eBook Tu Hoc Tieng Anh Bang Phuong Phap Trai Nghiem

 • View
  26

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of eBook Tu Hoc Tieng Anh Bang Phuong Phap Trai Nghiem

 • 1

  Ting Anh am m Evergreen

  www.tienganhtrainghiem.com

  Hc ting Anh bng phng php tri nghim

 • 2

  Ting Anh am m Evergreen

  www.tienganhtrainghiem.com

  Hc ting Anh bng phng php tri nghim

  LI M U S ln ln ca mi ngi khng o lng bng thi gian h sng m

  c o bng nhng tri nghim m h tch ly c qua thi gian.

  C th bn s ngc nhin khi bit rng cun ebook ny khng c vit bi nhng v gio s chuyn ngnh ngn ng hay thm ch l mt gio vin dy ting

  Anh lu nm. Thc t, y l tp hp nhng cu chuyn v vic hc ting Anh ca

  nhng bn tr khc nhau.

  H ging bn, ging ti ch xut pht im ca chng ta vi ting Anh rt

  hn ch. Nhng qua thi gian, thay v th ng v chp nhn, nhng bn tr trong

  cun sch tch cc n lc c th ch ng ni s hi ni ting Anh trong mnh

  v t tin giao tip ting Anh.

  Bi vy cho nn, ebook ging nh nhng cuc ni chuyn gia nhng ngi

  bn cng trang la vi nhau hn l mt cun sch rao ging l thuyt kh khan.

  Chng ti mun bn hiu rng s kh khn trong qu trnh hc ting Anh rt

  ph bin. Quan trng l cch chng ta ng u vi n nh th no, sng to,

  linh hot nh th no gii quyt nhng kh khn gp phi theo nhng cch

  thc ph hp.

  Phng php hc ting Anh c ni ti trong cun sch ny c tn l Hc

  ting Anh bng tri nghim. y khng phi l mt phng php mi hon ton.

  Thm ch chng ta nghe v n kh nhiu. Tuy nhin, nhiu ngi hc ting Anh

  vn cha hiu r v n, vn cha thc s to cho mnh th ch ng tip cn

  t duy hc mi m ny.

  Vy th cn l do g na khng bt u vi ting Anh tri nghim. Chng

  ti cam oan rng cun ebook nh b ny s mang n cho bn mt ci nhn mi

  v ting Anh. Ri bn s thy hc ting Anh l mt qu trnh khng h nhm chn,

  v v nh t trc n nay chng ta vn mc nh. Bi v n gin lm, nhiu ngi

  am m ting Anh, vy th ti sao chng ta khng bt u cm nng ting

  Anh nh?

  i thi no!

 • 3

  Hc ting Anh bng phng php tri nghim

  Ting Anh Evergreen www.tienganhtrainghiem.com/ee

  MC LC LI M U ................................................................................................................................................. 2

  Nh th no l hc ting Anh bng tri nghim? ....................................................................... 4

  Cu chuyn s 1: Hc ting Anh qua bi ht ............................................................................... 13

  Cu chuyn s 2: Hc ting Anh qua phim ................................................................................... 20

  Cu chuyn s 3: Hc ting Anh bng cch tr thnh hng dn vin du lch ........... 26

  Cu chuyn s 4: Hc ting Anh qua h thng video ca Youtube .................................. 34

  Cu chuyn s 5: Bn hng siu ng ............................................................................................. 38

  Li kt ............................................................................................................................................................ 44

 • 4

  Hc ting Anh bng phng php tri nghim

  Ting Anh Evergreen www.tienganhtrainghiem.com/ee

  Ti rt s ting Anh

  y c l l cm gic ph bin nht khi c hi Bn ngh g v ting Anh?.

  Vy l do u? Chng ta tng c nhng thch th u i vi ting Anh. l

  khi ln u tin bit n mt ngoi ng nghe l ti, n khi bi b lp i lp li nhng

  t vng ting Anh hc mt c t cc anh ch kha trn hay qua ti vi. Nhng bui

  hc u tin vi ting Anh hi cp hai (hoc cp mt) mang n cho chng ta mt

  cm gic tht thoi mi. Nhng cng ngy, s thch th vi ting Anh cng tut dc

  khng phanh. Cng ngy, nhng bui hc ting Anh khng km theo nhng n ci

  vui v, thay v th, cc gio vin c gng nhi nht cng nhiu t vng, cu trc ng

  php cng tt. H khng nhiu n vic thit k bi ging cho sinh ng hn.

  Dn dn chng ta thy ting Anh tht kh v tht kh khan, chng ta tr nn mt

  kin nhn vi ting Anh.

  V khi ngh n ting Anh vo thi im , nhng g chng ta nh n l t

  vng, l mu cu, l bng ng t bt quy tc, khi no thm s hoc es. Ting Anh by

  gi l mt mn hc thuc kh nhn, hc trc qun sau. Bi trc cha nh ht bi

  sau chng thm mt ng cc th loi au u khc. Vy nn khng ai cn thy

  thch th vi ting Anh nh hi u na. Khng nhng ght, chng ta cn s ting

  Anh. Mi khi trong lp hc, thy gio gi chng ta ng dy l thy hai chn run

  cm cp, khc hn vi s t tin nhng mn hc khc. Cui mi k thi, chng ta li

  thy tht vng ngp trn v im ting Anh cc k km.

 • 5

  Hc ting Anh bng phng php tri nghim

  Ting Anh Evergreen www.tienganhtrainghiem.com/ee

  Cng c nhng lc bn mun lm li t u vi ting Anh. y l khi p lc

  nhng k thi, nhng danh hiu, p lc ca ci bng. Tuy vy, chc chn chng ta

  khng bt u v nim am m vi ting Anh. V dng nh y l l do chng ta li

  tip tc b cuc. Khng phi ai cng c kin nhn cy cui vi mt mn hc

  m bn thn khng tm thy cht t nim am m no, cha ni l chn tn chn rng.

  Nhng nh mnh vi ting Anh khng dng li . Tri qua k thi H-C,

  mt ln na chng ta khc tht vi ting Anh. Nhng khc vi trc y, chng ta

  khng phi v p lc ca nhng k thi, nhng mn hc phi tr bi na, cuc sng

  dy cho chng ta bit nu thiu ting Anh s kh s nh th no. Chng ta nhn thy

  nhng thua thit nu khng nm trong tay mt t ting Anh no trn con ng

  ngh nghip pha trc. Vy cho nn ta khng th bung tay vi ting Anh hay

  ni ng hn, ting Anh khng bung tha cho ta.

  V thm mt ln na chng ta li gn b vi ting Anh mt cch bt c d. V ting

  Anh cha bao gi ng yu trong suy ngh ca bn v ti.

  C iu g khng n

  Trong cu chuyn trn, c iu g cc bn nhn thy bt n. Ti sao chng ta

  tri qua thi gian gian vi ting Anh nh vy, c gng v n nh vy m thnh cng

  vn cha n? Hnh dung ca chng ta v ting Anh liu n?

  S tht, nhng g chng ta ngh v ting Anh hon ton khc so vi nhng g

  ting Anh thc cht mang n. Chng ta coi ting Anh nh mt mn hc vi cc bi

  kim tra, s nh gi, bng cp nhng k thc ting Anh l mt ngn ng. Nguyn

  nhn l do t trc n gi, chnh gio vin ca chng ta cng khng t duy ting

  Anh nh mt ngn ng nn trong qu trnh dy hc, h p t li t duy ting Anh

  nh mt mn hc khi ging dy hc sinh. V ting Anh l mt ngn ng nn chng

  ta khng th s dng im s nh s nh gi cui cng. Nh mi cng c giao tip,

  mc ch sau cng ca ting Anh l c th qua din t c nhng iu mnh

  mun ni v lng nghe nhng iu ngi khc chia s. Vy m t trc n gi chng

  ta ch hc ting Anh ch vi nhng bi ng php, t vng, c hiu. Chng ta b qua

  phn chnh yu trong ting Anh l giao tip. Hu qu n nay tht khn lng khi sau

  gn chc nm ln ln vi ting Anh chng ta vn p ng khng ni c nn mt

  cu hon chnh.

 • 6

  Hc ting Anh bng phng php tri nghim

  Ting Anh Evergreen www.tienganhtrainghiem.com/ee

  Chnh li t duy ting Anh nh mn hc y dn n nhng bui hc nhm

  chn vi nhng th km th v. Chng ta dn dn mt dn cm tnh vi ting Anh

  mt phn do cch dy hc khng c ci thin ca cc thy c gio (v h thng

  gio dc ngoi ng ni chung). Nhng tit hc tri qua thay v to s hng khi cho

  ngi hc, cc gio vin t xy cho mnh hnh nh ca nhng v kh tnh vi nhng

  kin thc bao la tri b v khng cn quan tm hc sinh ng dng c bao nhiu

  c th tun tro. Nu thay i, c l h nn hiu rng cch tt nht khin ngi

  hc s dng c mt ngn ng l gi c hng th ca h vi ngn ng . Bi

  vy cho nn nhng gi hc ngoi ng ng l ra tht sinh ng, tht hng khi th

  thnh ra rt nht nho, p lc.

  V mt iu ng ni na chnh l mi trng hc tp ting Anh. Mi trng

  ngho nn dn n s tip thu v pht trin ngho nn. Nh ni trn, v ting

  Anh l mt ngn ng nn n cn nhng iu kin thit yu hc tp, trong cng

  khng th thiu c s kt ni gia cc c nhn vi nhau. iu ny v cng thiu

  Vit Nam. Li t duy ting Anh nh mt mn hc khin cho a s hc sinh ngh

  rng ting Anh ch cn c hc cc tit hc trn lp l . H khng hiu c

  tm quan trng ca vic rn luyn nhm. Trong cc tit hc s trm lng ca c lp

  cng khng th gip ch nhiu v khi a s chng ta u thiu i ng lc thc s

  ca vic hc ting Anh.

  V iu quan trng nht

  Tt c nhng iu trn nu c p ng vn cha th mang n iu kin

  thun li cho vic hc ting Anh. V l mt ngn ng, mt cng c giao tip nn vic

  hc ting Anh tun theo quy lut pht trin t nhin: tip thu ngn ng, t duy ngn

  ng, rn luyn ngn ng v vn dng ngn ng. Ngoi qu trnh hc tp kin thc

  lin quan n ting Anh, mt giai on khng th b qua nu bn mun thc s lm

  ch ting Anh l thc hnh ting Anh. Nhng thc hnh nh th no mi l ng

  cch v mang li hiu qu thc s?

  Thc hnh ting Anh khng ch l luyn ni ting Anh vi thy c, cc bn trong

  nhm. S thc hnh y nht l khi chng ta tri nghim trong cc tnh hung c

  th. Mi trng rn luyn trn lp hc, cho d vi gio vin bn ng i chng na th

  vn ch l s m phng khng y ca thc t. Chng ta cn nhiu hn th.

  Gio vin (gio vin bn ng) l nhng ngi thn quen vi hc vin, h hiu hc

 • 7

  Hc ting Anh bng phng php tri nghim

  Ting Anh Evergreen www.tienganhtrainghiem.com/ee

  vin v trong qu trnh giao tip h c th on bit c ngha m hc vin ang

  nh din t. Vy cho nn khi bn ngh rng tham gia mt kha hc ting Anh giao

  tip vi gio vin bn ng l m bo yu t thc hnh l cha ng. Bn cn yu

  t tri nghim.

  Khi tri qua nhng tnh hung thc t c s vn dng kh nng giao tip ting

  Anh, bn c sng vi ting Anh. Ting Anh gi y khng cn l mt ngn ng

  trn sch v na m n chnh l th bn tng tc vi th gii xung quanh trong

  tnh hung c th lc . Ting Anh cng l cng c bn vt qua nhng th thch

  v s khc bit ngn ng, vn ha. Chnh v vy, khi tri nghim thc t vi ting Anh,

  bn mi nhn ra s hp dn ca ting Anh. Hn na, trong tnh hung thc t,

  nhng ngi nc ngoi bn gp khng phi l nhng nhn vt c sp xp trc.

  H cng khng bit trc nhng g bn s ni. H cng s khng d g on bit

  c ngha ca cu ni m bn ang p ng pht ra nu bn khng pht m

  chun xc. Ni tm li, v l thc t, bn phi chc rng nhng g bn th hin cng

  ph hp vi thc t. cng l tiu chun cao hn i vi ting Anh. Khi tri nghim

  thc t, bn s thy rng mnh cn