 15/16Stabilitatea temperaturii ±0,05 °C

Page 6: Echipamente cromatografie

3

309

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Gaz cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Instrumentul poate fi configurat cu diverse detectoare şi sisteme automate de prelevare şi preparare a probelor.

DetectoareFID (ionizare în flacără)> Pentru detecţia compuşilor organici care pot fi ionizaţi de flacăra aer/hidrogen> Temperatură maximă 450 °C> Detecţie automată pentru aprinderea/stingerea flăcării> Limita de detecţie a metodei (MDL): 32pg de carbon/sec sub formă de dodecan folosind

N₂ ca şi eluent, jet de 0,4572mm> Domeniu dinamic liniar: ±10%, 107 cu N₂ ca şi eluent, jet de 0,4572mm> Senzitivitate 19 mC

TCD (conductivitate termică)> Detector universal, chiar şi a compuşilor anorganici, gazul folosit ca şi fază mobilă nu

este detectat> Temperatură maximă 400 °C> Celulă de curgere cu 4 filamente Rheniu-tungsten> Limita de detecţie a metodei (MDL): <5ng/ml> Domeniu dinamic liniar: 105 (±5%)

Gaz cromatograf

Model YL 6100YOUNG LIN

PDD (descărcare în pulsuri)> Detectoare cu sensibilitate mare pentru analiza compuşilor halogenaţi> Două moduri de operare: PDECD şi PDHID> PDECD este selectiv la compuşii cu afinitate mare pentru electroni cum ar fi pesticidele clorinate sau freonii; concentraţia minimă

detectată pentru acest tip de compuşi este la nivel de picogram sau femtogram; mod de lucru similar cu detectorul ECD; operare până la 400°C; pentru operarea în acest mod, trebuie introdus He şi CH4 un pic în amonte de ieşirea din coloană

> Modul PDHID este universal şi non-distructiv dar cu sensibilitate mare; răspunsul este liniar atât la compuşi organici, cât şi anorganici; concentraţia minimă detectabilă se află în domeniul ppb

NPD (azot şi fosfor)> Pentru detecţia azotului organic şi a compuşilor fosforului> Temperatura maximă 400 °C> Limita de detecţie a metodei: <0,4pg azot/sec, <0,2pg fosfor/sec> Domeniu dinamic: >104> Selectivitate: 35000:1 N/C, 75000:1 P/C

FPD (detector cu flacără pentru fosfor)> Detectează sulful şi compuşii fosforului> Senzitivitate: 5 x 10-13gP/sec, 5 x 10-11gS/sec> Limita de detecţie a metodei: 15ppb Vapona în hexan, 0,5ppb tetrahidrotiofen în benzen; produc peak-uri de două ori mai mari decât

zgomotul> Filtre optice: 525nm – pentru fosfor, 394nm – pentru sulf

ECD (captură de electroni)> Pentru detecţia compuşilor halogenaţi> Temperatură maximă 350 °C> Limita de detecţie a metodei: <1pg/sec Lindan> Domeniu dinamic liniar: 104

Page 7: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

310

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Gaz cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Auto-prelevator de probe YL6000

> Productivitate şi capacitate analitică sporită> Injecţia poate fi efectuată rapid sau încet în funcţie de compusul analizat> Injecţia dublă prin supapele A şi B este posibilă pentru creşterea eficienţei> Pot fi memorate 10 metode şi injectate până la 110 probe> Control prin tastatură sau Autochro 3000> Capacitate: 110 flacoane de 2 sau 2,5ml> Poziţii pentru solvent de pre/postspălare> Timp de vâscozitate: 1...15sec> Maxim 15 paşi pentru secvenţă> Adâncimea injecţiei programabilă

Autoinjector economic

> Capacitate: 10 flacoane de 2 sau 2,5ml> Increment de dozare: 0,1µl> Spălarea acului de injecţie: până la 15 paşi> Viteza de injecţie: 0,1-100µl> Timp de aşteptare înainte/după injecţie: 0-99sec

Auto-prelevator de probe tip „static headspace” HT200H

> Disponibil în variantele pentru GC şi GC/MS> Utilizat în analiza apei potabile, reziduale, deşeurilor industriale şi a solului> Elimină nevoia de furtune, maximizează volumul util de probă şi absorbţia acesteia> Coloana de injecţie transportă flacoanele în incubatorul cu 6 poziţii pentru a fi supuse

agitaţiei orbitale la temperatura programată> Acul încălzit prelevează proba şi apoi o injectează direct în gaz cromatograf

Gaz cromatograf

Model YL 6100YOUNG LIN

Page 8: Echipamente cromatografie

3

311

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Gaz cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Auto-prelevator combinat HT280T

> Unitatea combină metodele „static headspace”, prelevare de probe lichide şi SPME (microextracţie de fază solidă)

> Transfer de probă progresiv şi contaminare minimă între probe> Compatibil cu majoritatea sistemelor de gaz cromatografie> Se montează deasupra aparatului, ceea ce reduce spaţiul ocupat> Trecerea de la o metodă de prelevare a probelor la alta se face simplu şi rapid în

aproximativ 5 minute cu ajutorul kit-ului de conversie> În cazul SPME este afectuată agitarea orbitală şi încălzirea probei> Reduce costurile şi timpul consumat> Toate metodele de lucru au o gamă variată de parametri care pot fi reglaţi, sporind

versatilitatea acestui modul> Creşte capacitatea de analiză

Pirolizator Pyroprobe 5000

> Cuplarea acestui modul cu gaz cromatograful permite efectuarea unor analize care altfel nu erau posibile fără extracţii şi derivări

> Folosind tehnica pirolizei, probe precum: vopsele, adezivi, izolatori, ambalaje alimentare, cauciuc, plastic, hârtie, cerneală şi multe altele, pot fi suspuse analizelor calitative şi cantitative

Valvă pentru prelevare probe de gaz

> Pentru obţinerea de rezultate precise este necesară echiparea intrării în coloană cu o astfel de valvă

> Permite injectarea automată sau manuală a probei şi schimbarea fluxului de gaze> Deschiderea şi închiderea valvei se efectuează mecanic; este utilă în situaţiile în care

orice scânteie ar putea fi periculoasă sau în cazul în care apar probleme la reţeaua electrică

> Valvele sunt mici, relativ ieftine, fiabile şi pot fi reparate la faţa locului

Modul de purificare a gazelor

> Se dovedeşte a fi foarte util în cazul analizei de O₂, N₂ la concentraţii foarte mici, din domeniul ppm

> Elimină orice posibilitate de difuzie din atmosferă în valve> Ventilează emisiile întâmplatoare din valve

Model Material Temperatură maximă (°C) Presiune maximă (psi)Valcon E Poliarileterketonă/PTFE compozit 225 400

Valcon T Poliamidă/PTFE/carbon compozit 330 300

Gaz cromatograf

Model YL 6100YOUNG LIN

Page 9: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

312

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Gaz cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Autochro-3000

> Permite achiziţia de date de la instrument, cât şi controlul acestuia> Autentificare utilizator pentru protecţia datelor> Control de sisteme multiple simultan> Diverse metode de analiză şi prelucrare a datelor> Nu există riscul pierderii informaţiilor> Controlează atât gaz cromatograful cât şi toate accesoriile acestuia, cum ar fi auto-

prelevatoarele sau valvele> Funcţie de programare a unui protocol de urmat în cazul unei erori a instrumentului,

pentru protecţia acestuia> Fiecare funcţie de analiză, în cazul instrumentelor multiple este afişată separat> Suport pentru date neprelucrate de pe canale multiple> Capabilitate de operaţiuni multiple în timpul colectării de date> Navigare şi analiză uşoară cu ajutorul mouse-ului> Afişarea pe cromatogramă a: liniei de bază, începutul şi sfârşitul peak-urilor, denumirea

axelor şi a peak-urilor> Confirmarea standard a unui peak: eroare relativă (%), eroare absolută (min), deviaţia

relativă standard – RSD (%)> Selecţie: „cel mai apropiat”, „cel mai înalt”, „cel mai mare”, „cel mai mic”, „cea mai mică

suprafaţă”, „primul”, „ultimul”, „toate”> Diferite metode de calibrare: ESTD, ISTD etc> Calibrare standard: suprafaţă, înălţime şi formă definită de utilizator> Tipuri de calibrare: pătratică, cubică, exponenţială, geometrică 1/x, 1/x2, constantă> Rapoarte de: analiză, calibrare, erori, audit> Compatibil cu alte tipuri de software datorită formatului de date ASCI II CDF

Gaz cromatograf

Model YL 6100YOUNG LIN

Page 10: Echipamente cromatografie

3

313

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorEchipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Gel permeaţie

Instrumentul Young Lin GPC Model 9200, este destinat analizelor maselor moleculare medii şi distribuţiei maselor moleculare la polimeri, cauciucuri, materiale plastice şi fibre sintetice. Oferă toate informaţiile necesare pentru determinarea proprietăţilor fizice ale polimerilor. Debitul de eluent extrem de precis şi constant al pompei precum şi stabilitatea detectorului bazat pe măsurarea indicelui de refracţie (RI detector) sunt factori cheie, care asigură obţinerea unor rezultate exacte şi reproductibile.

GPC 9200 este astfel construit încât erorile care ar putea vicia rezultatele, sunt aproape excluse, aparatul furnizând rezultate de o mare acurateţe şi precizie.

Softul Autochro-GPC Data System reprezintă o altă certitudine pentru obţinerea unor rezultate exacte cu modelul GPC 9200.

Caracteristici principale:> Pompă SP930D, asigură un control precis al debitului de solvent> Detector de indice de refracţie, RI 750F, operabil într-un domeniu larg de valori> Soft Autochro-GPC Data System asigură o utilizare facilă şi exactă a instrumentului

Configuraţia sistemului:> Pompă solvent, model SP930D> Injector 7725I Rheodyne> Detector de indice de refracţie, model RI 750F> Coloană cromatografică CTS-30> Soft de utilizare Autochro-GPC Data System > Modul SDV 30 LPG (opţional)

Caracteristici principale ale softului Autochro-GPC Data System> Compatibilitate cu sistemul de operare Windows> Achiziţie de date şi analiză – Achiziţie de date în sistem “multi channel” – Integrare automată> Curbe de calibrare şi prelucrarea datelor – Opţiune de ajustare a curbei de calibrare – Până la 200 de standarde folosite pentru calibrarea instrumentului – Afişarea curbei masei moleculare medii – Afişarea curbelor de distribuţie a maselor moleculare – Posibilitatea afişării multiple a curbelor de distribuţie, până la 16 probe – Posibilitatea ajustării domeniului de citire a maselor moleculare

G P C – Gel Permation Chromatography

Young Lin Model 9200YOUNG LIN

Page 11: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

314

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorEchipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Ion cromatografie

Cromatografia ionică este o tehnică de separare a ionilor sau moleculelor polare, care are la bază interacţiile ionice (coulombice) dintre molecule. Faza staţionară posedă grupe funcţionale ionice care interacţionează cu ionii solutului (probei analizate), care au încărcare opusă.

Detectorii cei mai des utilizaţi în acest tip de cromatografie sunt bazaţi pe absorbţia în UV-Vis, şi conductivitate.

Ion cromatograf

Model IONUS

Determinare rapidă de cationi şi anioni Detector de conductivitate> Sensibilitate de măsurare: 0.1 ... 5250 µS/cm FS> Amplificare: 0.1; 1.0; 10 µS/cm> Domeniu: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512> Zgomot: 0.004 µS/cm> Deviaţie: 0.025 µS/cm> Semnal: 0 ... 5 V> Volum al celulei de debit: 0.10 µl> Domeniu de temperatură de funcţionare: 10 ... 37 °C

Coloană de separare> Coloană de schimb cationi - răşină 3µm> Coloană de schimb anioni - răşină 3µm> Dimensiuni diferite, oţel inoxidabil sau PEEK> Temperatură programabilă pe domeniul 20 ... 100 °C, cu elemente Peltier

Atmosferă gaz inert pentru protecţia eluenţilor ionului carbonat

Tubulatură PEEK sau FEP

Obţinere date:> Obţinere şi analiză date cu iPeak> Funcţionare rapidă şi facilă

Interfeţe: > 2 porturi USB> Semnal analog (semnal conductivitate)

Opţiuni: Prelevator automat probe COLIBRI> Robot patentat x y z> Răcire probe la 8 °C cu elemente Peltier> Pompă seringă, valvă injecţie motor> Stativ pentru 2 x 54 fiole (1.5 ml standard) sau 2 microplăci (96 poziţii)> Injecţie probe: 1 ... 40 µl, programabil în incremente de 1 µl

Page 12: Echipamente cromatografie

3

315

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistemele HPLC din seria Adept sunt sisteme modulare, foarte flexibile atât din punct de vedere constructiv dar şi al tehnicilor de utilizare, care oferă performanţă înaltă, la preţuri accesibile. Sunt proiectate pentru o gamă largă de aplicaţii incluzând: dezvoltarea metodelor de separare ale amestecurilor complexe, asigurarea calităţii – prin posibilitatea detectării unor cantităţi infime de produşi nedoriţi, controlul calităţii produselor, analiza substanţelor stupefiante, a drogurilor, industria farmaceutică, chimică, etc.

Detectoarele DAD (Dynamic Absorbance Detector) posedă capacităţile spectrale ale unui detector PDA (Photo-Diode Array Detector) care pot fi utilizate si ca detectoare cu lungime de undă variabilă.

Pompele, detectoarele UV şi sistemele de control pot fi suprapuse vertical pentru economisirea spaţiului.

Designul sistemelor HPLC se bazează pe cei 30 de ani de experienţă. Software-ul poate fi rulat de pe Windows XP dar şi de pe Windows ‘98 sau 2000.

Sistemele prezentate în tabelele de mai jos, sunt cele mai populare şi pot fi comandate dotate complet, cu toate componentele necesare funcţionării unui cromatograf. Ele includ toate modulele necesare asamblării unui sistem complet, toate interconexiunile şi cablurile de alimentare, kitul de instalare, mixer dinamic binar sau ternar, valva Rheodyne, seringă de injecţie a probei, filtre de solvenţi, etc. Alte sisteme pot fi configurate după cerere. Unităţile de degazare a solvenţilor şi cuptoarele de coloane trebuie comandate separat.

Sistem HPLC

Seria ADEPT

Page 13: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

316

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sisteme isocratice

SistemDetector Auto–

sampler

Powerstream

Tip λ variabilă λ dublă Scanare λ DAD Integrator Date şi control

Date

1 UV–VIS X1C UV–VIS X X2 UV–VIS X X X2S UV–VIS X X X X3 UV–VIS X X X X3S UV–VIS X X X X X8 Conductiv X X9 RI X X

Sisteme cu gradient binar

SistemDetector Auto–

sampler

Powerstream

Tip λ variabilă λ dublă Scanare λ DAD Integrator Date şi control

Date

4 UV–VIS X X X4S UV–VIS X X X X6 UV–VIS X X X X6S UV–VIS X X X X X7 UV–VIS X7C UV–VIS X X

Sisteme cu gradient ternar

SistemDetector Auto–

sampler

Powerstream

Tip λ variabilă λ dublă Scanare λ DAD Integrator Date şi control

Date

5 UV–VIS X X X5S UV–VIS X X X X10 UV–VIS X X X X10S UV–VIS X X X X X

Detectoare HPLCModel Descriere

CE4200Detector cu două lungimi de undă în intervalul 190 - 900 nm; operare prin tastatură; afişaj LCD ce afişează meniu-ul, parametri, absorbanţă etc.

CE4201 Detector cu lungime de undă variabilă în intervalul 190 – 700 nm; calibrare automată la deschidereCE4700 Detector de index refractiv; operare prin tastatură; afişaj LCD; prezintă panou de instalare a coloaneiCE4710 Detector de conductivitate ce transformă un sistem HPLC Adept într-un ion-cromatograf

CE4500/4501Detector de fluorescenţă cu două lungimi de undă în intervalul 200 – 600 nm; utilizează o lampă de Xenon cu frecvenţă ajustabilă

Sistem HPLC

Seria ADEPT

Page 14: Echipamente cromatografie

3

317

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Seria ADEPT

Pompă cu piston dublu CE4100

> Rată de pompare selectabilă de la 0,001 – 10 ml/min> Increment 0,001 ml/min> Presiune: până la 40 Mpa> Capurile de pompare, utilizând inserturi de ceramică, sunt inerte din punct de vedere

chimic şi bio-compatibile> Versiunea semi-preparativă a pompei are debit de 0,05 - 50µl cu presiune de 15 MPa

Interfaţă PowerStream CE4900

> PowerStream este un program software proiectat ca şi sistem de control şi de procesare a datelor pentru sistemele HPLC Adept

> Unitatea de interfaţă PowerStream a fost proiectată ca un instrument de mare eficienţă în procesarea datelor, fiind construit astfel încât să poată fi integrat foarte uşor în sistemul cromatografic

Page 15: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

318

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Seria ADEPT

Autosampler CE4800

> Unitatea CE4800 este un auto-sampler de înaltă precizie> Poate lucra cu până la 128 fiole (16x8)> Ideal pentru aplicaţiile de asigurare a calităţii care necesită precizie mare (± 2%)> Opţional: răcirea probelor, pentru lucrul în intervalul de 4 °C - 40 °C> Acurateţe ridicată, prin reducerea efectelor vâscozităţii şi a cavitaţiei

Mixer dinamic

> Mixere dinamice, modele binare şi ternare pentru generare de gradient la presiuni de până la 40 MPa

> Modelele CE4120 şi CE4130 sunt proiectate pentru amestecări binare respectiv ternare şi sunt construite din oţel inoxidabil

> Modelele CE4121 şi CE4131 sunt construite din PEEK (polieteretercetonă) pentru bio-compatibilitate

Cuptor de termostatare pentru coloanele de cromatografie

> Modelul CE4651 are un interval de temperatură între 30 şi 80 °C cu stabilitate: ±0.2 °C/24 de ore

> Modelul CE4650 este dotat cu sistem Peltier de răcire/încălzire cu interval de temperatură 5 - 60 °C

> Modelele CE4600 şi CE4601 cu răcire/încălzire sunt construite pentru a acomoda până la 3 coloane de cromatografie

> Dotate cu sistem de detecţie a scurgerilor de solvent

Page 16: Echipamente cromatografie

3

319

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Seria ADEPT

Unitate de degazare a solvenţilor

> Asigură o performanţă mult îmbunătăţită prin îndepărtarea aproape totală a bulelor de gaz din solvenţii utilizaţi

> Îndepărtarea gazului din solvenţi (până la 1 ppm la 1 ml/min) are ca efect o reducere considerabilă a zgomotului de fond şi o sensibilitate mult îmbunătăţită a instrumentului

> Contaminarea solvenţilor este exclusă, aceştia vin în contact doar cu componente din materiale inerte (PTFE şi PEEK)

> Modelul CE4040 lucrează cu până la 4 linii de solvent> Modelul CE4020 este proiectat pentru operaţii two-channel (2 linii de solvenţi)

Organizator de recipiente cu solvenţi

> Unitatea CE4033 poate susţine 3 sticle de solvenţi, cu volumul de 1 litru> Design-ul permite dispunerea sa pe detectoarele UV> Este dotat cu mâner şi cu tijă de tuburi> Permite accesul liber la coloană, valva injectorului şi la celula de măsurare în flux

Page 17: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

320

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Model SY-8100

Controlul PC si software-ul de procesare a datelor, simplifică foarte mult procesul de obţinere a rezultatelor şi asigură un control foarte eficient al instrumentului.Pompă de înaltă presiune pentru solvenţi, cu tehnologie electronică de suprimare a pulsaţiilor.

Detector UV-Vis; lungimi de undă multiple realizate cu ajutorul reţelei de difracţie cu control direct SCM (Single Chip Micyoco).Pompa cu piston dublu şi tehnică reziduală electronică permite îmbunătăţirea semnificativă a preciziei şi a repetabilităţii debitului pompei.Funcţie programabilă online pentru modificarea lungimii de undă la momentul selectat.Control PC complet, permiţând monitorizarea parametrilor şi subansamblelor, inclusiv a termostatului coloană, în timp real.

Specificaţii pompă cu piston dubluDomeniu debit (ml) 0.001 … 9.999 ml/min cu incremente de 0.001 ml/min

Precizie debit (%) < 0.5

Repetabilitate (%) < 0.1

Pulsaţie (Mpa) < 0.04

Domeniu de presiune (Mpa) 0 … 40

Mod gradient sistem gradient la presiune joasă pentru max. 4 solvenţi presiune înaltă pentru max. 2 solvenţi

Dimensiuni (mm) 350 x 190 x 210

Specificaţii detector UV-VisDomeniu de lungime de undă (nm) 190 ... 740, Δλ ≤8

Precizie de lungime de undă (nm) ± 1

Constante temporale 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0

Domeniu auto-zero Complet

Sursă de lumină Lampă deuteriu

Afişaj LCD

Dimensiuni (mm) 350 x 190 x 210

Specificaţii cuptor coloane Mod control PIDDomeniu de control temperatură (°C) Ambient ... 100

Precizie temperatură (°C) ± 0.3

Coloane 2

Dimensiuni interne (mm) 50 x 380 x 50

Dimensiuni externe (mm) 120 x 500 x 230

Page 18: Echipamente cromatografie

3

321

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Seria ACME 9000 HPLCYOUNG LIN

Modelul Acme 9000 HPLC este utilizat pentru o gamă largă de aplicaţii, preparative şi analitice. Programele software de la Young Lin permit controlul modulelor HPLC, asigurând în acelaşi timp achiziţia de date şi setarea parametrilor necesari unei productivităţi crescute.

Modulele HPLC includ unitate de vid şi de degazare a solvenţilor, pompe cu gradient de concentraţie, detectoare UV/VIS şi cuptoare de termostatare pentru coloane.

Sistemul HPLC analitic este compus din pompă de gradient, detector UV/VIS cu două lungimi de undă, unitate de degazare şi de mixare, cuptor de termostare coloane, sistem de data Autochro pentru controlul instrumentelor.

Semi-Prep HPLC este configurat cu pompă de gradient Semi-Prep, mixer de solvenţi, detector UV/VIS Semi-Prep sau detector RI Semi-Prep şi colector de fracţii.

Microbore HPLC reprezintă un sistem configurat pentru separarea moleculelor mici în prezenţa biomoleculor mari. Analiza moleculelor mici conţinute într-o matrice proteică poate fi foarte dificilă şi consumatoare de timp, analiza implicând adesea mai multe etape de pre-tratare precum centrifugări, extracţii şi filtrări. Sistemul Microbore HPLC utilizează coloane cu tehnologie RAM (Random Acces Media) permiţând o rezoluţie propice detectării moleculelor mici fără un pretratament al excesiv al probelor. Printre avantajele utilizării acestui sistem sunt: eliminarea etapelor laborioase de pre-tratare, analiza unei game largi de probe precum plasma, sânge, ser, extracte de plantă şi ţesuturi, reducerea reziduurilor toxice, reducerea riscurilor ce survin din manipularea probelor.

Sistem GPC (gel-permeation chromatography) poate fi utilizat pentru determinarea masei moleculare medii, distribuţia greutăţii în polimeri, cauciucuri, plasticuri şi fibre sintetice. Utilizează detector RI (refractive index).

Page 19: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

322

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Seria ACME 9000 HPLCYOUNG LIN

> Auto-sampler Basic Marathon: creat special pentru controlul calităţii HPLC> Auto-sampler Midas: cu cuptor de termostare a coloanelor, volume de injecţie

programabile, capacitate de adăugare a reactivilor şi de răcire a probelor. Este proiectat pentru analize de rutină.

> Auto-sampler Triathlon: prelevare micro-probelor, adăugarea reactivilor şi prelevarea inertă cu ace PEEK sau siliciu fuzionat

> Auto-sampler Basic Marathon: creat special pentru controlul calităţii HPLC> Auto-sampler Midas: cu cuptor de termostare a coloanelor, volume de injecţie

programabile, capacitate de adăugare a reactivilor şi de răcire a probelor. Este proiectat pentru analize de rutină

> Auto-sampler Triathlon: prelevare micro-probelor, adăugarea reactivilor şi prelevarea inertă cu ace PEEK sau siliciu fuzionat

Autosampler Basic Marathon Midas TriathlonNumăr de probe 96 84 96 (STD)

Metode 1 9 24

Metode de injectareFull loopPartial loop (opţional)

Full/partial loopµl pick up

Full/partial loopµl pick up

Volum de injectare 5 - 500 µl 1 - 5000 µl 1 - 1000 µl

Injectări replicate Maxim 9 Maxim 9 Maxim 9

Reproductibilitate RSD ≤ 0.5% RSD ≤ 0.3% RSD ≤ 0.3%

Efect de memorie < 0.2% < 0.05% < 0.01%

Automatizarea sistemelor HPLC ACME 9000

Modelul 7725i oţel inoxidabil şi 9725i PEEK sunt injectoare manuale de probe Rheodyne pentru analizele HPLC. Ele pot fi folosite şi pentru tehnicile HPLC preparative şi narrow-bore.

Analitic Semi-Prep

Model 7725i 9725i 3275i-038 3725iMateriale Oţel inox 316 PEEK Oţel inox 316 PEEK

Presiunea maximă 7000 psi 5000 psi 5000 psi 4000 psi

Temperatura maximă 80°C 50°C 50°C

Volum 2 µl – 5ml 2 µl - 10 ml 2 ml – 20 ml

Automatizarea sistemelor HPLC ACME 9000

Page 20: Echipamente cromatografie

3

323

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Seria ACME 9000 HPLCYOUNG LIN

Acme 9000 Autoprelevator foloseẟte tehnologie de ultima oră în sistemul de injectare ẟi spălare

Aparatul poate lucra ẟi cu plăci si cu fiole, deschise ẟi sigilate. Cu un design deosebit Acme 9000 Autosampler este alegerea cea mai bună pentru multe aplicaţii HPLC

Caracteristici DescriereVolum de injectare 1 µl-5000 µl, cu incremente de 1 µl , 500 µl seringă

Număr de probe2 plăci de 96 sau 384 (adânci sau normale);96 fiole (1.5 ml); Opţiune: 24 fiole (10 ml)

ReproductibilitateRSD pentru volum de injectare > 10 µlCiclu complet: 0.3%; Ciclu parţial:0.5%;Pick-up: 1.0%

Efect de memorie < 0.05% (Uracil în apă; cu spălare 300 µl)

Spălarea acului1 solvent; volum programabil;Rezervor: 250 mlOpţional: 6 solvenţi pentru spălare

Ciclu < 1 min, include 300 µl pentru spălare

Extra

Eşantionare fără ace metalice (sunt acoperite cu silica) şi valve PEEKMixare şi adiţie reactiviValvă cu 6-porturi selecţie solvent pentru adiţie reactivi şi opţiunea de spălare intensivă a acului.Valve de injecţie cu instalare uşoară

Tehnologie de prelevareAspirarea probei asistată cu presiune de aerFără contact seringă-probăPereche ace fixate concentric - aer/probă

Răcirea probei(Opţional)

4 °C +/- 2 °C (temperatură ambient 25 °C)

Acme 9000 Autosampler

Page 21: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

324

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Seria ACME 9000 HPLCYOUNG LIN

Modulele „MX” pot fi operate dintr-un singur buton permiţând funcţionarea lor ca şi valve manuale. Modulele „MX” sunt valabile şi pentru metodele analitice cu 6 sau 10 porturi cu dispersie scăzută.

Sistem de derivare post-coloană pentru optimizarea HPLC

Modulul PINNACLE PCX combinat cu sistemul HPLC ACME 9000 oferă împachetarea completă a chimicalelor, coloanelor, metodelor şi sistemelor post-coloană mărind eficienţa de lucru.

Aplicaţii: aminoglicozide, amino-acizi, amine biogene, bromuri, pesticide carbamat, crom VI, aldehidă formică, ierbicide glifosat, guanidine, hexozamine, micotoxine, toxine paralitice, polifosfaţi, fosfonaţi, antibiotice polieterice, medicamente cu sulf, metale de tranziţie, rare şi alcalino-pământoase, vitaminele B1, B6 etc.

> Pompa de reactivi foloseşte o seringă fără pulsaţii, rezervor ceramic dintr-o singură bucată

> Debitul poate fi setat în intervalul 30 – 1500 µl> Spălarea automată a pistonului> Reactor cu încălzire> Cuptor cu termostare pentru coloane, temperatură programabilă şi acces facil la

coloane> Accesul la toate componentele modulului PINNACLE PCX este facil> Toate schimbările şi instalările se pot face de către utilizator

Valvă semi-automată MX

Page 22: Echipamente cromatografie

3

325

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Detector ELSD (Evaporative Light Scattering detector)

Model ZAM 3000 ELSD

YOUNG LIN

Modelul ZAM 3000 ELSD poate detecta orice compus mai puţin volatil decât faza mobilă până la nivel de nanogram. Poate fi utilizat ca şi detector universal. Este utilizat pentru analiza compuşilor care nu prezintă absorbanţă UV.

> Sursa de lumină: LED> Detector: fotomultiplicator> Temperatura de lucru: ambientală ... 70 °C> Debit de gaz pentru nebulizator: ≤ 1L/min> Debit al gazelor adiţionale de uscare: ≤ 2L/min> Controler de debit de gaze de uscare integrat> Controler electronic de presiuni al gazelor de nebulizare> Utilizarea instrumentului se face prin intermediul tastaturii şi a interfeţei RS 232

Sistem HPLC

Detector electrochimic

DECADE II ECD este un detector de HPLC folosit în diferite aplicaţii precum detecţia aminelor biogene, fenoli, vitamine, ADN, ioni inorganici şi amino-acizi.

> Sensibilitate mare datorită nivelului scăzut de zgomot> Domeniu potenţial: între +2.00 şi -2.00 V în increment de 10 mV> Cuptor: înălţime 37 cm, de la +7 °C peste temperatura ambientală până la 45 °C,

acurateţe 0.5 °C , stabilitate 0.1 °C, coloană acomodată şi celulă de măsurare> Auto-diagnostic: ecran LCD, tastatură, mouse> Condiţii ambientale: 4 - 40 °C, umiditate 20 – 80% UR fără condensare> Domeniu: 10 pA – 200 µA, 1, 2, 5 paşi> Rată de scanare: 1 – 50mV în 1, 2, 5 paşi> Cuptor de termostatare pentru coloane şi debit integrat> Toţi parametri pot fi setaţi

> Aplicaţii: toxicologie, diagnostic (catecolamine/homocisteină), farmaceutică, industria alimentară (carbohidraţi), analize de mediu (pesticide, fenoli)

Seria ACME 9000 HPLC

Page 23: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

326

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Detector Radio–HPLC

YOUNG LIN

Detector special pentru analiza izotopilor radioactivi

Radioizotopii sunt folosiţi în cercetările medicale pentru marcarea compuşilor astfel încât cantităţi prea mici pentru analiza chimică să poată fi urmărite în procesele biologice. Detectoarele β RAM şi γ RAM sunt utilizate pentru detecţia unor cantităţi foarte mici de compuşi marcaţi radioactiv.

Specificaţii detector β RAM:

Caracteristici DescriereSursă de radiaţie β slabă 3H, 14C, 35S

Sursă de radiaţie β puternică 32P

Canale de măsurare Două, simultane

Volumul celulei de măsurare2-2,500 µL (celulă lichid)5-600 µL (celulă solid)

Alimentare 220 V, 50/60 Hz

Afişaj Digital

Este un detector de scanare a fluorescenţei utilizat pentru cromatografia lichidă. Oferă performanţe optice şi flexibilitate de funcţionare de excepţie pentru analize de rutină. Dotat cu monocromator dublu cu reţea de difracţie holografică. Lungimea de undă de excitaţie şi emisie variază între 200 şi 650 nm. Lungimea de undă de emisie variază între 200 şi 800 nm. Scanarea de spectru poate fi automată sau manuală cu 100 de paşi/secundă.> Monocromator: reţea de difracţie holografică concavă> Sursă de lumină: lampă de xenon, 150 W> Lungime de undă ajustabilă: 220 – 700 nm> Tubul PM opţional extinde domeniu lungimii de undă până la 900 nm> Lăţimea undei spectrale: fixă 18 nm> Acurateţea lungimii de undă: ±2.0 nm> Repetabilitatea lungimii de undă: ±0.3 nm> Detector: fotodiodă, fotomultiplicator> Volumul cuvei: 16 µl (standard)> Sensibilitate: S/N ≥ 350 pentru peak Raman al apei> Filtru digital: 3, 5, 10, 20, 40 secunde> Procesarea semnalului: procesare digitală de către converteri A/D, D/A> Temporizatorul lampei afişează timpul de funcţionare al lampei > Temporizator de închidere a lămpii ajustabil de la 0 la 99.9 ore în increment de 0.1 ore

Detector cu fluorescenţă

Seria ACME 9000 HPLC

Page 24: Echipamente cromatografie

3

327

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC YOUNG LIN

Detector UV Smartline

Detectorul UV Smartline 2600 poate măsura simultan până la 4 canale de detecţie cu înregistrare continuă a spectrului într-un domeniu spectral preselectat.

> Reţea de diode: 256 diode> Spectru de lungimi de undă/număr canale: 190 – 500 nm / 4 canale> Acurateţea lungimii de undă/ lăţimea benzii: ≤ 1 nm (254 nm)/ 4 – 25 nm (selectabil)> Sursă de lumină: lampă cu deuteriu> Scanare spectru: 10 scanări pe secundă> Număr de programe: maxim 20

Generator de azot pentru LC–MS

Generatorul produce azot din aer compresat. Azotul gazos este un produs esenţial pentru operarea LC/MS sau LC/MS/MS pentru a creşte gradul de siguranţă.

> Compresor integrat fără ulei> Proces de drenare fără ac> 5 feluri de filtre integrate> Debit de gaz: 16 L/min> Concentraţia azotului: 99%> Nivelul de zgomot: 46 dB> Presiunea azotului: 0,69 MPa

Unitate de degazare> Eficienţă crescută de degazare> Monitorizare continuă a erorilor şi scurgerilor> Dimensiuni reduse> Nivel redus de zgomot, durată de viaţă lungă> Modele cu 2 sau 4 canale

Seria ACME 9000 HPLC

Page 25: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

328

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Pompă de gradient

YOUNG LIN

> Livrare solvent: pistoane paralele ultra-stabile> Debit: 0.001 – 16.0 ml/ min> Precizie debit: ≤ +/- 0,1%RSD> Acurateţe debit: ≤ +/- 1%> Presiune constantă (pulsaţie sub 1%)> Conform GLP: timp scurs, volum livrat, vâscozitate, presiune, debit, compoziţie> Mod de control: isocratic, presiune constantă, gradient> Interfaţă RS 232> Gradient cu presiune scăzută: până la 4 solvenţi> Gradient cu presiune ridicată: până la 3 solvenţi> Precizia compoziţiei: < 0,1 %> Acurateţea compoziţiei: < 0,5 %> Volumul la presiune înaltă: 0,8 – 1,1 mL> Volum la presiune scăzută: 0,5 – 1,0 mL> Poate stoca până la 40 de programe> Profil gradient: linear, în paşi sau exponenţial> Afişaj LCD, 2 linii, 20 caractere> Alimentare: 110/220 V, 50/60 Hz

Model Narrow Bore Analytical Semi-PrepVolum cap pompă 25 µl x 2 64 µl x 2 144 µl x 2

Debit (ml/min) 0,001 – 6,25 0,001 - 16 0,01 – 49

Presiune de operare (psi) 5000 6000 3500

Filtru 2 2 10

Material ce intră în contact cu solvenţii PEEK, safir, zirconiu SUS316, safir, zirconiu

Pompă izocratică (SP925S)> Mod de operare: un singur cap, sucţiune de mare viteză, operare la viteză constantă > Mărimea capului: 64µl > Domeniu debit: 0.001-10.0ml/min > Precizie debit: 0.2% (RSD)> Presiune maximă: 6000psi (head pressure is 90psi)* > Metodă de compensare a ratei de compresie: tipul de compensare a debitului versus presiune> Materialul părţilor ce vin în contact cu solvenţii: oţel inoxidabil 316, zirconiu, safir> Interfaţă: RS232C > Alimentare: 220V ±10%

Seria ACME 9000 HPLC

Page 26: Echipamente cromatografie

3

329

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Unitate de degazare şi mixare a solvenţilor

YOUNG LIN

> Debit maxim: 10 ml/ min (5 ml/min per canal)> Tubul de degazare: Teflon®, membrană de degazare AF> Presiunea în tubul de degazare: 70 PSIG> Materiale de vid: Teflon® AF, PEEK, PTFE> Valvă electrică: 12 V c.c., 2.5 W, 211 mA> Alimentare: 220 V, 50/60 Hz, 25 W

Cuptor cu termostatare pentru coloane

> Interval de temperatură: ambiental - 85 °C> Acurateţe: +/- 0.2 °C> Rată de încălzire: 7 °C/min> Stabilitate: +/- 0.1 °C> 20 de programe de temperatură în 40 de paşi> Afişaj LCD: 2 linii, 16 caractere> Funcţii de siguranţă: limitator de temperatură, senzor de scurgere, senzor de gaz

inflamabil, protecţie la supra-încălzire, alarmă în cazul deschiderii uşii> Alimentare: 110/220 V, 50/60 Hz, 3A

Seria ACME 9000 HPLC

Page 27: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

330

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

YL-Clarity

YOUNG LIN

Sofisticatul sistem de date YL-Clarity este uẟor de folosit ẟi oferă ample posibilităţi de gestionare a datelor ẟi în plus oferă control total asupra produsului YL9100 HPLC. Programul a fost proiectat pentru a fi cât mai uẟor de lucrat cu el ẟi este total compatibil cu sistemele de operare MS Windows XP and Vista printr-o interfaţă LAN. Asigură procesarea datelor achiziţionate, cromatogramelor, cu ajutorul detectorul DAD.

Achiziţie de dateSuprapunereYL-Clarity poate să afiẟeze simultan o cromatograme ẟi modificările matematice ce le survin.

Măsurarea Achiziţiile de date se pot face simultan de la 4 cromatografe independente, la rândul lor cromatografele pot să citească datele de la 12 detectoare.

Module opţionale

SST (System Suitability Test)Programul compară până la 12 parametri calculaţi în funcţie de una din metodele preselectate (USP, EP ẟi JP). Aceste valori sunt calculate fie de utilizatori, comparativ cu valorile-limită stabilite pentru fiecare cromatograf.

PDA ExtensionAcest proces este de a prelucra datele care au fost achiziţionate din fotografiile selectate de către diode array detectoare. Spectrul de date, împreună cu cromatogramele, adaugă o analiză pentru a treia dimensiune a datelor.

GPCAceastă opţiune oferă analiza automată GPC, inclusiv recalibrare şi GPC de raportare, precum şi simplifică regăsirea GPC.

Seria ACME 9000 HPLC

Page 28: Echipamente cromatografie

3

331

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laboratorAparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Seria YL 9100 HPLCYOUNG LIN

> Performanţă superioară> Utilizare şi siguranţă excelente> Întreţinere uşoară> Sistemul optic este protejat împotriva contaminanţilor precum particululele fine de

praf şi gazele dăunătoare> Transfer de date cu viteză mare şi afişare parametri în timp real> Alimentarea pompei cu solvent se face cu performanţă înaltă> Detector UV/VIS cu un design nou optic> Detector PDA cu sensibilitate excelentă> Schimbul şi pre-alinierea lămpilor se face cu multă uşurinţă> Procesul de diagnosticare se face cu ajutorul soft-ului> Realizează performanţe mai bune decât varianta ACME 9000> Poate fi combinat cu sistemul de derivare post-coloană PINNACLE PCX

Pompă de solvent

Caracteristici comune: > Debit: 0.001 – 10 ml/min> Acurateţe debit: ≤ +/- 0.1% RSD la 1 ml/min> Presiune maximă: 6000 psi> Interval de operare: 0 - 6000 psi la 5 ml/min şi 0 – 3000 psi la 10 ml/min> Detecţie scurgere, diagnostic, detecţie erori

Modelul YL 9110Principiu de operare: gradient cu presiune scăzutăNumăr de solvenţi: până la 4Formare de gradient: valvă de mixare cu 4 canalePrecizia de compoziţie: < 0.1% RSDAcurateţea compoziţiei: < 0.5% RSD

Modelul YL 9111 lucrează cu 2 solvenţi

Modelul YL 9112 este o pompă izocratică, fără valvă de mixare

Page 29: Echipamente cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

3

332

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Module HPLC din seria YL 9100

YOUNG LIN

Detector UV/Vis YL9120

> Interval lungime de undă: 190 – 900 nm> Rată colecţie de date: până la 50 Hz> Sursa de lumină: lampă de deuteriu şi tungsten> Nivel de zgomot: < +/- 0.5 x 10-5 UA, 254 nm > Drift: < 10-4 UA / h> Lăţime bandă: 5.5 nm> Acurateţea lungimii de undă: +/- 1 nm> Precizia lungimii de undă: +/- 0.1 nm> Linearitate: >99.5% - 2.5 UA (acetonă 254 nm)> Lungimea celulei de măsurare: 10 mm (celulă analitică)> Volumul celulei de măsurare: 10 µl

Detector PDA YL 9160

> Lăţimea de bandă: 1.7 nm> Număr de canale PDA: 1024> Rezoluţia pixelului: 0.9 nm> Interval de lungimi de undă: 190 – 950 nm> Celula analitică: lungime 10 mm, presiune 1500 psi, volum 13 µl> Nivel de zgomot: <+/- 2 x 10-5 UA, 254 nm> Drift: < 2 x 10-4 UA / h (cu calibrarea liniei de bază), 0,001 UA/h (temperatura camerei)> Acurateţea lungimii de undă: < 1 nm (HY-1 filtru de oxid de holmiu)> Conformitate GLP: acurateţe fotometrică, linearitate, nivel de zgomot, drift, verificarea

sistemului

Detector RI (Refractive Index) YL 9170

> Interval RI: 1.00 – 1.75 RIU> Zgomot: ≤ 1.3 x 10-5 RIU> Drift: 0.8 x 10-7 RIU/h> Domeniu linear dinamic: 80 x 10-5 RIU> Presiune în celulă: 5 kg/cm2 (84 psi)

Seria YL 9100 HPLC

Page 30: Echipamente cromatografie

3

333

Echipamente cromatografie. Sisteme cromatografie Lichid cromatografie

Aparatură medicală şi de laborator Aparatură medicală şi de laborator

Sistem HPLC

Seria YL 9100 HPLCYOUNG LIN

Alte detectoare HPLC:

> ELSD (evaporative light scattering detector): poate detecta orice compus mai puţin volatil decât faza mobilă până la nivel de nanogram; poate fi utilizat pentru detecţia compuşilor ce nu absorb în UV sau cei care trebuiesc separaţi prin gradient de eluare şi nu pot fi detectaţi cu ajutorul detectorului RI

> ECD (electrochemical detector) poate detecta o gamă largă de analiţi precum amine biogene, fenoli, vitamine, ioni anorganici şi amino-acizi

> FLD (fluorescence detector)

Unitate de degazare a solventului

> Număr de canale: 4> Debit maxim: 10 ml/min per canal> Volum intern per canal: 925 µl > Materiale în contact cu solventul: Teflon AF, PEEK, PTFE

Compartiment de termostatare coloane

> Interval de temperatură: 4 - 90 °C> Stabilitatea temperaturii: +/- 0.05 °C> Acurateţea temperaturii: +/- 0.5 °C> Setare temperatură: 40 paşi> Capacitate: 3 coloane> Timp de încălzire: 16 minute de la 4 °C la 90 °C> Timp de răcire: 13 minute de la 90 °C la 4 °C

Prelevator automat de probe YL 9150

> Opţional poate fi instalată o unitate Peltier de răcire/încălzire a probelor> Capacitate: 96 fiole standard de 2 ml (32x12 mm) sau plăci cu godeuri (96 sau 384

locuri)> Volum de injecţie: 1 – 5000 µl programabil> Reproductibilitate: RSD ≤ 0.3% (injecţie full loop), RSD ≤ 0.5% (injecţie partial loop),

RSD ≤ 1.0% (injecţii pick-up)

Injector manual de probe

> Două modele Rheodyne: 7725i (oţel inox) şi 9725i (PEEK)